NECEFICON - Trademark, owner Shenzhen Shanli New Energy Co.

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15845721
Reprodukce: NECEFICON - ochranná známka
NECEFICON
Třídy výrobků a služeb: 9, 11
Obrazové třídy: 3.1.1, 3.1.16, 3.1.24
Datum podání přihlášky: 21.09.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 26.09.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník: Shenzhen Shanli New Energy Co.,Ltd., Rm 10218,Yikang Bldg.,Huarong Rd.,Dalang St.,Longhua, Shenzhen, Čína
Země původu: Čína
Zástupce: SÜLE LAW FIRM, Frankel Leo u. 84. 1/7, Budapest, 1023, Maďarsko
Stav dokumentu: Zveřejněná přihláška
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb: > > >
CS9 Přístroje, nástroje a kabely pro oblast elektřiny; Zařízení pro zpracování a změnu materiálů a látek s využitím elektrického proudu; Potápěčská výstroj; Zařízení v oblasti informačních technologií a audiovizuální zařízení; Magnety, magnetizéry a demagnetizéry; Měřicí, detekční a monitorovací přístroje, indikátory a ovladače; Navigační, řídící, sledovací, zaměřovací a kartografická zařízení; Optické přístroje, zvětšovače a korektory; Nahraný obsah (počítačové programy, data a informace); Bezpečnostní, zabezpečovací, ochranná a signalizační zařízení; Vědecké výzkumné a laboratorní přístroje, přístroje pro vyučování a simulátory.
11 Hořáky, kotle a ohřívače vody; Vysoušecí zařízení; Filtry pro průmyslové účely a pro použití v domácnosti; Krby; Kouřovody a zařízení pro odvádění odpadních plynů; Zařízení na vaření, ohřívání, chlazení a přípravu jídel a nápojů; Topná, ventilační a klimatizační zařízení a čistící zařízení; Zapalovací zařízení; Zařízení pro průmyslové zpracování; Osvětlovací zařízení a světelné reflektory; Jaderná zařízení; Topné a sušicí přístroje pro osobní potřebu; Zařízení na chlazení a mražení; Regulační a bezpečnostní zařízení pro rozvody vody a plynu; Sanitární zařízení, zařízení pro rozvod vody a hygienická zařízení; Zařízení na opalování (solární).
FR9 Appareils, instruments et câbles pour l'électricité; Dispositifs de traitement utilisant de l'électricité; Équipement de plongée; Équipement audiovisuel et de technologie de l'information; Aimants, dispositifs d'aimantation et démagnétiseurs; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Contenu enregistré; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques.
11 Brûleurs, chaudières et réchauffeurs; Installations de séchage; Filtres à usage industriel et domestique; Cheminées d'appartement; Conduits et installations d'évacuation des gaz d'échappement; Équipement de cuisson, de réchauffement, de refroidissement et de traitement des aliments et des boissons; Équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification [air ambiant]; Allumeurs; Installations industrielles de traitement; Éclairage et réflecteurs d'éclairage; Installations nucléaires; Instruments personnels de séchage et de chauffage; Équipement de réfrigération et de congélation; Accessoires de régulation et de sécurité pour les installations d'eau et de gaz; Installations sanitaires, équipement d'alimentation en eau et d'assainissement; Appareils de bronzage.
EN9 Apparatus, instruments and cables for electricity; Devices for treatment using electricity; Diving equipment; Information technology and audiovisual equipment; Magnets, magnetizers and demagnetizers; Measuring, detecting and monitoring instruments, indicators and controllers; Navigation, guidance, tracking, targeting and map making devices; Optical devices, enhancers and correctors; Recorded content; Safety, security, protection and signalling devices; Scientific research and laboratory apparatus, educational apparatus and simulators.
11 Burners, boilers and heaters; Drying installations; Filters for industrial and household use; Fireplaces; Flues and installations for conveying exhaust gases; Food and beverage cooking, heating, cooling and treatment equipment; Heating, ventilating, and air conditioning and purification equipment (ambient); Igniters; Industrial treatment installations; Lighting and lighting reflectors; Nuclear installations; Personal heating and drying implements; Refrigerating and freezing equipment; Regulating and safety accessories for water and gas installations; Sanitary installations, water supply and sanitation equipment; Sun tanning appliances.

NECEFICON, Info about trademak list

This trademark NECEFICON list was get 19.10.2016 10:40 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688