UnionTech - Trademark, owner Shanghai Union Technology Corporation

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15937402
Reprodukce: UnionTech - ochranná známka
UnionTech
Třídy výrobků a služeb: 9, 40, 42
Obrazové třídy: 25.5.94, 26.3.1, 27.5.7, 29.1.4, 29.1.8
Datum podání přihlášky: 18.10.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 16.11.2016 EU
Datum zápisu: 23.02.2017 EU
Přihlašovatel/vlastník: Shanghai Union Technology Corporation, Room 102, 40 Building, No. 258 Xinzhuan Rd.Songjiang High Science & Technology Park, Caohejing Deve,, Shanghai, Čína
Země původu: Čína
Zástupce: IP LAWYERS, Willemsparkweg 34, Amsterdam, 1071 HG, Nizozemí
Barevná
Barvy:
CS Černá, modrá.
EN Black, Blue.
FR Noir, bleu.
Stav dokumentu: Zapsaná
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb: > > > > > >
CS9 Přístroje a nástroje vědecké a elektrické nezařazené do jiných tříd, přístroje a nástroje fotografické, optické a pro vyučování; Přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu; Magnetické nosiče dat, disky k nahrávání; Přístroje pro zpracování informací, počítače, počítačové periferie, periferní zařízení počítačů; Elektrické kabely a vodiče a kabely pro počítače a počítačová periferní zařízení.
40 Tisk materiálů pomocí 3D tiskárny (služby tiskárny); Pronájem 3D tiskáren.
42 Vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování; Analytické a výzkumné služby v průmyslu; Navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru; Počítačové programování; Design a vývoj softwaru; Průmyslový design.
FR9 Appareils et instruments scientifiques et électriques non compris dans d'autres classes, appareils et instruments photographiques, optiques et d'enseignement; Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Équipement pour le traitement de l' information, ordinateurs, périphériques d' ordinateurs; Câbles et fils électriques, et câbles pour ordinateurs et périphériques d'ordinateurs.
40 Impression de matériel à l'aide d'une imprimante 3D (services d'imprimerie); Location d'imprimantes 3D.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d'analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; Programmation informatique; Conception et développement de logiciels; Dessin industriel.
EN9 Scientific and electric apparatus and instruments not included in other classes, photographic, optical and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data-carriers, recording discs; data processing equipment, computers and computer peripheral devices; electricity cables and leads, and cables for computers and computer peripheral devices.
40 Printing of materials with a 3D printer (printing house services); renting of 3D printers.
42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; computer programming; design and development of computer software; industrial design services.

UnionTech, Info about trademak list

This trademark UnionTech list was get 08.07.2017 08:27 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688