PACK MORE POWER - Trademark, owner The Procter & Gamble Company

Trademark info fields

Zdroj:EUIPO
Číslo přihlášky:15477409
Reprodukce:PACK MORE POWER - ochranná známka
PACK MORE POWER
Třídy výrobků a služeb:3, 5, 35, 45
Obrazové třídy:1.5.1, 1.5.23, 1.15.9, 1.15.15
Datum podání přihlášky:26.05.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky:15.06.2016 EU
Datum zápisu:22.09.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník:**** Private data ****
Země původu:Spojené státy americké
Zástupce:**** Private data ****
Barevná
Barvy:
Světle modrá; Tmavě modrá; Bílá.
ENLight Blue; Dark Blue; White.
FRBleu clair; Bleu foncé; Blanc.
Stav dokumentu:Zapsaná
Druh:Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
3Přípravky pro bělení a jiné prací prostředky; Přípravky pro čištění, leštění, odmašťování, broušení, přípravky na mytí nádobí; Mýdla.
5Dezinfekční přípravky a antibakteriální přípravky.
35Propagační činnost, reklama; Přímá marketingová reklama; Přímá poštovní reklama; Reklama on-line v počítačové síti; Reklamní služby poskytované prostřednictvím internetu; Služby v oblasti reklamy a propagace prodeje; Vše v souvislosti s podporou prodeje spotřebitelských produktů pro domácnosti; Produkce televizních a rozhlasových reklam; Průzkum veřejného mínění.
45Služby sociálních sítí; Poskytování informací vztahujících se k společenským a politickým záležitostem v oboru prohledávatelných rejstříků a databází informací, včetně textů, elektronických dokumentů, databází, grafických a audiovizuálních informací na počítačových a komunikačních sítích; Právní služby.
FR3Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, lave-vaisselle; Savons.
5Préparations désinfectantes et antibactériennes.
35Publicité; Services de marketing direct; Diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Services publicitaires fournis via Internet; Services de publicité et de promotion des ventes; Tous liés à la promotion des ventes de produits de consommation des ménages; Production de films télévisés et vidéo; Enquête d'opinion.
45Services de réseautage social; Fourniture d'informations concernant des questions sociales et politiques à partir de répertoires et de bases de données explorables, y compris de textes, documents électroniques, bases de données, illustrations graphiques et informations audiovisuelles, sur des réseaux informatiques et de communications; Services juridiques.
EN3Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, including dishwashing preparations; soaps.
5Disinfecting preparations and antibacterial preparations.
35Advertising; direct market advertising; direct mail advertising; On-line advertising on a computer network; advertising services provided via the Internet; promotional advertising services; all in relation to sales promotion of household consumer products; production of television and radio advertisements; opinion polling.
45Social networking services; providing information regarding social and political matters from searchable indexes and databases of information, including text, electronic documents, databases, graphics and audio visual information, on computer and communication networks; legal service.

PACK MORE POWER, Info about trademak list

This trademark PACK MORE POWER list was get 12.11.2016 04:16 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast Mobil version
Česká verze
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688

Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele