TITAN - Trademark, owner TITAN Tovarna kovinskih izdelkov in livarna d.d.

Trademark info fields

- - - - - -
Source OHIM
Application 8944183
Trademark text TITAN - ochranná známka
TITAN
Description CSTrojrozměrný štít zobrazuje klíč s příčným profilem ve formě stylizovaného slova TITAN
Description ENA three-dimensional sign shows a key having a transversal profile in the form of stylized word TITAN
Description FRLa marque consiste en la représentation graphique tridimensionnelle d'une clé dont le profil transversal représente le terme de fantaisie TITAN
Omezení o prvek Ochrana je požadována pouze na tvar příčného profilu klíče; celkový tvar klíče jako takový je vyloučen z ochrany
Omezení o prvek Protection is sought only for the shape of the transversal profile of the key; the overall shape of the key as such is excluded from protection
Omezení o prvek La protection n'est demandée que pour la forme du profil transversal de la clé; la forme de la clé dans son ensemble en tant que telle est exclue de la protection
Product Classes 6, 35, 37
Vienna Classes 14.5.1
Filing date 11.03.2010
Publication date 03.05.2010
Registration date 26.08.2010
Expiration/renewal date 11.03.2020
Applicant/Holder TITAN Tovarna kovinskih izdelkov in livarna d.d., Kamnik
Representative Dušan Borštar
Status Zapsaná
Type Prostorová
Nice Classification
6
Drobné kovové předměty;s výjimkou balicích nebo vázacích ocelových pásků a s výjimkou kovových těsnicích rukávů; klíče.

Petits articles métalliques;à l'exception des bandes d'emballage ou frettes métalliques et à l'exception des manchons de fermeture métalliques; clés.

Small items of metal hardware; except of wrapping or binding bands of steel and except of sealing sleeves of metal; keys.

35
Reklama; obchodní řízení; podnikové řízení; kancelářské funkce.

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

Advertising; business management; Business administration; Office functions.

37
Opravy; instalace.

Réparation; Installations.

Repair; installation


TITAN, Info about trademak list

This trademark TITAN list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 210 trademarks of text TITAN, 81 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688