ECONYL - Trademark, owner Südpack Verpackungen GmbH & Co. KG

Trademark info fields

- - - - - -
Source OHIM
Application 10187383
Trademark text Econyl
Product Classes 16, 20, 21
Filing date 10.08.2011
Publication date 05.10.2011
Registration date 12.01.2012
Expiration/renewal date 10.08.2021
Applicant/Holder Südpack Verpackungen GmbH & Co. KG
Representative FRIEDRICH GRAF VON WESTPHALEN & PARTNER
Status Zapsaná
Type Slovní
Nice Classification
16
Umělohmotné balicí materiály (nezařazené do jiných tříd); Balicí materiály,Jmenovitě plastické fólie;Nepotištěné a potištěné plastické obalové fólie; Sáčky z plastikové fólie pro technické a zdravotnické výrobky; Plastické obaly, jmenovitě fólie a sáčky z fólie; Obaly pro vakuové balení a pro balení v ochranném plynu (fólie), jako technické obaly;Plastické obaly na potraviny a lékařské výrobky, jmenovitě sáčky a fólie; Papír,Lepenka a výrobky z těchto materiálů, Balíky.

Matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); Matériels d'emballage,À savoir films en matières plastiques;Films d'emballage en matières plastiques imprimés ou non; Sacs en matières plastiques pour produits techniques et médicaux; Emballages en matières plastiques, à savoir pellicules et sachets; Emballages sous vide et avec gaz de protection (feuilles), en tant qu'emballages techniques;Emballages en matières plastiques pour aliments et produits médicaux, à savoir sachets et films; Papier,Carton et produits en ces matières, Paquets.

Plastic material for packaging (not included in other classes); Packaging materials,Namely films of plastics;Printed and unprinted plastic foils for packaging; Foil bags of plastic for industrial and medical products; Plastic materials for packaging, namely foils and foil bags; Vacuum packaging and protective gas filled packaging (foils), being industrial packaging;Packaging of plastic for foodstuffs and medical products, namely bags and foils; Paper,Cardboard and goods of these materials, Packages.

20
Nádoby z plastických hmot pro balicí účely;Plastické obaly na potraviny, jmenovitě plastické misky, dózy, nádoby, kbelíky a pohárky a krycí materiál pro výše uvedené výrobky, jako nádoby na jednorázové nebo opakované použití, zařazené do této třídy; Slámky (brčka) na pití.

Conteneurs en matières plastiques pour l'emballage;Emballages en matières plastiques pour aliments, à savoir coques de matières plastiques, boîtes, récipients, seaux et gobelets et matériaux de couverture pour les produits précités, en tant que contenants jetables ou réutilisables, compris dans cette classe; Pailles pour boissons.

Containers of plastic for packaging;Packaging of plastic for foodstuffs, namely plastic trays, boxes, containers, pails and beakers and covering materials for the aforesaid goods, being disposable or reusable containers, included in this class; Drinking straws.

21
Pohárky a misky z plastických hmot určené pro balení;Náčiní a nádoby pro domácnost nebo kuchyň určené na jednorázové nebo na opakované použití, vyrobené z papíru, lepenky, plastických hmot, včetně talířů, mís, talířů (nádobí), odlivek, šálků, plastových sklenic, nádob na slané krekry a saláty, poklic a polévkových misek, všechno zařazeno do této třídy; Poklopy na jmenované zboží, zařazené do této třídy; Držáky z plastu nebo kovu pro výdej ubrousků, ručníků, kelímků a příborů.

Chopes et coupes en matières plastiques pour l'emballage;Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine jetables ou réutilisables en papier, carton, matières plastiques, y compris assiettes, saladiers, coupes, gobelets, tasses, verres en matières plastiques, récipients pour produits à grignoter et salades, couvercles et soupières, tous compris dans cette classe; Matériaux de recouvrement pour les produits précités compris dans cette classe; Supports en plastiques ou en métal destinés à recevoir des serviettes, essuie-mains, gobelets et couverts.

Tubs and bowls of plastic for packaging;Disposable or reusable household or kitchen utensils and containers of paper, cardboard, plastic, including plates, dishes, bowls, mugs, cups, plastic glasses, containers for snacks and salads, lids and soup bowls, all included in this class; Covering material for the aforesaid goods, included in this class; Containers of plastics or metal for dispensing napkins, towels, beakers and cutlery.


ECONYL, Info about trademak list

This trademark ECONYL list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 300 trademarks of text ECONYL, 3 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688