MagiSchema - Trademark, owner Susilahti Oy

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15885551
Znění ochranné známky: MagiSchema
Třídy výrobků a služeb: 9, 41, 42
Datum podání přihlášky: 02.10.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 11.10.2016 EU
Datum zápisu: 18.01.2017 EU
Přihlašovatel/vlastník: Susilahti Oy, Naappukuja 24 A, RAUMA, 26660, Finsko
Země původu: Finsko
Zástupce: Matti Lehtomäki, Progman Oy, Nortamonkatu 1, Rauma, 26100, Finsko
Stav dokumentu: Zapsaná
Druh: Slovní
Seznam výrobků a služeb: > > > > > >
CS9 Počítačový software ke stažení z internetu; Kódované programy; Počítačové softwarové aplikace, ke stažení; Počitačové programy; Programy na zpracování dat; Počítačové programy na zpracování dat; Počítačový software umožňující vyhledávání dat; Počítačové programy pro přístup na internet a jeho používání; Počítačové programy (Nahrané -); Počítačový software pro správu databází; Počítačový software pro integraci aplikací a databází; Počítačový software k vytváření vyhledatelných databází informací a dat; Počítačový software pro správu databází; Počítačový software pro softwarové inženýrství s použitím počítače; Databáze (elektronické); Elektronicky zaznamenaná data.
41 On-line vydavatelské služby; Vydávání materiálů přístupných z databází nebo z internetu; Vydavatelské služby realizované prostřednictvím počítačů; Poskytování on-line publikací.
42 Konzultační, poradenské a informační služby v oblasti informačních technologií; Vývoj softwaru, programování a implementace softwaru; Webhostingové služby a software jako služba a pronájem softwaru; Vývoj systémů pro zpracování dat; Služby migrace dat; Návrhářské služby týkající se systémů pro zpracování dat; Návrh a vývoj počítačových databází; Integrace počítačových systémů a počítačových sítí; Vývoj počítačových systémů; Pronájem počítačového hardwaru a softwaru; Služby v oblasti integrace počítačových systémů; Navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru.
FR9 Logiciels téléchargés sur Internet; Programmes codés; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Programmes pour ordinateurs; Programmes de traitement de données; Programmes informatiques de traitement de données; Logiciels pour la recherche de données; Programmes informatiques pour l'accès et l'utilisation d'Internet; Programmes d'ordinateurs enregistrés; Logiciels de gestion de bases de données; Logiciels informatiques d'application et d'intégration de bases de données; Logiciels informatiques de création de bases de données de recherche d'informations et de données; Logiciels de gestion de bases de données; Logiciel d'ingénierie logicielle assistée par ordinateur; Bases de données (électroniques); Données enregistrées de manière électronique.
41 Services de publication en ligne; Publication de matériel accessible via des bases de données ou Internet; Services de publication par voie informatisée; Services de publications en ligne.
42 Services de consultation, de conseil et d'information en matière de technologie de l'information; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Services d'hébergement et logiciel en tant que service, et location de logiciel; Développement de systèmes pour le traitement de données; Services de migration de données; Conception de systèmes pour le traitement de données; Conception et développement de bases de données informatiques; Intégration de systèmes et de réseaux informatiques; Développement de systèmes informatiques; Location de matériel informatique et de logiciels; Services d'intégration de systèmes informatiques; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.
EN9 Computer software downloaded from the internet; Encoded programs; Computer software applications, downloadable; Programs for computers; Data processing programs; Computer programmes for data processing; Computer software to enable the searching of data; Computer programs for accessing and using the internet; Recorded computer programs; Computer software for database management; Computer software for application and database integration; Computer software for creating searchable databases of information and data; Computer software for database management; Computer software for computer aided software engineering; Databases (electronic); Data recorded electronically.
41 On-line publishing services; Publication of material which can be accessed from databases or from the internet; Publishing services carried out by computerised means; Providing on-line publications.
42 IT consultancy, advisory and information services; Software development, programming and implementation; Hosting services and software as a service and rental of software; Development of systems for the processing of data; Data migration services; Design services for data processing systems; Database design and development; Integration of computer systems and networks; Development of computer systems; Rental of computer hardware and computer software; Computer systems integration services; Design and development of computer hardware and software.

MagiSchema, Info about trademak list

This trademark MagiSchema list was get 02.04.2017 07:30 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688