Dokkaebi - Trademark, owner ShenZhen Tianwang VR Tech development Co.

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15794704
Reprodukce: Dokkaebi - ochranná známka
Dokkaebi
Třídy výrobků a služeb: 9, 28, 41, 42
Obrazové třídy: 27.5.1
Datum podání přihlášky: 02.09.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 08.09.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník:**** Private data ****
Země původu: Čína
Zástupce:**** Private data ****
Stav dokumentu: Zveřejněná přihláška
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
CS9 Přístroje na zpracování dat; Počítačové programy (Nahrané -); Počítačový software (nahraný); Kazety na videohry; Publikace (elektronické -) [s možností stažení]; Software pro počítačové hry; Paměťové karty pro videoherní zařízení; Chytré telefony (smartphony); Elektronické čipy; Vyučovací zařízení.
28 Hry; Zařízení na hry; Přístroje pro videohry; Přenosné hry s displeji z tekutých krystalů; Přístroje na arkádové videohry; Ovladače herních konzol; Hračky; Míče na hraní; Posilovací stroje; Rukavice na hry.
41 Individuální výuka [vzdělávání]; Organizování a vedení konferencí; Vydávání elektronických knih a časopisů online; Zábavní služby; Provozování sportovních zařízení; Provozování heren; Služby provozování online her z počítačové sítě; Překladatelské a tlumočnické služby; Pronájem herního vybavení; Poskytování on-line videí, bez možnosti stažení.
42 Technický průzkum; Navrhování obalů, obalový design; Interiérová výzdoba; Počítačové programování; Navrhování počítačového softwaru; Datová konverze počítačových programů a dat (nikoliv fyzická); Poskytování vyhledávačů pro internet; Software jako služba [SaaS]; Uchovávání dat v elektronické podobě; Cloud computing.
FR9 Appareils de traitement de données; Programmes d'ordinateurs enregistrés; Logiciels enregistrés; Cartouches de jeux vidéo; Publications électroniques téléchargeables; Logiciels de jeux; Cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; Ordiphones [smartphones]; Puces électroniques; Appareils d'enseignement.
28 Jeux; Appareils pour jeux; Appareils de jeux vidéo; Jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides; Machines de jeu vidéo électroniques; Commandes pour consoles de jeu; Jouets; Ballons de jeu; Appareils pour le culturisme; Gants [accessoires de jeux].
41 Éducation; Organisation et conduite de conférences; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Services de divertissement; Mise à disposition d'installations sportives; Exploitation de salles de jeux; Services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; Traduction et interprétation; Location de matériel de jeux; Mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables.
42 Recherches techniques; Services de conception d'emballage; Décoration intérieure; Programmation informatique; Élaboration [conception] de logiciels; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; Fourniture de moteurs de recherche pour l'internet; Logiciel-service [SaaS]; Stockage électronique de données; Informatique en nuage.
EN9 data processing apparatus; computer programmes [programs], recorded; computer software, recorded; video game cartridges; electronic publications, downloadable; computer game software; memory cards for video game machines; smartphones; Electronic chips; Teaching apparatus.
28 games; apparatus for games; video game machines; portable games with liquid crystal displays; arcade video game machines; controllers for game consoles; toys; balls for games; body-building apparatus; gloves for games.
41 instruction services; arranging and conducting of conferences; on-line publication of electronic books and journals; entertainment services; providing sports facilities; providing amusement arcade services; game services provided on-line from a computer network; translation; games equipment rental; providing on-line videos, not downloadable.
42 technical research; packaging design; design of interior decor; computer programming; computer software design; data conversion of computer programs and data [not physical conversion]; providing search engines for the internet; software as a service [SaaS]; electronic data storage; cloud computing.

Dokkaebi, Info about trademak list

This trademark Dokkaebi list was get 26.10.2016 05:50 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688