Future Lab Program - Trademark, owner SONY CORPORATION

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15917032
Reprodukce: Future Lab Program - ochranná známka
Future Lab Program
Třídy výrobků a služeb: 9, 35, 42
Obrazové třídy: 26.3.23
Datum podání přihlášky: 13.10.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 21.12.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník: Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, Japonsko
Země původu: Japonsko
Zástupce: MÜLLER FOTTNER STEINECKE RECHTSANWALTS- UND PATENTANWALTSPARTNERSCHAFT MBB, Prielmayerstr. 3, München, 80335, Spolková republika Německo
Stav dokumentu: Zveřejněná přihláška
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb: > > > > > >
CS9 Fotografické stroje a přístroje; Kinematografické přístroje a zařízení; Optické stroje a přístroje; Čidla a ostatní měřicí nebo testovací stroje a nástroje; Telekomunikační přístroje a zařízení; Počítače, počítačový software ke stažení a jiná elektronická zařízení, přístroje a jejich části, jmenovitě projektory, zejména pak obrazové projektory a videoprojektory; Audio/vizuální zařízení, přístroje pro příjem, zpracování, vysílání a reprodukci dat, zvuku a/nebo obrazu; Brýle [dioptrické brýle a ochranné brýle].
35 Propagační činnost, reklama; Analýza a průzkum trhu; Poskytování informací o prodejích; Maloobchod se zaměřením na elektrické strojní zařízení a přístroje, jmenovitě fotografická zařízení a přístroje, kinematografická zařízení a přístroje, optická zařízení a přístroje, snímače a jiná měřící nebo zkušební zařízení a nástroje, telekomunikační zařízení a přístroje, počítače, počítačový software ke stažení, projektory, zejména obrazové projektory a videoprojektory, audio zařízení, audio/vizuální zařízení, přístroje pro příjem, zpracování, vysílání a reprodukci dat, zvuku a/nebo obrazu, brýle [optické výrobky a ochranné brýle].
42 Navrhování počítačového softwaru, programování počítačů a údržba počítačového softwaru; Testování nebo výzkum strojů, přístrojů a nástrojů; Poskytování počítačových programů.
FR9 Machines et appareils photographiques; Machines et appareils cinématographiques; Appareils et machines optiques; Capteurs et autres machines et instruments de mesurage ou de test; Machines et appareils de télécommunication; Ordinateurs, logiciels téléchargeables et autres machines et appareils électroniques, et leurs parties, à savoir projecteurs, en particulier vidéoprojecteurs et projecteurs d'images, dispositifs audio; Dispositifs audio/vidéo, appareils pour la réception, le traitement, la transmission et la reproduction de données, sons et/ou images; Lunettes [lunettes et lunettes de protection].
35 Publicité; Services de recherche et d'analyse de marché; Fourniture d'information sur les ventes commerciales; Services de vente au détail ou de vente en gros de machines et appareils électriques, à savoir de machines et appareils photographiques, machines et appareils cinématographiques, machines et appareils optiques, capteurs et autres machines et instruments de mesurage ou de test, machines et appareils de télécommunications, ordinateurs, logiciels téléchargeables, projecteurs, en particulier vidéoprojecteurs et projecteurs d'images, dispositifs audio, dispositifs audiovisuels, appareils pour la réception, le traitement, la transmission et la reproduction de données, sons et/ou d'images, lunettes [lunettes et lunettes de sécurité].
42 Conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; Essais et recherches concernant des machines, appareils et instruments; Mise à disposition de programmes informatiques.
EN9 Photographic machines and apparatus; cinematographic machines and apparatus; optical machines and apparatus; sensors and other measuring or testing machines and instruments; telecommunication machines and apparatus; computers, downloadable computer software and other electronic machines, apparatus and their parts, namely projectors, especially image and video projectors, audio devices; audio/visual devices, apparatus for receiving, processing, transmitting and reproducing data, sounds and/or images; spectacles [eye glasses and goggles].
35 Advertising and publicity services; marketing research and analysis; providing information for commercial sales; retail services or wholesale services for electrical machinery and apparatuses, namely for photographic machines and apparatus, cinematographic machines and apparatus, optical machines and apparatus, sensors and other measuring or testing machines and instruments, telecommunication machines and apparatus, computers, downloadable computer software, projectors, especially image and video projectors, audio devices, audio/visual devices, apparatus for receiving, processing, transmitting and reproducing data, sounds and/or images, spectacles [eye glasses and goggles].
42 Computer software design, computer programing and maintenance of computer software; testing or research on machines, apparatus and instrument; providing computer programs.

Future Lab Program, Info about trademak list

This trademark Future Lab Program list was get 15.01.2017 08:16 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688