SKY MATCH - Trademark, owner Sky International AG

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 13343579
Znění ochranné známky: SKY MATCH
Třídy výrobků a služeb: 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 45
Datum podání přihlášky: 08.10.2014 EU
Datum práva přednosti:
Stav priority:
Typ priority:
Číslo prioritní přihlášky:
Země priority:
11.04.2014
Přiznaná
Úplná
UK00003051105
GB
Datum zveřejnění přihlášky: 23.03.2015 EU
Datum zápisu: 22.10.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník:**** Private data ****
Země původu: Švýcarsko
Stav dokumentu: Zapsaná
Druh: Slovní
Seznam výrobků a služeb:
CS9 Přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování; Přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; Přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu; Nosiče dat magnetické, záznamové disky; Kompaktní disky, DVD a ostatní digitální záznamové nosiče; Ústrojí pro přístroje na mince; Zapisovací pokladny, počítací stroje, přístroje pro zpracování informací; Počítače; Počítačový software; Hasicí přístroje; Počitadlo kuličkové; Galvanické články; Acidometry; Acidometry pro baterie; Akustické trubice, zvukovody; Konektory (Akustické -); Aktinometry; Sčítací stroje; Antény; Vzduchoměry; Přístroje na rozbor vzduchu; Elektrické poplašné zvonky; Poplašná zařízení; Lihoměry, alkoholometry; Alhidády (části měřičských přístrojů); Výškoměry; Ampérmetry; Zesilovače; Zesilovací elektronky; Anemometry, větroměry; Kreslené filmy; Anodové baterie; Anody; Telefonní záznamníky; Antireflexní brýle; Stínítka (clony) proti oslnění; Odrušovače [elektrotechnika]; Výstražná zařízení proti krádeži; Antikatody; Apertometry [optika]; Rentgenové přístroje a zařízení, nikoliv pro lékařské účely; Přístroje a zařízení na astronomii; Fyzika (přístroje a nástroje pro); Zařízení na výměnu gramofonových jehel; Zařízení na stříhání filmů; Kvašení, fermentace (Laboratorní přístroje na -); Kůže (Přístroje na měření tloušťky -); Zařízení na kontrolu frankování; Přístroje na měření tloušťky kůže; Kotvy (elektřina); Azbestové oděvy na ochranu proti ohni; Azbestové rukavice na ochranu před úrazem; Azbest štíty pro požárníky; Audiovizuální přijímače; Audiovizuální přístroje a zařízení na výuku; Bankomaty [atm]; Tlak v automobilových pneumatikách (Automatické indikátory nízkého -); Azimut (nástroje na určování); Tašky na počítače; Mincíře, přezmeny, váhy; Váhy; Čtečky čárového kódu; Barometry; Galvanické články; Akumulátory elektrické pro vozidla; Baterie na zapalování; Akumulátorové skříně; Nabíječky baterií; Nádoby pro akumulátory; Světelné bóje, majáky; Zvonky [poplašné zařízení]; Betatrony (urychlovače částic); Dalekohledy; Světelná signalizace, blikače; Světlotiskové (planografické) přístroje; Přístroje na kontrolu kotlů; Krabice odbočné, odbočnice [elektrotechnika]; Dýchací přístroje, s výjimkou přístrojů na umělé dýchání; Dýchací přístroje pro plavání pod vodou; Neprůstřelné vesty; Bzučáky; Skříně na reproduktory; Elektrické kabely; Kruhová logaritmická pravítka; Kalkulačky; Kalibrační kroužky; Posuvná měřítka; Videokamery; Fotoaparáty; Kondenzátory (Elektrické -); Trubičky kapilární, kapiláry; Pravítka tesařská; Kazety [fotografie]; Speciální pouzdra na fotografické aparáty a přístroje; Pouzdra s preparačními nástroji [mikroskopie]; Pokladny registrační; Přehrávače kazet; Katody; Katodové protikorozní přístroje; Šňůrky na mobilní telefony; Rámovací přístroje na diapozitivy; Centrální procesorové jednotky [procesory]; Nabíječky pro elektrické baterie; Chemické přístroje a zařízení; Čipy integrovaných obvodů; Cívky indukční, tlumivky [impedance]; Chromatografické přístroje pro laboratorní účely; Chronografy, přístroje zaznamenávající čas; Kinematografické přístroje; Exponované kinofilmy; Přerušovače, vypínače; Spínače; Čističe nosičů zvukových záznamů; Inklinometry, sklonoměry, svahoměry; Speciální oděvy pro laboratoře; Ochranné oděvy proti úrazům, radiaci a ohni; Ohnivzdorné oděvy; Koaxiální kabely; Cívky (Elektrické -); Mincové mechanismy pro televizory; Kolektory elektrické; Komutátory; Přehrávače kompaktních disků; Disky kompaktní [audio video]; CD-ROMy; Komparátory; Kružidla [měřicí přístroje]; Software pro počítačové hry; Počítačové klávesnice; Počítačové paměti; Nahrané programy operačních systémů; Počítačová periferní zařízení; Počítačové programy (Nahrané -); Počítačové programy [s možností stažení]; Počítačový software (nahraný); Počítače; Elektrické vodiče; Spojky elektrického vedení, konektory; Konektory [elektřina]; Kontaktní čočky; Elektrické kontakty; Pouzdra na kontaktní čočky; Kazety na sklíčka pro mikroskopy; Panely na kontrolu elektrického proudu; Měniče elektrické; Měděný drát, izolovaný; Korekční čočky [optika]; Kosmografické nástroje; Vazební členy [zařízení na zpracování dat]; Spojky, svorky, konektory elektrické; Kryty na elektrické zásuvky; Figuríny pro testování nárazů; Laboratorní kelímky; Usměrňovače; Cyklotrony; Fotolampy do temných komor; Fotokomory; Přístroje na zpracování dat; Dekompresní komory; Dekorační magnety; Demagnetizační zařízení na magnetické pásky; Hustoměry; Denzitometry; Detektory; Diagnostické přístroje jiné než k lékařským účelům; Akustické membrány; Membrány do vědeckých přístrojů; Clony (Fotografické -); Diktovací stroje, diktafony; Difrakční zařízení [mikroskopie]; Rámečky na digitální fotografie; Kompasy; Disková mechanika počítače; Magnetické disky; Dálkoměry; Zařízení na zaznamenání vzdálenosti; Destilační přístroje pro vědecké účely; Rozvodné panely [elektřina]; Skříňové rozvaděče [elektřina]; Rozvodné pulty [elektřina]; Masky potápěčské; Potápěčské oděvy; DNA čipy; Píšťalky na psy; Dozimetry; Stahovatelné soubory obrázků; Stahovatelné soubory s hudbou; Stahovatelné vyzváněcí tóny pro mobilní telefony; Krejčovské metry; Sušicí přístroje na fotografie; Police a regály na sušení fotografií; Vedení (elektřina); Dvd přehrávače; Dynamometry; Tampóny do uší pro potápěče; Ovoskopy (zařízení na prosvětlování vajec); Komutace (elektrické přístroje na -); Elektrická zařízení na dálkové zapalování; Elektrické výbojky (jiné než na osvětlení); Elektrické dveřní zvonky; Elektrická zařízení na dálkové ovládání průmyslových operací; Indikátory ztrát elektrické energie; Vedení elektrické, elektroinstalační potrubí; Elektrifikované ohrady; Elektrické kolejnice na uchycení projektorů nebo reflektorů; Elektrodynamická zařízení na dálkové ovládání železničních uzlů; Elektrodynamické přístroje na dálkové řízení signalizace; Elektrolyzéry; Elektromagnetické cívky; Elektronické plánovací diáře; Elektronické oznamovací tabule; Elektronická pera [vizuální zobrazovací jednotky]; Elektronické kapesní překladače; Elektronické publikace ke stažení, s výjimkou takového zboží vztahujícího se k fotbalu; Elektronické etikety na zboží; Kódované identifikační magnetické náramky; Kódované magnetické karty; Fotografické zvětšovací přístroje; Epidiaskopy; Ergometry; Expozimetry; Pouzdra na brýle; Řetízky k cvikrům; Šňůrky na skřipce; Brýlové obroučky; Okuláry; Faxy; Detektory pravosti mincí; Kabely z optických vláken; Řezací přístroje na filmy; Exponované filmy; Filtry pro dýchací masky; Filtry ultrafialových paprsků pro fotografické účely; Fotografické filtry; Požární hlásiče, signalizační zařízení; Požárnické metly; Hasicí deky; Požárnické čluny a lodi; Hasičské vozy; Nouzové východy, požární schodiště nebo žebříky; Hasicí přístroje; Požární hadice; Hubice, trysky požárních hadic; Hasičská čerpadla; Fotografické bleskové žárovky; Fotografické bleskové lampy; Pružné disky, diskety; Štíty fluorescenční; Mlhové signály, s výjimkou výbušných; Rozbor potravin (přístroje pro); Rámečky na diapozitivy; Kmitoměry, měřiče frekvence; Laboratorní nábytek speciální; Pojistkový drát; Pojistky, jističe; Galenitové krystaly (detektory); Galvanické články; Galvanické články; Galvanometry; Ohnivzdorné oděvy; Přístroje na testování plynů; Plynoměry [měřící přístroje]; Měřidla; Sklo pokryté elektrickými vodiči; Leštičky na pozitivy pro fotografii; GPS [navigační přístroje]; Potápěčské rukavice; Ochranné rukavice; Ochranné rukavice proti rtg záření pro průmyslové účely; Brýle pro sportovní účely; Skleněné odměrky; Systémy k propojování baterií; Handsfree sady pro telefony; Pásky na čištění nahrávacích hlav; Sluchátka; Regulátory tepelné; Heliografické přístroje; Značkovače délky (krejčovské pomůcky); Vysokofrekvenční přístroje; Držáky na elektrické cívky; Hologramy; Ozvučnice reproduktorů, ampliónů; Přesýpací hodiny; Hustoměry, hydroměry; Vlhkoměry, hygrometry; Identifikační obaly na elektrické dráty; Identifikační vlákna na elektrické dráty; Identifikační karty (Magnetické -); Inkubátory na kultivaci bakterií; Tlumivky [elektřina], induktory; Zařízení obsahující okuláry; Čipové karty (karty s integrovaným obvodem); Integrované obvody; Přístroje na interní komunikaci; Počítačový interface; Invertory [elektrotechnika]; Fakturovací (účtovací) stroje; Ionizační přístroje (ne na úpravu vzduchu nebo vody); Vodicí šablony, přípravky [nástroje na měření]; Měniče disků (pro počítače); Automaty hudební, hrací skříně uváděné do chodu vhozením mince; Spojovací skříňky, svorkovnice [elektrotechnika]; Objímky elektrických kabelů; Ochranné nákoleníky pro dělníky; Laboratorní odstředivky; Laboratorní podnosy; Mlékoměry, laktometry; Mlékoměry, laktometry; Počítače (laptopy); Lasery, nikoliv pro lékařské účely; Předsádkové čočky; Objektivy (čočky) pro astrofotografii; Váhy (Listové -); Nivelační přístroje, libely, vodováhy; Vodováhy, libely; Pásy záchranné; Záchranné bóje; Záchranné vesty; Bezpečnostní sítě (ochranné); Záchranné přístroje a vybavení; Vory záchranné; Optická vlákna; Elektrické tlumiče světla (reostaty); Elektroluminiscenční diody [LED]; Ukazovátka (světelná -) [elektronická]; Elektronické předřadníky; Přepěťové pojistky; Omezovače [elektrotechnika]; Zámky (Elektrické -); Rychloměry [lodní přístroje k měření rychlosti]; Reproduktory, amplióny; Laterna magica; Magnetická média; Magnetická kódovací zařízení; Magnetické páskové jednotky pro počítače; Magnetické pásky; Magnetické dráty; Magnety; Zvětšovací skla, lupy; Manometry, tlakoměry; Námořní kompasy; Námořní hloubkoměry; Bóje signální, značkovací; Kalibry, rejsky, rýsovací nástroje [truhlářství]; Stožáry na bezdrátové antény; Zkoušení materiálu (Stroje a zařízení na -); Elektrické vedení (Materiály na -); Matematické přístroje; Měřidla, měřítka; Měřicí přístroje, měřítka; Elektrická měřicí zařízení; Měřicí přístroje; Odměrné lžíce; Mechanické značky; Ústrojí pro přístroje na mince; Mechanismy pro zařízení fungující na žetony; Megafony; Rtuťové libely, rtuťové vodováhy; Detektory kovů k průmyslovým nebo vojenským účelům; Meteorologické balóny; Meteorologické přístroje; Měřicí přístroje, počítadla; Metronomy; Mikrometrické šrouby pro optické přístroje; Mikrometrická měřidla; Mikrofony; Mikroprocesory; Mikroskopy; Mikrotomy; Měřiče vzdálenosti, tachometry pro vozidla; Zrcadla pro kontrolu práce; Zrcadla [optika]; Modemy; Stroje na počítání a třídění peněz; Monitorovací přístroje elektrické; Monitory (počítačový hardware); Monitory (počítačové programy); Myš (počítačové příslušenství); Podložky pod myš; Lodní přístroje a nástroje; Signalizační zařízení námořní; Navigační přístroje pro vozidla [palubní počítače]; Navigační přístroje; Neónové reklamní tabule; Ochranné sítě proti nehodám; Nosní klipsy pro potápěče a plavce; Notebooky (počítače); Objektivy, čočky [optika]; Sledovací přístroje; Oktanty; Ohmmetry; Optické přístroje a nástroje; Optické čtečky znaků; Optické kondenzory; Optické nosiče dat; Optické disky; Optické sklo; Výrobky oční optiky; Promítací žárovky, diaprojektory; Optické čočky; Oscilografy; Pece laboratorní; Kyslík (Zařízení na průtok-); Ozonizátory; Parkovací hodiny; Urychlovače částic; Krokoměry; Dveřní kukátka; Periskopy; Přenosné stereo přehrávače; Petriho misky; Měřidla na benzín; Gramofonové desky; Fotokopírovací stroje; Odkapávače k fotografickým účelům; Fotometry; Telefotografická zařízení, zařízení pro obrazovou telegrafii; Fotovoltaické články, fotočlánky; Lorňony (cvikry, skřipce); Pipety; Pitotovy trubice; Měřičský stůl [pomůcka pro zeměměřiče]; Planimetry; Desky do akumulátorů; Plotry; Zásuvky, zástrčky a ostatní elektrické spojky; Olovnice; Olovnice; Kalkulačky kapesní; Polarimetry; Přenosné přehrávače médií; Bezdrátové telefony; Přesné váhy, analytické váhy; Přesné měřicí přístroje; Tlakoměry (manometry) pro ventily; Ukazatele tlaku, tlakoměry; Zařízení na měření tlaku, tlakoměry; Desky tištěných obvodů; Polygrafické obvody; Tiskárny k počítačům; Hranoly [optika]; Sondy pro vědecké účely; Promítací přístroje; Promítací plátna; Ochranná zařízení proti rentgenovému záření, nikoliv pro lékařské účely; Osobní ochranné prostředky proti nehodám; Pomůcky na ochranu hlavy; Ochranné helmy pro sportovce; Masky ochranné; Letecké ochranné oděvy; Úhloměry, protraktory [měřicí přístroje]; Kancelářské stroje na děrné štítky; Tlačítka ke zvonkům; Pyrometry; Indikátory množství; Radarová zařízení; Rádiové pagery; Radiologické přístroje k průmyslovým účelům; Clony proti radiaci pro průmyslové účely; Rádia; Radiotelegrafická zařízení; Radiotelefonní zařízení; Železniční doprava (Bezpečnostní zařízení pro -); Čtecí zařízení [zpracování dat]; Gramofony; Redukce (elektřina); Prevence dopravních nehod (odrazové nášivky na oděvy); Refraktometry; Hvězdářské dalekohledy, refraktory; Regulátory elektrické; Elektronická relé; Přístroje na dálkové ovládání; Elektrické odpory; Respirátory na filtraci vzduchu; Dýchací masky (jiné než na umělé dýchání); Resuscitační panna [učební pomůcka]; Retorty, křivule; Stojany na křivule; Otáčkoměry; Reostaty; Jezdecké přilby; Dopravní značení (světelné nebo mechanické); Virgule, proutky pro proutkaře; Trasírky, výtyčky, nivelační tyče; Pravítka [měřicí nástroje]; Pravítka [měřicí nástroje]; Cukroměry, sacharimetry; Bezpečnostní pásy, s výjimkou pásů na sedadla aut a sportovní vybavení; Ochranné plachty; Salinometry; Satelitní navigační přístroje; Satelity pro vědecké účely; Váhy; Skenery (zařízení na zpracování dat); Rastry pro výrobu štočků; Panely, plátna (fotografie); Závitníkové kalibry; Polovodiče; Sextanty; Pláště elektrických kabelů; Ochranná obuv proti úrazům, ozáření a ohni; Spouště uzávěrek [fotografie jako obor]; Závěrky [fotografování]; Teleskopické zaměřovače na střelné zbraně; Signalizační zvony; Signalizační lucerny; Signalizační bóje; Signalizační panely (Světelné nebo mechanické -); Signalizační píšťalky; Značení (světelná nebo mechanická); Světelná značení; Simulátory řízení a ovládání vozidel; Sirény; Obaly na přenosné počítače; Posuvná měřítka; Promítačky na diapozitivy, diaprojektory; Logaritmická pravítka; Diapozitivy; Detektory dýmu; Elektricky vyhřívané ponožky; Solární baterie; Svářečské přilby; Solenoidové ventily [elektromagnetické spínače]; Sonary; Zvuková poplašná zařízení; Sonometry, zvukoměry; Přístroje na nahrávání zvuku; Nosiče zvukových nahrávek; Pásky pro zvukové záznamy; Přístroje na reprodukci zvuku; Přístroje na přenos zvuku; Sondážní přístroje a zařízení; Sondážní plomby; Sondážní lana; Jiskrojemy, lapače jisker; Trubky hovorové, zvukovody (lodní); Pouzdra na brýle; Brýlové obroučky; Brýlová skla; Brýle; Spektrografy; Spektroskopy; Přístroje na kontrolu rychlosti pro vozidla; Indikátory rychlosti; Rychloměry [fotografie]; Regulátory otáček na gramofony; Sférometry; Bublinkové vodováhy, libely; Cívky [fotografie]; Protipožární sprinklerové systémy; Regulátory osvětlení jeviště; Stojany na fotografické aparáty; Kabely startovací pro motory; Automatická řízení pro vozidla; Transformátory na zvyšování napětí; Stereoskopy; Stereoskopické přístroje; Destilační přístroje laboratorní; Stroboskopy; Gramofonové jehly; Sulfitometry; Sluneční brýle; Zeměměřičské přístroje a nástroje; Zeměměřičské řetězy; Geodetické (zeměměřičské) nástroje; Nivelační přístroje, libely, vodováhy; Rozvaděče; Rozvodné skříně (elektřina); Elektrické vypínače; Tachometry; Magnetofony; Taxametry; Vyučovací zařízení; Chrániče zubů; Telegrafní dráty; Telegrafy [přístroje]; Dálkoměry, telemetry; Telefony; Telefonní sluchátka; Telefonní mikrofony; Telefonní dráty; Teletypy, dálnopisné přístroje; Čtecí zařízení (v televizi); Přerušovače, vypínače; Teleskopy; Televizní přístroje; Termoštítky, jiné než pro lékařské použití; Přístroje pro indikaci teploty; Koncovky [elektrotechnika]; Zkumavky; Zkušební přístroje, ne pro lékařské účely; Zabezpečovací zařízení proti krádeži, elektrická; Teodolity; Termionické elektronky [se žhavenou katodou]; Teploměry, s výjimkou lékařských; Přístroje kontrolující teplotu; Termostaty pro dopravní prostředky; Automaty na vydávání lístků a vstupenek; Hodiny píchací; Čas (Přístroje na zaznamenávání -); Spínače časové (automatické), s výjimkou těchto pro hodinářství; Gramofonová ramena přenosky; Totalizátory; Dopravní kužely; Světla [dopravní] signalizační zařízení; Elektrické transformátory; Tranzistory [elektronické]; Vysílače elektronických signálů; Vysílače [telekomunikace]; Vysílací zařízení, vysílačky [telekomunikace]; Transpondéry; Triody; Trojnožky nebo stativy pro fotografické přístroje a kamery; Urinometry; USB disky; Vakuové manometry; Elektronky [radio]; Variometry; Automobilové výstražné trojúhelníky; Rozhlasové přijímače do vozidel; Posuvná měřítka; Videokazety; Kazety na videohry; Videorekordéry; Video obrazovky; Videotelefony; Videopásky; Hledáčky (Fotografické -); Viskozimetry; Regulátory napětí pro vozidla; Chrániče (- proti přepětí); Voltmetry; Hlasovací zařízení (stroje); Wafery pro integrované obvody; Tkáčské lupy; Vysílačky [osobní vysílačky]; Nádoby na mytí (fotografie); Indikátory výšky hladiny vody; Vlnoměry; Přístroje na měření hmotnosti; Přístroje a nástroje na vážení; Přístroje na měření hmotnosti; Závaží; Výstražné píšťalky; Větrné rukávy na ukazování směru větru; Svorky drátů (elektřina); Elektrické dráty; Pracovní ochranné štíty na obličej; Opěrky zápěstí k práci s počítačem; Rentgenové přístroje, ne pro lékařské účely; Rentgenové filmy, exponované; Rentgenové snímky, nikoliv pro lékařské účely; Rentgenové lampy, nikoliv pro lékařské účely; Přístroje a nástroje pro ukládání dat, software a software pro ukládání dat a software pro video konference, přístroje a nástroje pro rádio, televizi, zvukové nahrávky, reprodukci zvuku, telekomunikace a výuku; Televizní rekordéry; Přístroje pro reprodukci nebo příjem zvuku, obrazu nebo audiovizuálního obsahu; Elektrické a elektronické přístroje pro použití při příjmu satelitního, pozemního nebo kabelového vysílání; Televizní přístroje; LCD a plazmové obrazovky; Systémy domácího kina; Zesilovače; Reproduktory, amplióny; Rádia; Bezdrátová audio a/nebo audiovizuální zařízení; Přenosné bezdrátové audio a/nebo audiovizuální přístroje; Dálkové ovladače; Bezdrátové klávesnice; Televizní přijímače, včetně dekodérů; Televizní dekodéry; Digitální set-top boxy; Set-top boxy s vysokým rozlišením; Osobní videorekordéry; Set-top boxy pro dekódování a příjem satelitního, pozemního a kabelového vysílání; Přístroje pro dekódování kódovaných signálů, včetně set-top boxů pro televizní příjem; Set-top boxy, včetně dekodéru a interaktivního zobrazovacího průvodce; Set-top boxy obsahující dekodér a rekordér pro záznam televizních a audio programů; Set-top boxy obsahující dekodér a programovatelný rekordér pro přenos uložených nahrávek a pro mazání starších nahrávek; Parabolické antény (talíře); Nízkozvukové bloky; Satelitní měřidla; Počítačový software umožňující vyhledávání dat; Kódované programy do počítačů a pro zpracování dat a telekomunikace; Telefony; Mobilní telefony; Kapesní počítače (PDA); Telefonní a rádiové modemy; Televizní přijímače, včetně dekodérů; Set-top boxy pro dekódování a příjem satelitního, pozemního kabelového vysílání a digitálního vysílání pro předplatitele (DSL), internetového nebo jiného elektronického vysílání; Přístroje pro dekódování kódovaných signálů; Nahrané televizní a rozhlasové programy; Nahrané programy k vysílání nebo jinému přenosu prostřednictvím televize, rozhlasu, mobilních telefonů, kapesních počítačů (PDA) a PC; Videozáznamy; Multimediální zařízení a přístroje; Přenosné nebo ruční počítače; Dvd přehrávače; Počítače; Počítačový hardware; Firmware (mikroprogramové vybavení); Firmware (mikroprogramové vybavení); Počítačový hardware, přístroje a nástroje, všechno pro přenos, zobrazení, příjem, uchovávání a vyhledávání elektronických informací; Počítačový software; Počítačový software; Počítačový software a telekomunikační přístroje umožňující připojení k databázím a k internetu; Počítačový software ke stažení z internetu; Síťová koncová zařízení; Drátové a/nebo bezdrátové počítačové síťové směrovače, modemy, firewally a/nebo mosty; Počítačový software a počítačové programy pro distribuci digitálních televizních programů pro prohlížení a nákup zboží a služeb mezi diváky a pro jejich použití diváky; Počítačový herní software a počítačový software s kvízy; Počítačové programy pro interaktivní televizi a pro interaktivní hry a/anebo kvízy; Interaktivní videoherní zařízení sestávající z počítačového softwaru, jmenovitě softwaru pro provozování herních ovladačů; Přenosná a/nebo příruční elektronická zařízení pro příjem, přehrávání a převod hudby, zvuku, obrazu, textu, signálu, informací a kódů; Elektronické publikace, s výjimkou takového zboží vztahujícího se k fotbalu; Software pro počítačové hry; Počítačové videohry; Video obrazovky; Videoprojektory; Magnetické disky, pásky nebo dráty; Kazety a cartridge, všechny přizpůsobené pro použití s výše uvedenými pásky; Prázdné a předem nahrané audiokazety, videokazety, pásky a cartridge (paměťové zásuvné moduly); Kompaktní disky; DVD; Gramofonové desky; Laserově čitelné disky pro záznam zvuku nebo videa; Cartridge ROM, CD-ROMy, karty a disky, integrované obvodové karty, paměťové nosiče, záznamová média, všechny s nahrávkami počítačových videoher a/nebo kvízů; Zakódované karty; Antény na rozhlasový nebo televizní signál; Digitální hudba, zvuky, videa, obrázky, text a informace s možností stažení poskytované telekomunikační sítí, on-line dodáváním a prostřednictvím internetu a/nebo celosvětové sítě nebo jiné komunikační sítě; Interaktivní zvukové a/nebo audio záznamy; Hudební, video, zvukové a/nebo audio záznamy (ke stažení) poskytované z internetových webových stránek MP3; MP3 přehrávače, čtečky MP3; Rekordéry a/nebo přehrávače audio a video souborů; Přenosné audio a/nebo video rekordéry a/nebo přehrávače; Telefonní vyzváněcí tóny (ke stažení); Stahovatelné vyzváněcí tóny pro mobilní telefony; Přístroje a nástroje pro příjem rozhlasového a televizního vysílání, včetně příjmu kabelového, satelitního a digitálního vysílání; Čipové karty (karty s integrovaným obvodem); Kreditní karty; Věrnostní karty; Akustické přístroje nebo nástroje; Adaptéry; Antény; Antény; Zesilovače; Komunikační zařízení a přístroje; Kódované nebo magnetické bankovní nebo kreditní karty; Filmy pro kinematografii; Filmové nástroje a přístroje; Nosiče dat; Přístroje, zařízení a nástroje pro ukládání dat; Elektrické telekomunikační a/nebo komunikační a/nebo vysílací a/nebo přenosové a/nebo dekódovací a/nebo pro zpracování obrazu a/nebo audiovizuální nástroje a přístroje; Elektronické telekomunikační a/nebo komunikační a/nebo vysílací a/nebo přenosové a/nebo dekódovací a/nebo pro zpracování obrazu a/nebo audiovizuální nástroje a přístroje; Nástroje a přístroje na reprodukci filmů; Ruční elektrické telekomunikační a/nebo komunikační a/nebo vysílací a/nebo přenosové a/nebo dekódovací a/nebo pro zpracování obrazu a/nebo audiovizuální nástroje a přístroje; Ruční elektronické telekomunikační a/nebo komunikační a/nebo vysílací a/nebo přenosové a/nebo dekódovací a/nebo pro zpracování obrazu a/nebo audiovizuální nástroje a přístroje; Mobilní telefony; Kinematografické filmy; Telefonní aparáty a zařízení; Části a příslušenství pro všechno výše uvedené zboží; Sluneční brýle, kožená pouzdra na mobilní telefony; Mediální obsah ke stažení, včetně videa a filmů, televizních programů, počítačových her, hudby, obrázků a vyzváněcích tónů poskytovaných prostřednictvím internetu, telefonní linky, kabelu, bezdrátového přenosu, satelitních nebo pozemních vysílacích služeb; Pouzdra, nádoby, ochranné kryty a jejich části a součásti, všechno pro použití s MP3 přehrávači, zařízeními na ukládání hudby, zařízeními na ukládání médií a jinými audio, vizuálními a počítačovými zařízeními; Elektrické, elektronické a počítačové vybavení pro strojní zařízení na uchovávání, výrobu a efektivní využívání tepla, světla a vody, včetně termostatického ovládání, solárních panelů pro výrobu elektrického proudu, fotonových zařízení, slunečních jednotek, turbín a detektorů pohybu; Elektrické a elektronické vybavení pro použití při generování solární energie; Elektrické, elektronické a počítačové vybavení pro využití při výrobě alternativní energie včetně větrné energie, hydroelektrické energie, přílivové energie, geotermální energie, solární energie, biomasy a biopaliv; Řídicí a monitorovací vybavení pro využití při výrobě alternativní energie včetně větrné energie, hydroelektrické energie, přílivové energie, geotermální energie, solární energie, biomasy a biopaliv; Automatické ovládací přístroje pro místní ovládání osvětlení, topení a rozvod vody; Elektronické publikace (ke stažení), včetně elektronických publikací, časopisů a bulletinů pojednávajících o ochraně životního prostředí, úspoře energie a ekologii, ochraně zvířat a projektech obnovitelné energie, včetně větrné energie, hydroelektrické energie, přílivové energie, geotermální energie, solární energie, biomasy a biopaliv, s výjimkou takového zboží vztahujícího se k fotbalu; Přístroje a nástroje pro uzavřené televizní okruhy a dozorové systémy; Přístroje a nástroje pro monitorování osobní bezpečnosti; Přístroje a nástroje pro monitorování a kontrolu zabezpečení domácnosti; Přístroje pro zabezpečení domácnosti a osobní bezpečnost; Zařízení pro zabezpečení domácnosti a osobní bezpečnost; Poplašná zařízení pro zabezpečení domácnosti a osobní bezpečnost; Vybavení pro elektronickou ochranu, včetně vybavení pro detekci požáru a poplašná zařízení, poplašná zařízení pro nepovolená vniknutí a vloupání a vybavení pro detekci pohybu; Rozhlasové, telefonní, televizní a signalizační přístroje a nástroje, kamery, zvukové a video monitory a záznamová zařízení a zařízení pro reprodukci zvuku a videa, vše pro kontrolní telemetrické účely pro domácí a osobní bezpečnost; Systémy uzavřených televizních okruhů (CCTV); Monitory; Fotoaparáty; Optické čočky; Pouzdra na fotoaparáty; Zabalené fotoaparáty; Kazetové videomagnetofony (VCR); Ovládací software systému; Video monitorovací přístroje; Detektory; Přístroje pro kontrolu přístupu; Ukazatele stavu; Magnetické nebo kódované karty pro kontrolu přístupu; Monitorovací přístroje; Elektronické panely pro řízení a monitorování poplašných zařízení; Panely poplašných zařízení; Detektory rozbití skla; Detektory dýmu; Detektory oxidu uhelnatého; Digitální audio rekordéry; Digitální videorekordéry; Digitální audio servery; Digitální video servery; Elektrické komunikační zařízení; Zařízení na programování zpráv; Rádiové pagery; Elektronické zavírací systémy; Přístroje a nástroje pomocné; Elektrické alarmy; Elektronická zařízení pro otevírání dveří; Elektronická zařízení pro ochranu; Poplašná zařízení proti nepovolenému vniknutí a vybavení proti zlodějům; Zařízení na detekci vniknutí (jiná než pro vozidla); Zařízení pro detekci pohybu; Elektrické kontrolní přístroje; Elektronické přístroje pro řízení provozu strojů; Vzdálené přístroje pro řízení provozu strojů; Počítačové přístroje pro řízení provozu strojů; Elektronické síťové vybavení; Elektrická komunikační zařízení; Zařízení na programování vzkazů; Elektronické zámky; Části a příslušenství pro všechno výše uvedené zboží; Počítačový software, software počítačového obsluhujícího systému, zařízení a hardware pro přenášení, přijímání, synchronizaci, zobrazování, zálohování, monitorování, ovládání, sdílení, kódování, dekódování, šifrování, zajišťování přístupu, dálkové zajišťování přístupu, vytváření, shromažďování, ukládání, zabezpečování, odstraňování, převádění, rozšiřování, zjišťování polohy, organizování nebo jiné využití dat, hlasových, multimediálních, zvukových, obrazových, hudebních, fotografických, konstrukčních, obrazových, audiovizuálních, video, textových, grafických nebo jiných dat, včetně prostřednictvím celosvětové komunikační sítě; Počítačový software, software počítačového obsluhujícího systému, a hardware pro synchronizaci dat, složek, e-mailů, kontaktů, kalendářů, seznamů úkolů, textových zpráv, fotografií, hudby, audia, vizuálních dat, audiovizuálních dat, videa, textu, grafiky, programů a dalších informací mezi počítači a ručními nebo jinými přístroji a opačně; Komunikační platformy pro umožnění okamžité, průběžné, plánované a neustálé synchronizace dat mezi počítači a ručními nebo jinými přístroji a opačně; Multimediální karty, paměťové karty, flash paměťové karty, paměťové čipy, zařízení na ukládání dat, zástrčky, zásuvné karty, magnetické karty, SIM karty, telefonní karty, náhlavní sluchátka, sluchátka, přenosná a/nebo ruční elektronická zařízení pro příjem, ukládání, přehrávání a přenos datových, hlasových, multimediálních, audio dat, vizuálních dat, hudby, fotografií, kreseb, obrazu, videa, textových, grafických nebo jiných dat; On-line slovníky, encyklopedie a referenční texty (ke stažení), s výjimkou takového zboží vztahujícího se k fotbalu; On-line publikace, včetně novin, časopisů (periodik), komiksů, žurnálů (publikací), knih, uživatelských manuálů, učebních a vyučovacích pomůcek (ke stažení), s výjimkou takového zboží vztahujícího se k fotbalu; On-line plakáty, fotografie, obrazy, články, poukazy a lístky (ke stažení), on-line elektronické slovníky, encyklopedie a referenční texty, s výjimkou takového zboží vztahujícího se k fotbalu; Počítačový software pro zpracování elektronických plateb a převod peněžních prostředků druhým a od druhých; Ověřovací software online a s možností stažení; Konverzní software a databáze, včetně konverzí měny a konverzí měření; Počítačový software pro účely monitorování online komunikací a konverzací konferenčních místností a pohotového informování třetích osob o jejich obsahu; Počítačový software pro monitorování používání počítačů a internetu dětmi; Počítačový software ve vztahu online ochrany a online bezpečnosti; Ochranné oděvy [proti úrazu nebo zranění] pro cyklistiku; Zámky (elektrické) na jízdní kola; Části a příslušenství pro všechno výše uvedené zboží; Satelitní navigační systémy pro jízdní kola; Globální polohovací systémy pro použití s jízdními koly; Počítače na jízdní kola; Ergometry; Počítačová zařízení pro dálkové čtení měřičů; Měřiče na jízdní kola; Dálkoměry; Měřicí přístroj na elektrickou energii; Měřiče rychlosti; Výrobky oční optiky; Optické zboží pro sportovní účely; Bezpečnostní brýle; Sluneční brýle; Příslušenství k brýlím, jmenovitě pásky, šňůrky na krk a pásky na hlavu, které brání brýlím v pohybu po uživateli; Pouzdra na sluneční brýle; Obroučky na brýle; Čočky pro dioptrické brýle; Řemínky ke slunečním brýlím a brýlím; Přílby; Cyklistické přilby; Pomůcky na ochranu hlavy; Ochranné helmy pro sportovce; Sportovní tašky na ochranné přilby; Ochranné výrobky pro sportovní účely na ochranu před nehodami a úrazy; Ochranné vycpávky na tělo a končetiny pro cyklistiku na ochranu před úrazem nebo zraněním; Masky na obličej pro cyklistiku na ochranu před úrazem nebo zraněním; Ochranné rukavice; Kšilty (ochranné); Rádia; Komunikátory; Antény na přenos rádiových vln; Části rádií; Přenosná pouzdra na rádia; Elektronické rádiové přístroje; Přenosná rádia; Upevňovací příslušenství pro rádia; Rádiové přijímače a vysílače; Rozhlasové vysílače s přijímačem; Rozhlasové přijímače do vozidel; Rádia na solární energii; Části a vybavení výše uvedeného zboží.
16 Tiskárenské výrobky, s výjimkou takového zboží vztahujícího se k fotbalu; Potřeby pro knižní vazby; Fotografie; Lepidla pro papírenství nebo domácnost; Materiál pro umělce; Štětce; Psací stroje a kancelářské potřeby (vyjímaje nábytek); Učební a vyučovací pomůcky (s výjimkou přístrojů), s výjimkou takového zboží vztahujícího se k fotbalu; Plastické obaly (nezařazené do jiných tříd); Tiskařské typy; Štočky; Lepidla pro papírenství nebo domácnost; Materiál pro umělce; Štětce; Psací stroje a kancelářské potřeby (vyjímaje nábytek); Učební a vyučovací pomůcky (s výjimkou přístrojů), s výjimkou takového zboží vztahujícího se k fotbalu; Plastické obaly (nezařazené do jiných tříd); Tiskařské typy; Štočky; Papírové nebo plastové absorbční fólie na balení potravin; Adresové štítky do adresovacích strojů; Razítka s adresou; Adresovací stroje; Lepicí pásky pro kancelářské účely a použití v domácnosti; Dávkovače lepicí pásky [kancelářské potřeby]; Lepicí pásky pro kancelářské účely a použití v domácnosti; Lepidla pro kancelářské účely nebo pro použití v domácnosti; Tabule reklamní z papíru nebo lepenky; Knihy k nalepování výstřižků (alba); Ročenky; Oznámení (papírenské výrobky); Přístroje na paspartování fotografií; Akvarely; Architektonické modely; Misky na vodové barvy; Atlasy; Sáčky jako obaly [z papíru nebo umělých hmot]; Sáčky na úpravu jídla v mikrovlnné troubě; Kuličky do kuličkových per, propisek; Papírové bryndáčky; Falce [papírové pásky pro vlepování příloh v knihařství]; Biologické vzorky pro použití v mikroskopii (učební pomůcky); Tabule školní; Psací podložky; Přístroje a stroje na vázání knih (kancelářské zařízení); Plátno knihařské; Nitě knihařské; Potřeby pro knižní vazby; Knižní vazby; Zarážky na knihy; Brožurky, s výjimkou takového zboží vztahujícího se k fotbalu; Záložky do knih; Knihy, s výjimkou takového zboží vztahujícího se k fotbalu; Obaly na lahve z lepenky nebo papíru; Obaly na lahve z lepenky nebo papíru; Lepenkové nebo papírové krabice; Skříňky na kancelářské potřeby; Aritmetické tabulky; Kalendáře; Plátna malířská; Papír uhlový (kopírovací); Kartón; Kartón (Výrobky z -); Lepenkové roury; Karty; Pouzdra na pečetidla; Katalogy; Litografická křída; Držáky na křídu; Růžence; Uhly na kreslení; Ukazovátka neelektrická; Chromolitografy (polygrafie); Pásky doutníkové; Psací podložky s klipsem; Sešívací svorky [papírenské zboží]; Papírové podtácky; Komiksy, s výjimkou takového zboží vztahujícího se k fotbalu; Kružítka; Rámy sazečské; Sázítka; Kornouty z papíru; Papír na kopírování; Tekuté korektory (kancelářské potřeby); Inkoust korekční [heliografie]; Korekční pásky [kancelářské potřeby]; Obaly [papírnické výrobky]; Papírové obaly na smetanu; Přístroje na potisk kreditních karet [neelektrické]; Suché obtisky; Diagramy; Desky na dokumenty [papírenské zboží]; Stojany na dokumenty (kancelářské potřeby); Laminovačky na dokumenty pro použití v kanceláři; Papír na vyložení zásuvek (parfémovaný nebo ne); Rýsovací prkna; Rýsovací nástroje; Materiály na kreslení; Skicáře; Rýsovací pera; Rýsovací pravítka; Rýsovací soupravy (soupravy na kreslení); Rýsovací pravítka; Rýsovací příložníky; Kopírky; Gumičky do kanceláří; Papír na elektrokardiogramy; Galvanotypy (polygrafie); Výšivkové vzory (šablony); Rytecké desky; Rytiny; Kancelářské stroje na zalepování obálek; Obálky [papírnické výrobky]; Výrobky na mazání; Šablony na mazání; Jehly na leptání; Lepty; Knihařské tkaniny; Papírové ručníky na obličej; Figurky [sošky] z papírové hmoty; Pořadače [kancelářské potřeby]; Papír filtrační; Filtrační materiály z papíru; Chrániče prstů [kancelářské potřeby]; Praporky (Papírové -); Papírové obaly na květináče; Letáky; Skládače papíru; Desky na dokumenty [šanony, pořadače]; Tiskopisy; Pera plnicí; Křivítka; Sazebnice [polygrafie]; Papírové nebo plastové sáčky na odpad; Zeměpisné mapy; Lepidla pro kancelářské účely nebo pro použití v domácnosti; Lepidla pro kancelářské účely nebo pro použití v domácnosti; Mramorovací hřebeny (potřeby pro umělce); Kresby, výkresy; Grafická znázornění; Grafické reprodukce; Blahopřání; Plátna pogumovaná (papírnické výrobky); Lepicí páska (papírnické výrobky); Lepidla pro kancelářské účely nebo pro použití v domácnosti; Ruční etiketovací přístroje; Opěradla na ruce pro malíře; Manuály; Kapesníky papírové; Grafické znaky na kopírování; Krabice na klobouky z lepenky; Hektografy; Histologické sekce jako učební pomůcky; Šekové knížky [obaly na]; Stojany na pečetidla; Malířské válečky pro domácnost; Papírové nebo plastové listy na kontrolu vlhkosti při balení potravin; Kartotéční lístky; Seznamy (rejstříky); Čínská tuš; Inkousty; Třecí tuš; Inkoustové kameny [zásobníky inkoustu užívané v čínském umění, kde je smíchán suchý inkoust s vodou]; Inkoustové polštářky; Inkoustové pásky; Pásky barvicí do tiskáren k počítačům; Rozmnožovací blány do kopírovacích strojů; Rozmnožovací blány do cyklostylů; Stolní kalamáře; Kalamáře; Vyzina (rybí klih) pro kancelářské účely a pro domácnost; Etikety, kromě textilních; Účetní knihy; Stohovatelné zásuvky na psací stoly; Tiskařská písmena; Litografické kameny; Umělecké litografie; Umělecké litografie; Pořadače volných listů; Svítící papír; Časopisy [periodika], s výjimkou takového zboží vztahujícího se k fotbalu; Propisovací papír (kancelářské potřeby); Značkovací křída; Značkovače; Podtácky pod pivní sklenice; Rozmnožovací přístroje a stroje; Modelovací hlína; Materiály na modelování; Modelovací pasty; Modelovací vosky, kromě dentálních; Navlhčovače pro lepicí povrchy [kancelářské potřeby]; Houbičky navlhčovací [kancelářské potřeby]; Formy na modelovací hlíny [umělecké materiály]; Spony a pásky na bankovky; Hudební blahopřání; Papírové odličovací ubrousky; Informační zpravodaje, s výjimkou takového zboží vztahujícího se k fotbalu; Noviny, S výjimkou takovýchto výrobků vztahujících se k fotbalu; Hroty psacích per; Špičky psacích per ze zlata; Zápisníky (notesy); Číslovačky; Číslice [tiskařské typy]; Děrovačky pro kancelářské účely; Kancelářské potřeby (kromě nábytku); Olejotisky; Obalové materiály ze škrobu; Balicí papír; Bloky [papírnické výrobky]; Krabičky s barvami (školní potřeby); Malířské nádoby; Štětce; Štětce; Malířské stojany; Malby [obrazy] zarámované či nezarámované; Palety pro malíře; Knížky (brožované); Pantografy (rýsovací, kreslicí pomůcky); Papír; Papírové mašle; Kancelářské sponky; Sponky na papír; Papírové filtry na kávu; Papír na radiogramy; Papír do registračních přístrojů; Nože na papír [kancelářské potřeby]; Papírové stuhy; Archy papíru; Skartovače na papír k použití v kanceláři; Papírové pásky a karty na zaznamenání počítačových programů; Těžítka na papír; Papírová hmota (papírová drť); Pergamenový papír; Obaly na cestovní pasy; Pastelky; Vzory k výrobě oděvů; Vzory k výrobě oblečení; Pouzdra na pera; Spony na pera; Podložky na pera (utěráky); Stojany na tužky; Mechanické tužky; Tuhy do tužek; Elektrická nebo neelektrická ořezávátka na tužky; Elektrické nebo neelektrické ořezávací strojky na tužky; Tužky; Násadky na pera; Pera [kancelářské potřeby]; Perforované karty do žekárových strojů; Periodika, s výjimkou takového zboží vztahujícího se k fotbalu; Zinkografické štočky; Stojany na fotografie; Fotografie [tištěné]; Obrazy, obrázky, fotografie; Poutače z papíru nebo z lepenky; Papírové podložky; Plány, nákresy (modrotisky); Bublinková fólie (plast) k balení a obalování; Paletizační roztahovací plastové fólie; Plastové fólie na obalování; Plasty na modelování; Portréty; Frankovací stroje pro kancelářské použití; Poštovní známky; Pohlednice; Plakáty; Tiskárenské výrobky, s výjimkou takového zboží vztahujícího se k fotbalu; Tištěné publikace, s výjimkou takového zboží vztahujícího se k fotbalu; Tištěné jízdní řády; Tiskařské potahy, kromě textilních; Tiskařské sazebnice; Přenosné tiskařské soupravy (kancelářské potřeby); Tiskařské typy [písmena a číslice]; Tisky [rytiny]; Prospekty, s výjimkou takového zboží vztahujícího se k fotbalu; Kancelářské děrovačky; Válce do psacích strojů; Gumy na gumování; Školní potřeby; Vyškrabávací nožíky pro kancelářské účely; Materiály na pečetění; Kancelářské zatavovací stroje; Razítka; Pečetící kruhová nálepka; Pečetní vosk; Razítka; Lepicí pásky pro kancelářské účely a použití v domácnosti; Fólie z regenerované celulózy (celofán) na balení; Ochranné znaky [papírové pečetě]; Vývěsní tabule z papíru nebo lepenky; Metalizovaný papír; Pisátka k psaní na břidlici; Zpěvníky; Cívky na barvicí pásky (pro psací stroje); Pravoúhlé příložníky; Podušky na razítkování; Stojany na razítka; Razítka; Stojany na pera a tužky; Sešívačky [kancelářské stroje]; Škrobová lepidla pro domácnost a kancelářské účely; Papírenské zboží; Mastek [krejčovská křída]; Písmena ocelová; Ocelová pera (dotyková pera, stylusy nebo šablonová pera); Pouzdra na šablony; Šablony (Malířské -); Blány (Rozmnožovací -); Šablony [papírnické výrobky]; Nálepky (jako kancelářské potřeby); Stolní prostírání z papíru; Stolní papírové ubrousky; Papírové ubrusy; Podložky na stůl papírové; Úchytky na kartotéční lístky; Křída krejčovská; Učební a výukové pomůcky s výjimkou přístrojů; Glóbusy; Napínáčky; Lístky; Toaletní papír; Papírové ručníky; Pauzovací plátno; Rýsovací jehly; Papír kopírovací (pauzovací); Vzory na kopírování; Sběratelské karty jiné než hrací; Průsvitky [papírnické výrobky]; Podnosy na třídění a počítání peněz; Klávesy psacích strojů; Barvicí pásky do psacích strojů; Psací stroje; Vinětovací strojky; Fólie viskózové na balení; Papír voskovaný; Lepenka dřevitá [papírenské výrobky]; Papírovina; Manžety na upevnění psacích potřeb; Stírátka na tabule; Štětce na psaní; Psací soupravy [sada psacích potřeb]; Pouzdra na psací potřeby [papírnictví]; Křída na psaní; Psací potřeby; Psací potřeby; Písanky nebo omalovánky, s výjimkou takového zboží vztahujícího se k fotbalu; Trhací bloky; Papír na psaní; Břidlicové tabulky; Papír Xuan [pro čínskou malbu a kaligrafii]; Publikace, noviny, časopisy (periodika), s výjimkou takového zboží vztahujícího se k fotbalu a tištěných časopisů rozdávaných cestujícím v letadle během letu, které mají spojitost s leteckými službami a které nejsou především televizními programy nebo programy kin; Komiksy, časopisy (publikace) a knihy; Publikace, včetně strategických průvodců, uživatelských manuálů, knih a časopisů, vše v oboru počítačových her, science fiction, her a zábavy, s výjimkou takového zboží vztahujícího se k fotbalu; Knihy s kvízy, s výjimkou takového zboží vztahujícího se k fotbalu; Průvodce pro nakupování uvádějící výrobky ke koupi, s výjimkou takového zboží vztahujícího se k fotbalu; Propagační literatura týkající se propagace zboží na prodej prostřednictvím digitální televize, internetu nebo jiných telekomunikačních kanálů; Učební pomůcky, kromě přístrojů; Plakáty; Korespondenční lístky a blahopřání; Kalendáře; Diáře; Karty a nálepky na sbírání a nelepování do alb; Psací potřeby; Pravítka; Gumy na gumování; Papír na psaní; Psací sady; Katalogy; Poukazy, všechno na dovolenou a na cesty do cílových destinací a z nich; Nálepky (jako kancelářské potřeby); Reklamní prostředky; Tištěné reklamy; Papírové a/nebo plastové tašky; Kreditní karty (nikoliv magnetické); Metodické příručky; Letáky; Pera (psací potřeby); Tužky; Psací potřeby; Držáky na pera a tužky; Programové průvodce, s výjimkou takového zboží vztahujícího se k fotbalu; Uživatelské návody nebo manuály, s výjimkou takového zboží vztahujícího se k fotbalu; Včetně všeho výše uvedeného vyrobeného z recyklovaných a/nebo nebělených materiálů a/nebo z organické hmoty.
28 Hry, hračky; Potřeby pro gymnastiku a sport, které nejsou uvedeny v jiných třídách; Vánoční ozdoby; Vzduchové pistole (hračky); Zábavní stroje, automatické a na mince; Zařízení na hry; Gymnastické potřeby; Přístroje na arkádové videohry; Vybavení na lukostřelbu; Umělé rybářské návnady; Umělý sníh na vánoční stromečky; Blokanty [horolezecké náčiní]; Vrhcáby (desková hra); Brašny určené především pro lyže a surfovací prkna; Míče na hraní; Činky; Baseballové rukavice; Pálkařské rukavice; Zvonky na vánoční stromečky; Koule kulečníkové (biliárové); Špičky na tága; Tága na snooker; Markéry (kulečníkové) tabulky na zaznamenávání stavu hry; Mantinely biliárového (kulečníkového) stolu; Stoly biliárové (kulečníkové); Karty na bingo; Indikátory záběru [rybářská výstroj]; Senzory záběru (rybářská výstroj); Duše do míčů na hraní; Stolní hry; Boby; Prkna na bodyboarding; Posilovací stroje; Bowling (Zařízení a náčiní na -); Luky na lukostřelbu; Boxerské rukavice; Kostky stavebnicové [hračky]; Stavebnice (hračky); Síťky na motýly; Clony [maskovací] sportovní vybavení; Držáky svíček na vánoční stromky; Kapsle do pistolí na hraní; Křída na biliárová tága; Šachovnice na dámu; Dáma; Šachy; Šachovnice; Žetony pro hazardní hry; Stojany na vánoční stromečky; Vánoční stromky z umělých materiálů; Zařízení na vystřelování hliněných holubů; Hlinění holuby (terče); Sedací úvazy; Biliárové (kulečníkové) stoly na mince; Konfety; Kouzelnické potřeby; Ovladače herních konzol; Petardy v podobě třaskavých bonbónů; Hrací karty; Vrše [rybářské pasti]; Tašky na kriket; Pohárky na hrací kostky; Šipky (hra); Rozbušky [pyrotechnika] jako hračky; Kostky (stolní hra); Disky (sportovní nářadí); Vypichovátka na úpravu drnů (golfové náčiní); Panenky; Postýlky pro panenky; Oblečení pro panenky; Sací lahve pro panenky; Domečky pro panenky; Domečky pro panenky; Domino (stolní hra); Hrany lyží; Loketní chrániče [jako sportovní potřeby]; Elektronické terče; Posilovače prsních svalů (expandery); Kolotoče do zábavních parků; Rukavice šermířské; Šermířské masky; Zbraně šermířské; Háčky na ryby; Rybářské náčiní; Plavecké ploutve; Splávky pro rybáře; Talíře létající [hračky]; Hry; Hrací automaty na hazardní hry; Rukavice na hry; Golfové vaky na kolečkách nebo bez koleček; Golfové hole; Golfové rukavice; Rybářské vlasce; Výplety raket; Kluzáky závěsné (rogala); Trapézy pro windsurf; Harpunovací puška [jako sportovní potřeby]; Hokejové hole; Házení podkovy (hry); Lovecké vábničky; Lední brusle; Inline brusle; Puzzles; Kaleidoskopy; Navijáky na draky; Draci létající; Kolenní chrániče-nákoleníky (sportovní potřeby); Rybářské podběráky; Rybářské vlasce; Návnady pro lov a rybolov; Přístroje pro tělesná cvičení; Mah-jong (hra společenská čínská podobná dominu); Kuličky; Stěžně pro windsurfy; Sportovní suspenzory pro muže [sportovní vybavení]; Pohyblivé hračky na zavěšení; Sítě (sportovní potřeby); Kuželky; Zábavné předměty na večírky a plesy (ozdoby); Ozdoby na vánoční stromečky (s výjimkou osvětlení a cukrovinek); Pačinko; Pistole na paintball [sportovní nářadí]; Náboje naplněné barvou do zbraní používaných při paintballu (sportovní nářadí); Papírové klobouky na večírky; Paraglidery; Společenské hry; Pinatas [hra]; Balóny; Hrací koule; Hrací karty; Vycpané hračky; Tyče na skok o tyči; Přenosné hry s displeji z tekutých krystalů; Zábavné předměty na večírky a plesy (ozdoby); Ochranné vycpávky jako části sportovní výstroje; Boxovací pytle; Loutky; Házení kroužků; Rakety (sportovní náčiní); Rádiem řízená autíčka na hraní; Chřestítka; Rybářské navijáky; Kroužky (hra, při které se kroužky házejí na kolíky); Houpací koně; Pruty rybářské; Kolečkové brusle; Válce pro stacionární kola na cvičení; Pryskyřice pro atlety; Kola rulety; Surfovací prkna; Soupravy zmenšených modelů [hračky]; Zmenšené modely vozidel; Pachové návnady pro lov a rybaření; Koloběžky; Škrabky na lyže; Stírací losy na hraní loterijních her; Tulení kůže na skluznice lyží [stoupací pásy]; Holenní chrániče [sportovní zboží]; Míčky badmintonové; Skateboardy; Boty na bruslení s upevněnými bruslemi; Lyžařské vázání; Lyže; Kuželky; Saně [sportovní náčiní]; Tobogan [hry]; Praky [sportovní nářadí]; Hrací automaty na mince; Sněhové koule; Snowboardy; Sněžnice; Bublifuk [hračka]; Obaly na lyže; Káča, vlček [hračky]; Můstky odrazové [sportovní nářadí]; Startovací bloky [pro sport]; Stacionární kola na cvičení; Výplety raket; Vycpané hračky; Surfovací prkna; Vodní lyže; Úvazy na surfovací prkna; Plavecké pásy; Vesty plovací; Plovací desky; Bazény plavecké [potřeby pro hru]; Houpačky; Stoly na stolní fotbal; Stoly na stolní tenis; Terče; Plyšoví medvídci; Zařízení na vrhání tenisových míčků; Tenisové sítě; Divadelní masky; Masky (hračky); Dětské zbraně; Auta (hračky); Hry; Hračky pro domácí zvířata; Trampolíny; Hůlky pro mažoretky; Přístroje pro videohry; Plovací pomůcky na plavání; Vodní lyže; Lyžařské vosky; Vzpěračské pásy (sportovní náčiní); Hry; Elektronické hry; Ruční zařízení pro hraní elektronických, počítačových her nebo videoher; Videoherní zařízení; Součásti a příslušenství pro všechno výše uvedené zboží; Hrací karty; Karetní hry, sportovní předměty; Hraní o peníze; Zábavné stroje; Zábavní přístroje a nástroje; Interaktivní vzdělávací nebo zábavní hry; Sportovní předměty pro ochranné účely; Stacionární kola na cvičení; Ložiska jízdních kol; Cyklotrenažéry (sportovní přístroje); Turbo trenažéry pro jízdní kola (sportovní přístroje); Ložiska k rotopedům; Počítačem ovládané cvičební přístroje; Počítačové videohry a/nebo kvízy přizpůsobené pro použití s televizními přijímači a obrazovkami nebo videomonitory nebo počítačovými obrazovkami; Elektronické přístroje na hraní her přizpůsobené pro použití s televizními přijímači; Herní konzole; Interaktivní videoherní zařízení sestávající z počítačového hardwaru a příslušenství, jmenovitě herních konzolí a herních ovladačů; Přenosná a/nebo příruční elektronická zařízení pro interaktivní počítačové hry a videohry; Zábavní přístroje a nástroje upravené pro použití s externím displejem, obrazovkou nebo monitorem; Interaktivní vzdělávací nebo zábavní hry pro použití s televizními přijímači a video přístroji; Herní ovladače; Bezdrátové herní ovladače; Elektronické počítačové hry; Elektronické interaktivní počítačové hry; Části a vybavení výše uvedeného zboží.
35 Propagační činnost, reklama; Pomoc při řízení obchodní činnosti; Obchodní administrativa; Kancelářské práce; Obchodní audity; Administrativní zpracování nákupních objednávek; Zásilkové reklamní služby; Poradenské služby v oblasti obchodního řízení; Zajištění předplatného periodického tisku pro třetí osoby; Zajišťování předplatného telekomunikačních služeb (pro třetí osoby); Dražební služby; Venkovní reklama; Obchodní ohodnocování; Obchodní audity; Odborné služby v oblasti podnikové efektivity; Obchodní nebo podnikatelské informace; Obchodní nebo podnikatelské informace (Poskytování -); Obchodní nebo podnikatelský průzkum; Poradenství v oblasti organizování a obchodního managementu; Pomoc při řízení obchodní činnosti; Vedení podniků (poradenství); Obchodní management hotelů; Obchodní management umělecké činnosti; Obchodní management pro sportovce; Poradenství v oblasti organizace obchodních aktivit; Obchodní nebo podnikatelský průzkum; Obchodní správa licencí na výrobky a služby pro třetí osoby; Obchodní informační kanceláře; Komerční informace a rady pro spotřebitele [spotřebitelská poradna]; Asistence pro průmyslový nebo obchodní management; Sběr informací do počítačových databází; Sestavování statistik; Počítačová správa souborů; Analýzy nákladů; Vyhledávání dat v počítačových souborech [pro třetí osoby]; Předvádění zboží; Přímá poštovní reklama; Šíření reklam; Distribuce vzorků; Reprodukce dokumentů; Sestavování účetních výkazů; Ekonomické prognózy; Pracovní agentury; Služby agentury zaměřené na export a import; Fakturace; Služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely; Marketingové služby; Průzkum trhu; Průzkum trhu; Modelingové služby pro reklamní účely nebo podporu prodeje; Výstřižková služba (monitorování zpráv); Pronájem kancelářských strojů a zařízení; Reklama on-line v počítačové síti; Průzkum veřejného mínění; Výstavy pro obchodní nebo průmyslové účely; Organizace módních přehlídek k reklamním účelům; Pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely; Subdodavatelské služby [obchodní asistence]; Příprava mezd a výplatních listin; Konzultace v oblasti personálního managementu; Nábor zaměstnanců; Fotokopírovací služby; Prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu; Služby v oblasti srovnávání cen; Dodavatelské služby pro třetí osoby [nákup výrobků a služeb pro jiné podniky]; Produkce (výroba) reklamních filmů; Obchodní konzultační služby; Psychologické testování pro výběr zaměstnanců; Služby vztahů s veřejností (public relations); Vydávání reklamních textů; Propagační činnost, reklama; Reklamní agentury; Příprava inzertních sloupků; Pronájem reklamních materiálů; Rozhlasová reklama; Relokační služby pro firmy; Pronájem reklamních ploch; Pronájem reklamního času v komunikačních médiích; Pronájem fotokopírovacích strojů; Pronájem prodejních automatů; Maloobchodní nebo velkoobchodní služby pro farmaceutické, veterinární a sanitární přípravky a lékařské potřeby; Propagace prodeje pro třetí osoby; Administrativní služby; Aranžování výkladů; Těsnopis, stenografie; Vyhledávání sponzorů; Systemizace informací do počítačových databází; Daňové přiznání (Příprava a vyhotovení -); Telemarketingové služby; Zaznamenávání telefonních hovorů pro nedostupné předplatitele; Televizní reklamy; Přepis sdělení [kancelářské práce]; Přepisovací služby; Aktualizace reklamních materiálů; Zpracování textů; Psaní reklamních textů; Obchodní administrativa a kancelářské práce včetně on-line ukládání souborů, dat, fotografií, grafiky, dokumentů, videí, obrázků, audio souborů, audiovizuálních souborů, vizuálních souborů, počítačových souborů, počítačových aplikací a informací pro druhé, elektronické ukládání dat pro osobní a podnikové potřeby a elektronické ukládání a organizování souborů, obrázků, hudby, audio, video souborů, fotografií, výkresů, audiovizuálních souborů, textů, dokumentů a dat; Propagační služby; Administrativní služby pro podniky; Obchodní administrativa a kancelářské práce, včetně služeb elektronického a on-line ukládání; Účetnické služby; Řízení vztahů se zákazníky; Organizace, provozování a kontrola prodeje a propagačních motivačních programů; Poskytování informací o výrobcích a poradenství potenciálním kupujícím domácího zábavního vybavení, multimediálních přístrojů a nástrojů, televizního a rozhlasového vybavení, audiovizuálního vybavení, set-top boxů, osobních videorekordérů, videorekordérů, softwaru, hardwaru a periferních zařízení počítačových her; Předváděcí služby pro reklamní, obchodní, komerční a obchodní účely; Pronájem reklamních ploch; Televizní reklamní šoty; Příprava a prezentace audiovizuálních expozic pro reklamní účely; Šíření reklam; Plánování a organzace obchodních prezentací a výstav; Zařizování a vedení obchodních prodejních výstav v oboru elektronických her, počítačových her a videoher pro průmysl počítačových her a videoher; Reklama a propagace televizních služeb; Sestavování obchodních statistik obchodních informací; Služby věrnostních karet; Průzkum trhu; Marketing rozhlasových programů, televizních programů, filmů, hraných filmů, nahraných videopásků, audio a/nebo vizuálního materiálu, nahraných videokazet, DVD nebo nahraných videodisků; Monitorování a analýza informací o volání (kancelářské služby); Obchodní plánování, kontrola, průzkum a oceňování; Příjem, skladování a obstarávání počítačových obchodních informačních dat; Sestavování obchodních statistik a komerčních informací, všechno vztahující se k televiznímu, rozhlasovému, satelitnímu vysílání a videohrám; Předplatné časopisů a novin; Sjednocení různého zboží, v zájmu druhých, aby si zákazníci mohli toto zboží prohlédnout a koupit; Sjednocení, v zájmu druhých, různých maloobchodních prodejen a poskytovatelů aplikací a jiných služeb, aby si zákazníci mohli pohodlně prohlédnout a vybrat tyto služby a pohodlně prohlédnout a koupit toto zboží, všechno výše uvedené jako přípravky pro bělení a jiné prací prostředky, přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení, přípravky a látky pro čištění, odmašťování a broušení, všechno pro praní prádla, antiperspiranty, parfémy, neléčivé toaletní přípravky, kosmetické přípravky, zubní pasty, toaletní potřeby, vlasové přípravky, šampony, mýdla, vonné oleje, kosmetické výrobky, toaletní potřeby, výrobky pro osobní péči, kosmetika, parfumerie, svíčky včetně všeho výše uvedeného vyrobeného z nebělených a/nebo organických a/nebo biologicky odbouratelných přísad, farmaceutické a veterinářské výrobky, průmyslové oleje a tuky, mazadla, paliva (včetně benzínu pro motory) a osvětlovací látky, aditiva do paliv a přípravky pro zlepšování spalování paliv, obráběcí stroje, motory a pohony, turbíny pro generování energie, kontrolní panely pro turbíny pro generování energie, stroje pro domácí použití, stavební, kutilské a zahradnické zboží, vybavení pro dekoraci bytu, barvy a laky, ruční nářadí, přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, rozhlasové, televizní, pro záznam zvuku, pro reprodukci zvuku, pro telekomunikace, signalizaci, kontrolu (inspekci) a přístroje pro vyučování, přístroje pro záznam televizních programů, přístroje pro záznam, převod, reprodukci nebo příjem zvuku, obrazu nebo audiovizuálního obsahu, elektrické a elektronické přístroje pro použití při příjmu satelitního, pozemního nebo kabelového vysílání, televizory, LCD a plazmové monitory, systémy domácího kina, zesilovače, reproduktory, rozhlasové přijímače, bezdrátová audio a/nebo audiovizuální zařízení, přenosná bezdrátová audio a/nebo audiovizuální zařízení, dálková ovládání, herní ovladače, bezdrátové herní ovladače, bezdrátové klávesnice, televizní přijímače včetně dekodérů, set-top boxů, digitálních set-top boxů, set-top boxy s vysokým rozlišením, osobní videorekordéry, set-top boxy pro použití při dekódování a příjmu satelitního, pozemního a kabelového vysílání, přístroje pro dekódování kódovaných signálů, včetně set-top boxů pro televizní příjem, set-top boxy se zabudovaným dekodérem a interaktivním programovým průvodcem, set-top boxy se zabudovaným dekodérem a rekordérem pro záznam televizních a audio programů, set-top boxy se zabudovaným dekodérem a rekordérem naprogramovatelným pro přenos uložených záznamů do úložiště a také pro vymazání starších nahrávek, satelitní talíře, nízkohlukové bloky, satelitní měřiče, počítačový software umožňující vyhledávání dat, kódované programy pro počítače a pro zpracování dat a telekomunikace, telefony, mobilní telefony, kapesní počítače (PDA), telefonní a rádiové modemy, televizní přijímače se zabudovaným dekodérem, set-top boxy pro použití při dekódování a příjmu satelitních, pozemní kabelové a digitální předplatitelské linky (DSL), internetu nebo jiného elektronického vysílání, přístrojů pro dekódování kódovaných signálů, nahraných televizních a rozhlasových programů, nahraných programů pro vysílání nebo jiný přenos prostřednictvím televize, rádia, mobilních telefonů, kapesních počítačů (PDA) a PC, videonahrávek, multimediálních přístrojů a nástrojů, přenosných nebo ručních počítačů, DVD přehrávačů, počítačů, počítačového hardwaru a periferních zařízení, počítačového hardwaru, přístrojů a nástrojů, všech pro přenos, zobrazování, příjem, ukládání a vyhledávání elektronických informací, počítačových programů, elektronických počítačových her, elektronických interaktivních počítačových her, počítačového softwaru, počítačového softwaru a telekomunikačních přístrojů umožňujících připojení k databázím a internetu, počítačového softwaru dodávaného z internetu, ukončující vybavení sítě, drátových a/nebo bezdrátových počítačových síťových směrovačů, modemů, firewallů a/nebo přemostění, počítačového softwaru a počítačových programů pro distribuci směrem k divákům a pro použití, diváky digitálního televizního kanálu pro prohlížení a nakupování zboží a služeb a pro použití jimi, počítačového herního softwaru a počítačového kvízového softwaru, počítačových videoher a/nebo kvízů upravených pro použití s televizními přijímači a obrazovkami nebo s video monitory nebo s počítačovými obrazovkami, počítačových programů pro interaktivní televizi a pro interaktivní hry a/nebo kvízy, elektronických přístrojů upravených pro použití s televizními přijímači při hraní her, herních konzolí, zařízení pro hraní interaktivních videoher složených z počítačového hardwaru a softwaru a příslušenství, jmenovitě herních konzol, herních ovladačů a softwaru zajišťujících fungování herních ovladačů, přenosných a/nebo ručních elektronických zařízení podporujících interaktivní počítačové hry a videohry, přenosných a/nebo ručních elektronických zařízení pro příjem, přehrávání a/nebo přenos hudby, zvuků, obrázků, textu, signálů, informací a kódů, přenosných bezdrátových audio zařízení, systémů virtuální reality, systémů domácí zábavy, multimediálního vybavení, audiovizuálního vybavení, video a televizního vybavení, elektronických publikací, počítačových her, počítačových videoher, video obrazovek, video projektorů, pásek, disků a drátů, všech magnetických, kazet a cartridgí, všech upravených pro použití s výše uvedenými páskami, prázdných a nahraných audio a video kazet, pásek a cartridgí, kompaktních disků, DVD disků, gramofonových desek, laserově čitelných disků pro záznam zvuku nebo videa, ROM cartridgí, CD-ROMů, karet a disků, karet integrovaných obvodů, paměťových nosičů, záznamových médií, všechny s nahranými počítačovými videohrami a/nebo kvízy, kódované karty, antény pro rádiový a televizní signál, hudba, zvuky, videa, obrázky, text a informace poskytované telekomunikační sítí, on-line dodáváním a prostřednictvím internetu a/nebo celosvětové webové sítě nebo jiné komunikační sítě, interaktivní zvukové a/nebo audio nahrávky, hudební, video, zvukové a/nebo audio nahrávky (ke stažení), poskytované z internetových webových stránek s MP3, MP3 přehrávačů, MP3 čteček, rekordérů a/nebo přehrávačů audio a/nebo video souborů, přenosných rekordérů a/nebo přehrávačů audio a/nebo video souborů, osobních video rekordérů, telefonních vyzváněcích tonů (ke stažení), přístrojů a nástrojů pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu, přístrojů a nástrojů pro příjem rádiového a televizního vysílání, včetně příjmu kabelového, satelitního a digitálního vysílání, smart karet, kreditních karet, věrnostních karet, akustických přístrojů nebo nástrojů, adaptérů, antén, antén, zesilovačů, zábavních přístrojů a nástrojů upravených pro použití s externím displejem nebo monitorem, komunikačních přístrojů a nástrojů, kódovaných nebo magnetických bankovních nebo kreditních karet, kinematografických filmů, kinematografických nástrojů a přístrojů, nosičů dat, úložišť dat, elektrických telekomunikačních a/nebo komunikačních a/nebo vysílacích a/nebo přenosových a/nebo dekódovacích a/nebo pro zpracování obrazu a/nebo audiovizuálních nástrojů a přístrojů, elektronických telekomunikačních a/nebo komunikačních a/nebo vysílacích a/nebo přenosových a/nebo dekódovacích a/nebo pro zpracování obrazu a/nebo audiovizuálních nástrojů a přístrojů, nástrojů a přístrojů pro reprodukci filmů, ručních elektrických telekomunikačních a/nebo komunikačních a/nebo vysílacích a/nebo přenosových a/nebo dekódovacích a/nebo pro zpracování obrazu a/nebo audiovizuálních nástrojů a přístrojů, ručních elektronických telekomunikačních a/nebo komunikačních a/nebo vysílacích a/nebo přenosových a/nebo dekódovacích a/nebo pro zpracování obrazu a/nebo audiovizuálních nástrojů a přístrojů, interaktivních vzdělávacích nebo zábavních her pro použití s televizními přijímači a video přístroji, mobilních telefonů, hraných filmů, telefonních přístrojů a vybavení, částí a součástí pro všechno výše uvedené zboží, slunečních brýlí, kožených pouzder na mobilní telefony, mediálního obsahu ke stažení, včetně videa a filmů, televizních programů, počítačových her, hudby, obrázků a vyzváněcích tónů poskytovaných přes internet, telefonní linky, kabelové, bezdrátové přenosové, satelitní nebo pozemní vysílání, pouzder, nádob, ochranné krytů a částí a součástí k nim, vše pro použití s MP3 přehrávači, zařízeními pro ukládání hudby, zařízeními pro ukládání médií a jinými spotřebními elektronickými zařízeními, elektrického, elektronického a počítačového vybavení pro stroje pro použití při ochraně, generování a efektivním používání tepla, světla a vody, včetně termostatických ovladačů, solárních panelů pro generování elektřiny, fotovoltaických zařízení, solárních článků, turbín a detektorů pohybu, elektrického, elektronického a počítačového vybavení pro generování alternativní energie, včetně větrné energie, hydroelektrické energie, přílivové energie, geotermální energie solární energie, biomasy a biopaliv, ovládacího a monitorovacího vybavení pro použití při generování alternativní energie, včetně větrné energie, hydroelektrické energie, přílivové energie, geotermální energie, solární energie, biomasy a biopaliv, elektronických publikací (ke stažení), včetně elektronických publikací, časopisů a informačních bulletinů týkajících se ochrany životního prostředí, úspory energie a ekologie, péče o zvířata a projektů obnovitelné energie, včetně větrné energie, hydroelektrické energie, přílivové energie, geotermální energie, solární energie, biomasy a biopaliv, přístrojů a nástrojů pro systémy uzavřeného televizního vysílání a dohlížecí systémy, přístrojů a nástrojů pro monitorování osobní bezpečnosti, přístrojů a nástrojů pro monitorování a ovládání zabezpečení domácnosti, přístrojů pro zabezpečení domácnosti a pro osobní bezpečnost, zařízení pro zabezpečení domácnosti a osobní bezpečnost, poplašných zařízení pro zabezpečení domácnosti a osobní bezpečnost, elektronického ochranného vybavení, včetně detekce požárů a poplašného vybavení, poplašného vybavení proti nežádoucímu vniknutí a loupeži a vybavení pro detekci pohybu, rádiových, telefonních, televizních a signalizačních přístrojů a nástrojů, kamer, zvukových a video monitorovacích a nahrávacích a zvukových a video reprodukčních přístrojů a nástrojů, všech pro účely ovládání a telemetrie pro zabezpečení domácnosti a osobní bezpečnost, kamerových systémů (CCTV), monitorů; Fotoaparátů/kamer, optických čoček, krytů na fotoaparáty, předem balených fotoaparátů, infračervených osvětlovacích zařízení, rekordérů videokazet (VCR), systémového ovládacího softwaru, přístrojů pro video monitorování, detektorů, přístrojů pro řízení přístupu, čteček, magnetických nebo kódovaných karet pro řízení přístupu, přístrojů pro monitorování, elektronických panelů pro řízení a monitorování poplašných zařízení, panelů poplašných zařízení, detektorů rozbití skla, detektorů kouře, detektorů oxidu uhelnatého, digitálních audio rekordérů, digitálních video rekordérů, digitálních audio serverů, digitálních video serverů, elektrického komunikačního vybavení, vybavení pro programování zpráv, vybavení pro radiopaging, systémů elektronických zámků, přístrojů a vybavení pro záchranu života, elektrických poplašných zařízení, elektronických zařízení na otvírání dveří, elektronických zařízení na ochranu, poplašných zařízení proti nežádoucímu vniknutí a vybavení proti krádeži, přístrojů pro detekci nežádoucího vniknutí, vybavení pro detekci pohybu, elektronických ovládacích přístrojů, elektronických přístrojů pro ovládání provozu strojů, dálkových přístrojů pro ovládání provozu strojů, počítačových přístrojů pro ovládání provozu strojů, elektronického síťového vybavení, elektronického komunikačního vybavení, zařízení na programování zpráv, elektronických zamykacích přístrojů, počítačového softwaru, softwaru operačních systémů, zařízení a hardwaru pro přenos, příjem, synchronizaci, zobrazování, zálohování, monitorování, ovládání, sdílení, kódování, dekódování, šifrování, přístup, vzdálený přístup, tvorbu, shromažďování, ukládání, zabezpečování, odstraňování, přesun, šíření, lokalizaci, organizování nebo jiné využívání dat, hlasu, multimédií, audia, videa, hudby, fotografií, kreseb, obrázků, audiovizuálních dat, videa, textu, grafiky nebo jiných dat, také přes globální komunikační síť, počítačového softwaru, softwaru operačních systémů, zařízení a hardwaru pro synchronizaci dat, souborů, elektronické pošty, kontaktů, kalendářů, seznamů úkolů, textových zpráv, fotografií, hudby, zvukových, obrazových souborů, audiovizuálních souborů, videa, textu, grafiky, programů a jiných informací mezi počítači a příručními nebo jinými zařízeními a naopak, komunikačních platforem pro umožnění okamžité, trvalé, plánované a stálé synchronizace dat mezi počítači a příručními nebo jinými zařízeními a naopak, multimediálních karet, paměťových karet, flash paměťových karet, paměťových čipů, mediálních zařízení pro ukládání dat, zástrček, zásuvných karet, magnetických karet, SIM karet, telefonních volacích karet, sluchátek, náhlavních sad, přenosných a/nebo ručních elektronických zařízení pro příjem, ukládání, přehrávání a přenos dat, hlasových, multimediálních, audio, vizuálních, hudebních, fotografických, kreslených, obrazových, audiovizuálních, video, textových, grafických nebo jiných dat, on-line slovníků, encyklopedie a referenční texty (ke stažení), on-line publikace, včetně novin, časopisů (periodik), komiksů, žurnálů (publikací), knih, uživatelských manuálů, učebních a vyučovacích pomůcek (ke stažení), on-line plakáty, fotografie, obrázky, články, lístky (ke stažení), on-line elektronické slovníky, encyklopedie a referenční texty, počítačový software (ke stažení) pro zpracování elektronických plateb a převod finančních prostředků druhým a od druhých, on-line ověřovací software a ověřovací software ke stažení, on-line konverzního softwaru a databází, včetně konverze měn a konverze měření, počítačového softwaru pro účely monitorování on-line komunikací a konverzací v konferenčních místnostech a upozorňování třetích stran na obsah, počítačového softwaru pro monitorování používání počítačů a internetu dětmi, počítačového softwaru vztahujícího se k on-line ochraně a on-line zabezpečení, brýlí, kontaktních čoček, zemědělských a zahradnických výrobků, hudebních nástrojů, lékařského vybavení, domácí elektrické a elektronické vybavení, včetně bílého zboží, klenoty, hodiny, hodinky, papírenské zboží, přístroje pro regulaci teploty, včetně dálkových a počítačových přístrojů a nástrojů, přístroje pro regulaci rozvodů vody, přístroje pro ovládání osvětlení, včetně dálkových a počítačových přístrojů a nástrojů, přístroje pro účely energeticky úsporného osvětlení, topení a rozvodů vody, zejména žárovek, přístroje pro úsporu vody a minimalizaci jejího používání, automatické kontrolní přístroje pro místní řízení rozvodů osvětlení, vytápění a vody, vozidla, dopravní prostředky pozemní, vzdušné nebo vodní, vozidla upravená pro použití s obnovitelnými zdroji energie včetně větrné energie, vodní energie, přílivové energie, geotermální energie, solární energie, biomasy a biopaliv, papír, papírové předměty, lepenka a lepenkové předměty, tiskárenské výrobky, publikace, noviny, časopisy (periodika), komiksy, časopisy (publikace) a knihy, publikace včetně strategických průvodců, uživatelských příruček, knih a časopisů, všech v oboru počítačových her, science fiction, her a zábavy, kvízové knihy, nákupní průvodce se seznamem výrobků k nákupu, propagační literatura se zaměřením na propagace zboží k prodeji prostřednictvím digitální televize, internetu nebo jiných telekomunikačních kanálů, fotografie, učební a vyučovací pomůcky (s výjimkou přístrojů), plakáty, pohlednice a blahopřání, kalendáře, diáře, karty a samolepky pro sbírání a porovnávání v albech, psací potřeby, pravítka, gumy, dopisní papír, psací soupravy, katalogy, samolepky, reklamní materiál, reklamy, tašky, kreditní karty, instruktážní příručky, informační bulletiny, pera, tužky, psací náčiní, držáky na pera a tužky, programové průvodce, papírenské zboží, uživatelské průvodce nebo příručky, papír, lepenka, tiskárenské výrobky, potřeby pro knižní vazby, fotografie, papírenské zboží, lepidla pro papírenství nebo domácnost, materiál pro umělce, plastické obaly, publikace, časopisy, včetně všeho výše uvedeného vyrobeného z recyklovaných a/nebo nebělených materiálů a/nebo z organických látek, izolační materiály, zejména pro udržení tepla v obytných a komerčních budovách, kůže a její imitace, zvířecí kůže, usně, kufry a cestovní tašky, deštníky, slunečníky a vycházkové hole, biče, jezdecké postroje a sedla, kabelky, batohy, školní tašky, plážové tašky, cestovní tašky, kufry, kufry, brašny, tašky pro táborníky, kožešiny, kůže, obojky pro zvířata, pokrývky pro zvířata, krabice z kůže nebo kožené lepenky, diplomatické kufříky, náprsní tašky, školní brašny a aktovky, klíčenky (kožené zboží), diplomatické kufříky, batohy, plážové tašky, aktovky, hole, pouzdra na karty, pouzdra na klíče, kožené ramenní pásy, síťové tašky, slunečníky, náprsní tašky, peněženky, váčky, ruksaky, školní brašny, tašky na nošení dětí, nákupní tašky, kufry, tašky na oděvy na cestování, dámské kabely, cestovní kufry, kufry, toaletní kufříky, obaly na deštníky a peněženky, oděvy, obuv, kloboučnické zboží, spodní prádlo, oděvy pro pány, dámy, děti a kojence, džíny, tepláky, kalhoty, sukně, šortky, plédy, tenké svetry, svetry, vesty, šaty, tlusté svetry, noční úbory, župany, teplákové soupravy, oděvy do deště, svetry, šátky, klobouky, čepice, palcové rukavice, lyžařské kombinézy, opasky, pracovní kombinézy, plavky, overaly, bryndáčky, punčochy, ponožky, nepromokavé oděvy, spodní prádlo, obuv pro pány, dámy, děti a obuv pro kojence, tenisky, sandály, bačkory, vysoké boty, kloboučnické zboží pro pány, dámy, děti a čepičky pro kojence, čelenky, klapky na uši, čepice, svetry, košile do obleků, halenky, saka, kravaty, obleky, koupací oděvy, opasky, sukně, šaty, kabáty, klobouky, čepice, smokingy, dlouhé kalhoty, vesty, punčochové zboží, šátky, pyžama, spodní prádlo, kilty, šály, obuv, polobotky, boty nad kotníky, bačkory a sportovní obuv, blejzry, čelenky, zápěstní pásky, kombinézy, pracovní pláště, tepláky a noční úbory, ozdoby do vlasů, osvětlení, kuchyňské zboží, sklo, čínský porcelán, porcelán, ozdoby, nábytek, kuchyně, sanitární keramika, umění, obrazy, plakáty, pohlednice, tisky, fotografie, nádoby a pomůcky pro domácnost, kamenina, příbory, bytové vybavení, koberce, textil, stolní prádlo, ložní prádlo, galanterie, šicí stroje a vybavení, hračky, hry a věci na hraní, elektronické hry, ruční zařízení na hraní elektronických, počítačových her nebo videoher, videoherní přístroje, hrací karty, karetní hry, potřeby pro sport, hry se zaměřením na hazard, zábavní stroje, zábavní přístroje a nástroje, interaktivní vzdělávací nebo zábavní hry, hrací karty, sportovní vybavení, fitness vybavení, kempinkové vybavení, zboží, potrava a nápoje pro domácí zvířata, masážní přístroje, masážní křesla a masážní polštáře, lázně na nohy, lehátka, aromaterapeutické přístroje, sauny, houpací sítě, vybavení na jógu, vybavení na pilates, meditační vybavení, vodní zařízení, software a nahrávky pro terapii teplem, terapii světlem, terapii zvukem, motorová vozidla a jejich části, ochranné oděvy pro cyklistiku, zámky na jízdní kola, světla pro jízdní kola, cyklistická obuv, cyklistické oděvy, cyklistické kloboučnické zboží včetně helem, ochranné oděvy pro cyklistiku, výrobky pro cyklistiku, včetně, mimo jiné, jízdních kol, částí jízdních kol, helem a lahví na vodu, blatníky, sedla jízdních kol, sady na opravy pro cyklistiku, včetně sad na opravy píchlých pneumatik, satelitní navigační systém pro jízdní kola, globální polohovací systémy pro použití s jízdními koly, počítače pro použití s jízdními koly, ergometry, počítačové přístroje pro dálkové čtení měřičů, měřiče pro jízdní kola, měřiče vzdálenosti, měřiče energie, měřiče rychlosti, oční optika, sportovní oční optika, sluneční kšilty, ochranná oční optika, sluneční brýle, pouzdra na oční optiku, pouzdra na sluneční brýle, obroučky na oční optiku, čočky na oční optiku, řemínky na sluneční brýle a oční optiku, helmy, cyklistické helmy, protinárazové helmy, ochranné sportovní helmy, sportovní tašky na ochranné helmy, potřeby pro sport pro ochranné účely, kšilty, rádia, komunikátory, antény pro rádia, části pro rádia, přenosná pouzdra na rádia, elektronické rádiové přístroje, mobilní rádia, nasazovací součásti pro rádia, rádiové přijímače a vysílače, rádiové přijímače kombinované s vysílačem, rádia pro vozidla, rádia na solární energii, části a součásti pro všechno výše uvedené, srdeční monitory, srdeční monitory k nošení během cvičení, části a součásti pro všechno výše uvedené, světla jízdních kol, části a součásti k nim, jízdní kola, dráhová kola, jízdní kola na velodrom, horská kola, závodní kola, treková kola, cyklokrosová kola, bmx kola, sálová kola, terénní kola, části, součásti a příslušenství pro všechno výše uvedené zboží, rámy jízdní kol, řídítka a tyče řídítek pro jízdní kola, pásky na řídítka, úchyty na řídítka, sedla, tyče sedel, tyčí sedel jízdních kol, ráfky jízdních kol, převody jízdních kol, skupinové soupravy převodů, řetězy pro jízdní kola, zvonky na jízdní kola, košíky pro jízdní kola, brzdy pro jízdní kola, výplety kol pro jízdní kola, chrániče oděvů pro jízdní kola, pedály pro jízdní kola, pumpičky pro jízdní kola, kola a pneumatiky pro jízdní kola, duše pro jízdní kola, blatníky pro jízdní kola, stojany (podpěry) na jízdní kola, tašky na jízdní kola, stabilizátory jízdních kol, zavazadlové brašny pro jízdní kola, sedlové brašny pro jízdní kola, nosiče a rámy na jízdní kola, pomocné dětské sedačky pro jízdní kola a části a součásti k nim, kryty pro jízdní kola a sedla jízdních kol, směrové indikátory a signály pro jízdní kola, součásti pro jízdní kola na přenášení nápojů a potravin, cyklistické lahve na pití, rámy na lahve na pití pro jízdní kola, součásti pro jízdní kola na cestovní zavazadla a sedlové brašny, vybavení a sady na opravy píchlých pneumatik pro pneumatiky jízdních kol, řemínky na špičky a spony na špičky pro použití na jízdních kolech, kroucené úchyty na jízdní kola, přívěsy pro použití s jízdními koly, střešní nosiče, střešní nosiče pro vozidla, střešní nosiče a ukládací kontejnery pro pozemní vozidla, klikové hřídele pro jízdní kola, měřiče energie pro jízdní kola, části a součásti pro všechno výše uvedené, hodinářské potřeby a chronometrické přístroje, hodinky, hodiny, pásky pro hodinky, náramky pro hodinky, řemínky pro hodinky z kteréhokoliv materiálu, pouzdra na hodinky a hodiny, řetízky pro hodinky, ručičky pro hodiny a hodinky, ciferníky pro hodinky, čelní sklíčka pro hodinky, elektrické hodinky, mechanické a automatické hodinky, hodinové strojky pro hodinky a hodiny, části pro hodiny a hodinky, závěsné hodinky, sportovní hodinky, pružiny hodinek a hodin, přezky hodinek, hodinky pro venkovní použití, hodinky pro sportovní použití, hodinky se zabudovanou paměťovou funkcí, časoměrná zařízení, stopky, části a součásti pro všechno výše uvedené, sportovní oblečení, sportovní oděvy, sportovní obuv, sportovní kloboučnické zboží, čepice, klobouky, sportovní dresy, sluneční kšilty, části a součásti pro všechno výše uvedené, válce pro jízdní kola, trenažéry pro jízdní kola, turbotrenažéry pro jízdní kola, válce pro stacionární jízdní kola, počítačem řízené cvičební přístroje, části a součásti pro všechno výše uvedené, maso, ryby, drůbež a zvěřina, konzervované, mražené, sušené a zavařené ovoce a zelenina, želé, džemy, kompoty, vejce, mléko a mléčné výrobky, jedlé oleje a jedlé tuky, mléčné výrobky, máslo, margarín a jiné náhražky másla, konzervy, nakládaná zelenina, jedlé ořechy a semínka a výrobky připravené z nich, korýši, svačinky, hotová jídla a hotové pokrmy, polévky, masové omáčky a přípravky k zhotovování masových omáček nebo polévek, výrobky zhotovené z kteréhokoliv výše uvedeného zboží, káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky, mouka a přípravky vyrobené z obilnin nebo z mouky, chléb, pečivo a cukrovinky, zmrzlina, med, melasa, droždí, prášek do pečiva, sůl, hořčice, pepř, ocet, omáčky (chuťové přísady), led pro osvěžení, koření, sušenky (s výjimkou sušenek pro zvířata), dorty, těstoviny, těstovinové výrobky a výrobky na bázi těsta, čokoláda, čokolády, neléčivé cukrovinky, zmrzlina, vodová zmrzlina a mražené cukrovinky, kávové náhražky, kávové esence a kávové výtažky, nápoje a přípravky pro ně, pudinky, dezerty, hotová jídla a hotové svačinky a náplně, výrobky zhotovené z kteréhokoliv výše uvedeného zboží, čerstvé ovoce a čerstvá zelenina, korýši, piva, minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, sirupy a jiné přípravky k zhotovování nápojů, alkoholické nápoje s výjimkou piv, energetické nápoje, aby si zákazníci mohli toto zboží pohodlně prohlédnout a koupit včetně prostřednictvím internetové webové stránky, interaktivního televizního nákupního kanálu, digitálního televizního nákupního kanálu, internetové uzavřené komunity nebo prostřednictvím interaktivní televize a/nebo telekomunikací (včetně hlasu, telefonu a/nebo převodu digitálních informací nebo dat) a/nebo interaktivních digitálních médií nebo globální komunikační sítě; Zákaznické informační a konzultační služby v rámci obchodní činnosti, s propagačními, reklamními a marketingovými účely, ve vztahu k přístrojům a nástrojům pro příjem vysílání a jejich částem a součástem, včetně kabelového, satelitního a pozemního analogového nebo digitálního příjmu; Reklamní a propagační služby ve vztahu k životnímu stylu, ekologickým a environmentálním otázkám; Obchodní řízení a vedení projektů obnovitelné energie, včetně větrné energie, vodní energie, slapové energie, geotermální energie, solární energie, biomasy a biopaliv a projekty spojené s jinými obnovitelnými zdroji energie; Sbírání a zpracování provozních dat spojených s projekty obnovitelné energie, včetně větrné energie, vodní energie, přílivové energie, geotermální energie, sluneční energie, biomasy a biopaliv, včetně sestavení statistik týkajících se zpracování a výroby; Sjednocení různých poskytovatelů finančních služeb v zájmu třetích osob, aby si zákazníci mohli tyto služby pohodlně prohlédnout a vybrat; Služba elektronické a online úschovy; Elektronické a online zpřístupnění dat, složek, e-mailů, kontaktů, kalendářů, seznamů úkolů, textových zpráv, fotografií, hudby, audia, vizuálních dat, audiovizuálních dat, videa, grafiky, programů a dalších dat nebo informací; Obchodní administrativa a kancelářské práce, včetně služeb ukládání dat (s výjimkou fyzického ukládání); Obchodní administrativa a kancelářské práce, včetně počítačových služeb pro ukládání dat; Online aukční služby; Poskytování online reklamních databází včetně osobní reklamy, zaměstnání a umístění příležitostných reklam a reklam týkajících se nemovitostí; *poskytování služeb online finančního srovnávání; Poskytování online služeb týkajících se cenového srovnání; Poskytování online služeb týkajících se zpracování textu, tabulek, kalendářů, prezentací a služeb správy databází; Pořádání, organizování a vedení jednotlivých cyklistů a/nebo cyklistických týmů; Poskytování virtuálních online služeb týkajících se kancelářské podpory zaměstnanců; On-line objednávání/nakupování dárkových předmětů; On-line vyvěšování informací o věrnostních odměňovacích programech; Poskytování online programů odměn a pobídek; Poskytování obchodních informací a rad; Pomoc při řízení obchodní činnosti zábavních parků a tematických parků; Srovnávání návrhů pojištění; Propagační sponzorování jednotlivých cyklistů a/nebo cyklistických týmů a/nebo cyklistických akcí; Poskytování interaktivních obchodních kalendářů z počítačové databáze nebo přes internet; Poskytování online programů odměn a pobídek týkajících se kondičního běhu, zdravotního běhu, osobního běhu, běhu jako životního stylu a emočního běhu; Poskytování obchodních informací a rad; Informační, poradenské a konzultační služby týkající se všech výše uvedených služeb; Odborné konzultační, informační a poradenské služby vztahující se ke všem výše uvedeným službám; Konzultační, informační a poradenské služby vztahující se ke všem výše uvedeným službám poskytované online z počítačové databáze nebo prostřednictvím linky pomoci nebo internetu.
36 Pojištění; Služby finanční; Služby peněžní; Služby nemovitostní; Úrazové pojištění (uzavírání smluv); Pronájem (byty); Pojistně-matematické služby; Oceňování (Starožitnosti -); Správa nájemních, činžovních domů; Oceňování uměleckých děl; Bankovnictví; Makléřství, jednatelství; Zprostředkování emisních povolenek; Služby v oblasti likvidace obchodních společností (finanční); Shromažďování prostředků na dobročinné účely; Ověřování šeků; Finanční klíringové ústavy; Úvěrové agentury; Služby týkající se platebních karet; Celní služby; Debetní karty (Služby týkající se -); Poradenské služby v oblasti pohledávek; Kanceláře pro inkasování pohledávek; Depozit cenin; Elektronický převod kapitálu; Měnové obchody a směnárenské služby; Faktoring; Správní rada trustu; Finanční analýzy; Finanční poradenství; Finanční oceňování (pojišťovnictví, bankovnictví, nemovitosti); Finanční oceňování vlny; Finanční informace; Finanční management; Finanční sponzorování; Oceňování dřeva na pni; Finanční služby; Uzavírání pojistek proti požáru; Fiskální odhady; Kapitálové investice; Záruční služby; Poskytování zdravotního pojištění; Kreditový leasing; Domácí bankovní služby (homebanking); Nemovitosti (Obchodování s -); Splátkové úvěry; Zprostředkování pojištění; Poradenské služby týkající se pojištění; Informace o pojištění; Pojišťovací služby; Vydávání kreditních karet; Vydávání cenných papírů; Vydávání cestovních šeků; Oceňování šperků; Pronájem farem; Zajišťování pronájmu nemovitostí; Zastavárny; Uzavírání životního pojištění; Financování půjček; Sjednávání námořního pojištění; Hypotéky (poskytování půjček); Podílové fondy; Oceňování numismatických sbírek; Organizování sbírek; Zastavárny; Služby penzijních fondů; Kanceláře realitní; Oceňování nemovitostí; Správa nemovitého majetku; Inkasování nájemného; Pronájem kancelářských prostor; Pronájem bytů; Odhady [cen oprav] finanční oceňování; Služby v oblasti vyplácení důchodů; Služby úschovy; Služby spořitelních bank; Burzovní makléřství; Oceňování známek; Makléřské služby; Ceny akcií na burze; Pojistky (uzavírání-); Poradenské služby týkající se pojištění; Poskytování záruk a prodloužených záruk a související asistence; Poskytování záruk, prodloužených záruk a související asistence; Poskytování záruk a prodloužených záruk ve vztahu k přístrojům a nástrojům pro příjem vysílání a/nebo telekomunikace a/nebo komunikace a jejich částem a součástem, včetně zařízení pro kabelový, satelitní, pozemní, analogový nebo digitální příjem; Služby finanční; Finanční management; Finanční sponzorování; Bankovní finanční služby; Finanční informace; Finanční služby poskytované po internetu; Správa majetku a fondů; Služby finanční, úvěry, debetní karty, předplacené služby, služby elektronické hotovosti, řízení peněžních prostředků, půjčky a finanční služby; Finanční služby vztahující se k sázení, hraní, hazardním hrám, loteriím nebo přijímání sázek; Úvěrové služby; Služby týkající se platebních karet; Vydávání cenin; Poskytování finančních informací vztahujících se k sázení, hraní, hazardním hrám, loteriím nebo přijímání sázek; Vydávání poukazů na dovolené a na cesty do místa určení a z místa určení; Poskytování poukazů; Služby nemovitostní (realitní služby); Investice do nemovitostí; Služby nemovitosti; Kanceláře realitní; Finanční služby vztahující se k nemovitostem; Správa nemovitého majetku; Správa nemovitostí; Zajišťování pronájmu nemovitostí; Odhad nemovitostí a jejich hodnocení; Získávání a prodej nemovitostí; Informační, poradenské a konzultační služby vztahující se k nemovitostem; *poskytování služeb online finančního srovnávání; Poskytování on-line pojistných služeb, nabídek pojištění; Poskytování online úvěrových zpráv; Poskytování finančních služeb online, jmenovitě umožňování poskytování darů charitě; Online zúčtování a vyrovnávání finančních transakcí; Online zpracování a přenos účtů a plateb; Vydání on-line poukázek; Finanční sponzorování jednotlivých cyklistů a/nebo cyklistických týmů a/nebo cyklistických akcí; Informační, poradenské a konzultační služby týkající se všech výše uvedených služeb; Odborné konzultační, informační a poradenské služby vztahující se ke všem výše uvedeným službám; Konzultační, informační a poradenské služby vztahující se ke všem výše uvedeným službám poskytované online z počítačové databáze nebo prostřednictvím linky pomoci nebo internetu.
38 Spoje (komunikace); Vysílání kabelové televize; Mobilní telefony (Komunikace -); Komunikace prostřednictvím počítačových terminálů; Spojení pomocí sítí optických vláken; Telegrafická komunikace; Telefonní služby a mobilní telefonní služby; Přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítače; Telekomunikační služby týkající se elektronických informačních tabulí; Elektronická pošta; Přenosy zpráv faxem; Informace o telekomunikacích; Posílání zpráv; Služby týkající se pagingu (rádio, telefon nebo jiné elektronické komunikační prostředky); Poskytování přístupu k databázím; Fóra (chatové místnosti) pro sociální sítě; Poskytování online fór; Poskytování telekomunikačních kanálů pro teleshoppingové služby; Poskytování telekomunikačních připojení ke globální počítačové síti; Poskytování uživatelského přístupu ke globální počítačové síti; Rozhlasové vysílání; Pronájem času pro přístup ke globálním počítačovým sítím; Pronájem faxů; Pronájem zařízení pro zasílání zpráv; Půjčování modemů; Půjčování telekomunikačních zařízení; Půjčování telefonů; Pronájem rádiového zařízení; Satelitní přenos; Směrovací a spojovací služby pro telekomunikace; Telekonference (služby konferenčních hovorů); Telegrafická komunikace; Telefonní služby a mobilní telefonní služby; Televizní vysílání; Telexové služby; Přenos digitálních souborů; Zasílání blahopřání on-line; Zasílání telegramů; Poskytování služeb v oblasti videokonference; Služby hlasové pošty; Zpravodajské agentury; Bezdrátové vysílání; Videokonferenční služby a sdílení souborů, obrázků, hudby, videí, fotografií, kreseb, audiovizuálních materiálů, textu, dokumentů a dat; Telegrafická komunikace; Mobilní a pevné telekomunikační linky; Komunikační služby; Satelitní, mobilní a radiové komunikační služby; Televizní vysílání; Vysílání a komunikační služby; Vysílání a/nebo přenos rozhlasových a/nebo televizních programů a/nebo filmů; Satelitní, DTT, kabelové, DSL a širokopásmové vysílání a/nebo převod audio a/nebo audiovizuálních programů; Převod audio, video a/nebo a audiovizuálních programů (jakýmikoliv prostředky); Přenos videofilmů; Vysílání a přenos televizních programů a filmů do osobních počítačů; Vysílání a komunikace prostřednictvím nebo podporované počítačem; Přenos audio, video a/nebo audiovizuálních programů prostřednictvím internetového protokolu (IPTV); Telekomunikační služby poskytované po internetu, včetně mimo jiné služeb poskytovaných prostřednictví internetové telefonie (VOIP); Poskytování přístupu a/nebo připojení k širokopásmový sítím, pevným, přenosným nebo bezdrátovým způsobem; Přenos textu, zpráv zvuku a/anebo obrazu; Telekomunikace a/nebo komunikace a/nebo vysílání a/nebo přenos audiovizuálního obsahu; Sdělování informací a dat (včetně webových stránek) druhým prostřednictvím rádia, telekomunikačními prostředky a přes satelit; Online správa a filtrování elektronických komunikací; Shromažďování a přenos prostřednictvím telefonu, mobilu, radio-paging, přesměrování hovorů, služby záznamníku, informace o telefonních číslech; Služby udělování osobních čísel; Služby týkající se vysílání a získávání informaci založené na televizních obrazovkách; Půjčování náhradních telekomunikačních a komunikačních přístrojů a nástrojů v případě poruchy, ztráty nebo krádeže; Přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítače; Odesílání zpráv, jmenovitě posílání, příjem a přeposílání zpráv ve formě textu, zvuku, grafických obrazů nebo videa nebo kombinace těchto formátů; Okamžité zasílání zpráv; SMS; Multimediální zprávy (MMS); Jednotné zpracování zpráv; Služby hlasové pošty; Poskytování služeb v oblasti videokonference; Videotelefonní služby; Poskytování přístupu k telekomunikačním infrastrukturám jiným operátorům; Poskytování přístupu do elektronických konferencí, diskusních skupin a konferenčních místností; Poskytování konferenčních místností; Pronájem, leasing anebo půjčování přístrojů, nástrojů, instalací anebo komponentů pro použití při poskytování všech výše uvedených služeb; Komunikační služby prostřednictvím satelitu, televize a/anebo rozhlasu; Zpravodajské agentury; Poskytování přístupu ke zprávám, informacím o aktuálních událostem a sportu; Nájem, pronájem a leasing komunikačních přístrojů; Elektronická pošta; Telekomunikační služby vztahující se k internetu; Telekomunikace informací (včetně webových stránek); Poskytování služeb na bázi místa pro telekomunikační a komunikační přístroje a nástroje; Poskytování služeb v rámci bezdrátového aplikačního protokolu, včetně služeb využívajících bezpečných komunikačních kanálů; Poskytování informací vztahujících se k telekomunikačním a komunikačním přístrojům a nástrojům nebo k jejich identifikaci; Poskytování telekomunikačních spojení k počítačovým databázím a webovým stránkám na internetu; Telekomunikační služby věnované maloobchodnímu prodeji zboží a služeb prostřednictvím interaktivní komunikace se zákazníky; Interaktivní televizní služby jako telekomunikační a/nebo komunikační a/nebo vysílací a/nebo přenosové služby; Interaktivní služby pro televizní diváky, včetně těch sledujících programy na mobilním telefonu a PC, jako telekomunikační a/nebo komunikační a/nebo vysílací a/nebo přenosové služby; Televizní vysílání zahrnující interaktivní služby pro zobrazování průvodců a inteligentní automatizovaný výběr programů pro nahrávání; Interaktivní služby pro televizní diváky usnadňující záznam programů zahájený automaticky na bázi sledovacích zvyků/preferencí zákazníka, které jsou telekomunikačními a/nebo komunikačními a/nebo vysílacími a/nebo přenosovými službami; Poskytování interaktivním televizním divákům (včetně těch sledujících program na mobilních telefonech nebo PC) přístupu k informacím, datům, grafickým, audio a/nebo audiovizuálním obsahům ze zakázaných skupin internetových webových stránek nebo portálů; Vysílání a přenos interaktivních televizních programů, interaktivních her, interaktivních zpráv, interaktivního sportu, interaktivní zábavy a interaktivních soutěží; Telekomunikační a/nebo komunikační a/nebo vysílací a/nebo přenosové služby videa na požádání nebo téměř na požádání; Poskytování streamingu videa na požádání divákům; Poskytování přístupu k filmům, video a televizním programům divákům prostřednictvím služeb VoD (Video on Demand) a NVoD (Near Video on Demand); Odborné konzultační služby vztahující se k vysílání; Poskytování přístupu k databázi uchovávající informace vztahující se k různému zboží a službám; Umožnění přístupu k internetu; Poskytování spojení mezi webovými stránkami a televizními prohlížeči prostřednictvím interaktivního televizního portálu; Internetové portálové služby; Služby webových portálů; Poskytování širokopásmových služeb; Služby interaktivního televizního portálu poskytující přístup k internetovým webovým stránkám pro televizní diváky prostřednictvím jejich zařízení pro příjem televize, včetně přijímacího zařízení digitální televize; Poskytování přístupu k internetovým webovým stránkám uživatelům mobilních telefonů; Pronájem času přístupu do počítačové databáze; Telekomunikační informace; Věcné informační služby vztahující se k televiznímu vysílání; Audiovizuální komunikační služby; Služby v oblasti datové komunikace; Služby v oblasti vysílání dat; Doručovací služby, kurýrské služby; Telekomunikace a/nebo komunikace a/nebo vysílání a/nebo přenos rozhlasových programů, televizních programů, filmů a hraných filmů; Telekomunikace a/nebo komunikace a/nebo vysílání a/nebo přenos audio a/nebo vizuálního materiálu a materiálu z nahraných videopásků: přenos rozhlasových programů, televizních programů, filmů, hraných filmů, nahraných videopásků, audio a/nebo vizuálního materiálu, nahraných videokazet, DVD nebo nahraných videodisků; Pronájem, leasing nebo nájem komunikačního vybavení; Posílání zpráv; Telefonické nebo telefonní komunikační služby; Služby v oblasti bezdrátové komunikace; Telekomunikační doručování mediálního obsahu, včetně videa a filmů, televizních programů, počítačových her, hudby, obrazů a vyzváněcích tónů poskytovaných prostřednictvím internetu, telefonní linky, kabelu, bezdrátového přenosu, satelitu nebo pozemního vysílání; Organizování informací o volání; Monitorování a analýza informací o volání; Služby sledování hovorů; Upozorňování na hovory; Poskytování komunikačních služeb za účelem přístupu ke komunikační nebo počítačové síti; Zajišťování komunikačních služeb pro přístup k zábavě, vzdělávání, informacím a datům prostřednictvím telefonu, pevné linky, kabelu, drátů nebo vláken, databází nebo počítačové sítě; Poskytování komunikačních služeb pro přístup k informacím, zprávám, textům, zvukům, obrázkům a datům prostřednictvím počítačové sítě; Zajišťování komunikačních služeb pro přístup k rozhlasovým a televizním programům a jejich vyhledávání; Konzultace, synchronizace, převod a přenos programů, dat, složek, e-mailů, kontaktů, kalendářů, seznamů úkolů, textových zpráv, fotografií, hudby, audia, vizuálních dat, audiovizuálních dat, videa, grafiky, programů a dalších informací prostřednictvím telekomunikací a celosvětových komunikačních sítí; Synchronizace dat přes telekomunikační, komunikační a počítačové sítě; Služby pro vzdálený přístup k datům; Služby elektronické pošty, upozornění přes elektronickou poštu a varování; Online zasílání rychlých zpráv; Poskytování online konferencí, diskusních skupin, přehledů zpráv a konferenčních místností; Online video na vyžádání nebo téměř na vyžádání, telekomunikační a/nebo komunikační a/nebo vysílací a/nebo přenosové služby; Online telekomunikační služby k umožnění přístupu a vyhledání dat, složek, e-mailů, kontaktů, kalendářů, seznamů úkolů, textových zpráv, fotografií, hudby, audia, vizuálních dat, audiovizuálních dat, videa, grafiky, programů a dalších informací prostřednictvím počítače nebo počítačové sítě nebo elektronického zařízení včetně služeb poskytovaných prostřednictvím celosvětové komunikační sítě; Online telekomunikační služby týkající se webcastingu a podcastingu včetně služeb poskytovaných prostřednictvím celosvětové komunikační sítě; Síťové komunikační služby na jedné úrovni; Poskytování interaktivních hlasovacích služeb ve formě telekomunikačních a/nebo komunikačních a/nebo vysílacích služeb; Informační, poradenské a konzultační služby týkající se všech výše uvedených služeb; Odborné konzultační, informační a poradenské služby v souvislosti se všemi službami uvedenými výše; Konzultační, informační a poradenské služby vztahující se ke všem výše uvedeným službám poskytované online z počítačové databáze nebo prostřednictvím linky pomoci nebo internetu.
41 Výchova; Vzdělávání; Zábava; Sportovní a kulturní aktivity; Akademie (vzdělávání); Služby zábavních parků; Zábava, pobavení; Drezúra zvířat; Pořádání a vedení kolokvií; Organizace a pořádání koncertů; Organizování a vedení konferencí; Organizování a vedení kongresů; Organizování a vedení seminářů; Organizování a vedení sympozií; Školení [pořádání a řízení]; Pořádání soutěží krásy; Internátní školy; Rezervace míst na zábavné akce; Služby pojízdných knihoven; Kaligrafické služby; Promítání filmů; Cirkusy; Služby klubů (výchovné nebo zábavné); Koučink [školení]; Vedení hodin ve fitness centru; Korespondenční kurzy; Služby diskžokejů; Diskotéky (služby); Dabing; Informace o výchově a vzdělávání; Zkoušení, přezkoušení; Elektronické publikování (DTP); Služby bavičů; Informace o možnostech zábavy; Filmová produkce, jiná než reklamní; Hazardní hry; Služby provozování online her z počítačové sítě; Pronájem herního vybavení; Gymnastický výcvik; Kluby zdraví (služby) [zdravotní a kondiční cvičení]; Služby týkající se prázdninových táborů (zábava); Tlumočnické služby; Služby v oblasti grafické úpravy pro jiné než reklamní účely; Služby knihoven; Fotografování na mikrofilm; Modeling pro umělce; Filmová studia; Služby v oblasti skládání hudby; Koncertní síně, sály; Reportérské služby; Noční kluby; Školky a dětské jesle; Pořádání loterií; Orchestry (Služby poskytované -); Organizování plesů; Pořádání soutěží (vzdělání nebo zábava); Organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav; Organizování módních přehlídek pro účely zábavy; Organizování představení [služby impresária]; Organizování sportovních soutěží; Plánování zábavních večírků; Služby osobního trenéra [fitness trénink]; Fotografické zpravodajství; Fotografování; Tělesná výchova; Praktický výcvik; Realizace živých vystoupení; Hudební produkce; Výroba rozhlasových a televizních programů; Výroba zábavných představení; Poskytování heren; Provozování kasin (hazardní hry); Provozování golfových hřišť; Poskytování služeb týkajících se karaoke; Poskytování muzejních prostor (předvádění, výstavy); Provozování online elektronických publikací bez možnosti stažení; Poskytování rekreačních zařízení; Provozování sportovních zařízení; Vydávání knih; Vydávání elektronických knih a časopisů online; Vydávání textů (jiných než reklamních); Rozhlasová zábava; Nahrávací studia; Informace o možnostech rekreace; Náboženská výchova; Půjčování audio zařízení; Půjčování videokamer; Půjčování filmů; Pronajímání osvětlovacích zařízení pro divadla nebo televizní studia; Půjčování filmových promítaček a příslušenství; Pronájem rozhlasových a televizních přijímačů; Pronájem divadelních dekorací; Půjčování potápěčské výstroje; Pronájem audio nahrávek; Půjčování sportovní vybavení s výjimkou vozidel; Pronájem sportovních hřišť; Pronájem stadiónů; Pronájem divadelních dekorací; Pronajímání tenisových dvorců; Pronájem videorekordérů; Půjčování videopásek; Psaní scénářů; Služby poskytované školami [vzdělávání]; Tlumočení znakové řeči; Provozování sportovních zařízení; Výroba titulků; Televizní zábava; Divadelní představení; Služby prodeje vstupenek (zábava); Měření času na sportovních akcích; Půjčování hraček; Překladatelské a tlumočnické služby; Výuka; Střih videopásků; Výroba videofilmů; Nahrávání videopásků; Poradenství při výběru povolání; Profesní rekvalifikace; Psaní textů (jiných než reklamních); Služby zoologických zahrad; Poskytování a produkce audiovizuálního obsahu vztahujícího se k zábavě, vzdělávání, školení, sportu a kultuře; Výchovné a vzdělávací služby prostřednictvím rozhlasu, televize, telefonu, internetu a online databází; Pronájem, půjčování a leasing kinofilmů, videokazet, DVD, zvukových záznamů, přístrojů pro záznam zvuku, sportovních přístrojů, televizních přístrojů a videorekordérů, DVD rekordérů a rozhlasových rekordérů; Výroba filmů pro televizi a pro kino; Poskytování on-line elektronických publikací [bez možnosti stažení]; Vydávání časopisů, knih, textů a tištěných materiálů; Vydávání elektronických knih a časopisů online; Elektronické publikace; Online slovníky, encyklopedie, a referenční texty; Poskytování on-line publikací, včetně novin, časopisů (periodik), komiksů, žurnálů (publikací), knih, uživatelských manuálů, učebních a vyučovacích pomůcek; On-line plakáty, fotografie, obrázky, články; Vydávání on-line vstupenek; Nahrávací studia; Pronájem nahrávacích studií; Služby v oblasti produkce živých představení; Organizování sportovních soutěží a sportovních událostí; Služby prodeje lístků; Výroba a uvádění programů přenášených televizí, internetem nebo dalšími telekomunikačními kanály pro vedení interaktivního prohlížení, výběru a nákupu zboží; Služby v oblasti rezervace vstupenek týkajících se zábavy; Výroba, prezentace a distribuce rozhlasových a televizních programů, interaktivní televize, interaktivních her, interaktivní zábavy a interaktivních soutěží; Produkce, uvádění a poskytování soutěží, závodů, her, kvízů, studiové zábavy a akcí s účastí publika; Služby v oblasti výběru interaktivních televizních programů pro diváky; Poskytování a produkce interaktivní zábavy, zpráv, kulturních aktivit a sportu pro televizní diváky; Interaktivní zábava, vzdělávání, sportovní a kulturní služby pro televizní diváky; Zobrazování průvodců; Zobrazování průvodců usnadňující záznam programů a půjčování programů a filmů; Služby v oblasti záznamu televizních programů automaticky uváděných na bázi zvyků/preferencí zákaznického sledování těchto programů; Služby videa na vyžádání a téměř na vyžádání, vzdělávací, sportovní a kulturní služby; Poskytování filmů, videa a televizních programů divákům na vyžádání a video na požádání; Poskytování služeb v oblasti sázení, her a hazardních her; Služby v oblasti kreditního sázení, hraní, hazardních her, loterií nebo sázkového makléřství; Služby sázení, hraní, hazardních her, loterií nebo sázkového makléřství v oblasti kreditních karet; Organizování a vedení loterií; Elektronické sázkové, herní, hazardní, loterijní nebo sázkové služby poskytované přes internet nebo globální počítačovou síť nebo online z databáze počítačové sítě nebo prostřednictvím telefonie včetně na mobilní telefony nebo prostřednictvím televizního kanálu, včetně televizního kanálu distribuovaného satelitním, pozemním nebo kabelovým televizním vysíláním; Zařizování a vedení soutěží pro hráče videoher a počítačových her; Placení za hraní her; Rovnocenné interaktivní hry a hazardní hry; Interaktivní hry poker a hry, včetně jednoho a více herních formátů; Prezentace a výroba soutěží, turnajů v pokeru, her a hraní o peníze; Výchovné nebo zábavní hry hrané on-line; Elektronické publikování (DTP); Pořizování videozáznamů a filmařské služby; Informační a poradenské služby týkající se výše uvedených služeb; Poskytování zpráv, zpráv o aktuálních událostech a sportovních informací; Informování o zprávách a aktuálních událostech; Informační a poradenské služby týkající se televizních a rozhlasových programů v oboru vzdělávání, rekreace, zábavy, hudby a sportu; Objednávání a vydávání vstupenek na zábavní, sportovní a kulturní akce; Informační a poradenské služby týkající se televizních a rozhlasových programů, vzdělávání, rekreace, zábavy, hudby a sportu, poskytované online z počítačové databáze nebo internetu nebo mobilních telefonů; Věcné informační služby vztahující se k televizním a rozhlasovým programům, zprávám a sportu; Výuka; Školicí služby; Služby týkající se volného času; Předváděcí služby pro kulturní, vzdělávací, výchovné a zábavní účely; Poradenské služby v oblasti zábavy; Pořádání konferencí, seminářů, sympozií nebo pracovních setkání; Pořádání výstav nebo festivalů; Zprostředkování rezervací na zábavní, sportovní a kulturní akce; Kina; Filmová studia; Distribuce rozhlasových programů, televizních programů, filmů, hraných filmů, nahraných videopásků, audio a/nebo vizuálního materiálu, nahraných videokazet, DVD nebo nahraných videodisků; Produkce rozhlasových programů, televizních programů, filmů, hraných filmů, nahraných videopásků, audio a/nebo vizuálního materiálu, nahraných videokazet, DVD nebo nahraných videodisků; Editování rozhlasových programů, televizních programů, filmů, hraných filmů, nahraných videopásků, audio a/nebo vizuálního materiálu, nahraných videokazet, DVD nebo nahraných videodisků; Nájem, leasing nebo pronájem rozhlasových programů, televizních programů, filmů, hraných filmů, nahraných videopásků, audio a/nebo vizuálního materiálu, nahraných videokazet, DVD nebo nahraných videodisků; Předvádění rozhlasových programů, televizních programů, filmů, hraných filmů, nahraných videopásků, audio a/nebo vizuálního materiálu, nahraných videokazet, DVD nebo nahraných videodisků pro zábavní, vzdělávací, sportovní nebo kulturní účely; Služby zábavních parků s tématikou filmové, rozhlasové nebo televizní produkce; Organizace zábavních parků a tematických parků; Organizování zábavy; Příprava a výroba rozhlasových pořadů, televizních pořadů, filmů, nahraných videopásků, DVD, audio a/nebo vizuálního materiálu, nahraných videokazet, nahraných videodisků nebo hraných filmů pro distribuci, pro přenos nebo vysílání jakýmikoli prostředky; Poskytování rozhlasových programů, televizních programů, filmů, audio a/nebo vizuálního materiálu nebo hraných filmů online (bez možnosti stažení); Vydávání tištěných médií a nahrávek; Digitální zpracování obrazu (služby -); Dabing; Střih videopásků; Zábava; Výroba kinematografických filmů; Půjčování filmů; Filmová studia; Poskytování kinosálových zařízení; Výroba zábavných představení; Produkce filmů na videopáscích; Půjčování audio zařízení; Pronajímání osvětlovacích zařízení pro divadla nebo televizní studia; Půjčování filmů; Pronájem promítaček filmů a příslušenství promítaček filmů; Půjčování rozhlasových přijímačů; Pronájem televizí a televizního vybavení; Pronájem sportovních hřišť; Půjčování videokamer; Půjčování videopásek; Pronájem videorekordérů; Divadelní představení; Filmová studia; Organizování a uvádění slavnostních udílení cen; Promítání filmů; Výroba speciálních efektů pro filmy; Rezervační služby (zařazené v této třídě) pro sportovní, vědecké, politické a kulturní akce; Nahrávací studia; Poskytování video a audio obsahu pomocí pronájmu, kdy má spotřebitel nárok na jediné nebo opakované prohlížení mediálního obsahu prostřednictvím jakékoli formy přehrávacího zařízení, vše vztahující se k zábavě, výchově, sportu a kultuře; Vzdělávání a poskytování školení v souvislosti s ochranou životního prostředí, úsporou energií a ekologií a ochranou zvířat; Vzdělávání a poskytování školení v souvislosti s alternativními zdroji energie, včetně větrné energie, hydroelektrické energie, přílivové energie, geotermální energie, solární energie, biomasy a biopaliv; Publikování učebních pomůcek a propagačních materiálů vztahujících se k ochraně životního prostředí, úsporám energie a ekologii a ochraně zvířat; Pořádání a vedení seminářů a pracovních setkání (vzdělávání); Zavádění školicích programů; Příprava a vydávání školicích tréninkových manuálů; Organizování a vedení bezpečnostních kurzů a vzdělávacích kurzů; Online zpravodajské služby; On-line poskytování informací a všeobecných encyklopedických znalostí vztahujících se k zábavě, vzdělávání, tréninku, sportu, kultuře, zprávám, aktuálním událostem, satelitním, televizním a rozhlasovým programům, hudbě, filmům, knihám a jiným tiskárenským výrobkům, videohrám, počítačovým hrám, zábavním strojům, zábavním centrům nebo zábavním parkům; Online překladatelské služby; Online knihovnické služby zahrnující půjčování a výměnu knih a jiných publikací a fotografií; Poskytování online učeben, seminářů výstav, pracovních setkání, výstav a ukázek; Pronájem, rezervace a poskytování potápěčského vybavení; Online karetní hry; Pořádání sportovních a prázdninových táborů; Vyzváněcí tóny (bez možnosti stažení) poskytované přes internet; Pořádání, organizování a vedení cyklistických akcí; Poskytování profesionálních cyklistických služeb; Organizace akcí souvisejících s koly; Poskytování online fitness běhu; Leasing, pronájem a nájem datových center; Studií pro střih a postprodukci digitálního videa ve vysokém rozlišení, souprav na stříhání videa, studií na výrobu postsynchronů a audiosouprav; Informační, poradenské a konzultační služby týkající se všech výše uvedených služeb; Odborné konzultační, informační a poradenské služby vztahující se ke všem výše uvedeným službám; Konzultační, informační a poradenské služby vztahující se ke všem výše uvedeným službám poskytované online z počítačové databáze nebo prostřednictvím linky pomoci nebo internetu.
42 Vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování; Analytické a výzkumné služby v průmyslu; Navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru; Analýzy těžby ropných polí; Architektonické poradenství; Architektura; Ověřování pravosti uměleckých děl; Bakteriologický výzkum; Biologický výzkum; Kalibrování [měření]; Chemické analýzy; Chemický výzkum; Služby v oblasti chemie; Klinické zkoušky; Vytváření umělého deště; Počítačové programování; Pronájem zařízení na zpracování dat; Konzultace v oblasti počítačového softwaru; Design softwaru; Analýzy počítačových systémů; Navrhování počítačových systémů; Služby v oblasti ochrany proti počítačovým virům; Projektování (stavební); Poradenství v oblasti navrhování a vývoje počítačového hardwaru; Konzultace v oblasti úspor energie; Převod dat nebo dokumentů z fyzických nosičů na elektronické nosiče; Výzkum v oblasti kosmetiky; Tvorba a údržba webových stránek pro třetí osoby; Datová konverze počítačových programů a dat (nikoliv fyzická); Interiérová výzdoba; Digitalizace dokumentů [skenování]; Módní návrhářství; Kopírování počítačových programů; Energetické audity; Inženýrské služby; Geologický průzkum; Geologický výzkum; Geologický výzkum; Grafický design; Rozbor písma [grafologie]; Hosting internetových stránek; Průmyslový design; Konzultační služby v oblasti informačních technologií [IT]; Instalace počítačového softwaru; Geodézie; Údržba softwaru; Zkoušky materiálů; Výzkum v oboru strojírenství; Monitorování počítačových systémů na dálku; Průzkum ropných polí; Ropný průzkum; Kontrola ropných vrtů; Navrhování obalů, obalový design; Fyzikální [výzkum]; Poskytování vyhledávačů pro internet; Poskytování vědeckých informací, poradenství a konzultací ve vztahu ke karbonovým offsetům; Kontrola kvality; Hodnocení kvality vlny; Hodnocení kvality dřeva na stojato; Obnova počítačových dat (regenerace); Pronájem počítačového softwaru; Pronájem webových serverů; Vývoj a výzkum pro třetí osoby; Výzkum v oblasti ochrany životního prostředí; Vědecké služby laboratoří; Vědecký výzkum; Pronájem počítačového serveru (serverhosting); Software jako služba [SaaS]; Navrhování [průmyslový design]; Expertizy; Studie technických projektů; Technický průzkum; Zkoušky materiálů; Podmořský výzkum; Aktualizování softwaru; Plánování městské výstavby; Kontrola způsobilosti vozidel k účasti na silničním provozu (inspekce); Rozbor vody; Meteorologické předpovědi; Poradenství v oblasti designu webových stránek; Zahrnující on-line technická úložná zařízení, on-line služby technické zálohy a on-line zařízení technické zálohy, služby softwaru jako služba [saas] a elektronický hosting souborů, dat, fotografií, grafiky, dokumentů, videí, obrázků, audio souborů, audiovizuálních souborů, vizuálních souborů, počítačových souborů, počítačových aplikací, informací pro druhé a videokonferenční služby; Počítačové služby vztahující se k zábavě, vzdělávání, vyhledávání informací a dat prostřednictvím telefonu, pevné linky, kabelu, drátů nebo vláken, databází nebo počítačové sítě; Počítačové služby zaměřené na vyhledávání informací, zpráv, textu, zvuku, obrazu a dat prostřednictvím počítačové sítě; Počítačové služby vztahující se k rozhlasovým a televizním programům; Služby v oblasti informačních technologií; Navrhování, vytváření a sestavování textů na objednávku za účelem sestavení webových stránek na internetu; Převzetí hostitelské funkce pro webové stránky; Tvorba a údržba webových stránek; Počítačové služby pro interaktivní komunikaci a vysílání; Instalace, pronájem a údržba počítačového softwaru; Počítačové služby vztahující se k zábavě, vzdělávání, vyhledávání informací a dat prostřednictvím telefonní linky, kabelu, vedení nebo vláken, databází nebo počítačové sítě; Počítačové služby k vyhledávání informací, vzkazů, textu, zvuku, obrazů a dat prostřednictvím počítačové sítě, počítačové služby ve vztahu k rozhlasovým a televizním programům, počítačové služby; Údržba a opravy softwaru pro činnost herních ovladačů; Domácí počítačové služby, jmenovitě počítačové poradenství, instalace, opravy a údržba počítačového softwaru, aktualizace softwaru a počítačová podpora; Počítačové služby, jmenovitě organizování infrastruktury umožňující televizním předplatitelům přístup k internetovým službám prostřednictvím televize; Poradenství v oblasti vývoje počítačových systémů; Poradenské služby vztahující se k počítačovým informačním systémům; Poradenské služby vztahující se k počítačovému hardwaru nebo softwaru; Návrh, instalace, údržba nebo aktualizace počítačového softwaru; Návrhy počítačového hardwaru; Návrhářství; Návrh elektrických nebo elektronických systémů; Návrhářské služby pro kresby pro animované filmy; Počítačové programování; Služby v oblasti přístupu k předdefinovaným internetovým stránkám (walled garden); Provozování vyhledávačů; Pronájem nebo leasing počítačového hardwaru nebo softwaru; Testování, výzkum, hodnocení, konzultace, poradenství nebo poskytování informací ve vztahu k výše uvedenému; Počítačové služby pro online nakupování; Počítačové služby vztahující se ke zpracování objednávek a plateb; Poskytování informací a poradenství s ohledem na ochranu životního prostředí, úspory energie a alternativní zdroje energie, ekologii, jakož i vedení výzkumů a sestavování odborných zpráv ve výše uvedených oborech; Výzkum stálého využívání přírody a životního prostředí; Vývoj výrobků, nových technologií, činností a stavebních projektů, vše zaměřené na přírodu a životní prostředí; Technická pomoc týkající se ochrany životního prostředí, úspor energie a alternativních zdrojů energie, ekologie a ochrany zvířat a uskutečňování takovýchto projektů; Vývoj a testování pro obnovitelné zdroje energie včetně větrné energie, hydroelektrické energie, přílivové energie, geotermální energie, solární energie, biomasy a biopaliv a jejich částí; Uskutečňování výzkumných projektů týkajících se ochrany životního prostředí, úspor energie a alternativních zdrojů energie, ekologie a ochrany zvířat; Poskytování počítačového softwaru bez možnosti stažení pro přenášení, přijímání, synchronizaci, zobrazování, zálohování, monitorování, ovládání, sdílení, kódování, dekódování, šifrování, zajišťování přístupu, dálkové zajišťování přístupu, vytváření, shromažďování, ukládání, zabezpečování, odstraňování, převádění, rozšiřování, zjišťování polohy, organizování nebo jiné využití dat, hlasových, multimediálních, zvukových, obrazových, hudebních, fotografických, konstrukčních, obrazových, audiovizuálních, video, textových, grafických nebo jiných dat, včetně prostřednictvím celosvětové komunikační sítě; Služby poskytovatele aplikačních služeb; Technické poradenské služby, včetně těchto služeb poskytovaných asistenční linkou, ve vztahu k vědeckým a technologickým otázkám; Elektronické poskytování aktualizací softwaru; Online předpovědi počasí; Předpovědi počasí, meteorologické služby; Poskytování on-line mapování; Výroba kreseb pro animované filmy; Poskytování webových stránek přizpůsobených přání zákazníka obsahujících uživatelem definované informace, vyhledávače a propojování s jinými webovými stránkami; Online skenování, detekce, umisťování do karantény a eliminace virů, červů, trojských koní, spywaru, malwaru a neautorizovaných dat a programů na počítačích a elektronických zařízeních; Služby online hostingu, který umožňuje uživateli zveřejňovat a sdílet data online; On-line poskytování informací a všeobecných encyklopedických znalostí vztahujících se k počítačové bezpečnosti, on-line bezpečnosti, ochraně životního prostředí, úspoře energie, ekologii, alternativním zdrojům energie, včetně větrné energie, hydroelektrické energie, přílivové energie, geotermální energie, solární energie, biomasy a biopaliva; Poskytování dálkových služeb zálohování počítačových dat včetně služeb poskytovaných prostřednictvím celosvětové komunikační sítě; On-line ukládání souborů, dat, fotografií, grafiky, dokumentů, videí, obrázků, audio souborů, audiovizuálních souborů, obrazových souborů, počítačových souborů, počítačových aplikací a informací pro druhé, služby elektronického ukládání dat pro osobní a obchodní použití a služby pro elektronické ukládání a organizování souborů, obrázků, hudby, zvuku, videa, fotografií, výkresů, audiovizuálních souborů, textu, dokumentů a dat; Služba elektronické a online úschovy; Ukládání dat (s výjimkou fyzického ukládání); Počítačové ukládání dat; Konzultační, informační a poradenské služby se zaměřením na všechny výše uvedené služby; Odborné konzultační, informační a poradenské služby vztahující se ke všem výše uvedeným službám; Konzultační, informační a poradenské služby vztahující se ke všem výše uvedeným službám poskytované online z počítačové databáze nebo prostřednictvím linky pomoci nebo internetu.
45 Právní služby; Bezpečnostní služby pro ochranu majetku a jednotlivců; Služby adopčních agentur; Služby v oblasti mimosoudního řešení sporů; Arbitrážní služby; Hlídání dětí; Kontrola zavazadel pro bezpečnostní účely; Doprovod do společnosti; Půjčování oděvů; Správa autorských práv; Kremace, zpopelňování; Detektivní služby; Půjčování obleků a večerních šatů; Hašení požárů; Pohřební služba; Genealogický výzkum; Strážní hlídka; Horoskopy (Sestavování -); Hlídání domů v době nepřítomnosti majitelů; Kontrola továren z bezpečnostních důvodů; Poradenství v oblasti duševního vlastnictví; Sledování práv duševního vlastnictví pro účely právního poradenství; Právní průzkum (rešerše); Poskytování licencí na počítačový software (právní služby); Udělování licencí k právům duševního vlastnictví; Právnické (komerční služby); Ztráty a nálezy; Zprostředkovatelské služby; Pátrání po nezvěstných osobách; Monitorování bezpečnostních a poplašných zařízení; Hlídací noční služba; Otevírání bezpečnostních zámků; Organizace náboženských setkání; Vyhledávání osobních informací; Osobní strážce; Opatrování domácích zvířat; Plánování a zajišťování svatebních obřadů; Názvy domén [registrace] právní služby; Pronájem požárních hlásičů; Pronájem hasicích přístrojů; Pronájem bezpečnostních schránek; Poradenství v oblasti bezpečnosti; Pohřební služby; Astrologické služby; Poradenství při volbě povolání; Konzultační služby v oboru oděvů, módy; Analýza barev pro osobní vzhled; Poradenské služby vztahující se k ochraně zdraví a bezpečnosti; Konzultační služby vztahující se k sociálnímu plánování; Poradenství související s astrologií; Konzultace týkající se horoskopů; Poradenský servis pro spotřebitele; Poradenské služby pro prevenci kriminality; Detektivní služby; Služby soudních znalců; Pohřební služba; Genealogické služby; Detektivní služby; Služby v oblasti držení klíčů; Zámečnické služby; Ztráty a nálezy; Služby vyhledávání ztracených psů; Zprostředkovatelské služby; Služby v oblasti zabezpečení domácích zvířat mikročipem; Služby osobního nakupování; Služby seznamů svatebních darů; Udělování licencí rozhlasovým programům, televizním programům, filmům, hraným filmům, nahraným videopáskům, audio a/nebo vizuálnímu materiálu, nahraným videokazetám, DVD nebo nahraným videodiskům; Poradenské služby vztahující se k duševnímu vlastnictví nebo udělování licencí nebo ochrany průmyslového vlastnictví; Poskytování licencí na počítačový software (právní služby); Využívání materiálu chráněného autorskými právy; Využívání práv v rozhlasových programech, televizních programech, filmech, nahraných videopáscích, nahraných videokazetách, nahraných videodiscích nebo hraných filmech; Využívání přenosových práv; Využívání práv duševního vlastnictví nebo průmyslového vlastnictví; Vydávání licenčních práv; Služby licenčního úřadu; Správa práv duševního vlastnictví nebo průmyslového vlastnictví; Služby pro využívání práv v rozhlasových programech, televizních programech, filmech, nahraných videopáscích, nahraných videokazetách, nahraných videodiscích nebo hraných filmech; Služby pro využívání práv duševního vlastnictví nebo průmyslového vlastnictví; Využívání tiskárenských výrobku (autorská práva); Horoskopy (Sestavování -); Udělování povolení k nemovitostem; Lobování pro politické účely, včetně politického nátlaku týkajícího se ochrany životního prostředí, úspor energie a alternativních zdrojů energie, ekologie a ochrany zvířat; Poskytování monitorování domácnosti a osob a služeb bezpečnostních poplašných zařízení; Poplašná zařízení proti krádeži a vloupání; Požární poplašná zařízení a ochranné služby; Bezpečnostní hodnocení vztahující se k bezpečnosti osob a domácího majetku; Počítačové bezpečnostní služby pro osoby a domácí majetek; Monitorování osobních bezpečnostních systémů a přístrojů pro regulaci bezpečnosti; Poradenství v oblasti bezpečnosti; Pronájem bezpečnostních zařízení; Pronájem bezpečnostních sledovacích zařízení; Elektrické ochranné služby pro centrální kanceláře; Služby pro monitorování vypouštěcích systémů a poplašná zařízení pro záplavy; Bezpečnostní a požární monitorování; Monitorování prostoru s ohledem na požár a zabezpečení; Bezpečnostní služby s ohledem na ochranu před požárem a vloupáním; On-line poskytování informací a všeobecných encyklopedických znalostí vztahujících se k bezpečnosti, bezpečnostním systémům, osobní bezpečnosti, obchodní bezpečnosti, domácí bezpečnosti; Služby sociálních sítí online, S výjimkou on-line seznamování; Poskytování horoskopů online; Poskytování interaktivních osobních kalendářů z počítačové databáze nebo přes internet; Poskytování online služeb ochrany před krádežemi; Osobní a sociální služby poskytované ostatními za účelem uspokojování potřeb jednotlivců, jmenovitě zajišťování on-line sledování osob, životního stylu a emocí; Právní pomoc týkající se ochrany životního prostředí, úspor energie a alternativních zdrojů energie, ekologie a ochrany zvířat a uskutečňování takovýchto projektů; Poskytování on-line počítačové databáze a on-line prohledávatelných databází v oboru společenských sítí, S výjimkou on-line seznamovacích databází; Konzultační, informační a poradenské týkající se všech výše uvedených služeb; Odborné konzultační, informační a poradenské služby vztahující se ke všem výše uvedeným službám; Konzultační, informační a poradenské služby vztahující se ke všem výše uvedeným službám poskytované online z počítačové databáze nebo prostřednictvím linky pomoci nebo internetu.
FR9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information; Ordinateurs; Logiciels; Extincteurs; Bouliers compteurs; Accumulateurs électriques; Pèse-acides; Pèse-acide pour accumulateurs; Conduits acoustiques; Coupleurs acoustiques; Actinomètres; Machines à additionner; Antennes; Aéromètres; Appareils pour l'analyse de l'air; Sonnettes d'alarme électriques; Alarmes; Alcoomètres; Alidades à lunettes; Altimètres; Ampèremètres; Amplificateurs; Tubes amplificateurs; Anémomètres; Dessins animés; Batteries à anode; Anodes; Répondeurs téléphoniques; Lunettes antiéblouissantes; Lunettes de soleil antiéblouissantes; Dispositifs antiparasites [électricité]; Avertisseurs contre le vol; Anticathodes; Apertomètres [optique]; Appareils et installations pour la production de rayons X non à usage médical; Appareils et instruments pour l'astronomie; Appareils et instruments de physique; Dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques; Dispositifs pour le montage des films cinématographiques; Appareils de fermentation destinés aux laboratoires; Appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; Appareils de contrôle de l'affranchissement; Appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs; Induits [électricité]; Vêtements en asbeste pour la protection contre le feu; Gants en amiante pour la protection contre les accidents; Écrans d'amiante pour pompiers; Récepteurs audiovisuels; Appareils d'enseignement audiovisuel; Guichets automatiques [DAB]; Avertisseurs automatiques de perte de pression des pneumatiques; Instruments azimutaux; Étuis de transport pour ordinateurs; Romaines [balances]; Dispositifs d'équilibrage; Lecteurs de codes-barres; Baromètres; Piles électriques; Batteries électriques pour véhicules; Piles pour appareils d'éclairage; Caisses d'accumulateurs; Chargeurs de batteries; Conteneurs pour accumulateurs [batteries]; Balises lumineuses; Sonneries [appareils avertisseurs]; Bêtatrons; Jumelles [optique]; Clignotants [signaux lumineux]; Appareils pour photocalques; Instruments de contrôle de chaudières; Boîtes de branchement [électricité]; Appareils respiratoires autres que pour la respiration artificielle; Appareils de respiration pour nager sous l'eau; Gilets pare-balles; Ronfleurs; Enceintes de haut-parleurs; Câbles électriques; Règles à calcul circulaires; Calculatrices; Anneaux de calibrage; Calibres; Caméscopes; Appareils photo; Condensateurs électriques; Tubes capillaires; Réglets [règles à coulisse]; Intermédiaires [photographie]; Boîtiers spécialement conçus pour instruments et appareils photographiques; Trousses de dissection garnies [microscopie]; Caisses enregistreuses; Lecteurs de cassettes; Cathodes; Dispositifs cathodiques anticorrosion; Cordonnets pour téléphones portables; Appareils de cadrage pour diapositives; Processeurs [unités centrales de traitement]; Chargeurs pour accumulateurs électriques; Appareils et instruments de chimie; Puces [circuits intégrés]; Inductances; Appareils de chromatographie de laboratoire; Chronographes [appareils enregistreurs de durées]; Caméras de prises de vues; Film cinématographique impressionné; Disjoncteurs; Conjoncteurs; Dispositifs de nettoyage pour disques audio; Indicateurs de pente; Vêtements conçus pour être portés en laboratoire; Vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Habillement pour la protection contre le feu; Câbles coaxiaux; Bobines électriques; Mécanismes à prépaiement à pièce pour postes de télévision; Collecteurs électriques; Commutateurs; Lecteurs de disques compacts; Disques compacts [audio-vidéo]; Cédéroms; Comparateurs; Compas [instruments de mesure]; Logiciels de jeux; Claviers d'ordinateur; Dispositifs de mémoire pour ordinateurs; Programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Programmes d'ordinateurs enregistrés; Programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Logiciels enregistrés; Ordinateurs; Conducteurs électriques; Raccords de lignes électriques; Connexions [électricité]; Lentilles de contact; Contacts électriques; Étuis pour verres de contact; Coffrets pour lames de microscopes; Tableaux de commande [électricité]; Convertisseurs électriques; Fil de cuivre isolé; Verres correcteurs [optique]; Instruments de cosmographie; Coupleurs [équipements de traitement de données]; Connexions électriques; Cache-prises; Mannequins pour tests de résistances aux chocs; Creusets; Redresseurs de courant; Cyclotrons; Lampes pour chambres noires [photographie]; Chambres noires [photographie]; Appareils de traitement de données; Chambres de décompression; Aimants décoratifs; Appareils pour la démagnétisation de bandes magnétiques; Densimètres; Densitomètres; Détecteurs; Appareils pour le diagnostic non à usage médical; Diaphragmes [acoustique]; Membranes pour appareils scientifiques; Diaphragmes [photographie]; Machines à dicter; Appareils de diffraction [microscopie]; Cadres photo numériques; Boussoles; Mécanismes d'entraînement de disques [informatique]; Disques magnétiques; Appareils pour mesurer les distances; Appareils enregistreurs de distance; Appareils pour la distillation à usage scientifique; Tableaux de distribution [électricité]; Armoires de distribution [électricité]; Pupitres de distribution [électricité]; Masques de plongée; Combinaisons de plongée; Puces à ADN; Sifflets pour chiens; Dosimètres; Fichiers d'images téléchargeables; Fichiers de musique téléchargeables; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; Mètres de couturière; Appareils à sécher les épreuves photographiques; Sécheuses pour la photographie; Canalisations électriques; Lecteurs DVD; Dynamomètres; Bouchons d'oreilles pour plongée; Mire-œufs; Appareils électriques de commutation; Dispositifs électriques d'allumage à distance [mise à feu]; Tubes à décharge électriques autres que pour l'éclairage; Sonnettes de portes, électriques; Installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles; Indicateurs de perte électrique; Conduites d'électricité; Clôtures électriques; Rails électriques pour le montage de projecteurs; Appareils électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer; Appareils électrodynamiques pour commande à distance de signaux; Électrolyseurs; Bobines d'électro-aimants; Agendas électroniques; Tableaux d'affichage électroniques; Crayons électroniques pour unités d'affichage visuel; Traducteurs électroniques de poche; Publications électroniques, téléchargeables, excepté celles liées au football; Étiquettes électroniques pour marchandises; Bracelets d'identification codés et magnétiques; Cartes magnétiques codées; Appareils pour agrandissements [photographie]; Épidiascopes; Ergomètres; Posemètres; Étuis à lunettes; Chaînettes de pince-nez; Cordons de pince-nez; Montures de lunettes; Oculaires; Télécopieurs; Détecteurs de fausses pièces de monnaie; Câbles à fibres optiques; Appareils à couper les films; Films exposés; Filtres pour masques respiratoires; Filtres ultraviolets destinés à la photographie; Filtres pour appareils photographiques; Alarmes incendie; Battes pour incendie; Couvertures coupe-feu; Bateaux-pompes à incendie; Fourgons d'incendie; Échelles de sauvetage; Extincteurs; Tuyaux d'incendie; Lances à incendie; Pompes à incendie; Flashes; Lampes éclairs pour appareils photographiques; Disquettes souples; Écrans fluorescents; Signaux de brume non explosifs; Appareils pour l'analyse des aliments; Cadres pour diapositives; Fréquencemètres; Mobilier spécial de laboratoire; Fils en alliages métalliques [fusibles]; Fusibles; Galènes [détecteurs]; Piles galvaniques; Éléments galvaniques; Galvanomètres; Habillement pour la protection contre le feu; Appareils pour l'analyse des gaz; Gazomètres [instruments de mesure]; Jauges; Verre recouvert d'un corps conducteur; Appareils à glacer les tirages photographiques; Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; Gants de plongée; Gants de protection contre les accidents; Gants de protection contre les rayons X à usage industriel; Lunettes de sport; Verrerie graduée; Grilles pour accumulateurs électriques; Nécessaires mains libres pour téléphones; Bandes de nettoyage de têtes de lecture; Casques d'écoute; Appareils de contrôle de chaleur; Appareils héliographiques; Arrondisseurs pour la couture; Appareils à haute fréquence; Supports de bobines électriques; Hologrammes; Pavillons de haut-parleurs; Sabliers; Hydromètres; Hygromètres; Gaines d'identification pour fils électriques; Fils d'identification pour fils électriques; Cartes magnétiques d'identification; Couveuses pour la culture bactérienne; Inducteurs électriques; Instruments à oculaire; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Circuits intégrés; Appareils d'intercommunication; Interfaces d'ordinateurs; Inverseurs [électricité]; Machines à facturer; Appareils d'ionisation non pour le traitement d'air ou d'eau; Gabarits [instruments de mesure]; Changeurs de disques [informatique]; Juke-boxes; Boîtes de jonction [électricité]; Manchons de jonction pour câbles électriques; Genouillères pour ouvriers; Centrifugeuses de laboratoire; Plateaux de laboratoire; Lacto-densimètres; Pèse-lait; Ordinateurs portables; Lasers non à usage médical; Pare-soleil pour objectifs photographiques; Objectifs pour l'astrophotographie; Pèse-lettres; Instruments de nivellement; Niveaux [instruments pour donner l'horizontale]; Ceintures de sauvetage; Bouées de sauvetage; Gilets de sauvetage; Filets de sauvetage; Équipement et appareils de sauvetage; Radeaux de sauvetage; Fils conducteurs de rayons lumineux; Variateurs [régulateurs] de lumière; Diodes électroluminescentes [DEL]; Pointeurs électroniques à émission de lumière; Ballasts pour appareils d'éclairage; Limiteurs de surtension; Limiteurs [électricité]; Serrures électriques; Lochs; Enceintes; Lanternes magiques; Supports de données magnétiques; Encodeurs magnétiques; Unités à bande magnétique [informatique]; Rubans magnétiques; Fils magnétiques; Aimants; Loupes; Manomètres; Compas de marine; Sondeurs de fonds marins; Bouées de repérage; Trusquins; Pylônes de T.S.F.; Instruments et machines pour essais de matériaux; Matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles]; Instruments mathématiques; Mesures; Mesureurs; Appareils électriques de mesure; Instruments de mesure; Cuillers doseuses; Enseignes mécaniques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Mécanismes pour appareils déclenchés par l'introduction d'un jeton; Mégaphones; Niveaux à mercure; Détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou militaire; Ballons météorologiques; Instruments météorologiques; Compteurs; Métronomes; Vis micrométriques pour instruments d'optique; Micromètres; Microphones; Microprocesseurs; Microscopes; Microtomes; Enregistreurs kilométriques pour véhicules; Miroirs pour inspection de travaux; Miroirs [optique]; Modems; Machines à compter et trier l'argent; Appareils électriques de surveillance; Moniteurs [matériel]; Moniteurs [programmes d'ordinateurs]; Souris [périphérique d’ordinateur]; Tapis de souris; Appareils et instruments nautiques; Appareils de signalisation navale; Appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; Instruments pour la navigation; Néons d'enseignes publicitaires; Filets de protection contre les accidents; Pince-nez pour plongeurs et nageurs; Ordinateurs blocs-notes; Objectifs [optique]; Instruments d'observation; Octants; Ohmmètres; Appareils et instruments optiques; Lecteurs optiques; Condensateurs optiques; Supports de données optiques; Disques optiques; Verre optique; Articles de lunetterie; Lanternes optiques; Lentilles optiques; Oscillographes; Fourneaux de laboratoire; Appareils pour transvaser l'oxygène; Ozoniseurs [ozonisateurs]; Parcomètres [parcmètres]; Accélérateurs de particules; Podomètres [compte-pas]; Judas optiques pour portes; Périscopes; Baladeurs; Boîtes de Petri; Niveaux d'essence; Disques acoustiques; Photocopieuses; Égouttoirs pour travaux photographiques; Photomètres; Appareils pour la phototélégraphie; Cellules photovoltaïques; Pince-nez; Pipettes; Tubes de Pitot; Planchettes [instruments d'arpentage]; Planimètres; Plaques pour accumulateurs électriques; Traceurs; Prises de courant; Plombs de fils à plomb; Fils à plomb; Calculatrices de poche; Polarimètres; Baladeurs multimédias; Téléphones sans fil; Trébuchets [balances]; Appareils de mesure de précision; Bouchons indicateurs de pression pour valves; Enregistreurs de pression; Mesureurs de pression; Cartes de circuits imprimés; Circuits imprimés; Imprimantes d'ordinateurs; Prismes [optique]; Sondes à usage scientifique; Appareils de projection; Écrans de projection; Dispositifs de protection contre les rayons X non à usage médical; Dispositifs de protection personnelle contre les accidents; Casques de protection; Casques de protection pour le sport; Masques de protection; Combinaisons de protection pour aviateurs; Rapporteurs [instruments de mesure]; Machines de bureau à cartes perforées; Boutons-poussoirs pour sonnettes; Pyromètres; Indicateurs de quantité; Radars; Appareils de radiomessagerie; Appareils de radiologie à usage industriel; Écrans radiologiques à usage industriel; Postes de radio; Postes radiotélégraphiques; Postes radiotéléphoniques; Appareils pour la sécurité du trafic ferroviaire; Lecteurs [équipements de traitement de données]; Tourne-disques; Réducteurs [électricité]; Plaques réfléchissantes vestimentaires pour la prévention des accidents de la circulation; Réfractomètres; Réfracteurs; Appareils électriques de régulation; Relais électriques; Appareils de téléguidage; Résistances électriques; Respirateurs pour le filtrage de l'air; Masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle; Mannequins pour exercices de secours [appareils d'instruction]; Cornues; Dessous de cornues; Compte-tours; Rhéostats; Bombes [équitation]; Bornes routières lumineuses ou mécaniques; Baguettes de sourciers; Jalons [instruments d'arpentage]; Règles [instruments de mesure]; Mètres [instruments de mesure]; Saccharimètres; Harnais de sécurité [autres que pour sièges de véhicules ou équipement de sport]; Bâches de sauvetage; Salinomètres; Appareils de navigation par satellite; Satellites à usage scientifique; Balances; Scanneurs [explorateurs] [équipements de traitement de données]; Trames pour la photogravure; Écrans [photographie]; Calibres de filetage; Semi-conducteurs; Sextants; Gaines pour câbles électriques; Chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Déclencheurs; Obturateurs [photographie]; Lunettes de visée pour armes à feu; Cloches de signalisation; Lanternes à signaux; Bouées de signalisation; Panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; Sifflets de signalisation; Signalisation lumineuse ou mécanique; Signaux lumineux; Simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules; Sirènes; Housses pour ordinateurs portables; Pieds à coulisse; Appareils de projection de diapositives; Règles à calcul; Diapositives; Détecteurs de fumée; Chaussettes chauffées électriquement; Piles solaires; Casques de soudeurs; Valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques]; Sonars; Avertisseurs acoustiques; Sonomètres; Appareils d'enregistrement de son; Supports d'enregistrements sonores; Bandes pour l'enregistrement sonore; Appareils de reproduction de son; Appareils pour la transmission du son; Appareils et machines de sondage; Plombs de sondes; Lignes de sondes; Pare-étincelles; Tubes acoustiques; Étuis à lunettes; Montures de lunettes; Verres pour lunettes; Lunettes [optique]; Spectrographes; Spectroscopes; Contrôleurs de vitesse pour véhicules; Indicateurs de vitesse; Appareils de mesure de la vitesse [photographie]; Régulateurs de vitesse de tourne-disques; Sphéromètres; Niveaux à bulle; Enrouleurs [photographie]; Gicleurs d'incendie; Régulateurs d'éclairage de scène; Pieds d'appareils photographiques; Câbles de démarrage pour moteurs; Dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; Transformateurs élévateurs de tension; Stéréoscopes; Appareils stéréoscopiques; Alambics pour expériences en laboratoire; Stroboscopes; Saphirs de tourne-disques; Sulfitomètres; Lunettes de soleil; Appareils et instruments géodésiques; Chaînes d'arpenteur; Instruments d'arpentage; Niveaux à lunettes; Tableaux de connexion; Boîtes d'interrupteur [électricité]; Interrupteurs; Tachomètres; Enregistreurs à bande magnétique; Taximètres; Appareils d'enseignement; Protège-dents; Fils télégraphiques; Télégraphes [appareils]; Télémètres; Téléphones; Combinés téléphoniques; Transmetteurs téléphoniques; Fils téléphoniques; Téléscripteurs; Téléprompteurs; Télérupteurs; Télescopes; Téléviseurs; Étiquettes indicatrices de température, autres qu'à usage médical; Appareils indicateurs de température; Bornes [électricité]; Éprouvettes; Appareils d'analyses à usage non médical; Installations électriques antivol; Théodolites; Tubes thermoïoniques; Thermomètres, non à usage médical; Appareils de réglage de la température; Thermostats pour véhicules; Distributeurs de tickets; Horloges de pointage [dispositifs pour l'enregistrement du temps]; Appareils pour l'enregistrement de temps; Minuteries automatiques à l'exception de celles pour l'horlogerie; Bras acoustiques pour tourne-disques; Totalisateurs; Cônes de signalisation; Feux de signalisation pour la circulation; Transformateurs électriques; Transistors [électronique]; Émetteurs de signaux électroniques; Transmetteurs [télécommunication]; Émetteurs [télécommunication]; Transpondeurs; Triodes; Trépieds pour appareils photo; Uromètres; Clés USB; Indicateurs de vide; Tubes à vide [radio]; Variomètres; Triangles de signalisation pour véhicules en panne; Appareils de radio pour véhicules; Verniers; Cassettes vidéo; Cartouches de jeux vidéo; Magnétoscopes; Écrans vidéo; Visiophones; Bandes vidéo; Viseurs photographiques; Viscosimètres; Régulateurs de tension pour véhicules; Régulateurs contre les surtensions; Voltmètres; Machines à voter; Plaquettes pour circuits intégrés; Compte-fils; Talkies-walkies; Bacs de rinçage [photographie]; Indicateurs de niveau d'eau; Ondemètres; Bascules [appareils de pesage]; Appareils et instruments de pesage; Machines de pesage; Poids; Avertisseurs à sifflet d'alarme; Manches à air [indicateurs de vent]; Serre-fils [électricité]; Fils électriques; Écrans de protection faciale pour ouvriers; Repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; Appareils à rayons X non à usage médical; Films radiographiques impressionnés; Radiographies autres qu'à usage médical; Tubes à rayons X non à usage médical; Appareils et instruments pour le stockage de données, logiciels et logiciels pour le stockage de données, et logiciels de vidéoconférence, appareils et instruments de radio, de télévision, pour l'enregistrement du son, la reproduction du son, les télécommunications et l'enseignement; Enregistreurs pour la télévision; Appareils pour la reproduction ou la réception du son, des images ou de contenu audiovisuel; Appareils électriques et électroniques pour la réception de programmes terrestres, par satellite ou par câble; Téléviseurs; Écrans à affichage à cristaux liquides et plasma; Systèmes de home cinema; Amplificateurs; Enceintes; Postes de radio; Dispositifs sans fil audio et/ou audiovisuels; Dispositifs portables sans fil audio et/ou audiovisuels; Télécommandes; Claviers sans fil; Récepteurs de télévision, y compris un décodeur; Décodeurs pour téléviseurs; Décodeurs numériques; Décodeurs haute définition; Magnétoscope personnel; Décodeurs pour le décodage et la réception de programmes terrestres, par satellite et par câble; Appareils pour le décodage de signaux codés y compris boîtiers décodeurs pour la réception de la télévision; Boîtier décodeur comprenant un décodeur et un guide interactif de visualisation; Décodeurs y compris décodeur et enregistreur pour l'enregistrement de programmes télévisés et audio; Décodeurs y compris décodeur et enregistreur programmable pour transférer des enregistrements stockés destinés au stockage et également pour effacer des enregistrements plus anciens; Antennes paraboliques; Convertisseurs de fréquences basses; Compteurs de satellites; Logiciels pour la recherche de données; Programmes codés pour ordinateurs et pour le traitement de données et les télécommunications; Téléphones; Téléphones portables; Assistants personnels numériques; Modems téléphoniques et radiophoniques; Récepteurs de télévision, y compris un décodeur; Boîtiers décodeurs destinés au décodage et à la réception d'émissions par satellite, câble terrestre et ligne d'abonné numérique (DSL), sur l'internet ou d'autres émissions électroniques; Appareils pour le décodage de signaux codés; Programmes télévisés et radiophoniques enregistrés; Programmes enregistrés à diffuser ou transmettre par d'autres moyens à la télévision, par radio, sur téléphones mobiles, assistants personnels numériques et ordinateurs portables; Enregistrements vidéo; Appareils et instruments multimédia; Ordinateurs portables ou portatifs; Lecteurs DVD; Ordinateurs; Matériel informatique; Micrologiciel; Micrologiciel; Matériel informatique, appareils et instruments tous pour la transmission, l'affichage, la réception, le stockage et la recherche d'informations électroniques; Logiciels; Logiciels; Logiciels et appareils de télécommunications permettant de se connecter à des bases de données et à l'internet; Logiciels téléchargés sur Internet; Équipements pour terminaison numérique de réseau; Routeurs, modems, pare-feu et/ou ponts pour réseau informatique câblés et/ou sans fil; Logiciels et programmes informatiques pour la distribution à, et l'utilisation par, des téléspectateurs d'une chaîne de télévision numérique pour la visualisation et l'achat de produits et services; Logiciels de jeux informatiques et logiciels de questions-réponses; Programmes informatiques pour télévisions interactives et pour jeux et/ou jeux de questions-réponses interactifs; Dispositifs de jeux vidéo interactifs comprenant des logiciels, à savoir des logiciels pour le fonctionnement de commandes de jeux; Dispositifs électroniques portables et/ou portatifs pour la réception, la lecture et la transmission de la musique, des sons, des images, des textes, des signaux, des informations et des codes; Publications électroniques, excepté celles liées au football; Logiciels de jeux; Jeux vidéo informatiques; Écrans vidéo; Vidéoprojecteurs; Disques, bandes ou fils magnétiques; Cassettes et cartouches, toutes destinées à être utilisées avec les bandes précitées; Cassettes, bandes et cartouches audio et vidéo vierges et préenregistrées; Disques compacts [CD]; DVD; Disques acoustiques; Disques à lecture laser pour l'enregistrement du son ou des images; Cartouches de mémoire morte, cédéroms, cartes et disques, cartes de circuits intégrés, supports de mémoire, supports d'enregistrement, tous préenregistrés contenant des jeux vidéo informatiques et/ou des jeux de questions-réponses; Cartes codées; Antennes pour signaux de radio et de télévision; Musique, sons, vidéos, images, textes et informations téléchargeables fournis par le biais d'un réseau de télécommunications, en ligne et sur l'internet et/ou la toile mondiale ou un autre réseau de communications; Enregistrements sonores et/ou audio interactifs; Enregistrements musicaux, sonores, vidéo et/ou audio (téléchargeables) fournis à partir de sites web MP3 sur l'internet; Lecteurs MP3; Enregistreurs/lecteurs de fichiers audio et/ou vidéo; Enregistreurs et/ou lecteurs portables de fichiers audio et/ou vidéo; Tonalités de sonneries pour téléphones (téléchargeables); Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; Appareils et instruments pour la réception de programmes radiophoniques et télévisés y compris la réception de programmes par câble, satellite et numériques; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Cartes de crédit; Cartes de fidélité; Appareils et instruments acoustiques; Adaptateurs; Antennes; Antennes; Amplificateurs; Appareils et instruments de communication; Cartes de banque ou de crédit codées ou magnétiques; Films cinématographiques; Instruments, appareils cinématographiques; Supports de données; Appareils, équipements et instruments pour le stockage de données; Instruments et appareils électriques de télécommunications et/ou communications et/ou diffusion et/ou transmission et/ou décodage et/ou traitement d'images et/ou audiovisuels; Instruments et appareils électroniques de télécommunications et/ou communications et/ou diffusion et/ou transmission et/ou décodage et/ou traitement d'images et/ou audiovisuels; Instruments et appareils de reproduction de films; Instruments et appareils électriques portables de télécommunications et/ou communications et/ou diffusion et/ou transmission et/ou décodage et/ou traitement d'images et/ou audiovisuels; Instruments et appareils électroniques portables de télécommunications et/ou communications et/ou diffusion et/ou transmission et/ou décodage et/ou traitement d'images et/ou audiovisuels; Téléphones portables; Films cinématographiques; Appareils et équipements téléphoniques; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités; Lunettes solaires, housses en cuir pour téléphones mobiles; Contenu multimédia téléchargeable, y compris vidéos et films, programmes télévisés, jeux informatiques, musique, images et sonneries fournis par l'internet, ligne téléphonique, câble, transmission sans fil, ou par le biais d'un service de diffusion satellite ou terrestre; Étuis, récipients, housses de protection et leurs pièces et accessoires, tous à utiliser avec des lecteurs MP3, dispositifs de stockage musicaux, dispositifs de stockage multimédias et autres dispositifs audio, visuels et informatiques; Équipements électriques, électroniques et informatiques de machines destinés à la conservation, à la production et à l'utilisation efficace de la chaleur, de la lumière et de l'eau, y compris commandes thermostatiques, panneaux solaires pour la production d'électricité, dispositifs photovoltaïques, cellules solaires, turbines et détecteurs de mouvements; Équipements électriques et électroniques pour la production d'énergie solaire; Équipements électriques, électroniques et informatiques pour production d'énergie alternative, y compris énergie éolienne, hydroélectrique, marémotrice, géothermique, solaire, biomasse et biocarburants; Équipements de contrôle et surveillance pour génération d'énergie alternative, y compris énergie éolienne, hydroélectrique, marémotrice, géothermique, solaire, biomasse et biocarburants; Appareils automatisés de contrôle pour la gestion locale de fournitures d'éclairage, de chauffage et d'eau; Publications électroniques (téléchargeables), y compris publications, magazines et circulaires électroniques en matière de protection de l'environnement, de conservation de l'énergie et d'écologie, de bien-être animal et de projets d'énergie renouvelable, y compris énergie éolienne, hydro-électrique, marémotrice, géothermique, solaire, de la biomasse et des biocarburants, excepté ceux liés au football; Appareils et instruments pour systèmes de surveillance et télévision en circuit fermé; Appareils et instruments pour la surveillance de sécurité personnelle; Appareils et instruments pour surveillance et contrôle de sécurité domestique; Appareils de sécurité domestique et personnelle; Dispositifs de sécurité domestique et personnelle; Alarmes de sécurité domestique et personnelle; Équipements électroniques de protection, y compris détecteurs d'incendie et systèmes d'alarme, systèmes d'alarme anti-intrusion et antivol et équipements de détection de mouvement; Appareils et instruments radiophoniques, téléphoniques, télévisés et de signalisation, appareils photographiques, appareils et instruments pour la surveillance et l'enregistrement audio et vidéo et pour la reproduction audio et vidéo, tous à des fins de contrôle et de télémesure pour la sécurité résidentielle et personnelle; Systèmes de télévision en circuit fermé (TCF); Moniteurs; Appareils photo; Lentilles optiques; Étuis pour appareils photos; Appareils photographiques préemballés; Magnétoscopes (VCR); Logiciels de contrôle de systèmes; Appareils de surveillance vidéo; Détecteurs; Appareils de contrôle d'accès; Lecteurs; Cartes de contrôle d'accès magnétiques ou encodées; Appareils de monitoring; Panneaux électroniques pour gestion et surveillance d'alarmes; Centrales d'alarme; Détecteurs de bris de vitres; Détecteurs de fumée; Détecteurs de monoxyde de carbone; Enregistreurs audionumériques; Enregistreurs vidéo numériques; Serveurs audio numériques; Serveurs vidéo numériques; Équipements de communications électriques; Équipements pour la programmation de messages; Appareils de radiomessagerie; Systèmes de fermeture électroniques; Appareils et dispositifs d'aide; Alarmes électriques; Dispositifs électroniques d'ouverture de portes; Dispositifs électroniques de protection; Alarmes anti-intrusion et équipements antivol; Appareils de détection d'intrus autres que pour véhicules; Équipements de détection de mouvement; Appareils de commande électriques; Appareils électroniques pour contrôle du fonctionnement de machines; Appareils télécommandés pour contrôle du fonctionnement de machines; Appareils informatiques pour contrôle du fonctionnement de machines; Équipements de réseaux électroniques; Équipements de communications électriques; Dispositifs de programmation de messages; Cadenas électroniques; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités; Logiciels, logiciels de système d'exploitation, dispositifs, et matériel informatique pour la transmission, la réception, la synchronisation, l'affichage, la sauvegarde, la surveillance, le contrôle, le partage, le codage, de décodage, le chiffrement, l'accès à, l'accès distant à, la création, la collecte, le stockage, la sécurisation, l'élimination, le transfert, la diffusion, la localisation, l'organisation ou l'utilisation par d'autres voies de données, voix, contenu multimédia, contenu audio, contenu visuel, musique, photographies, dessins, images, contenu audiovisuel, contenu vidéo, textes, illustrations graphiques ou autres données, y compris sur un réseau mondial de communications; Logiciels, logiciels de système d'exploitation, dispositifs, et matériel informatique pour la synchronisation de données, fichiers, courriers électroniques, contacts, calendriers, listes de tâches, messages textuels, photographies, musique, contenu audio, contenu visuel, contenu audiovisuel, contenu vidéo, textes, illustrations graphiques, programmes et autres informations entre ordinateurs et dispositifs portables ou autres, et vice versa; Plateformes de communications permettant la synchronisation instantanée, continue, programmée et perpétuelle de données entre ordinateurs et dispositifs portables ou autres, et vice versa; Cartes multimédias, cartes mémoire, cartes mémoire flash, puces mémoire, dispositifs multimédias pour le stockage de données, fiches, cartes enfichables, cartes magnétiques, cartes d'identification de l'abonné, cartes téléphoniques, casques d'écoute, casques, dispositifs électroniques portables et/ou portatifs pour la réception, le stockage, la lecture et la transmission de données, voix, contenu multimédia, contenu audio, contenu visuel, musique, photographies, dessins, images, contenu audiovisuel, contenu vidéo, textes, illustrations graphiques ou autres données; Dictionnaires, encyclopédies et textes de référence (téléchargeables) en ligne, excepté ceux liés au football; Publications en ligne, y compris journaux, magazines (périodiques), bandes dessinées, revues (publications), livres, manuels d'utilisation, matériel d'instruction et d'enseignement (téléchargeables), excepté ceux liés au football; Affiches, photographies, images, articles, coupons et tickets (téléchargeables) en ligne, dictionnaires, encyclopédies et textes de référence électroniques en ligne, excepté ceux liés au football; Logiciels pour le traitement de paiements électroniques et le transfert de fonds de et vers des tiers; Logiciels d'authentification en ligne et téléchargeables; Logiciel de conversion et bases de données en ligne, y compris conversion de devises et conversion d'unités de mesure; Logiciels pour la surveillance de communications en ligne et de conversations de salons de discussion et pour la mise en garde de tiers quant à leurs contenus; Logiciels pour la surveillance de l'utilisation d'ordinateurs et de l'internet par les enfants; Logiciels liés à la protection en ligne et à la sécurité en ligne; Vêtements de protection [contre les accidents ou les blessures] pour le cyclisme; Cadenas (électriques) pour bicyclettes; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités; Système de navigation par satellite pour bicyclettes; Systèmes de positionnement mondial pour bicyclettes; Ordinateurs pour bicyclettes; Ergomètres; Appareils informatiques pour le relevé à distance de compteurs; Compteurs pour bicyclettes; Appareils pour mesurer les distances; Mesureurs de puissance; Compteurs de vitesse; Articles pour la vue; Articles de lunetterie pour le sport; Lunettes de protection; Lunettes de soleil; Accessoires pour lunettes, à savoir sangles, cordons à porter autour du cou et bandeaux empêchant les lunettes de bouger sur la tête de l'utilisateur; Étuis à lunettes de soleil; Montures de lunettes; Verres de lunettes; Cordons pour lunettes solaires et lunettes; Casques; Casques de cyclistes; Casques de protection; Casques de protection pour le sport; Sacs de sport pour casques de protection; Articles de protection à usage sportif pour la protection contre les accidents ou les blessures; Rembourrages de protection du corps et des membres contre les accidents ou les blessures pour le cyclisme; Masques de protection contre les accidents ou les blessures pour le cyclisme; Gants de protection; Visières (de protection); Postes de radio; Communicateurs; Antennes pour la transmission d'ondes radio; Pièces de radios; Étuis de transport pour radios; Appareils radioélectroniques; Radios portables; Supports pour l'installation d'appareils de radio; Récepteurs et émetteurs radio; Émetteurs-récepteurs radio; Radios pour véhicules; Postes radio fonctionnant à l'énergie solaire; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
16 Matériel imprimé, excepté celui lié au football; Articles pour reliures; Photographies; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); Matériel d'instruction et d'enseignement (excepté les appareils), excepté celui lié au football; Matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); Caractères d'imprimerie; Clichés; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); Matériel d'instruction et d'enseignement (excepté les appareils), excepté celui lié au football; Matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); Caractères d'imprimerie; Clichés; Feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; Plaques à adresses pour machines à adresser; Timbres [tampons] à adresse; Machines à imprimer des adresses; Bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage; Distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie]; Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Porte-affiches en papier ou en carton; Albums; Almanachs; Faire-part [papeterie]; Appareils pour le collage des photographies; Aquarelles; Modèles architecturaux; Godets pour la peinture; Atlas; Sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballage; Sachets pour la cuisson par micro-ondes; Billes pour stylos; Bavoirs en papier; Onglets [reliure]; Coupes biologiques pour la microscopie [matériel d'enseignement]; Tableaux noirs; Buvards; Appareils et machines pour la reliure [matériel de bureau]; Toile pour reliures; Fils pour reliures; Articles pour reliures; Reliures; Serre-livres; Livrets, excepté ceux liés au football; Marque-pages; Livres, excepté ceux liés au football; Enveloppes en carton ou en papier pour bouteilles; Emballages en carton ou en papier pour bouteilles; Boîtes en carton ou en papier; Coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; Tables arithmétiques; Calendriers; Toiles pour la peinture; Papier carbone; Carton; Cartonnages; Tubes en carton; Cartes; Coffrets à cachets [timbres]; Catalogues; Craie pour la lithographie; Porte-craie; Chapelets; Crayons fusains; Baguettes pour tableaux, non électroniques; Chromos; Bagues de cigares; Planchettes à pince [articles de bureau]; Agrafes de bureau; Dessous de verre en papier; Journaux de bandes dessinées, excepté ceux liés au football; Compas de tracé; Châssis à composer [imprimerie]; Composteurs; Cornets de papier; Papier à copier; Liquides correcteurs [articles de bureau]; Encres à corriger [héliographie]; Rubans correcteurs [articles de bureau]; Couvertures [papeterie]; Crémières [petits vases] en papier; Imprimantes à cartes de crédit non électriques; Décalcomanies à frottements; Diagrammes; Dossiers [papeterie]; Pochettes pour documents; Appareils pour plastifier des documents [articles de bureau]; Papier d'armoire parfumé ou non; Planches à dessin; Instruments de dessin; Fournitures pour le dessin; Blocs à dessin; Stylos pour le dessin; Règles à dessin; Trousses à dessin; Équerres à dessin; Tés à dessin; Duplicateurs; Élastiques de bureau; Papier pour électrocardiographes; Galvanotypes; Modèles de broderie; Planches à graver; Gravures; Machines de bureau pour cacheter les enveloppes; Enveloppes [papeterie]; Produits pour effacer; Grilles d'effaçage [gabarits]; Échoppes pour graver à l'eau-forte; Eaux-fortes [gravures]; Étoffes pour reliures; Serviettes de toilette en papier; Statuettes en papier mâché; Classeurs [articles de bureau]; Papier-filtre; Matériel de filtrage en papier; Doigtiers [articles de bureau]; Drapeaux en papier; Cache-pot en papier; Flyers; Chemises pour documents; Plioirs [articles de bureau]; Formulaires; Stylos; Pistolets pour le tracé de courbes; Galées [typographie]; Sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; Cartes géographiques; Colles pour la papeterie ou le ménage; Gluten [colle] pour la papeterie ou le ménage; Peignes à veiner; Dessins; Représentations graphiques; Reproductions graphiques; Cartes de vœux; Toiles gommées destinées à la papeterie; Bandes gommées [papeterie]; Gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; Appareils à main à étiqueter; Appuie-main pour peintres; Manuels; Mouchoirs de poche en papier; Modèles d'écriture; Cartons à chapeaux [boîtes]; Hectographes; Coupes histologiques [matériel d'enseignement]; Porte-chéquiers; Supports à timbres [cachets]; Rouleaux pour peintres en bâtiment; Feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; Fiches de classement; Répertoires; Encres de chine; Encres; Bâtons d'encre; Pierres d'encre; Tampons encreurs; Rubans encreurs; Rubans encreurs pour imprimantes d'ordinateurs; Toiles d'encrage de machines pour la reproduction de documents; Toiles d'encrage pour duplicateurs; Écritoires; Encriers; Ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; Étiquettes non en tissu; Registres de comptabilité [livres]; Bacs à courrier; Caractères typographiques; Pierres lithographiques; Objets d'art lithographiés; Lithographies; Biblorhaptes; Papier lumineux; Magazines [périodiques], excepté ceux liés au football; Manifolds; Craie à marquer; Stylos marqueurs; Dessous de chopes à bière; Appareils et machines à reproduire des textes dactylographiés au moyen de stencils; Argile à modeler; Matériaux à modeler; Pâte à modeler; Cires à modeler non à usage dentaire; Humecteurs [articles de bureau]; Mouilleurs de bureau; Moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; Porte-billets; Cartes de vœux musicales; Mouchoirs pour se démaquiller en papier; Circulaires, excepté celles liées au football; Journaux, À l'exclusion des produits liés au football; Plumes à écrire; Plumes à écrire en or; Carnets; Numéroteurs; Chiffres [caractères d'imprimerie]; Perforeuses de bureau; Articles de bureau à l'exception des meubles; Oléographies; Matériaux d'emballage en fécule ou amidon; Papier d'emballage; Blocs [papeterie]; Boîtes de peinture [matériel scolaire]; Bacs à peinture; Pinceaux; Brosses pour peintres; Chevalets de peintre; Peintures [tableaux] encadrées ou non; Palettes pour peintres; Brochures; Pantographes [instruments de dessin]; Papier; Nœuds en papier [papeterie]; Crochets de bureau; Trombones à papier; Filtres à café en papier; Papier pour radiogrammes; Papier pour appareils d'enregistrement; Coupe-papier [articles de bureau]; Rubans en papier; Feuilles [papeterie]; Broyeurs de papier [articles de bureau]; Bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateur; Presse-papiers; Papier mâché; Papier-parchemin; Pochettes pour passeports; Pastels [crayons]; Patrons pour la couture; Patrons pour la confection de vêtements; Plumiers; Agrafes de porte-plume; Essuie-plumes; Porte-crayons; Porte-mines; Mines de crayons; Taille-crayons, électriques ou non électriques; Machines à tailler les crayons, électriques ou non électriques; Crayons; Porte-plume; Plumes [articles de bureau]; Cartons perforés pour métiers Jacquard; Périodiques, excepté ceux liés au football; Photogravures; Supports pour photographies; Photographies [imprimées]; Images; Écriteaux en papier ou en carton; Sets de table en papier; Plans; Feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage ou le conditionnement; Film en matières plastiques adhérent et extensible destiné à la palettisation; Pellicules en matières plastiques pour l'emballage; Matières plastiques pour le modelage; Portraits; Machines à affranchir de bureau; Timbres-poste; Cartes postales; Affiches; Matériel imprimé, excepté celui lié au football; Publications imprimées, excepté celles liées au football; Horaires imprimés; Blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles; Réglettes [composteurs]; Imprimeries portatives [articles de bureau]; Caractères d'imprimerie; Planches [gravures]; Prospectus,excepté ceux liés au football; Emporte-pièce [articles de bureau]; Rouleaux de machines à écrire; Gommes à effacer; Fournitures scolaires; Grattoirs de bureau; Matières à cacheter; Machines à cacheter de bureau; Timbres à cacheter; Pains à cacheter; Cire à cacheter; Sceaux [cachets]; Rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Cellulose régénérée (Feuilles de -) pour l'emballage; Écussons [cachets en papier]; Enseignes en papier ou en carton; Papier d'argent; Crayons d'ardoise; Chansonniers; Bobines pour rubans encreurs; Carrelets [règles]; Tampons pour sceaux; Plaques à timbrer; Timbres [cachets]; Supports pour plumes et crayons; Brocheuses [papeterie]; Colle d'amidon pour la papeterie ou le ménage; Papeterie; Stéatite [craie pour tailleurs]; Lettres d'acier; Plumes d'acier; Étuis pour patrons; Pochoirs; Stencils; Gabarits [papeterie]; Autocollants [articles de papeterie]; Linge de table en papier; Serviettes de table en papier; Nappes de table en papier; Ronds de table en papier; Cavaliers pour fiches; Craie pour tailleurs; Matériel didactique autre qu'appareils; Globes; Punaises; Tickets [billets]; Papier hygiénique; Serviettes en papier; Toile à calquer; Pointes à tracer pour le dessin; Papier calque; Calques; Cartes à échanger autres que pour jeux; Transparents [papeterie]; Plateaux pour ranger et compter la monnaie; Touches de machines à écrire; Rubans pour machines à écrire; Machines à écrire [électriques ou non électriques]; Appareils à vigneter; Feuilles de viscose pour l'emballage; Papier paraffiné; Carton de pâte de bois [papeterie]; Papier de bois; Bracelets pour instruments à écrire; Effaceurs pour tableaux; Brosses pour l'écriture; Nécessaires pour écrire [écritoires]; Nécessaires pour écrire [papeterie]; Craie à écrire; Instruments d'écriture; Fournitures pour écrire; Cahiers d'écriture ou à dessins, excepté ceux liés au football; Tablettes à écrire; Papier à lettre; Ardoises pour écrire; Papier Xuan pour peinture et calligraphie chinoises; Publications, journaux, magazines (périodiques) mais excepté ceux liés au football et magazines imprimés distribués en vol aux passagers de compagnies aériennes en rapport avec les services de compagnies aériennes, et ne consistant pas essentiellement en des programmes de télévision ou de cinéma; Bandes dessinées, revues (publications) et livres; Publications y compris guides de stratégie, manuels d'utilisation, livres et magazines tous dans le domaine des jeux informatiques, de la science fiction, des jeux et du divertissement, excepté ceux liés au football; Livres de questions-réponses, excepté ceux liés au football; Guides d'achat énumérant les produits à vendre, excepté ceux liés au football; Documentation liée à la promotion de produits à vendre via la télévision numérique, l'internet ou d'autres canaux de télécommunication; Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); Affiches; Cartes postales et cartes de voeux; Calendriers; Agendas et journaux; Cartes et autocollants à collectionner et à classer dans des albums; Articles pour l'écriture; Règles; Gommes à effacer; Papier à lettre; Matériels d'écriture; Catalogues; Bons, tous pour des vacances et des voyages de et vers la destination; Autocollants [articles de papeterie]; Produits publicitaires; Publicités imprimées; Sacs en papier et/ou en matières plastiques; Cartes de crédit (non magnétiques); Manuels d'utilisation; Circulaires; Stylos et plumes; Crayons; Instruments d'écriture; Porte-stylos à bille et porte-crayons; Guides de programmes, excepté ceux liés au football; Guides et manuels d'utilisation, excepté ceux liés au football; Y compris tous les produits précités à base de matériaux recyclés et/ou non blanchis et/ou organiques.
28 Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; Décorations pour arbres de Noël; Pistolets à air [jouets]; Jeux automatiques [machines] à prépaiement; Appareils pour jeux; Articles de gymnastique; Machines de jeu vidéo électroniques; Matériel pour le tir à l'arc; Amorces artificielles pour la pêche; Neige artificielle pour arbres de Noël; Ascendeurs [équipements d'alpinisme]; Trictracs; Housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; Ballons de jeu; Haltères; Gants de base-ball; Gants pour batteurs [accessoires de jeux]; Clochettes pour arbres de Noël; Billes de billard; Procédés pour queues de billard; Queues de snooker; Dispositifs à marquer les points pour billards; Bandes de tables de billard; Tables de billard; Cartes de bingo; Bouchons [flotteurs] [attirail de pêche]; Détecteurs de touche [attirail de pêche]; Chambres à air pour ballons de jeu; Jeux de table; Bobsleighs; Body boards; Appareils pour le culturisme; Machinerie et appareils pour le jeu de quilles; Arcs de tir; Gants de boxe; Blocs de construction [jouets]; Jeux de construction; Filets à papillons; Écrans de camouflage [articles de sport]; Porte-bougies pour sapins de noël; Amorces pour pistolets [jouets]; Craie pour queues de billard; Damiers; Jeux de dames; Jeux d'échecs; Échiquiers; Jetons pour jeux d'argent; Supports pour sapins Noël; Arbres de Noël en matières synthétiques; Tirs au pigeon; Pigeons d'argile [cibles]; Baudriers d'escalade; Tables de billard à prépaiement; Confettis; Appareils de prestidigitateurs; Commandes pour consoles de jeu; Bonbons explosifs [diablotins de Noël]; Jeux de cartes; Nasses [casiers de pêche]; Sacs de cricket; Cornets à dés; Fléchettes; Capsules fulminantes [jouets]; Dés [jeux]; Disques pour le sport; Outils de remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; Poupées; Lits de poupées; Vêtements de poupées; Biberons de poupées; Maisons de poupées; Maisons de poupées; Jeux de dominos; Arêtes de skis; Protège-coudes [articles de sport]; Cibles électroniques; Extenseurs [exerciseurs]; Manèges forains; Gants d'escrime; Masques d'escrime; Armes d'escrime; Hameçons; Attirail de pêche; Palmes pour nageurs; Flotteurs pour la pêche; Disques volants [jouets]; Jouets; Machines pour jeux d'argent; Gants [accessoires de jeux]; Sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; Crosses de golf [clubs de golf]; Gants de golf; Lignes de pêche; Cordes de raquettes; Ailes delta; Harnais pour planches à voile; Fusils lance-harpons [articles de sport]; Crosses de hockey; Fers à cheval pour jeux; Appeaux pour la chasse; Patins à glace; Patins à roulettes en ligne [rollers]; Puzzles; Kaléidoscopes; Dévidoirs pour cerfs-volants; Cerfs-volants; Protège-genoux [articles de sport]; Épuisettes pour la pêche; Lignes de pêche; Leurres pour la chasse ou la pêche; Machines de fitness; Mah-jongs; Billes; Mâts pour planches à voile; Slips de soutien pour sportifs [articles de sport]; Mobiles [jouets]; Filets [articles de sport]; Quilles [jeu]; Attrapes [farces]; Décorations pour sapins de Noël autres que confiseries et articles d'éclairage; Jeux de pachinko; Fusils de paintball [articles de sport]; Munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; Chapeaux de cotillon en papier; Parapentes; Jeux de société; Piñatas; Ballons de jeu; Balles, boules et ballons de jeu; Jeux de cartes; Jouets en peluche; Perches pour le saut à la perche; Jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides; Attrapes [farces]; Rembourrages de protection [parties d'habillement de sport]; Sacs de frappe; Marionnettes; Palets; Raquettes; Véhicules télécommandés [jouets]; Hochets; Moulinets de cannes à pêche; Jeux d'anneaux; Chevaux à bascule; Cannes à pêche; Patins à roulettes; Rouleaux pour bicyclettes fixes d'entraînement; Résine utilisée par les athlètes; Roulette [jeux de hasard]; Planches de surf; Modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; Modèles réduits de véhicules; Leurres odorants pour la chasse ou la pêche; Trottinettes [jouets]; Racloirs pour skis; Tickets à gratter pour jeux de loterie; Peaux de phoque [revêtements de skis]; Protège-tibias [articles de sport]; Volants [jeux]; Planches à roulettes; Bottines-patins [combiné]; Fixations de skis; Skis; Quilles [jeu]; Luges [articles de sport]; Toboggan [jeu]; Lance-pierres [articles de sport]; Machines à sous [machines de jeu]; Boules à neige; Snowboards [planches de surf des neiges]; Raquettes à neige; Bulles de savon [jouets]; Revêtements de skis; Toupies [jouets]; Tremplins [articles de sport]; Blocs de départ pour le sport; Bicyclettes fixes d'entraînement; Cordes de raquettes; Jouets en peluche; Planches de surf; Skis nautiques; Sangles pour planches de surf; Ceintures de natation; Gilets de natation; Planches de natation pour battements de pieds; Piscines [articles de jeu]; Balançoires; Babyfoot; Tables pour tennis de table; Cibles; Ours en peluche; Lance-balles de tennis [machines]; Filets de tennis; Masques de théâtre; Masques [jouets]; Armes [jouets]; Véhicules [jouets]; Jouets; Jouets pour animaux domestiques; Trampolines; Cannes de majorettes; Appareils de jeux vidéo; Brassards de natation; Skis nautiques; Fart; Ceintures d'haltérophilie [articles de sport]; Jouets; Jeux électroniques; Dispositifs portables pour jeux électroniques, informatiques ou vidéo; Appareils de jeux vidéo; Pièces et parties constitutives et accessoires de tous ces articles; Jeux de cartes; Jeux de cartes, articles de sport; Jeux impliquant des jeux d'argent; Jeux automatiques; Appareils et instruments de divertissement; Jeux éducatifs ou récréatifs interactifs; Articles de protection pour le sport; Bicyclettes fixes d'entraînement; Rouleaux pour bicyclettes; Dispositifs d'entraînement pour bicyclettes (appareils de sport); Dispositifs d'entraînement à turbo pour bicyclettes (appareils de sport); Rouleaux pour vélos fixes; Appareils d'exercice commandés par ordinateur; Jeux informatiques vidéo et/ou jeux-questionnaires conçus pour être utilisés avec des récepteurs et écrans de télévision ou avec des moniteurs vidéo ou des écrans d'ordinateur; Appareils électroniques de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision; Consoles de jeux; Dispositifs de jeux vidéo interactifs composé de matériel informatique et d'accessoires d'ordinateur, à savoir consoles de jeux et commandes de jeux; Dispositifs électroniques portables pour jeux vidéo et informatiques interactifs; Appareils et instruments de divertissement conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage ou moniteur externe; Jeux éducatifs ou récréatifs interactifs utilisés avec des récepteurs de télévision et appareils vidéo; Commandes de jeux; Commandes de jeux sans fil; Jeux électroniques et informatiques; Jeux électroniques et informatiques interactifs; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
35 Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Audits d'entreprises [analyses commerciales]; Traitement administratif de commandes d'achats; Publicité par correspondance; Services de conseil en gestion de l'entreprise; Services d'abonnement à des journaux pour des tiers; Services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Services de vente aux enchères; Affichage; Estimation en affaires commerciales; Audits d'entreprises [analyses commerciales]; Services d'expertise en productivité d'entreprise; Informations d'affaires; Fourniture de renseignements d'affaires; Investigations pour affaires; Services de conseils en matière d'organisation et de gestion commerciales; Aide à la gestion d'activités commerciales; Consultation en gestion commerciale; Gérance administrative d'hôtels; Administration des affaires d'artistes du spectacle; Gestion d'affaires pour le compte de sportifs; Services de conseils en organisation d'entreprise; Recherches pour affaires; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Services d’agences d'informations commerciales; Services d'informations et de conseils commerciaux destinés aux consommateurs [centre d'informations pour les consommateurs]; Aide à la gestion d'entreprises industrielles ou commerciales; Compilation d'informations au sein de bases de données informatiques; Compilation de statistiques; Gestion de fichiers informatisée; Analyse du prix de revient; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; Démonstration de produits; Diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; Diffusion de matériel publicitaire; Diffusion [distribution] d'échantillons; Reproduction de documents; Établissement de relevés de comptes; Prévisions économiques; Services de bureaux de placement; Services d’agences d'import-export; Facturation; Mise en pages à buts publicitaires; Services de marketing; Étude de marché; Étude de marché; Services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; Services de coupures de presse; Location de machines et équipements de bureau; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Enquête d'opinion; Services de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; Services de sous-traitance [assistance commerciale]; Préparation de feuilles de paye; Services de conseils en gestion de personnel; Recrutement de personnel; Photocopie; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services de comparaison de prix; Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises]; Production de films publicitaires; Conseil en gestion d'entreprise; Sélection du personnel par procédés psychotechniques; Services de relations publiques; Publication de textes publicitaires; Publicité; Services d’agences de publicité; Courrier publicitaire; Location de matériel publicitaire; Publicité radiophonique; Services de relogement pour entreprises; Location d'espaces publicitaires; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Location de photocopieurs; Location de distributeurs automatiques destinés à la vente; Vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales (services de –); Promotion des ventes pour des tiers; Services de secrétariat; Décoration de vitrines; Services de sténographie; Recherche de parraineurs; Systématisation des données dans des bases de données informatiques; Établissement de déclarations fiscales; Services de télémarketing; Services de réponse téléphonique pour abonnés absents; Publicité télévisée; Transcription de communications [travaux de bureau]; Services de dactylographie; Mise à jour de documentation publicitaire; Traitement de texte; Rédaction de textes publicitaires; Administration commerciale et travaux de bureau, y compris stockage en ligne de fichiers, données, photographies, graphiques, documents, vidéos, images, fichiers audio, fichiers audiovisuels, fichiers visuels, fichiers informatiques, applications informatiques et informations pour des tiers, services de stockage électronique de données à usage personnel et professionnel et services pour le stockage et l'organisation électroniques de fichiers, images, musique, contenu audio et vidéo, photos, dessins, contenu audiovisuel, textes, documents et données; Services de promotion; Services d'administration pour entreprises; Administration commerciale et fonctions de bureau y compris services de stockage en ligne et électronique; Services de comptabilité; Gestion des relations avec la clientèle; Organisation, gestion et supervision de programmes de vente et de systèmes de primes promotionnelles; Fourniture d'informations et de conseils sur des produits à des acheteurs potentiels d'équipements de divertissement à domicile, appareils et instruments multimédias, équipements de télévision et de radio, équipements audiovisuels, boîtiers décodeurs, magnétoscopes personnels, magnétoscopes, logiciels de jeux, matériel informatique et dispositifs périphériques; Services de démonstration à des fins publicitaires, professionnelles et commerciales; Location d'espaces publicitaires; Annonces publicitaires télévisées; Préparation et présentation de productions audiovisuelles à des fins publicitaires; Diffusion de matériel publicitaire; Planification et réalisation d'actions promotionnelles et d'expositions; Organisation et conduite de présentations de spectacles commerciaux dans le domaine des jeux électroniques, informatiques et vidéo pour l'industrie des jeux informatiques et vidéo; Publicité et promotion de services de télévision; Compilation de statistiques et d'informations commerciales; Services de cartes de fidélité; Étude de marché; Marketing de programmes de radio, programmes de télévision, films, films cinématographiques, bandes vidéo préenregistrées, matériel audio et/ou vidéo, cassettes vidéo préenregistrées, DVD ou disques vidéo préenregistrés; Suivi et analyse d'informations sur les appels (services de bureau); Services de planification, d'inspection, d'enquêtes et d'évaluations commerciales; Réception, stockage et fourniture d'informations commerciales informatisées; Compilation de statistiques et d'informations commerciales, toutes concernant la télévision, la radio, la diffusion par satellite et les jeux vidéo; Abonnements de revues et journaux; Compilation, pour le compte de tiers, d'une variété de produits, pour que des tiers puissent voir et acheter ces produits; Regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de magasins de détail et fournisseurs d'application, et autres services, permettant ainsi à une clientèle de voir et choisir facilement ces services et de voir et acheter facilement ces produits, tous ces produits étant des préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations et substances pour nettoyer, polir, récurer et abraser, toutes pour la blanchisserie, produits contre la transpiration, parfums, produits de toilette non médicinaux, préparations cosmétiques, dentifrices, articles de toilette, produits pour les cheveux, shampooings, savons, huiles essentielles, produits de beauté, produits de toilette, produits de soins personnels, cosmétiques, parfumerie, bougies, y compris tous les produits précités à base d'ingrédients non blanchis et/ou organiques et/ou biodégradables, produits pharmaceutiques et vétérinaires, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, combustibles (y compris essences pour moteurs) et matières éclairantes, additifs et préparations pour carburants pour améliorer la combustion de carburants, machines-outils, moteurs, turbines pour la production d'électricité, panneaux de commande de turbines pour la production d'électricité, machines à usage domestique, produits pour la construction, la décoration intérieure et le jardinage, équipements pour la décoration intérieure, peintures et vernis, outils à main, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de radio, de télévision, pour l'enregistrement du son, pour la reproduction du son, de télécommunications, de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement, appareils et instruments pour l'enregistrement de programmes télévisés, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou la réception du son, des images ou de contenu audiovisuel, appareils électriques et électroniques pour la réception d'émissions par satellite, par voie terrestre ou par câble, téléviseurs, écrans LCD et à plasma, systèmes de cinéma à domicile, amplificateurs, haut-parleurs, radios, dispositifs audio et/ou audiovisuels sans fil, dispositifs audio et/ou audiovisuels portables sans fil, télécommandes, commandes de jeux, commandes de jeux sans fil, pavés numériques sans fil, récepteurs de télévision équipés d'un décodeur, boîtiers décodeurs, boîtiers décodeurs numériques, boîtiers décodeurs haute définition, magnétoscope personnel, boîtiers décodeurs destinés au décodage et à la réception d'émissions diffusées par satellite, voie terrestre et câble, appareils pour le décodage de signaux codés y compris boîtiers décodeurs pour réception télévisée, boîtiers décodeurs équipés d'un décodeur et d'un guide de visualisation interactif, boîtiers décodeurs équipés d'un décodeur et d'un enregistreur pour l'enregistrement de programmes télévisés et audio, boîtiers décodeurs équipés d'un décodeur et d'un enregistreur programmable pour transférer des enregistrements stockés vers un espace de stockage et également pour effacer d'anciens enregistrements, antennes paraboliques, blocs antibruit, compteurs satellitaires, logiciels permettant la recherche de données, programmes codés pour ordinateurs et pour le traitement d'informations et les télécommunications, téléphones, téléphones mobiles, assistants numériques personnels, modems pour téléphones et radios, récepteurs de télévision équipés d'un décodeur, boîtiers décodeurs destinés au décodage et à la réception d'émissions diffusées par satellite, câble terrestre et ligne d'abonné numérique (LAN), sur l'internet ou d'autres émissions électroniques, appareils pour le décodage de signaux codés, programmes télévisés et radiophoniques enregistrés, programmes enregistrés à diffuser ou à transmettre par d'autres voies à la télévision, à la radio, sur des téléphones mobiles, des assistants numériques personnels et des ordinateurs personnels, enregistrements vidéo, appareils et instruments multimédias, ordinateurs portables ou portatifs, lecteurs de DVD, ordinateurs, matériel informatique et périphériques pour ordinateurs, matériel informatique, appareils et instruments tous pour la transmission, la lecture, la réception, le stockage et la recherche d'informations électroniques, programmes informatiques, jeux informatiques électroniques, jeux informatiques électroniques interactifs, logiciels, logiciels et appareils de télécommunications permettant de se connecter à des bases de données et à l'internet, logiciels fournis à partir de l'internet, équipements de terminaison de réseaux, routeurs câblés et/ou sans fil pour réseaux informatiques, modems, pare-feu et/ou passerelles, logiciels et programmes informatiques distribués à, et utilisés par, les téléspectateurs d'une chaîne de télévision numérique pour la visualisation et l'achat de produits et services, logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux-questionnaires, jeux et/ou jeux-questionnaires informatiques vidéo conçus pour être utilisés avec des récepteurs et écrans de télévision ou des écrans vidéo ou d'ordinateur, programmes informatiques pour la télévision interactive et pour jeux et/ou jeux-questionnaires interactifs, appareils électroniques conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision pour jouer à des jeux, consoles de jeux, dispositifs de jeux vidéo interactifs comprenant du matériel informatique et des logiciels et accessoires, à savoir consoles de jeux, commandes de jeux et logiciels pour l'utilisation de commandes de jeux, dispositifs électroniques portables et/ou portatifs pour jeux informatiques et vidéo interactifs, dispositifs électroniques portables et/ou portatifs pour la réception, la lecture et la transmission de musique, sons, images, textes, signaux, informations et codes, dispositifs portables audio sans fil, systèmes de réalité virtuelle, systèmes de divertissement à domicile, équipements multimédias, équipements audiovisuels, équipements vidéo et de télévision, publications électroniques, jeux informatiques, jeux informatiques vidéo, écrans vidéo, projecteurs, bandes, disques et fils vidéo, tous magnétiques, cassettes et cartouches, toutes conçues pour être utilisées avec les bandes précitées, cassettes, bandes et cartouches audio et vidéo vierges et préenregistrées, disques compacts, DVD, disques phonographiques, disques laser pour l'enregistrement de contenu sonore ou vidéo, cartouches à mémoire morte, cédéroms, cartes et disques, cartes à circuit intégré, supports de mémoire, supports d'enregistrement, tous contenant des jeux informatiques vidéo et/ou des jeux-questionnaires préenregistrés, cartes encodées, antennes pour signaux radiophoniques et télévisés, sons, vidéos, images, textes et informations fournis par le biais d'un réseau de télécommunications, en ligne et via l'internet et/ou le web ou un autre réseau de communications, enregistrements audio et/ou vidéo interactifs, enregistrements audio, vidéo, sonores et/ou de musique (téléchargeables) fournis à partir de sites web MP3 sur l'internet, de lecteurs MP3, d'enregistreurs MP3, d'enregistreurs et/ou lecteurs de fichiers audio et/ou vidéo, enregistreurs et/ou lecteurs portables de fichiers audio et/ou vidéo, magnétoscopes personnels, sonneries téléphoniques (téléchargeables), appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils et instruments pour la réception d'émissions radiophoniques et télévisées y compris la réception d'émissions diffusées par câble, satellite et voie numérique, cartes à puce, cartes de crédit, cartes de fidélité, appareils ou instruments acoustiques, adaptateurs, antennes, amplificateurs, appareils et instruments de divertissement conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur d'affichage externe, appareils et instruments de communications, cartes bancaires ou de crédit codées ou magnétiques, films cinématographiques, instruments et appareils cinématographiques, supports d'enregistrement, stockage de données, instruments et appareils électriques de télécommunications et/ou de communications et/ou de diffusion et/ou de transmission et/ou de décodage et/ou de traitement des images et/ou audiovisuels, instruments et appareils électroniques de télécommunications et/ou de communications et/ou de diffusion et/ou de transmission et/ou de décodage et/ou de traitement des images et/ou audiovisuels, instruments et appareils pour la reproduction cinématographique, instruments et appareils électriques portables de télécommunications et/ou de communications et/ou de diffusion et/ou de transmission et/ou de décodage et/ou de traitement des images et/ou audiovisuels, instruments et appareils électroniques portables de télécommunications et/ou de communications et/ou de diffusion et/ou de transmission et/ou de décodage et/ou de traitement des images et/ou audiovisuels, jeux interactifs éducatifs ou récréatifs pour récepteurs de télévision et appareils vidéo, téléphones mobiles, films cinématographiques, appareils et équipements téléphoniques, pièces et accessoires de tous les produits précités, lunettes solaires, étuis en cuir pour téléphones mobiles, contenu multimédia téléchargeable, y compris contenu vidéo et films, programmes télévisés, jeux informatiques, musique, images et sonneries fournis par le biais de l'internet, d'une ligne téléphonique, du câble, de la transmission sans fil, d'un satellite ou d'un service de diffusion terrestre, étuis, pochettes, housses de protection et leurs pièces et accessoires, tous pour lecteurs MP3, dispositifs de stockage de musique, dispositifs de stockage multimédia et autres dispositifs électroniques pour la consommation, équipements électriques, électroniques et informatiques pour machines destinées à la conservation, à la production et à l'utilisation rationnelle de la chaleur, de la lumière et de l'eau, y compris commandes thermostatiques, panneaux solaires pour la production d'électricité, dispositifs photovoltaïques, cellules solaires, turbines et détecteurs de mouvement, équipement électrique, électronique et informatique destiné à la production d'énergie alternative, y compris d'énergie éolienne, d'énergie hydroélectrique, d'énergie marémotrice, d'énergie géothermique, d'énergie solaire, de biomasse et de biocarburants, équipement de commande et de surveillance destiné à la production d'énergie alternative, y compris d'énergie éolienne, d'énergie hydroélectrique, d'énergie marémotrice, d'énergie géothermique, d'énergie solaire, de biomasse et de biocarburants, publications électroniques (téléchargeables), y compris publications, magazines et lettres d'information électroniques concernant la protection environnementale, la conservation de l'énergie et l'écologie, les projets liés au bien-être animalier et à l'énergie renouvelable, y compris à l'énergie éolienne, à l'énergie hydroélectrique, à l'énergie marémotrice, à l'énergie géothermique, à l'énergie solaire, à la biomasse et aux biocarburants, appareils et instruments pour systèmes de télévision et de surveillance en circuit fermé, appareils et instruments pour la surveillance de la sécurité personnelle, appareils et instruments pour la surveillance et le contrôle de la sécurité résidentielle, appareils de sécurité résidentielle et personnelle, dispositifs de sécurité résidentielle et personnelle, alarmes de sécurité résidentielle et personnelle, équipements électroniques de protection, y compris équipements pour la détection d'incendie et avertisseurs d'incendie, équipements pour alarmes anti-effraction et antivol, et équipements pour la détection de mouvements, appareils et instruments radio, téléphoniques, de télévision et de signalisation, caméras, appareils et instruments pour la surveillance et l'enregistrement de contenu audio et vidéo et pour la reproduction de contenu audio et vidéo, tous à des fins de contrôle et de télémesure pour la sécurité résidentielle et personnelle, systèmes de télévision en circuit fermé, moniteurs,; Appareils photographiques, lentilles optiques, boîtiers pour appareils photographiques, appareils photographiques préemballés, illuminateurs à infrarouges, magnétoscopes, logiciels pour le contrôle de systèmes, appareils de vidéosurveillance, détecteurs, appareils de contrôle d'accès, lecteurs, cartes de contrôle d'accès magnétiques ou codées, appareils de surveillance, panneaux électroniques pour la gestion et le contrôle d'alarmes, tableaux d'alarmes, détecteurs de bris de verre, détecteurs de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, enregistreurs audionumériques, magnétoscopes numériques, serveurs audionumériques, serveurs vidéonumériques, équipements électriques de communication, équipements pour la programmation de messages, équipements de radiomessagerie, systèmes électroniques de verrouillage, appareils et équipements de secours, alarmes électriques, dispositifs électroniques pour l'ouverture des portes, dispositifs électroniques de protection, alarmes anti-effraction et équipements antivol, appareils pour la détection d'intrus, équipements pour la détection de mouvement, appareils électroniques de contrôle, appareils électroniques pour contrôler le fonctionnement de machines, télécommandes pour contrôler le fonctionnement de machines, appareils informatiques pour contrôler le fonctionnement de machines, équipements de réseaux électroniques, équipements électroniques de communications, dispositifs pour la programmation de messages, appareils électroniques de verrouillage, logiciels, logiciels d'exploitation, dispositifs, et matériel pour la transmission, la réception, la synchronisation, l'affichage, la sauvegarde, la surveillance, le contrôle, le partage, le codage, le décodage, le chiffrement, l'accès à, l'accès distant à, la création, la collecte, le stockage, la sécurisation, l'élimination, le transfert, la diffusion, la localisation, l'organisation ou l'utilisation par d'autres voies de données, voix, contenu multimédia, contenu audio, contenu visuel, musique, photographies, dessins, images, contenu audiovisuel, contenu vidéo, textes, graphiques ou autres données, y compris sur un réseau mondial de communications, logiciels informatiques, logiciels de système d'exploitation, dispositifs, et matériel informatique pour la synchronisation de données, fichiers, courriels, contacts, calendriers, listes de tâches, messages textuels, photographies, musique, contenu audio, contenu visuel, contenu audiovisuel, contenu vidéo, textes, graphiques, programmes et autres informations entre ordinateurs et dispositifs portables ou autres, et vice-versa, plates-formes de communications permettant la synchronisation instantanée, continue, planifiée et perpétuelle de données entre ordinateurs et dispositifs portables ou autres, et vice-versa, cartes multimédias, cartes mémoire, cartes mémoire flash, puces de mémoire, dispositifs multimédias pour le stockage de données, fiches, cartes enfichables, cartes magnétiques, cartes d'identification de l'abonné, cartes téléphoniques, casques d'écoute, casques, dispositifs électroniques portables et/ou portatifs pour la réception, le stockage, la lecture et la transmission de données, voix, contenu multimédia, contenu audio, contenu visuel, musique, photographies, dessins, images, contenu audiovisuel, contenu vidéo, textes, illustrations graphiques ou autres données, dictionnaires en ligne, encyclopédies et textes de référence (téléchargeables) en ligne, publications en ligne, y compris journaux, magazines (périodiques), bandes dessinées, revues (publications), livres, manuels d'utilisation, matériel d'instruction et d'enseignement (téléchargeable), affiches, photographies, images, articles et tickets (téléchargeables) en ligne, dictionnaires, encyclopédies et textes de référence électroniques en ligne, logiciels téléchargeables pour le traitement des paiements électroniques et le transfert de fonds vers et à partir de tiers, logiciels d'authentification en ligne et téléchargeables, logiciels de conversion et bases de données en ligne, y compris conversion de devises et conversion de mesures, logiciels informatiques destinés à la surveillance en ligne de communications et de discussions sur les salons de discussion, et avertissement des tiers concernant le contenu, logiciels informatiques pour surveiller l'utilisation d'ordinateurs et de l'internet par les enfants, logiciels informatiques liés à la protection en ligne et à la sécurité en ligne, lunettes, lentilles de contact, produits agricoles et horticoles, instruments de musique, équipement médical, équipement électrique et électronique à usage domestique, y compris produits blancs, bijoux, horloges, montres, papeterie, appareils de contrôle de la température, y compris appareils et instruments informatiques et à distance, appareils de contrôle de la distribution d'eau, appareils de contrôle de l'éclairage, y compris appareils et instruments informatiques et à distance, appareils pour un éclairage, un chauffage et une alimentation en eau efficaces, en particulier ampoules, appareils pour la conservation et la diminution de l'utilisation de l'eau, appareils de commande automatisés pour la gestion locale de la distribution d'eau, de chauffage et d'éclairage, véhicules, appareils de locomotion par terre, air ou eau, véhicules conçus pour être utilisés avec des sources d'énergie renouvelable, y compris l'énergie éolienne, l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice, l'énergie géothermique, l'énergie solaire, la biomasse et les biocarburants, papier, articles en papier, carton et articles en carton, produits de l'imprimerie, publications, journaux, magazines (périodiques), bandes dessinées, revues (publications) et livres, publications, y compris guides stratégiques, manuels d'utilisation, livres et magazines, tous dans le domaine des jeux informatiques, de la science-fiction, des jeux et du divertissement, livres de questions-réponses, guides d'achat fournissant des listes de produits en vente, littérature promotionnelle liée à la promotion de produits à vendre via la télévision numérique, l'internet ou d'autres chaînes de télécommunications, photographies, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils), affiches, cartes postales et cartes de vœux, calendriers, agendas, cartes et autocollants à collectionner et coller dans des albums, nécessaires d'écriture, règles, effaceurs, papier à lettres, nécessaires d'écriture, catalogues, autocollants, matériel publicitaire, annonces, sacs, cartes de crédit, manuels d'instruction, bulletins, stylos, crayons, instruments d'écriture, porte-plumes et porte-crayons, guides de programmes, produits de papeterie, guides ou manuels d'utilisation, papier, carton et produits en ces matières, produits de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies, produits de papeterie, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, matières plastiques pour l'emballage, publications, magazines, y compris tous les produits précités en matériaux recyclés et/ou non blanchis et/ou en matières organiques, matières isolantes, en particulier, pour conserver la chaleur dans des bâtiments résidentiels et commerciaux, cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie, sacs à main, sacs à dos, cartables, sacs de plage, sacs de voyage, valises, malles, havresacs, sacs de camping, fourrures, colliers pour animaux, habits pour animaux, boîtes en cuir ou en carton-cuir, mallettes pour documents, portefeuilles, cartables et porte-documents, trousseaux de clés (maroquinerie), mallettes pour documents, sacs à dos, sacs de plage, porte-documents, cannes, étuis pour cartes, trousseaux de clés, bandoulières en cuir, filets, parasols, portefeuilles de poche, porte-monnaie, pochettes, sacs à dos, cartables, sacs à élingue, sacs à provisions, valises, housses à vêtements, fourre-tout, malles de voyage, mallettes, coffrets de toilette, fourreaux de parapluies, portefeuilles, vêtements, chaussures, chapellerie, sous-vêtements, vêtements pour hommes, dames, enfants et nourrissons, jeans, pantalons, jupes, shorts, capes, maillots, chandails, gilets, robes, pulls, vêtements de nuit, peignoirs, tenues d'échauffement, vêtements de pluie, chandails, foulards, chapeaux, casquettes, mitaines, combinaisons de ski, ceintures, blouses, maillots de bain, tenues de jeu, bavoirs, bas, chaussettes, vêtements imperméables, sous-vêtements, chaussures pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, tennis, sandales, pantoufles, bottes, chapellerie pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, chapeaux, bandeaux pour la tête, couvre-oreilles, casquettes, chandails, chemises habillées, chemisiers, vestes, cravates, costumes, maillots de bain, ceintures, jupes, robes, manteaux, chapeaux, casquettes, smokings, pantalons, gilets, bonneterie, foulards, pyjamas, sous-vêtements, kilts, cache-nez, châles, chaussures, souliers, bottes, pantoufles et chaussures d'athlétisme, blazers, bandeaux pour la tête, manchettes, blouses, bleus de travail, pantalons de sport, vêtements de nuit, accessoires pour les cheveux, appareils d'éclairage, ustensiles de cuisine, verrerie, porcelaine, faïence, ornements, meubles, cuisines, sanitaires, objets d'art, peintures, affiches, cartes postales, illustrations, photographies, récipients et ustensiles pour le ménage, vaisselle, couverts, meubles, tapis, matières textiles, linge de table, linge de lit, mercerie, machines et équipements de couture, jouets et jeux, jeux électroniques, dispositifs portables pour jouer à des jeux électroniques, informatiques ou vidéo, appareils de jeux vidéo, cartes à jouer, jeux de cartes, articles de sport, jeux d'argent, machines de divertissement, appareils et instruments de divertissement, jeux interactifs d'éducation ou de divertissement, cartes à jouer, équipements de sport, équipements de fitness, équipements de camping, articles pour animaux de compagnie, aliments et boissons, appareils de massage, chaises de massage et coussins de massage, bains de pieds bouillonnants, transatlantiques, appareils d'aromathérapie, saunas, hamacs, équipements de yoga, équipements de pilates, équipements de méditation, pièces d'eau, logiciels et enregistrement de thérapie sonique, thermothérapie, luminothérapie, véhicules à moteur et leurs pièces, vêtements de protection pour le cyclisme, cadenas pour vélos, feux pour vélos, chaussures de cyclisme, vêtements de cyclisme, chapellerie de cyclisme, y compris casques, vêtements de protection pour le cyclisme, articles de cyclisme, y compris, entre autres, bicyclettes, pièces de bicyclettes, casques et bidons, garde-boue, selles de vélos, trousses de réparation de vélos, y compris trousses de réparation des crevaisons, système de navigation par satellite pour vélos, système de positionnement mondial pour vélos, ordinateurs pour vélos, ergomètres, appareils informatiques pour le relevé à distance de compteurs, compteurs pour vélos, télémètres, mesureurs de puissance, indicateurs de vitesse, lunettes, lunettes de sport, visières, lunettes de protection, lunettes de soleil, étuis à lunettes et lunettes de soleil, montures de lunettes, verres de lunettes, cordons pour lunettes de soleil et lunettes, casques, casques de cyclisme, casques antichocs, casques de protection pour le sport, sacs de sport pour casques de protection, articles de protection pour le sport, visières, radio, communicateurs, antennes pour radios, pièces de radios, étuis de transport pour radios, appareils radioélectroniques, radios mobiles, accessoires de montage pour radios, récepteurs et émetteurs radio, émetteurs-récepteurs radio, radios de véhicules, radios solaires, pièces et accessoires de tous les produits précités, moniteurs cardiaques, moniteurs cardiaques à porter durant l'exercice, pièces et accessoires de tous les produits précités, feux de vélos, leurs pièces et accessoires, vélos, vélos de piste, vélos de vélodrome, vélos tout terrain, vélos de course, vélos de cyclocross, vélos BMX, vélos d'appartement, pièces et accessoires de tous les produits précités, cadres de vélos, guidons et potences pour guidons de vélos, bande pour poignée de guidon, poignées de guidon, selles, tubes de selle, tubes de selles pour vélos, jantes de vélos, braquets pour vélos, ensembles de braquets, chaînes pour vélos, sonnettes de vélos, paniers de vélos, freins de vélos, rayons de vélos, pare-jupes de vélos, pédales de vélos, pompes de vélos, roues et pneus de vélos, chambres à air de vélos, garde-boue de vélos, béquilles de vélos, sacoches de vélos, stabilisateurs de vélos, sacoches de vélos, porte-bagages de vélos, porte-vélos, sièges pour enfants de vélos et leurs pièces et accessoires, housses de vélos et selles de vélos, indicateurs et signaux pour vélos, accessoires de vélos pour le transport de boissons et aliments, bidons, porte-bidons de vélos, accessoires de vélos pour le transport de bagages et paniers, matériel et kits de réparation de crevaisons de pneus de vélos, cales et lanières pour pédales de vélos, poignées tournantes pour vélos, remorques pour vélos, galeries, galeries de véhicules, galeries de véhicules et récipients de rangements pour véhicules terrestres, manivelles de vélos, appareils de mesure de force pour vélos, pièces et accessoires de tous les produits précités, horlogerie et instruments chronométriques, montres, horloges, bracelets de montres, bracelets de montres en n'importe quel matériau, écrins pour montres et horloges, chaînes de montres, aiguilles de montres et horloges, cadrans de montres, montres électriques, montres mécaniques et automatiques, mouvements d'horloges et de montre, pièces d'horloges et montres, montres-pendentifs, montres de sport, ressorts de montres et d'horloges, fermoirs de montres, montres à usage extérieur, montres avec fonction de mémoire, dispositifs d'enregistrement du temps, chronomètres, pièces et accessoires de tous les produits précités, vêtements de sport, chaussures de sport, chapellerie de sport, casquettes, chapeaux, uniformes de sport, visières, pièces et accessoires de tous les produits précités, rouleaux pour vélos, dispositifs d'entraînement pour vélos, dispositifs d'entraînement à turbo pour vélos, rouleaux pour vélos d'entraînement, appareils d'exercice commandés par ordinateur, pièces et accessoires de tous les produits précités, viande, poisson, volaille et gibier, fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, produits laitiers, beurre, margarine et autres succédanés du beurre, conserves, pickles, noix et graines comestibles et produits préparés à partir de ces produits, coquillages, en-cas, plats préparés, soupes, jus de viande et préparations pour faire du jus de viande ou de la soupe, produits à base des produits précités, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café, farine et préparations faites de céréales ou de farine, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces (condiments), glace à rafraîchir, épices, biscuits (autres que biscuits pour animaux), gâteaux, pâtes alimentaires, produits à base de pâtes et pâtisserie, chocolat, chocolats et confiserie non médicinale, crème glacée, sorbets et confiseries glacées, succédanés du café, essences de café et extraits de café, boissons et préparations à base de ces produits, poudings, desserts, plats préparés et en-cas préparés et farces, produits à base des produits précités, fruits et légumes frais, coquillages, bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, boissons alcooliques à l'exception des bières, boissons énergétiques, permettant à une clientèle de les voir et les acheter facilement, y compris via un site web sur l'internet, une chaîne de téléachat interactive, une chaîne de téléachat numérique, un jardin clos sur l'internet ou par la télévision interactive et/ou par voie de télécommunications (y compris vocales, téléphoniques et/ou le transfert d'informations et de données numériques) et/ou des supports numériques interactifs ou des réseaux mondiaux de communications; Services d'informations et d'assistance commerciales à la clientèle à des fins promotionnelles, publicitaires et de marketing, liés à des appareils et instruments de réception d'émissions et à leurs pièces et accessoires y compris de réception par câble, satellite et voie terrestre, analogique ou numérique; Services de publicité et promotion en matière de mode de vie, écologie et environnement; Gestion commerciale et conduite de projets d'énergie renouvelable, y compris énergie éolienne, hydroélectrique, marémotrice, géothermique, solaire, biomasse et biocarburants et projets en rapport avec d'autres sources d'énergie renouvelable; Collecte et traitement de données opérationnelles en rapport avec des projets d'énergie renouvelable, y compris l'énergie éolienne, l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice, l'énergie géothermique, l'énergie solaire, la biomasse, et les biocarburants, y compris compilation de statistiques liées à l'exploitation et à la production; Rassemblement d'une série de fournisseurs de services afin de permettre aux clients de consulter et de choisir facilement ces services; Service de stockage électronique et en ligne; Récupération électronique et en ligne de données, fichiers, messages électroniques, contacts, calendriers, listes de tâches, messages textuels, photographies, musique, contenu audio, contenu visuel, contenu audiovisuel, contenu vidéo, textes, illustrations graphiques, programmes et autres données ou informations; Administration commerciale et travaux de bureau y compris services de stockage de données (autre que stockage physique); Administration commerciale et travaux de bureau, y compris services de stockage de données informatisés; Services de vente aux enchères en ligne; Fourniture d'une base de données en ligne d'annonces publicitaires y compris d'annonces publicitaires personnelles, d'annonces publicitaires en matière d'emploi et d'opportunités de placement et d'annonces publicitaires immobilières; Comparaisons de services financiers en ligne; Fourniture de services de comparaison des prix en ligne; Services de traitement de texte, de tableur, de calendrier, de présentation et de gestion base de données; Préparation, organisation et gestion de cyclistes à titre individuel et/ou d'équipes de cyclisme; Fourniture en ligne des services de personnel virtuel d'assistance de bureau; Commande/achat en ligne d'articles de cadeaux; Publication en ligne d'informations sur des primes de fidélisation; Fourniture de programmes en ligne de primes et de stimulation; Fourniture d'informations et de conseils commerciaux; Gestion commerciale de parcs d'attractions et de parcs à thème; Comparaisons de cotations de primes d'assurance; Parrainage promotionnel de cyclistes à titre individuel et/ou d'équipes de cyclisme et/ou de manifestations cyclistes; Fourniture de calendriers professionnels interactifs à partir d'une base de données informatique ou sur l'internet; Fourniture de programmes en ligne de primes et de stimulation liés au suivi de la bonne condition physique, au suivi de la sante, au suivi personnel, au suivi du mode de vie et au suivi émotionnel; Fourniture d'informations et de conseils commerciaux; Services de conseils, d'information et d'assistance dans tous les domaines précités; Services d'assistance, d'information et de conseils professionnels concernant tous les services précités; Services d'assistance, d'informations et de conseils liés à tous les services précités fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou via un centre d'assistance ou l'internet.
36 Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Souscription d'assurances contre les accidents; Agences de logement [propriétés immobilières]; Actuariat; Estimation d'antiquités; Gérance d'immeubles; Estimation d'objets d'art; Services bancaires; Courtage; Courtage de crédits de carbone; Services de liquidation d'entreprises [affaires financières]; Services de collecte de bienfaisance; Vérification des chèques; Opérations de compensation [change]; Services d’agences de crédit; Services de cartes; Services de courtage en douane; Services de carte de débit; Conseils en matière d'endettement; Recouvrement de créances; Dépôt de valeurs; Transfert électronique de fonds; Services d'opérations de change de devises; Affacturage; Services fiduciaires; Analyse financière; Consultation en matière financière; Estimations financières [assurances, banques, immobilier]; Estimation financière en matière de laine; Informations financières; Gestion financière; Parrainage financier; Estimation financière de bois sur pied; Services de financement; Souscription d'assurance-incendie; Expertises fiscales; Placements de fonds; Services de garantie; Souscription d'assurance-maladie; Crédit-bail; Banque directe [home-banking]; Courtage en biens immobiliers; Prêts remboursables par versements; Courtage en assurances; Consultation en matière d'assurances; Informations en matière d'assurances; Services d'assurances; Émission de cartes de crédit; Émission de bons de valeur; Émission de chèques de voyage; Estimation de bijoux; Location d'exploitations agricoles; Organisation de locations de propriétés; Prêt sur gage; Souscriptions d'assurances-vie; Prêts [financement]; Souscription à des assurances maritimes; Opérations bancaires hypothécaires; Constitution de fonds; Estimation numismatique; Organisation de collectes; Prêt sur gage; Services de caisses de prévoyance; Services d'agents immobiliers; Estimations immobilières; Gestion immobilière; Recouvrement de loyers; Location de bureaux [immobilier]; Location d'appartements; Estimations financières des coûts de réparation; Services de paiement de retraites; Services de dépôt en coffres-forts; Services d'épargne bancaire; Courtage d'actions et d'obligations; Estimation de timbres; Courtage de valeurs boursières; Cotations boursières; Fourniture d'assurances; Consultation en matière d'assurances; Fourniture de garanties et d'extensions de garantie et assistance connexe; Fourniture de garanties, garanties étendues et assistance connexe; Fourniture de garanties et d'extensions de garantie liée à des appareils et instruments de réception de programmes et/ou de télécommunications et/ou de communications et leurs pièces et accessoires, y compris équipements de réception par câble, satellite, terrestre, analogique ou numérique; Services financiers; Gestion financière; Parrainage financier; Services bancaires et financiers; Informations financières; Services financiers fournis par l'internet; Gestion d'actifs et de fonds; Services liés aux finances, au crédit, au débit, au prépaiement, aux transactions en monnaie électronique, à la gestion de trésorerie, aux prêts et aux financements; Services financiers liés aux paris, aux jeux, aux jeux d'argent, aux loteries ou aux prises de paris; Services de crédits; Services de cartes; Émission de bons de valeur; Fourniture d'informations financières en rapport avec les services de paris, jeux de hasard, jeux d'argent, loterie et prises de paris; Émission de bons pour vacances et pour voyages vers et à partir de la destination; Fourniture de bons; Services de biens immobiliers; Investissements immobiliers; Affaires immobilières; Services d'agents immobiliers; Financements de biens immobiliers; Gestion immobilière; Service d'administration de biens immobiliers; Organisation de locations de propriétés; Estimations et évaluations immobilières; Achat et vente de biens immobiliers; Services d'informations, conseils et assistance en matière d'immobilier; Comparaisons de services financiers en ligne; Fourniture de services d'assurance en ligne, cotations de primes d'assurance; Services de rapports de solvabilité en ligne; Services financiers en ligne permettant de réaliser des dons à des oeuvres de bienfaisance; Compensation et rapprochement en ligne de transactions financières; Traitement et transmission en ligne de factures et de paiements; Émission de bons en ligne; Parrainage financier de cyclistes individuels et/ou d'équipes de cyclisme et/ou d'évènements cyclistes; Services de conseils, d'information et d'assistance dans tous les domaines précités; Services d'assistance, d'information et de conseils professionnels concernant tous les services précités; Services d'assistance, d'informations et de conseils liés à tous les services précités fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou via un centre d'assistance ou l'internet.
38 Télécommunications; Télévision par câble; Radiotéléphonie mobile; Services de communication par terminaux informatiques; Communications par réseau de fibres optiques; Communications télégraphiques; Services de téléphonie et de téléphonie mobile; Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; Panneau d'affichage électronique [télécommunications]; Messagerie électronique; Transmission de télécopies; Informations en matière de télécommunications; Envoi de messages; Services de radiomessagerie [radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques]; Fourniture d'accès à des bases de données; Fourniture de forums de discussion [chats] sur Internet; Mise à disposition de forums en ligne; Fourniture de chaînes de télécommunication destinés aux services de téléachat; Services de connexions de télécommunications à des réseaux informatiques mondiaux; Fourniture d'accès à des utilisateurs aux réseaux informatiques mondiaux; Radiodiffusion; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; Location de télécopieurs; Location d'appareils pour la transmission de messages; Location de modems; Location d'équipement de télécommunication; Location de téléphones; Location d'équipement radio; Transmission par satellite; Services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; Services de téléconférences; Communications télégraphiques; Services de téléphonie et de téléphonie mobile; Télédiffusion; Services télex; Transmission de fichiers numériques; Transmission de cartes de vœux en ligne; Transmission de télégrammes; Services de vidéoconférence; Services de messagerie vocale; Agences de presse; Services de diffusion sans fil; Services de vidéoconférence et de partage de fichiers, images, musique, contenu vidéo, photographies, dessins, contenu audiovisuel, textes, documents et données; Communications télégraphiques; Services de télécommunications mobiles et fixes; Services de communication; Services de communication par satellite, cellulaire et de radiocommunication; Télédiffusion; Services de transmission et de communication; Diffusion et/ou transmission de programmes radiophoniques et/ou télévisés et/ou de films; Diffusion et/ou transmission par satellite, télévision numérique terrestre, câble, ligne d'abonné numérique et à large bande de programmes audio et/ou audiovisuels; Transmission de programmes audio, vidéo et/ou audiovisuels (par toutes voies); Transmission de films vidéo; Diffusion et transmission de programmes télévisés et films vers des ordinateurs personnels; Diffusion et communications par ordinateur ou assistées par ordinateur; Transmission de programmes audio, vidéo et/ou audiovisuels via le protocole IP (télévision sur IP); Services de télécommunications via l'internet y compris, entre autres, services fournis en utilisant le protocole voix sur IP; Fourniture d'accès et/ou de connectivité à des réseaux à large bande fixes, portables ou sans fil; Transmission de textes, messages, son et/ou images; Télécommunication et/ou communication et/ou diffusion et/ou transmission de contenu audiovisuel; Communication d'informations et de données (y compris de pages web), pour le compte de tiers par radio, télécommunications et satellite; Gestion et filtrage en ligne de communications électroniques; Services de téléphonie, téléphonie mobile, collecte et transmission de messages, radiomessagerie, déviation d'appels, téléphones-répondeurs et demande de renseignements par annuaire; Services de numérotation personnelle; Services de diffusion et de récupération d'informations basés sur un écran de télévision; Prêt d'appareils et d'instruments de télécommunications et de communications de rechange en cas de panne, de perte ou de vol; Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; Services de messagerie à savoir, envoi, réception et transmission de messages sous forme de textes, contenu audio, illustrations graphiques ou contenu vidéo ou d'une combinaison de ces formats; Messagerie instantanée; Services de messages courts (SMS); Services de messagerie multimédia (MMS); Services de messagerie unifiée; Services de messagerie vocale; Services de vidéoconférence; Services d'appels vidéo; Fourniture de temps d'accès à des infrastructures de télécommunications à des opérateurs tiers; Fourniture d'accès à des conférences électroniques, groupes de discussion et bavardoirs; Exploitation de "chat rooms"; Location ou crédit-bail d'appareils, instruments, installations ou composants utilisés pour la fourniture des services précités; Services de communication par satellite, télévision et/ou radio; Agences de presse; Fourniture d'accès aux informations, à l'actualité et aux informations sportives; Location et crédit-bail d'appareils de communication; Messagerie électronique; Services de télécommunications concernant l'internet; Télécommunication d'informations y compris pages Web; Fourniture de services géodépendants pour des appareils et instruments de télécommunications et de communications; Fourniture de services de protocole d'applications sans fil y compris ceux utilisant une chaîne de communication sécurisée; Fourniture d'informations relatives à ou identifiant des appareils et instruments de télécommunications et de communications; Offre de connexions de télécommunications à des bases de données informatiques et à des sites web sur l'internet; Services de télécommunications consacrés à la vente au détail de produits et services par le biais de communications interactives avec des clients; Services télévisés interactifs, à savoir services de télécommunications et/ou communications et/ou diffusion et/ou transmission; Services interactifs pour téléspectateurs, y compris ceux regardant des programmes sur des téléphones mobiles et PC, à savoir services de télécommunications et/ou communications et/ou diffusion et/ou transmission; Services de télédiffusion comprenant des services interactifs pour guides de visualisation et sélection automatisée intelligente pour enregistrement de programmes; Services interactifs pour téléspectateurs facilitant l'enregistrement de programmes lancés automatiquement sur la base des habitudes/préférences de visualisation des consommateurs, à savoir services de télécommunications et/ou communications et/ou diffusion et/ou transmission; Fourniture à des téléspectateurs interactifs (y compris ceux regardant des programmes sur leurs téléphones mobiles ou ordinateurs portables) d'accès à des informations, données, illustrations graphiques, contenu audio et/ou audiovisuel à partir d'un groupe limité de sites web ou de portails sur l'internet; Diffusion et transmission de télévision interactive, jeux interactifs, actualités interactives, sport interactif, divertissement interactif et compétitions interactives; Services de télécommunications et/ou communications et/ou diffusion et/ou transmission de vidéos à la demande et quasi à la demande; Vidéotransmission en direct de flux de données vidéo à la demande à des téléspectacteurs; Fourniture d'accès aux films, vidéos et programmes télévisés à des téléspectacteurs à la demande et quasi à la demande; Services de conseil professionnels dans le domaine de la diffusion; Fourniture d'accès à une base de données contenant des informations relatives à une variété de produits et services; Accès à l'internet; Fourniture d'une connexion entre sites web et téléspectateurs par le biais d'un portail de télévision interactive; Activités de portails internet; Services de portails de sites web; Fourniture de services à large bande; Services interactifs d'un portail de télévision fournissant un accès à des sites web sur l'internet pour des téléspectateurs via leurs équipements de réception télévisée y compris les équipements de réception de télévision numérique; Fourniture d'accès à des sites web sur l'internet pour des utilisateurs de téléphones mobiles; Location de temps d'accès à une base de données d'information; Télécommunications; Services d'informations factuelles en rapport avec la télédiffusion; Services de communications audiovisuelles; Services de communication de données; Services de diffusion de données; Livraison de messages; Télécommunication et/ou communication et/ou diffusion et/ou transmission de programmes de radio, programmes de télévision, films et films cinématographiques; Télécommunication et/ou communication et/ou diffusion et/ou transmission de matériel audio et/ou vidéo et matériel de bandes vidéo préenregistrées: transmission de programmes de radio, programmes de télévision, films, films cinématographiques, bandes vidéo préenregistrées, matériel audio et/ou vidéo, cassettes vidéo préenregistrées, DVD ou disques vidéo préenregistrés; Location ou crédit-bail d'équipements de réseaux; Envoi de messages; Communications téléphoniques; Services de communications sans fil; Fourniture par télécommunications de contenus multimédias, y compris vidéos et films, programmes de télévision, jeux informatiques, musique, images et sonneries fournis à partir de l'internet, d'une ligne téléphonique, par câble, transmission sans fil, satellite ou via un service de diffusion terrestre; Organisation de données d'appels; Suivi et analyse d'informations sur les appels; Services de filtrage des appels; Services d'avertissement d'appels; Fourniture de services de communication pour l'accès à un réseau de communications ou informatique; Fourniture de services de communications permettant d'accéder à du divertissement, des activités éducatives, des informations et des données par téléphone, ligne, câble, fil ou fibres et par le biais d'une base de données ou d'un réseau informatique; Fourniture de services de communication pour l'accès à des informations, messages, textes, sons, images et données via un réseau informatique; Fourniture de services de communications permettant d'accéder à et de récupérer des programmes radiophoniques et télévisés; Assistance, synchronisation, transfert et transmission de programmes, données, fichiers, courriers électroniques, contacts, calendriers, listes de tâches, messages textuels, photographies, musique, contenu audio, contenu visuel, contenu audiovisuel, contenu vidéo, textes, illustrations graphiques, programmes et autres informations via des réseaux de télécommunications et des réseaux mondiaux de communications; Synchronisation de données sur des réseaux de télécomunications, de communications et informatiques; Services d'accès de données à distance; Services de courrier électronique, de notification et d'alerte de courrier électronique; Messagerie instantanée en ligne; Founiture de services de téléconférences, groupes de discussion, tableaux d'affichage et bavardoirs en ligne; Vidéo à la demande ou quasi à la demande en ligne, services de télécommunications et/ou de communications et/ou de diffusion et/ou de transmission; Services de télécommunications en ligne permettant l'accès à et la récupération de données, fichiers, courriers électroniques, contacts, calendriers, listes de tâches, messages textuels, photographies, musique, contenu audio, contenu visuel, contenu audiovisuel, contenu vidéo, textes, illustrations graphiques, programmes et autres informations via un ordinateur ou un réseau informatique ou un dispositif électronique y compris services fournis sur un réseau mondial de communications; Services de télécommunications en ligne liés à la diffusion sur l'internet et à des balados y compris services fournis sur un réseau mondial de communications; Services de communication d'un réseau poste-à-poste; Fourniture de services de sondage interactifs en tant que services de télécommunications et/ou de communications et/ou de diffusion; Services de conseils, d'information et d'assistance dans tous les domaines précités; Services de consultance, d'information et de conseils professionnels concernant tous les services précités; Services d'assistance, d'informations et de conseils liés à tous les services précités fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou via un centre d'assistance ou l'internet.
41 Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Académies [éducation]; Services de parcs d'attractions; Divertissement; Dressage d'animaux; Organisation et conduite de colloques; Organisation et conduite de concerts; Organisation et conduite de conférences; Organisation et conduite de congrès; Organisation et conduite de séminaires; Organisation et conduite de symposiums; Organisation et conduite d'ateliers de formation; Organisation de concours de beauté; Pensionnats; Réservation de places de spectacles; Services de bibliothèques itinérantes; Services de calligraphie; Services de projection de films; Cirques; Services de clubs [divertissement ou éducation]; Coaching [formation]; Cours de fitness; Enseignement par correspondance; Services de disc-jockeys; Services de discothèques; Postsynchronisation; Informations en matière d'éducation; Épreuves pédagogiques; Micro-édition; Services d'artistes de spectacles; Informations en matière de divertissement; Production de films autres que films publicitaires; Jeux d'argent; Services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; Location de matériel de jeux; Enseignement de la gymnastique; Clubs de sport [mise en forme et fitness]; Services de camps de vacances [divertissement]; Interprétation linguistique; Mise en pages, autre qu'à buts publicitaires; Services de bibliothèque; Microfilmage; Services de modèles pour artistes; Services de studios de cinéma; Services de composition musicale; Music-hall; Services de reportages d'actualité; Services de boîtes de nuit; Écoles maternelles; Organisation de loteries; Services d'orchestre; Organisation de bals; Organisation de concours [éducation ou divertissement]; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; Organisation de spectacles [services d'imprésarios]; Organisation de compétitions sportives; Organisation d'évènements festifs [divertissements]; Services de préparateurs physiques [fitness]; Reportages photographiques; Services de photographie; Éducation physique; Formation pratique [démonstration]; Représentation de spectacles; Production musicale; Production de programmes radiophoniques et télévisés; Production de spectacles; Services de salles de jeux; Services de mise à disposition d'installations de casinos [jeux d'argent]; Mise à disposition de parcours de golf; Mise à disposition d'équipements de karaoké; Services de musée pour présentations ou expositions; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Mise à disposition d'installations de loisirs; Services de camps sportifs; Publication de livres; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Publication de textes autres que textes publicitaires; Divertissement radiophonique; Services de studios d'enregistrement; Informations en matière de divertissements; Éducation religieuse; Location d'appareils audio; Location de caméras vidéo; Location de films cinématographiques; Location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; Location de projecteurs et d'accessoires cinématographiques; Location de radios et de télévisions; Location de décors de scène; Location de matériel de plongée en apnée; Location d'enregistrements sonores; Location d'équipement de sport autre que véhicules; Location de terrains de sport; Locations d'installations de stades; Location de décors de scène; Location de courts de tennis; Location d'enregistreurs vidéo; Location de bandes vidéo; Services de rédaction de scripts; Services d'écoles [éducation]; Interprétation de langues des signes; Services de camps sportifs; Sous-titrage; Divertissement télévisé; Représentations théâtrales; Services de billetterie [divertissement]; Chronométrage des manifestations sportives; Location de jouets; Traduction et interprétation; Enseignement; Montage de bandes vidéo; Production de films sur cassettes vidéo; Enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; Orientation professionnelle; Recyclage professionnel; Rédaction de textes autres que textes publicitaires; Services de jardins zoologiques; Fourniture et production de contenu audiovisuel en matière de divertissement, éducation, formation, sport et culture; Services d'éducation et de divertissement par radio, télévision, téléphonie, l'internet et des bases de données en ligne; Location et crédit-bail de films cinématographiques, vidéos, DVD, enregistrements audio, appareils pour l'enregistrement du son, appareils de sport, postes de télévision et magnétoscopes, graveurs DVD et radiocassettes; Services de production de films pour la télévision et le cinéma; Fourniture de publications électroniques en ligne [sans possibilité de téléchargement]; Publication de magazines, de livres, de textes et de documents imprimés; Publication de livres ou revues électroniques en ligne; Fourniture de publications électroniques; Dictionnaires, encyclopédies, et textes de référence en ligne; Fourniture de publications en ligne, y compris de journaux, magazines (périodiques), bandes dessinées, revues (publications), livres, manuels de l'utilisateur, matériel d'instruction et d'enseignement; Affiches, photographies, images, articles en ligne; Émission de tickets en ligne; Services de studios d'enregistrement; Location de studios d'enregistrement; Services de production de spectacles en direct; Organisation d'activités et de compétitions sportives; Services de billetterie; Production et présentation de programmes transmis via la télévision, l'internet ou d'autres moyens de télécommunications pour visualisation, sélection et achat interactifs de produits; Services de réservation de billets liés au divertissement; Production, présentation et distribution de programmes de radio et télévision, télévision interactive, jeux interactifs, divertissements interactifs et concours interactifs; Production, présentation et fourniture de compétitions, concours, jeux, jeux de questions-réponses, événements ayant trait au divertissement en studio et à la participation de public; Services de sélection de programmes de télévision interactifs pour téléspectateurs; Fourniture et production de divertissements interactifs, actualités, activités culturelles et sports pour téléspectateurs; Services interactifs récréatifs, éducatifs, sportifs et culturels pour téléspectateurs; Services de guides de visualisation; Services de guides de visualisation pour faciliter l'enregistrement et la location à durée déterminée de programmes et de films cinématographiques; Services d'enregistrement de programmes de télévision automatiquement lancés sur la base des habitudes/préférences de visualisation du consommateur; Services récréatifs, éducatifs, sportifs et culturels de vidéos à la demande et quasi à la demande; Fourniture de films cinématographiques, de vidéos et de programmes télévisés à des téléspectacteurs à la demande et de vidéo quasi à la demande; Services de paris, de jeux d'argent et de jeux; Services de paris, jeux de hasard, jeux d'argent, loteries ou courses de chevaux à crédit; Services de paris, jeux de hasard, jeux d'argent, loteries ou courses de chevaux par carte de crédit; Organisation et gestion de loteries; Services électroniques de paris, jeux, jeux d'argent, loteries ou prises de paris par le biais de l'internet, via un réseau informatique mondial, en ligne à partir d'une base de données d'un réseau informatique, via la téléphonie, y compris des téléphones mobiles, via une chaîne de télévision, y compris une chaîne de télévision distribuée par satellite, voie terrestre ou câble; Organisation et conduite de compétitions pour joueurs de jeux vidéo et joueurs de jeux informatiques; Services de jeux payants; Services de jeux interactifs et de jeux à architecture horizontale; Jeux de poker interactifs et jeux y compris formats de jeu pour un et plusieurs joueurs; Présentation et production de compétitions, tournois et jeux de poker; Jeux éducatifs ou récréatifs en ligne; Micro-édition; Services d'enregistrement de bandes vidéo et de films; Services d'information et de conseil dans tous les domaines précités; Fourniture d'informations liées à l'actualité, à des questions d'actualités et aux sports; Services d'informations concernant l'actualité; Services d'informations et de conseils liés à des programmes télévisés et radiophoniques, à l'éducation, à la récréation, au divertissement, à la musique et au sport; Réservation et émission de tickets pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; Services d'informations et de conseils liés à des programmes télévisés et radiophoniques, à l'éducation, à la récréation, au divertissement, à la musique et au sport, fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou de l'internet ou à des téléphones mobiles; Services d'informations factuelles en rapport avec des programmes télévisés et radiophoniques, des actualités et du sport; Enseignement; Services de formation; Services de loisirs; Services de démonstration à des fins culturelles, pédagogiques, éducatives et récréatives; Services de conseils en matière de divertissement; Organisation de conférences, séminaires, symposiums ou ateliers; Organisation d'expositions ou festivals; Services d'agence de réservation d'événements sportifs, culturels et de divertissement; Services cinématographiques; Services de studios de cinéma; Distribution de programmes de radio, programmes de télévision, films, films cinématographiques, bandes vidéo préenregistrées, matériel audio et/ou vidéo, cassettes vidéo préenregistrées, DVD ou disques vidéo préenregistrés; Production de programmes de radio, programmes de télévision, films, films cinématographiques, bandes vidéo préenregistrées, matériel audio et/ou vidéo, cassettes vidéo préenregistrées, DVD ou disques vidéo préenregistrés; Édition de programmes de radio, programmes de télévision, films, films cinématographiques, bandes vidéo préenregistrées, matériel audio et/ou vidéo, cassettes vidéo préenregistrées, DVD ou disques vidéo préenregistrés; Location ou crédit-bail de programmes de radio, programmes de télévision, films, films cinématographiques, bandes vidéo préenregistrées, matériel audio et/ou vidéo, cassettes vidéo préenregistrées, DVD ou disques vidéo préenregistrés; Présentation de programmes de radio, programmes de télévision, films, films cinématographiques, bandes vidéo préenregistrées, matériel audio et/ou vidéo, cassettes vidéo préenregistrées, DVD ou disques vidéo préenregistrés à des fins récréatives, éducatives, sportives ou culturelles; Services de parcs d'attractions, avec un thème de films, productions de radio ou télévision; Organisation de parcs d'attractions et de parcs à thème; Organisation de divertissements; Préparation et production de programmes radiophoniques, programmes télévisés, films, bandes vidéo préenregistrées, DVD, matériel audio et/ou visuel, cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéo préenregistrés ou films cinématographiques distribués ou transmis par tout moyen de diffusion; Fourniture de programmes de radio, programmes de télévision, films, matériel audio et/ou vidéo ou films cinématographiques (non téléchargeables); Publication de supports imprimés et enregistrements; Service d'imagerie numérique; Postsynchronisation; Montage de bandes vidéo; Divertissement; Production de films cinématographiques; Location de films cinématographiques; Services de studios de cinéma; Exploitation de salles de cinéma; Production de spectacles; Production de films sur bandes vidéo; Location d'appareils audio; Location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; Location de films cinématographiques; Location de projecteurs cinématographiques et d'accessoires pour projecteurs cinématographiques; Location de postes de radio; Location de télévisions et matériel de télévision; Location de terrains de sport; Location de caméras vidéo; Location de bandes vidéo; Location d'enregistreurs vidéo; Représentations théâtrales; Services de studios de cinéma; Organisation de cérémonies de remises de récompenses; Services de projection de films; Production d'effets spéciaux pour films; Services de réservation (compris dans cette classe) pour événements sportifs, scientifiques, politiques et culturels; Services de studios d'enregistrement; Fourniture de contenu vidéo et audio par le biais de la location, le consommateur pouvant visualiser une ou plusieurs fois le contenu multimédia sur tous types de dispositifs de lecture, tous liés au divertissement, à l'éducation, au sport et à la culture; Éducation et formation en matière de protection de l'environnement, conservation de l'énergie, écologie et bien-être animal; Éducation et formation en matière de sources d'énergie alternative, y compris énergie éolienne, hydroélectrique, marémotrice, géothermique, solaire, biomasse et biocarburants; Publication de matériel instructif et promotionnel en matière de protection de l'environnement, conservation de l'énergie, écologie et bien-être animal; Organisation et conduite de séminaires, d'ateliers (formation); Création de programmes de formation; Élaboration et publication de manuels de formation; Organisation et tenue de cours en matière de sécurité et cours éducatifs; Services de reportages d'actualité en ligne; Fourniture en ligne d'informations et de connaissances encyclopédiques générales concernant le divertissement, l'éducation, la formation, les sports, la culture, les actualités, les programmes radiophoniques, télévisés et par satellite, la musique, les films, les livres et autres produits de l'imprimerie, les jeux vidéo, les jeux informatiques, les machines de jeux, les salles de jeux électroniques ou les parcs d'attractions; Services de traduction en ligne; Services d'une bibliothèque en ligne y compris prêt et échange de livres et d'autres publications et photographies; Fourniture de cours, séminaires, ateliers, expositions et présentations en ligne; Crédit-bail, réservation et fourniture d'équipements de plongée; Jeux de cartes en ligne; Organisation de camps de sports et de vacances; Sonneries (non téléchargeables) fournies via l'internet; Préparation, organisation et gestion d'évènements de cyclisme; Fourniture de services de cyclisme professionnel; Organisation d'événements cyclistes; Fourniture de suivi de la bonne condition physique en ligne; Crédit-bail et location de salles de données; Studios haute définition, suites de modification, studios pour voix hors champ et suites audio; Services de conseil, d'information et d'assistance dans tous les domaines précités; Services d'assistance, d'information et de conseils professionnels concernant tous les services précités; Services d'assistance, d'informations et de conseils liés à tous les services précités fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou via un centre d'assistance ou l'internet.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d'analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; Analyse pour l'exploitation de gisements pétrolifères; Conseils en architecture; Architecture; Authentification d'œuvres d'art; Recherches en bactériologie; Recherches biologiques; Étalonnage [mesurage]; Analyse chimique; Recherches en chimie; Services de chimie; Essais cliniques; Ensemencement de nuages; Programmation informatique; Location d'ordinateurs; Services de conseils en matière de logiciels; Conception de logiciels; Analyse de systèmes informatiques; Conception de systèmes informatiques; Services de protection antivirus; Établissement de plans pour la construction; Consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; Conseils en matière d'économie d'énergie; Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; Recherches en cosmétologie; Création et maintenance de sites Web pour des tiers; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; Décoration intérieure; Numérisation de documents [scanning]; Conception dans le domaine de la mode; Services de copie de programmes informatiques; Audits en matière d'énergie; Services d'ingénierie; Prospection géologique; Recherches géologiques; Recherches géologiques; Conception de produits graphiques; Analyses graphologiques; Hébergement de sites sur Internet; Dessin industriel; Conseils en technologie de l'information; Installation de logiciels; Levés de terrain; Maintenance de logiciels; Essai de matériaux; Recherches en mécanique; Télésurveillance de systèmes informatiques; Expertises de gisements pétrolifères; Prospection de pétrole; Contrôle de puits de pétrole; Services de conception d'emballage; Recherches en physique; Fourniture de moteurs de recherche sur Internet; Informations et conseils scientifiques en matière de compensation de carbone; Contrôle de qualité; Évaluation qualitative en matière de laine; Évaluation qualitative de bois sur pied; Récupération de données informatiques; Location de logiciels informatiques; Location de serveurs web; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Recherches en matière de protection de l'environnement; Services de laboratoires scientifiques; Recherches scientifiques; Hébergement de serveurs; Logiciel-service [SaaS]; Stylisme [esthétique industrielle]; Expertises [travaux d'ingénieurs]; Étude de projets techniques; Recherches techniques; Essai de matériaux; Exploration sous-marine; Mise à jour de logiciels; Planification en matière d'urbanisme; Services de tests pour inspection de véhicules en matière de sécurité routière; Analyse d'eau; Services d'informations météorologiques; Conseils en conception de sites web; Y compris infrastructures de stockage technique en ligne, services de sauvegarde technique en ligne et infrastructures de sauvegarde technique en ligne, services d'un modèle SaaS et hébergement électronique de fichiers, données, photographies, graphismes, documents, vidéos, images, fichiers audio, fichiers audiovisuels, fichiers visuels, fichiers informatiques, applications informatiques, informations pour des tiers et services de vidéoconférence; Services informatiques liés au divertissement, à l'éducation, à la récupération d'informations et de données par téléphone, ligne, câble, fil ou fibre, base de données ou réseau informatique; Services informatiques de récupération d'informations, messages, textes, sons, images et données par le biais d'un réseau informatique; Services informatiques liés à des programmes radiophoniques et télévisés; Services des technologies de l'information; Services de conception, dessin et rédaction pour des tiers, tous destinés à la compilation de pages web sur l'internet; Services de fonctions d'hébergement de sites web; Création et maintenance de sites Web; Services informatiques de communications et diffusion interactives; Installation, location et maintenance de logiciels informatiques; Services informatiques liés au divertissement, à l'éducation, à la récupération d'informations et de données par ligne téléphonique, câble, fil ou fibre, base de données ou réseau informatique; Services informatiques de récupération d'informations, messages, textes, sons, images et données par le biais d'un réseau informatique, services informatiques liés aux programmes radiophoniques et télévisés, services informatiques; Entretien et réparation de logiciels pour le fonctionnement de commandes de jeux; Services informatiques à domicile, à savoir assistance en informatique, installation, réparation et maintenance de logiciels, mise à jour de logiciels et services d'assistance en informatique; Services informatiques, à savoir, organisation d'une infrastructure afin de permettre à des abonnés d'accéder à des services de l'internet via la télévision; Conseils concernant le développement de systèmes informatiques; Services de conseil en matière de systèmes de données informatiques; Services de conseils en matière de logiciels et de matériel informatique; Conception, installation, maintenance ou mise à jour de logiciels; Services de conception pour matériel informatique; Services de conception; Conception de systèmes électriques ou électroniques; Services de conception d'illustrations pour films animés; Programmation informatique; Services d'Internet dans un environnement clos; Exploitation de moteurs de recherche; Location ou crédit-bail de matériel informatique ou logiciels; Test, recherche, évaluation, conseils, assistance ou informations dans les domaines précités; Services informatiques d'achats en ligne; Services informatiques liés au traitement de commandes et de paiements; Fourniture d'informations et de conseils en matière de protection de l'environnement, de conservation de l'énergie et de sources d'énergie alternative, d'écologie ainsi que conduite de recherche et rédaction de rapports d'experts dans les domaines précités; Recherche liée à l'utilisation durable de la nature et de l'environnement; Services de développement de produits, nouvelles technologies, activités et projets de construction tous liés à la nature et à l'environnement; Assistance technique concernant la protection environnementale, la conservation de l'énergie et les sources d'énergie alternative, l'écologie et le bien-être animal et réalisation de ces projets; Développement et test de sources d'énergie renouvelable, y compris énergie éolienne, hydroélectrique, marémotrice, géothermique, solaire, biomasse et biocarburants et composants de ceux-ci; Réalisation de projets de recherche en matière de protection de l'environnement, conservation de l'énergie et sources d'énergie alternative, écologie et bien-être animal; Fourniture de logiciels non téléchargeables pour la transmission, la réception, la synchronisation, l'affichage, la sauvegarde, la surveillance, le contrôle, le partage, le codage, le décodage, le chiffrement, l'accès à, l'accès distant à, la création, la collecte, le stockage, la sécurisation, l'élimination, le transfert, la diffusion, la localisation, l'organisation ou l'utilisation par d'autres voies de données, voix, contenu multimédia, contenu audio, contenu visuel, musique, photographies, dessins, images, contenu audiovisuel, contenu vidéo, textes, illustrations graphiques ou autres données, y compris sur un réseau mondial de communications; Prestation de services informatiques pour logiciels; Services de conseils techniques y compris ceux fournis par un service d'assistance téléphonique en matière scientifique et technologique; Fourniture de mises à jour électroniques de logiciels; Prévisions météorologiques en ligne; Services d'informations météorologiques; Fourniture de cartographie en ligne; Production d'illustrations pour films animés; Fourniture de pages Internet personnalisées contenant des informations définies par l'utilisateur, des moteurs de recherche et des liens vers d'autres sites Internet; Scannage, détection, mise en quarantaine et élimination en ligne de virus, vers, chevaux de Troie, logiciels espions, logiciels malveillants et données et programmes non autorisés sur des ordinateurs et des dispositifs électroniques; Services d'hébergement en ligne permettant aux utilisateurs de publier et de partager des données en ligne; Fourniture en ligne d'informations et de connaissances encyclopédiques générales concernant la sécurité informatique, la sécurité en ligne, la protection de l'environnement, la conservation de l'énergie, l'écologie, les sources d'énergie alternative, y compris d'énergie éolienne, hydroélectrique, marémotrice, géothermique, solaire, de biomasse et de biocarburants; Fourniture de services distants de sauvegarde de données informatiques y compris services fournis sur un réseau mondial de communications; Stockage en ligne de fichiers, données, photographies, illustrations graphiques, documents, vidéos, images, fichiers audio, fichiers audiovisuels, fichiers visuels, fichiers informatiques, applications informatiques et informations pour le compte de tiers, services de stockage électronique de données à usage personnel et commercial, et services de stockage électronique et d'organisation de fichiers, images, musique, contenu audio, contenu vidéo, photographies, dessins, contenu audiovisuel, textes, documents et données; Service de stockage électronique et en ligne; Services de stockage de données (autre que le stockage physique); Services informatisés de stockage de données; Et services d'assistance, d'information et de conseils dans tous les domaines précités; Services d'assistance, d'information et de conseils professionnels concernant tous les services précités; Services d'assistance, d'informations et de conseils liés à tous les services précités fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou via un centre d'assistance ou l'internet.
45 Services juridiques; Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; Services d'agences d'adoption; Services alternatifs de résolution des conflits; Services d'arbitrage; Garde d'enfants à domicile; Inspection de bagages à des fins de sécurité; Accompagnement en société [personnes de compagnie]; Location de vêtements; Gestion de droits d'auteur [service juridique]; Services de crémation; Services de détective; Location de tenues de soirée; Services d'extinction de feu; Services de pompes funèbres; Recherches généalogiques; Protection civile; Établissement d'horoscopes; Services d'occupation de logements en l'absence des habitants; Inspection d'usines en matière de sécurité; Conseils en propriété intellectuelle; Services de surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique; Recherches légales; Concession de licences de logiciels [services juridiques]; Octroi de licences de propriété intellectuelle; Services de contentieux; Dévolution d'objets trouvés; Médiation; Recherches de personnes portées disparues; Surveillance des alarmes anti-intrusion; Agences de surveillance nocturne; Ouverture de serrures de sécurité; Organisation de réunions religieuses; Investigations sur les antécédents de personnes; Protection rapprochée [escorte]; Garde d'animaux de compagnie à domicile; Planification et préparation de cérémonies de mariage; Enregistrement de noms de domaine [services juridiques]; Location d'avertisseurs d'incendie; Location d'extincteurs; Location de coffres-forts; Services de conseils en matière de sécurité; Pompes funèbres; Services d'astrologie; Consultation en matière d'orientation professionnelle; Services d'assistance en matière de mode vestimentaire; Analyse de couleurs pour apparence personnelle; Consultation en matière de sécurité; Services de conseils concernant la planification sociale; Consultations en matière d'astrologie; Assistance en rapport avec les horoscopes; Services de conseils aux consommateurs; Services de conseils en matière de prévention contre la criminalité; Services de détective; Services de témoins experts [service juridique]; Services de pompes funèbres; Services généalogiques; Services de détective; Services de garde de clés; Services d'ouverture de serrures; Dévolution d'objets trouvés; Services de localisation de chiens perdus; Médiation; Services de sécurité par le biais de micropuces pour animaux de compagnie; Services de personal shoppers [conseils vestimentaires et achats personnels pour le compte de tiers]; Services de listes de mariage; Concession de licences de programmes de radio, programmes de télévision, films, films cinématographiques, bandes vidéo préenregistrées, matériel audio et/ou vidéo, cassettes vidéo préenregistrées, DVD ou disques vidéo préenregistrés; Services de conseils relatifs à la concession de licences ou la protection de la propriété intellectuelle ou industrielle; Concession de licences de logiciels [services juridiques]; Exploitation de matériel protégé par droits d'auteur; Exploitation de droits de programmes de radio, programmes de télévision, films, bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéo préenregistrés ou films cinématographiques; Exploitation de droits de transmission; Exploitation de droits de propriété intellectuelle ou industrielle; Émission et concession de droits; Services de concession de licences; Gestion de droits de propriété intellectuelle ou industrielle; Services d'exploitation de droits de programmes de radio, programmes de télévision, films, bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéo préenregistrés ou films cinématographiques; Services d'exploitation de droits de propriété intellectuelle ou industrielle; Exploitation de produits de l'imprimerie (droits d'auteur); Établissement d'horoscopes; Octroi de licences en matière de biens immobiliers; Lobbying politique, y compris pression politique en matière de protection de l'environnement, conservation de l'énergie et sources d'énergie alternative, écologie et bien-être animal; Fourniture de services de surveillance et alarmes de sécurité domestique et personnelle; Services d'alarmes antivol et anti-effraction; Services d'alarmes et de protection contre l'incendie; Évaluation en matière de sécurité de personnes et biens domestiques; Services informatisés de sécurité de personnes et biens domestiques; Surveillance de systèmes de sécurité personnelle et appareils de contrôle de sécurité; Services de conseils en matière de sécurité; Location d'appareils de sécurité; Location d'appareils de surveillance de sécurité; Services de protection électrique pour centraux téléphoniques; Services de surveillance de systèmes et alarmes de débit d'eau; Services de surveillance de systèmes de sécurité et de détection d'incendie; Surveillance de sites en matière d'incendie et de sécurité; Services de sécurité en matière de protection contre l'incendie et les effractions; Fourniture en ligne d'informations et de connaissances encyclopédiques générales concernant la sécurité, les systèmes de sécurité, la sécurité personnelle, la sécurité professionnelle, la sécurité domestique; Services de réseautage social en ligne, À l'exception des services de rencontre en ligne; Fourniture d'horoscopes en ligne; Fourniture de calendriers personnels interactifs à partir d'une base de données informatique ou sur l'internet; Services en ligne de protection contre la fraude; Services personnels et sociaux fournis par des tiers afin de répondre aux besoins de personnes, à savoir services de suivi émotionnel, personnel et de style de vie en ligne; Assistance juridique concernant la protection environnementale, la conservation de l'énergie et les sources d'énergie alternative, l'écologie et le bien-être animalier et la réalisation de ces projets; Fourniture de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne dans le domaine du réseautage social, À l'exception des bases de données de rencontre en ligne; Services de conseil, d'information et d'assistance dans tous les domaines précités; Services d'assistance, d'information et de conseils professionnels concernant tous les services précités; Services d'assistance, d'informations et de conseils liés à tous les services précités fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou via un centre d'assistance ou l'internet.
EN9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; compact discs, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment; computers; computer software; fire-extinguishing apparatus; Abacuses; Accumulators, electric; Acid hydrometers; Acidimeters for batteries; Acoustic conduits; Acoustic couplers; Actinometers; Adding machines; Aerials; Aerometers; Air analysis apparatus; Alarm bells, electric; Alarms; Alcoholmeters; Alidades; Altimeters; Ammeters; Amplifiers; Amplifying tubes; Anemometers; Animated cartoons; Anode batteries; Anodes; Answering machines; Anti-glare glasses; Anti-glare visors; Anti-interference devices [electricity]; Anti-theft warning apparatus; Anticathodes; Apertometers [optics]; Apparatus and installations for the production of X-rays, not for medical purposes; Apparatus and instruments for astronomy; Apparatus and instruments for physics; Apparatus for changing record player needles; Apparatus for editing cinematographic film; Apparatus for fermentation [laboratory apparatus]; Apparatus for measuring the thickness of skins; Apparatus to check franking; Appliances for measuring the thickness of leather; Armatures [electricity]; Asbestos clothing for protection against fire; Asbestos gloves for protection against accidents; Asbestos screens for firemen; Audio- and video-receivers; Audiovisual teaching apparatus; Automated teller machines [ATM]; Automatic indicators of low pressure in vehicle tires; Azimuth instruments; Bags adapted for laptops; Balances [steelyards]; Balancing apparatus; Bar code readers; Barometers; Batteries, electric; Batteries, electric, for vehicles; Batteries for lighting; Battery boxes; Battery chargers; Battery jars; Beacons, luminous; Bells [warning devices]; Betatrons; Binoculars; Blinkers [signalling lights]; Blueprint apparatus; Boiler control instruments; Branch boxes [electricity]; Breathing apparatus, except for artificial respiration; Breathing apparatus for underwater swimming; Bullet-proof waistcoats; Buzzers; Cabinets for loudspeakers; Cables, electric; Calculating disks; Calculating machines; Calibrating rings; Calipers; Camcorders; Cameras [photography]; Capacitors; Capillary tubes; Carpenters' rules; Carriers for dark plates [photography]; Cases especially made for photographic apparatus and instruments; Cases fitted with dissecting instruments [microscopy]; Cash registers; Cassette players; Cathodes; Cathodic anti-corrosion apparatus; Cell phone straps; Centering apparatus for photographic transparencies; Central processing units [processors]; Chargers for electric batteries; Chemistry apparatus and instruments; Chips [integrated circuits]; Choking coils [impedance]; Chromatography apparatus for laboratory use; Chronographs [time recording apparatus]; Cinematographic cameras; Cinematographic film, exposed; Circuit breakers; Circuit closers; Cleaning apparatus for phonograph records; Clinometers; Clothing especially made for laboratories; Clothing for protection against accidents, irradiation and fire; Clothing for protection against fire; Coaxial cables; Coils, electric; Coin-operated mechanisms for television sets; Collectors, electric; Commutators; Compact disc players; Compact discs [audio-video]; Compact discs [read-only memory]; Comparators; Compasses [measuring instruments]; Computer game software; Computer keyboards; Computer memory devices; Computer operating programs, recorded; Computer peripheral devices; Computer programmes [programs], recorded; Computer programs [downloadable software]; Computer software, recorded; Computers; Conductors, electric; Connections for electric lines; Connectors [electricity]; Contact lenses; Contacts, electric; Containers for contact lenses; Containers for microscope slides; Control panels [electricity]; Converters, electric; Copper wire, insulated; Correcting lenses [optics]; Cosmographic instruments; Couplers [data processing equipment]; Couplings, electric; Covers for electric outlets; Crash test dummies; Cupels [laboratory]; Current rectifiers; Cyclotrons; Darkroom lamps [photography]; Darkrooms [photography]; Data processing apparatus; Decompression chambers; Decorative magnets; Demagnetizing apparatus for magnetic tapes; Densimeters; Densitometers; Detectors; Diagnostic apparatus, not for medical purposes; Diaphragms [acoustics]; Diaphragms for scientific apparatus; Diaphragms [photography]; Dictating machines; Diffraction apparatus [microscopy]; Digital photo frames; Directional compasses; Disk drives for computers; Disks, magnetic; Distance measuring apparatus; Distance recording apparatus; Distillation apparatus for scientific purposes; Distribution boards [electricity]; Distribution boxes [electricity]; Distribution consoles [electricity]; Divers' masks; Diving suits; DNA chips; Dog whistles; Dosimeters; Downloadable image files; Downloadable music files; Downloadable ring tones for mobile phones; Dressmakers' measures; Drying apparatus for photographic prints; Drying racks [photography]; Ducts [electricity]; DVD players; Dynamometers; Ear plugs for divers; Eggcandlers; Electric apparatus for commutation; Electric apparatus for remote ignition; Electric discharge tubes, other than for lighting; Electric door bells; Electric installations for the remote control of industrial operations; Electric loss indicators; Electricity conduits; Electrified fences; Electrified rails for mounting spot lights; Electro-dynamic apparatus for the remote control of railway points; Electro-dynamic apparatus for the remote control of signals; Electrolysers; Electromagnetic coils; Electronic agendas; Electronic notice boards; Electronic pens [visual display units]; Electronic pocket translators; Electronic publications, downloadable, excluding such goods relating to football; Electronic tags for goods; Encoded identification bracelets, magnetic; Encoded magnetic cards; Enlarging apparatus [photography]; Epidiascopes; Ergometers; Exposure meters [light meters]; Eyeglass cases; Eyeglass chains; Eyeglass cords; Eyeglass frames; Eyepieces; Facsimile machines; False coin detectors; Fibre [fiber (Am.)] optic cables; Film cutting apparatus; Films, exposed; Filters for respiratory masks; Filters for ultraviolet rays, for photography; Filters [photography]; Fire alarms; Fire beaters; Fire blankets; Fire boats; Fire engines; Fire escapes; Fire extinguishers; Fire hose; Fire hose nozzles; Fire pumps; Flash-bulbs [photography]; Flashlights [photography]; Floppy disks; Fluorescent screens; Fog signals, non-explosive; Food analysis apparatus; Frames for photographic transparencies; Frequency meters; Furniture especially made for laboratories; Fuse wire; Fuses; Galena crystals [detectors]; Galvanic batteries; Galvanic cells; Galvanometers; Garments for protection against fire; Gas testing instruments; Gasometers [measuring instruments]; Gauges; Glass covered with an electrical conductor; Glazing apparatus for photographic prints; Global Positioning System [GPS] apparatus; Gloves for divers; Gloves for protection against accidents; Gloves for protection against X-rays for industrial purposes; Goggles for sports; Graduated glassware; Grids for batteries; Hands free kits for phones; Head cleaning tapes [recording]; Headphones; Heat regulating apparatus; Heliographic apparatus; Hemline markers; High-frequency apparatus; Holders for electric coils; Holograms; Horns for loudspeakers; Hourglasses; Hydrometers; Hygrometers; Identification sheaths for electric wires; Identification threads for electric wires; Identity cards, magnetic; Incubators for bacteria culture; Inductors [electricity]; Instruments containing eyepieces; Integrated circuit cards [smart cards]; Integrated circuits; Intercommunication apparatus; Interfaces for computers; Inverters [electricity]; Invoicing machines; Ionization apparatus not for the treatment of air or water; Jigs [measuring instruments]; Juke boxes for computers; Juke boxes, musical; Junction boxes [electricity]; Junction sleeves for electric cables; Knee-pads for workers; Laboratory centrifuges; Laboratory trays; Lactodensimeters; Lactometers; Laptop computers; Lasers, not for medical purposes; Lens hoods; Lenses for astrophotography; Letter scales; Levelling instruments; Levels [instruments for determining the horizontal]; Life belts; Life buoys; Life jackets; Life nets; Life saving apparatus and equipment; Life-saving rafts; Light conducting filaments [optical fibers [fibres]]; Light dimmers [regulators], electric; Light-emitting diodes [LED]; Light-emitting electronic pointers; Lighting ballasts; Lightning arresters; Limiters [electricity]; Locks, electric; Logs [measuring instruments]; Loudspeakers; Magic lanterns; Magnetic data media; Magnetic encoders; Magnetic tape units for computers; Magnetic tapes; Magnetic wires; Magnets; Magnifying glasses [optics]; Manometers; Marine compasses; Marine depth finders; Marking buoys; Marking gauges [joinery]; Masts for wireless aerials; Material testing instruments and machines; Materials for electricity mains [wires, cables]; Mathematical instruments; Measures; Measuring apparatus; Measuring devices, electric; Measuring instruments; Measuring spoons; Mechanical signs; Mechanisms for coin-operated apparatus; Mechanisms for counter-operated apparatus; Megaphones; Mercury levels; Metal detectors for industrial or military purposes; Meteorological balloons; Meteorological instruments; Meters; Metronomes; Micrometer screws for optical instruments; Micrometers; Microphones; Microprocessors; Microscopes; Microtomes; Milage recorders for vehicles; Mirrors for inspecting work; Mirrors [optics]; Modems; Money counting and sorting machines; Monitoring apparatus, electric; Monitors [computer hardware]; Monitors [computer programs]; Mouse [data processing equipment]; Mouse pads; Nautical apparatus and instruments; Naval signalling apparatus; Navigation apparatus for vehicles [on-board computers]; Navigational instruments; Neon signs; Nets for protection against accidents; Nose clips for divers and swimmers; Notebook computers; Objectives [lenses] [optics]; Observation instruments; Octants; Ohmmeters; Optical apparatus and instruments; Optical character readers; Optical condensers; Optical data media; Optical discs; Optical glass; Optical goods; Optical lamps; Optical lenses; Oscillographs; Ovens for laboratory use; Oxygen transvasing apparatus; Ozonisers [ozonators]; Parking meters; Particle accelerators; Pedometers; Peepholes [magnifying lenses] for doors; Periscopes; Personal stereos; Petri dishes; Petrol gauges; Phonograph records; Photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]; Photographic racks; Photometers; Phototelegraphy apparatus; Photovoltaic cells; Pince-nez; Pipettes; Pitot tubes; Plane tables [surveying instruments]; Planimeters; Plates for batteries; Plotters; Plugs, sockets and other contacts [electric connections]; Plumb bobs; Plumb lines; Pocket calculators; Polarimeters; Portable media players; Portable telephones; Precision balances; Precision measuring apparatus; Pressure indicator plugs for valves; Pressure indicators; Pressure measuring apparatus; Printed circuit boards; Printed circuits; Printers for use with computers; Prisms [optics]; Probes for scientific purposes; Projection apparatus; Projection screens; Protection devices against X-rays, not for medical purposes; Protection devices for personal use against accidents; Protective helmets; Protective helmets for sports; Protective masks; Protective suits for aviators; Protractors [measuring instruments]; Punched card machines for offices; Push buttons for bells; Pyrometers; Quantity indicators; Radar apparatus; Radio pagers; Radiological apparatus for industrial purposes; Radiology screens for industrial purposes; Radios; Radiotelegraphy sets; Radiotelephony sets; Railway traffic safety appliances; Readers [data processing equipment]; Record players; Reducers [electricity]; Reflecting discs for wear, for the prevention of traffic accidents; Refractometers; Refractors; Regulating apparatus, electric; Relays, electric; Remote control apparatus; Resistances, electric; Respirators for filtering air; Respirators, other than for artificial respiration; Resuscitation mannequins [teaching apparatus]; Retorts; Retorts' stands; Revolution c ounters; Rheostats; Riding helmets; Road signs, luminous or mechanical; Rods for water diviners; Rods [surveying instruments]; Rulers [measuring instruments]; Rules [measuring instruments]; Saccharometers; Safety restraints, other than for vehicle seats and sports equipment; Safety tarpaulins; Salinometers; Satellite navigational apparatus; Satellites for scientific purposes; Scales; Scanners [data processing equipment]; Screens for photoengraving; Screens [photography]; Screw-tapping gauges; Semi-conductors; Sextants; Sheaths for electric cables; Shoes for protection against accidents, irradiation and fire; Shutter releases [photography]; Shutters [photography]; Sighting telescopes for firearms; Signal bells; Signal lanterns; Signalling buoys; Signalling panels, luminous or mechanical; Signalling whistles; Signals, luminous or mechanical; Signs, luminous; Simulators for the steering and control of vehicles; Sirens; Sleeves for laptops; Slide calipers; Slide projectors; Slide-rules; Slides [photography]; Smoke detectors; Socks, electrically heated; Solar batteries; Solderers' helmets; Solenoid valves [electromagnetic switches]; Sonars; Sound alarms; Sound locating instruments; Sound recording apparatus; Sound recording carriers; Sound recording strips; Sound reproduction apparatus; Sound transmitting apparatus; Sounding apparatus and machines; Sounding leads; Sounding lines; Spark-guards; Speaking tubes; Spectacle cases; Spectacle frames; Spectacle lenses; Spectacles [optics]; Spectrograph apparatus; Spectroscopes; Speed checking apparatus for vehicles; Speed indicators; Speed measuring apparatus [photography]; Speed regulators for record players; Spherometers; Spirit levels; Spools [photography]; Sprinkler systems for fire protection; Stage lighting regulators; Stands for photographic apparatus; Starter cables for motors; Steering apparatus, automatic, for vehicles; Step-up transformers; Stereoscopes; Stereoscopic apparatus; Stills for laboratory experiments; Stroboscopes; Styli for record players; Sulphitometers; Sunglasses; Surveying apparatus and instruments; Surveying chains; Surveying instruments; Surveyors' levels; Switchboards; Switchboxes [electricity]; Switches, electric; Tachometers; Tape recorders; Taximeters; Teaching apparatus; Teeth protectors; Telegraph wires; Telegraphs [apparatus]; Telemeters; Telephone apparatus; Telephone receivers; Telephone transmitters; Telephone wires; Teleprinters; Teleprompters; Telerupters; Telescopes; Television apparatus; Temperature indicator labels, not for medical purposes; Temperature indicators; Terminals [electricity]; Test tubes; Testing apparatus not for medical purposes; Theft prevention installations, electric; Theodolites; Thermionic tubes; Thermometers, not for medical purposes; Thermostats; Thermostats for vehicles; Ticket dispensers; Time clocks [time recording devices]; Time recording apparatus; Time switches, automatic; Tone arms for record players; Totalizators; Traffic cones; Traffic-light apparatus [signalling devices]; Transformers [electricity]; Transistors [electronic]; Transmitters of electronic signals; Transmitters [telecommunication]; Transmitting sets [telecommunication]; Transponders; Triodes; Tripods for cameras; Urinometers; USB flash drives; Vacuum gauges; Vacuum tubes [radio]; Variometers; Vehicle breakdown warning triangles; Vehicle radios; Verniers; Video cassettes; Video game cartridges; Video recorders; Video screens; Video telephones; Videotapes; Viewfinders, photographic; Viscosimeters; Voltage regulators for vehicles; Voltage surge protectors; Voltmeters; Voting machines; Wafers for integrated circuits; Waling glasses; Walkie-talkies; Washing trays [photography]; Water level indicators; Wavemeters; Weighbridges; Weighing apparatus and instruments; Weighing machines; Weights; Whistle alarms; Wind socks for indicating wind direction; Wire connectors [electricity]; Wires, electric; Workmen's protective face-shields; Wrist rests for use with computers; X-ray apparatus not for medical purposes; X-ray films, exposed; X-ray photographs, other than for medical purposes; X-ray tubes not for medical purposes; data storage apparatus and instruments, software and data storage software, and software for video-conferencing, radio, television, sound recording, sound reproducing, telecommunications and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording television programmes; apparatus for reproduction or reception of sound, images or audio visual content; electrical and electronic apparatus for use in the reception of satellite, terrestrial or cable broadcasts; televisions; LCD and plasma screens; home cinema systems; amplifiers; speakers; radios; wireless audio and/or audio visual devices; portable wireless audio and/or audio visual devices; remote controls; wireless keypads; television receivers including a decoder; set-top boxes; digital set-top boxes; high definition set-top boxes; personal video recorder; set-top boxes for use in decoding and reception of satellite, terrestrial and cable broadcasts; apparatus for decoding encoded signals including set-top boxes for television reception; set-top box apparatus including a decoder and an interactive viewing guide; set-top box apparatus including a decoder and a recorder for recording television and audio programmes; set-top box apparatus including a decoder and a recorder programmable to transfer stored recordings to storage and also to delete the older recordings; satellite dishes; low noise blocks; satellite meters; computer software to enable searching of data; encoded programs for computers and for data processing and telecommunications; telephones; mobile telephones; PDAs; telephone and radio modems; television receivers including a decoder; set-top boxes for use in decoding and reception of satellite, terrestrial cable and digital subscriber line (DSL), Internet or other electronic broadcasts; apparatus for decoding encoded signals; recorded television and radio programmes; recorded programmes for broadcasting or other transmission on television, radio, mobile telephones, PDAs and on PCs; video recordings; multimedia apparatus and instruments; portable or hand-held computers; DVD players; computers; computer hardware; firmware; computer firmware; computer hardware, apparatus and instruments all for transmitting, displaying, receiving, storing and searching electronic information; computer programs; computer software; computer software and telecommunications apparatus to enable connection to databases and the Internet; computer software supplied from the Internet; network termination equipment; wired and/or wireless computer network routers, modems, firewalls and/or bridges; computer software and computer programs for distribution to, and for use by, viewers of a digital television channel for the viewing and purchase of goods and services; computer games software and computer quiz software; computer programs for interactive television and for interactive games and/or quizzes; interactive video game devices comprised of computer software namely software for operating game controllers; portable and/or hand-held electronic devices for receiving, playing and transmitting music, sounds, images, text, signals, information and code; electronic publications, excluding such goods relating to football; computer games; computer video games; video screens; video projectors; tapes, discs and wires, all being magnetic; cassettes and cartridges, all adapted for use with the aforesaid tapes; blank and prerecorded audio and video cassettes, tapes and cartridges; compact discs; DVD discs; phonographic records; laser readable discs for recording sound or video; ROM cartridges, CD ROMs, cards and discs, integrated circuit cards, memory carriers, recording media, all prerecorded with computer video games and/or quizzes; encoded cards; radio and television signal antennae; downloadable music, sounds, videos, images, text and information provided by a telecommunications network, by on-line delivery and by way of the Internet and/or the world-wide web or other communications network; interactive sound and/or audio recordings; music, video, sound and/or audio recordings (downloadable) provided from MP3 Internet websites; MP3 players, MP3 readers; audio and/or video file recorders and/or players; portable audio and/or video file recorders and/or players; telephone ring tones (downloadable); downloadable ring tones for mobile phones; apparatus and instruments for the reception of radio and television broadcasts including the reception of cable, satellite and digital broadcasts; smart cards; credit cards; loyalty cards; acoustic apparatus or instruments; adaptors; aerials; antennae; amplifiers; communication apparatus and instruments; encoded or magnetic banking or credit cards; cinematographic film; cinematographic instruments and apparatus; data carriers; data storage apparatus, equipment and instruments; electrical telecommunications and/or communications and/or broadcast and/or transmission and/or decoding and/or image processing and/or audio visual instruments and apparatus; electronic telecommunications and/or communications and/or broadcast and/or transmission and/or decoding and/or image processing and/or audio visual instruments and apparatus; film reproducing instruments and apparatus; hand held electrical telecommunications and/or communications and/or broadcast and/or transmission and/or decoding and/or image processing and/or audio visual instruments and apparatus; hand held electronic telecommunications and/or communications and/or broadcast and/or transmission and/or decoding and/or image processing and/or audio visual instruments and apparatus; mobile telephones; motion pictures; telephone apparatus and equipment; parts and fittings for all the aforesaid goods; sunglasses, leather cases for holding mobile phones; downloadable media content, including video and films, television programmes, computer games, music, images and ring tones provided by internet, telephone line, cable, wireless transmission, satellite or terrestrial broadcast service; cases, containers, protective coverings and parts and fittings therefor, all for use with MP3 players, music storage devices, media storage devices and other audio, visual and computer devices; electrical, electronic and computer equipment for machinery for use in conservation, generation and efficient use of heat, light and water, including thermostatic controls, solar panels for electricity generation, photovoltaic devices, solar cells turbines and motion detectors; electrical and electronic equipment for use in the generation of solar power; electrical, electronic and computer equipment for use in the generation of alternative energy including wind power, hydroelectric power, tidal power, geothermal power, solar power, biomass, and biofuels; control and monitoring equipment for use in the generation of alternative energy including wind power, hydroelectric power, tidal power, geothermal power, solar power, biomass, and biofuels; automated control apparatus for local management of lighting, heating and water supplies; electronic publications (downloadable), including electronic publications, magazines and newsletters regarding environmental protection, energy conservation and ecology, animal welfare and renewable energy projects, including wind power, hydroelectric power, tidal power, geothermal power, solar power, biomass, and biofuels, excluding such goods relating to football; apparatus and instruments for closed circuit television and surveillance systems; apparatus and instruments for personal security monitoring; apparatus and instruments for home security monitoring and control; home and personal security apparatus; home and personal security devices; home and personal security alarms; electronic protection equipment, including fire detecting and alarm equipment, intruder and burglar alarm equipment and motion detecting equipment; radio, telephonic, television and signalling apparatus and instruments, cameras, sound and video monitoring and recording and sound and video reproducing apparatus and instruments, all for control and telemetry purposes for the home and personal security; closed-circuit television systems (CCTV); monitors; cameras; optical lenses; camera casings; prepackaged cameras; videocassette recorders (VCRs); system controlling software; video monitoring apparatus; detectors; access control apparatus; readers; magnetic or encoded access control cards; monitoring apparatus; electronic panels for alarm management and monitoring; alarm panels; glass breakage detectors; smoke detectors; carbon monoxide detectors; digital audio recorders; digital video recorders; digital audio servers; digital video servers; electrical communication equipment; message programming equipment; radio paging equipment; electronic locking systems; life-saving apparatus and equipment; electric alarms; electronic devices for opening doors; electronic devices for protection; intruder alarms and anti-theft equipment; intruder detection apparatus; motion detecting equipment; electronic control apparatus; electronic apparatus for controlling operation of machines; remote apparatus for controlling operation of machines; computer apparatus for controlling operation of machines; electronic network equipment; electronic communication equipment; message programming devices; electronic locking apparatus; parts and fittings for all the aforesaid goods; computer software, operating system software, devices, and hardware for transmitting, receiving, synchronizing, displaying, backing-up, monitoring, controlling, sharing, coding, decoding, encrypting, accessing, remotely accessing, creating, collecting, storing, securing, removing, transferring, disseminating, locating, organizing or otherwise utilizing data, voice, multimedia, audio, visual, music, photographs, drawings, images, audiovisual, video, text, graphics or other data, including over a global communications network; computer software, operating system software, devices, and hardware for synchronizing data, files, e-mails, contacts, calendars, task lists, text messages, photos, music, audio, visual, audio visual, video, text, graphics, programs and other information between computers and handheld or other devices, and vice versa; communications platforms for enabling instantaneous, continuous, scheduled and perpetual synchronization of data between computers and hand-held or other devices, and vice versa; multimedia cards, memory cards, flash memory cards, memory chips, data storage media devices, plugs, plug-in cards, magnetic cards, SIM cards, telephone calling cards, headphones, headsets, portable and/or hand held electronic devices for receiving, storing, playing and transmitting data, voice, multimedia, audio, visual, music, photographs, drawings, images, audiovisual, video, text, graphics or other data; online dictionaries, encyclopaedias, and reference texts (downloadable), excluding such goods relating to football; online publications, including newspapers, magazines (periodicals), comics, journals (publications), books, user manuals, instructional and teaching materials (downloadable), excluding such goods relating to football; online posters, photographs, pictures, articles, vouchers and tickets (downloadable), online electronic dictionaries, encyclopaedias and reference texts, excluding such goods relating to football; computer software for processing electronic payments and transferring funds to and from others; online and downloadable authentication software; conversion software and databases, including currency conversion and measurement conversion; computer software for the purpose of monitoring online communications and chat room conversations and alerting third parties to the contents; computer software for monitoring the use of computers and the Internet by children; computer software relating to online protection and online security; protective clothing [against accident or injury] for cycling; locks (electric) for bicycles; parts and fittings for all the aforesaid goods; satellite navigational system for bicycles; global positioning systems for use with bicycles; computers for use with bicycles; ergometers; computer apparatus for remote meter reading; bicycle meters; distance meters; power meters; speed meters; eyewear; sports eyewear; protective eyewear; sunglasses; cases for eyewear; cases for sunglasses; frames for eyewear; lenses for eyewear; straps for sunglasses and eyewear; helmets; cyclists helmets; crash helmets; protective sports helmets; sports bags for protective helmets; protective articles for sport purposes for protection against accident or injury; protective body and limb pads for cycling for protection against accident or injury; face masks for cycling for protection against accident or injury; protective gloves; visors (protective); radios; communicators; aerials for radios; parts for radios; carrying cases for radios; electronic radio apparatus; mobile radios; mounting fittings for radios; radio receivers and transmitters; radio transceivers; radios for vehicles; solar powered radios; parts and fittings for all of the above.
16 Printed matter, excluding such goods relating to football; bookbinding material; photographs; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus) excluding such goods relating to football; plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks; Adhesives for stationery or household purposes; Artists' materials; Paint brushes; Typewriters and office requisites (except furniture); Instructional and teaching material (except apparatus) excluding such goods relating to football; Plastic materials for packaging (not included in other classes); Printers' type; Printing blocks; Absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff packaging; Address plates for addressing machines; Address stamps; Addressing machines; Adhesive bands for stationery or household purposes; Adhesive tape dispensers [office requisites]; Adhesive tapes for stationery or household purposes; Adhesives [glues] for stationery or household purposes; Advertisement boards of paper or cardboard; Albums; Almanacs; Announcement cards [stationery]; Apparatus for mounting photographs; Aquarelles; Architects' models; Artists' watercolor saucers; Atlases; Bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging; Bags for microwave cooking; Balls for ball-point pens; Bibs of paper; Binding strips [bookbinding]; Biological samples for use in microscopy [teaching materials]; Blackboards; Blotters; Bookbinding apparatus and machines [office equipment]; Bookbinding cloth; Bookbinding cords; Bookbinding material; Bookbindings; Bookends; Booklets, excluding such goods relating to football; Bookmarkers; Books, excluding such goods relating to football; Bottle envelopes of cardboard or paper; Bottle wrappers of cardboard or paper; Boxes of cardboard or paper; Cabinets for stationery [office requisites]; Calculating tables; Calendars; Canvas for painting; Carbon paper; Cardboard; Cardboard articles; Cardboard tubes; Cards; Cases for stamps [seals]; Catalogues; Chalk for lithography; Chalk holders; Chaplets; Charcoal pencils; Chart pointers, non-electronic; Chromos; Cigar bands; Clipboards; Clips for offices; Coasters of paper; Comic books, excluding such goods relating to football; Compasses for drawing; Composing frames [printing]; Composing sticks; Conical paper bags; Copying paper [stationery]; Correcting fluids [office requisites]; Correcting ink [heliography]; Correcting tapes [office requisites]; Covers [stationery]; Cream containers of paper; Credit card imprinters, non-electric; Decalcomanias; Diagrams; Document files [stationery]; Document holders [stationery]; Document laminators for office use; Drawer liners of paper, perfumed or not; Drawing boards; Drawing instruments; Drawing materials; Drawing pads; Drawing pens; Drawing rulers; Drawing sets; Drawing squares; Drawing T-squares; Duplicators; Elastic bands for offices; Electrocardiograph paper; Electrotypes; Embroidery designs [patterns]; Engraving plates; Engravings; Envelope sealing machines, for offices; Envelopes [stationery]; Erasing products; Erasing shields; Etching needles; Etchings; Fabrics for bookbinding; Face towels of paper; Figurines [statuettes] of papier mâché; Files [office requisites]; Filter paper; Filtering materials [paper]; Finger-stalls [office requisites]; Flags of paper; Flower-pot covers of paper; Flyers; Folders for papers; Folders [stationery]; Forms, printed; Fountain pens; French curves; Galley racks [printing]; Garbage bags of paper or of plastics; Geographical maps; Glue for stationery or household purposes; Gluten [glue] for stationery or household purposes; Graining combs; Graphic prints; Graphic representations; Graphic reproductions; Greeting cards; Gummed cloth for stationery purposes; Gummed tape [stationery]; Gums [adhesives] for stationery or household purposes; Hand labelling appliances; Hand-rests for painters; Handbooks [manuals]; Handkerchiefs of paper; Handwriting specimens for copying; Hat boxes of cardboard; Hectographs; Histological sections for teaching purposes; Holders for checkbooks [cheque books]; Holders for stamps [seals]; House painters' rollers; Humidity control sheets of paper or plastic for foodstuff packaging; Index cards [stationery]; Indexes; Indian inks; Ink; Ink sticks; Ink stones [ink reservoirs]; Inking pads; Inking ribbons; Inking ribbons for computer printers; Inking sheets for document reproducing machines; Inking sheets for duplicators; Inkstands; Inkwells; Isinglass for stationery or household purposes; Labels, not of textile; Ledgers [books]; Letter trays; Letters [type]; Lithographic stones; Lithographic works of art; Lithographs; Loose-leaf binders; Luminous paper; Magazines [periodicals], excluding such goods relating to football; Manifolds [stationery]; Marking chalk; Marking pens [stationery]; Mats for beer glasses; Mimeograph apparatus and machines; Modelling clay; Modelling materials; Modelling paste; Modelling wax, not for dental purposes; Moisteners for gummed surfaces [office requisites]; Moisteners [office requisites]; Molds for modelling clays [artists' materials]; Money clips; Musical greeting cards; Napkins of paper for removing make-up; Newsletters, excluding such goods relating to football; Newspapers, excluding such goods relating to football; Nibs; Nibs of gold; Note books; Numbering apparatus; Numbers [type]; Office perforators; Office requisites, except furniture; Oleographs; Packaging material made of starches; Packing paper; Pads [stationery]; Paint boxes [articles for use in school]; Paint trays; Paintbrushes; Painters' brushes; Painters' easels; Paintings [pictures], framed or unframed; Palettes for painters; Pamphlets; Pantographs [drawing instruments]; Paper; Paper bows; Paper clasps; Paper-clips; Paper coffee filters; Paper for radiograms; Paper for recording machines; Paper knives [office requisites]; Paper ribbons; Paper sheets [stationery]; Paper shredders for office use; Paper tapes and cards for the recordal of computer programmes; Paperweights; Papier mâché; Parchment paper; Passport holders; Pastels [crayons]; Patterns for dressmaking; Patterns for making clothes; Pen cases; Pen clips; Pen wipers; Pencil holders; Pencil lead holders; Pencil leads; Pencil sharpeners, electric or non-electric; Pencil sharpening machines, electric or non-electric; Pencils; Penholders; Pens [office requisites]; Perforated cards for Jacquard looms; Periodicals, excluding such goods relating to football; Photo-engravings; Photograph stands; Photographs [printed]; Pictures; Placards of paper or cardboard; Place mats of paper; Plans; Plastic bubble packs for wrapping or packaging; Plastic cling film, extensible, for palletization; Plastic film for wrapping; Plastics for modelling; Portraits; Postage meters for office use; Postage stamps; Postcards; Posters; Printed matter, excluding such goods relating to football; Printed publications, excluding such goods relating to football; Printed timetables; Printers' blankets, not of textile; Printers' reglets; Printing sets, portable [office requisites]; Printing type; Prints [engravings]; Prospectuses, excluding such goods relating to football; Punches [office requisites]; Rollers for typewriters; Rubber erasers; School supplies [stationery]; Scrapers [erasers] for offices; Sealing compounds for stationery purposes; Sealing machines for offices; Sealing stamps; Sealing wafers; Sealing wax; Seals [stamps]; Self-adhesive tapes for stationery or household purposes; Sheets of reclaimed cellulose for wrapping; Shields [paper seals]; Signboards of paper or cardboard; Silver paper; Slate pencils; Song books; Spools for inking ribbons; Square rulers; Stamp pads; Stamp stands; Stamps [seals]; Stands for pens and pencils; Stapling presses [office requisites]; Starch paste [adhesive] for stationery or household purposes; Stationery; Steatite [tailor's chalk]; Steel letters; Steel pens; Stencil cases; Stencil plates; Stencils; Stencils [stationery]; Stickers [stationery]; Table linen of paper; Table napkins of paper; Tablecloths of paper; Tablemats of paper; Tags for index cards; Tailors' chalk; Teaching materials [except apparatus]; Terrestrial globes; Thumbtacks; Tickets; Toilet paper; Towels of paper; Tracing cloth; Tracing needles for drawing purposes; Tracing paper; Tracing patterns; Trading cards other than for games; Transparencies [stationery]; Trays for sorting and counting money; Typewriter keys; Typewriter ribbons; Typewriters, electric or non-electric; Vignetting apparatus; Viscose sheets for wrapping; Waxed paper; Wood pulp board [stationery]; Wood pulp paper; Wristbands for the retention of writing instruments; Writing board erasers; Writing brushes; Writing cases [sets]; Writing cases [stationery]; Writing chalk; Writing instruments; Writing materials; Writing or drawing books, excluding such goods relating to football; Writing pads; Writing paper; Writing slates; Xuan paper for Chinese painting and calligraphy; publications, newspapers, magazines (periodicals) but excluding such goods relating to football and printed magazines distributed in-flight to airline travellers in connection with airline services and not being predominantly a television or cinema listings; comics, journals (publications) and books; publications including strategy guides, user manuals, books and magazines all in the field of computer games, science fiction, games and entertainment, excluding such goods relating to football; quiz books, excluding such goods relating to football; shopping guides listing products for purchase, excluding such goods relating to football; promotional literature relating to the promotion of goods for sale via digital television, the Internet or other telecommunication channels; instructional and teaching materials (other than apparatus); posters; postcards and greeting cards; calendars; diaries; cards and stickers for collecting and collating in albums; writing requisites; rulers; erasers; writing paper; writing sets; catalogues; vouchers, all for holidays and for travel to and from the destination; adhesive stickers; advertising material; printed advertisements; paper and/or plastic bags; credit cards (non-magnetic); instructional manuals; newsletters; pens; pencils; writing instruments; pen and pencil holders; programme guides, excluding such goods relating to football; user guides or manuals, excluding such goods relating to football; including all the aforesaid made from recycled and/or unbleached materials and/or from organic matter.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees; Air pistols [toys]; Amusement machines, automatic and coin-operated; Apparatus for games; Appliances for gymnastics; Arcade video game machines; Archery implements; Artificial fishing bait; Artificial snow for Christmas trees; Ascenders [mountaineering equipment]; Backgammon games; Bags especially designed for skis and surfboards; Balls for games; Bar-bells; Baseball gloves; Batting gloves [accessories for games]; Bells for Christmas trees; Billiard balls; Billiard cue tips; Billiard cues; Billiard markers; Billiard table cushions; Billiard tables; Bingo cards; Bite indicators [fishing tackle]; Bite sensors [fishing tackle]; Bladders of balls for games; Board games; Bob-sleighs; Body boards; Body-building apparatus; Bowling apparatus and machinery; Bows for archery; Boxing gloves; Building blocks [toys]; Building games; Butterfly nets; Camouflage screens [sports articles]; Candle holders for Christmas trees; Caps for pistols [toys]; Chalk for billiard cues; Checkerboards; Checkers [games]; Chess games; Chessboards; Chips for gambling; Christmas tree stands; Christmas trees of synthetic material; Clay pigeon traps; Clay pigeons [targets]; Climbers' harness; Coin-operated billiard tables; Confetti; Conjuring apparatus; Controllers for game consoles; Cosaques [toy fireworks]; Counters [discs] for games; Creels [fishing traps]; Cricket bags; Cups for dice; Darts; Detonating caps [toys]; Dice; Discuses for sports; Divot repair tools [golf accessories]; Dolls; Dolls' beds; Dolls' clothes; Dolls' feeding bottles; Dolls' houses; Dolls' rooms; Dominoes; Edges of skis; Elbow guards [sports articles]; Electronic targets; Exercisers [expanders]; Fairground ride apparatus; Fencing gloves; Fencing masks; Fencing weapons; Fish hooks; Fishing tackle; Flippers for swimming; Floats for fishing; Flying discs [toys]; Games; Gaming machines for gambling; Gloves for games; Golf bags, with or without wheels; Golf clubs; Golf gloves; Gut for fishing; Gut for rackets; Hang gliders; Harness for sailboards; Harpoon guns [sports articles]; Hockey sticks; Horseshoe games; Hunting game calls; Ice skates; In-line roller skates; Jigsaw puzzles; Kaleidoscopes; Kite reels; Kites; Knee guards [sports articles]; Landing nets for anglers; Lines for fishing; Lures for hunting or fishing; Machines for physical exercises; Mah-jong; Marbles for games; Masts for sailboards; Men's athletic supporters [sports articles]; Mobiles [toys]; Nets for sports; Ninepins; Novelties for parties, dances [party favors, favours]; Ornaments for Christmas trees, except illumination articles and confectionery; Pachinkos; Paintball guns [sports apparatus]; Paintballs [ammunition for paintball guns] [sports apparatus]; Paper party hats; Paragliders; Parlor games; Piñatas; Play balloons; Playing balls; Playing cards; Plush toys; Poles for pole vaulting; Portable games with liquid crystal displays; Practical jokes [novelties]; Protective paddings [parts of sports suits]; Punching bags; Puppets; Quoits; Rackets; Radio-controlled toy vehicles; Rattles [playthings]; Reels for fishing; Ring games; Rocking horses; Rods for fishing; Roller skates; Rollers for stationary exercise bicycles; Rosin used by athletes; Roulette wheels; Sailboards; Scale model kits [toys]; Scale model vehicles; Scent lures for hunting or fishing; Scooters [toys]; Scrapers for skis; Scratch cards for playing lottery games; Seal skins [coverings for skis]; Shin guards [sports articles]; Shuttlecocks; Skateboards; Skating boots with skates attached; Ski bindings; Skis; Skittles; Sleighs [sports articles]; Slides [playthings]; Sling shots [sports articles]; Slot machines [gaming machines]; Snow globes; Snowboards; Snowshoes; Soap bubbles [toys]; Sole coverings for skis; Spinning tops [toys]; Spring boards [sports articles]; Starting blocks for sports; Stationary exercise bicycles; Strings for rackets; Stuffed toys; Surf boards; Surf skis; Surfboard leashes; Swimming belts; Swimming jackets; Swimming kick boards; Swimming pools [play articles]; Swings; Tables for indoor football; Tables for table tennis; Targets; Teddy bears; Tennis ball throwing apparatus; Tennis nets; Theatrical masks; Toy masks; Toy pistols; Toy vehicles; Toys; Toys for domestic pets; Trampolines; Twirling batons; Video game machines; Water wings; Waterskis; Wax for skis; Weight lifting belts [sports articles]; toys; electronic games; hand-held devices for playing electronic, computer or video games; video games apparatus; parts and fittings for all the aforesaid goods; playing cards; card games, sporting articles; games involving gambling; amusement machines; amusement apparatus and instruments; interactive educational or entertainment games; sporting articles for protective purposes; stationary exercise bicycles; rollers for bicycles; trainers for bicycles (sporting apparatus); turbo trainers for bicycles (sporting apparatus); rollers for stationary bicycles; computer controlled exercise apparatus; computer video games and/or quizzes adapted for use with television receivers and screens or with video monitors or with computer screens; electronic apparatus adapted for use with television receivers in playing games; games consoles; interactive video game devices comprised of computer hardware and accessories, namely game consoles and game controllers; portable and/or hand-held electronic devices for interactive computer and video games; amusement apparatus and instruments adapted for use with an external display screen or monitor; interactive educational or entertainment games for use with television receivers and video apparatus; games controllers; wireless gaming controllers; electronic computer games; electronic interactive computer games; parts and fittings for all of the above.
35 Advertising; business management; business administration; office functions; Accounting; Administrative processing of purchase orders; Advertising by mail order; Advisory services for business management; Arranging newspaper subscriptions for others; Arranging subscriptions to telecommunication services for others; Auctioneering; Bill-posting; Business appraisals; Business auditing; Business efficiency expert services; Business information; Business inquiries; Business investigations; Business management and organization consultancy; Business management assistance; Business management consultancy; Business management of hotels; Business management of performing artists; Business management of sports people; Business organization consultancy; Business research; Commercial administration of the licensing of the goods and services of others; Commercial information agencies; Commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]; Commercial or industrial management assistance; Compilation of information into computer databases; Compilation of statistics; Computerized file management; Cost price analysis; Data search in computer files for others; Demonstration of goods; Direct mail advertising; Dissemination of advertising matter; Distribution of samples; Document reproduction; Drawing up of statements of accounts; Economic forecasting; Employment agencies; Import-export agencies; Invoicing; Layout services for advertising purposes; Marketing; Marketing research; Marketing studies; Modelling for advertising or sales promotion; News clipping services; Office machines and equipment rental; On-line advertising on a computer network; Opinion polling; Organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; Organization of fashion shows for promotional purposes; Organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; Outsourcing services [business assistance]; Payroll preparation; Personnel management consultancy; Personnel recruitment; Photocopying services; Presentation of goods on communication media, for retail purposes; Price comparison services; Procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; Production of advertising films; Professional business consultancy; Psychological testing for the selection of personnel; Public relations; Publication of publicity texts; Publicity; Publicity agencies; Publicity columns preparation; Publicity material rental; Radio advertising; Relocation services for businesses; Rental of advertising space; Rental of advertising time on communication media; Rental of photocopying machines; Rental of vending machines; Retail or wholesale services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies; Sales promotion for others; Secretarial services; Shop window dressing; Shorthand; Sponsorship search; Systemization of information into computer databases; Tax preparation; Telemarketing services; Telephone answering for unavailable subscribers; Television advertising; Transcription; Typing; Updating of advertising material; Word processing; Writing of publicity texts; business administration and office functions, including online storage of files, data, photographs, graphics, documents, videos, images, audio files, audio-visual files, visual files, computer files, computer applications and information for others, electronic data storage services for personal and business use, and services for the electronic storage and organization of files, images, music, audio, video, photos, drawings, audio-visual, text, documents and data; promotional services; administration services for businesses; business administration and office functions, including electronic and online storage services; accounting services; customer relationship management; organisation, operation and supervision of sales and promotional incentive schemes; provision of product information and advice to prospective purchasers of home entertainment equipment, multi-media apparatus and instruments, television and radio equipment, audio visual equipment, set-top boxes, personal video recorders, video recorders, computer games software, hardware and peripheral devices; demonstration services for advertising, business, commercial & trade purposes; rental of advertising space; television advertising commercials; preparation and presentation of audio visual displays for advertising purposes; dissemination of advertising matter; arranging and conducting of trade shows and exhibitions; arranging and conducting trade show exhibitions in the field of electronic, computer and video games for the computer and video game industry; advertisement and promotion of television services; compilation of business statistics and commercial information; loyalty card services; marketing studies; marketing of radio programmes, television programmes, films, motion pictures, pre-recorded video tapes, audio and/or visual material, pre-recorded video cassettes, DVDs or pre-recorded video discs; monitoring and analysis of call information (office services); business planning, inspection, survey and appraisal services; receipt, storage and provision of computerised business information data; compilation of business statistics and commercial information, all relating to television, radio, satellite broadcasting and video games; magazine and newspaper subscriptions; the bringing together, for the benefit of others of a variety of goods enabling customers to conveniently view and purchase those goods; the bringing together for the benefit of others, of a variety of retail stores and application providers, and other services, enabling customers to conveniently view and choose those services and conveniently view and purchase those goods, all the aforesaid being bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, cleaning, bleaching and abrasive preparations and substances, all for laundry use, anti-perspirants, perfumes, nonmedicated toilet preparations, cosmetic preparations, dentifrices, toilet articles, hair preparations, shampoos, soaps, essential oils, beauty products, toiletries, personal care products, cosmetics, perfumery, candles including all the aforesaid made from unbleached and/or organic and/or biodegradable ingredients, pharmaceutical and veterinary goods, industrial oils and greases, lubricants, fuels (including motor spirit) and illuminants, fuel additives and preparations for enhancing combustion of fuels, machine tools, motors and engines, turbines for power generation, control panels for turbines for power generation, machines for household use, building, home improvement and gardening goods, home decorating equipment, paints and varnishes, hand tools, scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, radio, television, sound recording, sound reproducing, telecommunications, signalling, checking (supervision) and teaching apparatus and instruments, apparatus for recording television programmes, apparatus for recording, transmission, reproduction or reception of sound, images or audio visual content, electrical and electronic apparatus for use in the reception of satellite, terrestrial or cable broadcasts, televisions, LCD and plasma screens, home cinema systems, amplifiers, speakers, radios, wireless audio and/or audio visual devices, portable wireless audio and/or audio visual devices, remote controls, games controllers, wireless gaming controllers, wireless keypads, television receivers including a decoder, set-top boxes, digital set-top boxes, high definition set- top boxes, personal video recorder, set-top boxes for use in decoding and reception of satellite, terrestrial and cable broadcasts, apparatus for decoding encoded signals including set-top boxes for television reception, set-top box apparatus including a decoder and an interactive viewing guide, set-top box apparatus including a decoder and a recorder for recording television and audio programmes, set-top box apparatus including a decoder and a recorder programmable to transfer stored recordings to storage and also to delete the older recordings, satellite dishes, low noise blocks, satellite meters, computer software to enable searching of data, encoded programs for computers and for data processing and telecommunications, telephones, mobile telephones, PDAs, telephone and radio modems, television receivers including a decoder, set-top boxes for use in decoding and reception of satellite, terrestrial cable and digital subscriber line (DSL), Internet or other electronic broadcasts, apparatus for decoding encoded signals, recorded television and radio programmes, recorded programmes for broadcasting or other transmission on television, radio, mobile telephones, PDAs and on PCs, video recordings, multimedia apparatus and instruments, portable or hand-held computers, DVD players, computers, computer hardware and peripheral devices, computer hardware, apparatus and instruments all for transmitting, displaying, receiving, storing and searching electronic information, computer programs, electronic computer games, electronic interactive computer games, computer software, computer software and telecommunications apparatus to enable connection to databases and the Internet, computer software supplied from the Internet, network termination equipment, wired and/or wireless computer network routers, modems, firewalls and/or bridges, computer software and computer programs for distribution to, and for use by, viewers of a digital television channel for the viewing and purchase of goods and services, computer games software and computer quiz software, computer video games and/or quizzes adapted for use with television receivers and screens or with video monitors or with computer screens, computer programs for interactive television and for interactive games and/or quizzes, electronic apparatus adapted for use with television receivers in playing games, games consoles, interactive video game devices comprised of computer hardware and software and accessories, namely game consoles, game controllers and software for operating game controllers, portable and/or hand-held electronic devices for interactive computer and video games, portable and/or hand-held electronic devices for receiving, playing and transmitting music, sounds, images, text, signals, information and code, Portable Wireless Audio Devices, virtual reality systems, home entertainment systems, multi-media equipment, audio visual equipment, video and television equipment, electronic publications, computer games, computer video games, video screens, video projectors, tapes, discs and wires, all being magnetic, cassettes and cartridges, all adapted for use with the aforesaid tapes, blank and pre-recorded audio and video cassettes, tapes and cartridges, compact discs, DVD discs, phonographic records, laser readable discs for recording sound or video, ROM cartridges, CD ROMs, cards and discs, integrated circuit cards, memory carriers, recording media, all pre-recorded with computer video games and/or quizzes, encoded cards, radio and television signal antennae, music, sounds, videos, images, text and information provided by a telecommunications network, by online delivery and by way of the Internet and/or the world-wide web or other communications network, interactive sound and/or audio recordings, music, video, sound and/or audio recordings (downloadable) provided from MP3 Internet websites, MP3 players, MP3 readers, audio and/or video file recorders and/or players, portable audio and/or video file recorders and/or players, personal video recorders, telephone ring tones (downloadable), apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, apparatus and instruments for the reception of radio and television broadcasts including the reception of cable, satellite and digital broadcasts, smart cards, credit cards, loyalty cards, acoustic apparatus or instruments, adaptors, aerials, antennae, amplifiers, amusement apparatus and instruments adapted for use with an external display screen or monitor, communication apparatus and instruments, encoded or magnetic banking or credit cards, cinematographic film, cinematographic instruments and apparatus, data carriers, data storage, electrical telecommunications and/or communications and/or broadcast and/or transmission and/or decoding and/or image processing and/or audio visual instruments and apparatus, electronic telecommunications and/or communications and/or broadcast and/or transmission and/or decoding and/or image processing and/or audio visual instruments and apparatus, film reproducing instruments and apparatus, hand held electrical telecommunications and/or communications and/or broadcast and/or transmission and/or decoding and/or image processing and/or audio visual instruments and apparatus, hand held electronic telecommunications and/or communications and/or broadcast and/or transmission and/or decoding and/or image processing and/or audio visual instruments and apparatus, interactive educational or entertainment games for use with television receivers and video apparatus, mobile telephones, motion pictures, telephone apparatus and equipment, parts and fittings for all the aforesaid goods, sunglasses, leather cases for holding mobile phones, downloadable media content, including video and films, television programmes, computer games, music, images and ring tones provided by internet, telephone line, cable, wireless transmission, satellite or terrestrial broadcast service, cases, containers, protective coverings and parts and fittings therefor, all for use with MP3 players, music storage devices, media storage devices and other consumer electronic devices, electrical, electronic and computer equipment for machinery for use in conservation, generation and efficient use of heat, light and water, including thermostatic controls, solar panels for electricity generation, photovoltaic devices, solar cells, turbines and motion detectors, electrical, electronic and computer equipment for use in the generation of alternative energy including wind power, hydroelectric power, tidal power, geothermal power, solar power, biomass, and biofuels, control and monitoring equipment for use in the generation of alternative energy including wind power, hydroelectric power, tidal power, geothermal power, solar power, biomass, and biofuels, electronic publications (downloadable), including electronic publications, magazines and newsletters regarding environmental protection, energy conservation and ecology, animal welfare and renewable energy projects, including wind power, hydroelectric power, tidal power, geothermal power, solar power, biomass, and biofuels, apparatus and instruments for closed circuit television and surveillance systems, apparatus and instruments for personal security monitoring, apparatus and instruments for home security monitoring and control, home and personal security apparatus, home and personal security devices, home and personal security alarms, electronic protection equipment, including fire detecting and alarm equipment, intruder and burglar alarm equipment and motion detecting equipment, radio, telephonic, television and signalling apparatus and instruments, cameras, sound and video monitoring and recording and sound and video reproducing apparatus and instruments, all for control and telemetry purposes for the home and personal security, closedcircuit television systems (CCTV), monitors; cameras, optical lenses, camera casings, prepackaged cameras, infrared illuminators, videocassette recorders (VCRs), system controlling software, video monitoring apparatus, detectors, access control apparatus, readers, magnetic or encoded access control cards, monitoring apparatus, electronic panels for alarm management and monitoring, alarm panels, glass breakage detectors, smoke detectors, carbon monoxide detectors, digital audio recorders, digital video recorders, digital audio servers, digital video servers, electrical communication equipment, message programming equipment, radio paging equipment, electronic locking systems, life-saving apparatus and equipment, electric alarms, electronic devices for opening doors, electronic devices for protection, intruder alarms and antitheft equipment, intruder detection apparatus, motion detecting equipment, electronic control apparatus, electronic apparatus for controlling operation of machines, remote apparatus for controlling operation of machines, computer apparatus for controlling operation of machines, electronic network equipment, electronic communication equipment, message programming devices, electronic locking apparatus, computer software, operating system software, devices, and hardware for transmitting, receiving, synchronizing, displaying, backing-up, monitoring, controlling, sharing, coding, decoding, encrypting, accessing, remotely accessing, creating, collecting, storing, securing, removing, transferring, disseminating, locating, organizing or otherwise utilizing data, voice, multimedia, audio, visual, music, photographs, drawings, images, audiovisual, video, text, graphics or other data, including over a global communications network, computer software, operating system software, devices, and hardware for synchronizing data, files, e-mails, contacts, calendars, task lists, text messages, photos, music, audio, visual, audio visual, video, text, graphics, programs and other information between computers and handheld or other devices, and vice versa, communications platforms for enabling instantaneous, continuous, scheduled and perpetual synchronization of data between computers and hand-held or other devices, and vice versa, multimedia cards, memory cards, flash memory cards, memory chips, data storage media devices, plugs, plug-in cards, magnetic cards, SIM cards, telephone calling cards, headphones, headsets, portable and/or hand held electronic devices for receiving, storing, playing and transmitting data, voice, multimedia, audio, visual, music, photographs, drawings, images, audiovisual, video, text, graphics or other data, online dictionaries, encyclopaedias, and reference texts (downloadable), online publications, including newspapers, magazines (periodicals), comics, journals (publications), books, user manuals, instructional and teaching materials (downloadable), online posters, photographs, pictures, articles, tickets (downloadable), online electronic dictionaries, encyclopaedias and reference texts, (downloadable) computer software for processing electronic payments and transferring funds to and from others, online and downloadable authentication software, online conversion software and databases, including currency conversion and measurement conversion, computer software for the purpose of monitoring online communications and chat room conversations and alerting third parties to the contents, computer software for monitoring the use of computers and the Internet by children, computer software relating to online protection and online security, spectacles, contact lenses, agricultural and horticultural goods, musical instruments, medical equipment, domestic electrical and electronic equipment including white goods, jewellery, clocks, watches, stationery, apparatus for controlling temperature including remote and computer apparatus and instruments, apparatus for controlling water supply, apparatus for controlling lighting including remote and computer apparatus and instruments, apparatus for energy efficient lighting, heating and water supply purposes, in particular, light bulbs, apparatus for water conservation and water use minimization, automated control apparatus for local management of lighting, heating and water supplies, vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water, vehicles adapted for use with renewable energy sources including wind power, hydroelectric power, tidal power, geothermal power, solar power, biomass, and biofuels, paper, paper articles, cardboard and cardboard articles, printed matter, publications, newspapers, magazines (periodicals), comics, journals (publications) and books, publications including strategy guides, user manuals, books and magazines all in the field of computer games, science fiction, games and entertainment, quiz books, shopping guides listing products for purchase, promotional literature relating to the promotion of goods for sale via digital television, the Internet or other telecommunication channels, photographs, instructional and teaching materials (other than apparatus), posters, postcards and greeting cards, calendars, diaries, cards and stickers for collecting and collating in albums, writing requisites, rulers, erasers, writing paper, writing sets, catalogues, adhesive stickers, advertising material, advertisements, bags, credit cards, instructional manuals, newsletters, pens, pencils, writing instruments, pen and pencil holders, programme guides, stationery, user guides or manuals, paper, cardboard, printed matter, bookbinding material, photographs, stationery, adhesives for stationery or household purposes, artists' materials, plastic materials for packaging, publications, magazines, including all the aforesaid made from recycled and/or unbleached materials and/or from organic matter, insulation materials, in particular, for the conservation of heat within residential and commercial buildings, leather and imitations of leather, animal skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery, handbags, backpacks, school bags, beach bags, travelling bags, suitcases, trunks, haversacks, bags for campers, fur-skins, collars for animals, covers for animals, boxes of leather or leather board, attaché cases, pocket wallets, school satchels and briefcases, key cases (leatherwear) attaché cases, backpacks, beach bags, briefcases, canes, card cases, key cases, leather shoulder belts, net bags, parasols, pocket wallets, purses, pouches, rucksacks, school bags, school satchels, sling bags, shopping bags, suitcases, garment bags, tote bags, travelling trunks, valises, vanity cases, umbrella covers, and wallets, clothing, footwear, headgear, underclothing, clothing for men, women, children and infants, jeans, slacks, trousers, skirts, shorts, wraps, jerseys, sweaters, waistcoats, dresses, jumpers, sleepwear, robes, warm-up suits, rainwear, sweaters, scarves, hats, caps, mittens, snow suits, belts, smocks, swimwear, playsuits, bibs, stockings, socks, waterproof clothing, underwear, footwear for men, women, children, and infants shoes, sneakers, sandals, slippers, boots, headgear for men, women, children, and infants hats, headbands, earmuffs, caps, sweaters, dress shirts, blouses, jackets, ties, suits, bathing suits, belts, skirts, dresses, coats, hats, caps, tuxedos, pants, vests, hosiery, scarves, pyjamas, underwear, kilts, mufflers, shawls, footwear, shoes, boots, slippers, and athletic shoes, blazers, headbands, wristbands, coveralls, overalls, sweat pants, and sleepwear, hair accessories, lighting, kitchenware, glassware, china, porcelain, ornaments, furniture, kitchens, sanitary ware, art, paintings, posters, postcards, prints, photographs, household containers and utensils, crockery, cutlery, furnishings, carpets, textiles, table linen, bed linen, haberdashery, sewing machines and equipment, toys, games and playthings, electronic games, hand-held devices for playing electronic, computer or video games, video games apparatus, playing cards, card games, sporting articles, games involving gambling, amusement machines, amusement apparatus and instruments, interactive educational or entertainment games, playing cards, sports equipment, fitness equipment, camping equipment, pets goods, food and drink, massage apparatus, massage chairs and massage cushions, foot spas, deck chairs, aromatherapy apparatus, saunas, hammocks, yoga equipment, pilates equipment, meditation equipment, water features, heat therapy, light therapy, sound therapy software and recordings, motor vehicles and their parts, protective clothing for cycling, locks for bicycles, lights for bicycles, cycling shoes, cycling clothing, cycling headwear including helmets, protective clothing for cycling, cycling products, including but not limited to bicycles, bicycle parts, helmets and water bottles, mudguards, bicycle seats, repair kits for cycling, including puncture repair kits, Satellite navigational system for bicycles, global positioning systems for use with bicycles, computers for use with bicycles, ergometers, computer apparatus for remote meter reading, bicycle meters, distance meters, power meters, speed meters, eyewear, sports eyewear, sun visors, protective eyewear, sunglasses, cases for eyewear, cases for sunglasses, frames for eyewear, lenses for eyewear, straps for sunglasses and eyewear, helmets, cyclists helmets, crash helmets, protective sports helmets, sports bags for protective helmets, sporting articles for protective purposes, visors, radios, communicators, aerials for radios, parts for radios, carrying cases for radios, electronic radio apparatus, mobile radios, mounting fittings for radios, radio receivers and transmitters, radio transceivers, radios for vehicles, solar powered radios, parts and fittings for all of the above, heart monitors, heart monitors to be worn during exercise, parts and fittings for all of the above, bicycle lights, parts and fittings therefor, bicycles, track bicycles, velodrome bicycles, mountain bicycles, racing bicycles, cross country bicycles, cyclo-cross bicycles, bmx bicycles, indoor bicycles, all terrain bicycles, parts fittings and accessories for all the aforementioned goods, bicycle frames, handlebars and handlebar stems for bicycles, handlebar tape, handlebar grips, saddles, saddle posts, bicycle seat posts, bicycle rims, bicycle gears, group sets of gears, chains for bicycles, bicycle bells, baskets for bicycles, brakes for bicycles, spokes for bicycles, dress guards for bicycles, pedals for bicycles, bicycle pumps, wheels and tyres for bicycles, inner tubes for bicycles, mudguards for bicycles, bicycle stands (supports), bicycle bags, bicycle stabilisers, luggage bags for bicycles, panniers for bicycles, bicycle carriers and racks, auxiliary child seats for bicycles and parts and fittings therefor, covers for bicycles and bicycle saddles, direction indicators and signals for bicycles, fittings for bicycles for carrying beverages and food, bidons, bottle cages for bicycles, fittings for bicycles for carrying luggage and panniers, puncture repair outfits and kits for bicycle tyres, toe straps and toe clips for use on bicycles, twist grips for bicycles, trailers for use with bicycles, roof racks, roof racks for vehicles, roof rack and storage containers for land vehicles, cranks for bicycles, power meters for bicycles, parts and fittings for all of the above, horological and chronometric instruments, watches, clocks, bands for watches, bracelets for watches, straps for watches of any material, cases for watches and clocks, watch chains, clock and watch hands, dials for watches, faces for watches, electric watches, mechanical and automatic watches, movements for watches and clocks, parts for clocks and watches, pendant watches, sports watches, watch and clock springs, watch clasps, watches for outdoor use, watches for sporting use, watches incorporating a memory function, time keeping devices, stop watches parts and fittings for all of the above, sportswear, sports clothing, sports footwear, sports headwear, caps, hats, sports uniforms, sun visors, parts and fittings for all of the above, rollers for bicycles, trainers for bicycles, turbo trainers for bicycles, rollers for stationary bicycles, computer controlled exercise apparatus, parts and fittings for all of the above, meat, fish, poultry and game, preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk products, edible oils and edible fats, dairy products, butter, margarine and other butter substitutes, preserves, pickles, edible nuts and seeds and products prepared there from, shellfish, snacks, prepared meals and prepared dishes, soups, gravy and preparations for making gravy or soup, products made from any of the aforesaid goods, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations made from cereals of from flour, bread, pastry and confectionery, ices, honey, treacle, yeast, baking powder, salt, mustard, pepper, vinegar, sauces (condiments), ice, spices, biscuits (other than biscuits for animals), cakes, pasta, pasta products and pastry products, chocolate, chocolates non-medicated confectionery, ice-cream, water ices and frozen confections, coffee substitutes, coffee essences and coffee extracts, beverages and preparations therefor, puddings, desserts, prepared meals and prepared snacks and fillings, products made from any of the aforesaid goods, fresh fruit and fresh vegetables, shellfish, beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations for making beverages, alcoholic beverages other than beer, energy drinks enabling customers to conveniently view and purchase those goods including via an Internet website, an interactive television shopping channel, a digital television shopping channel, an Internet walled garden or by means of interactive television and/or telecommunications (including voice, telephony and/or transfer of digital information or data) and/or interactive digital media or global communications network; business customer information and consultancy services for promotional, advertising and marketing purposes in relation to broadcast reception apparatus and instruments and parts and fittings therefor including cable, satellite and terrestrial, analogue or digital reception; advertising and promotional services in relation to lifestyle, ecological and environmental issues; business management and conducting of renewable energy projects, including wind power, hydroelectric power, tidal power, geothermal power, solar power, biomass, and biofuels and projects in connection with other renewable energy sources; collection and processing of operational data in connection with renewable energy projects, including wind power, hydroelectric power, tidal power, geothermal power, solar power, biomass, and biofuels, including compilation of statistics relating to operation and production; the bringing together of a variety of service providers enabling customers to conveniently view and choose these services; electronic and online storage service; electronic and online retrieval of data, files, e-mails, contacts, calendars, task lists, text messages, photos, music, audio, visual, audio visual, video, text, graphics, programs and other data or information; business administration and office functions, including data storage services (other than physical storage); business administration and functions, including computerised data storage services; online auction services; provision of an online database of advertisements including personal advertisements, employment and placement opportunities advertisements and real estate advertisements; provision of online financial services comparisons; provision of online price comparison services; provision of online word processing, spreadsheet, calendar, presentation and database management services; arranging, organisation and running of individual cyclist and or cycling teams; provision of virtual online office support staff services; on-line ordering/purchase of gift items; online posting of loyalty rewards information; provision of online reward and incentive programs; provision of business information and advice; business management of amusement parks and theme parks; insurance quotation comparisons; promotional sponsorship of individual cyclists and/or cycling teams and/or cycling events; provision of interactive business calendars from a computer database or over the Internet; provision of online reward and incentive programs relating to fitness tracking, health tracking, personal tracking, lifestyle tracking and emotional tracking; provision of business information and advice; consultancy, information and advisory services relating to all the aforesaid services; professional consultancy, information and advisory services relating to all the aforesaid services; consultancy, information and advisory services relating to all the aforesaid services provided on-line from a computer database or via a helpline or the Internet.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; Accident insurance underwriting; Accommodation bureaux [apartments]; Actuarial services; Antique appraisal; Apartment house management; Art appraisal; Banking; Brokerage; Brokerage of carbon credits; Business liquidation services, financial; Charitable fund raising; Check [cheque] verification; Clearing, financial; Credit bureaux; Credit card services; Customs brokerage; Debit card services; Debt advisory services; Debt collection agencies; Deposits of valuables; Electronic funds transfer; Exchanging money; Factoring; Fiduciary; Financial analysis; Financial consultancy; Financial evaluation [insurance, banking, real estate]; Financial evaluation of wool; Financial information; Financial management; Financial sponsorship; Financial valuation of standing timber; Financing services; Fire insurance underwriting; Fiscal valuations; Fund investments; Guarantees; Health insurance underwriting; Hire-purchase financing; Home banking; Housing agents; Instalment loans; Insurance brokerage; Insurance consultancy; Insurance information; Insurance underwriting; Issuance of credit cards; Issue of tokens of value; Issuing of travellers' checks [cheques]; Jewelry appraisal; Leasing of farms; Leasing of real estate; Lending against security; Life insurance underwriting; Loans [financing]; Marine insurance underwriting; Mortgage banking; Mutual funds; Numismatic appraisal; Organization of collections; Pawnbrokerage; Provident fund services; Real estate agencies; Real estate appraisal; Real estate management; Rent collection; Rental of offices [real estate]; Renting of flats; Repair costs evaluation [financial appraisal]; Retirement payment services; Safe deposit services; Savings bank services; Securities brokerage; Stamp appraisal; Stock brokerage services; Stock exchange quotations; provision of insurance; insurance consultancy; provision of warranties and extended warranties and associated assistance; provision of warranties, extended warranties and associated assistance; provision of warranties and extended warranties in relation to broadcast and/or telecommunications and/or communications reception apparatus and instruments and parts and fittings therefor including cable, satellite, terrestrial, analogue or digital reception equipment; financial services; financial management; financial sponsorship; financial and banking services; financial information; financial services provided via the Internet; asset and fund management; financial, credit, debit, pre-payment, electronic cash transactions, cash management, loan and finance services; financial services relating to betting, gaming, gambling, lotteries or book-making; credit services; credit card services; issuing of vouchers; provision of financial information relating to betting, gaming, gambling, lotteries or book-making services; issuing of vouchers for holidays and travel to and from the destination; provision of vouchers; real estate services; real estate investment; real estate brokerage services; real estate agency services; real estate financing; real estate management; real estate administration; real estate leasing; real estate appraisals and valuations; real estate acquisition and sales; information, advice and consultancy services relating to real estate; provision of online financial services comparisons; provision of online insurance services, insurance quotations; provision of online credit reports; provision of financial services online enabling donations to be made to charity; online clearing and reconciling of financial transactions; online processing and transmission of bills and payments; issuing of online vouchers; financial sponsorship of individual cyclists and/or cycling teams and/or cycling events; consultancy, information and advisory services relating to all the aforesaid services; professional consultancy, information and advisory services relating to all the aforesaid services; consultancy, information and advisory services relating to all the aforesaid services provided on-line from a computer database or via a helpline or the Internet.
38 Telecommunications; Cable television broadcasting; Cellular telephone communication; Communications by computer terminals; Communications by fiber [fibre] optic networks; Communications by telegrams; Communications by telephone; Computer aided transmission of messages and images; Electronic bulletin board services [telecommunications services]; Electronic mail; Facsimile transmission; Information about telecommunication; Message sending; Paging services [radio, telephone or other means of electronic communication]; Providing access to databases; Providing internet chatrooms; Providing online forums; Providing telecommunication channels for teleshopping services; Providing telecommunications connections to a global computer network; Providing user access to global computer networks; Radio broadcasting; Rental of access time to global computer networks; Rental of facsimile apparatus; Rental of message sending apparatus; Rental of modems; Rental of telecommunication equipment; Rental of telephones; rental of radio equipment; Satellite transmission; Telecommunications routing and junction services; Teleconferencing services; Telegraph services; Telephone services; Television broadcasting; Telex services; Transmission of digital files; Transmission of greeting cards online; Transmission of telegrams; Videoconferencing services; Voice mail services; Wire service; Wireless broadcasting; video-conferencing services and sharing of files, images, music, video, photos, drawings, audio-visual, text, documents and data; telegraph communications services; mobile and fixed telecommunications services; communications services; satellite, cellular and radio communication services; television and radio broadcasting; transmission and communication services; broadcasting and/or transmission of radio and/or television programmes and/or films; satellite, DTT, cable, DSL and broadband broadcasting and/or transmission of audio and/or audio visual programming; transmission of audio, video and/or audio visual programming (by any means); transmission of video films; broadcasting and transmission of television programmes and films to personal computers; broadcasting and communications by means of or aided by computer; transmission of audio, video and/or audio visual programming by Internet protocol (IPTV); telecommunications services over the Internet including but not limited to services provided using voice over Internet protocol (VOIP); provision of access and/or connectivity to broadband networks whether fixed, portable or wireless; transmission of text, messages, sound and/or pictures; telecommunication and/or communication and/or broadcast and/or transmission of audio visual content; communication of information and data (including web pages), for others by radio, telecommunications and by satellite; online managing and filtering of electronic communications; telephone, mobile telephone, message collection and transmission, radio-paging, call diversion, answerphone and directory enquiry services; personal numbering services; television screen based information broadcasting and retrieval services; loan of replacement telecommunications and communications apparatus and instruments in case of breakdown, loss or theft; computer aided transmission of messages and images; messaging services namely, sending, receiving and forwarding messages in the form of text, audio, graphic images or video or a combination of these formats; instant messaging; short message services (SMS); multimedia messaging services (MMS); unified messaging services; voicemail services; video conferencing services; video telephone services; providing access to telecommunications infrastructures for other operators; provision of access to electronic conferencing, discussion groups and chat rooms; provision of chat rooms; hire, leasing or rental of apparatus, instruments, installations or components for use in the provision of the aforementioned services; communications services by satellite, television and/or radio; news agency services; provision of access to news, current affairs and sports information; hiring, rental and leasing of communications apparatus; electronic mail services; telecommunication services relating to the Internet; telecommunication of information (including web pages); provision of location based services for telecommunications and communications apparatus and instruments; provision of wireless application protocol services including those utilising a secure communications channel; provision of information relating to or identifying telecommunications and communications apparatus and instruments; provision of telecommunications links to computer databases and websites on the Internet; telecommunications services dedicated to retailing goods and services through interactive communications with customers; interactive television services being telecommunications and/or communications and/or broadcasting and/or transmission services; interactive services for television viewers including those watching on mobile telephones and PCs being telecommunications and/or communications and/or broadcasting and/or transmission services; television broadcasting services incorporating interactive services for viewing guides and intelligent automated selection for programme recordal; interactive services for television viewers facilitating the recordal of programmes automatically initiated on the basis of customer viewing habits/preferences being telecommunications and/or communications and/or broadcasting and/or transmission services; providing interactive television viewers (including those watching on their mobile telephones or PCs) with access to information, data, graphics, audio and/or audio-visual content from a restricted group of Internet websites or portals; broadcasting and transmission of interactive television, interactive games, interactive news, interactive sport, interactive entertainment and interactive competitions; video on demand and near on demand telecommunication and/or communication and/or broadcast and/or transmission services; streaming delivery of video on demand streams to viewers; providing access to movies, videos and television programmes to viewers on demand and near on demand; professional consultancy services relating to broadcasting; providing access to a database storing information relating to a variety of goods and services; enabling access to the Internet; provision of a connection between websites and television viewers via an interactive television portal; internet portal services; web portal services; provision of broadband services; interactive television portal services providing access to Internet websites for television viewers via their television receiving equipment including digital television receiving equipment; providing access to Internet websites to mobile telephone users; leasing access time to an information database; telecommunications information; factual information services relating to television broadcasting; audio visual communication services; data communication services; data broadcasting services; delivery of messages; telecommunication and/or communication and/or broadcast and/or transmission of radio programmes, television programmes, films and motion pictures; telecommunication and/or communication and/or broadcast and/or transmission of audio and/or visual material and material from pre-recorded video tapes: transmission of radio programmes, television programmes, films, motion pictures, pre-recorded video tapes, audio and/or visual material, pre-recorded video cassettes, DVDs or pre-recorded video discs; rental, leasing or hire of communications equipment; message sending; telephonic or telephone communications services; wireless communication services; delivery by telecommunication of media content, including video and films, television programmes, computer games, music, images and ring tones provided by internet, telephone line, cable, wireless transmission, satellite or terrestrial broadcast service; organisation of call information; monitoring and analysis of call information; call screening services; call alerting services; provision of communication services for accessing a communications or computer network; provision of communication services for accessing entertainment, education, information and data via telephone, line, cable, wire or fibre, database or computer network; provision of communication services for accessing information, messages, text, sound, images and data via a computer network; provision of communication services for accessing and retrieving radio and television programmes; consultancy, synchronization, transfer and transmission of programs, data, files, e-mails, contacts, calendars, task lists, text messages, photos, music, audio, visual, audio visual, video, text, graphics, programs and other information via telecommunications and global communications networks; data synchronization over telecommunications, communications and computer networks; remote data access services; e-mail, email notification and alert services; online instant messaging; provision of online conferencing, discussion groups, message boards and chat rooms; online video on demand or near on demand telecommunication and/or communication and/or broadcast and/or transmission services; online telecommunications services to enable the accessing and retrieving of data, files, e-mails, contacts, calendars, task lists, text messages, photos, music, audio, visual, audio visual, video, text, graphics, programs and other information via a computer or computer network or electronic device including services provided over a global communications network; online telecommunications services relating to webcasting and podcasting including services provided over a global communications network; peer to peer network communication services; provision of interactive polling services being telecommunications and/or communications and/or broadcasting services; consultancy, information and advisory services relating to all the aforesaid services; professional consultancy, information and advisory services relating to all the aforesaid services; consultancy, information and advisory services relating to all the aforesaid services provided on-line from a computer database or via a helpline or the Internet.
41 Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; Academies [education]; Amusement parks; Amusements; Animal training; Arranging and conducting of colloquiums; Arranging and conducting of concerts; Arranging and conducting of conferences; Arranging and conducting of congresses; Arranging and conducting of seminars; Arranging and conducting of symposiums; Arranging and conducting of workshops [training]; Arranging of beauty contests; Boarding schools; Booking of seats for shows; Bookmobile services; Calligraphy services; Cinema presentations; Circuses; Club services [entertainment or education]; Coaching [training]; Conducting fitness classes; Correspondence courses; Disc jockey services; Discotheque services; Dubbing; Education information; Educational examination; Electronic desktop publishing; Entertainer services; Entertainment information; Film production, other than advertising films; Gambling; Game services provided on-line from a computer network; Games equipment rental; Gymnastic instruction; Health club services [health and fitness training]; Holiday camp services [entertainment]; Language interpreter services; Layout services, other than for advertising purposes; Lending libraries; Microfilming; Modelling for artists; Movie studios; Music composition services; Music-halls; News reporters services; Night clubs; Nursery schools; Operating lotteries; Orchestra services; Organization of balls; Organization of competitions [education or entertainment]; Organization of exhibitions for cultural or educational purposes; Organization of fashion shows for entertainment purposes; Organization of shows [impresario services]; Organization of sports competitions; Party planning [entertainment]; Personal trainer services [fitness training]; Photographic reporting; Photography; Physical education; Practical training [demonstration]; Presentation of live performances; Production of music; Production of radio and television programmes; Production of shows; Providing amusement arcade services; Providing casino facilities [gambling]; Providing golf facilities; Providing karaoke services; Providing museum facilities [presentation, exhibitions]; Providing on-line electronic publications, not downloadable; Providing recreation facilities; Providing sports facilities; Publication of books; Publication of electronic books and journals on-line; Publication of texts, other than publicity texts; Radio entertainment; Recording studio services; Recreation information; Religious education; Rental of audio equipment; Rental of camcorders; Rental of cine-films; Rental of lighting apparatus for theatrical sets or television studios; Rental of movie projectors and accessories; Rental of radio and television sets; Rental of show scenery; Rental of skin diving equipment; Rental of sound recordings; Rental of sports equipment, except vehicles; Rental of sports grounds; Rental of stadium facilities; Rental of stage scenery; Rental of tennis courts; Rental of video cassette recorders; Rental of videotapes; Scriptwriting services; Services of schools [education]; Sign language interpretation; Sport camp services; Subtitling; Television entertainment; Theatre productions; Ticket agency services [entertainment]; Timing of sports events; Toy rental; Translation; Tuition; Videotape editing; Videotape film production; Videotaping; Vocational guidance [education or training advice]; Vocational retraining; Writing of texts, other than publicity texts; Zoological garden services; provision and production of audio visual content relating to entertainment, education, training, sport and culture; education and entertainment services by means of radio, television, telephony, the Internet and on-line databases; hiring, rental and leasing of cine-films, videos, DVDs, sound recordings, sound recording apparatus, sports apparatus, television sets and video recorders, DVD recorders and radio recorders; production of films for television and cinema; providing on-line electronic publications (not downloadable); publication of magazines, books, texts and printed matter; publication of electronic books or journals on-line; provision of electronic publications; online dictionaries, encyclopaedias, and reference texts; provision of online publications, including newspapers, magazines (periodicals), comics, journals (publications), books, user manuals, instructional and teaching materials; online posters, photographs, pictures, articles; issuing of online tickets; provision of recording studio facilities; hire of recording studios; live show production services; organising of sporting activities and competitions; box office services; production and presentation of programmes transmitted by television, the Internet or other telecommunication channels for the conduct of the interactive viewing, selection and purchase of goods; ticket reservation services relating to entertainment; production, presentation and distribution of radio and television programmes, interactive television, interactive games, interactive entertainment and interactive competitions; production, presentation and provision of competitions, contests, games, quizzes, studio entertainment and audience participation events; interactive television programme selection services for viewers; provision and production of interactive entertainment, news, cultural activities and sport for television viewers; interactive entertainment, educational, sporting and cultural services for television viewers; viewing guide services; viewing guide services facilitating the recordal and fixed term rental of programmes and movies; television programme recording services automatically initiated on the basis of customer viewing habits/preferences; video on demand and near video on demand entertainment, educational, sporting and cultural services; providing movies, videos and television programmes to viewers on demand and near video on demand; betting, gaming and gambling services; credit betting, gaming, gambling, lottery or bookmaking services; credit card betting, gaming, gambling, lottery or bookmaking services; organising and conducting lotteries; electronic betting, gaming, gambling, lottery or bookmaking services provided by means of the Internet, or via a global computer network, or on-line from a computer network database, or via telephony including to mobile telephones, or via a television channel including a television channel distributed by satellite, terrestrial or cable television broadcast; arranging and conducting competitions for video game players and computer game players; pay to play games services; peer to peer interactive games and gaming services; interactive poker games and gaming including single and multi player gaming formats; presentation and production of poker competitions, tournaments, games and gaming; educational or entertainment games played online; electronic publishing services; video taping and filming services; information and advisory services relating to the aforesaid services; provision of news, current affairs and sports information; news, current affairs and educational information services; information and advisory services relating to television and radio programmes, to education, recreation, entertainment, music and to sport; Booking and issuing of tickets for entertainment, sporting and cultural events; information and advisory services relating to television and radio programmes, to education, recreation, entertainment, music and to sport, provided on-line from a computer database or the Internet or to mobile telephones; factual information services relating to television and radio programmes, news and sport; instruction services; training services; leisure services; demonstration services for cultural, training, educational & entertainment purposes; advisory services relating to entertainment; arranging conferences, seminars, symposiums or workshops; arranging exhibitions or festivals; booking agency services for entertainment, sporting and cultural eventsrental; cinema services; cinema studio services; distribution of radio programmes, television programmes, films, motion pictures, pre-recorded video tapes, audio and/or visual material, pre-recorded video cassettes, DVDs or pre-recorded video discs; production of radio programmes, television programmes, films, motion pictures, pre-recorded video tapes, audio and/or visual material, pre-recorded video cassettes, DVDs or pre-recorded video discs; editing of radio programmes, television programmes, films, motion pictures, prerecorded video tapes, audio and/or visual material, pre-recorded video cassettes, DVDs or prerecorded video discs; hire, leasing or rental of radio programmes, television programmes, films, motion pictures, pre-recorded video tapes, audio and/or visual material, pre-recorded video cassettes, DVDs or pre-recorded video discs; exhibition of radio programmes, television programmes, films, motion pictures, pre-recorded video tapes, audio and/or visual material, prerecorded video cassettes, DVDs or pre-recorded video discs for entertainment, educational, sporting or cultural purposes; amusement park services with a theme of films, radio or television productions; organisation of amusement parks and theme parks; organisation of entertainment; preparation and production of radio programmes, television programmes, films, pre-recorded video tapes, DVDs, audio and/or visual material, pre-recorded video cassettes, pre-recorded video discs or motion pictures for distribution for transmission or broadcast by any means; provision of radio programmes, television programmes, films, audio and/or visual material or motion pictures online (not downloadable); publication of printed media and recordings; digital imaging services; dubbing; video tape editing; entertainment; film production; rental of motion pictures; movie studios; providing movie theatres facilities; production of shows; video film tape production; rental of audio equipment; rental of lighting apparatus for theatrical sets or television studios; rental of motion pictures; rental of movie projectors and movie projector accessories; rental of radios; rental of televisions and television equipment; rental of sports equipment; rental of video cameras; rental of video tapes; rental of video recorders; theatre productions; movie studio services; organising or hosting awards ceremonies; presentation of films; production of special effects for films; reservation services (included in this class) for sporting, scientific, political and cultural events; recording studio services; provision of video and audio content by rental, whereby the consumer is entitled to single or multiple viewings of the media content via any form of playback device, all relating to entertainment, education, sports and culture; education and providing of training in connection with environmental protection, energy conservation and ecology and animal welfare; education and providing of training in connection with alternative energy sources, including wind power, hydroelectric power, tidal power, geothermal power, solar power, biomass, and biofuels; publication of instructional material and promotional material relating to environmental protection, energy conservation and ecology and animal welfare; arranging and conducting of seminars and workshops (training); establishing training programmes; preparation and publication of training manuals; organising and conducting safety courses and educational courses; online news reporting services; online provision of information and general encyclopaedic knowledge relating to entertainment, education, training, sports, culture, news, current affairs, satellite, television and radio programmes, music, films, books and other printed matter, video games, computer games, amusement machines, amusement centres or amusement parks; online translation services; online library services including the lending and exchanging of books and other publications and photographs; provision of online classes, seminars, workshops, exhibitions and displays; leasing, booking and providing of diving equipment; online card games; organization of sports and holiday camps; ring tones (not downloadable) provided via the Internet; arranging, organisation and running of cycling events; provision of professional cycling services; organisation of cycling events; provision of online fitness tracking; leasing, rental and hiring of data rooms; high-definition studios, edit suites, voice-over studios and audio suites; consultancy, information and advisory services relating to all the aforesaid services; professional consultancy, information and advisory services relating to all the aforesaid services; consultancy, information and advisory services relating to all the aforesaid services provided on-line from a computer database or via a helpline or the Internet.
42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; Analysis for oil-field exploitation; Architectural consultation; Architecture; Authenticating works of art; Bacteriological research; Biological research; Calibration [measuring]; Chemical analysis; Chemical research; Chemistry services; Clinical trials; Cloud seeding; Computer programming; Computer rental; Computer software consultancy; Computer software design; Computer system analysis; Computer system design; Computer virus protection services; Construction drafting; Consultancy in the design and development of computer hardware; Consultancy in the field of energy-saving; Conversion of data or documents from physical to electronic media; Cosmetic research; Creating and maintaining web sites for others; Data conversion of computer programs and data [not physical conversion]; Design of interior decor; Digitization of documents [scanning]; Dress designing; Duplication of computer programs; Energy auditing; Engineering; Geological prospecting; Geological research; Geological surveys; Graphic arts design; Handwriting analysis [graphology]; Hosting computer sites [web sites]; Industrial design; Information technology [IT] consulting services; Installation of computer software; Land surveys; Maintenance of computer software; Material testing; Mechanical research; Monitoring of computer systems by remote access; Oil-field surveys; Oil prospecting; Oil-well testing; Packaging design; Physics [research]; Providing search engines for the internet; Provision of scientific information, advice and consultancy in relation to carbon offsetting; Quality control; Quality evaluation of wool; Quality valuation of standing timber; Recovery of computer data; Rental of computer software; Rental of web servers; Research and development of new products for others; Research in the field of environmental protection; Scientific laboratory services; Scientific research; Server hosting; Software as a service [SaaS]; Styling [industrial design]; Surveying; Technical project studies; Technical research; Textile testing; Underwater exploration; Updating of computer software; Urban planning; Vehicle roadworthiness testing; Water analysis; Weather forecasting; Web site design consultancy; including online technical storage facilities, online technical back-up services and online technical back-up facilities, software as a service [saas] services, and electronic hosting of files, data, photographs, graphics, documents, videos, images, audio files, audio-visual files, visual files, computer files, computer applications, information for others and video-conferencing services; computer services relating to entertainment, education, retrieval of information and data via telephone, line, cable, wire or fibre, database or computer network; computer services for retrieving information, messages, text, sound, images and data via a computer network; computer services relating to radio and television programmes; computer services; design, drawing and commissioned writing all for the compilation of web pages on the Internet; hosting websites; creating and maintaining websites; computer services for interactive communications and broadcasting; installation, rental and maintenance of computer software; computer services relating to entertainment, education, retrieval of information and data via telephone line, cable, wire or fibre, database or computer network; computer services for retrieving information, messages, text sound, images and data via a computer network, computer services for relating to radio and television programmes, computer services; maintenance and repair of software for operating game controllers; home computer services namely computer consultancy, installation, repair and maintenance of computer software, updating software and computer support services; computer services, namely the organisation of an infrastructure to enable television subscribers to access internet services via the television; advice relating to the development of computer systems; advisory services relating to computer based information systems; advisory services relating to computer hardware or software; design, installation, maintenance or updating of computer software; design of computer hardware; design services; designing electrical or electronic systems; design services for artwork for animated films; computer programming services; internet walled garden services; operation of search engines; rental or leasing of computer hardware or software; testing, research, assessing, consultancy, advising or providing information in relation to the foregoing; computer services for on-line shopping; computer services relating to the processing of orders and payments; providing information and advice with regard to environmental protection, energy conservation and alternative energy sources, ecology as well as conducting research and drawing up expert reports in the aforementioned fields; research of durable use of nature and the environment; Development services for products, new technologies, activities and construction projects all relating to nature and the environment; technical assistance concerning environmental protection, energy conservation and alternative energy sources, ecology and animal welfare and effecting such projects; development and testing for renewable energy sources including wind power, hydroelectric power, tidal power, geothermal power, solar power, biomass, and biofuels, and components therefor; effecting research projects concerning environmental protection, energy conservation and alternative energy sources, ecology and animal welfare; provision of non-downloadable computer software for transmitting, receiving, synchronizing, displaying, backing-up, monitoring, controlling, sharing, coding, decoding, encrypting, accessing, remotely accessing, creating, collecting, storing, securing, removing, transferring, disseminating, locating, organizing or otherwise utilizing data, voice, multimedia, audio, visual, music, photographs, drawings, images, audiovisual, video, text, graphics or other data, including over a global communications network; application service provider services; technical advisory services including these services provided by a helpline relating to scientific and technological issues; provision of software updates electronically; weather forecasting online; weather forcasting; provision of online mapping; production of artwork for animated films; provision of customised webpages containing user defined information, search engines and links to other websites; online scanning, detecting, quarantining and eliminating of viruses, worms, trojans, spyware, malware and unauthorised data and programs on computers and electronic devices; online hosting services allowing users to publicise and share data online; online provision of information and general encyclopaedic knowledge relating to computer security, online security, environmental protection, energy conservation, ecology, alternative energy sources, including wind power, hydroelectric power, tidal power, geothermal power, solar power, biomass, and biofuel; provision of remote back-up services for computer data including services provided over a global communications network; online storage of files, data, photographs, graphics, documents, videos, images, audio files, audio-visual files, visual files, computer files, computer applications and information for others, electronic data storage services for personal and business use, and services for the electronic storage and organization of files, images, music, audio, video, photos, drawings, audio-visual, text, documents and data; electronic and online storage service; data storage services (other than physical storage); computerised data storage services; amconsultancy, information and advisory services relating to all the aforesaid services; professional consultancy, information and advisory services relating to all the aforesaid services; consultancy, information and advisory services relating to all the aforesaid services provided on-line from a computer database or via a helpline or the Internet.
45 Legal services; security services for the protection of property and individuals; Adoption agency services; Alternative dispute resolution services; Arbitration services; Baby sitting; Baggage inspection for security purposes; Chaperoning; Clothing rental; Copyright management; Crematorium services; Detective agencies; Evening dress rental; Fire-fighting; Funerals; Genealogical research; Guards; Horoscope casting; House sitting; Inspection of factories for safety purposes; Intellectual property consultancy; Intellectual property watching services; Legal research; Licensing of computer software [legal services]; Licensing of intellectual property; Litigation services; Lost property return; Mediation; Missing person investigations; Monitoring of burglar and security alarms; Night guards; Opening of security locks; Organization of religious meetings; Personal background investigations; Personal body guarding; Pet sitting; Planning and arranging of wedding ceremonies; Registration of domain names [legal services]; Rental of fire alarms; Rental of fire extinguishers; Rental of safes; Security consultancy; Undertaking; astrological services; career counselling; consultancy services in the field of clothing fashion; colour analysis for personal appearance; consultancy services relating to health and safety; consultancy services relating to social planning; consultation relating to astrology; consultation relating to horoscopes; consumer advisory services; crime prevention advisory services; detective agencies; expert witness services; funeral services; genealogical services; private investigation services; key holding services; lock opening services; lost property services; lost dog location services; mediation services; microchip security services for pets; personal shopper services; wedding present lists services; licensing of radio programmes, television programmes, films, motion pictures, pre-recorded video tapes, audio and/or visual material, pre-recorded video cassettes, DVDs or pre-recorded video discs; advisory services relating to intellectual property or industrial property licensing or protection; computer software licensing; exploitation of copyright protected material; exploitation of rights of radio programmes, television programmes, films, pre-recorded video tapes, pre-recorded video cassettes, pre-recorded video discs or motion pictures; exploitation of transmission rights; exploitation of intellectual property or industrial property rights; issue of licensing rights; licensing services; management of intellectual property or industrial property rights; services for the exploitation of rights in radio programmes, television programmes, films, pre-recorded video tapes, pre-recorded video cassettes, pre-recorded video discs or motion pictures; services for the exploitation of intellectual property or industrial property rights; exploitation of printed matter (copyright); provision of horoscopes; real estate licensing; lobbying for political purposes, including political pressure concerning environmental protection, energy conservation and alternative energy sources, ecology and animal welfare; provision of home and personal monitoring and security alarm services; anti-theft and break-in alarm services; fire alarm and protection services; security assessment relating to the security of persons and domestic properties; computerised security services for persons and domestic properties; monitoring of personal security systems and security control apparatus; advisory services relating to security; rental of security apparatus; rental of security surveillance apparatus; electrical protection services for central offices; services for monitoring discharge systems and waterflow alarms; security and fire system monitoring services; site monitoring with regard to fire and security; security services with regard to protection against fires and break-ins; online provision of information and general encyclopaedic knowledge relating to security, security systems, personal security, business security, household security; online social networking services, excluding on-line dating services; provision of horoscopes online; provision of interactive personal calendars from a computer database or over the Internet; provision of online fraud protection services; personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals, namely provision of online personal, lifestyle and emotional tracking; legal assistance concerning environmental protection, energy conservation and alternative energy sources, ecology and animal welfare and effecting such projects; providing on-line computer databases and online searchable databases in the field of social networking, excluding on-line dating databases; consultancy, information and advisory services relating to all the aforesaid services; professional consultancy, information and advisory services relating to all the aforesaid services; consultancy, information and advisory services relating to all the aforesaid services provided on-line from a computer database or via a helpline or the Internet.

SKY MATCH, Info about trademak list

This trademark SKY MATCH list was get 02.01.2017 05:36 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688