SHARK - Trademark, owner Sunrise Medical Limited

Trademark info fields

SourceOHIM
Application3891785
Trademark textSHARK
Product Classes12, 16, 37
Filing date18.06.2004
Publication date14.03.2005
Registration date29.11.2005
Expiration/renewal date18.06.2024
Applicant/Holder**** Private data ****
Representative**** Private data ****
StatusZapsaná
TypeSlovní
Nice Classification
12
Manuální vozidla (s výjimkou vozidel s interními spalovacími motory nebo částmi výfukového systému) poskytující nebo zajišťující pohyblivost invalidním osobám, pacientům a starým osobám, zejména invalidní vozíky a pomocné vozíky pro zajištění pohyblivosti a jejich konstrukční prvky a příslušenství; kola pro invalidní vozíky; závodní invalidní vozíky a sportovní invalidní vozíky, zejména závodní ruční kola; pediatrické invalidní vozíky; lékařské vozíky pro invalidní osoby, pacienty a staré osoby, podušky, podložky, sedadla a opěradla pro invalidní vozíky včetně pěnových, vodních a pneumatických podušek, podložek a sedadel, a podpěrná a přidržovací zařízení na invalidní vozíky pro jejich uživatele; části a vybavení pro výše uvedené zboží zařazené do této třídy; žádné z výše uvedeného zboží nepředstavuje motorizovaná jízdní kola, trojkolky nebo čtyřkolky nebo příslušenství motorových vozidel pro jízdní kola, trojkolky nebo čtyřkolky; s výjimkou výfukových systémů ve třídě 12.

Véhicules manuels (aucun ne comprenant des moteurs à combustion interne ou des composants de système d'échappement), pour fournir ou assurer la mobilité à des personnes handicapées, aux malades et aux personnes âgées, en tant que fauteuils roulants et véhicules d'aide à la mobilité et leurs pièces et accessoires; roues de fauteuils roulants; fauteuils roulants de course et fauteuils roulants de sport, en particulier vélos à main de course; fauteuils roulants pédiatriques; chariots à médicaments pour personnes handicapées, malades et âgées, coussins, tapis, sièges et dossiers pour fauteuils roulants, y compris coussins, tapis et sièges en mousse, fluidifiables et pneumatiques, et dispositifs de soutien et de maintien sur fauteuils roulants pour leurs utilisateurs; pièces et accessoires des produits précités, compris dans cette classe; aucun des produits précités ne comprenant de bicyclettes motorisées, tricycles ou quads, ou accessoires pour véhicules à moteur pour bicyclettes, tricycles ou quads; ne comprenant pas les systèmes d'échappement compris dans la classe 12.

Manual vehicles (none including internal combustion engines or exhaust system components), for providing or ensuring mobility of disabled persons, patients and the elderly, being wheelchairs and mobility aid vehicles and structural parts and fittings therefore; wheelchair wheels; racing wheelchairs and sports wheelchairs, particularly racing handbikes; paediatric wheelchairs; medical carts for disabled persons, patients and the elderly, wheelchair cushions, pads, seats and seat backs including foam, flowable and pneumatic cushions, pads and seats, and supporting and holding devices on wheelchairs for their users; parts and fittings in this class for the aforesaid goods; none of the above goods including motorised bicycles, tricycles or quads, or motor vehicle accessories for bicycles, tricycles or quads; not including exhaust systems within class 12.

16
Školicí manuály, instruktážní manuály, učebnice, školicí materiály, instruktážní materiály, učební materiály, všechny ve formě tiskovin, týkající se použití a/nebo údržby ručních nebo poháněných vozidel poskytujících nebo zajišťujících pohyblivost invalidům, pacientům a starým lidem, zejména trojkolek, kolečkových křesel a pohyblivost usnadňujících vozidel.

Manuels de formation, manuels d'instruction, manuels d'enseignement, matériel de formation, matériel d'instruction, matériel d'enseignement, tous sous forme de matériel imprimé, relatifs à l'utilisation et/ou la maintenance de véhicules manuels ou électriques permettant et assurant la mobilité de personnes handicapées, malades et âgées, en particulier scooters, fauteuils roulants et dispositifs d'aide à la mobilité.

Training manuals, instructing manuals, teaching manuals, training materials, instructing materials, teaching materials, all in the form of printed matter relating to the use and/or maintenance of manual or powered vehicles for providing or ensuring mobility of disabled persons, patients and the elderly, particularly scooters, wheelchairs, sports wheelchairs, racing wheelchairs, racing handbikes and mobility aid vehicles.

37
Údržba, opravy a obsluha následujících druhů zboží; zařízení pro pohyb po zemi, ve vzduchu nebo po vodě upravená pro použití starými nebo invalidními lidmi, ruční a elektrická vozidla poskytující nebo zajištující pohyblivost invalidům, pacientům a starým lidem, zejména trojkolky, invalidní vozíky a pohyblivost usnadňující vozidla, montáž elektrických sklápěcích opěrek pro invalidní vozíky, kola pro invalidní vozíky, závodní invalidní vozíky a sportovní invalidní vozíky, pediatrické invalidní vozíky, lékařské vozíky pro invalidy, pacienty a staré lidi.

Maintenance, réparation et entretien des produits suivants; appareils de locomotion par terre, air ou eau adaptés aux personnes âgées ou invalides, véhicules manuels et électriques permettant et assurant la mobilité de personnes handicapées, malades et âgées, en particulier scooters, fauteuils roulants et dispositifs d'aide à la mobilité, dispositifs électriques de réglage du dossier pour fauteuils roulants, roues de fauteuils roulants, fauteuils roulants de course et fauteuils roulants de sport, fauteuils roulants pédiatriques, chariots à médicaments pour personnes handicapées, malades et âgées.

Maintenance, repair and servicing of the following goods; apparatus for locomotion by land, air or water adapted for use by the aged or disabled, manual and powered vehicles for providing or ensuring mobility of disabled persons, patients and the elderly, particularly scooters, wheelchairs and mobility aid vehicles, racing wheelchairs and sports wheelchairs, particularly racing handbikes, power recliner back assemblies for wheelchairs, wheelchair wheels, racing wheelchairs and sports wheelchairs, paediatric wheelchairs, medical carts for disabled persons, patients and the elderly.


SHARK, Info about trademak list

This trademark SHARK list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 205 trademarks of text SHARK, 41 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 

Ochrana dat     Mobil version

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.