FROMAGIN - Trademark, owner SPOFA a.s.

Trademark info fields

SourceÚPV-ČR
Application46570
Trademark textFROMAGIN
Registration161293
Product Classes1, 5, 32
Filing date18.10.1972
Priority date:
18.10.1972
Country of priority
CZ
Registration date08.03.1973
Expiration/renewal date18.10.2002
Applicant/Holder SPOFA a.s.
Applicant/Holder (history)**** Private data ****
Applicant/Holder (history)**** Private data ****
Applicant/Holder (history)**** Private data ****
Applicant/Holder (history)**** Private data ****
Representative**** Private data ****
StatusZaniklý dokument
TypeSlovní
OZ obnovena do18.10.2002
Nice Classificationtř.1 Výrobky lučební pro zdravotnický průmysl, umělé a syntetické pryskyřice, lučebniny na konzervování potravin. tř.5 Výrobky lékárnické, veterinářské a zdravotnické, léčiva pro lidi a zvířata, výrobky dietetické pro děti a nemocné, náplasti, materiál na obvazy, hmoty na plombování zubů a na otisky zubů, léčiva pro dentisty, desinfekční prostředky s výjimkou desinfekčních prostředků na vázání prachu, prostředky na ničení plevele a škodlivých zvířat, medicinální vína, medicinální nápoje, sirupy k farmaceutickým účelům, enzymatické výrobky. tř.32 Strojené vody minerální, nápoje šumivé, nealkoholické osvěžující z ovoce, sirupy k přípravě lihuprostých nápojů.

cl.1 Chemical products for medical industry, artificial and synthetic resin, chemicals for preservation of foodstuffs; cl.5 Products pharmaceutical, veterinary and medical; medicaments for people and animals; sitology products for children and ills, patches, material for dressings; masses for sealing tooth and for rubbings of tooth; medicaments for dentists; desinfectants with the exception of desinfectants for binding dust; substances for killing of weed and harmful animals; medicinal wines, medicinal beverages, syrups to pharmaceutical objects ,enzymatic products. cl.32 Artificial mineral waters, beverages fizzy, non-alcoholic refrigerant from fruit, syrups for preparation of dealcoholized beverages


FROMAGIN, Info about trademak list

This trademark FROMAGIN list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 1 trademark of text FROMAGIN.

Search trademark
Zobrazit sloupec 

Ochrana dat     Mobil version

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.