SPOVENOL - Trademark, owner SPOFA a.s.

Trademark info fields

SourceÚPV-ČR
Application47919
Trademark textSPOVENOL
Registration162035
Product Classes1, 5, 32
Filing date24.05.1974
Priority date:
24.05.1974
Country of priority
CZ
Registration date19.07.1974
Expiration/renewal date24.05.2004
Applicant/Holder SPOFA a.s.
Applicant/Holder (history)**** Private data ****
Applicant/Holder (history)**** Private data ****
Applicant/Holder (history)**** Private data ****
Applicant/Holder (history)**** Private data ****
Representative**** Private data ****
StatusZaniklý dokument
TypeSlovní
OZ obnovena do24.05.2004
Nice Classificationtř. 1 Výrobky lučební pro zdravotnický průmysl, umělé a syntetické pryskyřice; lučebniny na konzervování potravin tř. 5 Výrobky lékárnické, veterinářské a zdravotnické; léčiva pro lidi a zvířata; výrobky dietetické pro děti a nemocné, náplasti, materiál na obvazy; hmoty pro plombování zubů a na otisky zubů; léčiva pro dentisty; desinfekční prostředky s výjimkou desinfekčních prostředků na vázání prachu; prostředky na ničení plevele a škodlivých zvířat; medicinální vína, medicinální nápoje, sirupy k farmaceutickým účelům tř.32 Strojené vody minerální, nápoje šumivé, nealkoholické osvěžující z ovoce, sirupy k přípravě lihuprostých nápojů

class 1 Chemical products for medical industry, artificial and synthetic resins; chemicals for packing of foodstuffs of class 5 Pharmaceutical products, veterinary and medical products; pharmaceuticals for people and animals; sitology products for children and ills, plasters, material for dressings; masses for tooth sealing and tooth prints; pharmaceuticals for dentists; Des-infectious substances except of des-infectious substances for dust binding; substances for weed killing and harmful animals killing; medical wines, medical beverages, syrups for pharmaceutical purposes class 32 Affected mineral waters, fizzy beverages, non-alcoholic refrigerant beverages made of fruit, syrups for preparation of dealcoholized beverages


SPOVENOL, Info about trademak list

This trademark SPOVENOL list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 1 trademark of text SPOVENOL.

Search trademark
Zobrazit sloupec 

Ochrana dat     Mobil version

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.