SHARK - Trademark, owner Shark Stationery GmbH

Trademark info fields

Zdroj:EUIPO
Číslo přihlášky:15323686
Reprodukce:SHARK - ochranná známka
SHARK
Třídy výrobků a služeb:2, 16, 28
Obrazové třídy:3.9.2
Datum podání přihlášky:12.04.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky:21.04.2016 EU
Datum zápisu:29.07.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník:Shark Stationery GmbH
Země původu:Spolková republika Německo
Zástupce:**** Private data ****
Stav dokumentu:Zapsaná
Druh:Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
2Vodové barvy; Materiály pro umělce (barvy).
16Propisky, kuličková pera; Gelová kuličková pera; Pera plnicí; Inkoustové náplně do plnicích per; Tužky; Pastelky na vybarvování; Uhly na kreslení; Malířské tužky; Korekční tužky; Patentní tužky; Pisátka k psaní na břidlici; Pastelky s barevnou tuhou; Ozdoby na tužky; Mechanické tužky; Stojany na pera; Stojany na pera a tužky; Pastelky; Tužky na kreslení; Krajóny (patentní tužky); Záložky do knih; Záložky k označení stránek dokumentu [indexové záložky]; Označovače na dokumenty; Zvýrazňovače [papírnictví]; Popisovače a fixy; Gumy na gumování; Houby na mazání tabulí; Zmizíky (odstraňovače inkoustu); Pomůcky na mazání tabulí (nástroje na mazání křídy); Pomůcky na mazání křídy; Stírátka na tabule; Vyškrabávací nožíky pro kancelářské účely; Korekční pera; Ořezávátka na tužky; Štětce; Malířské štětce; Omalovánky; Kreslící tužky [kreslící uhel, křída, voskovky]; Pastelky; Olejové pastely; Papír; Jemný papír; Papír voskovaný; Textilní papír; Kartón; Lepenka na balení; Nádoby z lepenky; Kartonové obaly; Krabice z lepenky, kartonu nebo z papíru; Lepenkové dárkové krabice; Kartonové přepravní kontejnery; Tiskoviny; Plánovací kalendáře (tiskoviny); Komiksové stripy; Tiskoviny k instrukčním účelům; Noviny; Periodika; Tištěná periodika; Knihy; Obrázkové knihy; Sešity na psaní; Školní sešity; Sešity; Záznamníky; Knihy povídek; Komiksové knihy; Narozeninové knihy; Knižní vazby; Knihařský materiál; Vázací materiály na knihy a papíry; Fotografie [tištěné]; Školní fotografie; Lepicí materiály pro kancelářské použití; Potřeby pro umělce; Modelovací hmoty pro umělce; Formy na modelovací hlíny [umělecké materiály]; Štětce; Malířské štětce; Skříňky s barvami a štětce; Krabičky (krabice) s barvami; Boxy, pouzdra s barvami pro děti; Krabičky s barvami (školní potřeby); Psací stroje; Elektronické psací stroje; Elektrické psací stroje; Kancelářské potřeby (kromě nábytku); Pera [kancelářské potřeby]; Sešívačky [kancelářské potřeby]; Kancelářské děrovačky; Sešívací svorky [papírenské zboží]; Pořadače [kancelářské potřeby]; Nože na papír [kancelářské potřeby]; Nože na papír (kancelářské potřeby); Tekuté korektory (kancelářské potřeby); Děrovačky kancelářské; Pořadače [kancelářské potřeby]; Přenosné tiskařské soupravy (kancelářské potřeby); Skříňky na kancelářské potřeby; Papírenské výrobky; Kancelářské potřeby; Tiskařské soupravy; Desky na dokumenty [papírenské zboží]; Obaly [papírnické výrobky]; Obálky [papírnické výrobky]; Desky na dokumenty [šanony, pořadače]; Školní potřeby; Učební a výukové pomůcky s výjimkou přístrojů; Tištěné instruktážní materiály o telekomunikacích; Tiskařské typy [písmena a číslice]; Balicí materiály z plastu; Sáčky na odpad; Papírové nebo plastové sáčky na odpad; Tištěné balicí materiály z papíru; Balicí materiály; Obalové materiály z lepenky; Plastové obalové materiály na sendviče; Balicí materiály vyrobené z papíru.
28Karetní hry.
FR2Aquarelles [peintures]; Peintures pour artistes.
16Stylos-billes; Stylos à bille à encre gel; Stylos; Cartouches pour stylos-plume; Crayons; Crayons de couleur; Crayons fusains; Crayons pour artistes; Crayons correcteurs; Crayons à mine rétractable; Crayons d'ardoise; Crayons de couleur à mine; Décorations pour crayons (papeterie); Porte-mines; Porte-stylos; Supports pour plumes et crayons; Crayons à peinture; Crayons pour le dessin; Crayons mécaniques; Marque-pages; Marque-pages rigides repositionnables pour documents; Marqueurs pour documents; Marqueurs surligneurs; Feutres-marqueurs; Gommes à effacer; Effaceurs de tableaux blancs; Effaceurs d'encre; Effaceurs de tableaux noirs [effaceurs pour craies]; Brosses à tableau noir; Effaceurs pour tableaux; Grattoirs de bureau; Stylos correcteurs; Taille-crayons; Pinceaux; Pinceaux pour peintres décorateurs; Livres de coloriage; Craies grasses; Pastels [crayons]; Pastels à l'huile; Papier; Papier fin; Papier paraffiné; Papier-toile; Carton; Carton d'emballage; Récipients en carton; Emballages en carton; Boîtes en carton; Boîtes en carton pour cadeaux; Conteneurs d'expédition en carton; Produits de l'imprimerie; Agendas [produits d'imprimerie]; Bandes dessinées [produits de l'imprimerie]; Produits d'imprimerie à usage pédagogique; Journaux; Périodiques; Périodiques imprimés; Livres; Livres illustrés; Cahiers d'écriture; Cahiers d'écolier pour écrire; Livres pour le dessin et l'écriture; Carnets de rendez-vous; Livres d'histoires; Journaux de bandes dessinées; Livres d'anniversaire; Reliures; Articles pour reliures; Matériel de reliure pour livres et documents; Photographies [imprimées]; Photographies scolaires; Matières adhésives pour le bureau; Matériel pour artistes; Matériaux à modeler pour artistes; Moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; Brosses pour peintres; Pinceaux pour artistes; Boîtes de peinture et pinceaux; Boîtes de peinture; Boîtes de peintures pour enfants; Boîtes de peinture [matériel scolaire]; Machines à écrire [électriques ou non électriques]; Machines à écrire électroniques; Machines à écrire électriques; Articles de bureau à l'exception des meubles; Plumes [articles de bureau]; Agrafeuses [articles de bureau]; Emporte-pièce [articles de bureau]; Agrafes de bureau; Classeurs [articles de bureau]; Coupe-papier [articles de bureau]; Coupe-papier [fournitures de bureau]; Liquides correcteurs [articles de bureau]; Perforatrices à papier [articles de bureau]; Trieurs de documents [articles de bureau]; Imprimeries portatives [articles de bureau]; Coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; Articles de papeterie; Fournitures de bureau; Imprimeries portatives [articles de bureau]; Dossiers [papeterie]; Couvertures [papeterie]; Enveloppes [papeterie]; Plioirs [articles de bureau]; Fournitures scolaires; Matériel d'instruction à l'exception des appareils; Matériel d'enseignement imprimé concernant les télécommunications; Caractères d'imprimerie; Matières plastiques pour l'emballage; Sacs poubelle; Sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; Matériaux d'emballage imprimés en papier; Matériaux d'emballage (papier); Matériaux d'emballage en carton; Matériaux d'emballage en matières plastiques pour sandwiches; Matériels d'emballage en papier.
28Cartes à jouer.
EN2Water-colors [paints]; Materials for artists [paints].
16Ball pens; Ballpoint pens; Ball point pens; Roller ball pens; Ball-point pens; Gel roller pens; Fountain pens; Ink cartridges for fountain pens; Pencils; Color pencils; Colour pencils; Coloured pencils; Colouring pencils; Pencils for colouring; Charcoal pencils; Artists' pencils; Correction pencils; Retractable pencils; Correcting pencils; Slate pencils; Coloured lead pencils; Decorations for pencils; Lead holders [propelling pencils]; Pencil lead holders; Stands for pens; Stands for pens and pencils; Painting pencils; Drawing pencils; Mechanical pencils; Mechanically operated pencils; Page markers; Document page markers; Book markers; Document markers; Highlighting markers; Felt tip markers; Erasers; Pencil erasers; Whiteboard erasers; Ink erasers; Blackboard erasers [chalk erasers]; Rubber erasers; Chalk erasers; Erasers (Writing board -); Writing board erasers; Scrapers [erasers] for offices; Correction pens; Sharpeners (Pencil -); Pencil sharpeners; Paintbrushes; Decorators' paintbrushes; Coloring books; Crayons; Colouring crayons; Pastel crayons; Pastels [crayons]; Oil pastels; Paper; Fine paper; Paper (Waxed -); Cloth paper; Cardboard; Paperboard [cardboard]; Packing cardboard; Cardboard containers; Cardboard cartons; Cardboard packaging; Cardboard boxes; Cardboard gift boxes; Cardboard shipping containers; Printed matter; Diaries [printed matter]; Planners [printed matter]; Comic strips; Comic strips [printed matter]; Cartoon strips [printed matter]; Cartoon strips; Printed matter for instructional purposes; Newspapers; Periodicals; Printed periodicals; Books; Painting books; Writing books; School writing books; Writing or drawing books; Appointment books; Story books; Comic books; Birthday books; Book bindings; Book binding materials; Binding materials for books and papers; Photographs; School photographs; Photographs [printed]; Printed photographs; Adhesive materials for office use; Artists' materials; Artists' modelling materials; Modelling clays (Moulds for -) [artists' materials]; Molds for modelling clays [artists' materials]; Modelling clays (Molds for -) [artists' materials]; Moulds for modelling clays [artists' materials]; Paint brushes; Painters' brushes; Artists' paint brushes; Paint boxes and brushes; Paint boxes; Children's paint-boxes; Paint boxes [articles for use in school]; Typewriters; Electronic typewriters; Electric typewriters; Office requisites; Pens [office requisites]; Staplers [office requisites]; Punches [office requisites]; Staples [office requisites]; Files [office requisites]; Cutters (Paper -) [office requisites]; Office requisites, except furniture; Knives (Paper -) [office requisites]; Correcting fluids [office requisites]; Hole punches [office requisites]; File sorters [office requisites]; Paper cutters [office requisites]; Paper knives [office requisites]; Printing sets, portable [office requisites]; Stationery (Cabinets for -) [office requisites]; Cabinets for stationery [office requisites]; Paper hole punches [office requisites]; Paper knives [cutters] [office requisites]; Stationery; Office stationery; Printing sets; Portable printing sets; Files [stationery]; Covers [stationery]; Envelopes [stationery]; Folders [stationery]; School supplies [stationery]; Paper hole punches; Office hole punchers; Hole punches for office use; Hole punchers for office use; Instructional material (except apparatus); Instructional and teaching materials; Instructional and teaching material (except apparatus); Printed instructional material on telecommunications; Printers' type; Printers' letters [type]; Plastic materials for packaging; Rubbish bags; Rubbish bags (made of paper or plastic materials); Printed packaging materials of paper; Packaging materials; Packaging materials made of cardboard; Packaging materials of plastic for sandwiches; Wrapping materials made of cardboard; Wrapping materials made of card; Wrapping materials made of paper.
28Playing cards; Cards (Playing -).

SHARK, Info about trademak list

This trademark SHARK list was get 22.10.2016 08:43 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 205 trademarks of text SHARK, 41 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 

Ochrana dat     Mobil version

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.