DEWALT CENTRE - Trademark, owner The Black & Decker Corporation

Trademark info fields

- - - - - -
Source OHIM
Application 5935473
Trademark text DEWALT CENTRE
Product Classes 3, 6, 7, 8, 9, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 35, 37, 39, 41, 42
Filing date 15.05.2007
Publication date 16.06.2008
Registration date 20.01.2009
Expiration/renewal date 15.05.2017
Applicant/Holder THE BLACK & DECKER CORPORATION
Representative ALEXANDER RAMAGE ASSOCIATES LLP
Status Zapsaná
Type Slovní
Nice Classification
3
Čisticí, lešticí, cídicí a brusné přípravky; brusné prostředky, brusný papír, brusné papíry, brusné látky, pískový papír, skelný papír, brusný papír, brusné plátno.

Produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; abrasifs, papiers abrasifs, feuilles abrasives, toiles à polir, papier à poncer, papier de verre, papier émeri, toile émeri.

Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; abrasives, abrasive paper, abrasive sheets, abrasive cloths, sandpaper, glass paper, emery paper, emery cloth.

6
Železářské zboží; drobné kovové předměty; šrouby, západky, matice; nýty; hřebíky, sešívací svorky, cvočky;kotvy, nástěnné dílenské stoly; svorky, svěráky, stolní svěráky, kovové čelisti svěráku;schody, žebříky, dvojité žebříky; zámky, visací zámky; kladkostroje; lešení;krabice, pracovní krabice, skříňky na nářadí, nádoby, všechno vyrobené z běžných kovů a nezařazené do jiných tříd.

Quincaillerie métallique; petits articles métalliques; vis, verrous, écrous; rivets; clous, agrafes, pointes;ancrages, établis muraux; crampons, vices, étaux d'établi, mâchoires de serrage métalliques;escaliers, échelles, escabeaux; serrures, cadenas; cordes; échafaudages;coffrets, boîtes à ouvrages, boîtes à outils, conteneurs, tous étant des produits en métaux communs non compris dans d'autres classes.

Ironmongery; small items of metal hardware; screws, bolts, nuts; rivets; nails, staples, tacks; anchors, wall workbenches; clamps, vices, bench vices, jaws of metal; steps, ladders, step ladders; locks, padlocks; pulleys; scaffolding; boxes, workboxes, tool boxes, containers, all being goods of common metal not included in other classes.

7
Stroje a obráběcí stroje; pohony a motory (neurčené pro pozemní vozidla); spojovací a hnací součásti do strojů (s výjimkou součástí pro pozemní vozidla); mechanické nářadí a příslušenství mechanického nářadí; generátory; kompresory; přenosné generátory a kompresory; elektrické vrtačky, pneumatické vrtačky, rotační vrtačky, bourací kladiva, příklepové vrtačky, elektrické závitníky, vrtací šroubováky, úhlové vrtačky, vrtací stroje, vnitřní závitovky, kladiva, elektrická pneumatická kladiva, pneumatická kladiva, rotační kladiva, demoliční kladiva, perlíky, brusky, elektrické brusky, pneumatické brusky, nepravidelné kruhové brusky, kruhové brusky, diskové brusky, pásové brusky, leštičky, pily, elektrické pily, pneumatické pily, kotoučové pily, lupénkové pily, přímočaré pily, řetězové pily, řemenové pily, uhlové pily, kombinované pily, stolní pily, pily s radiálním ramenem, pásové pily, vyřezávací pily, ořezávací pily, brusky, elektrické brusky, pneumatické brusky, stolové brusky, úhlové brusky, přímé brusky, diskové brusky; frézky, přístroje na spojování dřevěných prvků perforací; hoblovky; šroubováky, elektrické šroubováky, sponkovačky, sešívačky, hřebíkové sbíječky, nůžky, elektrické nůžky, střihací strojky, vysazovače; tloušťkovačky, mísicí stroje, míchací zařízení, natěračské stroje, čisticí stroje, mlecí a natáčecí stroje, elektrické nože, stroje na ostření nožů, lepicí pistole, teplovzdušné pistole, pistole na horký vzduch, všechno mechanicky poháněné nebo elektricky ovládané přenosné a stacionární nástroje; příslušenství, části a součásti pro uvedené zboží, včetně vrtacích korunek, vrtacích nástavců, kuželových záhlubníků, vrtákových sklíčidel, klíčů vrtákových sklíčidel, upínacích vložek, řídicích přístrojů vrtacího úhlu, kladivových vrtáků, kladivových dlátových vrtáků, vrtacích hlav, listů pily, listů kruhové pily, listů lupénkové pily, listů přímočarých pil, děrovek, řetězů řetězových pil, brusičů řetězu, řezacích disků, brousicích disků, lešticích disků, obrušovacích disků, brusných kotoučů, brusek, brusných kotoučů, pilníků, struhadel, nožů pro hoblíky, nástavců šroubováků, ostří frézy, brusných papírů, brusných kotoučů, brusných pásů, brusných řezacích kamenů, brusných kamenů, brusných kamenů k broušení za vlhka, pískovaného brusného papíru, pytlů na prach pro brusky, kartáčů, drátěných kartáčů, košů míchadel, košů míchaček; sešívací svorky, vodítka a stavítka pro mechanické nářadí, vodítka a stavítka pro stroje na ostření listů a nožů; mechanické nebo jiné obráběcí stroje zahrnující lasery; mechanické vrtačky/hnací ústrojí zahrnující lasery poskytující vodítko pro uživatele mechanické vrtačky/hnacího ústrojí jako referenční bod, od kterého se má pracovat; mechanické nářadí, mechanické vrtačky/hnací ústrojí nebo jiné obráběcí stroje zahrnující přístroje nebo nástroje nebo stroje k projekci paprsku laserového světla k poskytnutí referenčního bodu pro uživatele mechanického nářadí, mechanické vrtačky/hnacího ústrojí nebo jiného nástroje, od kterého se má pracovat, nebo zahrnující lasery pro použití k poskytnutí referenčního bodu pro uživatele nářadí, od kterého se má pracovat, nebo k připojení k nářadím používaným k zarovnání nářadí podle jeho pracovní plochy, nebo určeným pro účely označování nebo zarovnávání; zarovnávací mechanizmy zahrnující laser; mechanické nástroje, vrtačky/hnací ústrojí, nebo jiné mechanické nástroje zahrnující jakékoli přístroje, nástroje nebo stroje zahrnující laser k zajištění referenčního bodu, od kterého se má pracovat, pro uživatele mechanického nářadí, vrtaček/hnacího ústrojí nebo jiného nářadí, nebo k připojení k mechanickému nářadí, vrtačkám/hnacím ústrojím nebo jinému nářadí určenému k zarovnávání mechanického nářadí vzhledem k jeho pracovní ploše, nebo které jsou určené k označování nebo zarovnávání; nebo zahrnující lasery k poskytnutí referenčního bodu pro uživatele nářadí, od kterého se má pracovat, nebo k připojení k nářadí k zarovnávání nářadí podle jeho pracovní plochy, nebo určené pro účely označování nebo zarovnávání; části a vybavení veškerého výše uvedeného zboží; stojany na vrtačky, čerpadla, všechno pro použití s mechanickým nářadím; spojovací upínací přípravky, spojovací kolíky; stolové kotoučové pily, pilové stoly; svorky; svěráky; kufříky a boxy pro použití s mechanickým nářadím a příslušenství mechanického nářadí; řetězy pro řetězové pily; vyfukovací a vakuové odsávací stroje pro vyfukování prachu a potrubí k vytahování prachu, které jsou součástí uvedených strojů; přístroje na spojování dřevěných prvků perforací; mechanické nářadí, mechanické vrtačky/hnací ústrojí nebo jiné obráběcí stroje zahrnující přístroje k označování nebo zarovnávání, zahrnující laser; části a vybavení veškerého výše uvedeného zboží.

Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); outils électriques et accessoires pour outils électriques; générateurs; compresseurs; générateurs et compresseurs portables; perceuses, perceuses électriques, perceuses pneumatiques, perceuses rotatives, marteaux-piqueurs, perceuses à percussion, visseuses, perceuses-visseuses, perceuses d'angle, foreuses, taraudeuses, marteaux, marteaux électropneumatiques, marteaux pneumatiques, marteaux rotatifs, marteaux de démolition, ponceuses, ponceuses électriques, ponceuses pneumatiques, ponceuses à rotation aléatoire, ponceuses orbitales, ponceuses à disque, ponceuses à courroie, polisseurs, scies, scies électriques, scies pneumatiques, scies circulaires, scies sauteuses, scies alternatives, tronçonneuses, scies à fendre, scies à onglets, scies à pivotement, scies de table, scies à bras radial, scies à ruban, scies à chantourner, scies combinées, meuleuses, meuleuses électriques, meuleuses pneumatiques, meuleuses d'établi, meuleuses d'angle, meuleuses droites, meuleuses à disque; détoureuses, truelles à joint pour biscuits; raboteuses; tournevis, tournevis électriques, pistolets cloueurs, agrafeuses, cloueuses, cisailles, cisailles électriques, tondeuses, grignoteuses; raboteuses à bois, mixeurs, agitateurs, machines de peinture, machines de nettoyage, fraiseuses et tours, couteaux électriques, machines à aiguiser les couteaux, pistolets à colle, pistolets thermiques, pistolets à air chaud, tous étant des outils fixes et portables à moteur ou électriques; accessoires, pièces et parties constitutives des produits précités, y compris forets, accessoires de foreuses, fraises coniques, mandrins pour perceuses, clés à mandrins, douilles, contrôleurs d'angles de forage, embouts de marteaux, forets de mandrins, têtes de forage, lames de scies, lames de scies circulaires, lames de scies sauteuses, lames de scies alternatives, scies à guichet, chaînes de tronçonneuses, affûteuses de chaînes, disques de coupe, disques de meulage, disques de polissage, disques à lustrer, meules, meules à aiguiser, limes, râpes, lames de raboteuses, embouts de tournevis, mèches de détoureuses, feuilles abrasives, disques abrasifs, courroies abrasives, pierres à tailler abrasives, pierres à meuler abrasives, pierres pour meulage à l'eau, feuilles à poncer, sacs à poussière pour ponceuses, brosses, brosses métalliques, paniers pour mélangeurs, paniers pour mixeurs; agrafes, guides et gardes pour outils électriques, guides et gardes pour affûteuses de lames et de couteaux; outils électriques ou autres machines-outils équipés de lasers; perceuses/visseuses électriques avec lasers fournissant un guide d'alignement à l'utilisateur d'une perceuse/visseuse électrique à utiliser comme point de référence à partir duquel travailler; outils électriques, perceuses/visseuses électriques ou autres outils avec appareil, instrument ou dispositif de projection d'un rayon laser fournissant un point de référence à l'utilisateur d'un outil électrique ou d'une perceuse/visseuse électrique ou d'un autre outil à partir duquel travailler ou équipés de lasers fournissant un point de référence à l'utilisateur d'un outil à partir duquel travailler ou à fixer à des outils pour aligner l'outil à sa surface de travail ou destinés à des fins de marquage ou d'alignement; mécanismes d'alignement avec laser; outils électriques, perceuses/visseuses électriques ou autres outils avec appareils, instruments ou dispositifs avec laser fournissant un point de référence à l'utilisateur d'un outil électrique, d'une perceuse/visseuse électrique ou d'un autre outil à partir duquel travailler ou à fixer à des outils électriques, des perceuses/visseuses électriques ou autres outils pour aligner l'outil à sa surface de travail ou destinés à des fins de marquage ou d'alignement; ou incorporant des lasers fournissant un point de référence à l'utilisateur d'un outil à partir duquel travailler ou à fixer à des outils pour aligner l'outil à sa surface de travail ou destinés à des fins de marquage ou d'alignement; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; supports de perceuses, pompes, tous pour outils électriques; gabarits à queues d'aronde, gabarits à goujons; établis à scier, tables à scier; colliers de fixation; étaux; étuis et boîtes pour outils électriques et accessoires d'outils électriques; chaînes de tronçonneuses; machines souflantes et aspirantes pour l'extraction de poussières, et tubes d'extraction de poussières étant des pièces de ceux-ci; lamelles de bois (en forme de biscuits) pour machines à jointer le bois; outils électriques, perceuses/visseuses électriques ou autres outils équipés d'un dispositif destiné à des fins de marquage ou d'alignement, équipés d'un laser; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.

Machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); power tools and accessories for power tools; generators; compressors; user portable generators and compressors; drills, electric drills, pneumatic drills, rotary drills, hammer drills, impact drills, impact wrenches, drill drivers, angle drills, drilling machines, tappers, hammers, electro-pneumatic hammers, pneumatic hammers, rotary hammers, demolition hammers, sanders, electric sanders, pneumatic sanders, random orbit sanders, orbital sanders, disc sanders, belt sanders, polishers, saws, electric saws, pneumatic saws, circular saws, jigsaws, reciprocating saws, chain saws, chop saws, mitre saws, flip-over saws, table saws, radial arm saws, band saws, scroll saws, trim saws, grinders, electric grinders, pneumatic grinders, bench grinders, angle grinders, straight grinders, disc grinders; routers, biscuit jointers; planers; screwdrivers, electric screwdrivers, tackers, staplers, nailers, shears, electric shears, clippers, nibblers; thicknessers, mixers, stirrers, painting machines, cleaning machines, milling and turning machines, electric knives, knife sharpening machines, glue guns, heat guns, hot air guns, all being power driven or electrically operated portable and stationary tools; accessories, parts and fittings for the aforesaid goods including drill bits, drill attachments, countersinks, drill chucks, drill chuck keys, collets, drilling angle controllers, hammer bits, hammer chisel bits, drilling heads, saw blades, circular saw blades, jigsaw blades, reciprocating saw blades, hole saws, chains for chain saws, chain sharpeners, cutting discs, grinding discs, polishing discs, buffing discs, grinding wheels, grindstones, files, rasps, blades for planers, screw driver bits, router bits, abrasive sheets, abrasive discs, abrasive belts, abrasive cutting stones, abrasive grinding stones, wet grinding stones, sander sheets, dust bags for sanders, brushes, wire brushes, stirrer baskets, mixer baskets; staples, guides and fences for power tools, guides and fences for blade and knife sharpening machines; power or other machine tools incorporating lasers; power drill/drivers incorporating lasers for providing an alignment guide for the user of a power drill/driver to use as a reference point to then work from; power tools, power drill/drivers, or other machine tools incorporating apparatus, or an instrument or a device for projecting a beam of laser light to provide a reference point for the user of a power tool, a power drill/driver, or other tool to work from, or incorporating lasers for use to provide a reference point for the user of a tool to work from, or for attachment to tools for use in aligning the tool relative to its work surface, or being for marking or alignment purposes; alignment mechanisms incorporating a laser; power tools, power drill/drivers, or other machine tools incorporating any apparatus, instruments, or devices incorporating a laser to provide a reference point for the user of a power tool, a power drill/driver, or other tool to work from, or for attachment to power tools, power drill/drivers, or other tools for use in aligning the tool relative to its work surface, or being for marking or alignment purposes; or incorporating lasers for use to provide a reference point for the user of a tool to work from, or for attachment to tools for use in aligning the tool relative to its work surface, or being for marking or alignment purposes; parts and fittings for all the aforesaid; drill stands, pumps all for use with power tools; dovetail jigs, dowelling jigs; saw benches, saw tables; clamps; vices; cases and boxes for use with power tools and power tool accessories; chains for chain saws; blowing and vacuum suction machines for the exhaustion of dust, and dust extraction tubes being parts of these; biscuits for biscuit jointers; power tools, power drill/drivers or other machine tools incorporating a device for marking or alignment purposes, incorporating a laser; parts and fittings for all the aforesaid goods.

8
Ruční nářadí a příslušenství pro ruční nářadí; ruční nářadí; vrtací korunky, kladivové korunky, vrtací nástavce; kuželové záhlubníky; vrtáková sklíčidla, klíče vrtákových sklíčidel, upínací vložky; řídicí přístroje vrtacího úhlu; dláta, kladivová dláta; čepele; listy pily, listy kruhové pily, listy lupénkové pily, listy přímočarých pil, děrovky; ostřičky pilových řetězů; řezací disky, brusné kotouče, lešticí disky, obrušovací disky, brousicí kotouče, brusky, brusné kotouče; Pilníky, rašple; ostří pro hoblíky; šroubováky, korunky šroubováků; ostří frézy, brusné papíry, brusné kotouče, brusné pásy, pískovaný brusný papír; kartáče, drátěné kartáče; míchací štětky, máchací koše, koše pro míchadla; sešívací svorky, vodítka a stavítka pro ruční nářadí;nářadí nebo vrtačky/šroubováky zahrnující přístroj nebo nástroj nebo zařízení k projekci paprsku laserového světla k poskytnutí referenčního bodu pro uživatele nářadí nebo vrtačky/šroubováku, od kterého se má pracovat; zarovnávací mechanizmy zahrnující laser,; nářadí nebo mechanické vrtačky/hnací ústrojí zahrnující přístroje, nástroje nebo stroje zahrnující laser k poskytnutí referenčního bodu pro uživatele nářadí nebo vrtačky/hnacího ústrojí, od kterého se má pracovat, nebo k připojení k nářadí, mechanickým vrtačkám/hnacím ústrojím k zarovnávání nástroje nebo vrtačky/hnacího ústrojí podle jeho pracovní plochy, nebo určené pro účely označování nebo zarovnávání; časti a příslušenství pro veškeré výše uvedené zboží; stojany na vrtačky, spojovací upínací přípravky, spojovací kolíky, stolní pily, svorky, svěráky, všechno pro použití s ručním nářadím nebo jsoucí ručním nářadím, skříňky na nářadí; brusné řezací kameny, brusné kameny, brusné disky, brusné kameny k broušení za mokra ,; časti a příslušenství pro veškeré výše uvedené zboží.

Outils à main et accessoires d'outils à main; Instruments à main; forets, embouts de marteaux, accessoires de foreuses; fraises coniques; mandrins de foreuses, clés de serrage pour foreuses, pinces; contrôleurs d'angles de forage; burins, burins à frapper; lames; lames de scies, lames de scies circulaires, lames de scies sauteuses, lames de scies alternatives, scies à guichet; affûteuses de chaînes; disques de coupe, disques de meulage, disques de polissage, disques de lustrage, meules, meules à aiguiser; limes, râpes; lames de raboteuses; tournevis, embouts de tournevis; mèches de dérouteuses, feuilles abrasives, disques abrasifs, bandes abrasives, feuilles pour ponceuses; brosses, brosses métalliques; brosses pour mélangeurs, paniers pour mélangeurs, paniers pour mixeurs; agrafes et guides pour outils à main;, outils ou perceuses/visseuses équipés d'un appareil, ou un instrument ou un dispositif pour la projection d'un rayon laser fournissant un point de référence à l'utilisateur d'un outil ou d'une perceuse/visseuse électrique à partir duquel travailler; mécanismes d'alignement avec laser; outils ou perceuses/visseuses avec appareil, instrument ou dispositif équipé d'un laser fournissant à l'utilisateur d'un outil ou d'une perceuse/visseuse un point de référence à partir duquel travailler, ou à fixer à des outils ou des perceuses/visseuses pour aligner l'outil ou la perceuse/visseuse avec sa surface de travail, ou destinés à des fins de marquage ou d'alignement, ou avec un laser fournissant à l'utilisateur d'un outil ou d'une perceuse/viseuse un point de référence à partir duquel travailler, ou à fixer à des outils ou des perceuses/viseuses pour aligner l'outil ou la perceuse/viseuse avec sa surface de travail, ou destinés à des fins de marquage ou d'alignement; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; porte-forets, gabarits à queues d'aronde, gabarits à goujons, établis pour scier, tables à scier, pinces, étaux, tous à utiliser avec des outils à main ou tous étant des outils à main, gaines pour outils; pierres à couper abrasives, pierre à meuler abrasives, disques abrasifs, pierres pour meulage à l'eau; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.

Hand tools and accessories for hand tools; hand implements; drill bits, hammer bits, drill attachments; countersinks; drill chucks, drill chuck keys, collets; drilling angle controllers; chisels, hammer chisels; blades; saw blades, circular saw blades, jigsaw blades, reciprocating saw blades, hole saws; chain sharpeners; cutting discs, grinding discs, polishing discs, buffing discs, grinding wheels, grindstones; files, rasps; blades for planers; screw drivers, screw driver bits; router bits, abrasive sheets, abrasive discs, abrasive belts, sander sheets; brushes, wire brushes; stirrer brushes, stirrer baskets, mixer baskets; staples, guides and fences for hand tools; , tools or drill/drivers incorporating apparatus, or an instrument or device for projecting a beam of laser light to provide a reference point for the user of a tool or drill/driver to work from; alignment mechanisms incorporating a laser; tools or drill/drivers incorporating any apparatus, instruments or devices incorporating a laser to provide a reference point for the user of a tool or a drill/driver to work from, or for attachment to tools or drill/drivers for use in aligning the tool or drill/driver relative to its work surface, or being for marking or alignment purposes, or incorporating a laser for use to provide a reference point for the user of a tool or drill/driver to work from, or for attachment to tools or drill/drivers for use in aligning the tool or drill/driver relative to its work surface, or being for marking or alignment purposes; parts and fittings for all the aforesaid; drill stands, dovetail jigs, dowelling jigs, saw benches, saw tables, clamps, vices, all for use with hand tools or all being hand tools, tool holsters; abrasive cutting stones, abrasive grinding stones, abrasive discs, wet grinding stones; parts and fittings for all of the aforesaid goods.

9
Elektrické a měřicí přístroje a nástroje; elektrické a optické vodicí přístroje a přístroje k měření vzdálenosti pro použití s mechanickým nářadím; lasery; přístroje, nástroje nebo stroje k projekci paprsku laserového světla k poskytnutí referenčního bodu pro uživatele mechanického nářadí, vrtačky/hnacího ústrojí nebo jiného nářadí, od kterého se má pracovat, lasery k zarovnání nástroje, vrtačky/hnacího ústrojí, nebo jiného nářadí podle jeho pracovní plochy, k zajištění referenčního bodu pro uživatele mechanického nářadí, vrtačky/hnacího ústrojí nebo jiného nářadí, od kterého se má pracovat, nebo určené k zarovnávání; lasery používané k poskytnutí referenčního bodu pro uživatele nářadí, od kterého se má pracovat, nebo k připojení k nářadí k zarovnávání nářadí podle jeho pracovní plochy, nebo určené k označování nebo zarovnávání; lasery k měření vzdáleností nebo pro použití při zarovnávání; laserové dálkoměry; lasery neurčené pro lékařské účely; kontrolní systémy využívající laserové paprsky; součásti a zařízení pro vše výše uvedené; přístroje pro vážení; stativy; dalekohledy; kamery/fotoaparáty; brýle, brýlové obroučky, pouzdra na brýle, optická skla pro brýle, ochranné brýle, clony na oči; lupy; přístroje k nahrávání, převodu nebo reprodukci zvuku nebo obrazu, magnetické nosiče dat; rádia; reproduktory, megafony; baterie, sady baterií, síťové zdroje, nabíječky akumulátorů, transformátory; elektrické kabely; voltmetry; ampérmetry; hasicí přístroje, přístroje k detekci kouře; poplašná zařízení, tesařská pravítka, měřidla, pásková měřidla; dopravníky (stroje); lihové libely, digitální libely; oděvy pro ochranu proti nehodám nebo zraněním, ochranné rukavice, ochranné zástěry; osobní ochranné přístroje, obličejové masky, chránidla na tváře, ochranné brýle, bezpečnostní pokrývky hlavy; přístroje, nástroje nebo stroje k projekci paprsku laserového světla k poskytnutí referenčního bodu pro uživatele mechanického nářadí nebo vrtačky/hnacího ústrojí, od kterého se má pracovat; lasery k zarovnávání mechanického nářadí, vrtačky/hnacího ústrojí, nebo jiného nářadí podle jeho pracovní plochy, nebo k zajištění referenčního bodu pro uživatele mechanického nářadí, vrtačky/hnacího ústrojí nebo jiného nářadí, od kterého se má pracovat, nebo určené k zarovnávání; přístroje, nástroje nebo stroje k projekci paprsku laserového světla k poskytnutí referenčního bodu pro uživatele nářadí, vrtačky/hnacího ústrojí, od kterého se má pracovat, lasery k zarovnání nářadí, vrtačky/hnacího ústrojí podle jeho pracovní plochy nebo k zajištění referenčního bodu pro uživatele nářadí, vrtačky/hnacího ústrojí , od kterého se má pracovat, nebo určené k zarovnávání; přístroje, nástroje nebo stroje k měření, vyrovnávání, označování nebo zarovnávání zahrnující laser k poskytnutí referenčního bodu pro uživatele mechanického nářadí, vrtačky/hnacího ústrojí nebo jiného nářadí, od kterého se má pracovat, nebo k připojení k mechanickému nářadí, vrtačkám /hnacím ústrojí, nebo jinému ručnímu nebo mechanickému nářadí k zarovnávání mechanického nářadí, vrtaček /hnacího ústrojí, nebo jiného ručního nebo mechanického nářadí podle jejich pracovní plochy, nebo určené k označování nebo zarovnávání; doplňky, součásti a příslušenství uvedeného zboží; podložky pod počítačové myši; přílby.

Appareils et instruments électriques et de mesure; dispositifs électriques et optiques de guidage et de mesure des distances pour outils électriques; lasers; appareils, instruments ou dispositifs de projection d'un rayon laser fournissant à l'utilisateur d'un outil électrique, d'une perceuse/visseuse électrique ou d'un autre outil, un point de référence à partir duquel travailler, lasers destinés à aligner un outil électrique, une perceuse/visseuse électrique ou un autre outil avec sa surface de travail ou fournissant, à l'utilisateur d'un outil électrique, d'une perceuse/visseuse électrique ou d'un autre outil, un point de référence à partir duquel travailler ou destinés à des fins d'alignement; lasers fournissant un point de référence à l'utilisateur d'un outil à partir duquel travailler ou à fixer à des outils pour aligner l'outil à sa surface de travail ou destinés à des fins de marquage ou d'alignement; lasers pour mesure de distances ou destinés à des fins d'alignement; appareils de pointage au laser; lasers non à usage médical; systèmes de commande utilisant des rayons lasers; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; appareils de pesage; trépieds; jumelles; appareils de prises de vue; lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, verres de lunettes, lunettes de protection, visières; loupes; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images, support d'enregistrement magnétique; postes de radio; haut-parleurs, mégaphones; batteries, groupes de batteries, blocs d'alimentation, chargeurs de batteries, transformateurs; câbles électriques; voltmètres; ampèremètres; extincteurs, appareils de détection de fumée; alarmes, règles à coulisse, mesures, mesures de bandes; rapporteurs; niveaux, niveaux numériques; vêtements de protection contre les accidents et les blessures, gants de protection, tabliers de protection; équipements de protection personnelle, masques faciaux, protections faciales, lunettes, casques de protection; appareils, instruments ou dispositif pour la projection d'un rayon laser fournissant un point de référence à l'utilisateur d'un outil électrique, ou d'une perceuse/visseuse électrique à partir duquel travailler; lasers destinés à aligner un outil électrique, une perceuse/visseuse électrique ou un autre outil à sa surface de travail ou fournissant un point de référence à l'utilisateur d'un outil électrique, d'une perceuse/visseuse électrique ou d'un autre outil à partir duquel travailler ou destinés à des fins d'alignement; appareils, instruments ou dispositifs de projection d'un rayon laser fournissant un point de référence à l'utilisateur d'un outil ou d'une perceuse/visseuse à partir duquel travailler, lasers destinés à aligner un outil ou une perceuse/visseuse avec sa surface de travail ou fournissant, à l'utilisateur d'un outil ou d'une perceuse/visseuse, un point de référence à partir duquel travailler ou destinés à des fins d'alignement; appareils, instruments ou dispositifs de mesure, de mise à niveau, de marquage ou d'alignement, équipés d'un laser fournissant un point de référence à l'utilisateur d'un outil électrique, d'une perceuse/visseuse électrique ou d'un autre outil à partir duquel travailler ou à fixer à des outils électriques, des perceuses/visseuses électriques ou des outils à main pour aligner l'outil électrique, la perceuse/visseuses électrique ou ou autres outils à main à sa surface de travail ou destinés à des fins de marquage ou d'alignement; accessoires, pièces et parties constitutives des produits précités; tapis de souris; casques.

Electrical and measuring apparatus and instruments; electrical and optical guidance and distance measuring devices for use with power tools; lasers; apparatus, instruments or devices for projecting a beam of laser light to provide a reference point for the user of a power tool, power drill/driver, or other, tool to work from, lasers for use in aligning a power tool, power drill/driver, or other, tool relative to its work surface or to provide a reference point for the user of a power tool, power drill/driver, or other, tool to work from, or for use in alignment; lasers for use to provide a reference point for the user of a tool to work from, or for attachment to tools for use in aligning the tool relative to its work surface, or being for marking or alignment purposes; lasers for measuring distances or for use in alignment; laser range finders; lasers, not for medical purposes; control systems utilising laser beams; parts and fittings for all the aforesaid; weighing apparatus; tripods; binoculars; cameras; spectacles, spectacle frames, spectacle cases, spectacle lenses, protective spectacles, eyeshades; magnifying glasses; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, magnetic data carriers; radios; loudspeakers, megaphones; batteries, battery packs, power packs, battery chargers, transformers; electric cables; voltmeters; ammeters; fire extinguishing apparatus, smoke detecting apparatus; alarms, carpenter's rules, measures, tape measures; protractors; spirit levels, digital spirit levels; clothing for protection against accident and injury, protective gloves, protective aprons; personal protective equipment, face masks, face shields, goggles, protective headgear; apparatus, instruments, or devices for projecting a beam of laser light to provide a reference point for the user of a power tool, or a power drill/driver to work from; lasers for use in aligning a power tool, a power drill/driver, or other tool relative to its work surface or to provide a reference point for the user of a power tool, a power drill/driver, or other tool to work from, or for use in alignment; apparatus, instruments, or devices for projecting a beam of laser light to provide a reference point for the user of a tool or a drill/driver to work from, lasers for use in aligning a tool or drill/driver relative to its work surface or to provide a reference point for the user of a tool or a drill/driver to work from, or for use in alignment; apparatus, instruments or devices for measuring, leveling, marking or alignment, incorporating a laser to provide a reference point for the user of a power tool, power drill/driver, or other tool to work from, or for attachment to power tools, power drill/drivers, or hand tools for use in aligning the power tool, power drill/driver, or other hand tool relative to its work surface, or being for marking or alignment purposes; accessories, parts and fittings for aforesaid goods; computer mouse mats; helmets.

16
Papír, lepenka a zboží vyrobené z těchto materiálů, nezařazené do jiných tříd; tiskoviny; tištěné publikace, periodické publikace, knihy, brožury; informační zpravodaje, noviny, informační bulletiny; tištěné programy; instruktážní manuály, tištěné manuály, příručky; výukový a učební materiál (kromě přístrojů); fotografie; plakáty; papírenské výrobky, listy papíru, papírové štítky; lepidla ke kancelářským účelům nebo pro domácnost; materiály pro umělce, štětce; psací stroje a kancelářské potřeby; pera a tužky; spony na pera;perové spony; gumy; nálepky; nálepky na nárazník; nálepky k nalepování na ochranné přilby; potřeby pro knižní vazby; sáčky na nákup, papírové tašky, poštovní sáčky; kalendáře; umělohmotné balicí materiály; tiskařské typy a tiskařské štočky.

Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; publications imprimées, publications périodiques, livres, livrets; bulletins, journaux, bulletins d'informations; programmes imprimés; manuels d'instruction, manuels imprimés, manuels; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); photographies; affiches; papeterie, feuilles de papier, étiquettes en papier; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériels pour les artistes, pinceaux; machines à écrire et articles de bureau; stylos, crayons; agrafes de stylo-plume;agrafes pour crayons; gommes; autocollants; autocollants pour pare-choc de voitures; autocollants à appliquer sur des casques de protection; articles pour reliures; sacs à roulettes, sachets en papier, sacs pour le courrier; calendriers; matières plastiques pour l'emballage; lettres et clichés.

Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; printed publications, periodical publications, books, booklets; newsletters, newspapers, news sheets; printed programmes; instruction manuals, printed manuals, handbooks; instructional and teaching material (except apparatus); photographs; posters; stationery, paper sheets, paper labels; adhesives for stationery or household purposes; artists materials, paintbrushes; typewriters and office requisites; pens, pencils; pen clips; pencil clips; erasers; stickers; bumper stickers; stickers for applying to hard-hats; book binding material; carrier bags, paper bags, mail bags; calendars; plastic materials for packaging; printers type, printing blocks.

18
Kůže a imitace kůže a zboží vyrobené z těchto materiálů a nezařazené do jiných tříd; kufry a cestovní tašky; deštníky a slunečníky;kožená pouzdra na nástroje, kožená pouzdra na pásku, kožené pásky;skříňky na nářadí a nosiče nářadí, pouzdra na nářadí, pásková pouzdra.

Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies, parasols;gaines pour outils en cuir, gaines pour ceintures en cuir, ceintures en cuir;sacs pour outils et porte-outils, gaines pour outils, gaines à attacher à la ceinture.

Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols; leather tools holsters, leather belt holsters, leather belts; tool bags and tool carriers tool holsters, belt holsters.

19
Stavební materiály (nekovové).

Matériaux de construction non métalliques.

Building materials (non-metallic).

20
Nábytek a zboží (nezařazené do jiných tříd) ze dřeva nebo plastických hmot; stoly a židle; lavice, pracovní stoly, stolní svěráky; schody, žebříky, dvojité žebříky; židle, stoličky; krabice, bedny na nářadí, skříňky na nářadí, kontejnery; upevňovací prvky a upevňovací mechanismy; nýty, šrouby, všechno vyrobené zcela nebo převážně z plastů; kotevní zařízení vyrobená zcela nebo převážně z plastů; a kotevní zařízení vyrobená zcela nebo převážně z plastů na šrouby a upevňovací prvky, kotvy, nástěnné kotvy, kotevní desky; kozy na řezání; všechno ze dřeva nebo z plastických hmot;židle, stoličky z kovu.

Meubles et articles (non compris dans d'autres classes) en bois et en matières plastiques; tables et chaises; Bancs, établis, étaux-établis; escaliers, échelles, escabeaux; sièges, tabourets; boîtes, boîtes de travail, boîtes à outils, conteneurs; attaches et dispositifs de fixation; rivets, vis, tous entièrement ou principalement en plastique; dispositifs d'ancrage, tous entièrement ou principalement en plastique; dispositifs d'ancrage, tous entièrement ou principalement en plastique, pour vis et attaches, pièces d'ancrage, pièces d'ancrage mural, plaques d'ancrage; établis et tréteaux de sciage; tous étant des produits en bois ou en matières plastiques;sièges, tabourets métalliques.

Furniture and goods (not included in other classes) of wood or of plastic; tables and chairs; benches, workbenches, bench vices; steps, ladders, step ladders; seats, stools; boxes, workboxes, tool boxes, containers; fasteners and fastening devices; rivets, screws, all made wholly or principally of plastic; anchoring devices made wholly or principally of plastic; anchoring devices made wholly or principally of plastics for screws and fasteners, anchors, wall anchors, anchor plates; saw horses and trestles; all being goods of wood or of plastic; seats, stools of metal.

21
Šálky; džbánky; kávové šálky; izolované šálky; tepelně izolované cestovní hrnky; držáky šálků; držáky tepelně izolovaných šálků; chladicí přístroje; přenosné neelektrické chladicí tašky a boxy; zařízení na chlazení nápojů; chladiče na lahve; nádoby na led; sportovní láhve;láhve na vodu, láhve na vodu pro použití ve sportu;lešticí hadříky, kartáče; polštářky na čištění; polštářky na čištění z drátěné vlny, drátěné kartáče.

Tasses; tasses; tasses à café; tasses isothermiques; chopes de voyage isothermiques; supports de tasses; porte-boissons isolés; refroidisseurs; glacières portatives, non électriques; refroidisseurs de boissons; dispositifs pour tenir les bouteilles au frais; seaux à rafraîchir; gourdes pour le sport;bouteilles d'eau, bouteilles d'eau pour le sport;tissus pour polir, tissus pour lustrer, brosses; tampons à nettoyer; tampons de paille de fer, brosses métalliques.

Cups; mugs; coffee cups; insulated cups; insulated travel mugs; cup holders; insulated cup holders; coolers; portable coolers; beverage coolers; bottle coolers; ice pail coolers; sports bottles; water bottles, water bottles for use in sport; polishing cloths, buffing cloths, brushes; scouring pads; wire wool pads, wire brushes.

25
Oděvy, obuv, pokrývky hlavy; nepromokavé oděvy; pracovní kombinézy pracovní; saka, pláště; pulovry, svetry; košile; trička; zástěry; koupací pláště, župany; rukavice; klobouky a čepice; polobotky, boty nad kotníky; pásky.

Vêtements, chaussures, chapellerie; imperméables; combinaisons de travail; vestes, manteaux; pull-overs, chandails, pulls; chemises; t-shirts; tabliers; bain (peignoirs de -); gants; casquettes, chapeaux; souliers, bottes; ceintures.

Clothing, footwear, headgear; waterproof clothing; overalls; jackets, coats; pullovers, sweaters, jumpers; shirts; tee-shirts; aprons; bath robes; gloves; caps, hats; shoes, boots; belts.

35
Reklamní služby;obchodní informace poskytované prostřednictvím přístupu k počítačové databázi nebo prostřednictvím přístupu k webové stránce na internetu;kompilace informací v počítačových databázích a na webových stránkách na internetu; skladové hospodářství s využitím databází;datové služby pro vyhledávání zásob;poskytování obchodních informací prostřednictvím počítačové databáze nebo prostřednictvím webové stránky na internetu;informace vztahující se k distributorům mechanického nářadí, velkoobchodníkům s mechanickým nářadím, půjčovnám mechanického nářadí a maloobchodním střediskům s mechanickým nářadím;prodej strojů, nářadí a náhradních dílů pro nářadí a mechanického nářadí;obchodní služby a obchodní informace vztahující se k organizaci a provozu vybrané distribuční sítě;obchodní služby a obchodní informace vztahující se k organizaci a provozu sítě vybraných distributorů, velkoobchodníků, maloobchodníků a půjčoven;obchodní služby a obchodní informace vztahující se k organizaci a provozu vybrané distribuční sítě distributorů, velkoobchodníků, maloobchodníků a půjčoven;informace, poradenství a konzultace vztahující se k obchodním službám nebo obchodním informacím o organizaci a provozu vybrané distribuční sítě;informace, poradenství a konzultace vztahující se k obchodním službám nebo obchodním informacím o síti vybraných distributorů, velkoobchodníků, maloobchodníků a půjčoven;informace, poradenství a konzultace vztahující se k obchodním službám a obchodním informacím vztahujícím se k organizaci a provozu vybrané distribuční sítě distributorů, velkoobchodníků, maloobchodníků a půjčoven;včetně všech výše uvedených služeb poskytovaných prostřednictvím webové stránky na internetu;propagační služby, jmenovitě poskytování webové stránky obsahující seznamy maloobchodníků s mechanickým nářadím, velkoobchodníků s mechanickým nářadím, distributorů mechanického nářadí a půjčoven mechanického nářadí.

Services de publicité;services d'informations commerciales fournis via l'accès à une base de données informatique, ou via l'accès à un site web sur l'internet;compilation d'informations dans des bases de données informatiques et sur des sites web sur l'internet; contrôle de stocks sur base de données;services informatisés de localisation de stock;fourniture d'informations professionnelles commerciales via une base de données informatique, ou via un site web sur l'internet;fourniture de services d'informations liées aux distributeurs d'outils électriques, aux grossistes d'outils électriques, aux centres de location d'outils électriques, et aux centres de vente au détail d'outils électriques;vente de machines, d'outils, de pièces de rechange pour outils et outils électriques;services commerciaux et services d'informations commerciales liés à l'organisation et à l'exploitation d'un réseau de distribution sélectionné;services commerciaux et services d'informations commerciales liés à l'organisation et à l'exploitation d'un réseau de distributeurs, grossistes, détaillants et centres de location sélectionnés;services commerciaux et services d'informations commerciales liés à l'organisation et à l'exploitation d'un réseau de distribution sélectionné de distributeurs, grossistes, détaillants et centres de location;services d'informations, de conseils et d'assistance liés à des services commerciaux ou à des services d'informations commerciales en matière d'organisation et d'exploitation d'un réseau de distribution sélectionné;services d'informations, de conseils et d'assistance liés à des services commerciaux ou à des services d'informations commerciales concernant un réseau de distributeurs, grossistes, détaillants et centres de location sélectionnés;services d'informations, de conseils et d'assistance liés à des services commerciaux et à des services d'informations commerciales liés à l'organisation et à l'exploitation d'un réseau de distribution sélectionné de distributeurs, grossistes, détaillants et centres de location;y compris tous les services précités fournis via un site web sur l'internet;services promotionnels, à savoir, fourniture d'un site web contenant des listes de détaillants d'outils électriques, de grossistes d'outils électriques, de distributeurs d'outils électriques, de centres de location d'outils électriques.

Advertising services; commercial information services provided by access to a computer database, or by access to a website on the Internet; compilation of information in computer databases and on websites on the Internet; data-based stock control; data-based stock location services; provision of commercial business information by means of a computer database, or by means of a website on the Internet; provision of information services relating to distributors of power tools, wholesalers of power tools, hire centres of power tools, and retail centres of power tools; sale of machinery, tools, spare parts for tools and power tools; business services and business information services relating to the organisation and operation of a selected distribution network; business services and business information services relating to the organisation and operation of a network of selected distributors, wholesalers, retailers and hire centres; business services and business information services relating to the organisation and operation of a selected distribution network of distributors, wholesalers, retailers and hire centres; information, advisory and consultancy services relating to business services or business information services about the organisation and operation of a selected distribution network; information, advisory and consultancy services relating to business services or business information services about a network of selected distributors, wholesalers, retailers and hire centres; information, advisory and consultancy services relating to business services and business information services relating to the organisation and operation of a selected distribution network of distributors, wholesalers, retailers and hire centres; including all of the aforesaid services provided via a website on the Internet; promotional services, namely, the provision of a website incorporating lists of retailers of power tools, wholesalers of power tools, distributors of power tools, hire centres for power tools.

37
Půjčování, údržba a opravy strojního zařízení, nářadí a náhradních dílů pro nářadí a mechanické nářadí, opravy nářadí, regenerace nářadí, čištění nářadí, opravy, regenerace, čištění strojních instalací; poradenské a informační služby vztahující se k opravám, údržbě, stavebnictví a tesařství; poskytované nebo neposkytované online z počítačové databáze nebo internetu;poskytování webové stránky na internetu poskytující informace, poradenství a konzultace vztahující se k opravám, údržbě, stavění, tesařství.

Location, entretien et réparation de machines, outils et pièces de rechange d'outils et d'outils électriques, services de réparation d'outils, services de reconditionnement d'outils, services de nettoyage d'outils, services de calibrage d'outils, installations de réparation, de reconditionnement et de nettoyage de machines; services de conseils ou d'informations en matière de réparation, entretien, construction, menuiserie; fournis ou non en ligne à partir d'une base de données informatique ou d'Internet;fourniture d'un site web sur l'internet donnant des informations, conseils et consultations concernant la réparation, l'entretien, la construction, la menuiserie.

Hiring, maintenance and repair of machinery, tools, and spare parts for tools and power tools, tool repair services, tool reconditioning services, tool cleaning services, repair, reconditioning, cleaning machinery installations; advisory or information services relating to repair, maintenance, construction, carpentry; whether or not provided online from a computer database or the Internet; provision of a website on the Internet to provide information, advisory and consultancy services relating to repair, maintenance, construction, carpentry.

39
Organizace a provoz vybrané distribuční sítě za účelem šíření a distribuce zboží;organizace a provoz sítě vybraných distributorů, velkoobchodníků a maloobchodníků a půjčoven za účelem distribuce a šíření zboží;organizace a provoz vybrané distribuční sítě distributorů, velkoobchodníků a maloobchodníků a půjčoven za účelem distribuce a šíření zboží;informace, poradenství a konzultace vztahující se k organizaci a provozu vybrané distribuční sítě za účelem distribuce a šíření zboží;informace, poradenství a konzultace vztahující se k síti vybraných distributorů, velkoobchodníků a maloobchodníků a půjčoven za účelem distribuce a šíření zboží;informace, poradenství a konzultace vztahující se k organizaci a provozu vybrané distribuční sítě distributorů, velkoobchodníků a maloobchodníků a půjčoven za účelem šíření a distribuce zboží;včetně všech výše uvedených služeb poskytovaných prostřednictvím webové stránky na internetu.

Organisation et exploitation d'un réseau de distribution sélectionné à des fins de diffusion et de distribution de produits;organisation et exploitation d'un réseau de distributeurs, grossistes, détaillants et centres de location sélectionnés à des fins de distribution et de diffusion de produits;organisation et exploitation d'un réseau de distribution sélectionné de distributeurs, grossistes, détaillants et centres de location à des fins de distribution et de diffusion de produits;services d'informations, de conseils et d'assistance liés à l'organisation et à l'exploitation d'un réseau de distribution sélectionné à des fins de distribution et de diffusion de produits;services d'informations, de conseils et d'assistance liés à un réseau de distributeurs, grossistes, détaillants et centres de location sélectionnés à des fins de distribution et de diffusion de produits;services d'informations, de conseils et d'assistance liés à l'organisation et à l'exploitation d'un réseau de distribution sélectionné de distributeurs, grossistes, détaillants et centres de location à des fins de diffusion et de distribution de produits;y compris tous les services précités fournis via un site web sur l'internet.

The organisation and operation of a selected distribution network for the purposes of dispersing and distributing goods; the organisation and operation of a network of selected distributors, wholesalers, retailers and hire centres for the purposes of distributing and dispersing goods; the organisation and operation of a selected distribution network of distributors, wholesalers, retailers and hire centres for the purposes of distributing and dispersing goods; information, advisory and consultancy services relating to the organisation and operation of a selected distribution network for the purposes of distributing and dispersing goods; information, advisory and consultancy services relating to a network of selected distributors, wholesalers, retailers and hire centres for the purposes of distributing and dispersing goods; information, advisory and consultancy services relating to the organisation and operation of a selected distribution network of distributors, wholesalers, retailers and hire centres for the purposes of dispersing and distributing goods; including all of the aforesaid services provided via a website on the Internet.

41
Poskytování webové stránky na internetu poskytující informace vztahující se k opravám, údržbě, stavění, tesařství.

Fourniture d'un site web sur l'internet offrant des instructions relatives à la réparation, à l'entretien, à la construction, à la menuiserie.

Provision of a website on the Internet to provide instruction relating to repair, maintenance, construction, carpentry.

42
Provozování internetových vyhledávačů;poskytování vyhledávače k vyhledávání v seznamech maloobchodníků s mechanickým nářadím, velkoobchodníků s mechanickým nářadím, distributorů mechanického nářadí, půjčoven mechanického nářadí; Kalibrační služby nástrojů; a kalibrování náhradních dílů nářadí a mechanického nářadí.

Fourniture de moteurs de recherche pour l'internet;fourniture des services d'un moteur de recherche afin de trouver des listes de détaillants d'outils électriques, de grossistes d'outils électriques, de distributeurs d'outils électriques, de centres de location d'outils électriques; Services de calibrage d'outils; et services de calibrage de pièces de rechange d'outils et d'outils électriques.

Providing search engines for the Internet; providing search engine services to search lists of retailers of power tools, wholesalers of power tools, distributors of power tools, hire centres for power tools; tool calibration services; and calibration services for spare parts for tools and power tools.


DEWALT CENTRE, Info about trademak list

This trademark DEWALT CENTRE list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 1 trademark of text DEWALT CENTRE, 1 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688