ATOP Aэpoкосмические технологии оборудование и разработки - Trademark, owner RIZBWORK IMPEX LP

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15910417
Reprodukce: ATOP Aэpoкосмические технологии оборудование и разработки - ochranná známka
ATOP Aэpoкосмические технологии оборудование и разработки
Třídy výrobků a služeb: 9, 12
Obrazové třídy: 26.5.3, 28.5, 29.1.4, 29.1.96
Datum podání přihlášky: 11.10.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 19.10.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník:**** Private data ****
Země původu: Velká Británie
Zástupce:**** Private data ****
Barevná
Barvy:
CS Modrá; Šedá.
EN Blue; Grey.
FR Bleu; Gris.
Stav dokumentu: Zveřejněná přihláška
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
CS9 Bezdrátové ovladače pro dálkové monitorování a ovládání fungování a statusu bezpečnostních systémů; Pravítka [měřicí nástroje]; Počítačové analyzátory pro automobilové motory; Vědecké výzkumné a laboratorní přístroje, přístroje pro vyučování a simulátory; Měřicí, detekční a monitorovací přístroje, indikátory a ovladače; Optické přístroje, zvětšovače a korektory; Automatické chromatografické přístroje s měniči iontů pro laboratorní účely; Laboratorní pulty; Chromatografické přístroje pro laboratorní účely; Elektrody pro laboratorní výzkum; Filtrační jednotky používané v laboratoři; Laboratorní zařízení a přístroje; Satelity pro vědecké účely; Stojany na pipety pro laboratorní použití.
12 Části a příslušenství pozemních vozidel; Dveře dopravních prostředků; Dveřní panely pro vozidla; Dveře pro železniční vozy; Dveřní výplně (panely) do pozemních vozidel; Sedadla do vozidel; Sedadla pro železniční vozy; Police přizpůsobené k použití ve vozidlech; Přepážky do vozidel.
FR9 Contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler à distance le fonctionnement et l'état de systèmes de sécurité; Règles [instruments de mesure]; Analyseurs informatisés de moteurs de véhicule; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Appareils automatiques de chromatographie par échange d'ions à utiliser dans les laboratoires; Paillasses de laboratoire; Appareils de chromatographie de laboratoire; Électrodes pour recherche en laboratoire; Unités de filtrage destinées aux laboratoires; Appareils et instruments de laboratoire; Satellites à usage scientifique; Supports pour pipettes de laboratoire.
12 Pièces et parties constitutives de véhicules terrestres; Portes de véhicules; Panneaux de portes pour véhicules; Portes pour wagons de train; Panneaux de portières pour véhicules terrestres; Sièges de véhicules; Sièges pour wagons de train; Étagères de coffres de véhicules; Cloisons de véhicules.
EN9 Wireless controllers to remotely monitor and control the function and status of security systems; Rulers [measuring instruments]; Computerized vehicle engine analyzers; Scientific research and laboratory apparatus, educational apparatus and simulators; Measuring, detecting and monitoring instruments, indicators and controllers; Optical devices, enhancers and correctors; Automatic ion-exchange chromatography apparatus for laboratory use; Laboratory countertops; Chromatography apparatus for laboratory use; Electrodes for laboratory research; Filtering units for laboratory use; Laboratory apparatus and instruments; Satellites for scientific purposes; Pipette racks for laboratory use.
12 Parts and fittings for land vehicles; Doors for vehicles; Vehicle door panels; Doors for railway cars; Door panels for land vehicles; Vehicle seats; Seats for railway cars; Shelves adapted for use in vehicles; Vehicle partitions.

ATOP Aэpoкосмические технологии оборудование и разработки, Info about trademak list

This trademark ATOP Aэpoкосмические технологии оборудование и разработки list was get 09.01.2017 04:17 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688