ismartgate - Trademark, owner REMSOL EUROPE s.L.

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15937436
Reprodukce: ismartgate - ochranná známka
ismartgate
Třídy výrobků a služeb: 9, 42
Obrazové třídy: 25.5.25, 26.4.3, 26.4.5, 26.4.98, 29.1.1, 29.1.2, 29.1.3, 29.1.4
Datum podání přihlášky: 18.10.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 08.12.2016 EU
Datum zápisu: 17.03.2017 EU
Přihlašovatel/vlastník: REMSOL EUROPE, S.L., PONENT, 8, SANT PAU D'ORDAL, BARCELONA, 08739, Španělsko
Země původu: Španělsko
Zástupce: ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, Barcelona, 08036, Španělsko
Barevná
Barvy:
CS Modrá; Červená; Žlutá; Zelená; Černá.
EN Blue; Red; Yellow; Green; Black.
FR Bleu; Rouge; Jaune; Vert; Noir.
Stav dokumentu: Zapsaná
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb: > > >
CS9 Dálkové ovladače, multifunkční dálkové ovladače, radiové vysílače pro dálkové ovladače, elektrické přístroje pro řízení přístupu, elektronické systémy pro řízení přístupu do budov, přístroje pro dálkové ovládání otevírání a zavírání dveří, automatické rolety, spínače pro rozsvěcení a zhasínání světla, zavlažovací systémy a bezpečnostní systémy; Bezdrátové zařízení pro aktivaci vjezdu a výjezdu z garáží, dveře a skladové zařízení; Aplikační software pro bezdrátová zařízení, software a aplikace pro mobilní zařízení, mobilní aplikace, mobilní aplikace spojené s elektronickými zařízeními pro otevírání a zavírání dveří, vrat, garáží, automatických rolet, spínače pro rozsvěcení a zhasínání světla, zavlažovací systémy a bezpečnostní systémy.
42 Vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování; Průmyslové analýzy a výzkum; Navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru; Softwarové inženýrství, Telekomunikační inženýrství, Analýza a testování vztahující se k elektrotechnickým přístrojům, Inženýrské služby, Vývoj počítačového softwaru pro třetí osoby.
FR9 Télécommandes, télécommandes multifonctionnelles, radio-transmetteurs pour télécommandes, appareils électriques de contrôle d'accès, systèmes électroniques de contrôle d'accès pour bâtiments, appareils de contrôle à distance pour ouvrir et fermer les portes, persiennes automatiques, interrupteurs pour allumer/éteindre la lumière, systèmes d'irrigation et systèmes de sécurité; Dispositifs sans fil pour activer l'accès à et la sortie de garages, portes et installations de stockage; Logiciels d'applications pour dispositifs sans fil, logiciels et applications pour téléphones mobiles, applications mobiles, applications mobiles combinées à des dispositifs électroniques pour l'ouverture et la fermeture de portes, portails, garages, persiennes automatiques, interrupteurs pour allumer/éteindre la lumière, systèmes d'irrigation et systèmes de sécurité.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services industriels d'analyse et de recherche; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; Services de génie logiciel, Génie des télécommunications, Services d'analyse et d'essai en matière d'appareils de génie électrique, Services d'ingénierie, Développement de logiciels pour des tiers.
EN9 Remote controls, multifunctional remote controls, radio transmitters for remote controls, electrical access control apparatus, electronic access control systems for buildings, remote control apparatus for opening and closing doors, automatic blinds, turning on light switches / turning off lights, irrigation systems and security systems; Wireless devices for activating the entry and exit of garages, doors and storage installations; Application software for wireless devices, computer software and applications for mobile devices, mobile applications, mobile applications coupled to electronic devices for opening and closing doors, gates, garages, automatic blinds, turning on light switches / turning off lights, irrigation systems and security systems.
42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; industry analysis and research services; Design and development of computer hardware and software; Software engineering, Telecommunications engineering, Analysis and testing services relating to electrical engineering apparatus, Engineering services, Computer software development for others.

ismartgate, Info about trademak list

This trademark ismartgate list was get 08.07.2017 08:29 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688