DEMANSIN - Trademark, owner SPOFA a.s.

Trademark info fields

SourceÚPV-ČR
Application46525
Trademark textDEMANSIN
Registration161083
Product Classes1, 3, 5
Filing date04.10.1972
Priority date:
04.10.1972
Country of priority
CZ
Registration date26.10.1972
Expiration/renewal date04.10.2002
Applicant/Holder SPOFA a.s.
Applicant/Holder (history)**** Private data ****
Applicant/Holder (history)**** Private data ****
Applicant/Holder (history)**** Private data ****
Applicant/Holder (history)**** Private data ****
Representative**** Private data ****
StatusZaniklý dokument
TypeSlovní
OZ obnovena do04.10.2002
Nice ClassificationVýrobky lučební pro zdravotnický průmysl; umělé a syntetické pryskyřice; lučebniny na konzervování potravin Zdravotnická mýdla; výrobky voňavkářské, etherické oleje, výrobky kosmetické; vodičky na mytí vlasů; prostředky na čištění zubů Výrobky lékárnické, veterinářské a zdravotnické; léčiva pro lidi a zvířata; výrobky dietetické pro děti a nemocné; náplasti, materiál na obvazy; hmoty na plombování zubů a na otisky zubů; léčiva pro dentisty; desinfekční prostředky s výjimkou desinfekčních prostředků na vázání prachu; prostředky na ničení plevele a škodlivých zvířat; medicinální vína, medicinální nápoje, sirupy k farmaceutickým účelům

Chemical products for medical industry, artificial and synthetic resin, chemicals for preservation of foodstuffs; medical soaps, perfumer products, etheric oil, cosmetic products, lotions for shampoo, substances on cleaning tooth; products pharmaceutical, veterinary and medical, medicaments for people and animals, sitology products for children and ills, strapping, material on dressings, masses on sealing tooth and on rubbings of tooth, masses on sealing tooth and on rubbings tooth, medicaments for dentists, Des-infectious substances with the exception of des-infectious substances on binding dust, substances for killing of weed and harmful animals, medicinal wines, medicinal beverages, syrups for pharmaceutical purposes


DEMANSIN, Info about trademak list

This trademark DEMANSIN list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 1 trademark of text DEMANSIN.

Search trademark
Zobrazit sloupec 

Ochrana dat     Mobil version

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.