TITAN - Trademark, owner TITAN Tovarna kovinskih izdelkov in livarna d.d.

Trademark info fields

SourceOHIM
Application8944183
Trademark textTITAN - ochranná známka
TITAN
DescriptionTrojrozměrný štít zobrazuje klíč s příčným profilem ve formě stylizovaného slova TITAN
DescriptionENA three-dimensional sign shows a key having a transversal profile in the form of stylized word TITAN
DescriptionFRLa marque consiste en la représentation graphique tridimensionnelle d'une clé dont le profil transversal représente le terme de fantaisie TITAN
Omezení o prvekOchrana je požadována pouze na tvar příčného profilu klíče; celkový tvar klíče jako takový je vyloučen z ochrany
Omezení o prvekProtection is sought only for the shape of the transversal profile of the key; the overall shape of the key as such is excluded from protection
Omezení o prvekLa protection n'est demandée que pour la forme du profil transversal de la clé; la forme de la clé dans son ensemble en tant que telle est exclue de la protection
Product Classes6, 35, 37
Vienna Classes 14.5.1
Filing date11.03.2010
Publication date03.05.2010
Registration date26.08.2010
Expiration/renewal date11.03.2020
Applicant/Holder**** Private data ****
Representative**** Private data ****
StatusZapsaná
TypeProstorová
Nice Classification
6
Drobné kovové předměty;s výjimkou balicích nebo vázacích ocelových pásků a s výjimkou kovových těsnicích rukávů; klíče.

Petits articles métalliques;à l'exception des bandes d'emballage ou frettes métalliques et à l'exception des manchons de fermeture métalliques; clés.

Small items of metal hardware; except of wrapping or binding bands of steel and except of sealing sleeves of metal; keys.

35
Reklama; obchodní řízení; podnikové řízení; kancelářské funkce.

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

Advertising; business management; Business administration; Office functions.

37
Opravy; instalace.

Réparation; Installations.

Repair; installation


TITAN, Info about trademak list

This trademark TITAN list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 210 trademarks of text TITAN, 81 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 

Ochrana dat     Mobil version

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.