Rayarium - Trademark, owner SONY CORPORATION

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15766181
Znění ochranné známky: Rayarium
Třídy výrobků a služeb: 9, 42
Datum podání přihlášky: 24.08.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 19.10.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník: Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, Japonsko
Země původu: Japonsko
Zástupce: MÜLLER FOTTNER STEINECKE RECHTSANWALTS- UND PATENTANWALTSPARTNERSCHAFT MBB, Prielmayerstr. 3, München, 80335, Spolková republika Německo
Stav dokumentu: Zveřejněná přihláška
Druh: Slovní
Seznam výrobků a služeb: > > >
CS9 Kinematografické promítací přístroje; Kinematografické promítací přístroje; Promítací přístroje; Promítací přístroje; Kostry, rámy pro promítací přístroje; Příslušenství k promítacím přístrojům; Televizní přístroje; Přehrávače a nahrávače pro videodisky; Přehrávače a rekordéry optických disků; Digitální audio přehrávače a rekordéry; Digitální video přehrávače a rekordéry; Přenosné audiopřehrávače; Chytré telefony (smartphony); Bezdrátové telefony; Digitální kamery/fotoaparáty; Videokamery; Video displeje připevněné na hlavě; Tablety (počítače); Notebooky (počítače); Počítače (laptopy); Počítače; Obrazové, video a hudební soubory ke stažení k použití v souvislosti s promítáním obrazu na projekční plátna, stěny, budovy, nábytek, interiérové doplňky a hračky; Počítačový software k použití v souvislosti s promítáním obrazu na projekční plátna, stěny, budovy, nábytek, interiérové doplňky a hračky; Počítačový software pro ovládání promítacích přístrojů; Počítačový software pro ovládání koster, rámů pro promítací přístroje.
42 Poskytování počítačového softwaru k použití v souvislosti s promítáním obrazu na promítacích plátnech, zdech, budovách, nábytku, interiérových doplňcích a hračkách; Poskytování počítačového softwaru pro ovládání promítacích přístrojů; Poskytování počítačového softwaru pro ovládání vidlic promítacích přístrojů; Hosting platformy pro elektronický obchod na internetu; Údržba softwaru používaného v oboru elektronického obchodování; Poskytování pronájmu elektronického úložného prostoru na internetu v oboru elektronického obchodování; Poskytování multimediálních obsahů k použití ve vztahu k promítání obrazu na projekční plátna, stěny, budovy, nábytek, interiérové doplňky a hračky, jmenovitě navrhování a vývoj multimediálních výrobků, zejména softwaru a databází k použití ve vztahu k promítání obrazu na projekční plátna, stěny, budovy, nábytek, interiérové doplňky a hračky, poskytování dočasného použití softwaru a databází na bázi webu k použití ve vztahu k promítání obrazu na projekční plátna, stěny, budovy, nábytek, interiérové doplňky a hračky, hosting multimediálního obsahu pro druhé k použití ve vztahu k promítání obrazu na promítacích plátnech, zdech, budovách, nábytku, interiérových doplňcích a hračkách; Navrhování počítačové grafiky, Jmenovitě, Tvorba promítacích obrázků.
FR9 Projecteurs cinématographiques; Projecteurs cinématographiques; Projecteurs; Appareils de projection; Socles pour appareils de projection; Accessoires pour appareils de projection; Téléviseurs; Lecteurs et enregistreurs de DVD; Enregistreurs et lecteurs de disques optiques; Lecteurs et enregistreurs numériques de cassettes audio; Lecteurs et enregistreurs vidéo numériques; Lecteurs audio portables; Ordiphones [smartphones]; Téléphones sans fil; Appareils photographiques numériques; Caméscopes; Visiocasques; Tablettes électroniques; Ordinateurs blocs-notes; Ordinateurs portables; Ordinateurs; Fichiers d'images, vidéo et musicaux téléchargeables destinés à la projection d'images sur des écrans de projection, des murs, des bâtiments, des meubles, des accessoires intérieurs et des jouets; Logiciels destinés à la projection d'images sur des écrans de projection, des murs, des bâtiments, des meubles, des accessoires intérieurs et des jouets; Logiciels pour la commande d'appareils de projection; Logiciels pour la commande de socles pour appareils de projection.
42 Fourniture de logiciels destinés à la projection d'images sur des écrans de projection, murs, bâtiments, meubles, accessoires intérieurs et jouets; Fourniture de logiciels pour commande d'appareils de projection; Fourniture de logiciels pour commande de socles pour appareils de projection; Hébergement de plates-formes de commerce électronique sur Internet; Maintenance de logiciels destinés au domaine du commerce électronique; Fourniture ou location d'espaces de stockage électronique sur l'internet dans le domaine du commerce électronique; Fourniture de contenus multimédias destinés à la projection d'images sur des écrans de projection, des murs, des bâtiments, des meubles, des accessoires intérieurs et des jouets, à savoir conception et développement de produits multimédias, en particulier de logiciels et bases de données destinés à la projection d'images sur des écrans de projection, des murs, des bâtiments, des meubles, des accessoires intérieurs et des jouets, fourniture d'accès temporaire à des logiciels et à des bases de données en ligne destinés à la projection d'images sur des écrans de projection, des murs, des bâtiments, des meubles, accessoires intérieurs et jouets, hébergement de contenus multimédias pour des tiers destinés à la projection d'images sur des écrans de projection, murs, bâtiments, meubles, accessoires intérieurs et jouets; Services d'infographie, À savoir, Création d'images destinées à la projection.
EN9 Cinematographic projectors; movie projectors; photographic projectors; projection apparatus; cradles for projection apparatus; accessories for projection apparatus; Televisions; DVD players and recorders; optical disc players and recorders; digital audio players and recorders; digital video players and recorders; portable audio players; smart phones; portable telephones; digital cameras; video cameras; head mounted video displays; tablet computers; notebook computers; laptop computers; computers; downloadable image, video and music files for use in connection with projecting images on projection screens, walls, buildings, furniture, interior accessories and toys; computer software for use in connection with projecting images on projection screens, walls, buildings, furniture, interior accessories and toys; computer software for controlling projection apparatus; computer software for controlling cradles for projection apparatus.
42 Providing computer software for use in connection with projecting images on projection screens, walls, buildings, furniture, interior accessories and toys; providing computer software for controlling projection apparatus; providing computer software for controlling cradles for projection apparatus; hosting of e-commerce platforms on the Internet; maintenance of software used in the field of e-commerce; provision or rental of electronic storage space on the Internet in the field of e-commerce; provision of multimedia contents for use in relation to projecting images on projection screens, walls, buildings, furniture, interior accessories and toys, namely design and development of multimedia products, especially software and databases for use in relation to projecting images on projection screens, walls, buildings, furniture, interior accessories and toys, providing temporary use of web based software and databases for use in in relation to projecting images on projection screens, walls, buildings, furniture, interior accessories and toys, hosting of multimedia contents for others for use in relation to projecting images on projection screens, walls, buildings, furniture, interior accessories and toys; computer graphic design services, namely, creating of projection images.

Rayarium, Info about trademak list

This trademark Rayarium list was get 26.10.2016 09:35 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688