ERTAGONIN - Trademark, owner SPOFA a.s.

Trademark info fields

SourceÚPV-ČR
Application49211
Trademark textERTAGONIN
Registration162890
Product Classes1, 3, 5
Filing date13.02.1976
Priority date:
13.02.1976
Country of priority
CZ
Registration date21.05.1976
Expiration/renewal date13.02.2006
Applicant/Holder SPOFA a.s.
Applicant/Holder (history)**** Private data ****
Applicant/Holder (history)**** Private data ****
Applicant/Holder (history)**** Private data ****
Applicant/Holder (history)**** Private data ****
Representative**** Private data ****
StatusZaniklý dokument
TypeSlovní
OZ obnovena do13.02.2006
Nice Classification výrobky lučební pro zdravotnický průmysl, umělé a syntetické pryskyřice, lučebniny na konzervování potravin; zdravotnická mýdla, výrobky voňavkářské, etherické oleje, výrobky kosmetické, vodičky na mytí vlasů, prostředky na čistění zubů;
výrobky lékárnické, veterinářské a zdravotnické, léčiva pro lidi a zvířata, výrobky dietetické pro děti a nemocné, náplasti, materiál na obvazy, hmoty na plombování zubů a na otisky zubů, léčiva pro dentisty, desinfekční prostředky s výjimkou desinfekčních prostředků na vázání prachu, prostředky na ničení plevele a škodlivých zvířat, medicinální vína, medicinální nápoje, sirupy k farmaceutickým účelům.

chemical products for medical industry, artificial and synthetic resins, chemicals for packing of foodstuffs; medical soaps, perfumery products, essential oils, cosmetic products, hair lotions, substances for tooth cleaning; pharmaceutical, veterinary and medical products, pharmaceuticals for people and animals; sitology products for children and ills; plasters, dressings material; masses for tooth sealing and for tooth prints, chemicals for dentists, des-infectious substances with exeption of substances for dust bindidng, , substances for weed killing and harmful animals killing, medicinal wines, medicinal beverages, syrups for pharmaceutical purposes


ERTAGONIN, Info about trademak list

This trademark ERTAGONIN list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 1 trademark of text ERTAGONIN.

Search trademark
Zobrazit sloupec 

Ochrana dat     Mobil version

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.