Graphics Trademark, owner SONY CORPORATION

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15750631
Reprodukce: - - ochranná známka
-
Třídy výrobků a služeb: 9, 41, 42
Obrazové třídy: 25.7.21, 26.7.21
Datum podání přihlášky: 16.08.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 21.09.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník: Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, Japonsko
Země původu: Japonsko
Zástupce: MÜLLER FOTTNER STEINECKE RECHTSANWALTS- UND PATENTANWALTSPARTNERSCHAFT MBB, Prielmayerstr. 3, München, 80335, Spolková republika Německo
Stav dokumentu: Zveřejněná přihláška
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb: > > > > > >
CS9 Kinematografické promítací přístroje; Kinematografické promítací přístroje; Promítací přístroje; Promítací přístroje; Televizní přístroje; Přehrávače a nahrávače pro videodisky; Přehrávače a rekordéry optických disků; Digitální audio přehrávače a rekordéry; Digitální video přehrávače a rekordéry; Přenosné audiopřehrávače; Chytré telefony (smartphony); Bezdrátové telefony; Digitální kamery/fotoaparáty; Videokamery; Maskový displej; Tablety (počítače); Notebooky (počítače); Počítače (laptopy); Počítače; Obrazové, video a hudební soubory ke stažení pro použití ve vztahu k promítání obrázků na promítacích plátnech, zdech, budovách, nábytku, interiérových doplňcích a hračkách; Počítačový software pro použití ve vztahu k promítání obrázků na promítacích plátnech, zdech, budovách, nábytku, interiérových doplňcích a hračkách.
41 Poskytování informací o zábavě prostřednictvím internetu; Pořádání a plánování filmových, show, hereckých nebo hudebních představení; Filmová představení, filmová produkce nebo filmová distribuce; Realizace živých vystoupení; Režírování nebo uvádění her; Poskytování zábavních míst, Jmenovitě, Služby zábavních parků; Poskytování zábavních služeb, jmenovitě vedení akcí sestávajících z promítání obrázků na promítacích plátnech, zdech, budovách, nábytku, interiérových doplňcích a hračkách; Pronájem kinematografických projektorů, filmových projektorů a fotografických projektorů pro zábavní účely pro použití při akcích sestávajících z promítání obrázků na promítacích plátnech, zdech, budovách, nábytku, interiérových doplňcích a hračkách.
42 Poskytování počítačového softwaru pro použití ve vztahu k promítání obrázků na promítacích plátnech, zdech, budovách, nábytku, interiérových doplňcích a hračkách; Hosting platformy pro elektronický obchod na internetu; Údržba softwaru používaného v oboru elektronického obchodování; Poskytování pronájmu elektronického úložného prostoru na internetu v oboru elektronického obchodování; Poskytování multimediálních obsahů k použití ve vztahu k promítání obrazu na projekční plátna, stěny, budovy, nábytek, interiérové doplňky a hračky, jmenovitě navrhování a vývoj multimediálních výrobků, zejména softwaru a databází k použití ve vztahu k promítání obrazu na projekční plátna, stěny, budovy, nábytek, interiérové doplňky a hračky, poskytování dočasného použití softwaru a databází na bázi webu k použití ve vztahu k promítání obrazu na projekční plátna, stěny, budovy, nábytek, interiérové doplňky a hračky, hostování multimediálních obsahů k použití ve vztahu k promítání obrazu na projekční plátna, stěny, budovy, nábytek, interiérové doplňky a hračky; Navrhování počítačové grafiky, Jmenovitě, Tvorba promítacích obrázků.
FR9 Projecteurs cinématographiques; Projecteurs cinématographiques; Projecteurs; Appareils de projection; Téléviseurs; Lecteurs et enregistreurs de DVD; Enregistreurs et lecteurs de disques optiques; Lecteurs et enregistreurs numériques de cassettes audio; Lecteurs et enregistreurs vidéo numériques; Lecteurs audio portables; Ordiphones [smartphones]; Téléphones sans fil; Appareils photographiques numériques; Caméscopes; Visiocasque (casque à affichage virtuel); Tablettes électroniques; Ordinateurs blocs-notes; Ordinateurs portables; Ordinateurs; Fichiers d'images, vidéo et musicaux téléchargeables destinés à la projection d'images sur des écrans de projection, des murs, des bâtiments, des meubles, des accessoires intérieurs et des jouets; Logiciels destinés à la projection d'images sur des écrans de projection, des murs, des bâtiments, des meubles, des accessoires intérieurs et des jouets.
41 Fourniture d'informations de divertissement par le biais de l'internet; Préparation et planification de films, spectacles, pièces de théâtre et concerts de musique; Projections de films, production de films cinématographiques, ou distribution de films cinématographiques; Représentation de spectacles; Mise en scène de présentation de pièces de théâtre; Mise à disposition de lieux de divertissement, À savoir, Services de parcs d'attractions; Fourniture de services de divertissement, à savoir, conduite d'évènements consistant en la projection d'images sur des écrans de projection, des murs, des bâtiments, des meubles, des accessoires intérieurs et des jouets; Location de projecteurs cinématographiques, projecteurs de films et projecteurs photographiques à des fins de divertissement et destinés à des évènements consistant en la projection d'images sur des écrans de projection, des murs, des bâtiments, des meubles, des accessoires intérieurs et des jouets.
42 Fourniture de logiciels destinés à la projection d'images sur des écrans de projection, des murs, des bâtiments, des meubles, des accessoires intérieurs et des jouets; Hébergement de plates-formes de commerce électronique sur Internet; Maintenance de logiciels destinés au domaine du commerce électronique; Fourniture ou location d'espaces de stockage électronique sur l'internet dans le domaine du commerce électronique; Fourniture de contenus multimédias destinés à la projection d'images sur des écrans de projection, des murs, des bâtiments, des meubles, des accessoires intérieurs et des jouets, à savoir conception et développement de produits multimédias, en particulier de logiciels et bases de données destinés à la projection d'images sur des écrans de projection, des murs, des bâtiments, des meubles, des accessoires intérieurs et des jouets, fourniture d'accès temporaire à des logiciels et à des bases de données en ligne destinés à la projection d'images sur des écrans de projection, des murs, des bâtiments, des meubles, des accessoires intérieurs et des jouets, hébergement de contenus multimédias destinés à la projection d'images sur des écrans de projection, des murs, des bâtiments, des meubles, des accessoires intérieurs et des jouets; Services d'infographie, À savoir, Création d'images destinées à la projection.
EN9 Cinematographic projectors; movie projectors; photographic projectors; projection apparatus; Televisions; DVD players and recorders; optical disc players and recorders; digital audio players and recorders; digital video players and recorders; portable audio players; smart phones; portable telephones; digital cameras; video cameras; head mount displays; tablet computers; notebook computers; laptop computers; computers; downloadable image, video and music files for use in relation to projecting images on projection screens, walls, buildings, furniture, interior accessories and toys; computer software for use in relation to projecting images on projection screens, walls, buildings, furniture, interior accessories and toys.
41 Providing entertainment information via the Internet; arranging and planning of movies, shows, plays or musical performance; movie showing, movie film production, or movie film distribution; presentation of live show performances; direction or presentation of plays; providing entertainment facilities, namely, amusement parks; providing entertainment services, namely, conducting events consisting of projecting images on projection screens, walls, buildings, furniture, interior accessories and toys; Rental of cinematographic projectors, movie projectors and photographic projectors for entertainment purposes for use in events consisting of projecting images on projection screens, walls, buildings, furniture, interior accessories and toys.
42 Providing computer software for use in relation to projecting images on projection screens, walls, buildings, furniture, interior accessories and toys; hosting of e-commerce platforms on the Internet; maintenance of software used in the field of e-commerce; provision or rental of electronic storage space on the Internet in the field of e-commerce; provision of multimedia contents for use in relation to projecting images on projection screens, walls, buildings, furniture, interior accessories and toys, namely design and development of multimedia products, especially software and databases for use in relation to projecting images on projection screens, walls, buildings, furniture, interior accessories and toys, providing temporary use of web based software and databases for use in in relation to projecting images on projection screens, walls, buildings, furniture, interior accessories and toys, hosting of multimedia contents for use in relation to projecting images on projection screens, walls, buildings, furniture, interior accessories and toys; computer graphic design services, namely, creating of projection images.

-, Info about trademak list

This trademark - list was get 11.12.2016 11:20 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688