TITAN - Trademark, owner SetOne GmbH

Trademark info fields

- - - - - -
Source OHIM
Application 6392864
Trademark text Titan
Product Classes 9
Filing date 25.10.2007
Publication date 01.09.2008
Applicant/Holder SetOne GmbH
Representative BENDER HARRER KREVET
Status Zamítnutá přihláška
Type Slovní
Nice Classification
9
Satelitní zařízení, přijímače a jejich příslušenství, jmenovitě kabelové spojky a konektory pro připojení těchto zařízení a pro spojení s dalšími přístroji (zejména televizními přístroji a videopřístroji, telefony), jakož i s dalšími komponenty přístrojů pro příjem, připojení a pro distribuci techniky pro satelitní příjem, zařazené do třídy 9, zejména multispínače, konvertory LNB popřípadě LNC, rozdělovače; audio/videopříslušenství, jmenovitě kabelové spojky a konektory pro připojení přístrojů zábavní elektroniky (zejména stereozařízení, videorekordérů, DVD přehrávačů); příslušenství antén, jmenovitě kabelové spojky a konektory, jakož i anténní kabely pro připojení a pro instalaci televizorů, anténních a satelitních zařízení;elektrické a elektronické komponenty, zařazené do třídy 9, pro bezdrátový převod v oboru audia, videa, antén a satelitů; televizní přístroje;přístroje pro výrobu elektrického proudu prostřednictvím fotovoltaiky, zařazené do třídy 9, jmenovitě solární články.

Installations de satellites, récepteurs et leurs accessoires, à savoir raccords de câbles et prises pour le raccordement de ces installations et le raccordement avec d'autres appareils (en particulier appareils de TV et vidéo, téléphones) ainsi qu'avec d'autres composants d'appareils de réception, de raccordement et de diffusion des techniques de réception par satellite, compris dans la classe 9, en particulier multiconnecteurs, LNB ou LNC, répartiteurs; accessoires audio/vidéo, à savoir raccords de câbles et connecteurs pour le raccordement d'appareils de l'électronique de divertissement (en particulier installations stéréo, magnétoscopes, lecteurs de DVD); accessoires d'antennes, à savoir raccords de câbles et connecteurs ainsi que câbles d'antennes pour le raccordement et l'installation de téléviseurs, installations d'antennes et SAT;composants électriques et électroniques, compris dans la classe 9, pour la transmission sans fil en matière d'audio, de vidéo, d'antennes et de satellites; appareils TV;appareils de production de courant par captage photovoltaïque, compris dans la classe 9, à savoir cellules solaires.

Satellite installations, receivers and fittings therefor, namely cable connectors and sockets for connecting the aforesaid installations, and for connection to other apparatus (in particular televisions and video apparatus, telephones), and other equipment components for receiving, connecting and distributing satellite receiver systems, included in class 9, in particular multi-switches, LNBs and LNCs, distributors; audio/video fittings, namely cable connectors and connector assemblies, for connecting electronic entertainment apparatus (in particular stereo systems, video recorders, DVD players); aerial fittings, namely cable connectors and connector assemblies, and aerial cables for connecting and installing televisions, aerial and satellite systems;electric and electronic components, included in class 9, for wireless transmission in the audio, video, aerial and satellite sector; television sets;apparatus for generating electricity by means of photovoltaics, included in class 9, namely solar cells.


TITAN, Info about trademak list

This trademark TITAN list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 210 trademarks of text TITAN, 81 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688