A.Z. Meisterteile - Trademark, owner UNIX AUTÓ Autó- és Alkatrészkereskedelmi Kft.

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15845852
Reprodukce: A.Z. Meisterteile - ochranná známka
A.Z. Meisterteile
Třídy výrobků a služeb: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 32
Obrazové třídy: 26.4.8, 26.4.24, 26.4.98, 29.1.1, 29.1.2, 29.1.8
Datum podání přihlášky: 21.09.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 16.11.2016 EU
Datum zápisu: 23.02.2017 EU
Seniorita: AT: N 04.04.2013 Whole Abandoned
  Registration:    
  Filing: 011782588   
Přihlašovatel/vlastník: UNIX AUTÓ Autó- és Alkatrészkereskedelmi Kft., Frangepán utca 55-57, Budapest, 1139, Maďarsko
Země původu: Maďarsko
Zástupce: RÉTI, ANTALL ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA, Bajcsy-Zsilinszky út 78., Budapest, 1055, Maďarsko
Barevná
Barvy:
CS Černá; Bílá; Žlutá; Tmavě růžová.
EN Black; White; Yellow; Dark Pink.
FR Noir; Blanc; Jaune; Rose foncé.
Stav dokumentu: Zapsaná
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb: > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
CS1 Acetát celulózy, v surovém stavu; Acetáty; Acetanhydrid, anhydrid kyseliny octové; Aceton, propanon, dimetylketon; Acetylen; Acetylen tetrachlorid (tetrachloretan); Chemické sloučeniny odolné proti kyselinám; Kyseliny; Okyselená voda na doplnění akumulátorů, baterií; Okyselená voda na doplnění akumulátorů, baterií; Akrylové pryskyřice v surovém stavu; Aktinium; Uhlí aktivní; Uhlí aktivní; Emulze vrtné (Přísady chemické do -) výplach kalů; Chemické přísady do fungicidů; Chemické přísady do insekticidů; Přísady chemické do motorových paliv; Adhezivní přípravky na chirurgické bandážování; Lepidla na plakáty; Lepidla pro průmysl; Lepidla na papírové tapety; Lepidla na papírové tapety; Lepidla, tmely, pojiva pro obkládačky; Agar; Pojivová činidla do betonu; Zemědělské chemikálie s výjimkou fungicidů, přípravků k hubení plevele, herbicidů, insekticidů a přípravků proti parazitům; Albumínový papír; Albumin (živočišný nebo rostlinný, jako surovina); Alkohol; Aldehydy; Algináty pro průmyslové účely; Algináty pro potravinářský průmysl; Alkaliny; Kovy alkalických zemin; Alkalické jodidy pro průmyslové účely; Alkalické kovy; Alkaloidy; Kamenec; Oxid hlinitý; Hlinitý octan; Kamenec, ledek (Hlinitý -); Chlorid hlinitý; Hydroxid hlinitý; Jodid hlinitý; Hlinitokřemičitany; Americium; Amoniak (čpavek); Amonný kamenec; Amonné soli; Amoniak (čpavek) pro průmyslové účely; Aldehyd amoniaku; Amonné soli; Amylacetát, octan amylnatý; Amylalkohol; Anhydridy; Bezvodý amoniak; Albumin živočišného původu (surovina); Živočišné uhlí; Přípravky z živočišného uhlí; Uhlí živočišné; Parafin; Přípravky proti vření chladicí kapaliny motorů; Roztoky do akumulátorů zabraňující tvorbě pěny; Roztoky do akumulátorů zabraňující tvorbě pěny; Látky zabraňující inkrustaci; Antidetonační látky pro spalovací motory; Antimon; Oxid antimonitý; Sulfid antimonitý; Klíčivost zeleniny (Přípravky proti -); Antistatické přípravky, s výjimkou přípravků pro domácnost; Chemikálie zabraňující ztrátě lesku oken; Argon; Arsen; Kyselina arsenitá; Umělé pryskyřice v surovém stavu; Sladidla umělá [chemické přípravky]; Astat; Plniva na karoserie automobilů; Přídavné kapaliny k použití s abrazivy; Bakteriální přípravky jiné než pro lékařské a zvěrolékařské účely; Bakteriologické přípravky pro octové kvašení; Bakteriologické přípravky jiné než pro lékařské a zvěrolékařské účely; Gurjunský balzám na výrobu laků; Baryum; Baryum (Sloučeniny s -); Síran barnatý; Oxid barnatý; Papír s obsahem barya; Baryt; Zásady [chemické látky]; Hydroxid bizmutitý, galát bizmutu; Mořidla na kůže, s výjimkou olejů pro kožedělný průmysl; Galvanické lázně; Bauxit; Pivo (Činidla na čeření a konzervování -); Pivo (Konzervační látky do -); Bentonit; Benzeny (Kyseliny na bázi -); Benzenové deriváty; Benzoová kyselina; Sulfimid kyseliny benzoové; Berkelium; Hydrogenuhličitan sodný pro chemické účely; Chlorid cínatý; Dvojchroman draselný; Dvojchroman sodný; Biochemické katalyzátory; Biologické přípravky, jiné než pro lékařské a zvěrolékařské účely; Biologické tkáňové kultury jiné než pro lékařské nebo veterinární účely; Lep na ptáky; Bizmut; Dusičnan-oxid bizmutitý pro chemické účely; Odbarvovací přípravky pro průmyslové účely; Uhlí krevní; Plátno pro modrotisk a planografii; Modrotisk (Papír pro -) - planografie; Modrá skalice; Kostní uhlí; Tetraboritan disodný, borax; Kyselina boritá pro průmyslové účely; Tavidla k pájení natvrdo; Přípravky na pájení na tvrdo; Ochranné přípravky na cihly, s výjimkou nátěrů a olejů; Brom pro chemické účely; Vedlejší produkty při zpracování obilnin pro průmyslové účely; Cesium; Kalcinovaná soda; Karbid vápenatý; Dusíkaté vápno [hnojivo]; Soli vápníku; Kalifornium; Kafr pro průmyslové účely; Karbid; Plniva na karoserie automobilů; Karbolineum na ochranu rostlin; Uhlík; Uhličitany; Saze uhelné pro průmyslové účely; Sirouhlík; Uhlík do filtrů; Kyselina uhličitá; Uhlohydráty; Chlorid uhličitý, tetrachlormetan; Kasein pro průmyslové účely; Kasein pro potravinářský průmysl; Kasiopeum [lutecium]; Katalyzátory; Katechu (extrakt z akácie katechové); Hydroxidy alkalických kovů; Žíraviny pro průmyslové účely; Louh sodný pro průmyslové účely; Celulóza; Deriváty celulózy (chemikálie); Estery celulózy pro průmyslové účely; Étery celulózy pro průmyslové účely; Lepidla na obuv; Lepidla na opravu rozbitých předmětů; Tmel na pneumatiky; Cement pro metalurgii; Konzervační přípravky na cement, s výjimkou barev a olejů; Vodotěsné chemické sloučeniny do cementu, s výjimkou barev; Keramické sloučeniny na spékání (granule a prášky); Keramické glazury; Keramické materiály ve formě částic používané jako filtrační média; Cer; Chemická aditiva do olejů; Emulze vrtné (Přísady chemické do -) výplach kalů; Chemické přísady do fungicidů; Chemické přísady do insekticidů; Přísady chemické do motorových paliv; Kondenzace (chemické látky pro); Zesilovače chemické na papír; Zesilovače chemické na kaučuk; Chemické výrobky pro laboratorní analýzy s výjimkou těch pro lékařské a veterinární účely; Chemikálie na dekarbonizaci motorů; Chemické přípravky k usnadnění slévání kovů; Ochranné chemické přípravky k prevenci sněti obilné; Chemické přípravky pro vědecké účely (kromě přípravků pro lékařství a zvěrolékařství); Chemické přípravky na uzení masa; Chemikálie používané ve fotografii; Plísně, padlí (Chemické přípravky na prevenci -); Ochranné chemické přípravky k prevenci sněti obilné; Činidla chemická, s výjimkou činidel pro lékařské a zvěrolékařské účely; Chemické látky s výjimkou pigmentů pro výrobu emailů; Chemické přípravky na výrobu barev; Chemické přípravky na výrobu barev; Chemikálie pro lesnictví, s výjimkou fungicidů, herbicidů, insekticidů a přípravků pro hubení parazitů; Chemické výrobky pro laboratorní analýzy s výjimkou těch pro lékařské a veterinární účely; Chemické výrobky určené ke konzervování potravin; Chemické přípravky na čištění komínů; Kaolin; Kaolin; Chlorečnany; Chloridy; Chlor; Kyselina cholová.
2 Lepidla pro barvy; Alizarinové barvy; Aluminiové barvy; Hliníkový prášek na malování; Anilinové barvy; Orelin [barvivo]; Orelin [barvivo]; Koroze (Ochranné pásky proti -); Antikorozní přípravky (ochranné); Nátěry proti usazeninám; Antikorozní maziva; Antikorozní oleje; Ochranné výrobky proti korozi; Kovy (Prostředky proti zmatnění, zašlosti -); Azbestové barvy; Auramin; Baktericidní nátěry, barvy; Klihové nátěry; Lepidla pro barvy; Živičné (bitumenové) laky; Černý japonský lak; Bronzový prášek do barev; Bronzové laky; Kanadský balzám; Karamel, kulér [potravinářské barvivo]; Uhlová čerň (pigment); Karbonyl (konzervační prostředek na dřevo); Keramické barvy; Nátěry na střešní krytiny; Nátěry na střešní krytiny; Nátěry; Oxidy kobaltu (barvivo); Karmínová červeň (barvivo z červce nopálového); Barviva; Barviva do piva; Barviva do nápojů; Barviva do másla; Barviva do likérů; Barvířské dřevo; Kopál; Kopálový lak; Kreozot na konzervování dřeva; Tempery (barvy); Barvy a barviva; Barviva; Barvířské dřevo; Barvířské dřevo; Výtažky z barvířského dřeva; Emaily na malování; Emaily na malování; Emaily [laky]; Barva pro grafické práce; Ohnivzdorné barvy; Fixativy do akvarelových barev; Fixativy do akvarelových barev; Fixativy do akvarelových barev; Fixativy [laky]; Potravinářská barviva; Potravinářská barviva; Gumiguta na malování; Glazury [barvy, laky]; Šelak; Klejopryskyřice; Indigo [barvivo]; Tuš na kůži; Čerň obuvnická, čerň na kůže; Tonery do kopírovacích strojů a zařízení; Laky a fermeže; Lampová čerň [pigment]; Vápno na bílení; Oranžový suřík; Sladový karamel [potravinářské barvivo]; Sladová barviva; Značkovací barvy pro zvířata; Mastix [pryskyřice přírodní]; Kovové fólie pro malíře, dekoratéry, tiskaře a umělce; Kovy v prášku pro malíře, dekoratéry, tiskaře a umělce; Mínium; Mořidla; Mořidla na kůže; Přírodní pryskyřice v surovém stavu; Oleje na konzervování dřeva; Oranžový suřík; Barvy; Papíry na barvení velikonočních vajec; Pigmenty; Oleje na konzervování dřeva; Základní nátěry; Tiskařské barvy; Tiskařské barvy; Tiskařské inkousty; Ochranné přípravky na kovy; Mínium; Přemístitelné záplaty se vzorky barev; Šafrán [barvivo]; Sandarak (pryskyřice); Šelak; Barvy na obuv; Sikativy [sušicí činidla] na barvy; Hlinka (Siena -); Emulze [stříbrné] barviva; Prášky ke stříbření; Stříbrná pasta; Saze [barvivo]; Mořidla na kůže; Sumach (tříslovina) do laků; Zahušťovače barev; Ředidla na laky; Ředidla do barev; Kysličník titaničitý [barvivo]; Tonerové náplně do tiskáren a kopírovacích přístrojů; Tonery do kopírovacích strojů a zařízení; Kurkuma [barvivo]; Terpentýn [ředidlo na barvy]; Ochranné nátěry na podvozky vozidel; Ochranné nátěry na podvozky vozidel; Laky a fermeže; Olovnatá běloba; Vápenné mléko; Ochranná vrstva na dřevo [barvy]; Výtažky z barvířského dřeva; Dřevo (Mořidla na -); Přípravky zamezující poškozování dřeva; Barviva na dřevo; Žluté dřevo [barvivo]; Zinková běloba [barvivo].
3 Brusné plátno lešticí; Brusné plátno lešticí; Brusný papír; Brousicí přípravky; Lepidla pro upevnění umělých řas; Lepidla pro připevnění umělých vlasů; Lepidla pro kosmetické účely; Voda po holení; Osvěžovače vzduchu; Mandlové mléko pro kosmetické účely; Mandlový olej; Mandlové mýdlo; Aloe vera pro kosmetické účely (Přípravky -); Kamenec (adstringens); Ambra (parfém); Amoniak (čpavek) čisticí prostředek; Antiperspirační mýdlo; Antiperspiranty [toaletní potřeby]; Antistatické přípravky pro použití v domácnosti; Aromatické látky (éterické oleje); Adstringentní přípravky ke kosmetickým účelům; Badyánová esence; Neléčivé pleťové vody a mléka; Květinové parfémy (Základní látky -); Neléčivé přípravky do koupele; Soli koupelové, nikoli pro léčebné účely; Barvy na vousy; Kosmetické masky; Bergamotový olej; Bělicí přípravky [odbarvovače] pro kosmetické účely; Bělicí soli; Bělicí soda; Spreje na osvěžení dechu; Plátky na osvěžení dechu; Ochucovadla na dorty a koláče (esenciální oleje); Ochucovadla na dorty a koláče (esenciální oleje); Kostky mýdla; Kostky mýdla; Stlačený vzduch v plechovkách pro účely čištění a odstraňování prachu; Karbidy kovů [brusiva]; Čisticí křída; Čisticí prostředky pro použití v domácnosti; Toaletní mléka; Utěrky napuštěné čisticími přípravky na čištění; Ševcovská smůla; Barviva toaletní; Zjasňovače barev chemické pro použití v domácnosti [prádlo]; Zjasňovače barev chemické pro použití v domácnosti [prádlo]; Odbarvování (Přípravky pro -); Zjasňovače barev chemické pro použití v domácnosti [prádlo]; Odbarvování (Přípravky pro -); Korund [brusivo]; Krémy (Kosmetické -); Kosmetické barvy; Kosmetické sady; Kosmetické tužky; Koupele (Kosmetické přípravky do -); Kosmetika na řasy; Kosmetické prostředky pro péči o pleť; Kosmetické přípravky pro zeštíhlení; Kosmetika; Kosmetické přípravky pro zvířata; Vatové tampóny pro kosmetické účely; Vatové tampóny pro kosmetické účely; Vata pro kosmetické účely; Bělicí krémy na pokožku; Krémy na kůži; Ozdobné obtisky ke kosmetickým účelům; Odmašťovací přípravky (kromě přípravků na použití ve výrobních procesech); Bělicí gely na zuby; Zubní pasty; Přípravky na leštění umělého chrupu; Deodoranty pro lidskou potřebu nebo pro zvířata; Deodoranty pro domácí mazlíčky; Dezodorizační mýdlo; Depilační přípravky; Depilační přípravky; Depilační vosk; Čisticí prostředky (k jinému použití než při průmyslových procesech a v lékařství); Oxid hlinitý (abrazivum); Dezinfekční mýdla; Mycí přípravky pro intimní hygienu nebo deodorační použití (toaletní potřeby); Přípravky na čištění za sucha; Sušicí prostředky do myček nádobí; Suché šampony; Kolínská voda; Smirek; Brusné plátno lešticí; Brusný smirkový papír; Éterické oleje; Cedrové dřevo (éterické oleje z); Cedrátové esenciální oleje; Citrónový esenciální olej; Éterické esence; Éterické oleje; Výtažky z květin [parfémy]; Kosmetické přípravky na obočí; Tužky na obočí; Změkčovače tkanin (pro praní); Umělé oční řasy; Umělé nehty; Aromata do nápojů (éterické oleje); Aromata do nápojů (éterické oleje); Aromata do nápojů (éterické oleje); Vosk na podlahy; Přípravky pro odstranění vosku z podlah [přípravky na drhnutí]; Vykuřování (Přípravky pro -) parfémy; Přípravky na leštění a obnovení vzhledu; Olej z libavky; Geraniol; Skelné plátno; Pískový papír; Tuky pro kosmetické účely; Brousicí přípravky; Barviva na vlasy; Vlasové kondicionéry; Barviva na vlasy; Přípravky na vlasy [mléka]; Lak na vlasy; Přípravky na narovnávání vlasů; Přípravky na ondulaci vlasů; Heliotropin; Hena [kosmetické barvivo]; Peroxid vodíku pro kosmetické účely; Aromatická vykuřovadla; Ionon (parfumerie); Jasmínový olej; Javelský louh; Lešticí červeň; Vonné tyčinky; Odlakovače, přípravky na odstraňování laků; Bělidlo na praní; Bělidlo na praní; Šmolka; Saténování prádla (přípravky pro); Prací prostředky; Namáčení prádla (přípravky pro); Škrob na praní; Vosk na prádlo; Levandulový olej; Levandulová voda; Bělicí přípravky na kůži; Kůže (Ochranné prostředky -) leštidla; Lesky na rty; Pouzdra na rtěnku; Rtěnky; Pleťová voda pro kosmetické účely; Líčidla; Pudr na líčení; Líčidla; Odličování (Přípravky na -); Řasenka (maskara); Masážní gely jiné než pro léčebné účely; Mýdla s léčebnými účinky; Mentolová silice (éterický olej); Mentol pro parfumérii; Vosk na vousy; Ústní vody, nikoliv pro léčebné účely; Pižmo [parfumerie]; Vosk na vousy; Ozdobné nálepky na nehty; Přípravky pro péči o nehty; Laky na nehty; Laky na nehty; Neutralizéry trvalé ondulace; Protiskluzové tekutiny na podlahy; Protiskluzový vosk na podlahy; Terpentýnový olej na odmašťování; Čisticí oleje; Oleje pro kosmetické účely; Oleje do parfémů a voňavek; Oleje pro toaletní účely; Odstraňování barev (Přípravky na -); Vosk na podlahy; Pasty na obtahovací řemeny; Voňavkářské výrobky; Parfémy; Vazelína ke kosmetickým účelům; Lešticí přípravky na nábytek a podlahy; Lešticí krémy; Lešticí papír; Lešticí přípravky; Lešticí červeň; Lešticí kameny; Lešticí vosky; Pomády pro kosmetické účely; Javelský louh; Potpourri; Přípravky na čištění umělého chrupu; Namáčení prádla (přípravky pro); Přípravky na čištění odpadního potrubí; Přípravky na vytváření lesku na listech rostlin; Přípravky na vytváření lesku na listech rostlin; Kůže (Ochranné prostředky -) leštidla; Pemza; Quillaja, kůra na praní; Růžový olej; Přípravky na odstranění rezu; Vonné sáčky do prádla; Safrol; Brusné plátno lešticí; Pískový papír; Přípravky na odstraňování vodního kamene k použití v domácnosti; Parfémovaná voda; Vonné dřevo; Čisticí roztoky; Šampony; Šampony pro domácí zvířata; Brousicí přípravky; Přípravky na holení; Holicí mýdlo; Kamenec (adstringens); Přípravky na leštění; Krém na obuv; Obuvnický vosk; Leštidlo na obuv; Vosk na obuv; Silikonový karbid [brusivo]; Bělicí krémy na pokožku; Uhlazující přípravky (škrobení); Lešticí kameny; Mýdlo; Mýdlové přípravky na oživení, zjasnění tkanin; Mýdlo proti pocení nohou; Louh sodný; Odstraňovače skvrn; Škrob na praní; Škrob na dodání lesku prádlu; Přípravky na ochranu před sluncem; Opalovací přípravky; Krejčovský vosk; Mastkový prášek, toaletní; Terpeny (éterické oleje); Ubrousky napuštěné kosmetickým mlékem; Ubrousky napuštěné přípravky na odličování; Kosmetické přípravky, parfumerie, přípravky pro osobní hygienu; Toaletní voda; Tripl na leštění; Terpentýn, jako odmašťovací přípravek; Odlakovače, přípravky na odstraňování laků; Amoniak (čpavek) čisticí prostředek; Vulkanický popel k čištění; Přípravky na čištění tapet; Soda na praní, na čištění; Přípravky na ondulaci vlasů; Krémy na kůži; Plavená křída; Čisticí kapalina na skla vozidel; Čisticí kapalina na skla vozidel.
4 Nechemická aditiva do paliv; Alkohol (palivo); Antracit; Vosk včelí; Vosky na hnací řemeny; Benzen; Benzín; Benzol; Brikety rašelinové [palivo]; Olej (Kostní -) pro průmyslové účely; Tenké svíčky; Paliva; Karnaubský vosk; Ricinový olej k průmyslové účelům; Ceresin; Dřevěné uhlí [palivo]; Vánoční osvětlení (svíčky); Uhlí; Uhelné brikety; Uhelný prach [palivo]; Nafta topná; Dehtový uhelný olej; Koks; Palivo ve formě briket; Mazut; Řezné kapaliny; Nafta motorová; Přípravky na pohlcování prachu; Zametání (Přípravky na vázání prachu při -); Přípravky proti prachu; Prach (Přípravky pro odstraňování -); Elektrická energie; Etanol [palivo]; Podpalovače; Olej rybí nejedlý; Pohonné látky; Plyny palivové, pohonné; Mazut; Paliva na bázi alkoholu; Plyny používané ke svícení; Nafta motorová; Benzín; Mazadla na zbraně; Mazadla pro řemeny; Mazadla na obuv; Tuky na kůži; Tuky ke svícení; Vosk na svícení; Tuky průmyslové; Vosk pro průmyslové účely; Kerosin, rafinovaný petrolej; Knoty na lampy; Tuk z vlny; Palivo na svícení; Hnědé uhlí; Ligroin; Mazadla; Mazání (Grafit pro -); Mazací tuky; Mazut; Líh denaturovaný; Minerální paliva; Olej zvlhčující; Paliva; Olej motorový; Nafta; Svíčky pro noční osvětlení; Protiskluzové přípravky pro hnací řemeny; Olej na konzervování kůže; Olej na ochranu, konzervaci zdiva; Nafta motorová; Oleje do barev; Oleje na odstranění bednění [stavebnictví]; Olein; Ozokerit, zemní vosk; Smotky papírové na zapalování; Parafín; Brikety rašelinové [palivo]; Rašelina [palivo]; Parfémované svíčky; Benzín; Petrolejový éter; Vazelína pro průmyslové účely; Ropa, surová nebo rafinovaná; Konzervační přípravky pro kůži [oleje a tuky]; Plyn generátorový; Řepkový olej pro průmyslové účely; Plyn ztužený [palivo]; Plyn ztužený [palivo]; Přípravky ze sójového oleje proti přilnavosti kuchyňského nádobí; Stearin; Olej slunečnicový pro průmyslové účely; Lůj; Tenké svíčky; Olej na textil; Troud; Palivové těkavé směsi; Vosk jako surovina; Knoty do svíček; Dřevěné brikety; Třísky dřevěné na zapalování; Tuk z vlny; Xylol; Xylol.
6 Kovové reklamní sloupy; Slitiny obecných kovů; Hliník; Hliníková fólie (alobal); Drát hliníkový; Kotevní desky; Kotvy; Kovové úhelníky; Ložiskové kovy (kompozice); Kovadliny; Kovadliny [přenosné]; Altány (Kovové konstrukce); Pancéřované kovové dveře; Pancéřování; Pancéřované kovové dveře; Pancéřování; Kovové konstrukce voliér; Kovové značky pro vozidla; Ocelové kuličky; Vázací pásky (kovové); Ostnatý drát; Kovové obruče na sudy; Kovové barely; Tyčové zábrany (bariéry) z kovu; Kovové koše; Kovová madla do vany; Bóje (kovové), s výjimkou světelných; Zúžený konec kovadliny; Kovová kolečka k postelím; Zvony; Zvonečky pro zvířata; Pásy (kovové) pro manipulaci s břemeny; Napínače řemenů (kovové); Berylium [glucinium]; Kovové parkovací instalace pro jízdní kola; Kovové kabelové svorky; Kovová vázání; Kovové vázací pásky k zemědělskému užití; Kovové nádoby; Kovové vaničky pro ptáky; Předvalky (hutnické výrobky); Dveřní zástrčky, ploché; Stříkací kabiny (kovové); Vršky lahví (kovové); Znovu použitelné uzávěry na láhve [kovové]; Znovu použitelné uzávěry na láhve [kovové]; Kovové nádoby na stlačený plyn nebo zkapalněný vzduch; Krabice z obecných kovů; Uzávěry na kufry, bedny a kazety; Kovové popruhy pro manipulaci s nákladem; Kovové popruhy pro manipulaci s nákladem; Konzoly (kovové) pro stavebnictví; Příchytky; Přípojky a odbočky potrubní (kovové); Měď (surovina nebo polotovar); Slitiny pro pájky; Bronz; Bronz na náhrobky; Bronz (Umělecká díla); Násady pro košťata (kovové); Přezky z běžných kovů (železářský výrobek); Stavební panely (kovové); Kovové stavební materiály; Stavební nebo nábytkové kování z niklové mosazi; Stavební panely (kovové); Konstrukce (kovové); Přenosné kovové konstrukce; Čepy (kovové); Busty z obecných kovů; Kovové převlékací kabiny; Kovové spojky na neelektrické kabely; Kovové spojky na neelektrické kabely; Kabely (kovové) neelektrické; Kadmium; Vršky lahví (kovové); Křídlová okna kovová; Kovové příruční pokladny; Kovové výztuže pro ropné vrty; Sudy (kovové); Kovové stojany nebo podstavce na sudy; Litina (surová nebo polotovar); Ocelolitina, ocel na odlitky; Řetězy pro dobytek; Kovové stropy; Hafnium [kov]; Cermety (kovo-keramické materiály); Kovové řetězy; Kovové nádoby; Kovové skříně na potraviny; Kovové kurníky; Formy; Komínové nástavce (kovové); Kovové komínové kryty; Kovové kouřovody; Kovové komíny; Ferochrom (slitina železa a chromu); Chromové rudy; Chrom; Obložení stavební (kovová); Kovové svorky na kabely a trubky; Uzávěry (kovové) na nádoby; Kovové háčky na věšení oděvů; Kobalt (surovina); Spojovací kroužky (kovové) pro trubky; Obecné surové kovy nebo jejich polotovary; Kovové nádoby na stlačený plyn nebo zkapalněný vzduch; Kovové nádoby na tekutá paliva; Kovové nádoby na skladování kyselin; Kovové nádoby na skladování a přepravu; Měděné kroužky; Měď (surovina nebo polotovar); Neizolovaný měděný drát; Kovové římsy; Kovové závlačky; Kovové spojky na řetězy; Skoby stoupací [náledníky]; Skoby [kovové]; Skoby [kovové]; Svodidla silniční (kovová); Kovové odrazové můstky; Domovní zvonky kovové, jiné než elektrické; Dveřní západky; Kovové dveřní zárubně; Neelektrické dveřní uzávěry; Dveřní kování (kovové); Kovové dveřní zárubně; Kovové dveřní kliky; Kovová dveřní klepadla; Neelektrické otvírače dveří; Kovové výplně dveří; Kovová škrabadla na obuv; Kovové dveře; Neelektrické dveřní uzávěry; Kovové dveřní zarážky; Kovové odvodňovací trubky; Kovové odtokové sifony; Roštové podlážky (kovové); Kovové trubky pro ústřední topení; Kovové trubky pro ústřední topení; Kovová potrubí pro ventilaci a klimatizaci; Kovová kolena pro potrubí; Kovové obruby pro náhrobky; Kovové šrouby s okem; Kovové oplocení; Ferotitan; Objímky, prstence (kovové); Rukojeti (Kovové kroužky na -); Kování na vycházkové hole (kovové); Sošky z obecných kovů; Kovové piliny; Železné krbové kozlíky; Kolejnicové spojky; Kovové části postele; Stavební kování; Kování na rakve; Kovové vybavení rozvodů stlačeného vzduchu; Nábytkové kování; Okenní kování; Kovové příruby; Okapy - žlaby (kovové); Kontejnery plovoucí (kovové); Kovové plovoucí doky pro ukotvení lodí; Podlahy (kovové); Dláždění (kovové); Kovové balicí fólie; Kovová škrabadla na obuv; Formy; Stavební konstrukce (kovové); Kovové stavební konstrukce; Ochranné zástěny k topeništím nebo krbům (kovové); Kovová kolečka pro nábytek; Galenit (olověná ruda); Kovové brány; Kovové dveřní zarážky; Germanium; Argentan, niklová mosaz (slitina mědi, niklu a zinku); Nosníky (kovové); Berylium [glucinium]; Zlaté pájky; Kovové rošty; Náhrobky (kovové); Mazací čepy; Skleníkové konstrukce (kovové); Kovové skleníky, přenosné; Kovové rošty; Kovové ochranné nárazníky; Okapové roury (kovové); Hafnium [kov]; Manipulační palety (kovové); Kovové železářské zboží; Kovové popruhy pro manipulaci s nákladem; Kovové popruhy pro manipulaci s nákladem; Kovové závěsy, panty; Háčky na břidlicovou krytinu [kovové]; Háčky [železářské zboží]; Háčky pro věšáky (kovové); Ocelové pásy; Pásová ocel; Nemechanické kovové násypky; Podkováky (hřebíky do koňských podkov); Kovová domovní čísla (nesvítící); Kovové formy na led; Kovové identifikační náramky pro použití v nemocnicích; Kovové identifikační štítky; Indium; Ingoty z běžných kovů; Kovové sítě proti hmyzu; Kovové železářské zboží; Železné rudy; Železné desky; Ocelové pásy; Nezpracovaná nebo částečně zpracovaná ocel; Ocelový drát; Dveřní kování; Kování na okna; Žaluzie (kovové); Nátrubky (kovové); Trámy (kovové); Kovové spojky na potrubí; Klíče; Rukojeti nožů (kovové); Kovové dveřní koule; Kovové žebříky; Zástrčky (kovové) tyčové; Závory (kovové); Lišty, latě (kovové); Kovové mřížoví; Plomby olověné; Olovo (jako surovina nebo polotovar); Kovové poštovní schránky; Písmena a číslice z běžných kovů, s výjimkou tiskařského písma; Limonit (železná ruda); Obložení stavební (kovová); Překlady (kovové); Železniční ložné míry - obrysnice (kovové); Železniční ložné míry - obrysnice (kovové); Nakladní kovové palety; Západky zámků; Kovové zámky na brašny a tašky; Kovové zámky pro vozidla; Zámky (kovové), s výjimkou elektrických; Kovové spony strojních řemenů; Hořčík; Mangan; Kovové poklopy na průlezný otvor; Kovové potrubní rozvody; Kovové stožáry a stěžně; Kovové materiály pro pozemní lanové dráhy; Kovové skříně na potraviny; Kovové pamětní desky; Kovové pamětní desky; Kovové klece pro divoká zvířata; Kov v prášku; Kovové mobilní nástupní schody pro cestující; Kovové výlisky na římsy; Molybden; Feromolybden; Bronz na náhrobky; Kovové pomníky; Pomníky náhrobní (kovové); Kovové pachole; Kovové kotevní bóje; Kovové výlisky na římsy; Hřebíky; Nikl; Argentan, niklová mosaz (slitina mědi, niklu a zinku); Niob; Trysky (kovové); Registrační (poznávací) značky kovové; Kovové šroubové matice; Rudy kovové; Kovové vnější rolety; Obalové nádoby z kovu; Visací zámky; Stříkací kabiny (kovové); Oplocení (kovové); Kovové příčky (přepážky); Kovové dlažební bloky; Kovové dlaždice; Kovové kolíky; Potrubí tlakové (kovové); Vepříny kovové; Kovové štětovnice; Sloupy (kovové) pro stavebnictví; Kolíčky [drobné železářské zboží]; Spojky na potrubí (kovové); Trubky (kovové); Kovové trubky pro ústřední topení; Potrubí (kovové); Skoby pro horolezce kovové; Plošiny prefabrikované (kovové); Čepy (kovové); Kovové sloupy; Sloupy (kovové) pro elektrické vedení; Verandy (kovové konstrukce); Kovové stožáry a stěžně; Sloupy (kovové) pro elektrické vedení; Esovité kovové háky na zavěšování hrnců; Montované domy [soupravy] kovové; Plechovky a konzervy; Plechovky a konzervy; Podpěry (kovové); Kladky (kovové), jiné než pro stroje; Pyroforické kovy; Železniční pražce (kovové); Kolejnice (kovové); Kovové materiály pro železnice; Železniční výhybky; Železniční pražce (kovové); Železniční výhybky; Bubny navíjecí (kovové), s výjimkou mechanických, pro navíjení hadic; Kovové žáruvzdorné stavební materiály; Registrační (poznávací) značky kovové; Výztuže (kovové) pro stavebnictví; Armatury (kovové) do betonu; Vyztužovací materiály (kovové) pro strojní řemeny; Kovové vyztužovací materiály pro potrubí; Cisterny (kovové); Kroužky na klíče z běžných kovů; Kovové kroužky; Nýty (kovové); Rampy odpalovací (kovové); Pájecí dráty kovové [pájení na tvrdo]; Svařovací a pájecí dráty (kovové); Kovové svařovací a pájecí dráty; Rolety ocelové; Střešní krytiny (kovové); Kovové střešní oplechování; Kovové střešní okapy; Kovové střešní krytiny; Kovové střešní krytiny zahrnující solární články; Kovové střešní tašky; Kovová lana; Úvazky lanové (kovové); Kovové jezdce pro posuvné dveře; Sejfy; Bezpečnostní příruční pokladny; Bezpečnostní řetězy (kovové); Okenní zarážky (kovové); Vodicí kladky pro okna; Kovové konstrukce na lešení; Kovové šrouby s okem; Kovové šrouby; Kovová šroubovací víčka lahví; Kovové násady na kosy; Těsnicí uzávěry (kovové); Vršky lahví (kovové); Vázací pásky na snopy (kovové); Kovové štětovnice; Plechy, pásy kovové; Podložky; Kovová bednění na beton; Kovové okenice; Signalizační nesvětelné a nemechanické panely z kovu; Kovové informační tabule; Nesvětelné a nemechanické kovové značky; Nesvětelné a nemechanické silniční značení z kovu; Ferosilicium; Kovové prahy; Kovové zásobníky, sila; Postříbřené slitiny cínu; Stříbrné pájky; Kovové konstrukce kluzišť; Kovové desky pro stavebnictví; Objímky, prstence (kovové); Smyčky (kovové) pro manipulaci s nákladem; Kovové svařovací a pájecí dráty; Pružinové zámky; Pružiny [drobné kovové zboží]; Ostruhy; Kovové stáje; Kovová schodiště; Schodiště [kovové stupně]; Sochy z obecných kovů; Sošky z obecných kovů; Slitiny oceli; Ocelové stavební konstrukce; Ocelové stožáry; Ocelové trubky; Ocelové plechy; Pásová ocel; Ocelové trubky; Nezpracovaná nebo částečně zpracovaná ocel; Ocelový drát; Schody [kovové]; Kovové stoličky; Kovové kroužky; Kovové zarážky; Dveřní závěsy; Pásy (kovové) pro manipulaci s břemeny; Pásy (kovové) pro manipulaci s břemeny; Pouliční odpadní kanály kovové; Napínací zařízení na kovové pásky; Třmeny napínací [kovové] pro kovové pásy; Kovové nosníky (části schodišť); Bazény [kovové]; Příchytky; Cisterny (kovové); Tantal; Kohouty pro sudy (kovové); Kovové telegrafní sloupy; Telefonní budky (kovové); Telefonní budky (kovové); Lana pro lanovky; Napínače; Stanové kolíky (kovové); Vázací dráty (kovové); Kotevní desky; Dláždění (kovové); Kovové dlaždice pro stavebnictví; Cínové desky, plechy; Plechovky a konzervy; Fólie cínové (staniol); Cínové desky, plechy; Obaly z cínového plechu; Titan; Ferotitan; Tombak (měkká mosaz); Náhrobky (kovové); Hrobky (kovové); Kovové náhrobní desky; Kovové náhrobky; Kovové skříňky na nářadí, prázdné; Kovové bedny na nářadí (prázdné); Rukojeti pro nářadí (kovové); Kovové pevné zásobníky na ručníky; Palety (kovové přepravní); Pasti na divokou zvěř; Kovové podnosy; Chrániče (kovové) pro stromy; Kovové mřížoví; Malta (kovové kádě na míchání); Výztuže (kovové) tybinky; Trubky (kovové); Wolfram; Ferowolfram; Turnikety; Točny (železniční); Kovové ventily, které nejsou součástmi strojů; Vanad; Kádě (kovové); Hrobky (kovové); Kovové upínací stoly; Čelisti svěráků (kovové); Kovová obložení; Kovová obložení stěn (stavební); Obklady stěn [kovové]; Hmoždinky (kovové); Kovové obkládačky na stěny; Podložky (kovové); Vodovodní potrubí (kovové); Klapky pro vodovodní potrubí (kovové); Kovové korouhvičky; Kovové korouhvičky; Botičky [zajišťovací kleštiny na znehybnění kol automobilů]; Bílé kovy; Větrem poháněná zařízení na odhánění ptáků vyrobená z kovu; Bubny navíjecí (kovové), s výjimkou mechanických, pro navíjení hadic; Zástrčky okenní; Zavírače oken, neelektrické; Okenní uzávěry (kovové); Kovové okenní rámy; Otvírače oken, neelektrické; Vodicí kladky pro okna; Okna (kovová); Okenní zarážky (kovové); Kovové korouhvičky; Drátěné pletivo; Drátěné pletivo; Dráty z obecných kovů; Dráty ze slitin běžných kovů - kromě tavných drátů; Lana ocelová; Napínače drátů [kovové]; Umělecká díla z běžných kovů; Vázací pásky (kovové); Zinek; Zirkonium.
7 3D tiskárny; Čisticí zařízení pro acetylen; Lepicí řemeny na řemenice; Dávkovače lepicí pásky [stroje]; Provzdušňovací čerpadla do akvárií; Vzduchové chladiče; Letecké motory; Letadlové motory; Míchací zařízení; Zemědělské dopravníky; Zemědělské nástroje, kromě nástrojů poháněných ručně; Zemědělské stroje; Fixírky pro nanášení barev; Vzduchové chladiče; Zařízení se vzduchovým polštářem k manipulaci s nákladem; Kompresory vzduchové [zařízení garáží]; Stroje na odsávání vzduchu; Alternátory; Výstelky ložisek pro stroje; Výstelky ložisek pro stroje; Zařízení do motorů a strojů zabraňující znečišťování vzduchu; Přístroje k sycení nápojů; Přístroje k sycení vody; Pivo (Zařízení na stáčení -) pod tlakem; Rovnací stroje; Rovnací stroje; Ochranné kryty strojů [boční ochranné desky]; Rozprašovací stroje; Automatické lodní háky k námořním účelům; Nápravy na stroje; Ložiska kuličková; Klece pro kuličková ložiska; Lisy s košem; Nosné konzoly pro stroje; Ložiska [části strojů]; Šlehače (elektrické); Vyklepávací stroje; Čerpadla na pivo; Měchy [součásti strojů]; Pohyblivé pásové dopravníky; Pásy na dopravníky; Řemeny do strojů; Ohýbací stroje; Nápoje (Stroje na výrobu -), elektromechanické; Stroje na montáž jízdních kol; Dynama na jízdní kola; Vázací stroje na seno; Stroje na výrobu asfaltu; Upínače nožů [části strojů]; Obtahovací brusky (ostřičky); Lopatky [části strojů]; Elektrické mixéry pro domácnost; Foukací stroje; Dmychadla pro stlačování, odsávání a dopravu plynů; Obilí (Dmychadla nebo fukary na lisování, odsávaní a dopravu -); Obilí (Dmychadla nebo fukary na lisování, odsávaní a dopravu -); Cívky pro tkalcovské stavy; Kotlové trubky [části strojů]; Knihvazačská zařízení a stroje pro průmyslové účely; Stroje na uzavírání lahví; Plničky lahví; Stroje na pečetění lahví; Zátkovače lahví (stroje); Myčky lahví; Kazety na tiskařské matrice; Pletačky; Brzdová obložení, s výjimkou brzdových obložení pro vozidla; Brzdová obložení, s výjimkou brzdových obložení pro vozidla; Brzdy (Díly -), nikoliv pro motorová vozidla; Brzdy (Díly -), nikoliv pro motorová vozidla; Kráječe chleba (stroje); Pivovarnictví (Stroje pro -); Kartáče, elektricky poháněné (části strojů); Kartáče [části strojů]; Buldozéry; Stroje na výrobu másla; Mandly; Elektrické otvíráky na konzervy; Lodní vratidlo se svislou osou; Kartáče uhlíkové [elektr.]; Přívody do karburátoru; Karburátory; Mykací povlaky (části mykacích strojů); Mykací stroje; Ochranné kryty strojů [boční ochranné desky]; Sáně pro pletací stroje; Vložky do filtračních zařízení; Katalytické konvertory; Zařízení na centrální vysávání; Odstředivky (stroje); Odstředivé mlýny; Odstředivá čerpadla; Odstředivky (stroje); Řezné čepele na řezačky slámy; Řezačky slámy; Elektrické pily; Sekáče (strojní); Sklíčidla (části strojů); Máselnice; Průmyslové stroje na výrobu cigaret; Síta na škváru [stroje]; Klapky zpětné [části strojů]; Parní čisticí stroje; Nůžky (stroje); Spojky, s výjimkou spojek pro pozemní vozidla; Těžební stroje na uhlí; Mlýnky na kávu, jiné než na ruční pohon; Pračky uváděné do chodu vhozením mince; Stroje na nanášení jemné vrstvy barvy; Motory na stlačený vzduch; Vzduchové pistole na vytlačování tmelů; Stroje na stlačený vzduch; Čerpadla na stlačený vzduch; Kompresory do chladicích zařízení; Kompresory [stroje]; Míchačky na beton (stroje); Kondenzační zařízení; Ojnice pro stroje, motory a hnací stroje; Ovládací kabely pro stroje, motory a hnací stroje; Ovládací mechanismy pro stroje, motory a hnací stroje; Konvertory do oceláren; Dopravníky; Stroje na splétání provazů; Loupací stroje na kukuřici a zrno; Loupací stroje na kukuřici a zrno; Spojky, s výjimkou spojek pro pozemní vozidla; Ochranné kryty [části strojů]; Jeřáby (zdvižná a zvedací zařízení); Klikové skříně na stroje, motory a hnací stroje; Klikové hřídele; Kliky [části strojů]; Odstředivky na smetanu nebo mléko; Domácí mlýnky, elektrické; Drtiče; Kultivátory [stroje]; Generátory na výrobu elektřiny; Elektrická zařízení k ovládání záclon nebo rolet; Řezače, střihače [stroje]; Hořáky na řezání, plynové; Řezací stroje; Hlavy válců pro motory; Válce pro stroje; Válce pro motory a hnací stroje; Mlékárenské stroje; Látací stroje; Plunžrové písty; Odvzdušňovače napájecí vody; Odmašťovací zařízení [stroje]; Jeřáby otočné sloupové; Závitořezy; Zápustkové lisovací stroje; Rydla [stroje]; Mycí stroje na kameninové nádobí; Dezintegrátory; Prodejní automaty; Rýhovače (pluhy); Dělicí stroje; Zavírače dveří elektrické; Zavírače dveří, hydraulické; Zavírače dveří, pneumatické; Elektrické otvírače dveří; Otvírače dveří, hydraulické; Otvírače dveří, pneumatické; Odvodňovací stroje; Vypouštěcí kohouty; Vrtáková sklíčidla [části strojů]; Vrtací korunky [části strojů]; Vrtací hlavy [části strojů]; Vrtací stroje; Vrtná zařízení, včetně plovoucích; Hnací řetězy, s výjimkou řetězů pro pozemní vozidla; Hnací motory, s výjimkou motorů pro pozemní vozidla; Bubny [části strojů]; Prach (Čisticí zařízení na odstraňování -); Prach (Čisticí zařízení na odstraňování -); Barvicí stroje; Řemeny pro dynama; Kartáče pro dynama; Dynama; Stroje na přemísťování půdy; Ejektory (proudová čerpadla); Elektrická zařízení na zatavování plastových obalů; Zařízení na řezání elektrickým obloukem; Zařízení na sváření elektrickým obloukem; Kladiva elektrická; Ruční elektrické vrtačky; Elektrické svářecí zařízení; Elektrody pro svářecí stroje; Elektromechanické stroje pro chemický průmysl; Stroje na galvanické pokovování; Zdvihací zařízení [zdvihání pomocí platformy]; Řemeny pro výtahy; Řetěz k elevátoru [část stroje]; Zařízení pro ovládání výtahů; Elevátory [výtahy]; Razicí stroje; Nouzové generátory elektřiny; Závěsy motoru u jiných než pozemních vozidel; Pohony do vznášedel; Hnací stroje lodní; Motory (jiné než pro pozemní vozidla); Rytecké stroje; Eskalátory, pohyblivá schodiště; Zemní práce (Stroje na -), exkavátory; Nádrže expanzní [části strojů]; Extraktory (vyhazovače) důlní; Ventilátory do motorů a hnacích strojů; Obilí (Dmychadla nebo fukary na lisování, odsávaní a dopravu -); Dávkovače [části strojů]; Napájecí zařízení pro parní kotle; Plnicí stroje; Filtrovací stroje; Kalolisy; Filtry na čištění ochlazovacího vzduchu (pro motory); Dokončovací stroje (finišery); Armatury na parní kotle; Mízdřicí stroje; Obilní mlýny (stroje); Kouřovody parních kotlů; Lisy na krmivo; Elektrickomechanické stroje na přípravu potravin; Kuchyňské elektrické roboty; Kovářské měchy; Slévárenské stroje; Volnoběžky, s výjimkou volnoběžek pro pozemní vozidla; Ratinovací stroje; Lisy na ovoce (elektrické), pro domácnost; Palivové konvertory pro zážehové motory; Výdejní stojany pro čerpací stanice, (palivová výdejní čerpadla); Spořiče paliva pro motory a hnací stroje; Galvanizační stroje; Odpad (Zařízení na drcení-); Odpad (Zařízení na drcení-); Pájecí lampy na plyn; Převodové skříně, jiné než pro pozemní vozidla; Převodová zařízení pro tkalcovské stavy; Ozubené převody, s výjimkou těch pro pozemní vozidla; Generátory na výrobu elektřiny; Stroje na opracování skla; Diamanty sklenářské [části strojů]; Elektrické lepicí pistole; Loupací stroje na kukuřici a zrno; Třídičky obilí; Strouhací stroje na zeleninu; Maznice na tuk [části strojů]; Kroužky mazací [části strojů]; Drtiče; Brusné kotouče (části strojů); Ochranné kryty [části strojů]; Vodicí zařízení (části strojů); Pistole [nástroje používající výbušniny]; Stroje na stříhání zvířecí srsti; Stroje na stříhání zvířecí srsti; Kladiva [části strojů]; Ruční nástroje a nářadí (jiné než na ruční pohon); Manipulační zařízení na nakládání a vykládání; Automatické manipulační stroje (manipulátory); Závěsy [části strojů]; Brány (zemědělství); Sklízecí stroje; Extraktory (vyhazovače) důlní; Výměníky tepla [části strojů]; Obrubovací - lemovací stroje; Čisticí zařízení vysokotlaká; Zdviže; Upínací zařízení strojního nářadí a nástrojů; Ochranné kryty [části strojů]; Zásobníky s mechanickým výsypem; Stavy na pletené zboží; Skříně [části strojů]; Hydraulická ovládací zařízení pro stroje, motory a hnací stroje; Hydraulické hnací stroje a motory; Hydraulické turbíny; Zapalovací zařízení spalovacích motorů; Zapalovací induktory; Líhně pro vejce; Vstřikovače; Barvicí zařízení pro tiskařské stroje; Žehlicí stroje; Zvedáky (stroje); Proudové motory, s výjimkou motorů pro pozemní vozidla; Spojovací části [části strojů]; Ložiskové skříně [části strojů]; Ložiskové čepy [části strojů]; Nožní startéry pro motocykly; Domácí mlýnky, elektrické; Kuchyňské stroje, elektrické; Hnětací stroje; Pletací stroje; Elektrické nože; Nože pro žací stroje; Nože [části strojů]; Etiketovací stroje; Motory (jiné než pro pozemní vozidla); Modelovací stroje; Formy [části strojů]; Chodníky [pohyblivé chodníky]; Eskalátory, pohyblivá schodiště; Sklízecí stroje; Lapače a sběrače bláta (stroje); Tlumiče motorů a strojů; Navijáky sítí [rybářské]; Drážkovače [příslušenství strojů]; Závitořezy; Rafinace ropy (Stroje pro -); Rudy (Stroje na zpracování -); Balicí stroje; Balicí stroje; Natěračské stroje; Podavače papíru [tisk]; Stroje pro papírnický průmysl; Stroje pro papírnický průmysl; Obrážecí stroje; Voskové leštičky na parkety, elektrické; Nožní pohony pro šicí stroje; Prosívací zařízení; Mlýnky na koření, s výjimkou mlýnků na ruční pohon; Pístní segmenty; Pístní segmenty; Válce (Písty do -); Písty pro motory; Písty [části strojů nebo motorů]; Hoblovky; Pluhy; Radlice; Plunžrové písty; Pneumatická ovládací zařízení pro stroje, motory a hnací stroje; Pneumatická kladiva; Pneumatické zvedáky; Pneumatické dopravníky; Pneumatické potrubní dopravníky; Hrnčířské kruhy (strojní); Buchary; Lisy [stroje pro průmyslové účely]; Redukční ventily [části strojů]; Regulátory tlaku [části strojů]; Výtlačné ventily [části strojů]; Válce tiskařské; Tiskařské stroje; Tiskařské stroje pro tisk na plech; Tiskařské desky; Typografické lisy; Tiskařské válce do strojů; Pohonné mechanismy, jiné než pro pozemní vozidla; Pudlovací stroje; Kladky; Kladky [části strojů]; Rozprašovací stroje; Membrány pro čerpadla; Čerpadla pro vytápěcí zařízení; Čerpadla [stroje]; Čerpadla [části strojů, motorů a hnacích strojů]; Průbojníky pro děrovací stroje; Děrovačky; Hřebenové zvedáky; Stroje pro vyplétání raket; Kolejnice (stroje na pokládání); Železnice (Stroje na stavbu -); Hrábě pro hrabací stroje; Hrabací stroje; Drtiče; Beranidla [stroje]; Obilní žací stroje; Žací a vázací stroje; Žací mlátičky; Redukční převody, jiné než pro pozemní vozidla; Navíjecí zařízení (mechanická); Cívky pro tkalcovské stavy; Navijáky (mechanické) pro pružné hadice; Cívky [části strojů]; Regulátory [části strojů]; Oplachovací stroje; Nýtovací stroje; Stroje na stavbu silnic; Stroje na stavbu silnic; Silniční válce; Čisticí stroje silniční [s vlastním pohonem]; Roboti (stroje); Ložiska; Mostové jeřáby; Válce do válcovacích stolic; Válcovací tratě; Rotační tiskové stroje (rotačky); Otočné parní lisy na tkaniny (přenosné); Glazovací stroje; Uzenářské výrobky (Stroje na výrobu -); Pily stolové kotoučové [části strojů]; Pilové listy [části strojů]; Pily [stroje]; Stroje na sbírání kotelního kamene pro parní kotle; Elektrické nůžky; Spojovací části [části strojů]; Zatavovací stroje pro průmyslové účely; Samomazná ložiska; Samoregulační palivová čerpadla; Separátory; Rozprašovače odpadních vod; Rozprašovače odpadních vod; Šicí stroje; Hřídelové spojky [stroje]; Nástrojové brusky (ostřičky); Brusné kotouče (části strojů); Stroje na vázání snopů; Stroje na stříhání zvířecí srsti; Elektrické stříhací strojky; Plunžrové písty; Kopyta obuvnická [části strojů]; Elektrické leštičky na obuv; Lžícové bagry; Drtiče [stroje] pro průmyslové účely; Člunky [části strojů]; Chodníky [pohyblivé chodníky]; Síta [stroje nebo části strojů]; Prosívačky; Prosívací zařízení; Prosívací stroje; Tlumiče motorů a strojů; Kalibrovací stroje; Suporty [části strojů]; Sáně pro pletací stroje; Sáně pro pletací stroje; Hladicí lisy; Pluhy sněhové; Zařízení na pájení, elektrická; Svařování (Plynové přístroje pro -); Plynové svařovací hořáky; Elektrické páječky; Pájecí přístroje (poháněné plynem); Pájecí (letovací) lampy; Třídicí stroje pro průmysl; Secí stroje; Regulátory rychlosti pro stroje, motory a hnací stroje; Odstředivé sušičky (nevyhřívané); Stroje na spřádání; Spřádací stroje; Kolovraty; Stříkací pistole na barvy; Rozprašovací stroje; Pružiny [části strojů]; Odstopkovačky [stroje]; Lisovací stroje; Podstavce strojů; Startéry pro motory a hnací stroje; Statory [části strojů]; Kondenzátory [parní] části strojů; Parní generátory; Parní motory; Parní/olejové separátory; Silniční válce; Odvaděče kondenzátu; Stereotypové stroje (pro tisk); Sešívací stroje (drátovky); Stroje na opracování kamene; Řezačky slámy; Obtahovací brusky (ostřičky); Ucpávky [části strojů]; Strukové gumy (odsávačky) na dojicí stroje; Odsávací stroje pro průmyslové účely; Plnicí dmychadla; Přehřívače; Kovací stroje; Stoly pro stroje; Bubny pro vyšívací stroje; Ventily (kohouty) [části strojů, motorů a hnacích strojů]; Asfaltování (Stroje na -); Strukové gumy (odsávačky) na dojicí stroje; Strukové gumy (odsávačky) na dojicí stroje; Obraceče sena; Hořáky řezací [stroje]; Závitořezné stroje; Mlátičky; Pákové buchary; Elektrické otvíráky na konzervy; Tabák (Stroje na zpracování -); Nástroje [části strojů]; Měniče točivého momentu, jiné než pro pozemní vozidla; Převodové řetězy, s výjimkou řetězů pro pozemní vozidla; Převody pro stroje; Převodové hřídele (jiné než pro pozemní vozidla); Převodové mechanismy, s výjimkou mechanismů pro pozemní vozidla; Lisovací stroje na odpad; Rovnací stroje; Zdvihadla pro vagóny; Brusky (stroje); Vázací stroje na seno; Pneumatické potrubní dopravníky; Turbíny, s výjimkou turbín pro pozemní vozidla; Turbokompresory; Pluhy na odstraňování drnů; Bubny [části tiskařských lisů]; Odlévání tiskařských písmen (Stroje pro -); Sázecí stroje [fotosazba]; Sázecí stroje [tiskárny]; Typografické stroje; Typografické lisy; Kardanové klouby; Rozprašovače vůní nebo dezinfekčních prostředků (jako příslušenství k vysavačům); Sáčky do vysavače; Hadice k vysavačům; Vysavače; Vývěvy [stroje]; Ventily [jako části strojů]; Mycí linky na automobily; Prodejní automaty; Vibrátory [stroje pro průmyslové účely]; Vulkanizační zařízení; Zdvihadla pro vagóny; Mycí zařízení; Mycí linky na automobily; Pračky [prádlo]; Lisovací stroje na odpad; Odpad (Zařízení na drcení-); Odpad (Zařízení na drcení-); Ohřívače vody [části strojů]; Vypouštěcí kohouty; Plecí stroje; Svařování (Plynové přístroje pro -); Svařovací stroje elektrické; Šlehače (elektrické) pro domácnost; Stroje na nanášení jemné vrstvy barvy; Navijáky; Zavírače oken, elektrické; Zavírače oken, hydraulické; Zavírače oken, pneumatické; Otvírače oken, elektrické; Otvírače oken, hydraulické; Otvírače oken, pneumatické; Větrné turbíny; Lisy na víno; Čističky obilí; Dřevoobráběcí stroje; Balicí stroje; Ždímací stroje do prádelny.
8 Brusné nástroje (ruční nářadí); Teslice [tesařské sekery]; Zemědělské nástroje a nářadí (ruční); Hustilky, ručně ovládané; Závitnice; Nástroje na hubení parazitů rostlin, k ručnímu použití; Přístroje a nástroje na tetování; Vrtáky spirálové [ruční nástroje]; Šídla; Sekery; Bodáky, bajonety; Nůžky na stříhání vousů; Stolní svěráky [ruční nářadí]; Žabky (zahradnické nože); Vrtáky korunové [ruční nástroje]; Břity, hroty [části ručních nástrojů a nářadí]; Nože do hoblíků; Řezné nástroje [ruční]; Čepele (Nástroje na ostření -); Čepele [zbraně]; Policejní obušky; Kosíře; Vrtáky (ruční nástroje); Obloukové pily; Ruční nástroje na splétání; Vypalovací želízka (značkovače); Ruční vrtačky; Štěpařské nože; Pemrlice (kladiva); Neelektrické otvíráky na konzervy; Tesařské nebozezy, vrtáky; Nástroje na značkování skotu; Střihací strojky na dobytek; Tužlíky; Důlčíky (ruční nástroje); Keramické nože; Neelektrické kráječe sýra; Sekáče; Zelenina, maso (Sekáčky a nože na -); Svěrky (pro tesaře a bednáře); Sekáčky; Krepovací žehlička na vlasy; Páčidla; Kulmy na vlasy; Kleštičky na kůži; Kleštičky na kůži; Nože, vidličky a lžíce; Řezací lišty [ruční nástroje]; Řezné nástroje; Nástroje na řezání a stříhání (ruční nářadí); Dýky; Depilační přístroje, elektrické a neelektrické; Závitnice [ruční nástroje]; Vyorávače [ruční nástroje]; Příkopy (Nástroje na kopání -); Pořízy; Protahovací dráty [ruční nářadí]; Držáky vrtáků [ruční nářadí]; Vrtáky; Přístroje na propichování uší; Berany [dlaždičské nářadí ruční]; Nástroj na seřezávání hran [ruční nářadí]; Kráječe na vejce, neelektrické; Zápustky [ruční nářadí]; Pilníky na nehty; Smirkové brusné kotouče; Rycí jehly; Rozpínače (ruční nářadí); Závitníky (Prodlužovací nástavce pro -); Kleštičky na řasy; Podkovářské nože na kopyta; Pilníky [nástroje]; Leštičky na nehty (Elektrické nebo neelektrické -); Krbové náčiní; Dmychadla (krbová -) [ruční nástroje]; Protahovací dráty [ruční nářadí]; Žehličky; Ruční nástroje na sekání, krájení a mletí masa; Vidle, vidličky; Licí pánve; Rámy na ruční pily; Česáčky na ovoce [ruční nářadí]; Ševcovská kladívka (ruční nástroje); Pěchovačky [ruční nástroje]; Zahradnické nářadí (ručně ovládané); Nebozezy [ruční nástroje]; Sklenářské diamanty [části ručních nástrojů]; Glazovací nástroje; Vytlačovací (gofrovací) nástroje; Dutá dláta (ruční nářadí); Roubovací nástroje (ruční nářadí); Rydla [ruční nástroje]; Brusy [ruční nástroje]; Ruční pistole na vytlačování tmelu; Pistole (ruční nářadí); Vochle [česáky textilní] ruční nářadí; Kosíře; Strojky na stříhání zvířat (ruční nářadí); Elektrické a neelektrické strojky na stříhání vlasů k osobnímu použití; Pinzety (epilační); Kladiva (ruční nářadí); Ruční vrtačky; Natáčení vlasů (ruční nářadí); Ruční pumpičky; Ruční nástroje a nářadí; Harpuny; Rybářské harpuny; Sekyrky; Skalpely pro kutily; Motyky; Teslice [tesařské sekery]; Výhlubníky (části strojů); Kleště na obruče (ruční nástroje); Nože (lovecké); Cepíny; Stáčení tekutin (Ruční zařízení na -); Rozprašovače přípravků proti hmyzu (ruční nářadí); Rozprašovače přípravků proti hmyzu (ruční nářadí); Rozprašovače přípravků proti hmyzu (ruční nářadí); Stahování zvířecí kůže (Zařízení a nástroje pro -); Nástroje na děrování lístků; Žehličky neelektrické; Ruční vykružovací pily; Ocílky; Nože; Boxery; Lžíce; Nabírací lžíce [ruční nářadí]; Obuvnická kopyta [ruční nástroje]; Žací strojky na trávníky [ruční]; Břitvy (obtahovací řemeny na); Páky (nářadí); Ruční zvedáky; Nástroje na značkování skotu; Mačety; Palice [ruční nářadí]; Soupravy na manikúru; Soupravy na manikúru (elektrické); Šídla na rozplétání lan; Zednická kladiva; Motyky; Ruční nástroje na sekání, krájení a mletí masa; Napínače drátů a kovových pásků [ruční nářadí]; Napínače drátů a kovových pásků [ruční nářadí]; Frézy (ruční nástroje); Ruční nástroje na sekání, krájení a mletí masa; Pokosnice [ruční nářadí]; Tvářecí nástroje; Tácky na mince; Hmoždíře na drcení; Teslice [tesařské sekery]; Křížové sekáče (dláta); Tvářecí nástroje; Leštičky na nehty (Elektrické nebo neelektrické -); Kleštičky na nehty (Elektrické nebo neelektrické -); Hřebíky (Vytahovače -); Vytahováky hřebíků; Pilníky na nehty; Pilníky na nehty elektrické; Kleště na nehty; Vyrážeče hřebíků; Jehlové pilníky; Navlékače nití; Kleště štípací; Neelektrické těsnicí pistole; Číslovačky; Louskáčky na ořechy; Otvíráky na ústřice; Malířské špachtle; Truhlářské nástroje (ruční nářadí); Kuchyňské nože na loupání; Soupravy pro pedikúru; Kapesní nože; Perforovačky [ruční nástroje]; Pěchovadla (ruční nástroje); Motyky; Pemrlice (kladiva); Krumpáče; Kleště štípací; Důlčíky; Kráječe na pizzu (neelektrické); Nože do hoblíků; Hoblíky; Kleště; Policejní obušky; Glazovací nástroje; Nářadí na obdělávání půdy (ruční nástroje); Zahradnické prořezávací nože; Zahradnické nůžky; Nůžky na větve; Děrovače, průbojníky (ruční nástroje); Průbojníky [děrovače] ruční nástroje; Boxery; Hoblíky drážkovací (drážkovníky); Hrábě [ruční nářadí]; Pěchovadla (ruční nástroje); Berany [ruční nástroje]; Rašple [ruční nástroje]; Rohatky se západkou (ruční nástroje); Žiletky; Pouzdra na břitvy, žiletky, holicí strojky; Holicí náčiní; Břitvy (obtahovací řemeny na); Výstružníky; Upínací pouzdra pro výstružníky; Nýtovačky [ruční nástroje]; Nýtovací kladiva [ruční nástroje]; Šavle; Písek (hrabla na -) [pro golfová hřiště]; Pilové listy [části ručních nástrojů]; Držáky na pily; Pilky [ruční nářadí]; Škrabky na odstraňování šupin; Nůžky; Škrabáky [zahradnické]; Škrabáky [zahradnické]; Šroubováky; Závitnice [ruční nástroje]; Závitnice [ruční nástroje]; Kosy (Kroužky na -); Kosíře; Brousky na kosy; Zahradnické nůžky; Ostření (Nástroje na -); Ocílky; Kameny brusné; Brusy [ruční nástroje]; Neceséry na holicí potřeby; Nůžky (Nože pro -); Strojky na stříhání [ruční]; Nůžky; Lopaty [ruční nářadí]; Kosíře; Zbraně sečné a bodné; Příbory postříbřené; Perlíky; Rýče; Klíče [ruční nářadí]; Špachtle, stěrky [ruční nářadí]; Lžíce; Úhelníky [ruční nářadí]; Zápustky [ruční nářadí]; Zápustky [ruční nářadí]; Zednická kladiva; Ocílky; Kleštičky na cukr; Meče; Pochvy na meče; Stříkačky pro rozptyl insekticidů; Stolní příbory (nože, vidličky a lžíce); Příborové vidličky; Stolní příbory (nože, vidličky a lžíce); Vratidla; Závitníky [ruční nástroje]; Plecí motyčky [ruční nářadí]; Neelektrické otvíráky na konzervy; Kleště štípací; Opasky na nářadí [držáky]; Prořezávače stromů; Zednické lžíce; Lopatky (zahradnické); Policejní obušky; Řezačky trubek [ruční nástroje]; Nástroje na řezání trubek; Pinzety; Kráječe na zeleninu; Kráječe na zeleninu; Kráječe na zeleninu; Kráječe na zeleninu; Svěráky; Motyčky [na okopávání]; Brousky (Držáky na -); Brousky na kosy; Nástroje na stříhání knotů (nůžky); Nástroje na odizolování drátu (ruční nářadí); Klíče [ruční nářadí].
9 3D brýle; Počitadlo kuličkové; Měřiče zrychlení; Akumulátorové skříně; Nádoby pro akumulátory; Galvanické články; Akumulátory elektrické pro vozidla; Acidometry; Acidometry pro baterie; Akustické trubice, zvukovody; Konektory (Akustické -); Zvuková poplašná zařízení; Aktinometry; Sčítací stroje; Antény; Vzduchoměry; Přístroje na rozbor vzduchu; Elektrické poplašné zvonky; Poplašná zařízení; Lihoměry, alkoholometry; Alhidády (části měřičských přístrojů); Výškoměry; Ampérmetry; Zesilovače; Zesilovací elektronky; Zesilovací elektronky; Anemometry, větroměry; Kreslené filmy; Anodové baterie; Anody; Telefonní záznamníky; Antény; Antikatody; Stínítka (clony) proti oslnění; Antireflexní brýle; Stínítka (clony) proti oslnění; Odrušovače [elektrotechnika]; Výstražná zařízení proti krádeži; Apertometry [optika]; Rentgenové přístroje a zařízení, nikoliv pro lékařské účely; Přístroje a zařízení na astronomii; Fyzika (přístroje a nástroje pro); Zařízení na výměnu gramofonových jehel; Zařízení na stříhání filmů; Kvašení, fermentace (Laboratorní přístroje na -); Kůže (Přístroje na měření tloušťky -); Zařízení na zaznamenání vzdálenosti; Zařízení na kontrolu frankování; Zařízení na kontrolu frankování; Přístroje na měření tloušťky kůže; Kotvy (elektřina); Azbestové oděvy na ochranu proti ohni; Azbestové rukavice na ochranu před úrazem; Azbest štíty pro požárníky; Audiovizuální přijímače; Audiovizuální přístroje a zařízení na výuku; Bankomaty [atm]; Tlak v automobilových pneumatikách (Automatické indikátory nízkého -); Tlak v automobilových pneumatikách (Automatické indikátory nízkého -); Tlak v automobilových pneumatikách (Automatické indikátory nízkého -); Azimut (nástroje na určování); Chůvičky; Tašky na počítače; Mincíře, přezmeny, váhy; Váhy; Čtečky čárového kódu; Barometry; Galvanické články; Akumulátory elektrické pro vozidla; Baterie na zapalování; Akumulátorové skříně; Nabíječky baterií; Nádoby pro akumulátory; Světelné bóje, majáky; Zvonky [poplašné zařízení]; Betatrony (urychlovače částic); Dalekohledy; Světelná signalizace, blikače; Světlotiskové (planografické) přístroje; Přístroje na kontrolu kotlů; Krabice odbočné, odbočnice [elektrotechnika]; Dýchací přístroje, s výjimkou přístrojů na umělé dýchání; Dýchací přístroje pro plavání pod vodou; Neprůstřelné oděvy; Neprůstřelné vesty; Neprůstřelné vesty; Neprůstřelné vesty; Bzučáky; Skříně na reproduktory; Elektrické kabely; Kalkulačky; Kalibrační kroužky; Posuvná měřítka; Videokamery; Fotoaparáty; Kondenzátory (Elektrické -); Trubičky kapilární, kapiláry; Pravítka tesařská; Kazety [fotografie]; Speciální pouzdra na fotografické aparáty a přístroje; Pokladny registrační; Přehrávače kazet; Katody; Katodové protikorozní přístroje; Mobilní telefony; Šňůrky na mobilní telefony; Redukce (elektřina); Mobilní telefony; Rámovací přístroje na diapozitivy; Centrální procesorové jednotky [procesory]; Nabíječky pro elektrické baterie; Chemické přístroje a zařízení; Čipy integrovaných obvodů; Cívky indukční, tlumivky [impedance]; Chromatografické přístroje pro laboratorní účely; Chronografy, přístroje zaznamenávající čas; Kinematografické přístroje; Exponované kinofilmy; Přerušovače, vypínače; Spínače; Kruhová logaritmická pravítka; Čističe nosičů zvukových záznamů; Čističe nosičů zvukových záznamů; Inklinometry, sklonoměry, svahoměry; Předsádkové čočky; Speciální oděvy pro laboratoře; Ochranné oděvy proti úrazům, radiaci a ohni; Ohnivzdorné oděvy; Koaxiální kabely; Cívky (Elektrické -); Mincové mechanismy pro televizory; Automaty hudební, hrací skříně uváděné do chodu vhozením mince; Kolektory elektrické; Komutátory; Přehrávače kompaktních disků; Disky kompaktní [audio video]; CD-ROMy; Komparátory; Kružidla [měřicí přístroje]; Software pro počítačové hry; Počítačový hardware; Počítačové klávesnice; Počítačové paměti; Nahrané programy operačních systémů; Počítačová periferní zařízení; Počítačové programy (Nahrané -); Počítačové programy [s možností stažení]; Počítače; Počítačové softwarové aplikace, ke stažení; Počítačový software (nahraný); Kondenzátory (Elektrické -); Elektrické vodiče; Spojky, svorky, konektory elektrické; Spojky elektrického vedení, konektory; Konektory [elektřina]; Kontaktní čočky; Elektrické kontakty; Pouzdra na kontaktní čočky; Kazety na sklíčka pro mikroskopy; Panely na kontrolu elektrického proudu; Měniče elektrické; Měděný drát, izolovaný; Bezdrátové telefony; Korekční čočky [optika]; Kosmografické nástroje; Detektory pravosti mincí; Měřicí přístroje, počítadla; Vazební členy [zařízení na zpracování dat]; Spojky, svorky, konektory elektrické; Kryty na elektrické zásuvky; Figuríny pro testování nárazů; Laboratorní kelímky; Laboratorní kelímky; Usměrňovače; Cyklotrony; Fotolampy do temných komor; Fotokomory; Přístroje na zpracování dat; Dekompresní komory; Dekorační magnety; Demagnetizační zařízení na magnetické pásky; Hustoměry; Denzitometry; Detektory; Diagnostické přístroje jiné než k lékařským účelům; Akustické membrány; Membrány do vědeckých přístrojů; Clony (Fotografické -); Diktovací stroje, diktafony; Difrakční zařízení [mikroskopie]; Rámečky na digitální fotografie; Digitální panely; Kompasy; Elektrické výbojky (jiné než na osvětlení); Disková mechanika počítače; Magnetické disky; Dálkoměry; Zařízení na zaznamenání vzdálenosti; Destilační přístroje pro vědecké účely; Rozvodné panely [elektřina]; Skříňové rozvaděče [elektřina]; Rozvodné pulty [elektřina]; Masky potápěčské; Potápěčské oděvy; DNA čipy; Píšťalky na psy; Dozimetry; Dozimetry; Stahovatelné soubory obrázků; Stahovatelné soubory s hudbou; Stahovatelné vyzváněcí tóny pro mobilní telefony; Odkapávače k fotografickým účelům; Krejčovské metry; Sušicí přístroje na fotografie; Police a regály na sušení fotografií; Vedení (elektřina); Dvd přehrávače; Dynamometry; Tampóny do uší pro potápěče; Zařízení na stříhání filmů; Ovoskopy (zařízení na prosvětlování vajec); Přesýpací hodiny; Elektrické adaptéry; Komutace (elektrické přístroje na -); Elektrická zařízení na dálkové zapalování; Elektrické výbojky (jiné než na osvětlení); Elektrické dveřní zvonky; Elektrická zařízení na dálkové ovládání průmyslových operací; Vedení elektrické, elektroinstalační potrubí; Indikátory ztrát elektrické energie; Elektrifikované ohrady; Elektrické kolejnice na uchycení projektorů nebo reflektorů; Elektrodynamická zařízení na dálkové ovládání železničních uzlů; Elektrodynamické přístroje na dálkové řízení signalizace; Elektrolyzéry; Elektromagnetické cívky; Elektronické plánovací diáře; Čtečky elektronických knih; Elektronické oznamovací tabule; Elektronická pera [vizuální zobrazovací jednotky]; Elektronické kapesní překladače; Publikace (elektronické -) [s možností stažení]; Elektronické etikety na zboží; Kódované identifikační magnetické náramky; Kódované odemykací karty; Kódované magnetické karty; Fotografické zvětšovací přístroje; Epidiaskopy; Ergometry; Expozimetry; Pouzdra na brýle; Řetízky k cvikrům; Šňůrky na skřipce; Brýle; Brýlové obroučky; Okuláry; Faxy; Detektory pravosti mincí; Kabely z optických vláken; Řezací přístroje na filmy; Exponované filmy; Filtry pro dýchací masky; Filtry ultrafialových paprsků pro fotografické účely; Fotografické filtry; Požární hlásiče, signalizační zařízení; Požárnické metly; Hasicí deky; Požárnické čluny a lodi; Hasičské vozy; Nouzové východy, požární schodiště nebo žebříky; Hasicí přístroje; Hasicí přístroje; Požární hadice; Hubice, trysky požárních hadic; Hasičská čerpadla; Fotografické bleskové žárovky; Světelná signalizace, blikače; Fotografické bleskové lampy; Pružné disky, diskety; Štíty fluorescenční; Mlhové signály, s výjimkou výbušných; Rozbor potravin (přístroje pro); Rámečky na diapozitivy; Kmitoměry, měřiče frekvence; Pece laboratorní; Laboratorní nábytek speciální; Pojistky, jističe; Pojistkový drát; Galenitové krystaly (detektory); Galvanické články; Galvanické články; Galvanometry; Ohnivzdorné oděvy; Měřidla na benzín; Plynoměry [měřící přístroje]; Přístroje na testování plynů; Měřidla; Leštičky na pozitivy pro fotografii; GPS [navigační přístroje]; Potápěčské rukavice; Ochranné rukavice; Ochranné rukavice proti rtg záření pro průmyslové účely; Brýle pro sportovní účely; Inklinometry, sklonoměry, svahoměry; Skleněné odměrky; Systémy k propojování baterií; Handsfree sady pro telefony; Pásky na čištění nahrávacích hlav; Sluchátka; Regulátory tepelné; Heliografické přístroje; Značkovače délky (krejčovské pomůcky); Vysokofrekvenční přístroje; Anodové baterie; Držáky na elektrické cívky; Hologramy; Ozvučnice reproduktorů, ampliónů; Přesýpací hodiny; Hustoměry, hydroměry; Vlhkoměry, hygrometry; Identifikační obaly na elektrické dráty; Identifikační vlákna na elektrické dráty; Identifikační karty (Magnetické -); Elektrická zařízení na dálkové zapalování; Inklinometry, sklonoměry, svahoměry; Inkubátory na kultivaci bakterií; Tlumivky [elektřina], induktory; Zařízení obsahující okuláry; Čipové karty (karty s integrovaným obvodem); Integrované obvody; Přístroje na interní komunikaci; Počítačový interface; Invertory [elektrotechnika]; Fakturovací (účtovací) stroje; Ionizační přístroje (ne na úpravu vzduchu nebo vody); Vodicí šablony, přípravky [nástroje na měření]; Měniče disků (pro počítače); Automaty hudební, hrací skříně uváděné do chodu vhozením mince; Spojovací skříňky, svorkovnice [elektrotechnika]; Objímky elektrických kabelů; Měřiče vzdálenosti, tachometry pro vozidla; Ochranné nákoleníky pro dělníky; Laboratorní odstředivky; Laboratorní podnosy; Mlékoměry, laktometry; Mlékoměry, laktometry; Počítače (laptopy); Lasery, nikoliv pro lékařské účely; Objektivy (čočky) pro astrofotografii; Předsádkové čočky; Váhy (Listové -); Nivelační přístroje, libely, vodováhy; Trasírky, výtyčky, nivelační tyče; Vodováhy, libely; Mincíře, přezmeny, váhy; Pásy záchranné; Záchranné bóje; Záchranné vesty; Bezpečnostní sítě (ochranné); Záchranné přístroje a vybavení; Záchranné kapsle pro případ přírodní katastrofy; Vory záchranné; Optická vlákna; Elektrické tlumiče světla (reostaty); Elektroluminiscenční diody [LED]; Ukazovátka (světelná -) [elektronická]; Elektronické předřadníky; Přepěťové pojistky; Přepěťové pojistky; Přepěťové pojistky; Elektrické tlumiče světla (reostaty); Omezovače [elektrotechnika]; Zámky (Elektrické -); Rychloměry [lodní přístroje k měření rychlosti]; Reproduktory, amplióny; Laterna magica; Magnetická média; Magnetická kódovací zařízení; Magnetické pásky; Magnetické páskové jednotky pro počítače; Magnetické dráty; Magnety; Zvětšovací skla, lupy; Manometry, tlakoměry; Námořní kompasy; Námořní hloubkoměry; Bóje signální, značkovací; Kalibry, rejsky, rýsovací nástroje [truhlářství]; Stožáry na bezdrátové antény; Elektrické vedení (Materiály na -); Zkoušení materiálu (Stroje a zařízení na -); Matematické přístroje; Měřidla, měřítka; Měřicí přístroje, měřítka; Elektrická měřicí zařízení; Skleněné odměrky; Měřicí přístroje; Odměrné lžíce; Mechanické značky; Ústrojí pro přístroje na mince; Mechanismy pro zařízení fungující na žetony; Megafony; Paměťové karty pro videoherní zařízení; Rtuťové libely, rtuťové vodováhy; Detektory kovů k průmyslovým nebo vojenským účelům; Meteorologické balóny; Meteorologické přístroje; Měřicí přístroje, počítadla; Metronomy; Mikrometrická měřidla; Mikrometrická měřidla; Mikrometrické šrouby pro optické přístroje; Mikrofony; Mikroprocesory; Mikroskopy; Mikrotomy; Měřiče vzdálenosti, tachometry pro vozidla; Zrcadla pro kontrolu práce; Zrcadla [optika]; Mobilní telefony; Modemy; Stroje na počítání a třídění peněz; Monitorovací přístroje elektrické; Monitory (počítačový hardware); Monitory (počítačové programy); Myš (počítačové příslušenství); Podložky pod myš; Lodní přístroje a nástroje; Signalizační zařízení námořní; Navigační přístroje; Navigační přístroje pro vozidla [palubní počítače]; Gramofonové jehly; Neónové reklamní tabule; Ochranné sítě proti nehodám; Nosní klipsy pro potápěče a plavce; Notebooky (počítače); Objektivy, čočky [optika]; Sledovací přístroje; Oktanty; Ohmmetry; Optické přístroje a nástroje; Optické čtečky znaků; Optické kondenzory; Optické nosiče dat; Optické disky; Optická vlákna; Optické sklo; Výrobky oční optiky; Promítací žárovky, diaprojektory; Promítací žárovky, diaprojektory; Optické čočky; Oscilografy; Pece laboratorní; Kyslík (Zařízení na průtok-); Ozonizátory; Parkovací hodiny; Urychlovače částic; Krokoměry; Dveřní kukátka; Periskopy; Přenosné stereo přehrávače; Petriho misky; Měřidla na benzín; Gramofonové desky; Fotokopírovací stroje; Odkapávače k fotografickým účelům; Fotometry; Telefotografická zařízení, zařízení pro obrazovou telegrafii; Fotovoltaické články, fotočlánky; Lorňony (cvikry, skřipce); Pouzdra na brýle; Řetízky k cvikrům; Šňůrky na skřipce; Brýlové obroučky; Pipety; Pitotovy trubice; Měřičský stůl [pomůcka pro zeměměřiče]; Planimetry; Desky do akumulátorů; Plotry; Zásuvky, zástrčky a ostatní elektrické spojky; Olovnice; Olovnice; Kalkulačky kapesní; Polarimetry; Přenosné přehrávače médií; Přesné váhy, analytické váhy; Přesné měřicí přístroje; Manometry, tlakoměry; Tlakoměry (manometry) pro ventily; Ukazatele tlaku, tlakoměry; Zařízení na měření tlaku, tlakoměry; Desky tištěných obvodů; Polygrafické obvody; Tiskárny k počítačům; Hranoly [optika]; Sondy pro vědecké účely; Centrální procesorové jednotky [procesory]; Promítací přístroje; Promítací plátna; Ochranná zařízení proti rentgenovému záření, nikoliv pro lékařské účely; Osobní ochranné prostředky proti nehodám; Pomůcky na ochranu hlavy; Ochranné helmy pro sportovce; Masky ochranné; Letecké ochranné oděvy; Úhloměry, protraktory [měřicí přístroje]; Kancelářské stroje na děrné štítky; Tlačítka ke zvonkům; Pyrometry; Indikátory množství; Radarová zařízení; Radiologické přístroje k průmyslovým účelům; Clony proti radiaci pro průmyslové účely; Rádiové pagery; Rádia; Radiotelegrafická zařízení; Radiotelefonní zařízení; Železniční doprava (Bezpečnostní zařízení pro -); Dálkoměry, telemetry; Čtecí zařízení [zpracování dat]; Gramofony; Redukce (elektřina); Prevence dopravních nehod (odrazové nášivky na oděvy); Refraktometry; Hvězdářské dalekohledy, refraktory; Regulátory elektrické; Elektronická relé; Přístroje na dálkové ovládání; Elektrické odpory; Respirátory na filtraci vzduchu; Dýchací masky (jiné než na umělé dýchání); Dýchací masky (jiné než na umělé dýchání); Resuscitační panna [učební pomůcka]; Retorty, křivule; Stojany na křivule; Otáčkoměry; Reostaty; Jezdecké přilby; Dopravní značení (světelné nebo mechanické); Virgule, proutky pro proutkaře; Trasírky, výtyčky, nivelační tyče; Pravítka [měřicí nástroje]; Pravítka [měřicí nástroje]; Cukroměry, sacharimetry; Bezpečnostní sítě (ochranné); Bezpečnostní pásy, s výjimkou pásů na sedadla aut a sportovní vybavení; Ochranné plachty; Salinometry; Satelitní navigační přístroje; Satelity pro vědecké účely; Váhy; Skenery (zařízení na zpracování dat); Rastry pro výrobu štočků; Panely, plátna (fotografie); Závitníkové kalibry; Polovodiče; Sextanty; Pláště elektrických kabelů; Ochranná obuv proti úrazům, ozáření a ohni; Spouště uzávěrek [fotografie jako obor]; Závěrky [fotografování]; Teleskopické zaměřovače na střelné zbraně; Signalizační zvony; Signalizační lucerny; Signalizační bóje; Signalizační panely (Světelné nebo mechanické -); Signalizační píšťalky; Značení (světelná nebo mechanická); Světelná značení; Simulátory řízení a ovládání vozidel; Sirény; Obaly na přenosné počítače; Posuvná měřítka; Promítačky na diapozitivy, diaprojektory; Logaritmická pravítka; Diapozitivy; Inklinometry, sklonoměry, svahoměry; Čipové karty (karty s integrovaným obvodem); Chytré telefony (smartphony); Detektory dýmu; Zásuvky, zástrčky a ostatní elektrické spojky; Elektricky vyhřívané ponožky; Solární baterie; Solární panely na výrobu elektřiny; Svářečské přilby; Solenoidové ventily [elektromagnetické spínače]; Sonary; Zvuková poplašná zařízení; Sondážní přístroje a zařízení; Sondážní plomby; Sondážní lana; Sonometry, zvukoměry; Přístroje na nahrávání zvuku; Nosiče zvukových nahrávek; Gramofonové desky; Pásky pro zvukové záznamy; Přístroje na reprodukci zvuku; Přístroje na přenos zvuku; Jiskrojemy, lapače jisker; Trubky hovorové, zvukovody (lodní); Pouzdra na brýle; Brýlové obroučky; Brýlová skla; Brýle; Spektrografy; Spektroskopy; Přístroje na kontrolu rychlosti pro vozidla; Indikátory rychlosti; Rychloměry [fotografie]; Regulátory otáček na gramofony; Sférometry; Bublinkové vodováhy, libely; Cívky [fotografie]; Protipožární sprinklerové systémy; Regulátory osvětlení jeviště; Stojany na fotografické aparáty; Kabely startovací pro motory; Mincíře, přezmeny, váhy; Automatická řízení pro vozidla; Transformátory na zvyšování napětí; Stereoskopy; Stereoskopické přístroje; Destilační přístroje laboratorní; Stroboskopy; Gramofonové jehly; Sulfitometry; Sluneční brýle; Zeměměřičské přístroje a nástroje; Zeměměřičské řetězy; Geodetické (zeměměřičské) nástroje; Nivelační přístroje, libely, vodováhy; Rozvaděče; Rozvodné skříně (elektřina); Elektrické vypínače; Tablety (počítače); Tachometry; Magnetofony; Taxametry; Vyučovací zařízení; Chrániče zubů; Telegrafy [přístroje]; Telegrafní dráty; Dálkoměry, telemetry; Telefony; Telefonní sluchátka; Telefonní mikrofony; Telefonní dráty; Teletypy, dálnopisné přístroje; Čtecí zařízení (v televizi); Přerušovače, vypínače; Teleskopy; Teleskopické zaměřovače pro dělostřelectvo; Teleskopické zaměřovače na střelné zbraně; Teletypy, dálnopisné přístroje; Televizní přístroje; Termoštítky, jiné než pro lékařské použití; Přístroje pro indikaci teploty; Koncovky [elektrotechnika]; Zkušební přístroje, ne pro lékařské účely; Zkumavky; Zabezpečovací zařízení proti krádeži, elektrická; Teodolity; Termionické elektronky [se žhavenou katodou]; Termionické elektronky [se žhavenou katodou]; Teploměry, s výjimkou lékařských; Přístroje kontrolující teplotu; Termostaty pro dopravní prostředky; Tkáčské lupy; Automaty na vydávání lístků a vstupenek; Hodiny píchací; Čas (Přístroje na zaznamenávání -); Spínače časové (automatické), s výjimkou těchto pro hodinářství; Gramofonová ramena přenosky; Tonerové kazety, bez náplně, pro tiskárny a kopírky; Totalizátory; Dopravní kužely; Světla [dopravní] signalizační zařízení; Elektrické transformátory; Tranzistory [elektronické]; Vysílače elektronických signálů; Vysílače [telekomunikace]; Vysílací zařízení, vysílačky [telekomunikace]; Diapozitivy; Promítačky na diapozitivy, diaprojektory; Transpondéry; Triody; Trojnožky nebo stativy pro fotografické přístroje a kamery; Urinometry; USB disky; Vakuové manometry; Elektronky [radio]; Variometry; Automobilové výstražné trojúhelníky; Rozhlasové přijímače do vozidel; Posuvná měřítka; Videochůvičky; Videokazety; Kazety na videohry; Videorekordéry; Video obrazovky; Videopásky; Videotelefony; Hledáčky (Fotografické -); Viskozimetry; Regulátory napětí pro vozidla; Chrániče (- proti přepětí); Voltmetry; Hlasovací zařízení (stroje); Wafery pro integrované obvody; Tkáčské lupy; Vysílačky [osobní vysílačky]; Nádoby na mytí (fotografie); Indikátory výšky hladiny vody; Vlnoměry; Přístroje na měření hmotnosti; Přístroje a nástroje na vážení; Přístroje na měření hmotnosti; Závaží; Výstražné píšťalky; Větrné rukávy na ukazování směru větru; Svorky drátů (elektřina); Elektrické dráty; Pojistkový drát; Pracovní ochranné štíty na obličej; Opěrky zápěstí k práci s počítačem; Rentgenové přístroje, ne pro lékařské účely; Rentgenové filmy, exponované; Rentgenové snímky, nikoliv pro lékařské účely; Rentgenové lampy, nikoliv pro lékařské účely.
11 Acetylénové hořáky, kahany; Acetylenové hořáky; Acetylénové generátory; Klimatizace pro vozidla; Klimatizace; Klimatizační zařízení; Přístroje na chlazení vzduchu; Zařízení na osvěžování vzduchu; Vysoušeče vzduchu; Vysoušeče vzduchu; Vysoušeče vzduchu; Zařízení na filtraci vzduchu; Stroje a přístroje na čištění vzduchu; Přístroje a zařízení na ohřívání vzduchu; Vzduchové sterilizátory; Vzduchové ventily pro parní vytápěcí tělesa; Lihové hořáky, kahany; Světelné vybavení automobilů proti oslnění; Zařízení pro vozidla proti oslnění [příslušenství pro světla]; Zařízení pro vozidla proti oslnění [příslušenství pro světla]; Nástavce na kohoutky zabraňující postříkání; Přístroje a zařízení na dehydrataci odpadu z potravin; Akvarijní filtrační zařízení; Akvarijní ohřívače; Akvarijní osvětlení; Obloukové lampy; Automatické dopravníky na přepravu popela; Popelníky do pecí; Reaktory jaderné; Tlakové hrnce (Elektrické -); Pečicí trouby; Rošty na opékání masa; Vanové příslušenství (armatury); Koupelnové armatury; Koupelnové armatury; Koupací vany; Vany pro sedací koupele; Ohřívače postelí; Zařízení na chlazení nápojů; Jízdní kola - světla; Bidety; Elektrické vyhřívací přikrývky, nikoliv pro lékařské účely; Trubky pro kotle k vytápěcím zařízením; Bojlery (kotle), jiné než součásti strojů; Držáky na plynové hořáky; Stroje k pečení chleba; Stroje k pečení chleba; Opékače topinek; Hořáky; Hořáky k lampám; Uhlík do obloukové lampy; Stropní světla; Radiátory ústředního topení; Lustry; Krbová dmychadla; Komínové roury, kouřovody; Lampióny pro slavnostní osvětlení - dekorativní; Chromatografické přístroje (pro průmyslové účely); Komory (čisté -) [sanitární zařízení]; Kávovary elektrické; Elektrické kávovary - filtrační; Zařízení na pražení kávy; Spirály, jako součásti destilačních, ohřívacích a chladicích zařízení; Sporáky; Varné přístroje a zařízení; Varné plotýnky kruhové; Elektrické kuchyňské vybavení; Chladicí zařízení pro pece; Chladicí přístroje a zařízení; Chladicí přístroje a zařízení; Chladicí zařízení na kapaliny; Zařízení na chlazení tabáku; Chladící zařízení na vodu; Chladicí zařízení pro pece; Lampy k ondulaci vlasů; Jízdní kola - světla; Regulátory [topení]; Fritovací hrnce (elektrické); Rozmrazovací zařízení pro vozidla; Zubařské pece; Deodorizační přístroje a zařízení (ne pro osobní potřebu); Odsolovací provozy; Přístroje a zařízení na vysoušení; Elektrické výbojkové trubice k osvětlení; Dezinfekční přístroje a zařízení; Dávkovače dezinfekce na toalety; Dávkovače dezinfekce na toalety; Sterilizace (Jednoúčelové sáčky pro -); Destilační přístroje; Destilační kolony; Potápěčská světla; Kapkové zavlažovače (zavlažovací zařízení); Vysoušecí zařízení; Sušicí přístroje a zařízení; Přístroje a zařízení na sušení krmiva; Elektricky vyhřívané koberce; Elektrické jogurtovače; Ventilátory elektrické pro osobní potřebu; Elektrické lampy; Elektrická světla na vánoční stromky; Odpařovače; Expanzní nádrže na ústřední topení; Kuchyňská odsávací zařízení; Napařovací žehličky; Lampióny pro slavnostní osvětlení - dekorativní; Klimatizační ventilátory; Ventilátory jako části klimatizačních zařízení; Potrubní kohouty; Napájecí zařízení k vytápěcím a teplárenským kotlům; Žhavicí vlákna do elektrických lamp; Klimatizační filtry; Filtry na pitnou vodu; Roštnice; Krby; Tvarovky pro trouby; Tvarovky pro trouby; Signalizační světla; Vyzařovací šachty pro použití v ropných rafinériích; Světlomety, reflektory; Kouřovody k vytápěcím kotlům; Splachovací zařízení; Kontejnery proplachovací; Přístroje a zařízení k vaření na páře, elektrické; Nánožníky (Elektricky vyhřívané -); Ohřívače nohou, nánožníky (Elektrické i neelektrické -); Přístroje a zařízení na sušení krmiva; Přenosné výhně; Fontány; Kostry pro pece a trouby; Mrazicí zařízení, mrazničky; Třecí zapalovače k zapalování plynu; Pražičky na ovoce; Šetřiče paliva; Šetřiče paliva; Fumigační přístroje, s výjimkou přístrojů pro lékařské účely; Popelníky do pecí; Roštnice; Pece jiné než laboratorní; Plynové kotle (bojlery); Plynové hořáky; Plynové kondenzátory (jiné než části strojů); Plynové lampy; Plynové zapalovače; Skrubr [pračky plynu]; Čističe plynů; Germicidní hořáky; Germicidní lampy na čištění vzduchu; Kulaté kryty na lampy; Ohřívače lepidla a klihu; Grily na opékání; Grily na opékání; Vysoušeče vlasů; Vysoušeče vlasů; Vysoušeče vlasů; Přístroje a zařízení na sušení rukou do umýváren; Krby; Tepelné akumulátory; Vyhřívané vitríny; Elektrické ohřívače kojeneckých lahví; Ohřívače do koupelen; Topná tělíska pro žehličky; Vytápěcí tělesa (topení) pro automobily; Výměníky tepla (ne části strojů); Vytápěcí tělesa; Elektrické vytápěcí přístroje a zařízení; Vyhřívací přístroje a zařízení na rozmrazování oken vozidel; Vytápěcí přístroje a zařízení na tuhá, tekutá nebo plynná paliva; Výhřevné kotle; Podušky [výhřevné], elektrické, s výjimkou podušek pro lékařské účely; Články (Topné -); Elektrická topná vlákna; Vytápěcí zařízení, vyhřívací zařízení; Ohřívací přístroje a zařízení (voda); Podušky [výhřevné], elektrické, s výjimkou podušek pro lékařské účely; Desky (pláty) výhřevné; Tepelná čerpadla (pumpy); Tepelné regenerátory; Teplovzdušná zařízení; Lázeňské vybavení (teplovzdušné lázně); Horkovzdušné trouby; Výhřevné desky (pláty); Ohřívací lahve; Ohřívací přístroje a zařízení (voda); Zvlhčovače vzduchu na radiátory ústředního topení; Hydranty; Hydromasážní přístroje a zařízení; Mrazicí boxy; Mrazicí boxy; Led (Stroje a zařízení na výrobu -); Ponorné ohřívače; Auerův hořák; Pece spalovací, spalovny; Klimatizační zařízení; Zařízení na zpracování paliv a jaderného regulačního materiálu; Ionizační přístroje na úpravu vzduchu nebo vody; Elektrické konvice; Podpůrný nábytek do vypalovacích pecí; Pece (vypalovací, sušicí); Kuchyňská zařízení na vaření; Laboratorní hořáky, kahany; Laboratorní lampy; Svítidla (cylindry); Cylindry na svítidla trubicovitého tvaru; Skla na svítidla; Kulaté kryty na lampy; Svítidla (cylindry); Světelné reflektory; Lampy; Rámy na stínidla lamp; Stínidla na lampy; Lucerny na svícení; Elektrické sušičky na prádlo; Prádelní kotle; Lávové kameny na zahradní grily; Regulační ventily na regulaci hladiny v nádržích; Žárovky; Žárovky; Směrové žárovky pro vozidla; Rozptylovače světla (difuzéry); Elektroluminiscenční diody (LED) světelné přístroje a zařízení; Zapalovací zařízení; Osvětlovací přístroje a zařízení; Osvětlovací zařízení pro dopravní prostředky; Osvětlovací zařízení pro vzdušné dopravní prostředky; Elektrická světla na vánoční stromky; Světla pro auta; Nakladače pecí; Světelná domovní čísla; Osvětlovací trubice; Hořčíková vlákna k osvětlení; Pražiče sladu; Trouby mikrovlnné; Mikrovlnné trouby pro průmyslové účely; Zařízení na chlazení mléka; Důlní lampy (báňské); Směšovací (pákové) baterie pro vodovodní potrubí; Multifunkční hrnce; Reaktory jaderné; Olejové hořáky; Olejové lampy; Oleje (Přístroje na čištění -); Fontány (Ozdobné -); Šamot (příslušenství pro trouby); Pece jiné než laboratorní; Kyslíko-vodíkové hořáky; Pasterizační přístroje (zařízení na pasterizaci); Benzínové hořáky; Potrubní kohouty; Vodovodní potrubí jako součást hygienických instalací; Ohřívače talířů; Kapesní svítilny elektrické; Kapesní svítilny elektrické; Kapesní ohřívače; Polymerizační zařízení; Tlakové hrnce (Elektrické -); Hrnce tlakové (Elektrické -); Tlakové zásobníky vody; Zařízení na zpracování paliv a jaderného regulačního materiálu; Čisticí zařízení na odpadní vodu; Uzávěry radiátorů; Radiátory (Elektrické -); Radiátory [topení]; Věže destilační; Chladicí přístroje a zařízení; Chladicí přístroje a zařízení; Chladírny; Chladírenské sklady; Chladicí nádoby; Chladicí vitríny; Chladničky; Regulátory na vodní nebo plynové zařízení a potrubí; Regulačně-bezpečnostní přídavná zařízení pro plynová zařízení; Regulační a bezpečnostní doplňky na plynové potrubí; Regulační a bezpečnostní doplňky na vodní přístroje a zařízení; Pražicí stroje; Grily na opékání; Zařízení na otáčení rožněm; Rožně; Gril s otočným rožněm; Bezpečnostní doplňky na vodovodní nebo plynové přístroje, zařízení a potrubí; Bezpečnostní lampy; Sanitární přístroje a zařízení; Sauna (Zařízení pro -); Skrubr [pračky plynu]; Světlomety, reflektory; Tvarovky pro trouby; Tvarovky pro trouby; Sprchovací kouty; Sprchy; Dřezy; Objímky na elektrická světla; Solární pece; Solární termální kolektory (topení); Vířivé vany; Stojací lampy; Parní akumulátory; Parní kotle (jiné než částí strojů); Přístroje a zařízení k naparování obličeje (sauny); Pára (Zařízení na výrobu -); Sterilizátory; Destilační přístroje; Kamna, pece, sporáky; Kamna, pece, sporáky; Stojací lampy; Kostry pro pece a trouby; Chlorování bazénů (Přístroje pro -); Zařízení solárií (opalovací lůžka); Potrubní kohouty; Kohoutky; Termostatické ventily [části topných zařízení]; Opékače topinek; Tabákové pražičky; Toaletní (záchodové) mísy; Záchodová sedátka; Záchody (Přenosné -); Záchody splachovací; Světlomety, reflektory; Parní koupele (Přenosné kabiny pro -); Lampy na ultrafialové paprsky, s výjimkou lamp pro lékařské účely; Pisoáry, mušle (sanitární zařízení); Reflektory do vozidel; Reflektory pro vozidla; Větrací (klimatizační) přístroje a zařízení; Klimatizační zařízení pro vozidla; Zařízení na odvádění kouře a par; Digestoře do laboratoří; Elektrické oplatkovače; Chladírenské sklady; Ohřívače do lůžek; Těsnění (Vodovodní -), těsnicí kroužky; Umyvadla (části hygienických zařízení); Umyvadla (části hygienických zařízení); Prádelní kotle; Záchody splachovací; Vodovodní potrubní zařízení; Vodovodní potrubní zařízení; Přístroje na filtrování vody; Splachovací zařízení; Ohřívače vody; Zařízení k ohřevu vody; Zavlažovací zařízení, automatické; Zavlažovací stroje pro zemědělství; Voda (zařízení na přívod); Vodovodní potrubí jako součást hygienických instalací; Zařízení na čištění vody; Zařízení a stroje na čištění vody; Přístroje a zařízení na změkčování vody; Sterilizátory vody; Instalace na dodávku vody; Víření vody (Přístroje k-).
12 Záplaty na pneumatiky; Transportéry visuté; Letecké přístroje, stroje a zařízení; Letecké dopravní prostředky; Airbagy (bezpečnostní zařízení pro automobily); Letecké dopravní prostředky; Vznášedla; Pumpy (Vzduchové -) výstroj vozidel; Vzducholodě; Letecké dopravní prostředky; Sanitky; Obojživelná letadla; Zařízení proti oslnění do vozidel; Zařízení proti oslnění do vozidel; Protismykové řetězy; Zabezpečovací poplašná zařízení do vozidel; Zabezpečovací zařízení proti krádeži do vozidel; Obrněná vozidla; Obrněná vozidla; Zvonky na jízdní kola; Karosérie automobilů; Automobilové řetězy; Podvozky automobilů; Kapoty pro vozidla; Automobily; Pneumatiky na motorová vozidla; Čepy náprav; Nápravy vozidel; Dětské kočárky; Vyvažovačka na kola vozidel; Obruče nábojů kol; Nákladní čluny; Košíky na jízdní kola; Zvonky na jízdní kola; Brzdy k jízdním kolům; Řetězy na jízdní kola; Rámy jízdních kol; Řídítka jízdních kol; Pumpy pro jízdní kola a motocykly; Ráfky jízdních kol; Jízdní kola; Sedla jízdních kol; Paprsky pro motocykly; Stojánky jízdních kol; Pneumatiky na jízdní kola; Lodní háky; Čluny; Karosérie vozidel; Podvozky železničních vozů; Brzdové kotouče pro vozidla; Brzdová obložení pro vozidla; Brzdové lamely pro vozidla; Brzdy k jízdním kolům; Brzdy vozidel; Brzdové čelisti pro vozidla; Nárazníky (tlumiče nárazů pro kolejová vozidla); Nárazníky automobilů; Lanovky kolejové (pozemní); Kabelová transportní zařízení a instalace; Kesony [dopravní prostředky]; Obytné přívěsy automobilové; Uzávěry palivových nádrží vozidel; Přívěsný obytný vůz; Vozy (vagóny) železniční; Dodávkové tříkolky; Kabiny na lanové dráhy; Vozy, vozíky; Pláště pneumatik; Kolečka pro vozíky, vozy a vozidla; Licí vozy; Licí vozy; Řetězy na jízdní kola; Sedačkové lanovky; Zapalovače cigaret do automobilů; Úklidové vozíky; Námořní rohatinky; Spojky pozemních vozidel; Míchací vozidla na beton; Spojovací tyče (táhla) pro pozemní vozidla (jiné než části motorů a strojů); Tažné spojky na pozemní vozidla; Ochranné obaly na dětské kočárky; Potahy na volanty vozidel; Součásti klikových skříní pozemních vozidel (ne motorové); Kliky jízdních kol; Zvonky na jízdní kola; Brzdy k jízdním kolům; Motorové tříkolky (cyklokáry); Řetězy na jízdní kola; Rámy jízdních kol; Řídítka jízdních kol; Náboje jízdních kol; Blatníky jízdních kol; Pumpy pro jízdní kola a motocykly; Ráfky jízdních kol; Sedla jízdních kol; Paprsky pro motocykly; Nožní stojánky jízdních kol; Jízdní kola; Pneumatiky na jízdní kola; Člunkové jeřáby; Dodávkové tříkolky; Jídelní vozy; Jídelní vozy (Železniční -); Jídelní vozy (Železniční -); Směrovky na jízdní kola; Směrovky pro dopravní prostředky; Vzducholodě; Vzducholodě; Vyprošťovací zařízení pro lodě; Dveře dopravních prostředků; Bagry [na lodích]; Ochranné kryty na oděvy k jízdním kolům; Řetězy (hnací) pro pozemní vozidla; Hnací motory pro pozemní vozidla; Katapultovací sedadla (pro letadla); Elektromobily; Víka, desky (Zadní -), součásti pozemních vozidel; Závěsy motoru pro pozemní vozidla; Motory pro pozemní vozidla; Odrazníky lodí; Přívozy, trajektové lodě, čluny převozní; Ochranné obaly na dětské kočárky; Disky železničních kol; Disky železničních kol; Disky železničních kol; Disky železničních kol; Zdvihací vozíky vidlicové; Rámy jízdních kol; Volnoběžky pozemních vozidel; Lanovky kolejové (pozemní); Komíny lokomotiv; Lodní komíny; Převodovky na pozemní vozidla; Soukolí, ozubení, převody, pozemních vozidel; Jízdní kola (Ozubená kola -); Golfové vozíky [vozidla]; Golfové vozíky [vozidla]; Vozíky; Řídítka jízdních kol; Manipulační vozíky; Stěrače na reflektory; Opěrky hlavy na sedadla vozidel; Sklápěcí kryty (střechy) na dětské kočárky; Kapoty pro vozidla; Kapoty (vozidel); Klaksony vozidel; Vozíky na hadice; Horkovzdušné balony; Kryty kol, poklice; Náboje kol vozidel; Hydraulické obvody pro vozidla; Kluzáky, hydroplány; Nakloněné roviny pro spouštění člunů; Duše na jízdní kola, motocykly; Duše pneumatik; Tryskové motory pro pozemní vozidla; Saně [pro jízdu ve stoje]; Licí vozy; Licí vozy; Motorové lodě; Zdvihací vozíky vidlicové; Lokomotivy; Nákladní automobily; Zavazadlové nosiče na vozidla; Sítě na zavazadla do vozidel; Rudly (ruční vozíky); Lodní stěžně; Vojenská vozidla transportní; Kola důlních vozíků; Mopedy; Autobusy; Automobily; Automobily; Dálkové autobusy; Motocykly; Obytné přívěsy automobilové; Elektrické motory pozemních vozidel; Motory motocyklů; Motory pro pozemní vozidla; Blatníky; Protismyková zařízení na pneumatiky vozidel; Protismyková zařízení na pneumatiky vozidel; Protismyková zařízení na pneumatiky vozidel; Veslové vidlice; Vesla; Autobusy, autokary; Pádla na kánoe; Sedlové brašny upravené pro jednostopá vozidla; Padáky; Pedály pro jednostopá vozidla; Pneumatiky; Pontony; Okénka v boku lodi; Víka, desky (Zadní -), součásti pozemních vozidel; Dětské kočárky; Hnací (pohonné) mechanismy pro pozemní vozidla; Pumpy pro jízdní kola a motocykly; Ochranné obaly na dětské kočárky; Sklápěcí kryty (střechy) na dětské kočárky; Dětské kočárky; Železniční spřahadla (spojky); Zpětná zrcátka; Redukční převody na pozemní vozidla; Chladírenská vozidla; Chladicí železniční vozy (vagony); Chladicí železniční vozy (vagony); Dálkově řízená vozidla [jiná než hračky]; Opravářské nářadí na opravu pneumatik; Zařízení pro signalizaci zpětné jízdy automobilů; Ráfky kol vozidel; Ráfky jízdních kol; Vozidla pozemní lanové dráhy (vozový park lanové dráhy); Kolejová vozidla; Veslové vidlice; Kormidla; Rudly (ruční vozíky); Sedlové brašny upravené na jízdní kola; Sedadlové potahy pro jízdní kola a motocykly; Sedla na jízdní kola a motocykly; Bezpečnostní pásy na sedadla vozidel; Dětské bezpečnostní sedačky do vozidel; Skútry (vozidla); Lodní šrouby; Lodní šrouby; Lodní šrouby; Záďová vesla; Hydroplány; Potahy na sedadla vozidel; Bezpečnostní popruhy na sedadla vozidel; Čluny; Trupy lodí; Kormidelní zařízení pro lodě; Tlumiče pérování automobilů; Vozíky nákupní; Přívěsné (boční) vozíky; Nosiče lyží pro automobily; Lyžařské vleky; Lůžka do vozidel; Spací vozy; Saně [dopravní prostředky]; Saně motorové; Kosmické dopravní prostředky; Kryty na rezervní kola; Kryty na rezervní kola; Kryty na rezervní kola; Stěžně, ráhna pro lodě; Hřeby do pneumatik; Spoilery pro vozidla; Napínače paprsků na kola; Paprsky pro motocykly; Sportovní auta; Kropicí vozy; Stojánky jízdních kol; Kormidelní zařízení pro lodě; Volanty vozidel; Záďová vesla; Ochranné obaly na dětské kočárky; Dětské kočárky; Hřeby do pneumatik; Sluneční clony do automobilů; Závěsné tlumiče pro vozidla; Víka, desky (Zadní -), součásti pozemních vozidel; Lanovky kolejové (pozemní); Vyklápěcí vozíky; Výklopné vozíky; Dřevěné konstrukce (rámy) na lodě; Vyklápěcí zařízení (části nákladních vozidel); Sklápěcí zařízení nákladních aut; Pneumatiky na jízdní kola; Pneumatiky pro kola vozidel; Pneumatiky; Hydrodynamické měniče momentu pro pozemní vozidla; Torzní tyče pro vozidla; Lokomobily; Traktory; Tažná zařízení na vozidla; Přívěsy (vozidla); Tramvaje; Převodové hřídele pozemních vozidel; Pásky na protektorování pneumatik; Pásy pro vozidla; Pásy pro vozidla; Tříkolky; Vozíky; Nákladní automobily; Galusky [bezdušové pneu] jízdních kol, motocyklů; Turbíny pro pozemní vozidla; Směrovky pro dopravní prostředky; Rudly (ruční vozíky); Pneumatiky na jízdní kola; Pneumatiky pro kola vozidel; Pneumatiky; Přistávací podvozky vozidel; Čalounění vozidel; Ventily na automobilové pneumatiky; Nákladní, dodávkové vozy; Nárazníky (pro vozidla); Vozidla (Podvozky -); Přizpůsobené krycí plachty na vozidla; Stupačky vozidel; Sedadla do vozidel; Vozidla pro pohyb po zemi, ve vzduchu, po vodě nebo po železnici; Pružiny vozidel; Náboje kol vozidel; Ráfky kol vozidel; Kola (dopravní prostředky); Paprsky (dráty) kol vozidel; Pneumatiky na kola; Vozy, vozíky; Vodní dopravní prostředky; Vozíky a vozítka poháněné lidskou silou; Vozíky na přepravu invalidů; Kola pro jízdní kola; Okna na vozidla; Skla (Čelní ochranná -); Stěrače skel; Skla (Čelní ochranná -); Stěrače skel; Jachty.
14 Acháty; Budíky; Slitiny drahých kovů; Amulety (šperky); Hodinářské kotvičky; Atomové hodiny; Odznaky z drahých kovů; Pérovníky [do hodin]; Korálky na výrobu šperků; Korálky na výrobu šperků; Schránky z drahých kovů; Náramky (šperky); Brože (šperky); Busty z drahých kovů; Pouzdra pro hodiny a hodinky; Krabičky na hodinky [prezentace]; Řetízky (šperky); Přívěsky; Chronografy [hodinky]; Chronometry; Přístroje na měření času; Chronometry; Spony pro šperky; Spony pro šperky; Hodinové skříňky; Hodinové ručičky; Hodiny; Elektronické hodiny; Hodinové stroje; Šperky vzorované metodou ""cloisonné"" [vzorování emailové keramiky pomocí kovových proužků]; Mince; Hodiny píchací; Měděné žetony; Manžetové knoflíky; Ciferníky [hodinářství]; Diamanty; Náušnice; Sošky (figurky) z drahých kovů; Zlatá nit [šperky]; Zlato surové nebo tepané; Ozdoby na klobouky z drahých kovů; Ingoty z drahých kovů; Iridium; Slonovinové šperky; Slonovinové šperky; Gagát jako surovina nebo polotovar; Šperky; Klenotnice [schránky či krabičky]; Komponenty na výrobu šperků; Šperky ze žlutého jantaru; Cestovní šperkovnice; Šperky; Klenotnice [schránky či krabičky]; Komponenty na výrobu šperků; Šperky ze žlutého jantaru; Cestovní šperkovnice; Klíčenky (drobné předměty nebo přívěsky); Medailóny (klenoty); Hodiny píchací; Medaile; Stroje a strojky do hodin a hodinek; Náhrdelníky; Peridot; Ozdobné jehlice; Ozdoby (šperky); Ozdoby gagátové; Osmium; Paladium; Napodobeniny šperků; Napodobeniny šperků; Napodobeniny šperků; Perly (klenoty); Perly z ambroidu; Kyvadla (Hodinářská -); Peridot; Jehlice (šperky); Platina [kov]; Drahé kovy jako surovina nebo polotovar; Drahé kameny; Rhodium; Prsteny (klenoty); Ruthenium; Polodrahokamy; Ozdoby na obuv z drahých kovů; Stříbrná nit [šperky]; Stříbro surové nebo tepané; Spinely [drahé kameny]; Stříbrná nit [šperky]; Sochy [lidské postavy] z drahých kovů; Sošky (figurky) z drahých kovů; Stopky; Řemínky na náramkové hodinky; Sluneční hodiny; Vlákna z drahých kovů; Spony do kravat; Špendlíky do kravat; Přívěsky; Řemínky na náramkové hodinky; Pouzdra na hodinky; Hodinky (Řetízky k -); Hodinková sklíčka; Hodinky; Hodinková sklíčka; Hodinová pera; Řemínky na náramkové hodinky; Vlákna z drahých kovů; Umělecká díla z drahých kovů; Náramkové hodinky.
16 Papírové nebo plastové absorbční fólie na balení potravin; Adresovací stroje; Adresové štítky do adresovacích strojů; Razítka s adresou; Lepicí pásky pro kancelářské účely a použití v domácnosti; Lepidla pro kancelářské účely nebo pro použití v domácnosti; Dávkovače lepicí pásky [kancelářské potřeby]; Lepicí pásky pro kancelářské účely a použití v domácnosti; Tabule reklamní z papíru nebo lepenky; Knihy k nalepování výstřižků (alba); Ročenky; Oznámení (papírenské výrobky); Přístroje na paspartování fotografií; Akvarely; Architektonické modely; Aritmetické tabulky; Misky na vodové barvy; Misky na vodové barvy; Misky na vodové barvy; Atlasy; Sáčky jako obaly [z papíru nebo umělých hmot]; Sáčky na úpravu jídla v mikrovlnné troubě; Kuličky do kuličkových per, propisek; Papírové bryndáčky; Falce [papírové pásky pro vlepování příloh v knihařství]; Biologické vzorky pro použití v mikroskopii (učební pomůcky); Tabule školní; Psací podložky; Plány, nákresy (modrotisky); Přístroje a stroje na vázání knih (kancelářské zařízení); Plátno knihařské; Nitě knihařské; Potřeby pro knižní vazby; Knižní vazby; Zarážky na knihy; Knížky (brožované); Záložky do knih; Knihy; Obaly na lahve z lepenky nebo papíru; Obaly na lahve z lepenky nebo papíru; Pouzdra na pera; Lepenkové nebo papírové krabice; Skříňky na kancelářské potřeby; Aritmetické tabulky; Kalendáře; Plátna malířská; Papír uhlový (kopírovací); Kartón; Lepenkové roury; Karty; Pouzdra na pečetidla; Katalogy; Litografická křída; Držáky na křídu; Růžence; Uhly na kreslení; Karty; Chromolitografy (polygrafie); Chromolitografy (polygrafie); Pásky doutníkové; Psací podložky s klipsem; Sešívací svorky [papírenské zboží]; Plátno knihařské; Papírové podtácky; Komiksové knihy; Kružítka; Rámy sazečské; Sázítka; Kornouty z papíru; Papír na kopírování; Nitě knihařské; Tekuté korektory (kancelářské potřeby); Inkoust korekční [heliografie]; Korekční pásky [kancelářské potřeby]; Papírové obaly na květináče; Obaly [papírnické výrobky]; Papírové obaly na smetanu; Přístroje na potisk kreditních karet [neelektrické]; Suché obtisky; Podložky na psací stůl; Diagramy; Desky na dokumenty [papírenské zboží]; Stojany na dokumenty (kancelářské potřeby); Laminovačky na dokumenty pro použití v kanceláři; Papír na vyložení zásuvek (parfémovaný nebo ne); Rýsovací prkna; Rýsovací nástroje; Materiály na kreslení; Skicáře; Rýsovací pera; Napínáčky; Rýsovací pravítka; Rýsovací soupravy (soupravy na kreslení); Rýsovací pravítka; Rýsovací příložníky; Kopírky; Gumičky do kanceláří; Papír na elektrokardiogramy; Galvanotypy (polygrafie); Výšivkové vzory (šablony); Rytecké desky; Rytiny; Kancelářské stroje na zalepování obálek; Obálky [papírnické výrobky]; Výrobky na mazání; Šablony na mazání; Jehly na leptání; Lepty; Knihařské tkaniny; Papírové ručníky na obličej; Figurky [sošky] z papírové hmoty; Pořadače [kancelářské potřeby]; Filtrační materiály z papíru; Papír filtrační; Chrániče prstů [kancelářské potřeby]; Praporky (Papírové -); Papírové obaly na květináče; Letáky; Skládače papíru; Desky na dokumenty [šanony, pořadače]; Tiskopisy; Pera plnicí; Frankovací stroje pro kancelářské použití; Křivítka; Sazebnice [polygrafie]; Papírové nebo plastové sáčky na odpad; Zeměpisné mapy; Lepidla pro kancelářské účely nebo pro použití v domácnosti; Lepidla pro kancelářské účely nebo pro použití v domácnosti; Mramorovací hřebeny (potřeby pro umělce); Kresby, výkresy; Grafická znázornění; Grafické reprodukce; Blahopřání; Plátna pogumovaná (papírnické výrobky); Lepicí páska (papírnické výrobky); Lepidla pro kancelářské účely nebo pro použití v domácnosti; Manuály; Kapesníky papírové; Ruční etiketovací přístroje; Opěradla na ruce pro malíře; Grafické znaky na kopírování; Krabice na klobouky z lepenky; Hektografy; Histologické sekce jako učební pomůcky; Šekové knížky [obaly na]; Stojany na pečetidla; Malířské válečky pro domácnost; Papírové nebo plastové listy na kontrolu vlhkosti při balení potravin; Toaletní papír; Kartotéční lístky; Seznamy (rejstříky); Čínská tuš; Inkousty; Inkoustové polštářky; Inkoustové pásky; Pásky barvicí do tiskáren k počítačům; Rozmnožovací blány do kopírovacích strojů; Rozmnožovací blány do cyklostylů; Stolní kalamáře; Třecí tuš; Inkoustové kameny [zásobníky inkoustu užívané v čínském umění, kde je smíchán suchý inkoust s vodou]; Kalamáře; Vyzina (rybí klih) pro kancelářské účely a pro domácnost; Skládače papíru; Etikety, kromě textilních; Účetní knihy; Tiskařská písmena; Stohovatelné zásuvky na psací stoly; Litografické kameny; Umělecké litografie; Umělecké litografie; Pořadače volných listů; Svítící papír; Časopisy [periodika]; Propisovací papír (kancelářské potřeby); Manuály; Značkovací křída; Značkovače; Podtácky pod pivní sklenice; Rozmnožovací přístroje a stroje; Modelovací hlína; Materiály na modelování; Modelovací pasty; Modelovací vosky, kromě dentálních; Navlhčovače pro lepicí povrchy [kancelářské potřeby]; Houbičky navlhčovací [kancelářské potřeby]; Formy na modelovací hlíny [umělecké materiály]; Spony a pásky na bankovky; Formy na modelovací hlíny [umělecké materiály]; Hudební blahopřání; Letáky; Noviny; Hroty psacích per; Špičky psacích per ze zlata; Zápisníky (notesy); Číslovačky; Číslice [tiskařské typy]; Sázítka; Děrovačky pro kancelářské účely; Kancelářské potřeby (kromě nábytku); Olejotisky; Obalové materiály ze škrobu; Balící materiály [vycpávky, výplně] z papíru nebo lepenky; Balicí papír; Bloky [papírnické výrobky]; Držáky stránek; Krabičky s barvami (školní potřeby); Štětce; Štětce; Malířské stojany; Malby [obrazy] zarámované či nezarámované; Malířské nádoby; Palety pro malíře; Knížky (brožované); Pantografy (rýsovací, kreslicí pomůcky); Papír; Papírové mašle; Kancelářské sponky; Sponky na papír; Papírové filtry na kávu; Nože na papír [kancelářské potřeby]; Papír na radiogramy; Papír do registračních přístrojů; Nože na papír [kancelářské potřeby]; Nože na papír [kancelářské potřeby]; Papírové stuhy; Archy papíru; Skartovače na papír k použití v kanceláři; Papírové pásky a karty na zaznamenání počítačových programů; Těžítka na papír; Papírová hmota (papírová drť); Pergamenový papír; Obaly na cestovní pasy; Pastelky; Lepidla pro kancelářské účely nebo pro použití v domácnosti; Pouzdra na pera; Stojany na tužky; Mechanické tužky; Tuhy do tužek; Tužky; Elektrická nebo neelektrická ořezávátka na tužky; Elektrické nebo neelektrické ořezávací strojky na tužky; Spony na pera; Násadky na pera; Pera [kancelářské potřeby]; Podložky na pera (utěráky); Perforované karty do žekárových strojů; Periodika; Zinkografické štočky; Fotografie [tištěné]; Stojany na fotografie; Obrazy, obrázky, fotografie; Poutače z papíru nebo z lepenky; Papírové podložky; Plány, nákresy (modrotisky); Bublinková fólie (plast) k balení a obalování; Paletizační roztahovací plastové fólie; Plastové fólie na obalování; Plasty na modelování; Polymerová modelovací hmota; Portréty; Frankovací stroje pro kancelářské použití; Poštovní známky; Pohlednice; Plakáty; Tiskárenské výrobky; Tištěné publikace; Tištěné jízdní řády; Tiskařské potahy, kromě textilních; Tiskařské sazebnice; Štočky; Přenosné tiskařské soupravy (kancelářské potřeby); Tiskařské typy [písmena a číslice]; Tisky [rytiny]; Prospekty; Kancelářské děrovačky; Válce do psacích strojů; Růžence; Gumy na gumování; Školní potřeby; Knihy k nalepování výstřižků (alba); Vyškrabávací nožíky pro kancelářské účely; Materiály na pečetění; Kancelářské zatavovací stroje; Razítka; Pečetící kruhová nálepka; Pečetní vosk; Razítka; Lepicí pásky pro kancelářské účely a použití v domácnosti; Krejčovské střihy; Fólie z regenerované celulózy (celofán) na balení; Ochranné znaky [papírové pečetě]; Vývěsní tabule z papíru nebo lepenky; Metalizovaný papír; Pisátka k psaní na břidlici; Zpěvníky; Cívky na barvicí pásky (pro psací stroje); Pravoúhlé příložníky; Podušky na razítkování; Razítka; Stojany na razítka; Stojany na pera a tužky; Sešívací svorky [papírenské zboží]; Sešívačky [kancelářské stroje]; Škrobová lepidla pro domácnost a kancelářské účely; Papírenské zboží; Mastek [krejčovská křída]; Písmena ocelová; Ocelová pera (dotyková pera, stylusy nebo šablonová pera); Pouzdra na šablony; Šablony (Malířské -); Blány (Rozmnožovací -); Šablony [papírnické výrobky]; Nálepky (jako kancelářské potřeby); Výplně z papíru nebo lepenky; Papírové ubrusy; Stolní prostírání z papíru; Podložky na stůl papírové; Stolní papírové ubrousky; Úchytky na kartotéční lístky; Křída krejčovská; Učební a výukové pomůcky s výjimkou přístrojů; Glóbusy; Napínáčky; Lístky; Papírové odličovací ubrousky; Toaletní papír; Papírové ručníky; Pauzovací plátno; Rýsovací jehly; Papír kopírovací (pauzovací); Vzory na kopírování; Sběratelské karty jiné než hrací; Suché obtisky; Průsvitky [papírnické výrobky]; Podnosy na třídění a počítání peněz; Tiskařská písmena; Klávesy psacích strojů; Barvicí pásky do psacích strojů; Psací stroje; Vinětovací strojky; Fólie viskózové na balení; Akvarely; Misky na vodové barvy; Akvarely; Papír voskovaný; Lepenka dřevitá [papírenské výrobky]; Papírovina; Obaly [papírnické výrobky]; Balicí papír; Manžety na upevnění psacích potřeb; Stírátka na tabule; Štětce na psaní; Psací soupravy [sada psacích potřeb]; Pouzdra na psací potřeby [papírnictví]; Křída na psaní; Psací potřeby; Psací potřeby; Sešity; Papír na psaní; Břidlicové tabulky; Papír Xuan [pro čínskou malbu a kaligrafii].
17 Akrylové pryskyřice jako polotovary; Lepicí pásky kromě pásek pro léčebné účely, pro kancelářské účely a pro použití v domácnosti; Lepicí pásky kromě pásek pro léčebné účely, pro kancelářské účely a pro použití v domácnosti; Fólie na okna proti oslnění [tónované fólie]; Pryskyřice umělé [polotovary]; Azbest; Plátno azbestové; Azbestové obklady; Tkaniny azbestové; Azbestová plst; Azbestová vlákna; Azbestová vlákna; Azbestová vlákna; Lepenka azbestová; Azbestové těsnění; Azbestový papír; Azbestové ochranné clony; Azbestové pláty; Azbestová břidlice; Gumové sáčky a tašky na balení; Balata (jihoamerická gutaperča); Kůra (jako zvuková izolace); Materiály zabraňující sálání tepla v kotlech; Materiály na brzdová obložení jako polotovary; Plátěné hadice; Vlákna karbonová, kromě vláken k textilním účelům; Těsnění (Materiály na -); Acetát celulózy jako polotovar; Utěsnění děr (Chemické směsi na -); Gumové záklopky; Obložení spojek; Chemické směsi udržující teplo; Armatury potrubní na stlačený vzduch (nekovové); Spojovací hadice pro chladiče automobilů; Gumové šňůry; Vata na utěsňování; Spojky na válce; Dielektrika [izolační materiály]; Pásová těsnění proti průvanu; Formy z ebonitu; Formy z ebonitu; Ebonit [tvrdá pryž]; Formy z ebonitu; Elastické nitě k jinému než textilními použití; Elastické nitě k jinému než textilními použití; Výplně dilatačních spojů; Tkaniny ze skelných vláken na izolaci; Tkaniny ze skelných vláken na izolaci; Vlákna skelná na izolaci; Tkaniny ze skelných vláken na izolaci; Vlákna skelná na izolaci; Výplně dilatačních spojů; Filtrační materiály (polozpracované pěny nebo umělé fólie); Trubky ohebné (nekovové); Plovoucí zábrany proti znečištění; Pěnové hmoty pro aranžování květin; Fólie z regenerované celulózy, kromě fólií na balení; Kovové izolační fólie; Těsnění; Vlákna skelná na izolaci; Vlákna skelná na izolaci; Skleněná vlna (izolační materiál); Guma, surová nebo částečně zpracovaná; Gutaperča; Hadice z textilních materiálů; Izolační tkaniny; Izolační plst; Izolační rukavice; Izolace (materiály); Izolační olej pro transformátory; Izolační oleje; Izolační nátěry; Izolační papír; Izolační omítky; Izolační žáruvzdorné materiály; Izolační pásky a pásy; Izolační pásky a pásy; Izolační lak; Izolační materiály; Izolační materiály na kabely; Elektrické vedení (Izolační materiály pro -); Izolátory na železniční koleje; Těsnění; Těsnění na potrubí; Spojky na potrubí (nekovové); Spojky na potrubí (nekovové); Guma; Kaučuk kapalný; Tmel; Kovové izolační fólie; Slída surová nebo jako polotovar; Minerální vlna [izolační materiál]; Nevodivé materiály k udržení tepla; Vycpávky [výplně] z pryže nebo plastu; Výplňové materiály z gumy nebo z umělé hmoty; Papír do elektrických kondenzátorů; Těsnění na potrubí; Objímky na potrubí (nekovové); Objímky na potrubí (nekovové); Vlákna z umělých hmot, kromě vláken k textilním účelům; Vlákna z umělých hmot, kromě vláken k textilním účelům; Vlákna z umělých hmot, kromě vláken k textilním účelům; Fólie z umělých hmot, kromě fólií na balení; Fólie z umělých hmot, kromě fólií na balení; Fólie z umělých hmot pro zemědělské účely; Umělé hmoty jako polotovary; Nekovové vyztužovací materiály na potrubí; Gumové kroužky; Guma na protektorování pneumatik; Guma na protektorování pneumatik; Kaučuk surový nebo polotovar; Gumové těsnění na sklenice; Gumové obaly na ochranu částí strojů; Kaučukové roztoky; Gumové zátky; Azbestové ochranné clony; Těsnicí materiály na spoje; Těsnění; Pásky samolepicí, kromě pásek pro léčebné účely, pro kancelářské účely a pro použití v domácnosti; Fólie z regenerované celulózy, kromě fólií na balení; Gumové tlumiče nárazů; Strusková vlna [izolační materiál]; Azbestová břidlice; Gumové obaly na ochranu částí strojů; Dráty (Svařovací -) z umělých hmot; Zvukotěsné materiály; Zarážky (Gumové -); Výplňové materiály z gumy nebo z umělé hmoty; Kruhová těsnění; Materiály k izolaci budov proti vlhkosti; Pryskyřice umělé [polotovary]; Kaučuk (Syntetický -); Dráty (Svařovací -) z umělých hmot; Vlákna z umělých hmot, kromě vláken k textilním účelům; Vlákna pryžová, kromě vláken k textilním účelům; Záklopky (Gumové nebo vulkanfíbrové -); Viskózové fólie kromě fólií na balení; Ebonit [tvrdá pryž]; Formy z ebonitu; Vulkanfíbr; Vulkanfíbr; Vulkanfíbr; Těsnění (Podložky na -) z pryže nebo vulkanfíbru; Hadice na zalévání; Voděodolná těsnění; Kruhová těsnění; Pásová těsnění proti průvanu; Těsnění (Materiál na -).
18 Cepíny; Zvířecí kůže, usně; Aktovky diplomatky; Batohy; Tašky; Kožené obálky; Ruksaky turistické; Batohy pro horolezce; Tašky (sportovní); Řemeny závěsné kožené; Plážové tašky; Udidla [postroje]; Klapky na oči [postroje pro koně]; Klapky na oči [postroje pro koně]; Pouzdra kožená nebo z kožené lepenky; Schránky z vulkanfíbru; Uzdy [postroje]; Udidla; Aktovky, příruční tašky; Pouzdra na vizitky; Krupóny; Vycházkové hole; Pouzdra na vizitky (náprsní tašky); Pouzdra kožená nebo z kožené lepenky; Pouzdra (Kožená -) na pružiny; Pouzdra (Kožená -) na pružiny; Důtky; Dobytčí kůže; Kabelky z kovových řetízků; Jelenice, kromě jelenice na čištění; Podbradníky kožené; Pokrývky pro zvířata; Obojky pro zvířata; Pokrývky pro zvířata; Podložky pod koňská sedla; Pouzdra na kreditní karty [náprsní tašky]; Kůže (Zpracované -); Kožené obálky; Upnutí na sedla; Kostry deštníků a slunečníků; Zvířecí kůže, usně; Potahy kožené na nábytek; Zvířecí kůže, usně; Brašny lovecké; Obaly na oděvy (cestovní); Kožené řemeny a řemínky; Blány (Zlatotepecké -); Střívka na uzeniny; Ohlávky; Rámy kabelek; Kabelky; Soupravy postrojů; Postroje pro zvířata; Řemení jako součást postrojů (na koně); Řemení jako součást postrojů (na koně); Kožené krabice na klobouky; Torny; Ohlávky; Přikrývky na koně; Chomouty (Koňské -); Podkovy; Imitace kůže; Pouzdra na klíče; Kozinka; Nákoleníky pro koně; Lepenka kožená; Tkanice kožené; Kožená vodítka; Kožená vodítka; Řemeny závěsné kožené; Řemeny závěsné kožené; Kožené pásy; Kožené pásy; Nitě kožené; Kožené ozdoby na nábytek; Nitě kožené; Usně jako surovina nebo polotovar; Moleskin [imitace kůže]; Cepíny; Desky na noty; Náhubky; Síťovky; Pastevní náhubky; Podložky pod koňská sedla; Slunečníky; Třmeny (Gumové části -); Zvířecí kůže, usně; Peněženky [na papírové peníze]; Vaky na nošení dětí; Kožené obálky; Dámské peněženky; Opratě; Sedla (Jezdecká -); Batohy; Podložky pod koňská sedla; Sedlářské výrobky; Kostry jezdeckých sedel; Tašky školní (aktovky); Tašky školní (aktovky); Nákupní tašky; Řemeny závěsné kožené; Jelenice, kromě jelenice na čištění; Tašky na nošení dětí; Popruhy pro nošení kojenců; Řemeny na třmeny; Třmeny; Řemínky na brusle; Vojenské řemeny; Řemení kožené [sedlářské výrobky]; Držadla kufrů; Kufry; Kožené brašny na nářadí (prázdné); Postraňky [postroje]; Tašky cestovní; Tašky cestovní [kožená galanterie]; Cestovní kufry (velké lodní); Kožené ozdoby na nábytek; Velké lodní kufry [zavazadla]; Obaly na deštníky; Rukojeti deštníků; Žebra na deštníky nebo slunečníky; Kroužky na deštníky; Deštníky; Deštníkové hole; Malá zavazadla; Kůže (Klapky z -); Kosmetické kufříky (prázdné); Hole (Rukojeti na -); Hole (Rukojeti na -); Vycházkové hole; Vycházkové hole se sedátkem; Nákupní tašky na kolečkách; Biče.
20 Nafukovací polštáře, nikoliv pro lékařské účely; Matrace nafukovací, kromě matrací k léčebným účelům; Podušky nafukovací, kromě podušek k léčebným účelům; Ambroidové tyče; Ambroidové desky; Zvířecí drápy; Zvířecí kopyta; Zvířecí rohy; Křesla; Přebalovací podložky; Přebalovací pulty; Ošatky; Bambus; Bambusové závěsy; Nekovové obruče na sudy; Nekovové sudy; Košíky, jiné než kovové; Kolébky; Madla do vany, nekovová; Ozdobné korálkové závěsy; Matrace; Nekovová kolečka k postelím; Lůžkoviny (s výjimkou ložního prádla); Nekovové doplňky na postele; Postele; Pelechy pro domácí zvířata; Kostry postelí; Včelí úly; Lavičky [nábytek]; Nekovové kabelové svorky; Bedny (nekovové); Bedny ze dřeva nebo z umělých hmot; Podhlavníky; Šrouby s hlavou a maticí (nekovové); Stojany na knihy; Uzávěry lahvové (nekovové); Dřevěné obaly na láhve; Znovu použitelné nekovové uzávěry na lahve; Stojany na láhve; Bedny ze dřeva nebo z umělých hmot; Násady na smetáky (nekovové); Držáky na kartáče; Nekovové zátky; Busty ze dřeva, vosku, sádry nebo umělých hmot; Truhlářské výrobky; Stolky pojízdné pro počítače (nábytek); Bedny ze dřeva nebo z umělých hmot; Nekovové obruče na sudy; Nekovové sudy; Sudy dřevěné na odkalování vína; Podstavce (nosiče) na sudy nekovové; Židle; Bedny na hračky; Bedny (nekovové); Komody; Špalky na krájení a sekání masa (pro řezníky); Nekovové svorky na kabely a potrubí; Nekovové uzávěry na nádoby; Ramínka a věšáky na oděvy; Věšáky na oděvy (nekovové); Ramínka a věšáky na oděvy; Nekovové háčky k věšákům; Stojací věšáky (nábytek); Rakve (Součásti pro -) nekovové; Rakve; Nekovové objímky na připevňování trubek; Plástve pro včelí úly; Nádrže na tekutá paliva (nekovové); Nekovové nádoby [skladování, přeprava]; Korál; Zátky korkové; Zátky do lahví; Korozo (olejová palma); Krejčovské stojany; Kolébky; Pulty [stoly]; Obaly na oděvy [do šatníků]; Kolébky; Bedny laťové přepravní; Skříňky; Držáky na záclony a závěsy, kromě držáků z textilních materiálů; Háčky na záclony; Konzole na záclony a závěsy; Kroužky na záclony; Záclonové tyče; Navinovací kroužky a válce k roletám; Spony a stuhy na uchycení závěsů; Podušky; Lehátka; Ozdoby z umělých hmot na potraviny; Psací stoly; Servírovací stolky pojízdné; Vývěsní tabule; Police a držáky pro účely vystavování zboží; Pohovky; Boudy (psí); Domovní zvonky (nekovové, neelektrické); Zástrčky [dveřní] nekovové; Kování na dveře (nekovové); Nekovové dveřní kliky; Nekovová dveřní klepadla; Dvířka k nábytku; Hmoždinky (nekovové); Rýsovací stoly; Kanalizace (ventily) z umělé hmoty; Toaletní stolky; Figuríny do výkladních skříní a krejčovské panny; Křesla, klubovky; Plastové lišty na nábytek; Rámy na vyšívání; Vějíře k osobnímu použití, neelektrické; Sošky ze dřeva, vosku, sádry nebo plastu; Kartotéky [nábytek]; Koše rybářské; Žerdě (vlajkové); Kontejnery přepravní (nekovové); Podstavce na květináče; Stojany na květiny; Krmelce; Stoličky; Volně stojící příčky [nábytek]; Urny pohřební; Nábytek; Nekovové válečky (kolečka); Nábytek (doplňky) nekovové; Kovový nábytek; Dřevěné příčky na nábytek; Police; Povlaky na oděvy [ochranné]; Stojany na střelné zbraně; Kadeřnická křesla; Košíky (koše); Ruční zrcátka [toaletní zrcátka]; Nekovové palety na manipulaci se zbožím; Stojany na klobouky; Opěrky na hlavu [u nábytku]; Vysoké židle pro děti; Nekovové závěsy; Plástve; Nekovové háčky k věšákům; Rohovina jako surovina nebo polotovar; Nemocniční postele; Nekovová domovní čísla (nesvítící); Vodní postele (k jiným než léčebným účelům); Vodní postele (k jiným než léčebným účelům); Identifikační náramky, nekovové; Identifikační štítky nekovové; Registratury; Vnitřní okenní rolety a žaluzie [nábytek]; Vnitřní okenní rolety a žaluzie [nábytek]; Dětská chodítka; Nafukovací nábytek; Nafukovací reklamní předměty; Interiérové okenní clony z textilních materiálů; Slonovina jako surovina nebo polotovar; Šperkovnice na vystavení šperků; Šperkovnice na vystavení šperků; Boudy pro domácí zvířata; Tabule s háčky na zavěšení klíčů; Nekovové rukojeti nožů; Nekovové kulaté úchytky; Žebříky ze dřeva nebo z umělých hmot; Zařízení na zavírání dveří, nekovová; Řečnické pulty; Poštovní schránky, kromě zděných a kovových; Police na knihy; Obrysnice [u železnic] nekovové; Nekovové nakládací palety; Uzamykatelné skříňky; Nekovové zámky na vozidla; Zámky, (kromě kovových a elektrických); Stojany na časopisy; Figuríny do výkladních skříní a krejčovské panny; Masážní stoly; Podložky do dětských ohrádek; Snímatelné krycí podložky do dřezu; Matrace; Nekovové skříňky na potraviny; Lékárničky (skříňky na léky); Mořská pěna; Zrcadla; Zrcadlové kachlíky; Nekovová mobilní palubní schodiště (pro cestující); Mobilní dekorační předměty; Lišty na rámy obrazů; Lišty na rámy obrazů; Uvazovací bóje; Perleť jako surovina nebo polotovar; Lišty na rámy obrazů; Identifikační štítky nekovové; Posady pro drůbež; Hnízdící budky pro domácí zvířata; Stojany na noviny; Státní poznávací značky (nekovové); Matice (nekovové); Kancelářský nábytek; Mušle; Obaly (Nádoby na -) z umělých hmot; Papírové rolety; Dřevěné příčky na nábytek; Hmoždinky (nekovové); Polštáře pro domácí zvířata; Tyčkové věšáky na obrazy; Rámy (na obrazy); Tyčkové věšáky na obrazy; Podušky; Hmoždinky (nekovové); Poutače ze dřeva nebo z umělých hmot; Sláma pletená (s výjimkou rohoží); Plastové odemykací karty, nekódované a nemagnetické; Odkapávače na nádobí; Dětské ohrádky; Nekovové upevňovací zátky; Nekovové zátky; Nekovové tyče; Kladky z umělých hmot pro rolety; Police [volně stojící nábytek]; Ratan; Rákos [jako materiál na splétání]; Cívky navíjecí na pružné hadice, kromě kovových a mechanických; Dřevěné cívky na přízi, hedvábí a nitě; Státní poznávací značky (nekovové); Snímatelné krycí podložky do dřezu; Nádrže, kromě nádrží kovových a nádrží zděných; Nekovové kroužky na klíče; Nýty (nekovové); Kozy na řezání dříví; Kozy na řezání; Školní nábytek; Škrabadla pro kočky; Zástěny pro krby [nábytek]; Zástěny (nábytek); Nekovové šrouby; Nekovová šroubovací víčka lahví; Nekovové násady na kosy; Nekovové těsnicí uzávěry; Židle; Kovová sedadla; Dřevěné profily pro včelí úly; Pohovky [kratší]; Mušle; Police do kartoték (nábytek); Regály; Desky pod psací stroje; Tyče na nošení břemen na ramenou; Vitríny; Příborníky; Vývěsní štíty ze dřeva nebo z plastu; Stříbřené sklo (zrcadla); Lištové rolety vnitřní (žaluzie); Spací pytle na kempování; Podložky na spaní; Podložky na spaní; Sofa; Jelení parohy; Tyče na uchycení schodišťového koberce; Tyče k rostlinám nebo stromům; Stolky pracovní [ke stání]; Stojany na počítací stroje; Sošky ze dřeva, vosku, sádry nebo plastu; Sošky ze dřeva, vosku, sádry nebo plastu; Dřevěné dužiny sudů; Stupně schodové [nekovové]; Schůdky (nábytek); Stoličky; Znovu použitelné nekovové uzávěry na lahve; Nekovové těsnicí uzávěry; Obruby ze slámy; Slamníky; Slamníky; Pletené předměty ze slámy; Vycpaná zvířata; Vycpaní ptáci; Stoly; Stoly (kovové); Stoly (Desky na -); Figuríny do výkladních skříní a krejčovské panny; Nádrže, kromě nádrží kovových a nádrží zděných; Kohoutky na sudy (nekovové); Servírovací stolky; Servírovací stolky; Stanové kolíky, nekovové; Nářadí (Násady a rukojeti k -) nekovové; Mušle; Želvovina (Imitace -); Dávkovače ručníků, upevněné, (nekovové); Dávkovače ručníků, upevněné, (nekovové); Stojany na ručníky [nábytek]; Nekovové přepravní palety; Nekovové podnosy; Kozy [na položení materiálu]; Stolky pojízdné pro počítače (nábytek); Vozíky [servírovací stolky]; Nekovové kádě na míchání malty; Desky pod psací stroje; Stojany na deštníky; Ventily (nekovové) kromě ventilů jako součástí strojů; Nekovové sudy; Nekovové svěráky; Přebalovací pulty; Nekovové upevňovací zátky; Stolky/skříňky s umyvadlem [nábytek]; Vodní postele (k jiným než léčebným účelům); Ventily (Vodovodní -) z umělých hmot; Velrybí kostice, nezpracovaná nebo částečně zpracovaná; Proutěné zboží; Ozdoby pohyblivé [ozdobné pohyblivé předměty vydávající zvuky, zpravidla zvonečky nebo tyčinky]; Navíjecí cívky na pružné hadice, kromě kovových a mechanických; Kování na okna (nekovové); Pásy dřevěné; Ponky; Umělecká díla ze dřeva, vosku, sádry nebo umělých hmot; Tkané dřevěné rolety (nábytek); Stoly na psaní; Jantar.
21 Drátěnky na použití v kuchyni; Abrazivní houby na exfoliaci kůže; Aerosolové dávkovače, s výjimkou dávkovačů na lékařské účely; Zvířecí štětiny na kartáče a štětce; Voskové leštičky, s výjimkou elektrických; Poklopy pro bytová akvária; Tlakové hrnce, s výjimkou elektrických; Přenosné dětské vaničky; Podložky na pečení; Chňapky; Mísy (misky); Mísy (nádoby); Koše na použití v domácnosti; Mašlovačky; Lžíce na vaření [kuchyňské náčiní]; Neelektrické šlehače; Žejdlíky na pivo; Vaničky pro ptáky (koupátka); Ptačí klece; Neelektrické mixéry na použití v domácnosti; Zouváky; Napínáky na obuv; Otvíráky na lahve, elektrické a neelektrické; Mísy (misky); Krabičky na dávkování papírových ručníků; Krabice na bonbóny; Schránky ze skla; Košíky na chléb (pro použití v domácnosti); Schránky na chléb; Prkénka na krájení chleba; Smetáky; Kartáče; Kartáče na čištění nádrží a nádob; Kartáče na boty; Kartáčnické zboží; Kbelíky; Vědra látková; Jelenicová kůže na čištění; Kapátka na podlévání při pečení; Busty z porcelánu, terakoty nebo skla; Poklopy na máslo (víčka na máselničky); Misky na uchovávání másla; Háčky na knoflíky; Ozdobné keramické podnosy; Klece pro domácí zvířata; Formy na koláče; Svícny; Zhášeče svíček; Sklenice na svíčky [držáky]; Misky pod svíčky; Svícny; Krabice na bonbóny; Demižóny; Plácačky na koberce; Smetáky mechanické; Rukavice na mytí automobilů; Kotlíky; Keramika na použití v domácnosti; Nočníky; Jelenicová kůže na čištění; Poklopy na sýr; Dekorace zhotovené z porcelánu; Tyčinky, hůlky jídelní (kuchyňské náčiní); Síta na prosívání popelu pro domácnost; Ruční nástroje na čištění; Koudel na čištění; Uzávěry na poklice hrnců; Kolíčky na prádlo; Kolíčky na prádlo; Hadry na umývání podlah; Napínače, napínadla na oblečení; Utěrky na úklid; Podtácky kromě papírových a určených k prostírání; Šejkry; Míchátka na koktejly; Filtry kávové, s výjimkou elektrických; Mlýnky na kávu ruční; Překapávače kávy, neelektrické; Konvice na kávu, ne elektrické; Kávové servisy [stolní nádobí]; Pouzdra na hřebeny; Hřebeny; Hřebeny, česadla na zvířata; Zdobicí sáčky; Nádoby pro použití v domácnosti nebo v kuchyni; Formy kuchyňské; Vykrajovátka na pečivo [kuchyňské náčiní]; Dózy na sušenky; Špejle (kovové) na pečení, grilování; Hrnce kuchyňské; Kuchyňské nádobí (soupravy); Špejle (kovové) na pečení, grilování; Potřeby kuchyňské, neelektrické; Chladicí nádoby na led; Vývrtky, elektrické a neelektrické; Kosmetické stěrky; Pomůcky kosmetické; Odpad bavlněný na čištění; Poklopy na nádobí; Obaly na květináče kromě papírových; Hrnčířské zboží; Souprava menážek; Stojánky na olej a ocet; Tácky na drobky; Drtiče pro kuchyňské použití, neelektrické; Výrobky z křišťálového skla; Šálky; Pohárky z papíru nebo umělých hmot; Hřebla na zvířata; Prkénka kuchyňská na krájení; Dekantéry; Neelektrické fritovací hrnce; Demižóny; Přístroje na odstraňování zápachu pro osobní potřebu; Poklopy na nádobí; Nádobí; Držáky na mýdlo; Kartáčky na umývání nádobí; Talíře na jedno použití; Lahve na pití pro sport; Sklenice na pití; Rohy na pití; Brčka na pití; Napajedla; Nádoby na pití; Odkapávací pánve; Sušáky na prádlo; Nádoby na odpadky; Neelektrická zařízení k odstraňování prachu; Hadry na utírání prachu; Hrnčířské zboží; Keramické pánve, kastroly a hrnce; Pohárky na vejce; Elektrické kartáče (jiné než součásti strojů); Hřebeny elektrické; Elektrická zařízení na vábení a hubení hmyzu; Sklo smaltované; Víceramenné ozdobné stolní mísy; Kartáčky na obočí; Péřové smetáky; Žlaby pro krmivo, krmení; Vlákna skleněná, jiná než na izolaci a textilní účely; Nitě ze skleněného vlákna, nikoliv pro textilní účely; Vlákna skleněná, jiná než na izolaci a textilní účely; Nitě ze skleněného vlákna, nikoliv pro textilní účely; Sochy z porcelánu, keramiky, kameniny nebo skla; Koše piknikové (včetně nádobí); Pouzdra na toaletní potřeby; Lahvičky; Stojany na žehličky; Zubní niť; Obaly na květináče kromě papírových; Květináče; Plácačky na mouchy; Plácačky na mouchy; Přístroje a zařízení k vaření na páře, neelektrické; Poháry na ovoce; Lisy na ovoce pro domácnost, s výjimkou elektrických; Pánve na smažení; Nálevky, trychtýře; Prachovky na nábytek; Tavený křemen (polotovar), jiný než pro stavebnictví; Nádoby na odpadky; Zahradnické rukavice; Lisy na česnek [kuchyňské potřeby]; Skleněné mísy a misky; Ampule skleněné [nádobky, baňky]; Skleněné zátky, uzávěry; Sklenice [nádoby]; Skleněné láhve [nádoby]; Sklo do oken vozidel; Sklo obsahující jemné elektrické vodiče; Skleněné nádoby (demižóny); Skleněné zátky, uzávěry; Sklo surové nebo jako polotovar, s výjimkou stavebního skla; Ampule skleněné [nádobky, baňky]; Skelná vata, jiná než na izolaci; Rukavice k domácímu použití; Napínáky na rukavice; Nádoby na klih; Struhadla pro kuchyňské použití; Grily (kuchyňské potřeby); Stojany na grilovací rošty; Grily (kuchyňské potřeby); Stojany na grilovací rošty; Žíně, vlasy na kartáče; Ohřívače neelektrické na sací lahve; Tepelně izolační nádoby (termosky); Termosky na nápoje; Kapesní láhve; Podpory pro rostliny [aranžování květin]; Kartáče na koně; Hrnce na vaření, dušení neelektrické; Chladicí nádoby na led; Formy na ledové kostky; Formy na ledové kostky; Formy na ledové kostky; Chladicí nádoby na led; Akvária (Bytová -); Bytová terária pro pěstování rostlin; Bytová terária (vivária); Pasti na hmyz; Tepelně izolační láhve; Potahy na žehlicí prkna; Žehlicí prkna; Termo sáčky; Džbánky; Neelektrické konvice; Kuchyňské nádoby; Kuchyňské mlýnky, neelektrické; Chňapky; Kuchyňské náčiní; Podložky na příborové nože; Kartáče na čištění cylindrů u svítidel; Hřebeny řídké na vlasy; Otočné servírovací podnosy; Likérové soupravy; Hygienické toaletní nádoby pro domácí zvířata; Hygienické toaletní nádoby pro domácí zvířata; Přenosné krabice na jídlo; Majolika; Odličovací pomůcky; Houbičky k nanášení líčidel; Žlaby, koryta, krmné jesle pro zvířata; Materiál na výrobu kartáčů; Držáky na jídelní lístky; Ešusy; Mlýnky ruční pro domácnost; Lžíce na míchání [kuchyňské náčiní]; Formy na pečení [kuchyňské]; Mopy; Ždímače mopů; Skleněné mozaiky, s výjimkou mozaik pro použití ve stavebnictví; Formy na pečení [kuchyňské]; Pasti na myši; Hrnky; Kartáčky na nehty; Zásobníky na ubrousky; Zásobníky na ubrousky; Umělé podkladky; Chladicí boxy přenosné, neelektrické; Chladicí boxy přenosné, neelektrické; Ruční strojky na nudle; Kropítka na kropicí konve; Trysky pro zavlažovací hadici; Opálové sklo; Opalinové sklo; Chňapky; Kbelíky; Malované sklo; Talíře papírové; Kráječe těsta; Mlýnky na pepř ruční; Pepřenky; Nádoby k pálení vonných látek; Rozprašovače na parfémy; Rozprašovače na parfémy; Dortové lopatky; Štětiny vepřové; Pokladničky (prasátka); Koštýře na ochutnávání vína; Džbánky; Sklo tabulové [surovina]; Destičky proti vykypění mléka; Zvony přísavné na čištění odtoku; Lešticí stroje a zařízení pro domácnost, neelektrické; Rukavice na leštění; Kůže na leštění; Lešticí materiály (s výjimkou přípravků, papíru a kamene); Porcelán; Podložky pod hrnce; Pokličky; Hrnce; Hrnčířské zboží; Kroužky pro drůbež; Kosmetické pudřenky; Práškové sklo pro dekoraci; Labutěnky do pudřenky; Tlakové hrnce, s výjimkou elektrických; Utěrky na úklid; Utěrky na úklid; Tyčové a kruhové věšáky na ručníky; Pastičky na krysy, potkany; Chladicí, mrazicí lahve; Nádoby na odpadky; Kroužky pro ptáky; Válečky na těsto (pro domácnost); Kropítka na kropicí konve; Mísy na salát; Solničky; Solničky; Kovové drátěnky; Omáčníky, podšálky; Lopatky (stolní nádobí); Polštářky na čištění; Rýžáky; Servisy (nádobí); Štětky na holení; Stojany na štětky na holení; Lžíce na boty; Kopyta [napínáky na obuv]; Sítka a cedníky (domácí potřeby); Sítka a cedníky (domácí potřeby); Vývěsní štíty z porcelánu nebo ze skla; Sifonové lahve na sycenou vodu; Jelenicová kůže na čištění; Pohlcovače dýmu pro domácnost; Krabičky na mýdlo; Zásobníky na mýdlo; Držáky na mýdlo; Polévkové mísy; Obracečky (kuchyňské nádobí); Sady kořenek; Držáky na mycí houby; Mycí houby k domácímu použití; Výlevky; Rozstřikovače; Rozstřikovače na zalévání květin a rostlin; Rozstřikovače, kropicí zařízení; Stojany na štětky na holení; Sochy z porcelánu, keramiky, kameniny nebo skla; Sochy z porcelánu, keramiky, kameniny nebo skla; Ocelová vlna na čištění; Pánve; Cedníky; Cedníky pro domácnost; Brčka na pití; Napínače, napínadla na oblečení; Cukřenky; Rozstřikovače na zalévání květin a rostlin; Talíře; Stolní nádobí (jiné než nože, vidličky a lžíce); Korbele (cínové konvice); Akvária (Bytová -); Asfaltérský kartáč s dlouhou násadou; Dortové lopatky; Čajítka; Krabičky na čaj; Přikrývky na čajové konvičky; Čajítka; Čajové konvice; Čajové servisy [stolní nádobí]; Čajové cedníky; Termosky na jídlo; Napínače na kravaty; Štětky na čištění záchodů; Pouzdra na toaletní potřeby; Dávkovače toaletního papíru; Držáky toaletního papíru; Toaletní houby; Toaletní potřeby; Zubní kartáčky; Elektrické zubní kartáčky; Stojánky na párátka; Párátka; Tyčové a kruhové věšáky na ručníky; Nádoby na odpadky; Podnosy k domácímu použití; Papírové tácky k použití v domácnosti; Podložky pod horké nádobí; Lisy na žehlení kalhot; Urny; Potřeby pro domácnost; Tepelně izolační láhve; Vázy; Mísy na zeleninu; Strojky na přípravu zmrzliny a ledových nápojů; Vlákna ze skelné křemeliny, ne pro textilní účely; Vaflovače, s výjimkou elektrických; Valchy; Vaničky na praní; Odpadkové koše na papír; Ústní sprchy na čištění zubů a masáž dásní; Konve kropicí; Rozstřikovače, kropicí zařízení; Voskové leštičky na boty, s výjimkou elektrických; Šlehače, s výjimkou elektrických, pro domácnost; Okenní truhlíky; Koštýře na ochutnávání vína; Vlněný odpad na čištění; Předměty umělecké z porcelánu, terakoty, nebo skla.
22 Srst zvířat; Markýzy ze syntetických materiálů; Markýzy z textilních materiálů; Textilní sáčky a tašky na balení; Pytle pro praní pleteného zboží; Pytle (vaky) na přepravu a uskladnění velkoobjemových materiálů; Nekovové řemeny na manipulaci s nákladem; Spojovací prvky, nekovové; Nekovová vazací vlákna na použití v zemědělství; Vaky pro zemřelé; Slaměné obaly na lahve; Popruhy na manipulování s nákladem, s výjimkou kovových; Větrací plátno; Kabely, s výjimkou kovových; Velbloudí srst; Plachtoviny; Uhlíková vlákna k textilním účelům; Vlněná mykaná příze; Vlečná lana pro automobily; Kokosová vlákna; Kokosová vlákna; Kokosová vlákna; Zámotky bource morušového; Vlna česaná; Šňůry na věšení obrazů; Bavlněná koudel; Bavlněný odpad jako vycpávkový materiál; Plachty na maskování; Peří prachové; Peří kajčí; Vlákna espartová, kavylová; Peří do lůžkovin; Peří jako vycpávkový materiál; Lana lodní na uvazování plachet; Rybářské sítě; Ovčí rouno; Materiály na vycpávky a výplně; Skleněná vlákna na textilní užití; Tráva na čalounění (jako náplň); Sítě houpací, visutá lůžka; Popruhy na manipulování s nákladem, s výjimkou kovových; Konopí (materiál); Popruhy konopné; Žíně koňské; Juta; Kapok; Lamely na okenní žaluzie; Lamely na okenní žaluzie; Lýko; Cupanina; Pytle na poštu; Síťové sádky pro chov ryb; Sítě; Sítě na maskování; Sítě; Venkovní textilní žaluzie; Balící materiály [výplně, vycpávky] nikoliv z gumy, plastu, papíru či lepenky; Slaměné obaly na lahve; Provazy na balení; Motouzy na balení; Materiály na vycpávky, nikoliv z gumy, plastu, papíru či lepenky; Umělohmotná vlákna pro textilní účely; Zátahové sítě; Rafiové lýko; Ramiová vlákna; Surová bavlna; Suroviny textilní vláknité; Surový len; Vlna surová nebo zpracovaná; Surové hedvábí; Provazové žebříky; Provazy, lana, struny, šňůry; Lana, s výjimkou kovových; Textilní sáčky a tašky na balení; Lodní plachty; Plachty pro plachtění na lyžích; Lanka svisle posuvného okna s protizávažím; Piliny; Šapové hedvábí; Řasy mořské jako výplňkový materiál; Vazače snopů, s výjimkou kovových; Stříž z ovčí vlny; Hedvábí floretové odpadové; Šapové hedvábí; Sisal; Řemeny závěsné, s výjimkou kovových, na manipulaci s nákladem; Oka (pasti); Nekovové řemeny na manipulaci s nákladem; Sláma jako čalounický materiál; Slaměné obaly na lahve; Provazy; Pásky na uvazování vinné révy; Materiály na vycpávky, nikoliv z gumy, plastu, papíru či lepenky; Plachtovina nepromokavá dehtová; Stany; Textilní vlákna; Textilní vlákna; Textilní vlákna; Nekovová vlákna na ovíjení nebo vázání; Koudel; Pletivo na sítě; Papírové provazy; Vlna jako plnicí materiál pro čalouníky; Vozové plachty (ne na míru); Vlákna z křemenného skla pro textilní účely; Filtrační vata; Vata na vycpávání a polstrování (jako čalounický materiál); Dratve; Pletené provazy na zhotovování bičů; Dřevěné hobliny; Dřevěná vlna; Vlněný odpad; Pásky balicí nebo lemovací, s výjimkou kovových.
24 Tkaniny přilnavé za tepla; Prapory, vlajky; Koupelnové textilie, s výjimkou oblečení; Žínky; Přikrývky a pokrývky ložní; Ložní prádlo a přikrývky; Povlečení; Povlečení (ložní prádlo) z papíru; Ložní prádlo a přikrývky; Prošívané přikrývky; Plátno na kulečníkový stůl; Síťovina (etamín); Brokát; Plátno knihařské nebo krejčovské škrobené; Vlajkovina; Kaliko; Plátno na tapisérie; Plátno na výrobu sýra (řídké plátno); Žinylková tkanina; Ševiot [vlněné tkaniny]; Látky, textilie; Odličovací ubrousky (textilní); Podložky na stůl pod sklenice, talíře [prostírání]; Bavlněné tkaniny; Povlaky na nábytek, ze syntetických materiálů; Prošívané přikrývky; Povlaky na podušky; Potahy a povlaky na nábytek; Krep (tkanina); Krepon (jemná vlněná tkanina); Textilní poutka na záclony, závěsy; Textilní nebo plastové záclony a závěsy; Damašek (tkanina); Látkové podložky na přebalování; Bavlněná látka se vzorkem; Barchet; Závěsy na dveře; Drožet (vzorovaná protkávaná tkanina jako damašek); Přikrývky prošívané prachové nebo péřové; Tkaniny elastické; Esparto (textilie); Látky, textilie; Textilie na obuv; Plynotěsné textilie pro vzdušné balóny; Tkaniny napodobující zvířecí kůži; Látky, textilie; Ručníky na obličej (vyrobené z textilních materiálů); Plst; Tkaniny ze skelných vláken pro textilní použití; Tkaniny ze skelných vláken pro textilní použití; Textilní filtrační materiály; Povlaky na poklopy toalet; Prapory, s výjimkou papírových; Flanel [textilie]; Frýz [hrubá silná vlněná mykaná tkanina]; Povlaky na nábytek, ze syntetických materiálů; Potahy na nábytek z textilních materiálů; Barchet; Gáza (látka); Utěrky na sklo; Pogumované látky (jiné než papírenské); Žíněné látky (pytlovina); Látkové kapesníky; Textilní podšívky klobouků (kusové); Tkaniny konopné; Konopná tkanina; Prádlo (nikoliv osobní); Žerzej (tkanina); Jutové tkaniny; Úplet; Textilní etikety; Lněné látky; Tkaniny na spodní prádlo; Podšívky textilní pro obuv; Podšívky (textil); Potahy a povlaky na nábytek; Marabutová textilie [jemná hedvábná látka]; Potahy na matrace; Moleskin [textilie]; Sítě proti komárům; Záclony a závěsy; Textilie netkané; Voskované plátno jako ubrusy; Povlaky na polštáře; Pokrývky polštářové ozdobné; Prostírací dečky nepapírové; Syntetické materiály [náhražkové tkaniny]; Kartoun tištěný (kaliko); Ofsetové textilní potahy; Prošívané přikrývky; Ramie (Textilie z -); Rajón (umělé viskózové hedvábí); Flanel pro hygienické účely; Textilní ubrousky; Prostěradla, povlečení; Sprchové závěsy z textilu nebo umělé hmoty; Rubáše; Hedvábí (Textilie z -); Hedvábné tkaniny pro tištěné vzory; Vložky do spacího pytle; Ubrusy, s výjimkou papírových; Přehozy na stůl, s výjimkou papírových; Stolní podložky (ne z papíru); Textilní ubrousky; Běhouny na stůl (pokrývky na stůl); Taft; Textilní tapiserie (závěsy na stěnu); Látky, textilie; Sypkovina; Sypkovina (potahy a povlaky na matrace); Ručníky; Tkaniny s předkresleným vzorem na vyšívání; Tkaniny s předkresleným vzorem na vyšívání; Cestovní přikrývky; Konopná síťovina (látka); Tyl; Tkaniny pro čalouníky; Samet; Textilní tapiserie (závěsy na stěnu); Vlněné textilie; Vlněné textilie; Zefír [textilie].
25 Alby (kněžská roucha); Zástěry; Plastróny [nevázané kravaty]; Kalhotky dětské [oděvy]; Šátky na krk; Koupací čepice; Plavky pánské; Plavky; Plavky pánské; Koupací pláště; Sandály koupací; Koupací pantofle; Oděvy plážové; Obuv plážová; Opasky; Barety; Slintáčky (ne z papíru); Boa [ozdoby na krk]; Korzety [prádlo]; Holínky vysoké; Obuv sportovní; Svršky (na obuv); Pánské boxerky; Podvazky na punčochy; Podprsenky; Krátké kalhoty zapínané pod koleny; Dámské nátělníky (živůtky); Čepice se štítkem; Čepice (pokrývky hlavy); Mešní roucha, ornáty; Oděvy; Cvičební oděvy; Oděvy z napodobenin kůže; Oděvy z kůže; Kabáty; Přehozy (přes ramena); Kombinézy [oděvy]; Korzety [tvarovací spodní prádlo s podprsenkou]; Korzety; Manžety; Oděvy pro cyklisty; Snímatelné límce; Župany; Župany; Podpažní potítka; Klapky na uši [oděvy]; Espadrilly (boty s provázkovou podešví); Rybářské vesty; Kování na obuv; Fotbalová obuv; Fotbalová obuv; Nánožníky (ne elektricky vyhřívané); Obuv; Svršky obuvi; Kožešiny [oděvy]; Kožešinové štóly; Gabardénové pláště (oděvy); Kamaše; Pásky na nohavice kalhot; Galoše; Podvazky na punčochy; Stahovací pásy; Rukavice [oděvy]; Galoše; Obuv gymnastická; Kotníčkové boty; Kloboukové konstrukce; Pokrývky hlavy; Čelenky (oděvy); Pokrývky hlavy; Podpatky pro obuv; Zesílené paty u punčoch; Podpatky; Kapuce; Punčochové zboží; Podrážky vnitřní; Saka; Svetry; Šatové sukně; Pulovry; Kalhotky; Pletené oděvní výrobky; Šněrovací boty; Výbavičky pro novorozence; Návleky na nohy; Legíny (kalhoty); Návleky na nohy; Livreje; Manipuly (části mešních rouch); Mantily; Maškarní kostýmy; Mitry (pokrývky hlavy); Mitry (pokrývky hlavy); Palčáky [rukavice]; Opasky na peníze [oděvy]; Oděvy pro motoristy; Šály [šátky na krk]; Rukávníky; Šály [šátky na krk]; Šály [šátky na krk]; Kravaty; Protiskluzné pomůcky na obuv; Svrchní oděvy; Kombinézy (montérky); Svrchníky (kabáty); Pyžama; Kalhotky; Kalhoty; Papírové oděvy; Klobouky [papírové] oděvy; Parky (bundy s kapucí); Peleríny; Pelisa (kožešinový přehoz); Spodničky; Šatové sukně; Pytle na oděvy; Kapesníčky do vrchní kapsy saka; Ponča; Pulovry; Pyžama; Konfekce; Podšívky hotové konfekční [jako části oděvů]; Sandály; Sárí (oděv indických žen); Sarongy; Šerpy; Šátky, šály; Šátky, šály; Šály; Náprsenky (části košile); Košile; Košilová sedla; Obuv; Košile s krátkým rukávem; Sprchovací čepice; Lyžařská obuv; Lyžařské rukavice; Sukně; Šortky se sukní; Čapky (přiléhavé); Masky na spaní; Domácí obuv; Kombiné [spodní prádlo]; Kombinézy (montérky); Ponožky; Podvazky k ponožkám; Podrážky k obuvi; Kamaše; Sportovní dresy; Sportovní obuv; Sportovní tílka; Punčochy; Podvazky na punčochy; Špunty k fotbalové obuvi; Bundy prošívané; Kostýmy, obleky; Podvazky na punčochy; Punčochy (absorbující pot); Spodní prádlo pohlcující pot; Spodní prádlo pohlcující pot; Pulovry; Plavky; Body [spodní prádlo]; Trička; Punčocháče (punčochové kalhoty); Špičky na obuv; Tógy; Svrchníky (kabáty); Cylindry; Kalhoty; Pásky na nohavice kalhot; Turbany; Spodní prádlo; Spodní prádlo bez nohavic; Spodní prádlo; Uniformy; Válenky [zimní boty z plsti]; Závoje (oblečení); Vesty; Sportovní kšilt [pokrývka hlavy]; Vesty; Oděvy nepromokavé; Okolky pro obuv; Kombinézy pro vodní lyžování; Čepce s podbradníkem; Dřeváky; Manžety.
27 Umělý trávník; Rohože do automobilů; Koupelnové rohožky; Velkoplošné koberce; Rohože do automobilů; Podložky pod koberec; Dekorativní tapety a závěsy na stěnu, netextilní; Rohožky; Podlahové krytiny; Žíněnky do tělocvičny; Žíněnky do tělocvičny; Linoleum; Rohožky; Rohože z tkaného lana na lyžařské svahy; Rohože protiskluzné; Rákosové rohože; Velkoplošné koberce; Textilní tapeta; Krytinové podlahy z vinylu; Tapety.
32 Perlivá voda; Nealkoholické nápoje z aloe vera; Nealkoholické aperitivy; Pivo; Koktejly na bázi piva; Pivní mladina; Cidre, nealkoholický; Nealkoholické koktejly; Příchutě k přípravě nápojů; Chmelové výtažky pro výrobu piva; Džusy; Džusy; Nektar ovocný (nealkoholický); Zázvorová limonáda (ginger ale); Zázvorová limonáda (ginger ale); Hroznový mošt (nekvašený); Nápoje iontové; Kvass (nealkoholický nápoj); Citronády; Voda obsahující lithium; Sladové pivo; Sladina; Mandlové mléko (jako nápoj); Minerální voda; Mošty; Nealkoholické nápoje; Nealkoholické výtažky z ovoce; Nealkoholické ovocné nápoje; Nealkoholické nápoje na bázi medu; Orgeada (nealkoholický nápoj); Tablety k přípravě šumivých nápojů; Mléko arašídové [nápoje nealkoholické]; Šumivé nápoje v prášku; Přípravky na výrobu sodovky; Přípravky k výrobě nápojů; Přípravky k výrobě likérů; Minerální vody (Přípravky na výrobu -); Sarsaparilla (nealkoholický nápoj); Sodovka; Šerbety [nápoje]; Ovocné nebo zeleninové koktejly; Soda; Šerbety [nápoje]; Nápoje na bázi sóji, jiné než náhražky mléka; Sirupy do nápojů; Sirupy k přípravě limonády; Stolní voda; Rajčatová šťáva [nápoj]; Šťávy zeleninové [nápoje]; Vody [nápoje]; Syrovátkové nápoje.
FR1 Acétate de cellulose à l'état brut; Acétates; Anhydride acétique; Acétone; Acétylène; Tétrachlorure d'acétylène; Compositions chimiques résistant aux acides; Acides; Eau acidulée pour la recharge des accumulateurs; Eau acidulée pour la recharge des accumulateurs; Résines acryliques à l'état brut; Actinium; Charbons actifs; Charbons actifs; Additifs chimiques pour boues de forage; Additifs chimiques pour fongicides; Additifs chimiques pour insecticides; Additifs chimiques pour carburants; Adhésifs pour bandages chirurgicaux; Adhésifs pour affiches; Adhésifs [matières collantes] pour l'industrie; Adhésifs pour papier peint; Adhésifs pour papier peint; Adhésifs pour carreaux de revêtement; Agar-agar; Agglutinants pour béton; Produits chimiques pour l'agriculture à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; Papier albuminé; Albumine [animale ou végétale, matière première]; Alcool; Aldéhydes; Alginates à usage industriel; Alginates pour l'industrie alimentaire; Alcalins; Métaux alcalino-terreux; Iodures alcalins à usage industriel; Métaux alcalins; Alcaloïdes; Alun; Alumine; Acétate d'aluminium; Alun d'alumine; Chlorure d'aluminium; Hydroxyde d'aluminium; Iodure d'aluminium; Silicates d'alumine; Américium; Ammoniaque; Alun d'ammoniaque; Sels ammoniacaux; Alcali volatil [ammoniaque] à usage industriel; Aldéhyde-ammoniaque; Sels d'ammonium; Acétate d'amyle; Alcool amylique; Anhydrides; Ammoniac anhydre; Albumine animale [matière première]; Charbon animal; Préparations de charbon animal; Noir animal; Acide anthranilique; Préparations anti-ébullition pour agents de refroidissement de moteurs; Solutions pour prévenir la formation d'écume dans les accumulateurs; Solutions pour prévenir la formation d'écume dans les accumulateurs; Anti-incrustants; Antidétonants pour moteurs à combustion interne; Antimoine; Oxyde d'antimoine; Sulfure d'antimoine; Produits contre la germination des légumes; Produits antistatiques autres qu'à usage domestique; Produits contre la ternissure des vitres; Argon; Arsenic; Acide arsénieux; Résines artificielles à l'état brut; Édulcorants artificiels [produits chimiques]; Astate; Matière chimique de remplissage pour la réparation de carrosseries automobiles; Fluides auxiliaires pour abrasifs; Préparations bactériennes autres qu'à usage médical ou vétérinaire; Préparations bactériologiques pour l'acétification; Préparations bactériologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; Baume de gurjum [gurgum] pour la fabrication de vernis; Baryum; Composés du baryum; Sulfate de baryum; Baryte; Papier baryté; Spath pesant; Bases [produits chimiques]; Sous-gallate de bismuth; Confits [mégisserie]; Bains de galvanisation; Bauxite; Produits pour la clarification et la conservation de la bière; Produits pour la conservation de la bière; Bentonite; Acides de la série du benzène; Dérivés du benzène; Acide benzoïque; Sulfimide benzoïque; Berkélium; Bicarbonate de soude à usage chimique; Bichlorure d'étain; Bichromate de potasse; Bichromate de soude; Catalyseurs biochimiques; Préparations biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; Cultures de tissus biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; Glu; Bismuth; Sous-nitrate de bismuth à usage chimique; Produits de blanchiment [décolorants] à usage industriel; Charbon de sang; Tissu pour photocalques; Papier pour photocalques; Vitriol bleu; Charbon d'os; Borax; Acide borique à usage industriel; Fondants pour le brasage; Produits pour le brasage; Produits pour la conservation des briques à l'exception des peintures et des huiles; Brome à usage chimique; Résidus du traitement des grains de céréales à usage industriel; Césium; Soude calcinée; Carbure de calcium; Cyanamide calcique [engrais]; Sels de calcium; Californium; Camphre à usage industriel; Carbures; Matière chimique de remplissage pour la réparation de carrosseries automobiles; Carbonyle pour la protection des plantes; Carbone; Carbonates; Noir de charbon à usage industriel; Disulfure de carbone; Charbon pour filtres; Acide carbonique; Hydrates de carbone; Tétrachlorure de carbone; Caséine à usage industriel; Caséine pour l'industrie alimentaire; Lutécium [cassiopeium]; Catalyseurs chimiques; Cachou; Alcali caustique; Caustiques à usage industriel; Soude caustique à usage industriel; Cellulose; Dérivés chimiques de la cellulose; Esters de cellulose à usage industriel; Éthers de cellulose à usage industriel; Colle pour chaussures; Colle pour la réparation d'objets cassés; Mastic pour pneus; Céments; Produits pour la conservation du ciment à l'exception des peintures et des huiles; Produits chimiques pour l'imperméabilisation du ciment à l'exception des peintures; Compositions céramiques destinées au frittage [granulés et poudres]; Glaçures pour la céramique; Matériaux céramiques en particules utilisés en tant que milieux filtrants; Cérium; Additifs chimiques pour huiles; Additifs chimiques pour boues de forage; Additifs chimiques pour fongicides; Additifs chimiques pour insecticides; Additifs chimiques pour carburants; Produits chimiques de condensation; Renforçateurs chimiques pour papier; Renforçateurs chimiques pour caoutchouc; Substances chimiques pour analyses en laboratoire, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; Produits chimiques pour le décalaminage des moteurs; Produits chimiques destinés à faciliter l'alliage de métaux; Préparations chimiques destinées à la prévention du charbon de blé; Préparations chimiques à des fins scientifiques, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; Produits pour fumiger la viande; Produits chimiques destinés à la photographie; Produits chimiques pour la protection contre le mildiou; Préparations chimiques destinées à la prévention du charbon de blé; Réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; Produits chimiques pour la fabrication des émaux à l'exception des pigments; Produits chimiques pour la fabrication de peintures; Produits chimiques pour la fabrication de pigments; Produits chimiques pour la sylviculture à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; Substances chimiques pour analyses en laboratoire, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; Produits chimiques destinés à conserver les aliments; Produits chimiques pour le nettoyage des cheminées; Kaolin; Kaolin; Chlorates; Chlorures; Chlore; Acide cholique.
2 Agglutinants pour peintures; Alizarine [colorant]; Peintures aluminium; Poudre d'aluminium pour la peinture; Colorants d'aniline; Rocou; Rocou; Bandes protectrices contre la corrosion; Préparations anticorrosion; Peintures antifouling; Graisses contre la rouille; Huiles antirouille; Produits antirouille; Produits contre la ternissure des métaux; Peintures à l'amiante; Auramine; Peintures bactéricides; Badigeons; Agglutinants pour peintures; Vernis au bitume; Vernis d'asphalte; Poudre de bronze pour la peinture; Vernis à bronzer; Baume du Canada; Caramels [colorants alimentaires]; Noir de charbon [pigment]; Carbonyle pour la préservation du bois; Couleurs pour la céramique; Enduits pour le carton bitumé [peintures]; Enduits pour le carton bitumé [peintures]; Enduits (peintures); Oxyde de cobalt [colorant]; Carmin de cochenille; Matières tinctoriales; Colorants pour bière; Colorants pour boissons; Colorants pour beurre; Colorants pour liqueurs; Bois de teinture; Copal; Vernis copal; Créosote pour la conservation du bois; Détrempes; Teintures; Couleurs; Bois de teinture; Bois de teinture; Extraits de bois colorant; Vernis pour peinture; Vernis pour peinture; Émaux [vernis]; Encre de gravure; Peintures ignifuges; Fixatifs pour l'aquarelle; Fixatifs pour l'aquarelle; Fixatifs pour l'aquarelle; Fixatifs [vernis]; Colorants alimentaires; Colorants alimentaires; Gommes-guttes pour la peinture; Glaçures [enduits]; Gommes-laques; Gommes-résines; Indigo [colorant]; Encre pour le cuir; Encres pour la peausserie; Encres [toner] pour appareils et machines à photocopier; Laques; Noir de fumée [pigment]; Lait de chaux; Litharge; Malt caramélisé [colorant alimentaire]; Colorants extraits de malt; Encres pour marquer les animaux; Mastic [résine naturelle]; Métaux en feuilles pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; Métaux en poudre pour peintres, artistes, imprimeurs et peintres décorateurs; Minium; Mordants; Mordants pour le cuir; Résines naturelles brutes; Huiles pour la conservation du bois; Litharge; Peintures et enduits; Papier pour teindre les œufs de Pâques; Pigments; Huiles pour la conservation du bois; Apprêts [peintures]; Pâtes d'imprimerie [encres]; Pâtes d'imprimerie [encres]; Encres d'imprimerie; Produits pour la protection des métaux; Minium; Pastilles de peinture repositionnables; Safran [colorant]; Sandaraque; Gommes-laques; Teintures pour chaussures; Siccatifs pour peintures; Terre de Sienne; Émulsions d'argent [pigments]; Poudres à argenter; Argent sous forme de pâte; Suie [colorant]; Mordants pour le cuir; Sumac pour les vernis; Épaississants pour couleurs; Diluants pour laques; Diluants pour couleurs; Anhydride titanique [pigment]; Cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; Encres [toner] pour appareils et machines à photocopier; Curcuma [colorant]; Térébenthine [diluant pour peintures]; Produits de revêtement antirouille pour châssis de véhicules [peintures et huile]; Produits de revêtement antirouille pour châssis de véhicules [peintures et huile]; Vernis; Céruse; Blanc de chaux; Enduits pour le bois [peintures]; Extraits de bois colorant; Mordants pour le bois; Produits contre la détérioration du bois; Colorants pour le bois; Fustine [colorant]; Gris de zinc [pigment].
3 Toile à polir [rendre lisse]; Toile à polir [rendre lisse]; Papiers abrasifs; Abrasifs; Adhésifs pour fixer les faux cils; Adhésifs destinés à fixer des cheveux postiches; Adhésifs à usage cosmétique; Lotions après-rasage; Parfums d'ambiance; Lait d'amande à usage cosmétique; Huile d'amandes; Savon d'amandes; Préparations d'aloe vera à usage cosmétique; Pierres d'alun [astringents]; Ambre [parfumerie]; Ammoniaque [alcali volatil] utilisée comme détergent; Savons contre la transpiration; Produits de toilette contre la transpiration; Préparations antistatiques à usage domestique; Aromates; Astringents à usage cosmétique; Essence de badiane; Lotions autres qu'à usage médical; Bases pour parfums de fleurs; Préparations pour le bain, non à usage médical; Sels de bain à usage non médical; Teintures pour la barbe; Masques cosmétiques; Huile essentielle de bergamote; Décolorants à usage cosmétique; Sels de blanchiment; Soude pour blanchir; Sprays pour haleine fraîche; Bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; Aromates pour gâteaux [huiles essentielles]; Aromates pour gâteaux [huiles essentielles]; Savonnettes; Savonnettes; Air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage; Carbures métalliques [abrasifs]; Craie pour le nettoyage; Produits de nettoyage; Laits de toilette; Torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; Poix pour cordonniers; Colorants à usage cosmétique; Produits chimiques à usage domestique destinés à aviver les couleurs du linge; Produits chimiques à usage domestique destinés à aviver les couleurs du linge; Produits pour enlever les teintures; Produits chimiques à usage domestique destinés à aviver les couleurs du linge; Produits pour enlever les teintures; Corindon [abrasif]; Crèmes cosmétiques; Teintures cosmétiques; Nécessaires de produits de beauté; Crayons à usage cosmétique; Préparations cosmétiques pour le bain; Cosmétiques pour les cils; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Préparations cosmétiques amincissantes; Cosmétiques; Cosmétiques pour animaux; Cotons-tiges à usage cosmétique; Cotons-tiges à usage cosmétique; Coton à usage cosmétique; Crème pour blanchir la peau; Crèmes pour le cuir; Motifs décoratifs à usage cosmétique; Produits dégraissants autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; Gels pour blanchir les dents; Dentifrices; Préparations pour polir les prothèses dentaires; Déodorants [parfumerie]; Déodorants pour animaux de compagnie; Savons désodorisants; Dépilatoires; Dépilatoires; Cire à épiler; Détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; Diamantine [abrasif]; Savon désinfectant; Produits lavants ou déodorants pour la toilette intime; Préparations destinées au nettoyage à sec; Agents de séchage pour lave-vaisselle; Shampooings secs; Eau de Cologne; Émeri; Toile émeri; Papier émeri; Huiles essentielles; Huiles essentielles de cèdre; Huiles essentielles de cédrats; Huiles essentielles de citrons; Essences éthériques; Huiles essentielles; Extraits de fleurs [parfumerie]; Cosmétiques pour les sourcils; Crayons pour les sourcils; Assouplisseurs; Faux cils; Faux ongles; Aromates pour boissons [huiles essentielles]; Aromates pour boissons [huiles essentielles]; Aromates pour boissons [huiles essentielles]; Cire à parquet; Décapants pour cire à plancher; Fumigations (produits pour -) [parfums]; Matières à astiquer; Huile de gaulthérie; Géraniol; Toile verrée; Papier de verre; Graisses à usage cosmétique; Produits pour aiguiser; Colorants pour cheveux; Après-shampooings; Colorants pour cheveux; Lotions capillaires; Spray pour les cheveux; Produits pour le lissage des cheveux; Préparations pour l'ondulation des cheveux; Héliotropine; Henné [teinture cosmétique]; Peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; Encens; Ionone [parfumerie]; Huile de jasmin; Eau de Javel; Pâte à polir rouge; Bâtons d'encens; Produits pour enlever les laques; Produits de blanchiment pour la lessive; Produits de blanchiment pour la lessive; Bleu de lessive; Produits nettoyant pour donner de l'éclat au linge; Préparations pour blanchisseries; Produits pour faire tremper le linge; Apprêt d'amidon; Cire pour la blanchisserie; Huile de lavande; Eau de lavande; Produits pour blanchir le cuir; Produits pour la conservation du cuir [cirages]; Brillant à lèvres; Étuis pour rouges à lèvres; Rouge à lèvres; Lotions à usage cosmétique; Fards; Poudre pour le maquillage; Produits de maquillage; Produits démaquillants; Mascara; Gels de massage autres qu'à usage médical; Savons médicinaux; Essence de menthe; Menthe pour la parfumerie; Cire à moustache; Bains de bouche non à usage médical; Musc [parfumerie]; Cire à moustache; Autocollants de stylisme ongulaire; Produits pour le soin des ongles; Vernis à ongles; Vernis à ongles; Neutralisants pour permanentes; Liquides antidérapants pour planchers; Cire antidérapante pour planchers; Essence de térébenthine [produit de dégraissage]; Huiles de nettoyage; Huiles à usage cosmétique; Huiles pour la parfumerie; Huiles de toilette; Décapants pour peintures; Cire à parquet; Pâtes pour cuirs à rasoir; Produits de parfumerie; Parfums; Gelée de pétrole à usage cosmétique; Encaustiques; Crèmes à polir; Papier à polir; Préparations pour polir; Pâte à polir rouge; Pierre à polir; Cire à polir; Pommades à usage cosmétique; Eau de Javel; Pots-pourris odorants; Préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; Produits pour faire tremper le linge; Préparations pour déboucher les tuyaux d'écoulement; Produits pour faire briller les feuilles des plantes; Produits pour faire briller les feuilles des plantes; Produits pour la conservation du cuir [cirages]; Pierre ponce; Écorce de quillaja pour le lavage; Huile de rose; Produits pour l'enlèvement de la rouille; Produits pour parfumer le linge; Safrol; Toile à polir [rendre lisse]; Papier de verre; Détartrants à usage domestique; Eaux de senteur; Bois odorants; Décapants; Shampooings; Shampooings pour animaux de compagnie; Produits pour aiguiser; Produits de rasage; Savon à barbe; Pierres à barbe [astringents]; Produits pour faire briller; Cirage crème pour chaussures; Cire pour cordonniers; Cirages pour chaussures; Cirages; Carbure de silicium [abrasif]; Crème pour blanchir la peau; Produits pour lisser; Pierres à adoucir; Savons; Savons d'avivage; Savons contre la transpiration des pieds; Lessive de soude; Produits détachants; Apprêt d'amidon; Amidon à lustrer; Produits antisolaires; Préparations de bronzage pour la peau; Cire pour tailleurs; Talcs; Terpènes; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; Lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; Produits de toilettes; Eaux de toilette; Tripoli pour le polissage; Térébenthine [produit de dégraissage]; Produits pour enlever les vernis; Ammoniaque [alcali volatil] utilisée comme détergent; Cendres volcaniques pour le nettoyage; Produits pour le nettoyage des papiers peints; Cristaux de soude pour le nettoyage; Préparations pour l'ondulation des cheveux; Crèmes pour le cuir; Blanc de craie; Liquides pour lave-glaces; Liquides pour lave-glaces.
4 Additifs non chimiques pour carburants; Alcool utilisé comme combustible; Anthracite; Cire d'abeille; Cire pour courroies; Benzène; Benzine; Benzol; Briquettes de tourbe [combustibles]; Huile d'os industrielle; Bougies; Carburants; Cire de carnauba; Huile de ricin à usage industriel; Cérésine; Charbon de bois [combustible]; Illuminations de Noël [bougies]; Houille; Boulets de charbon; Poussier [combustible]; Huile de houille; Huile de goudron de houille; Coke; Combustible sous forme de briquettes; Huiles combustibles; Fluides de coupe; Gasoil; Compositions pour absorber la poussière; Liants de poussière pour balayage; Compositions pour la prévention de la poussière; Produits pour le dépoussiérage; Énergie électrique; Éthanol [carburant]; Allume-feu; Huile de poisson non comestible; Combustibles; Gaz combustibles; Huiles combustibles; Combustibles à base d'alcool; Gaz destinés à l'éclairage; Gasoil; Gazoline; Graisse pour armes; Graisse pour courroies; Graisses pour chaussures; Graisses pour le cuir; Graisse pour l'éclairage; Cire pour l'éclairage; Graisses industrielles; Cires à usage industriel; Kérosène; Mèches pour lampes; Lanoline; Matières éclairantes; Lignite; Ligroïne; Lubrifiants; Graphite lubrifiant; Graisse lubrifiante; Mazout; Alcool à brûler; Combustibles minéraux; Huile de mouillage; Carburants; Huile pour moteurs; Naphte; Veilleuses [bougies]; Antidérapants pour courroies [préparations]; Huiles pour la conservation du cuir; Huiles pour la conservation de la maçonnerie; Gaz d'huile; Huiles pour la peinture; Huiles de décoffrage; Oléine; Ozocérite [ozokérite]; Bandes de papier pour l'allumage; Paraffine; Briquettes de tourbe [combustibles]; Tourbe [combustible]; Bougies parfumées; Essences [carburants]; Éther de pétrole; Gelée de pétrole à usage industriel; Pétrole brut ou raffiné; Produits pour l'entretien des cuirs [huiles et graisses]; Gaz pauvre; Huile de navette industrielle; Gaz solidifiés [combustibles]; Gaz solidifiés [combustibles]; Préparations d'huile de soja pour le revêtement antiadhésif des ustensiles de cuisson; Stéarine; Huile de tournesol industrielle; Dégras; Bougies; Huiles pour les tissus; Amadou; Mélanges carburants gazéifiés; Cires [matières premières]; Mèches pour bougies; Briquettes de bois; Copeaux de bois pour l'allumage; Lanoline; Xylène; Xylol.
6 Colonnes d'affichage métalliques; Alliages de métaux communs; Aluminium; Papier d'aluminium; Fils d'aluminium; Plaques d'ancrage; Ancres; Cornières métalliques; Métal antifriction; Enclumes; Tasseaux [enclumes portatives]; Tonnelles [constructions métalliques]; Portes blindées métalliques; Blindages; Portes blindées métalliques; Blindages; Volières [constructions] métalliques; Écussons métalliques pour véhicules; Boules d'acier; Bandes à lier métalliques; Fil de fer barbelé; Cercles métalliques pour tonneaux; Fûts métalliques; Barreaux de grilles métalliques; Corbeilles métalliques; Barres d'appui métalliques pour baignoires; Balises métalliques, non lumineuses; Bigornes; Roulettes de lits métalliques; Sonnettes; Sonnailles; Sangles métalliques pour la manutention de fardeaux; Tendeurs de courroies métalliques; Beryllium [glucinium]; Installations métalliques pour parquer des bicyclettes; Serre-câbles métalliques; Liens métalliques; Liens métalliques à usage agricole; Caisses en métal; Baignoires d'oiseaux [constructions métalliques]; Loupes [métallurgie]; Targettes; Cabines pour la peinture au pistolet métalliques; Capsules de bouteilles métalliques; Fermetures de bouteilles métalliques; Fermetures de bouteilles métalliques; Bouteilles [récipients métalliques] pour le gaz sous pression ou l'air liquide; Boîtes en métaux communs; Fermetures de boîtes métalliques; Bretelles métalliques pour la manutention de fardeaux; Bretelles métalliques pour la manutention de fardeaux; Équerres métalliques [construction]; Semences [clous]; Tuyaux d'embranchement métalliques; Laiton brut ou mi-ouvré; Brasures; Bronze; Bronzes [monuments funéraires]; Bronzes [objets d'art]; Manches à balais métalliques; Boucles en métaux communs [quincaillerie]; Panneaux pour la construction métalliques; Matériaux de construction métalliques; Garnitures en alfénide pour bâtiments ou pour meubles; Panneaux pour la construction métalliques; Constructions métalliques; Structures transportables en métal; Bondes métalliques; Bustes en métaux communs; Cabines de bain métalliques; Raccords métalliques de câbles non électriques; Raccords métalliques de câbles non électriques; Câbles métalliques non électriques; Cadmium; Capsules de bouteilles métalliques; Vasistas métalliques; Cassettes à argent métalliques; Coffrages métalliques pour puits de pétrole; Barriques métalliques; Chantiers [supports] métalliques pour fûts; Fonte brute ou mi-ouvrée; Fonte d'acier; Chaînes pour bestiaux; Plafonds métalliques; Hafnium [celtium]; Cermets; Chaînes métalliques; Caisses en métal; Garde-manger métalliques; Poulaillers métalliques; Coquilles [fonderie]; Capuchons de cheminées métalliques; Mitres de cheminées métalliques; Tuyaux de cheminées métalliques; Cheminées métalliques; Ferrochrome; Chromite; Chrome; Revêtements de placage métalliques pour la construction; Pattes d'attache de câbles ou de tubes métalliques; Fermetures de récipients métalliques; Patères métalliques pour vêtements; Cobalt brut [métal]; Colliers d'attache métalliques pour tuyaux; Métaux communs bruts ou mi-ouvrés; Récipients métalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide; Récipients métalliques pour combustibles liquides; Récipients métalliques pour acides; Conteneurs métalliques; Anneaux de cuivre; Cuivre brut ou mi-ouvré; Fils de cuivre non isolés; Corniches métalliques; Clavettes métalliques; Raccords pour chaînes; Crampons d'escalade; Crampons métalliques; Crampons métalliques; Glissières de sécurité métalliques pour routes; Plongeoirs métalliques; Sonnettes de porte métalliques non électriques; Verrous de porte métalliques; Huisseries métalliques; Ferme-porte non électriques; Ferrures de porte métalliques; Huisseries métalliques; Poignées de portes en métal; Marteaux de portes métalliques; Dispositifs non électriques pour l'ouverture des portes; Panneaux de portes métalliques; Décrottoirs; Portes métalliques; Ferme-porte non électriques; Arrêts de portes métalliques; Tuyaux d'évacuation en métal; Clapets de tuyaux de drainage en métal; Caillebotis métalliques; Conduits métalliques de chauffage central; Conduits métalliques de chauffage central; Conduits métalliques d'installations de ventilation et de climatisation; Coudes de tuyaux métalliques; Encadrements de tombes métalliques; Tire-fond; Clôtures métalliques; Ferrotitane; Viroles; Viroles pour manches; Embouts métalliques pour cannes; Figurines en métaux communs; Limailles; Chenets; Éclisses de rails; Ferrures de lit; Ferrures pour la construction; Garnitures de cercueils métalliques; Armatures métalliques pour conduites d'air comprimé; Garnitures de meubles métalliques; Garnitures de fenêtres métalliques; Brides [colliers] métalliques; Noues [construction] métalliques; Conteneurs flottants métalliques; Pontons flottants métalliques pour l'amarrage des bateaux; Sols métalliques; Carreaux métalliques pour sols; Feuilles métalliques à des fins d'emballage; Décrottoirs; Moules pour la fonderie métalliques; Châssis métalliques [construction]; Charpentes métalliques; Garde-feu métalliques; Roulettes de meubles métalliques; Galène [minerai]; Portails métalliques; Arrêts de portes métalliques; Germanium; Maillechort; Poutres métalliques; Beryllium [glucinium]; Soudure d'or; Grilles métalliques; Dalles funéraires métalliques; Raccords de graissage; Châssis de serres métalliques; Serres transportables métalliques; Grilles métalliques; Contre-rails; Tuyaux de descente métalliques; Hafnium [celtium]; Palettes de manutention métalliques; Quincaillerie métallique; Bretelles métalliques pour la manutention de fardeaux; Bretelles métalliques pour la manutention de fardeaux; Charnières métalliques; Crochets pour ardoises; Crochets métalliques; Crochets de portemanteaux métalliques; Feuillards de fer; Feuillards d'acier; Trémies métalliques non mécaniques; Crampons pour fers à cheval; Numéros de maisons métalliques, non lumineux; Moules à glace métalliques; Bracelets d'identification métalliques; Plaques d'identité métalliques; Indium; Lingots de métaux communs; Moustiquaires [châssis métalliques]; Quincaillerie métallique; Minerais de fer; Brames; Feuillards de fer; Fer brut ou mi-ouvré; Fil de fer; Ferrures de portes; Ferrures de fenêtres; Jalousies métalliques; Ajutages métalliques; Poutrelles métalliques; Raccords de tuyaux métalliques; Clés [clefs]; Manches de couteaux métalliques; Boutons [poignées] en métal; Échelles métalliques; Clenches; Loquets métalliques; Lattes métalliques; Treillis métalliques; Plombs de garantie; Plomb brut ou mi-ouvré; Boîtes aux lettres métalliques; Lettres et chiffres en métaux communs à l'exception des caractères d'imprimerie; Limonite; Revêtements de doublage métalliques pour la construction; Linteaux métalliques; Gabarits de chargement métalliques pour chemins de fer; Gabarits de chargement métalliques pour chemins de fer; Palettes de chargement métalliques; Pênes de serrures; Fermetures pour sacs métalliques; Serrures métalliques pour véhicules; Serrures métalliques autres qu'électriques; Agrafes de courroies de machines métalliques; Magnésium; Manganèse; Couvercles de trous d'homme métalliques; Manifolds métalliques pour canalisations; Mâts [poteaux] métalliques; Matériel fixe de funiculaires; Garde-manger métalliques; Plaques commémoratives métalliques; Plaques commémoratives métalliques; Cages métalliques pour animaux sauvages; Métaux en poudre; Escabeaux mobiles d'embarquement en métal; Moulures métalliques de corniches; Molybdène; Ferromolybdène; Bronzes [monuments funéraires]; Monuments métalliques; Monuments funéraires métalliques; Pieux d'amarrage métalliques; Bouées de chenal en métal [amarrage]; Moulures métalliques de corniches; Clous; Nickel; Alliage argent-nickel; Niobium; Tuyères métalliques; Plaques d'immatriculation métalliques; Écrous à vis en métal; Minerais métalliques; Stores d'extérieur métalliques; Récipients d'emballage en métal; Cadenas; Cabines pour la peinture au pistolet métalliques; Palissades métalliques; Parois métalliques [cloisons]; Pavés métalliques; Dalles de pavage métalliques; Goujons métalliques; Conduites forcées métalliques; Porcheries métalliques; Palplanches métalliques; Colonnes métalliques [parties de constructions]; Fiches [quincaillerie]; Manchons de tuyaux métalliques; Tubes métalliques; Conduits métalliques de chauffage central; Tubulures métalliques; Pitons métalliques; Quais préfabriqués métalliques; Bondes métalliques; Perches métalliques; Poteaux de lignes électriques métalliques; Marquises métalliques [construction]; Poteaux métalliques; Poteaux de lignes électriques métalliques; Crémaillères; Maisons préfabriquées [prêts-à-monter] métalliques; Boîtes de conserve en métal; Boîtes de conserve en métal; Étais métalliques; Poulies métalliques autres que pour machines; Métaux pyrophoriques; Traverses de chemins de fer métalliques; Rails métalliques; Matériaux pour voies ferrées métalliques; Aiguilles de chemins de fer; Traverses de chemins de fer métalliques; Aiguilles de chemins de fer; Dévidoirs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; Matériaux de construction réfractaires métalliques; Plaques d'immatriculation métalliques; Armatures métalliques pour la construction; Armatures métalliques pour béton; Armatures métalliques pour courroies; Armatures métalliques pour conduites; Réservoirs en métal; Anneaux métalliques pour clefs; Bagues métalliques; Rivets métalliques; Rampes de lancement de fusées métalliques; Baguettes de brasage fort en métal; Baguettes métalliques de soudure et de brasage fort; Baguettes métalliques pour le soudage; Stores en acier; Couvertures de toits métalliques; Cornières pour toitures métalliques; Gouttières de toit métalliques; Toitures métalliques; Toitures métalliques incorporant des cellules photovoltaïques; Tuiles métalliques pour toitures; Cordages métalliques; Cosses de câbles; Galets de portes; Coffres-forts; Cassettes de sûreté; Chaînes de sûreté; Loqueteaux métalliques pour fenêtres; Galets de fenêtres; Échafaudages métalliques; Tire-fond; Vis métalliques; Bouchons à vis métalliques, pour bouteilles; Manches de faux métalliques; Capsules de bouchage métalliques; Capsules de bouteilles métalliques; Lieuses métalliques; Palplanches métalliques; Tôles; Plaques métalliques de calage; Coffrages métalliques pour béton; Volets métalliques; Panneaux de signalisation métalliques, ni lumineux, ni mécaniques; Enseignes en métal; Signalisation métallique, non lumineuse et non mécanique; Bornes routières métalliques, non lumineuses et non mécaniques; Ferrosilicium; Seuils métalliques; Silos métalliques; Alliages d'étain argenté; Soudure d'argent; Patinoires [constructions] métalliques; Dalles métalliques pour la construction; Manchons [quincaillerie métallique]; Élingues métalliques pour la manutention de fardeaux; Fils à souder en métal; Houssets [serrures]; Ressorts [quincaillerie métallique]; Éperons; Étables métalliques; Escaliers métalliques; Marches d'escaliers métalliques; Statues en métaux communs; Figurines en métaux communs; Alliages d'acier; Constructions en acier; Mâts en acier; Tubes d'acier; Tôles d'acier; Feuillards d'acier; Tubes d'acier; Acier brut ou mi-ouvré; Fils d'acier; Marchepieds métalliques; Marchepieds métalliques; Bagues métalliques; Butoirs en métal; Pentures; Sangles métalliques pour la manutention de fardeaux; Sangles métalliques pour la manutention de fardeaux; Caniveaux métalliques; Tendeurs de bandes de fer [étriers de tension]; Tendeurs de bandes métalliques [étriers de tension]; Limons [parties d'escaliers] métalliques; Piscines [constructions métalliques]; Semences [clous]; Réservoirs en métal; Tantale [métal]; Robinets de tonneaux métalliques; Poteaux télégraphiques métalliques; Cabines téléphoniques en métal; Cabines téléphoniques en métal; Câbles téléphériques; Tendeurs; Piquets de tente métalliques; Fils à lier métalliques; Plaques d'ancrage; Carrelages métalliques pour sols; Carreaux métalliques pour la construction; Étain; Boîtes de conserve en métal; Feuilles d'étain; Fer-blanc; Emballages en fer-blanc; Titane; Ferrotitane; Tombac; Dalles funéraires métalliques; Tombes métalliques; Plaques funéraires métalliques; Stèles funéraires métalliques; Boîtes à outils vides en métal; Coffres à outils vides en métal; Manches d'outils métalliques; Distributeurs d'essuie-mains métalliques fixes; Palettes de transport métalliques; Pièges pour animaux sauvages; Plateaux métalliques; Protections d'arbres métalliques; Treillis métalliques; Auges à mortier métalliques; Cuvelages métalliques; Tubes métalliques; Tungstène; Ferrotungstène; Tourniquets [portillons tournants] métalliques; Plaques tournantes; Soupapes métalliques autres que parties de machines; Vanadium; Cuves métalliques; Caveaux métalliques; Étaux d'établi métalliques; Mordaches [quincaillerie métallique]; Plinthes métalliques; Revêtements de murs [construction] métalliques; Revêtements de parois métalliques [construction]; Tampons [chevilles] en métal; Carreaux métalliques pour murs; Rondelles en métal; Conduites d'eau métalliques; Clapets de conduites d'eau en métal; Girouettes; Girouettes; Sabots de Denver; Métal blanc; Dispositifs métalliques répulsifs actionnés par le vent contre les oiseaux; Enrouleurs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; Crémones; Dispositifs non électriques pour la fermeture de fenêtres; Espagnolettes métalliques; Châssis de fenêtre en métal; Dispositifs non électriques pour l’ouverture de fenêtres; Galets de fenêtres; Fenêtres métalliques; Arrêts métalliques pour fenêtres; Girouettes; Toiles métalliques; Toiles métalliques; Fils métalliques; Fils en alliages de métaux communs à l'exception des fusibles; Câbles métalliques; Tendeurs de fils métalliques [étriers de tension]; Objets d'art en métaux communs; Bandes à lier métalliques; Zinc; Zirconium.
7 Imprimantes tridimentionnelles; Appareils pour la purification de l'acétylène; Bandages adhésifs pour les poulies; Distributeurs de ruban adhésif [machines]; Pompes d'aération pour aquariums; Aérocondenseurs; Moteurs pour l'aéronautique; Moteurs d'avions; Agitateurs; Élévateurs à usage agricole; Instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; Machines agricoles; Brosses à air pour appliquer les couleurs; Condenseurs à air; Dispositifs pour le déplacement de charges sur coussins d'air; Pompes à air [installations de garages]; Machines d'aspiration d'air; Alternateurs; Paliers antifriction pour machines; Paliers antifriction pour machines; Dispositifs antipollution pour moteurs; Appareils pour la gazéification de boissons; Appareils pour la gazéification d'eau; Appareils pour tirer la bière sous pression; Dresseuses; Dresseuses; Tabliers de machines; Pulvérisateurs; Grappins automatiques [marine]; Arbres de machines; Roulements à billes; Bagues à billes pour roulements; Pressoirs; Supports de paliers pour machines; Coussinets [parties de machines]; Batteurs électriques; Machines à battre; Pompes à bière; Soufflets [parties de machines]; Transporteurs à bande; Bandes transporteuses; Courroies de machines; Cintreuses; Appareils électromécaniques pour la préparation de boissons; Machines pour l'assemblage de bicyclettes; Dynamos pour bicyclettes; Machines pour le conditionnement du foin; Machines à faire le bitume; Porte-lames [parties de machines]; Machines pour le repassage des lames; Lames [parties de machines]; Émulseurs électriques à usage ménager; Machines de soufflage; Souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport des gaz; Souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport des grains; Souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport des grains; Bobines de métiers à tisser; Tubes de chaudières [parties de machines]; Appareils et machines pour la reliure à usage industriel; Machines à capsuler les bouteilles; Remplisseuses; Boucheuses; Machines à boucher les bouteilles; Rince-bouteilles; Cassettes pour matrices [imprimerie]; Plieuses [machines]; Garnitures de freins autres que pour véhicules; Plaquettes de freins autres que pour véhicules; Segments de freins autres que pour véhicules; Sabots de freins autres que pour véhicules; Machines à couper le pain; Machines de brasserie; Brosses électriques [parties de machines]; Brosses [parties de machines]; Bouteurs; Machines à beurre; Calandres [machines]; Ouvre-boîtes électriques; Cabestans; Balais de charbon [électricité]; Alimentateurs pour carburateurs; Carburateurs; Garnitures de cardes [parties de machines à carder]; Cardes [machines]; Tabliers de machines; Chariots pour machines à tricoter; Cartouches pour machines à filtrer; Convertisseurs catalytiques; Systèmes d'aspiration centralisée; Centrifugeuses [machines]; Moulins centrifuges; Pompes centrifuges; Centrifugeuses [machines]; Lames de hache-paille; Hache-paille; Scies électriques; Ciseaux de machines; Mandrins [parties de machines]; Barattes; Machines à cigarettes à usage industriel; Tamiseurs de cendres [machines]; Vannes à clapet en tant que pièces de machines; Appareils de nettoyage à vapeur; Tondeuses [machines]; Embrayages autres que pour véhicules terrestres; Haveuses; Moulins à café autres qu'à main; Machines à laver à pièces; Machines pour le badigeonnage; Moteurs à air comprimé; Pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastics; Machines à air comprimé; Pompes à air comprimé; Compresseurs pour réfrigérateurs; Compresseurs [machines]; Bétonneuses; Installations de condensation; Bielles de machines ou de moteurs; Câbles de commande de machines ou de moteurs; Dispositifs de commande de machines ou de moteurs; Convertisseurs d'aciéries; Convoyeurs; Machines à cordonner; Décortiqueuses à céréales; Décortiqueuses à céréales; Accouplements autres que pour véhicules terrestres; Capots [parties de machines]; Grues [appareils de levage]; Carters pour machines et moteurs; Arbres à manivelle; Manivelles [parties de machines]; Écrémeuses; Broyeurs de cuisine électriques; Machines de concassage; Cultivateurs [machines]; Générateurs de courant; Dispositifs électriques à manœuvrer les rideaux; Coupeuses [machines]; Chalumeaux à découper à gaz; Découpeuses; Culasses de moteurs; Cylindres de machines; Cylindres de moteurs; Machines pour la laiterie; Machines à repriser [ravauder]; Pistons plongeurs; Dégazeurs pour eau d'alimentation; Dégraisseuses; Mâts de charge; Taraudeuses; Estampilleuses; Arracheuses [machines]; Machines à laver la vaisselle; Désintégrateurs; Distributeurs automatiques; Fossoirs [charrues]; Diviseuses; Ferme-porte électriques; Dispositifs hydrauliques pour la fermeture de portes; Dispositifs pneumatiques pour la fermeture de portes; Dispositifs électriques pour l'ouverture des portes; Ouvre-portes hydrauliques; Ouvre-portes pneumatiques; Machines de drainage; Séparateurs d'eau; Mandrins porte-forets [parties de machines]; Couronnes de forage [parties de machines]; Têtes de perçage [pièces de machines]; Foreuses; Tours de forage flottantes ou non flottantes; Chaînes de commande autres que pour véhicules terrestres; Moteurs d'entraînement autres que pour véhicules terrestres; Tambours de machines; Installations pour l'aspiration de poussières pour le nettoyage; Installations de dépoussiérage pour le nettoyage; Machines pour la teinture; Courroies de dynamo; Balais de dynamo; Dynamos; Machines de terrassement; Éjecteurs; Appareils électriques pour souder des emballages en matières plastiques; Appareils de coupe à l'arc électrique; Appareils de soudure électrique à l'arc; Marteaux électriques; Perceuses à main électriques; Appareils de soudure électrique; Électrodes pour machines à souder; Machines électromécaniques pour l'industrie chimique; Machines de galvanoplastie; Appareils élévatoires; Courroies d'élévateurs; Chaînes d'élévateurs [parties de machines]; Dispositifs de commande pour ascenseurs; Élévateurs; Gaufreuses; Groupes électrogènes de secours; Bâtis de moteurs autres que pour véhicules terrestres; Moteurs de véhicules à coussin d'air; Machines de bateaux; Moteurs autres que pour véhicules terrestres; Machines à graver; Escaliers roulants; Excavateurs; Vases d'expansion [parties de machines]; Extracteurs [mines]; Ventilateurs pour moteurs; Souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport des grains; Entraîneurs [parties de machines]; Alimentateurs de chaudières de machines; Machines de remplissage; Machines à filtrer; Filtres-presses; Filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs; Finisseuses [machines]; Garnitures de chaudières de machines; Écharneuses; Machines pour la minoterie; Carneaux de chaudières de machines; Presses à fourrage; Appareils électromécaniques pour la préparation d'aliments; Robots de cuisine électriques; Souffleries [soufflets] de forge; Fonderie (Machines de -); Roues libres autres que pour véhicules terrestres; Ratineuses; Presse-fruits électriques à usage ménager; Convertisseurs de combustible pour moteurs à combustion interne; Distributeurs de carburant pour stations-service; Économiseurs de carburant pour moteurs; Galvanisation (Machines de -); Broyeurs d'ordures; Broyeurs d'ordures; Chalumeaux à gaz; Boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres; Harnais de métiers à tisser; Transmissions à engrenages autres que pour véhicules terrestres; Générateurs électriques; Machines à travailler le verre; Diamants de vitriers [parties de machines]; Pistolets à colle, électriques; Décortiqueuses à céréales; Égreneuses; Machines à râper les légumes; Boîtes de graissage [machines]; Bagues de graissage [parties de machines]; Machines de meulage; Meules pour l'aiguisage [parties de machines]; Capots [parties de machines]; Guidages de machines; Pistolets [outils à cartouches explosives]; Tondeuses pour les animaux [machines]; Tondeuses pour les animaux [machines]; Marteaux [parties de machines]; Outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement; Appareils de manutention [chargement et déchargement]; Manipulateurs industriels [machines]; Chaises pour machines; Herses; Faucheuses; Extracteurs [mines]; Échangeurs de chaleur [parties de machines]; Machines à ourler; Appareils de nettoyage à haute pression; Monte-charge; Porte-outils; Capots [parties de machines]; Trémies pour le déchargement mécanique; Métiers pour bonneterie; Cages de machines; Commandes hydrauliques pour machines et moteurs; Moteurs hydrauliques autres que pour véhicules terrestres; Turbines hydrauliques; Dispositifs d'allumage pour moteurs à combustion interne; Magnétos d'allumage; Couveuses pour oeufs; Injecteurs; Appareils encreurs pour machines à imprimer; Repasseuses; Crics [machines]; Moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; Joints [parties de moteurs]; Paliers de tourillons; Tourillons; Kicks pour motocycles; Moulins de cuisine électriques; Machines de cuisine électriques; Pétrins mécaniques; Machines à tricoter; Couteaux électriques; Couteaux de faucheuses; Couteaux [parties de machines]; Étiqueteuses; Moteurs autres que pour véhicules terrestres; Machines à moulurer; Moules [parties de machines]; Tapis roulant; Escaliers roulants; Faucheuses; Collecteurs de boue [machines]; Silencieux pour moteurs; Treuils pour la pêche; Grugeoirs [machines-outils]; Taraudeuses; Machines pour raffiner le pétrole; Machines pour le traitement des minerais; Machines d'emballage; Machines pour l'empaquetage; Machines pour peinture; Margeurs [imprimerie]; Machines à papier; Machines pour la fabrication du papier; Mortaiseuses; Cireuses à parquet électriques; Commandes à pédale pour machines à coudre; Éplucheuses [machines]; Moulins à poivre autres qu'à main; Segments de piston; Segments de piston; Pistons pour cylindres; Pistons de moteurs; Pistons [parties de machines ou de moteurs]; Raboteuses; Charrues; Socs; Pistons plongeurs; Commandes pneumatiques pour machines et moteurs; Marteaux pneumatiques; Vérins pneumatiques; Transporteurs pneumatiques; Installations pneumatiques de transport par tubes; Tours de potiers; Marteaux-pilons; Presses [machines à usage industriel]; Détendeurs de pression [parties de machines]; Régulateurs de pression [pièces de machines]; Soupapes de pression [pièces de machines]; Cylindres d'imprimerie; Machines d'imprimerie; Machines d'imprimerie pour impression sur feuilles métalliques; Plaques d'impression; Presses d'imprimerie; Rouleaux d'impression pour machines; Mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres; Machines à puddler; Palans; Poulies [parties de machines]; Pulvérisateurs; Membranes de pompes; Pompes pour installations de chauffage; Pompes [machines]; Pompes [parties de machines ou de moteurs]; Poinçons de poinçonneuses; Poinçonneuses; Crics à crémaillère; Machines à corder les raquettes; Machines pour la pose des rails; Machines pour la construction des voies ferrées; Râteaux de râteleuses; Râteleuses; Machines de pilonnage; Moutons [machines]; Moissonneuses; Moissonneuses-lieuses; Moissonneuses-batteuses; Démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres; Dévidoirs mécaniques; Bobines de métiers à tisser; Enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles; Bobines pour machines; Régulateurs [parties de machines]; Rinceuses; Riveteuses; Machines pour la construction de routes; Machines pour la construction de routes; Rouleaux compresseurs; Balayeuses automotrices; Robots [machines]; Paliers; Ponts roulants; Cylindres de laminoirs; Laminoirs; Rotatives; Calandres à vapeur portatives pour tissus; Machines à satiner; Machines à saucisses; Chevalets pour scier [parties de machines]; Lames de scies [parties de machines]; Scies; Collecteurs d'incrustations pour chaudières de machines; Ciseaux électriques; Joints [parties de moteurs]; Machines à sceller [cacheter] à usage industriel; Paliers autograisseurs; Pompes autorégulatrices à combustible; Séparateurs; Pulvérisateurs pour eaux d'égouts; Pulvérisateurs pour eaux d'égouts; Machines à coudre; Accouplements d'arbres [machines]; Machines à affûter; Meules pour l'aiguisage [parties de machines]; Lieuses; Tondeuses pour les animaux [machines]; Cisailles électriques; Pistons plongeurs; Formes de chaussures [parties de machines]; Cireuses électriques pour chaussures; Pelles mécaniques; Déchiqueteurs [machines] à usage industriel; Navettes [parties de machines]; Tapis roulant; Tamis [machines ou parties de machines]; Cribleurs; Installations de criblage; Machines de tamisage; Silencieux pour moteurs; Machines à ajuster; Supports à chariot [parties de machines]; Chariots pour machines à tricoter; Chariots pour machines à tricoter; Lisseuses; Chasse-neige; Appareils à souder électriques; Appareils à souder à gaz; Chalumeaux à souder à gaz; Fers à souder électriques; Fers à souder à gaz; Lampes à souder; Machines à trier pour l'industrie; Semoirs [machines]; Régulateurs de vitesse pour machines et moteurs; Essoreuses; Métiers à filer; Machines de filature; Rouets à filer; Pistolets pour la peinture; Pulvérisateurs; Ressorts [parties de machines]; Égrappoirs [machines]; Machines à timbrer; Bâtis [machinerie]; Démarreurs pour moteurs; Stators; Condenseurs de vapeur [parties de machines]; Chaudières de machines; Machines à vapeur; Déshuileurs de vapeur; Rouleaux compresseurs; Purgeurs automatiques; Machines à stéréotyper; Couseuses; Machines à travailler la pierre; Hache-paille; Machines pour le repassage des lames; Boîtes à étoupe [parties de machines]; Ventouses pour machines à traire; Machines d'aspiration à usage industriel; Surcompresseurs; Surchauffeurs; Emboutisseuses; Tables de machines; Tambours pour machines à broder; Robinets [parties de machines ou de moteurs]; Goudronneuses; Ventouses pour machines à traire; Ventouses pour machines à traire; Faneuses; Lances thermiques [à oxygène] [machines]; Machines à fileter; Batteuses; Martinets [marteaux d'usines]; Ouvre-boîtes électriques; Machines à travailler le tabac; Outils [parties de machines]; Convertisseurs de couple autres que pour véhicules terrestres; Chaînes motrices autres que pour véhicules terrestres; Transmissions de machines; Arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres; Mécanismes de transmission pour véhicules non terrestres; Compacteurs pour les détritus; Dresseuses; Monte-wagon; Rectifieuses; Machines pour le conditionnement du foin; Installations pneumatiques de transport par tubes; Turbines autres que pour véhicules terrestres; Turbocompresseurs; Dégazonneuses; Tympans [imprimerie]; Machines à couler les caractères d'imprimerie; Machines de photocomposition; Composeuses [imprimerie]; Machines typographiques; Presses typographiques; Joints de cardan; Accessoires d'aspirateurs de poussière destinés à répandre les parfums et les désinfectants; Sacs pour aspirateurs; Tuyaux d'aspirateurs de poussière; Aspirateurs; Pompes à vide [machines]; Valves en tant que composants de machines; Installations de lavage de véhicules; Distributeurs automatiques; Vibrateurs [machines] à usage industriel; Appareils de vulcanisation; Monte-wagon; Appareils de lavage; Installations de lavage de véhicules; Lave-linge; Compacteurs pour les détritus; Broyeurs d'ordures; Broyeurs d'ordures; Chauffe-eau [parties de machines]; Séparateurs d'eau; Machines à sarcler; Appareils à souder à gaz; Machines électriques à souder; Fouets électriques à usage ménager; Machines pour le badigeonnage; Treuils; Dispositifs électriques pour la fermeture de fenêtres; Dispositifs hydrauliques pour la fermeture de fenêtres; Dispositifs pneumatiques pour la fermeture de fenêtres; Dispositifs électriques pour l’ouverture de fenêtres; Dispositifs hydrauliques pour l’ouverture de fenêtres; Dispositifs pneumatiques pour l’ouverture de fenêtres; Éoliennes; Pressoirs à vin; Vanneuses; Machines à travailler le bois; Machines à envelopper; Essoreuses destinées à la blanchisserie.
8 Instruments à main pour abraser; Herminettes [outils]; Instruments agricoles à commande manuelle; Pompes à air actionnées manuellement; Filières annulaires; Appareils pour détruire les parasites des plantes actionnés manuellement; Appareils pour imprimer des tatouages; Tarières [outils]; Alênes; Haches; Baïonnettes; Tondeuses à barbe; Étaux pour établis [appareils à main]; Serpes; Trépans [outils]; Mèches [parties d'outils]; Fers de guillaumes; Lames [outils]; Instruments pour le repassage des lames; Lames [armes]; Matraques; Fauchettes; Perçoirs; Scies à archet; Molettes [outils]; Fers à marquer au feu; Vilebrequins [outils]; Écussonnoirs; Bouchardes; Ouvre-boîtes non électriques; Tarières [menuiserie]; Outils à marquer les animaux d'élevage; Tondeuses pour bétail; Fers à calfater; Pointeaux [outils]; Couteaux en céramique; Trancheurs à fromage non électriques; Matoirs; Hachoirs [couteaux]; Serre-joints pour la menuiserie ou la tonnellerie; Couperets; Fers à tuyauter; Barres à mine; Fers à friser; Pinces à cuticules; Pinces à cuticules; Coutellerie, fourchettes et cuillers; Barres d'alésage [outils]; Coupoirs; Découpoirs [outils]; Poignards; Épilateurs électriques ou non électriques; Filières [outils]; Arracheuses [outils]; Fossoirs [outils]; Planes; Rubans de tirage [outils à main]; Porte-forets [outils]; Drilles; Instruments pour percer les oreilles; Hies; Produits de taillanderie; Tranchoirs à œufs non électriques; Estampeurs [outils]; Limes émeri; Meules en émeri; Gravoirs; Mandrins [outils]; Allonges de vilebrequins pour tarauds; Recourbe-cils; Rainettes [outils de maréchal-ferrant]; Limes; Polissoirs d'ongles électriques ou non électriques; Tisonniers; Soufflets pour cheminées [instruments à main]; Rubans de tirage [outils à main]; Fers à repasser; Hache-viande [outils]; Fourches; Poches à main pour transporter la fonte; Châssis de scies à main; Cueille-fruits; Chasses [outils]; Fouloirs [outils]; Outils manuels pour le jardinage; Forets [outils]; Diamants de vitriers [parties d'outils à main]; Fers à glacer; Fers à gaufrer; Gouges; Greffoirs; Burins; Meules à aiguiser à main; Pistolets actionnés manuellement pour l'extrusion de mastics; Pistolets [outils]; Sérans [outils]; Sapes [petites faux]; Tondeuses pour animaux; Tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques; Pinces à épiler; Marteaux [outils]; Bastringues [outils]; Appareils à main à friser les cheveux; Pompes à main; Outils à main actionnés manuellement; Harpons; Harpons de pêche; Hachettes; Couteaux pour loisirs créatifs [scalpels]; Hoyaux; Besaiguës; Évidoirs; Hachottes; Couteaux de chasse; Piolets à glace; Appareils à main à soutirer; Vaporisateurs pour insecticides [outils]; Vaporisateurs pour insecticides [outils]; Vaporisateurs pour insecticides [outils]; Instruments et outils pour dépouiller des animaux; Instruments pour poinçonner les billets; Fers [outils non électriques]; Scies sauteuses actionnées manuellement; Affiloirs; Couteaux; Coups-de-poing; Louches à vin; Cuillers [outils]; Formes pour chaussures [outils de cordonniers]; Tondeuses à gazon [instruments à main]; Cuirs à aiguiser; Leviers; Crics à main; Outils à marquer les animaux d'élevage; Machettes; Battes [instruments à main]; Trousses de manucures; Nécessaires de manucure électriques; Épissoirs; Massettes [marteaux]; Hoyaux; Hache-viande [outils]; Tendeurs de bandes métalliques [outils]; Tendeurs de fils métalliques [outils]; Fraises [outils]; Hache-viande [outils]; Boîtes à onglets; Fers à moulurer; Ramasse-monnaie; Mortiers pour le pilage; Besaiguës; Bédanes; Fers à moulurer; Polissoirs d'ongles électriques ou non électriques; Coupe-ongles électriques ou non électriques; Pieds-de-biche [outils]; Arrache-clous; Limes à ongles; Limes à ongles électriques; Pinces à ongles; Chasse-pointes; Limes aiguilles; Enfile-aiguilles; Pincettes; Pistolets à calfeutrer non électriques; Poinçons à chiffres à frapper; Casse-noix; Ouvre-huîtres; Amassettes; Boutoirs [outils]; Tranchets; Trousses de pédicures; Canifs; Perforateurs [outils]; Pilons [outils]; Pioches; Bouchardes; Pics [outils]; Pincettes; Repoussoirs; Coupe-pizza non électriques; Fers de rabots; Rabots; Pinces; Matraques; Fers à glacer; Tranches [outils]; Serpettes; Sécateurs; Échenilloirs; Poinçons [outils]; Emporte-pièce [outils]; Coups-de-poing; Guillaumes; Râteaux [outils]; Pilons [outils]; Béliers [outils]; Râpes [outils]; Cliquets [outils]; Lames de rasoirs; Étuis pour rasoirs; Rasoirs; Cuirs à rasoir; Alésoirs; Manchons d'alésoirs; Rivetiers [outils]; Bouterolles [outils]; Sabres; Râteaux de golf; Lames de scies [parties d'outils]; Porte-scie; Scies [outils]; Écaillères [couteaux]; Ciseaux; Grattoirs [outils]; Racloirs; Tournevis; Filières [outils]; Filières [outils]; Anneaux de faux; Faux; Pierres à faux; Sécateurs; Instruments pour l'affûtage; Affiloirs; Pierres à aiguiser; Meules à aiguiser à main; Nécessaires de rasage; Lames de cisailles; Tondeuses [instruments à main]; Cisailles; Pelles [outils]; Faucilles; Armes blanches; Argenterie [coutellerie, fourchettes et cuillers]; Masses [maillets]; Bêches; Clefs [outils]; Spatules [outils]; Cuillers; Équerres [outils]; Étampes [outils]; Étampes [outils]; Casse-pierres; Affiloirs; Pinces à sucre; Épées; Fourreaux d'épée; Seringues pour projeter des insecticides; Couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]; Fourchettes; Couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]; Tourne-à-gauche; Tarauds [outils]; Échardonnettes [échardonnets, échardonnoirs]; Ouvre-boîtes non électriques; Pincettes; Ceintures porte-outils; Élagueurs; Truelles; Déplantoirs; Matraques; Coupe-tube [outils]; Coupe-tubes [outils]; Brucelles; Hache-légumes; Coupe-légumes; Coupe-légumes; Coupe-légumes; Étaux; Houes [outils]; Coffins; Pierres à faux; Mouchettes [ciseaux]; Pinces à dénuder [outils à main]; Clefs [outils].
9 Lunettes 3D; Bouliers compteurs; Accéléromètres; Caisses d'accumulateurs; Conteneurs pour accumulateurs [batteries]; Accumulateurs électriques; Batteries électriques pour véhicules; Pèse-acides; Pèse-acide pour accumulateurs; Conduits acoustiques; Coupleurs acoustiques; Avertisseurs acoustiques; Actinomètres; Machines à additionner; Antennes; Aéromètres; Appareils pour l'analyse de l'air; Sonnettes d'alarme électriques; Alarmes; Alcoomètres; Alidades à lunettes; Altimètres; Ampèremètres; Amplificateurs; Tubes amplificateurs; Tubes amplificateurs; Anémomètres; Dessins animés; Batteries à anode; Anodes; Répondeurs téléphoniques; Antennes; Anticathodes; Lunettes de soleil antiéblouissantes; Lunettes antiéblouissantes; Lunettes de soleil antiéblouissantes; Dispositifs antiparasites [électricité]; Avertisseurs contre le vol; Apertomètres [optique]; Appareils et installations pour la production de rayons X non à usage médical; Appareils et instruments pour l'astronomie; Appareils et instruments de physique; Dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques; Dispositifs pour le montage des films cinématographiques; Appareils de fermentation destinés aux laboratoires; Appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; Appareils enregistreurs de distance; Appareils de contrôle de l'affranchissement; Appareils de contrôle de l'affranchissement; Appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs; Induits [électricité]; Vêtements en asbeste pour la protection contre le feu; Gants en amiante pour la protection contre les accidents; Écrans d'amiante pour pompiers; Récepteurs audiovisuels; Appareils d'enseignement audiovisuel; Guichets automatiques [DAB]; Avertisseurs automatiques de perte de pression des pneumatiques; Avertisseurs automatiques de perte de pression des pneumatiques; Avertisseurs automatiques de perte de pression des pneumatiques; Instruments azimutaux; Dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés; Étuis de transport pour ordinateurs; Romaines [balances]; Dispositifs d'équilibrage; Lecteurs de codes-barres; Baromètres; Piles électriques; Batteries électriques pour véhicules; Piles pour appareils d'éclairage; Caisses d'accumulateurs; Chargeurs de batteries; Conteneurs pour accumulateurs [batteries]; Balises lumineuses; Sonneries [appareils avertisseurs]; Bêtatrons; Jumelles [optique]; Clignotants [signaux lumineux]; Appareils pour photocalques; Instruments de contrôle de chaudières; Boîtes de branchement [électricité]; Appareils respiratoires autres que pour la respiration artificielle; Appareils de respiration pour nager sous l'eau; Vêtements pare-balles; Gilets pare-balles; Gilets pare-balles; Gilets pare-balles; Ronfleurs; Enceintes de haut-parleurs; Câbles électriques; Calculatrices; Anneaux de calibrage; Calibres; Caméscopes; Appareils photo; Condensateurs électriques; Tubes capillaires; Réglets [règles à coulisse]; Intermédiaires [photographie]; Boîtiers spécialement conçus pour instruments et appareils photographiques; Caisses enregistreuses; Lecteurs de cassettes; Cathodes; Dispositifs cathodiques anticorrosion; Téléphones portables; Cordonnets pour téléphones portables; Réducteurs [électricité]; Téléphones portables; Appareils de cadrage pour diapositives; Processeurs [unités centrales de traitement]; Chargeurs pour accumulateurs électriques; Appareils et instruments de chimie; Puces [circuits intégrés]; Inductances; Appareils de chromatographie de laboratoire; Chronographes [appareils enregistreurs de durées]; Caméras de prises de vues; Film cinématographique impressionné; Disjoncteurs; Conjoncteurs; Règles à calcul circulaires; Dispositifs de nettoyage pour disques audio; Dispositifs de nettoyage pour disques audio; Indicateurs de pente; Bonnettes d'approche; Vêtements conçus pour être portés en laboratoire; Vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Habillement pour la protection contre le feu; Câbles coaxiaux; Bobines électriques; Mécanismes à prépaiement à pièce pour postes de télévision; Juke-boxes; Collecteurs électriques; Commutateurs; Lecteurs de disques compacts; Disques compacts [audio-vidéo]; Cédéroms; Comparateurs; Compas [instruments de mesure]; Logiciels de jeux; Matériel informatique; Claviers d'ordinateur; Dispositifs de mémoire pour ordinateurs; Programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Programmes d'ordinateurs enregistrés; Programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Ordinateurs; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels enregistrés; Condensateurs électriques; Conducteurs électriques; Connexions électriques; Raccords de lignes électriques; Connexions [électricité]; Lentilles de contact; Contacts électriques; Étuis pour verres de contact; Coffrets pour lames de microscopes; Tableaux de commande [électricité]; Convertisseurs électriques; Fil de cuivre isolé; Téléphones sans fil; Verres correcteurs [optique]; Instruments de cosmographie; Détecteurs de fausses pièces de monnaie; Compteurs; Coupleurs [équipements de traitement de données]; Connexions électriques; Cache-prises; Mannequins pour tests de résistances aux chocs; Creusets; Creusets; Redresseurs de courant; Cyclotrons; Lampes pour chambres noires [photographie]; Chambres noires [photographie]; Appareils de traitement de données; Chambres de décompression; Aimants décoratifs; Appareils pour la démagnétisation de bandes magnétiques; Densimètres; Densitomètres; Détecteurs; Appareils pour le diagnostic non à usage médical; Diaphragmes [acoustique]; Membranes pour appareils scientifiques; Diaphragmes [photographie]; Machines à dicter; Appareils de diffraction [microscopie]; Cadres photo numériques; Enseignes numériques; Boussoles; Tubes à décharge électriques autres que pour l'éclairage; Mécanismes d'entraînement de disques [informatique]; Disques magnétiques; Appareils pour mesurer les distances; Appareils enregistreurs de distance; Appareils pour la distillation à usage scientifique; Tableaux de distribution [électricité]; Armoires de distribution [électricité]; Pupitres de distribution [électricité]; Masques de plongée; Combinaisons de plongée; Puces à ADN; Sifflets pour chiens; Dosimètres; Dosimètres; Fichiers d'images téléchargeables; Fichiers de musique téléchargeables; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; Égouttoirs pour travaux photographiques; Mètres de couturière; Appareils à sécher les épreuves photographiques; Sécheuses pour la photographie; Canalisations électriques; Lecteurs DVD; Dynamomètres; Bouchons d'oreilles pour plongée; Dispositifs pour le montage des films cinématographiques; Mire-œufs; Sabliers; Adaptateurs électriques; Appareils électriques de commutation; Dispositifs électriques d'allumage à distance [mise à feu]; Tubes à décharge électriques autres que pour l'éclairage; Sonnettes de portes, électriques; Installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles; Conduites d'électricité; Indicateurs de perte électrique; Clôtures électriques; Rails électriques pour le montage de projecteurs; Appareils électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer; Appareils électrodynamiques pour commande à distance de signaux; Électrolyseurs; Bobines d'électro-aimants; Agendas électroniques; Liseuses électroniques; Tableaux d'affichage électroniques; Crayons électroniques pour unités d'affichage visuel; Traducteurs électroniques de poche; Publications électroniques téléchargeables; Étiquettes électroniques pour marchandises; Bracelets d'identification codés et magnétiques; Cartes-clefs codées; Cartes magnétiques codées; Appareils pour agrandissements [photographie]; Épidiascopes; Ergomètres; Posemètres; Étuis à lunettes; Chaînettes de pince-nez; Cordons de pince-nez; Lunettes [optique]; Montures de lunettes; Oculaires; Télécopieurs; Détecteurs de fausses pièces de monnaie; Câbles à fibres optiques; Appareils à couper les films; Films exposés; Filtres pour masques respiratoires; Filtres ultraviolets destinés à la photographie; Filtres pour appareils photographiques; Alarmes incendie; Battes pour incendie; Couvertures coupe-feu; Bateaux-pompes à incendie; Fourgons d'incendie; Échelles de sauvetage; Extincteurs; Appareils pour l'extinction d'incendies; Tuyaux d'incendie; Lances à incendie; Pompes à incendie; Flashes; Clignotants [signaux lumineux]; Lampes éclairs pour appareils photographiques; Disquettes souples; Écrans fluorescents; Signaux de brume non explosifs; Appareils pour l'analyse des aliments; Cadres pour diapositives; Fréquencemètres; Fourneaux de laboratoire; Mobilier spécial de laboratoire; Fusibles; Fils en alliages métalliques [fusibles]; Galènes [détecteurs]; Piles galvaniques; Éléments galvaniques; Galvanomètres; Habillement pour la protection contre le feu; Niveaux d'essence; Gazomètres [instruments de mesure]; Appareils pour l'analyse des gaz; Jauges; Appareils à glacer les tirages photographiques; Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; Gants de plongée; Gants de protection contre les accidents; Gants de protection contre les rayons X à usage industriel; Lunettes de sport; Indicateurs de pente; Verrerie graduée; Grilles pour accumulateurs électriques; Nécessaires mains libres pour téléphones; Bandes de nettoyage de têtes de lecture; Casques d'écoute; Appareils de contrôle de chaleur; Appareils héliographiques; Arrondisseurs pour la couture; Appareils à haute fréquence; Batteries à anode; Supports de bobines électriques; Hologrammes; Pavillons de haut-parleurs; Sabliers; Hydromètres; Hygromètres; Gaines d'identification pour fils électriques; Fils d'identification pour fils électriques; Cartes magnétiques d'identification; Dispositifs électriques d'allumage à distance [mise à feu]; Indicateurs de pente; Couveuses pour la culture bactérienne; Inducteurs électriques; Instruments à oculaire; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Circuits intégrés; Appareils d'intercommunication; Interfaces d'ordinateurs; Inverseurs [électricité]; Machines à facturer; Appareils d'ionisation non pour le traitement d'air ou d'eau; Gabarits [instruments de mesure]; Changeurs de disques [informatique]; Juke-boxes; Boîtes de jonction [électricité]; Manchons de jonction pour câbles électriques; Enregistreurs kilométriques pour véhicules; Genouillères pour ouvriers; Centrifugeuses de laboratoire; Plateaux de laboratoire; Lacto-densimètres; Pèse-lait; Ordinateurs portables; Lasers non à usage médical; Objectifs pour l'astrophotographie; Pare-soleil pour objectifs photographiques; Pèse-lettres; Instruments de nivellement; Jalons [instruments d'arpentage]; Niveaux [instruments pour donner l'horizontale]; Romaines [balances]; Ceintures de sauvetage; Bouées de sauvetage; Gilets de sauvetage; Filets de sauvetage; Équipement et appareils de sauvetage; Capsules de sauvetage pour situations de catastrophes naturelles; Radeaux de sauvetage; Fils conducteurs de rayons lumineux; Variateurs [régulateurs] de lumière; Diodes électroluminescentes [DEL]; Pointeurs électroniques à émission de lumière; Ballasts pour appareils d'éclairage; Limiteurs de surtension; Limiteurs de surtension; Limiteurs de surtension; Variateurs [régulateurs] de lumière; Limiteurs [électricité]; Serrures électriques; Lochs; Enceintes; Lanternes magiques; Supports de données magnétiques; Encodeurs magnétiques; Rubans magnétiques; Unités à bande magnétique [informatique]; Fils magnétiques; Aimants; Loupes; Manomètres; Compas de marine; Sondeurs de fonds marins; Bouées de repérage; Trusquins; Pylônes de T.S.F.; Matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles]; Instruments et machines pour essais de matériaux; Instruments mathématiques; Mesures; Mesureurs; Appareils électriques de mesure; Verrerie graduée; Instruments de mesure; Cuillers doseuses; Enseignes mécaniques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Mécanismes pour appareils déclenchés par l'introduction d'un jeton; Mégaphones; Cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; Niveaux à mercure; Détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou militaire; Ballons météorologiques; Instruments météorologiques; Compteurs; Métronomes; Micromètres; Micromètres; Vis micrométriques pour instruments d'optique; Microphones; Microprocesseurs; Microscopes; Microtomes; Enregistreurs kilométriques pour véhicules; Miroirs pour inspection de travaux; Miroirs [optique]; Téléphones portables; Modems; Machines à compter et trier l'argent; Appareils électriques de surveillance; Moniteurs [matériel]; Moniteurs [programmes d'ordinateurs]; Souris [périphérique d’ordinateur]; Tapis de souris; Appareils et instruments nautiques; Appareils de signalisation navale; Instruments pour la navigation; Appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; Saphirs de tourne-disques; Néons d'enseignes publicitaires; Filets de protection contre les accidents; Pince-nez pour plongeurs et nageurs; Ordinateurs blocs-notes; Objectifs [optique]; Instruments d'observation; Octants; Ohmmètres; Appareils et instruments optiques; Lecteurs optiques; Condensateurs optiques; Supports de données optiques; Disques optiques; Fils conducteurs de rayons lumineux; Verre optique; Articles de lunetterie; Lanternes optiques; Lanternes optiques; Lentilles optiques; Oscillographes; Fourneaux de laboratoire; Appareils pour transvaser l'oxygène; Ozoniseurs [ozonisateurs]; Parcomètres [parcmètres]; Accélérateurs de particules; Podomètres [compte-pas]; Judas optiques pour portes; Périscopes; Baladeurs; Boîtes de Petri; Niveaux d'essence; Disques acoustiques; Photocopieuses; Égouttoirs pour travaux photographiques; Photomètres; Appareils pour la phototélégraphie; Cellules photovoltaïques; Pince-nez; Étuis à lunettes; Chaînettes de pince-nez; Cordons de pince-nez; Montures de lunettes; Pipettes; Tubes de Pitot; Planchettes [instruments d'arpentage]; Planimètres; Plaques pour accumulateurs électriques; Traceurs; Prises de courant; Plombs de fils à plomb; Fils à plomb; Calculatrices de poche; Polarimètres; Baladeurs multimédias; Trébuchets [balances]; Appareils de mesure de précision; Manomètres; Bouchons indicateurs de pression pour valves; Enregistreurs de pression; Mesureurs de pression; Cartes de circuits imprimés; Circuits imprimés; Imprimantes d'ordinateurs; Prismes [optique]; Sondes à usage scientifique; Processeurs [unités centrales de traitement]; Appareils de projection; Écrans de projection; Dispositifs de protection contre les rayons X non à usage médical; Dispositifs de protection personnelle contre les accidents; Casques de protection; Casques de protection pour le sport; Masques de protection; Combinaisons de protection pour aviateurs; Rapporteurs [instruments de mesure]; Machines de bureau à cartes perforées; Boutons-poussoirs pour sonnettes; Pyromètres; Indicateurs de quantité; Radars; Appareils de radiologie à usage industriel; Écrans radiologiques à usage industriel; Appareils de radiomessagerie; Postes de radio; Postes radiotélégraphiques; Postes radiotéléphoniques; Appareils pour la sécurité du trafic ferroviaire; Télémètres; Lecteurs [équipements de traitement de données]; Tourne-disques; Réducteurs [électricité]; Plaques réfléchissantes vestimentaires pour la prévention des accidents de la circulation; Réfractomètres; Réfracteurs; Appareils électriques de régulation; Relais électriques; Appareils de téléguidage; Résistances électriques; Respirateurs pour le filtrage de l'air; Masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle; Masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle; Mannequins pour exercices de secours [appareils d'instruction]; Cornues; Dessous de cornues; Compte-tours; Rhéostats; Bombes [équitation]; Bornes routières lumineuses ou mécaniques; Baguettes de sourciers; Jalons [instruments d'arpentage]; Règles [instruments de mesure]; Mètres [instruments de mesure]; Saccharimètres; Filets de sauvetage; Harnais de sécurité [autres que pour sièges de véhicules ou équipement de sport]; Bâches de sauvetage; Salinomètres; Appareils de navigation par satellite; Satellites à usage scientifique; Balances; Scanneurs [explorateurs] [équipements de traitement de données]; Trames pour la photogravure; Écrans [photographie]; Calibres de filetage; Semi-conducteurs; Sextants; Gaines pour câbles électriques; Chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Déclencheurs; Obturateurs [photographie]; Lunettes de visée pour armes à feu; Cloches de signalisation; Lanternes à signaux; Bouées de signalisation; Panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; Sifflets de signalisation; Signalisation lumineuse ou mécanique; Signaux lumineux; Simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules; Sirènes; Housses pour ordinateurs portables; Pieds à coulisse; Appareils de projection de diapositives; Règles à calcul; Diapositives; Indicateurs de pente; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Ordiphones [smartphones]; Détecteurs de fumée; Prises de courant; Chaussettes chauffées électriquement; Piles solaires; Panneaux solaires pour la production d’électricité; Casques de soudeurs; Valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques]; Sonars; Avertisseurs acoustiques; Appareils et machines de sondage; Plombs de sondes; Lignes de sondes; Sonomètres; Appareils d'enregistrement de son; Supports d'enregistrements sonores; Disques acoustiques; Bandes pour l'enregistrement sonore; Appareils de reproduction de son; Appareils pour la transmission du son; Pare-étincelles; Tubes acoustiques; Étuis à lunettes; Montures de lunettes; Verres pour lunettes; Lunettes [optique]; Spectrographes; Spectroscopes; Contrôleurs de vitesse pour véhicules; Indicateurs de vitesse; Appareils de mesure de la vitesse [photographie]; Régulateurs de vitesse de tourne-disques; Sphéromètres; Niveaux à bulle; Enrouleurs [photographie]; Gicleurs d'incendie; Régulateurs d'éclairage de scène; Pieds d'appareils photographiques; Câbles de démarrage pour moteurs; Romaines [balances]; Dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; Transformateurs élévateurs de tension; Stéréoscopes; Appareils stéréoscopiques; Alambics pour expériences en laboratoire; Stroboscopes; Saphirs de tourne-disques; Sulfitomètres; Lunettes de soleil; Appareils et instruments géodésiques; Chaînes d'arpenteur; Instruments d'arpentage; Niveaux à lunettes; Tableaux de connexion; Boîtes d'interrupteur [électricité]; Interrupteurs; Tablettes électroniques; Tachomètres; Enregistreurs à bande magnétique; Taximètres; Appareils d'enseignement; Protège-dents; Télégraphes [appareils]; Fils télégraphiques; Télémètres; Téléphones; Combinés téléphoniques; Transmetteurs téléphoniques; Fils téléphoniques; Téléscripteurs; Téléprompteurs; Télérupteurs; Télescopes; Lunettes de visée pour pièces d’artillerie; Lunettes de visée pour armes à feu; Téléscripteurs; Téléviseurs; Étiquettes indicatrices de température, autres qu'à usage médical; Appareils indicateurs de température; Bornes [électricité]; Appareils d'analyses à usage non médical; Éprouvettes; Installations électriques antivol; Théodolites; Tubes thermoïoniques; Tubes thermoïoniques; Thermomètres, non à usage médical; Appareils de réglage de la température; Thermostats pour véhicules; Compte-fils; Distributeurs de tickets; Horloges de pointage [dispositifs pour l'enregistrement du temps]; Appareils pour l'enregistrement de temps; Minuteries automatiques à l'exception de celles pour l'horlogerie; Bras acoustiques pour tourne-disques; Cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; Totalisateurs; Cônes de signalisation; Feux de signalisation pour la circulation; Transformateurs électriques; Transistors [électronique]; Émetteurs de signaux électroniques; Transmetteurs [télécommunication]; Émetteurs [télécommunication]; Diapositives; Appareils de projection de diapositives; Transpondeurs; Triodes; Trépieds pour appareils photo; Uromètres; Clés USB; Indicateurs de vide; Tubes à vide [radio]; Variomètres; Triangles de signalisation pour véhicules en panne; Appareils de radio pour véhicules; Verniers; Dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés; Cassettes vidéo; Cartouches de jeux vidéo; Magnétoscopes; Écrans vidéo; Bandes vidéo; Visiophones; Viseurs photographiques; Viscosimètres; Régulateurs de tension pour véhicules; Régulateurs contre les surtensions; Voltmètres; Machines à voter; Plaquettes pour circuits intégrés; Compte-fils; Talkies-walkies; Bacs de rinçage [photographie]; Indicateurs de niveau d'eau; Ondemètres; Bascules [appareils de pesage]; Appareils et instruments de pesage; Machines de pesage; Poids; Avertisseurs à sifflet d'alarme; Manches à air [indicateurs de vent]; Serre-fils [électricité]; Fils électriques; Fils en alliages métalliques [fusibles]; Écrans de protection faciale pour ouvriers; Repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; Appareils à rayons X non à usage médical; Films radiographiques impressionnés; Radiographies autres qu'à usage médical; Tubes à rayons X non à usage médical.
11 Becs à acétylène; Phares à acétylène; Générateurs d'acétylène; Climatiseurs pour véhicules; Climatiseurs; Installations de climatisation; Dispositifs pour le refroidissement de l'air; Appareils pour la désodorisation de l'air; Sécheurs d'air; Sécheurs d'air; Sécheurs d'air; Installations de filtrage d'air; Appareils et machines pour la purification de l'air; Appareils de chauffage à air; Air (Stérilisateurs d' -); Purgeurs pour installations de chauffage à vapeur; Brûleurs à alcool; Dispositifs antiéblouissants pour automobiles [garnitures de lampes]; Dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes]; Dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes]; Brise-jets; Appareils destinés à déshydrater des déchets alimentaires; Appareils de filtration pour aquariums; Appareils de chauffage pour aquariums; Lampes d'éclairage pour aquariums; Lampes à arc; Installations automatiques pour transporter la cendre; Cendriers de fours; Réacteurs nucléaires; Marmites autoclaves électriques; Fours de boulangerie; Barbecues; Appareils pour bains; Installations de bain; Installations de bain; Baignoires; Baignoires pour bains de siège; Chauffe-lits; Appareils pour le refroidissement de boissons; Feux pour vélos; Bidets; Couvertures chauffantes, non à usage médical; Tubes de chaudières de chauffage; Chaudières à bouilleur; Appliques pour becs de gaz; Machines pour cuire du pain; Machines à pain; Grille-pain; Brûleurs; Becs de lampes; Charbon pour lampes à arc; Plafonniers; Radiateurs de chauffage central; Lustres; Tiroirs de cheminées; Carneaux de cheminées; Lanternes vénitiennes; Appareils de chromatographie à usage industriel; Chambres blanches [installations sanitaires]; Cafetières électriques; Percolateurs électriques; Torréfacteurs à café; Serpentins [parties d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement]; Cuisinières; Installations et appareils de cuisson; Réchauds; Ustensiles de cuisson électriques; Bacs refroidisseurs pour fours; Appareils et installations de refroidissement; Installations et machines à rafraîchir; Installations de refroidissement pour liquides; Installations de refroidissement pour tabac; Installations pour le refroidissement de l'eau; Bacs refroidisseurs pour fours; Lampes à friser; Feux pour vélos; Régulateurs de tirage [chauffage]; Friteuses électriques; Dégivreurs pour véhicules; Fours dentaires; Appareils de désodorisation non à usage personnel; Installations de désalinisation de l'eau de mer; Appareils de dessiccation; Tubes à décharge électrique à des fins d'éclairage; Appareils de désinfection; Distributeurs de désinfectants pour toilettes; Distributeurs de désinfectants pour toilettes; Poches jetables de stérilisation; Appareils pour la distillation; Colonnes à distiller; Éclairage de plongée; Diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation]; Installations de séchage; Installations et appareils de séchage; Appareils pour étuver le fourrage; Tapis chauffés électriquement; Yaourtières électriques; Ventilateurs électriques à usage personnel; Lampes électriques; Guirlandes électriques pour sapins de Noël; Évaporateurs; Vases d'expansion pour installations de chauffage central; Hottes aspirantes de cuisine; Défroisseurs de tissus à vapeur; Lanternes vénitiennes; Ventilateurs [climatisation]; Souffleries [parties d'installations d'aération]; Robinets de canalisations; Alimentateurs de chaudières de chauffage; Filaments de lampes électriques; Filtres pour climatiseurs; Filtres pour eau potable; Grilles de foyers; Cheminées d'appartement; Garnitures façonnées de fours; Garnitures façonnées de fours; Flambeaux; Torchères pour l'industrie pétrolière; Torches pour l'éclairage; Carneaux de chaudières de chauffage; Chasses d'eau; Réservoirs de chasses d'eau; Cuiseurs à vapeur électriques; Chancelières chauffées électriquement; Chauffe-pieds électriques ou non électriques; Appareils pour étuver le fourrage; Forges portatives; Fontaines; Armatures en métal pour fours; Congélateurs; Briquets pour l'allumage du gaz; Torréfacteurs à fruits; Économiseurs de combustibles; Économiseurs de combustibles; Appareils pour fumigations non à usage médical; Cendriers de fours; Grilles de foyers; Fourneaux à l'exception des fourneaux de laboratoires; Chaudières à gaz; Brûleurs à gaz; Condenseurs de gaz autres que parties de machines; Lampes à gaz; Allume-gaz; Laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]; Épurateurs et purificateurs de gaz; Brûleurs germicides; Lampes germicides pour la purification de l'air; Globes de lampes; Appareils à chauffer la colle; Appareils à rôtir; Appareils à rôtir; Sèche-cheveux; Sèche-cheveux; Sèche-cheveux; Appareils à sécher les mains pour lavabos; Foyers; Accumulateurs de chaleur; Vitrines chauffantes; Chauffe-biberons électriques; Chauffe-bains; Chauffe-fers; Installations de chauffage pour véhicules; Échangeurs thermiques autres que parties de machines; Calorifères; Appareils électriques de chauffage; Dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; Appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux; Chaudières de chauffage; Coussins chauffés électriquement, non à usage médical; Corps chauffants; Filaments électriques chauffants; Installations de chauffe; Installations de chauffage de l'eau; Coussins chauffés électriquement, non à usage médical; Plaques de chauffage; Pompes à chaleur; Récupérateurs de chaleur; Appareils à air chaud; Appareils pour bains d'air chaud; Aérothermes; Plaques chauffantes; Bouillottes; Installations de chauffage de l'eau; Humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; Bouche d'eau; Appareils pour bains d'hydromassage; Glacières; Glacières; Appareils et machines à glace; Thermoplongeurs; Becs à incandescence; Incinérateurs; Installations de climatisation; Installations pour le traitement de matériaux modérateurs nucléaires et de combustibles; Appareils d'ionisation pour le traitement d'air ou d'eau; Bouilloires électriques; Garnitures de fours industriels; Cuiseurs; Potagers [fourneaux]; Brûleurs de laboratoire; Lampes de laboratoire; Manchons de lampes; Tubes de lampes; Verres de lampes; Globes de lampes; Manchons de lampes; Réflecteurs de lampes; Lampes d'éclairage; Porte-abat-jour; Abat-jour; Lanternes d'éclairage; Sécheurs de linge électriques; Chaudières de buanderie; Pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue; Soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs; Ampoules d'éclairage; Ampoules électriques; Ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; Diffuseurs [éclairage]; Appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; Allumeurs; Appareils et installations d'éclairage; Appareils d'éclairage pour véhicules; Installations d'éclairage pour véhicules aériens; Guirlandes électriques pour sapins de Noël; Feux pour automobiles; Appareils de chargement pour fours; Numéros de maisons lumineux; Tubes lumineux pour l'éclairage; Fils de magnésium [éclairage]; Torréfacteurs à malt; Fours à micro-ondes; Fours à micro-ondes à usage industriel; Installations pour le refroidissement du lait; Lampes de mineurs; Robinets mélangeurs pour conduites d'eau; Multicuiseurs; Réacteurs nucléaires; Brûleurs à huile; Lampes à huile; Appareils pour l'épuration de l'huile; Jets d'eau ornementaux; Garnitures de fours en argile réfractaire; Fourneaux à l'exception des fourneaux de laboratoires; Brûleurs oxhydriques; Pasteurisateurs; Becs à pétrole; Robinets de canalisations; Conduits [parties d'installations sanitaires]; Chauffe-plats; Lampes de poche; Lampes de poche; Chaufferettes de poche; Installations de polymérisation; Marmites autoclaves électriques; Autocuiseurs électriques; Réservoirs d'eau sous pression; Installations pour le traitement de matériaux modérateurs nucléaires et de combustibles; Installations pour la purification des eaux d'égouts; Bouchons de radiateurs; Radiateurs électriques; Radiateurs [chauffage]; Tours de raffinage pour la distillation; Appareils et machines frigorifiques; Appareils et installations de réfrigération; Armoires frigorifiques; Chambres frigorifiques; Récipients frigorifiques; Vitrines frigorifiques; Réfrigérateurs; Accessoires de réglage pour appareils et conduites à eau ou à gaz; Accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz; Accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz; Accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau; Torréfacteurs; Appareils à rôtir; Tournebroches; Broches de rôtisserie; Rôtissoires; Accessoires de sûreté pour appareils et conduites d'eau ou de gaz; Lampes de sûreté; Appareils et installations sanitaires; Installations de sauna; Laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]; Torches pour l'éclairage; Garnitures façonnées de fours; Garnitures façonnées de fours; Cabines de douche; Douches; Éviers; Douilles de lampes électriques; Fours solaires; Capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; Bains à remous; Lampadaires; Accumulateurs de vapeur; Chaudières à vapeur autres que parties de machines; Vaporisateurs faciaux [saunas]; Installations de production de vapeur; Stérilisateurs; Alambics; Chaufferettes; Poêles [appareils de chauffage]; Lampadaires; Armatures en métal pour fours; Appareils de chloration pour piscines; Appareils de bronzage [bancs solaires]; Robinets de canalisations; Robinets; Vannes thermostatiques [parties d'installations de chauffage]; Grille-pain; Torréfacteurs à tabac; Cuvettes de toilettes [W.-C.]; Sièges de toilettes [W.-C.]; Cabinets d'aisances transportables; Toilettes [W.-C.]; Torches pour l'éclairage; Cabines transportables pour bains turcs; Lampes à rayons ultraviolets autres qu'à usage médical; Urinoirs; Phares de véhicules; Réflecteurs pour véhicules; Installations et appareils de ventilation [climatisation]; Installations de ventilation [climatisation] pour véhicules; Hottes d'aération; Hottes d'aération pour laboratoires; Gaufriers [moules à gaufres] électriques; Chambres frigorifiques; Bassinoires; Rondelles de robinets d'eau; Lavabos; Lavabos; Chaudières de buanderie; Toilettes [W.-C.]; Installations de conduites d'eau; Installations de distribution d'eau; Appareils à filtrer l'eau; Chasses d'eau; Chauffe-eau; Chauffe-eau [appareils]; Installations d'arrosage automatique; Machines d'irrigation pour l'agriculture; Appareils de prise d'eau; Conduits [parties d'installations sanitaires]; Installations pour l'épuration de l'eau; Appareils et machines pour la purification de l'eau; Appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau; Stérilisateurs d'eau; Installations pour l'approvisionnement en eau; Appareils pour faire des remous dans l'eau.
12 Rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air; Transporteurs aériens; Appareils, machines et dispositifs pour l'aéronautique; Avions; Coussins d'air gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles]; Aéronefs; Aéroglisseurs; Pompes à air [accessoires de véhicules]; Ballons dirigeables; Véhicules aériens; Ambulances; Avions amphibies; Dispositifs antiéblouissants pour véhicules; Dispositifs antiéblouissants pour véhicules; Chaînes antidérapantes; Alarmes antivol pour véhicules; Antivols pour véhicules; Véhicules blindés; Véhicules blindés; Avertisseurs sonores pour bicyclettes; Carrosseries pour automobiles; Chaînes pour automobiles; Châssis pour automobiles; Capots pour automobiles; Voitures; Pneus pour véhicules à moteur; Fusées d'essieux; Essieux; Landaus; Plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules; Frettes de moyeux; Chalands; Paniers spéciaux pour bicyclettes; Sonnettes de bicyclettes; Freins de bicyclettes; Chaînes de bicyclettes; Cadres de bicyclettes; Guidons de cycles; Pompes pour cycles; Jantes de cycles; Bicyclettes; Selles de cycles; Rayons pour cycles; Béquilles de bicyclettes; Pneumatiques de cycles; Gaffes [marine]; Bateaux; Carrosseries; Bogies pour wagons de chemins de fer; Disques de freins pour véhicules; Garnitures de freins pour véhicules; Segments de freins pour véhicules; Freins de bicyclettes; Freins de véhicules; Sabots de freins pour véhicules; Tampons de choc [matériel ferroviaire roulant]; Pare-chocs pour automobiles; Téléphériques; Appareils et installations de transport par câbles; Caissons [véhicules]; Autocaravanes; Bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; Caravanes; Wagons; Triporteurs; Cabines pour installations de transport par câbles; Charrettes; Enveloppes de pneus; Roulettes pour chariots [véhicules]; Chariots de coulée; Chariots de coulée; Chaînes de bicyclettes; Télésièges; Allume-cigares pour automobiles; Chariots de nettoyage; Taquets [marine]; Embrayages pour véhicules terrestres; Bétonnières automobiles; Bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs; Accouplements pour véhicules terrestres; Bâches pour poussettes; Couvre-volants pour véhicules; Carters pour organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs; Manivelles de cycles; Sonnettes de cycles; Freins de bicyclettes; Cyclecars; Chaînes de bicyclettes; Cadres de bicyclettes; Guidons de cycles; Moyeux de cycles; Garde-boue pour cycles; Pompes pour cycles; Jantes de cycles; Selles de cycles; Rayons pour cycles; Béquilles de cycles; Bicyclettes; Pneumatiques de cycles; Bossoirs pour bateaux; Triporteurs; Wagons-restaurants; Buffets roulants [voitures]; Buffets roulants [voitures]; Indicateurs de direction pour bicyclettes; Signaux indicateurs de direction pour véhicules terrestres; Ballons dirigeables; Ballons dirigeables; Dispositifs pour dégager les bateaux; Portes de véhicules; Dragueurs [bateaux]; Garde-jupes pour cycles; Chaînes de commande pour véhicules terrestres; Machines motrices pour véhicules terrestres; Sièges éjectables pour avions; Véhicules électriques; Hayons élévateurs [parties de véhicules terrestres]; Bâtis de moteurs pour véhicules terrestres; Moteurs pour véhicules terrestres; Défenses pour bateaux [pare-battage]; Bacs [bateaux]; Bâches pour poussettes; Boudins de bandages de roues de chemins de fer; Boudins de bandages de roues de chemins de fer; Boudins de bandages de roues de chemins de fer; Boudins de bandages de roues de chemins de fer; Chariots élévateurs; Cadres de bicyclettes; Roues libres pour véhicules terrestres; Funiculaires; Cheminées de locomotives; Cheminées de navires; Boîtes de vitesse de véhicules terrestres; Engrenages pour véhicules terrestres; Engrenages de cycles; Golfettes; Golfettes; Draisines; Guidons de cycles; Chariots de manutention; Essuie-glace pour phares; Appuie-tête pour sièges de véhicules; Capotes de poussettes; Capots de moteurs pour véhicules; Capotes de véhicules; Avertisseurs sonores pour véhicules; Chariots dévidoirs pour tuyaux flexibles; Ballons à air chaud; Enjoliveurs; Moyeux de roues de véhicules; Circuits hydrauliques pour véhicules; Hydroglisseurs; Plans inclinés pour bateaux; Chambres à air pour cycles; Chambres à air pour pneumatiques; Moteurs à réaction pour véhicules terrestres; Traîneaux à pied; Chariots de coulée; Chariots de coulée; Chaloupes; Chariots élévateurs; Locomotives; Camions; Porte-bagages pour véhicules; Filets porte-bagages pour véhicules; Diables [chariots]; Mâts pour bateaux; Véhicules militaires de transport; Roues de bennes; Vélomoteurs; Autobus; Voitures; Voitures; Autocars; Motocyclettes; Autocaravanes; Moteurs électriques pour véhicules terrestres; Moteurs de cycles; Moteurs pour véhicules terrestres; Garde-boues; Antidérapants pour pneus de véhicules; Antidérapants pour pneus de véhicules; Antidérapants pour pneus de véhicules; Tolets; Rames de bateaux; Omnibus; Pagaies; Coffres spéciaux pour véhicules à deux roues; Parachutes; Pédales de cycles; Pneus [pneumatiques]; Pontons; Hublots; Hayons élévateurs [parties de véhicules terrestres]; Landaus; Mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; Pompes pour cycles; Bâches pour poussettes; Capotes de poussettes; Poussettes; Attelages de wagons; Rétroviseurs; Démultiplicateurs pour véhicules terrestres; Véhicules frigorifiques; Wagons frigorifiques; Wagons frigorifiques; Véhicules télécommandés autres que jouets; Trousses pour la réparation des chambres à air; Avertisseurs de marche arrière pour véhicules; Jantes de roues de véhicules; Jantes de cycles; Matériel roulant de funiculaires; Véhicules sur rail; Tolets; Gouvernails; Diables [chariots]; Sacoches spéciales pour bicyclettes; Housses de selles pour vélos ou motos; Selles pour bicyclettes ou motocyclettes; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; Sièges de sécurité pour enfants destinés aux véhicules; Trottinettes [véhicules]; Propulseurs à hélice; Propulseurs à hélice pour bateaux; Hélices de navires; Godilles; Hydravions; Housses de sièges de véhicules; Harnais de sécurité pour sièges de véhicules; Navires; Coques de bateaux; Dispositifs de manœuvre pour bateaux; Amortisseurs pour automobiles; Chariots à provisions; Sidecars; Porte-skis pour automobiles; Remonte-pentes; Couchettes pour véhicules; Wagons-lits; Traîneaux [véhicules]; Autoneiges; Véhicules spatiaux; Housses pour roues de secours; Housses pour roues de secours; Housses pour roues de secours; Espars [marine]; Clous pour pneus; Spoilers pour véhicules; Tendeurs de rayons de roues; Rayons pour cycles; Voitures de sport; Arroseuses [véhicules]; Béquilles de bicyclettes; Dispositifs de manœuvre pour bateaux; Volants pour véhicules; Godilles; Bâches pour poussettes; Poussettes; Clous pour pneus; Pare-soleil [stores] pour automobiles; Amortisseurs de suspension pour véhicules; Hayons élévateurs [parties de véhicules terrestres]; Téléphériques; Tombereaux; Chariots à bascule; Couples en bois pour navires; Dispositifs de culbutage [parties de wagons et de camions]; Bennes de camions; Pneumatiques de cycles; Bandages de roues pour véhicules; Pneus [pneumatiques]; Convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; Barres de torsion pour véhicules; Locomobiles; Tracteurs; Attelages de remorques pour véhicules; Remorques [véhicules]; Tramways; Arbres de transmission pour véhicules terrestres; Bandes de roulement pour le rechapage des pneus; Chenilles pour véhicules; Chenilles pour véhicules; Tricycles; Draisines; Camions; Pneus sans chambre à air pour cycles; Turbines pour véhicules terrestres; Signaux indicateurs de direction pour véhicules terrestres; Diables [chariots]; Pneumatiques de cycles; Bandages de roues pour véhicules; Pneus [pneumatiques]; Trains de voitures; Garnitures intérieures de véhicules [capitonnage]; Valves pour pneus de véhicules; Fourgonnettes; Pare-chocs de véhicules; Châssis de véhicules; Housses de véhicules; Marchepieds de véhicules; Sièges de véhicules; Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail; Ressorts de suspension pour véhicules; Moyeux de roues de véhicules; Jantes de roues de véhicules; Roues de véhicules; Rayons de roues de véhicules; Pneumatiques pour véhicules; Wagonnets; Véhicules nautiques; Brouettes; Fauteuils roulants pour transport de personnes à mobilité réduite; Roues de cycles; Vitres de véhicules; Pare-brise; Essuie-glaces; Pare-brise; Essuie-glaces; Yachts.
14 Agates; Réveille-matin; Alliages de métaux précieux; Amulettes [bijouterie]; Ancres [horlogerie]; Horloges atomiques; Insignes en métaux précieux; Barillets [horlogerie]; Perles pour la confection de bijoux; Perles pour la confection de bijoux; Boîtes en métaux précieux; Bracelets [bijouterie]; Broches [bijouterie]; Bustes en métaux précieux; Boîtiers pour horloges et montres; Écrins pour l'horlogerie; Chaînes [bijouterie]; Breloques; Chronographes [montres]; Chronomètres; Instruments chronométriques; Chronoscopes; Fermoirs pour la bijouterie; Fermoirs pour la bijouterie; Cabinets [boîtes] d'horloges; Aiguilles [horlogerie]; Horloges; Horloges électriques; Cadratures; Bijoux en cloisonné; Monnaies; Horloges-mères; Jetons de cuivre; Boutons de manchettes; Cadrans pour articles d'horlogerie; Diamants; Boucles d'oreilles; Figurines en métaux précieux; Filés d'or [bijouterie]; Or brut ou battu; Ornements de chapeaux en métaux précieux; Lingots de métaux précieux; Iridium; Bijoux en ivoire; Bijoux en ivoire; Jais brut ou mi-ouvré; Joaillerie; Coffrets à bijoux [écrins ou boîtes]; Pièces de bijouterie; Bijoux d'ambre jaune; Rouleaux à bijoux; Joaillerie; Coffrets à bijoux [écrins ou boîtes]; Pièces de bijouterie; Bijoux d'ambre jaune; Rouleaux à bijoux; Porte-clés fantaisie; Médaillons [bijouterie]; Horloges-mères; Médailles; Mouvements d'horlogerie; Colliers; Olivine [pierre précieuse]; Épingles de parure; Parures [bijouterie]; Ornements en jais; Osmium; Palladium; Strass; Strass; Strass; Perles [bijouterie]; Perles d'ambroïde; Balanciers [horlogerie]; Olivine [pierre précieuse]; Épingles [bijouterie]; Platine [métal]; Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; Pierres précieuses; Rhodium; Bagues [bijouterie]; Ruthénium; Pierres fines; Parures pour chaussures [en métaux précieux]; Fils d'argent [bijouterie]; Argent brut ou battu; Spinelles [pierres précieuses]; Argent filé; Statues en métaux précieux; Figurines en métaux précieux; Chronomètres à arrêt; Bracelets de montres; Cadrans solaires; Fils de métaux précieux [bijouterie]; Fixe-cravates; Épingles de cravates; Breloques; Bracelets de montres; Boîtes de montre; Chaînes de montres; Glaces de montre; Montres; Glaces de montre; Ressorts de montre; Bracelets de montres; Fils de métaux précieux [bijouterie]; Objets d'art en métaux précieux; Montres-bracelets.
16 Feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; Machines à imprimer des adresses; Plaques à adresses pour machines à adresser; Timbres [tampons] à adresse; Bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage; Adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie]; Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Porte-affiches en papier ou en carton; Albums; Almanachs; Faire-part [papeterie]; Appareils pour le collage des photographies; Aquarelles; Modèles architecturaux; Tables arithmétiques; Godets pour la peinture; Godets pour la peinture; Godets pour la peinture; Atlas; Sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballage; Sachets pour la cuisson par micro-ondes; Billes pour stylos; Bavoirs en papier; Onglets [reliure]; Coupes biologiques pour la microscopie [matériel d'enseignement]; Tableaux noirs; Buvards; Plans; Appareils et machines pour la reliure [matériel de bureau]; Toile pour reliures; Fils pour reliures; Articles pour reliures; Reliures; Serre-livres; Livrets; Marque-pages; Livres; Enveloppes en carton ou en papier pour bouteilles; Emballages en carton ou en papier pour bouteilles; Plumiers; Boîtes en carton ou en papier; Coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; Tables arithmétiques; Calendriers; Toiles pour la peinture; Papier carbone; Carton; Tubes en carton; Cartes; Coffrets à cachets [timbres]; Catalogues; Craie pour la lithographie; Porte-craie; Chapelets; Crayons fusains; Cartes; Chromos; Chromos; Bagues de cigares; Planchettes à pince [articles de bureau]; Agrafes de bureau; Toile pour reliures; Dessous de verre en papier; Journaux de bandes dessinées; Compas de tracé; Châssis à composer [imprimerie]; Composteurs; Cornets de papier; Papier à copier; Fils pour reliures; Liquides correcteurs [articles de bureau]; Encres à corriger [héliographie]; Rubans correcteurs [articles de bureau]; Cache-pot en papier; Couvertures [papeterie]; Crémières [petits vases] en papier; Imprimantes à cartes de crédit non électriques; Décalcomanies à frottements; Sous-main; Diagrammes; Dossiers [papeterie]; Pochettes pour documents; Appareils pour plastifier des documents [articles de bureau]; Papier d'armoire parfumé ou non; Planches à dessin; Instruments de dessin; Fournitures pour le dessin; Blocs à dessin; Stylos pour le dessin; Punaises; Règles à dessin; Trousses à dessin; Équerres à dessin; Tés à dessin; Duplicateurs; Élastiques de bureau; Papier pour électrocardiographes; Galvanotypes; Modèles de broderie; Planches à graver; Gravures; Machines de bureau pour cacheter les enveloppes; Enveloppes [papeterie]; Produits pour effacer; Grilles d'effaçage [gabarits]; Échoppes pour graver à l'eau-forte; Eaux-fortes [gravures]; Étoffes pour reliures; Serviettes de toilette en papier; Statuettes en papier mâché; Classeurs [articles de bureau]; Matériel de filtrage en papier; Papier-filtre; Doigtiers [articles de bureau]; Drapeaux en papier; Cache-pot en papier; Flyers; Chemises pour documents; Plioirs [articles de bureau]; Formulaires; Stylos; Machines à affranchir de bureau; Pistolets pour le tracé de courbes; Galées [typographie]; Sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; Cartes géographiques; Colles pour la papeterie ou le ménage; Gluten [colle] pour la papeterie ou le ménage; Peignes à veiner; Dessins; Représentations graphiques; Reproductions graphiques; Cartes de vœux; Toiles gommées destinées à la papeterie; Bandes gommées [papeterie]; Gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; Manuels; Mouchoirs de poche en papier; Appareils à main à étiqueter; Appuie-main pour peintres; Modèles d'écriture; Cartons à chapeaux [boîtes]; Hectographes; Coupes histologiques [matériel d'enseignement]; Porte-chéquiers; Supports à timbres [cachets]; Rouleaux pour peintres en bâtiment; Feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; Papier hygiénique; Fiches de classement; Répertoires; Encres de chine; Encres; Tampons encreurs; Rubans encreurs; Rubans encreurs pour imprimantes d'ordinateurs; Toiles d'encrage de machines pour la reproduction de documents; Toiles d'encrage pour duplicateurs; Écritoires; Bâtons d'encre; Pierres d'encre; Encriers; Ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; Chemises pour documents; Étiquettes non en tissu; Registres de comptabilité [livres]; Caractères typographiques; Bacs à courrier; Pierres lithographiques; Objets d'art lithographiés; Lithographies; Biblorhaptes; Papier lumineux; Revues [périodiques]; Manifolds; Manuels; Craie à marquer; Stylos marqueurs; Dessous de chopes à bière; Appareils et machines à reproduire des textes dactylographiés au moyen de stencils; Argile à modeler; Matériaux à modeler; Pâte à modeler; Cires à modeler non à usage dentaire; Humecteurs [articles de bureau]; Mouilleurs de bureau; Moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; Porte-billets; Moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; Cartes de vœux musicales; Circulaires; Journaux; Plumes à écrire; Plumes à écrire en or; Carnets; Numéroteurs; Chiffres [caractères d'imprimerie]; Tampons d'oblitération; Perforeuses de bureau; Articles de bureau à l'exception des meubles; Oléographies; Matériaux d'emballage en fécule ou amidon; Matières d´emballage [rembourrage] en papier ou en carton; Papier d'emballage; Blocs [papeterie]; Bloque-pages; Boîtes de peinture [matériel scolaire]; Pinceaux; Brosses pour peintres; Chevalets de peintre; Peintures [tableaux] encadrées ou non; Bacs à peinture; Palettes pour peintres; Brochures; Pantographes [instruments de dessin]; Papier; Nœuds en papier [papeterie]; Crochets de bureau; Trombones à papier; Filtres à café en papier; Coupe-papier [articles de bureau]; Papier pour radiogrammes; Papier pour appareils d'enregistrement; Coupe-papier [articles de bureau]; Coupe-papier [articles de bureau]; Rubans en papier; Feuilles [papeterie]; Broyeurs de papier [articles de bureau]; Bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateur; Presse-papiers; Papier mâché; Papier-parchemin; Pochettes pour passeports; Pastels [crayons]; Colles pour la papeterie ou le ménage; Plumiers; Porte-crayons; Porte-mines; Mines de crayons; Crayons; Taille-crayons, électriques ou non électriques; Machines à tailler les crayons, électriques ou non électriques; Agrafes de porte-plume; Porte-plume; Plumes [articles de bureau]; Essuie-plumes; Cartons perforés pour métiers Jacquard; Périodiques; Photogravures; Photographies [imprimées]; Supports pour photographies; Images; Écriteaux en papier ou en carton; Sets de table en papier; Plans; Feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage ou le conditionnement; Film en matières plastiques adhérent et extensible destiné à la palettisation; Pellicules en matières plastiques pour l'emballage; Matières plastiques pour le modelage; Pâtes à modeler polymères; Portraits; Machines à affranchir de bureau; Timbres-poste; Cartes postales; Affiches; Produits de l'imprimerie; Publications imprimées; Horaires imprimés; Blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles; Réglettes [composteurs]; Clichés; Imprimeries portatives [articles de bureau]; Caractères d'imprimerie; Planches [gravures]; Prospectus; Emporte-pièce [articles de bureau]; Rouleaux de machines à écrire; Chapelets; Gommes à effacer; Fournitures scolaires; Albums; Grattoirs de bureau; Matières à cacheter; Machines à cacheter de bureau; Timbres à cacheter; Pains à cacheter; Cire à cacheter; Sceaux [cachets]; Rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Patrons pour la couture; Cellulose régénérée (Feuilles de -) pour l'emballage; Écussons [cachets en papier]; Enseignes en papier ou en carton; Papier d'argent; Crayons d'ardoise; Chansonniers; Bobines pour rubans encreurs; Carrelets [règles]; Tampons pour sceaux; Timbres [cachets]; Plaques à timbrer; Supports pour plumes et crayons; Agrafes de bureau; Brocheuses [papeterie]; Colle d'amidon pour la papeterie ou le ménage; Papeterie; Stéatite [craie pour tailleurs]; Lettres d'acier; Plumes d'acier; Étuis pour patrons; Pochoirs; Stencils; Gabarits [papeterie]; Autocollants [articles de papeterie]; Matières de rembourrage en papier ou en carton; Nappes de table en papier; Linge de table en papier; Ronds de table en papier; Serviettes de table en papier; Cavaliers pour fiches; Craie pour tailleurs; Matériel didactique autre qu'appareils; Globes; Punaises; Tickets [billets]; Mouchoirs pour se démaquiller en papier; Papier hygiénique; Serviettes en papier; Toile à calquer; Pointes à tracer pour le dessin; Papier calque; Calques; Cartes à échanger autres que pour jeux; Décalcomanies à frottements; Transparents [papeterie]; Plateaux pour ranger et compter la monnaie; Caractères typographiques; Touches de machines à écrire; Rubans pour machines à écrire; Machines à écrire [électriques ou non électriques]; Appareils à vigneter; Feuilles de viscose pour l'emballage; Aquarelles; Godets pour la peinture; Aquarelles; Papier paraffiné; Carton de pâte de bois [papeterie]; Papier de bois; Couvertures [papeterie]; Papier d'emballage; Bracelets pour instruments à écrire; Effaceurs pour tableaux; Brosses pour l'écriture; Nécessaires pour écrire [écritoires]; Nécessaires pour écrire [papeterie]; Craie à écrire; Instruments d'écriture; Fournitures pour écrire; Livres pour le dessin et l'écriture; Papier à lettre; Ardoises pour écrire; Papier Xuan pour peinture et calligraphie chinoises.
17 Résines acryliques [produits semi-finis]; Rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; Rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; Films antiéblouissants pour vitres [films teintés]; Résines artificielles [produits semi-finis]; Asbeste; Toile d'amiante; Revêtements d'amiante; Tissus d'amiante; Feutre d'amiante; Filaments d'amiante; Filaments d'amiante; Filaments d'amiante; Cartons d'amiante; Tresses d'amiante; Papiers d'amiante; Rideaux de sécurité en amiante; Draps d'amiante; Ardoise d'amiante; Sachets [enveloppes, pochettes] en caoutchouc pour l'emballage; Balata; Écorces pour l'isolation acoustique; Matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur dans les chaudières; Matières mi-ouvrées pour garnitures de freins; Tuyaux en toile; Fibres de carbone, autres qu'à usage textile; Matières à étouper; Acétate de cellulose mi-ouvré; Compositions chimiques pour obturer les fuites; Clapets en caoutchouc; Garnitures d'embrayages; Matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur; Armatures pour conduites d'air comprimé non métalliques; Tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules; Cordons en caoutchouc; Coton à étouper; Joints de cylindres; Diélectriques [isolants]; Bourrelets d'étanchéité; Moules en ébonite; Moules en ébonite; Ébonite; Moules en ébonite; Fils élastiques non à usage textile; Fils élastiques non à usage textile; Garnitures pour joints de dilatation; Tissus en fibres de verre pour l'isolation; Tissus en fibres de verre pour l'isolation; Fibres de verre pour l'isolation; Tissus en fibres de verre pour l'isolation; Fibres de verre pour l'isolation; Garnitures pour joints de dilatation; Matières filtrantes [matières plastiques ou mousses mi-ouvrées]; Tuyaux flexibles non métalliques; Barrages flottants antipollution; Pique-fleurs en mousse [produits semi-finis]; Cellulose régénérée [Feuilles de -] autres que pour l'emballage; Feuilles métalliques isolantes; Joints; Fibres de verre pour l'isolation; Fibres de verre pour l'isolation; Laine de verre pour l'isolation; Gomme brute ou mi-ouvrée; Gutta-percha; Tuyaux en matières textiles; Tissus isolants; Feutre pour l'isolation; Gants isolants; Matériaux isolants; Huile isolante pour transformateurs; Huiles isolantes; Peintures isolantes; Papier isolant; Enduits isolants; Matériaux réfractaires isolants; Bandes isolantes; Bandes isolantes; Vernis isolant; Isolateurs; Isolants pour câbles; Isolateurs pour conduites d'électricité; Isolateurs pour voies ferrées; Joints; Joints pour conduites; Raccords de tuyaux non métalliques; Raccords de tuyaux non métalliques; Caoutchouc; Caoutchouc liquide; Lut; Feuilles métalliques isolantes; Mica brut ou mi-ouvré; Laine minérale [isolant]; Produits calorifuges; Matières d'emballage [rembourrage] en caoutchouc ou en matières plastiques; Capitons en caoutchouc ou en matières plastiques; Papier pour condensateurs électriques; Joints pour conduites; Manchons de tuyaux non métalliques; Manchons de tuyaux non métalliques; Fibres en matières plastiques non à usage textile; Fibres en matières plastiques non à usage textile; Fibres en matières plastiques non à usage textile; Pellicules en matières plastiques autres que pour l'emballage; Pellicules en matières plastiques autres que pour l'emballage; Feuilles en matières plastiques à usage agricole; Matières plastiques mi-ouvrées; Armatures non métalliques pour conduites; Anneaux en caoutchouc; Gomme pour le rechapage des pneus; Gomme pour le rechapage des pneus; Caoutchouc brut ou mi-ouvré; Joints en caoutchouc pour bocaux; Manchons en caoutchouc pour la protection de parties de machines; Dissolutions de caoutchouc; Bouchons en caoutchouc; Rideaux de sécurité en amiante; Mastics pour joints; Joints; Rubans auto-adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; Cellulose régénérée [Feuilles de -] autres que pour l'emballage; Tampons amortisseurs en caoutchouc; Laine de scorie [isolant]; Ardoise d'amiante; Manchons en caoutchouc pour la protection de parties de machines; Fils à souder en matières plastiques; Matériaux insonorisants; Butoirs en caoutchouc; Capitons en caoutchouc ou en matières plastiques; Bagues d'étanchéité; Substances isolantes contre l'humidité dans les bâtiments; Résines artificielles [produits semi-finis]; Caoutchouc synthétique; Fils à souder en matières plastiques; Fils en matières plastiques non à usage textile; Fils de caoutchouc non à usage textile; Valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; Feuilles de viscose autres que pour l'emballage; Ébonite; Moules en ébonite; Fibre vulcanisée; Fibre vulcanisée; Fibre vulcanisée; Rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; Tuyaux d'arrosage; Garnitures d'étanchéité; Bagues d'étanchéité; Bourrelets d'étanchéité; Matières à calfeutrer.
18 Bâtons d'alpinistes; Peaux d'animaux; Mallettes pour documents; Sacs à dos; Sacs de tous les jours; Sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; Sacs de campeurs; Sacs d'alpinistes; Sacs de sport; Bandoulières [courroies] en cuir; Sacs de plage; Mors [harnachement]; Œillères [harnachement]; Œillères [harnachement]; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Boîtes en fibre vulcanisée; Brides pour chevaux; Bridons; Porte-documents; Étuis pour cartes de visite; Croupons; Cannes; Porte-cartes [portefeuilles]; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Gaines de ressorts en cuir; Gaines de ressorts en cuir; Martinets [fouets]; Peaux d'animaux de boucherie; Bourses de mailles; Peaux de chamois, autres que pour le nettoyage; Mentonnières [bandes en cuir]; Habits pour animaux; Colliers pour animaux; Habits pour animaux; Housses de selles d'équitation; Porte-cartes de crédit [portefeuilles]; Peaux corroyées; Sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; Attaches de selles; Armatures de parapluies ou de parasols; Fourrures [peaux d'animaux]; Revêtements de meubles en cuir; Fourrures [peaux d'animaux]; Carnassières; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Sangles de cuir; Baudruche; Boyaux de saucisses; Têtières; Carcasses de sacs à main; Sacs à main; Garnitures de harnachement; Bourrellerie; Courroies de harnais; Courroies de harnais; Boîtes à chapeaux en cuir; Havresacs; Têtières; Couvertures de chevaux; Colliers de chevaux; Fers à cheval; Similicuir; Étuis à clés; Chevreau; Genouillères pour chevaux; Carton-cuir; Cordons en cuir; Laisses; Laisses; Bandoulières [courroies] en cuir; Bandoulières [courroies] en cuir; Lanières de cuir; Lanières de cuir; Fils en cuir; Garnitures de cuir pour meubles; Fils en cuir; Cuir brut ou mi-ouvré; Moleskine [imitation du cuir]; Bâtons d'alpinistes; Porte-musique; Muselières; Filets à provisions; Musettes à fourrage; Coussins de selles d'équitation; Parasols; Pièces en caoutchouc pour étriers; Peaux d'animaux; Portefeuilles; Sacs kangourou [porte-bébés]; Sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; Bourses; Rênes; Selles pour chevaux; Sacs à dos; Tapis de selles d'équitation; Articles de sellerie; Arçons de selles; Cartables; Cartables; Sacs pour faire les courses; Bandoulières [courroies] en cuir; Peaux de chamois, autres que pour le nettoyage; Sacoches pour porter les enfants; Écharpes pour porter les bébés; Étrivières; Étriers; Lanières pour patins à roulettes; Buffleterie; Courroies en cuir [sellerie]; Poignées de valises; Mallettes; Sacoches à outils vides; Traits [harnachement]; Fourre-tout; Sets de voyage [maroquinerie]; Coffres de voyage; Garnitures de cuir pour meubles; Malles; Fourreaux de parapluies; Poignées de parapluies; Baleines pour parapluies ou parasols; Anneaux pour parapluies; Parapluies; Cannes de parapluies; Valises; Valves en cuir; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; Poignées de cannes; Poignées de cannes; Cannes; Cannes-sièges; Sacs à roulettes; Fouets.
20 Coussins à air non à usage médical; Matelas à air non à usage médical; Oreillers gonflables à usage non médical; Barres d'ambroïne; Plaques d'ambroïne; Griffes d'animaux; Sabots d'animaux; Cornes d'animaux; Fauteuils; Matelas à langer; Tables à langer murales; Panetons; Bambou; Rideaux de bambou; Cercles non métalliques pour tonneaux; Barils non métalliques; Paniers non métalliques; Berceaux; Barres d’appui non métalliques pour baignoires; Rideaux de perles pour la décoration; Bases de lits; Roulettes de lit non métalliques; Literie à l'exception du linge de lit; Garnitures de lits non métalliques; Lits; Couchettes pour animaux de compagnie; Bois de lit; Ruches pour abeilles; Bancs [meubles]; Serre-câbles non métalliques; Coffres non métalliques; Caisses en bois ou en matières plastiques; Traversins; Boulons non métalliques; Porte-livres; Capsules de bouteilles non métalliques; Étuis en bois pour bouteilles; Fermetures de bouteilles non métalliques; Casiers à bouteilles; Caisses en bois ou en matières plastiques; Manches à balais non métalliques; Montures de brosses; Bondes non métalliques; Bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Articles d'ébénisterie; Dessertes pour ordinateurs; Caisses en bois ou en matières plastiques; Cercles non métalliques pour tonneaux; Barriques non métalliques; Fûts en bois pour décanter le vin; Chantiers [supports] non métalliques pour tonneaux; Sièges; Coffres à jouets; Coffres non métalliques; Commodes; Hachoirs [tables de bouchers]; Pattes d'attache non métalliques pour câbles et tubes; Fermetures de récipients non métalliques; Cintres et patères (crochets) pour vêtements; Patères [crochets] non métalliques pour vêtements; Cintres et patères (crochets) pour vêtements; Crochets de portemanteaux non métalliques; Portemanteaux [meubles]; Garnitures de cercueils non métalliques; Cercueils; Colliers d’attache non métalliques pour tuyaux; Cire gaufrée pour ruches; Conteneurs non métalliques pour combustibles liquides; Conteneurs non métalliques à des fins de transport et d'entreposage; Corail; Bouchons de liège; Bouchons de bouteilles; Corozo; Bustes pour tailleurs; Berceaux; Comptoirs [tables]; Housses à vêtements [penderie]; Berceaux; Harasses; Penderies; Embrasses non en matières textiles; Crochets de rideaux; Rails de support pour rideaux; Anneaux de rideaux; Tringles de rideaux; Galets pour rideaux; Patères de rideaux; Coussins; Transatlantiques; Décorations en matières plastiques pour aliments; Bureaux [meubles]; Buffets roulants; Tableaux d'affichage; Présentoirs; Divans; Niches; Sonnettes de portes, ni métalliques, ni électriques; Verrous de porte non métalliques; Garnitures de portes non métalliques; Poignées de portes non métalliques; Heurtoirs de portes en matériaux non métalliques; Portes de meubles; Chevilles non métalliques; Tables à dessin; Tuyaux d'évacuation en plastique [vannes]; Coiffeuses; Mannequins; Chaises longues; Finitions en matières plastiques pour meubles; Métiers à broder; Éventails; Figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Casiers; Paniers de pêche; Hampes; Conteneurs flottants non métalliques; Piédestaux pour pots à fleurs; Jardinières [meubles]; Râteliers à fourrage; Tabourets; Cloisons autoportantes [meubles]; Urnes funéraires; Meubles; Galets [roulettes] non métalliques; Garnitures de meubles non métalliques; Meubles métalliques; Pans de boiseries pour meubles; Rayons de meubles; Housses pour vêtements [rangement]; Râteliers à fusils; Fauteuils de coiffure; Mannes [paniers]; Miroirs tenus à la main [miroirs de toilette]; Palettes de manutention non métalliques; Porte-chapeaux; Appuie-tête [meubles]; Chaises hautes pour enfants; Charnières non métalliques; Rayons de miel; Crochets de portemanteaux non métalliques; Corne brute ou mi-ouvrée; Lits d'hôpital; Numéros de maisons non métalliques, non lumineux; Lits hydrostatiques non à usage médical; Lits hydrostatiques non à usage médical; Bracelets d'identification non métalliques; Plaques d'identité non métalliques; Cartothèques; Stores d'intérieur pour fenêtres [mobilier]; Stores d'intérieur pour fenêtres [mobilier]; Trotteurs pour enfant; Meubles gonflables; Objets de publicité gonflables; Stores de fenêtre d'intérieur en matières textiles; Ivoire brut ou mi-ouvré; Présentoirs à bijoux; Présentoirs à bijoux; Niches pour animaux d'intérieur; Tableaux accroche-clés; Manches de couteaux non métalliques; Boutons [poignées] non métalliques; Échelles en bois ou en matières plastiques; Loquets non métalliques; Lutrins; Boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie; Étagères de bibliothèques; Gabarits de chargement non métalliques pour chemins de fer; Palettes [plateaux] de chargement non métalliques; Tiroirs; Serrures non métalliques pour véhicules; Serrures non métalliques autres qu'électriques; Porte-revues; Mannequins; Tables de massage; Tapis de parcs pour bébés; Tapis d'évier amovibles; Matelas; Garde-manger non métalliques; Armoires à pharmacie; Écume de mer; Miroirs (verre argenté); Plaques de verre pour miroirs; Escaliers mobiles non métalliques pour l'embarquement de passagers; Mobiles [décoration]; Moulures pour cadres; Moulures pour cadres; Bouées d'amarrage; Nacre brute ou mi-ouvrée; Moulures pour cadres; Plaques d'identité non métalliques; Nichoirs; Nids pour animaux domestiques; Présentoirs pour journaux; Plaques minéralogiques non métalliques; Écrous non métalliques; Meubles de bureau; Écailles d'huîtres; Récipients d'emballage en matières plastiques; Stores en papier; Pans de boiseries pour meubles; Chevilles non métalliques; Coussins pour animaux de compagnie; Liteaux d'encadrement; Cadres [encadrements]; Liteaux d'encadrement; Oreillers; Chevilles non métalliques; Écriteaux en bois ou en matières plastiques; Paille tressée à l'exception des nattes; Cartes-clefs en matières plastiques non codées; Vaisseliers; Parcs pour bébés; Chevilles de fixation non métalliques; Bondes non métalliques; Perches non métalliques; Poulies en matières plastiques pour stores; Étagères; Rotin; Roseau [matière à tresser]; Dévidoirs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; Bobines en bois pour fil, soie, cordonnet; Plaques minéralogiques non métalliques; Tapis d'évier amovibles; Réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie; Anneaux non métalliques pour clés; Rivets non métalliques; Bancs de sciage [meubles]; Chevalets de sciage; Mobilier scolaire; Poteaux à griffer pour chats; Écrans de cheminée [mobilier]; Paravents [meubles]; Vis non métalliques; Bouchons à vis non métalliques, pour bouteilles; Manches de faux non métalliques; Capsules de bouchage non métalliques; Sièges; Sièges métalliques; Cadres en bois pour ruches; Canapés; Coquilles [coquillages]; Rayons pour classeurs [meubles]; Tablettes de rangement; Tablettes pour machines à écrire; Palanches de transport; Vitrines; Buffets; Enseignes en bois ou en matières plastiques; Verre argenté [miroiterie]; Stores d'intérieur à lamelles; Sacs de couchage pour le camping; Matelas de camping; Matelas de camping; Sofas; Ramures de cerfs; Tringles de tapis d'escaliers; Échalas; Pupitres; Bâtis de machines à calculer; Statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Douves; Escabeaux non métalliques; Marchepieds non métalliques; Tabourets; Fermetures de bouteilles non métalliques; Capsules de bouchage non métalliques; Rubans de paille; Paillasses; Paillasses; Tresses de paille; Animaux empaillés; Oiseaux empaillés; Tables; Tables métalliques; Plateaux de tables; Mannequins; Réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie; Cannelles de tonneaux non métalliques; Dessertes; Dessertes; Piquets de tente non métalliques; Manches d'outils non métalliques; Écaille; Imitation de l'écaille de tortue; Distributeurs fixes de serviettes non métalliques; Distributeurs fixes de serviettes non métalliques; Placards pour serviettes de toilette [meubles]; Palettes de transport non métalliques; Plateaux non métalliques; Tréteaux [mobilier]; Dessertes pour ordinateurs; Chariots [mobilier]; Auges à mortier non métalliques; Tablettes pour machines à écrire; Porte-parapluies; Soupapes non métalliques autres que parties de machines; Cuves non métalliques; Étaux d'établi non métalliques; Tables à langer murales; Chevilles de fixation non métalliques; Tables de toilette [mobilier]; Lits hydrostatiques non à usage médical; Clapets de conduites d'eau en matières plastiques; Baleine brute ou mi-ouvrée; Vannerie; Mobiles décoratifs produisant des sons; Enrouleurs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; Garnitures de fenêtres non métalliques; Rubans de bois; Établis; Objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; Stores en bois tissé [mobilier]; Secrétaires; Ambre jaune.
21 Tampons abrasifs pour la cuisine; Éponges abrasives pour la peau; Appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical; Soies d'animaux [brosserie et pinceaux]; Cireuses [appareils non électriques]; Couvercles pour aquariums d'appartement; Autocuiseurs non électriques; Baignoires portatives pour bébés; Tapis à pâtisserie; Gants de cuisine; Bols; Bassins [récipients]; Corbeilles à usage domestique; Pinceaux de cuisine; Cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; Batteurs non électriques; Chopes à bière; Baignoires pour oiseaux; Cages à oiseaux; Émulseurs non électriques à usage domestique; Tire-bottes; Formes [embauchoirs, tendeurs] pour bottes; Ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; Bols; Boîtes pour la distribution de serviettes en papier; Bonbonnières; Boîtes en verre; Corbeilles à pain; Boîtes à pain; Planches à pain; Balais; Brosses; Brosses pour le nettoyage de réservoirs et de récipients; Brosses à chaussures; Brosserie; Seaux; Seaux en tissus; Peaux de chamois pour le nettoyage; Poires à jus; Bustes en porcelaine de Chine, en terre cuite ou en verre; Cloches à beurre; Beurriers; Tire-boutons; Cabarets [plateaux à servir]; Cages pour animaux domestiques; Moules à gâteaux; Chandeliers; Éteignoirs; Photophores pour recevoir une bougie; Bobèches; Chandeliers; Bonbonnières; Dames-jeannes; Tapettes pour battre les tapis; Balais mécaniques; Gants pour le lavage de voitures; Chaudrons; Céramique à usage domestique; Pots de chambre; Peaux de chamois pour le nettoyage; Cloches à fromage; Chinoiseries [porcelaines]; Baguettes [instruments de cuisine]; Tamiseurs de cendres à usage domestique; Instruments de nettoyage manuels; Étoupe de nettoyage; Fermetures pour couvercles de marmites; Pinces à linge; Pinces à linge; Serpillière; Tendeurs de vêtements; Chiffons de nettoyage; Dessous de verre non en papier, autres que linge de table; Shakers; Mélangeurs à cocktails; Filtres à café non électriques; Moulins à café à main; Percolateurs à café non électriques; Cafetières non électriques; Services à café; Étuis pour peignes; Peignes; Peignes pour animaux; Poches à douilles; Récipients pour le ménage ou la cuisine; Moules de cuisine; Emporte-pièces [articles de cuisine]; Boîtes à biscuits; Brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson; Marmites; Batteries de cuisine; Brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson; Ustensiles de cuisine non électriques; Seaux à glace; Tire-bouchons, électriques et non électriques; Spatules à usage cosmétique; Ustensiles cosmétiques; Déchets de coton pour le nettoyage; Couvercles de plats; Cache-pots autres qu'en papier; Faïence; Burettes; Huiliers; Ramasse-miettes; Broyeurs de cuisine non électriques; Cristaux [verrerie]; Tasses; Gobelets en papier ou en matières plastiques; Étrilles; Planches à découper pour la cuisine; Carafes; Friteuses non électriques; Dames-jeannes; Appareils de désodorisation à usage personnel; Couvercles de plats; Plats; Porte-savon; Brosses pour laver la vaisselle; Assiettes jetables; Flasques de poche; Verrerie pour boissons; Cornes à boire; Pailles pour boissons; Abreuvoirs; Récipients à boire; Lèchefrites; Étendoirs à linge; Poubelles; Dépoussiéreurs non électriques; Torchons [chiffons] pour épousseter; Faïence; Poêlons; Coquetiers; Brosses électriques à l'exception des parties de machines; Peignes électriques; Dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes; Verre émaillé; Surtouts de table; Brosses à sourcils; Balais de plumes; Auges; Fibres de verre autres que pour usage textile ou isolation; Fils de verre non à usage textile; Fibres de verre autres que pour usage textile ou isolation; Fils de verre non à usage textile; Figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Paniers pour pique-niques vendus avec vaisselle; Nécessaires de toilette; Flacons; Dessous de fers à repasser; Fil dentaire; Cache-pots autres qu'en papier; Pots de fleurs; Tapettes à mouches; Pièges à mouches; Cuiseurs à vapeur non électriques; Coupes à fruits; Presse-fruits non électriques à usage ménager; Poêles à frire; Entonnoirs; Essuie-meubles; Silice fondue [produit mi-ouvré] autre que pour la construction; Poubelles; Gants de jardinage; Presse-ail [ustensiles de cuisine]; Boules de verre; Ampoules en verre [récipients]; Bouchons de verre; Verres [récipients]; Ballons en verre [récipients]; Verre à vitres pour véhicules; Verre auquel sont incorporés de fins conducteurs électriques; Bocaux; Bouchons de verre; Verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction; Ampoules en verre [récipients]; Laine de verre autre que pour l'isolation; Gants de ménage; Ouvre-gants; Pots à colle; Râpes de cuisine; Grils [ustensiles de cuisson]; Supports pour grils; Grils [ustensiles de cuisson]; Supports pour grils; Poils pour la brosserie; Chauffe-biberons non électriques; Récipients calorifuges; Récipients calorifuges pour boissons; Flasques [gourde de poche]; Supports pour fleurs [arrangements floraux]; Brosses pour chevaux; Cocottes pour cuire à l'étuvée, non électriques; Seaux à glace; Moules à glaçons; Moules à glaçons; Moules à glaçons; Seaux à glace; Aquariums d'appartement; Terrariums d'appartement [culture des plantes]; Terrariums d'appartement [vivariums]; Pièges à insectes; Bouteilles isolantes; Housses pour planches à repasser; Planches à repasser; Sacs isothermes; Cruchons; Bouilloires non électriques; Récipients de cuisine; Moulins de cuisine non électriques; Gants de cuisine; Ustensiles de cuisine; Porte-couteaux pour la table; Brosses pour verres de lampes; Démêloirs; Carrousels [articles de cuisine]; Services à liqueur; Bacs à litière; Bacs à litière; Boîtes à casse-croûte; Majolique; Appareils pour le démaquillage; Éponges pour le maquillage; Mangeoires pour animaux; Matériaux pour la brosserie; Porte-menus; Gamelles; Moulins à usage domestique à main; Cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine]; Moules [ustensiles de cuisine]; Balais à franges; Essoreuses de balais à franges; Mosaïques en verre non pour la construction; Moules [ustensiles de cuisine]; Souricières; Mugs; Brosses à ongles; Porte-serviettes; Ronds de serviettes; Nichets; Glacières portatives non électriques; Glacières portatives non électriques; Machines à pâtes manuelles; Gicleurs pour arrosoirs; Lances pour tuyaux de sprinklers; Verres opales; Opalines; Gants de cuisine; Seaux; Verre peint; Plats en papier; Coupe-pâte [couteau de boulanger]; Moulins à poivre à main; Poivriers; Brûle-parfums; Vaporisateurs à parfum; Vaporisateurs à parfum; Pelles à tartes; Soies de porc; Tirelires; Tâte-vin [pipettes]; Cruchons; Glaces [matières premières]; Plaques pour empêcher le lait de déborder; Débouchoirs à ventouse; Appareils et machines à polir non électriques et à usage domestique; Gants à polir; Cuir à polir; Matériaux à lustrer autres que préparations, papier et pierre; Porcelaines; Maniques; Couvercles de pots; Pots; Poteries; Anneaux pour la volaille; Poudriers de maquillage; Verre en poudre pour la décoration; Houppes à poudrer; Autocuiseurs non électriques; Chiffons de nettoyage; Chiffons de nettoyage; Barres et anneaux porte-serviettes; Ratières; Bouteilles réfrigérantes; Poubelles; Bagues pour oiseaux; Rouleaux à pâtisserie; Gicleurs pour arrosoirs; Saladiers; Salières; Salières; Tampons métalliques à récurer; Soucoupes; Pelles [accessoires de table]; Éponges à nettoyer; Frottoirs [brosses]; Services [vaisselle]; Blaireaux à barbe; Porte-blaireaux; Chausse-pieds; Formes [embauchoirs] pour souliers; Tamis [ustensiles de ménage]; Cribles [ustensiles de ménage]; Enseignes en porcelaine ou en verre; Siphons à eaux gazeuses; Peaux de chamois pour le nettoyage; Fumivores à usage domestique; Boîtes à savon; Distributeurs de savon; Porte-savon; Soupières; Spatules [ustensiles de cuisine]; Services à épices; Porte-éponges; Éponges de ménage; Becs verseurs; Arroseurs; Seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; Dispositifs d'arrosage; Porte-blaireaux; Statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Paille de fer pour le nettoyage; Casseroles; Passoires; Filtres pour le ménage; Pailles pour boissons; Tendeurs de vêtements; Sucriers; Seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; Assiettes; Vaisselle; Hanaps; Aquariums d'appartement; Guipons; Pelles à tartes; Boules à thé; Boîtes à thé; Cosys pour théières; Boules à thé; Théières; Services à thé; Passe-thé; Récipients à isolation thermique pour aliments; Dispositifs pour maintenir en forme les cravates; Brosses de toilette; Nécessaires de toilette; Distributeurs de papier hygiénique; Supports pour papier hygiénique; Éponges de toilette; Ustensiles de toilette; Brosses à dents; Brosses à dents électriques; Porte-cure-dents; Cure-dents; Barres et anneaux porte-serviettes; Poubelles; Plateaux à usage domestique; Plateaux à usage domestique en papier; Dessous-de-plat [ustensiles de table]; Presse-pantalons; Urnes; Ustensiles de ménage; Bouteilles isolantes; Vases; Légumiers; Sorbetières; Fibres de silice vitrifiée non à usage textile; Gaufriers non électriques; Planches à laver; Cuves de lavage; Corbeilles à papier; Douches buccales; Arrosoirs; Dispositifs d'arrosage; Cireuses non électriques pour chaussures; Fouets non électriques à usage ménager; Bacs à fleurs; Tâte-vin [pipettes]; Déchets de laine pour le nettoyage; Objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre.
22 Poils d'animaux; Marquises en matières synthétiques; Auvents en matières textiles; Sacs [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l'emballage; Sacs de lavage de bonneterie; Sacs pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac; Sangles non métalliques pour la manutention de fardeaux; Liens non métalliques; Liens non métalliques à usage agricole; Sacs mortuaires; Paillons pour bouteilles; Harnais non métalliques pour la manutention de fardeaux; Toile d'aérage; Câbles non métalliques; Poils de chameau; Toile à voiles; Fibres de carbone à usage textile; Laine cardée; Cordes de remorquage de véhicules; Fibre de coco; Fibre de coco; Fibre de coco; Cocons; Laine peignée; Ficelle pour accrocher des photos ou des tableaux; Étoupe de coton; Déchets de coton [bourre] pour le rembourrage ou le capitonnage; Bâches de camouflage; Plumes de duvet; Édredon [plumes]; Fibres de spart; Plumes pour la literie; Plumes pour le rembourrage; Garcettes; Filets de pêche; Toisons [poils d'animaux]; Matières de rembourrage et de remplissage; Fibres de verre à usage textile; Herbes pour le rembourrage; Hamacs; Harnais non métalliques pour la manutention de fardeaux; Chanvre; Sangles de chanvre; Crins de cheval; Jute; Kapok; Rubans de stores vénitiens; Rubans de stores vénitiens; Liber; Linters; Sacs postaux; Parcs en filet pour la pisciculture; Filets; Filets de camouflage; Lacis; Stores d'extérieur en matières textiles; Matières d’emballage [rembourrage] ni en caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton; Paillons pour bouteilles; Cordes d'emballage; Ficelles d'emballage; Capitons ni en caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton; Fibres en matières plastiques à usage textile; Sennes coulissantes; Raphia; Fibres de ramie; Coton brut; Matières textiles fibreuses brutes; Lin brut [teillé]; Laine brute ou traitée; Soie brute; Échelles de corde; Cordes; Cordages non métalliques; Sacs [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l'emballage; Voiles [gréement]; Voiles pour ski à voile; Cordons de fenêtres à guillotine; Sciure de bois; Schappe [bourre]; Algues de mer pour le rembourrage; Liens de gerbes non métalliques; Tonte; Fleurets de soie; Schappe [bourre]; Sisal; Élingues non métalliques pour la manutention de fardeaux; Lacets [pièges]; Sangles non métalliques pour la manutention de fardeaux; Paille pour le rembourrage; Paillons pour bouteilles; Ficelles; Bandelettes pour attacher la vigne; Capitons ni en caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton; Bâches; Tentes; Fibres textiles; Fibres textiles; Fibres textiles; Fils non métalliques à emballer ou à attacher; Étoupe; Ficelle pour filets; Ficelle en papier; Laine de rembourrage [tapisserie]; Bâches de véhicules; Fibres de verre de silice à usage textile; Ouate à filtrer; Ouate pour le rembourrage ou le capitonnage; Ligneuls; Mèches de fouets; Copeaux de bois; Laine de bois; Flocon de laine; Bandes à lier non métalliques.
24 Tissus thermocollants; Bannières; Linge de bain autre que vêtements; Gants de toilette; Couvertures de lit; Literie [linge]; Jetés de lit; Couvertures de lit en papier; Linge de lit; Couvre-lits; Tapis de billards; Étamine de blutoir; Brocarts; Bougran; Étamine; Calicot; Canevas pour la tapisserie ou la broderie; Toiles à fromage; Tissu chenillé; Cheviottes [étoffes]; Étoffes; Serviettes pour le démaquillage; Dessous de carafes [linge de table]; Cotonnades; Revêtements de meubles en matières plastiques; Couvre-lits; Housses pour coussins; Housses de protection pour meubles; Crêpe [tissu]; Crépon; Embrasses en matières textiles; Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; Damas [étoffe]; Tissus à langer pour bébés; Linge ouvré; Basins; Portières [rideaux]; Droguet; Édredons [couvre-pieds de duvet]; Tissus élastiques; Spart [tissu]; Tissus; Tissus pour chaussures; Tissus étanches aux gaz pour ballons aérostatiques; Tissus imitant la peau d'animaux; Tissus à usage textile; Serviettes de toilette en matières textiles pour le visage; Feutre; Tissus en fibres de verre à usage textile; Tissus en fibres de verre à usage textile; Matières filtrantes [matières textiles]; Housses pour abattants de toilettes en tissu; Drapeaux non en papier; Flanelle [tissu]; Frise [étoffe]; Revêtements de meubles en matières plastiques; Housses en matières textiles pour meubles; Basins; Gaze [tissu]; Essuie-verres; Toiles gommées autres que pour la papeterie; Haire [étoffe]; Mouchoirs de poche en matières textiles; Coiffes de chapeaux; Toile de chanvre; Tissus de chanvre; Linge de maison; Jersey [tissu]; Tissus de jute; Tissus tricotés bouclés; Étiquettes en matières textiles; Lin [tissu]; Tissus pour la lingerie; Étoffes à doublure pour chaussures; Doublures [étoffes]; Housses de protection pour meubles; Marabout [étoffe]; Housses de matelas; Moleskine [tissu]; Moustiquaires; Rideaux; Non-tissés [textile]; Toiles cirées en tant que nappes; Taies d'oreillers; Couvre-oreillers; Sets de table non en papier; Matières plastiques [substituts du tissu]; Indienne; Blanchets pour l'imprimerie en matières textiles; Couvre-lits; Tissu de ramie; Tissu de rayonne; Flanelle de santé; Serviettes de table en tissu; Draps; Rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques; Linceuls; Tissus de soie; Tissus de soie pour patrons d'imprimerie; Doublures de sac de couchage; Nappes non en papier; Linge de table non en papier; Ronds de table non en papier; Serviettes de table en tissu; Chemins de table; Taffetas [tissu]; Tentures murales en matières textiles; Matières textiles; Coutil; Toile à matelas; Serviettes de toilette; Tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; Tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; Couvertures de voyage; Treillis [toile de chanvre]; Tulles; Tissu pour meubles; Velours; Tentures murales en matières textiles; Étoffes de laine; Étoffes de laine; Zéphyr [tissu].
25 Aubes; Tabliers [vêtements]; Lavallières; Culottes pour bébés; Bandanas [foulards]; Bonnets de bain; Caleçons de bain; Costumes de bain [maillots de bain]; Caleçons de bain; Peignoirs de bain; Sandales de bain; Souliers de bain; Costumes de plage; Chaussures de plage; Ceintures [habillement]; Bérets; Bavettes non en papier; Boas [tours de cou]; Camisoles; Bottes; Chaussures de sport; Tiges de bottes; Caleçons [courts]; Bretelles; Soutiens-gorge; Culottes; Cache-corset; Visières de casquettes; Casquettes; Chasubles; Vêtements; Vêtements de gymnastique; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements en cuir; Manteaux; Cols; Combinaisons [vêtements]; Corselets; Corsets; Manchettes [habillement]; Habillement pour cyclistes; Faux-cols; Robes; Peignoirs; Dessous-de-bras; Couvre-oreilles [habillement]; Espadrilles; Vestes de pêcheurs; Ferrures de chaussures; Chaussures de football; Chaussures de football; Chancelières non chauffées électriquement; Chaussures; Empeignes; Fourrures [vêtements]; Étoles [fourrures]; Gabardines [vêtements]; Guêtres; Serre-pantalons; Galoches; Jarretières; Gaines [sous-vêtements]; Gants [habillement]; Galoches; Souliers de gymnastique; Demi-bottes; Carcasses de chapeaux; Chapeaux; Bandeaux pour la tête [habillement]; Chapellerie; Talonnettes pour chaussures; Talonnettes pour les bas; Talons; Capuchons [vêtements]; Bonneterie; Premières; Vestes; Pulls; Robes-chasubles; Pull-overs; Culottes [sous-vêtements]; Tricots [vêtements]; Brodequins; Layettes; Jambières; Leggins [pantalons]; Jambières; Livrées; Manipules [liturgie]; Mantilles; Costumes de mascarade; Mitres [habillement]; Mitres [habillement]; Mitaines; Ceintures porte-monnaie [habillement]; Vêtements pour automobilistes; Cache-cols; Manchons [habillement]; Cache-cols; Cache-cols; Cravates; Antidérapants pour chaussures; Vêtements de dessus; Blouses; Pardessus; Pyjamas; Culottes [sous-vêtements]; Pantalons; Vêtements en papier; Chapeaux en papier [habillement]; Parkas; Pèlerines; Pelisses; Jupons; Robes-chasubles; Poches de vêtements; Pochettes [habillement]; Ponchos; Pull-overs; Pyjamas; Vêtements confectionnés; Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Sandales; Saris; Sarongs; Écharpes; Foulards; Foulards; Châles; Plastrons de chemises; Chemises; Empiècements de chemises; Souliers; Chemisettes; Bonnets de douche; Chaussures de ski; Gants de ski; Jupes; Jupes-shorts; Calottes; Masques pour dormir; Chaussons; Combinaisons [sous-vêtements]; Blouses; Chaussettes; Fixe-chaussettes; Semelles; Guêtres; Maillots de sport; Souliers de sport; Débardeurs de sport; Bas; Jarretelles; Crampons de chaussures de football; Vareuses; Costumes; Bretelles; Bas sudorifuges; Sous-vêtements absorbant la transpiration; Sous-vêtements absorbant la transpiration; Pull-overs; Costumes de bain [maillots de bain]; Body [justaucorps]; Tee-shirts; Collants; Bouts de chaussures; Toges; Pardessus; Hauts-de-forme; Pantalons; Serre-pantalons; Turbans; Sous-vêtements; Slips; Sous-vêtements; Uniformes; Valenki [bottes en feutre]; Voilettes; Gilets; Visières [chapellerie]; Gilets; Imperméables; Trépointes de chaussures; Combinaisons pour ski nautique; Guimpes [vêtements]; Sabots [chaussures]; Manchettes [habillement].
27 Gazon artificiel; Tapis pour automobiles; Tapis de bain; Carpettes; Tapis pour automobiles; Sous-tapis; Tentures murales décoratives, non en matières textiles; Paillassons; Revêtements de sol; Tapis de gymnastique; Tapis de gymnastique; Linoléum; Nattes; Nattes de corde tissée pour pistes de ski; Tapis antiglisse; Nattes de roseau; Carpettes; Papiers peints textiles; Revêtements de sols en vinyle; Papiers peints.
32 Eaux gazeuses; Boissons sans alcool à l'aloe vera; Apéritifs sans alcool; Bières; Cocktails à base de bière; Moût de bière; Jus de pomme gazéifié; Cocktails sans alcool; Essences pour la préparation de boissons; Extraits de houblon pour la fabrication de bière; Jus; Jus; Nectars de fruits; Bière de gingembre; Bière de gingembre; Moût de raisin; Boissons isotoniques; Kwas [boisson sans alcool]; Limonades; Eaux lithinées; Bière de malt; Moût de malt; Lait d'amandes [boisson]; Eaux minérales [boissons]; Moûts; Boissons sans alcool; Extraits de fruits sans alcool; Boissons à base de jus de fruits sans alcool; Boissons sans alcool à base de miel; Orgeat; Pastilles pour boissons gazeuses; Lait d'arachides [boisson sans alcool]; Poudres pour boissons gazeuses; Produits pour la fabrication des eaux gazeuses; Préparations pour faire des boissons; Préparations pour faire des liqueurs; Produits pour la fabrication des eaux minérales; Salsepareille [boisson sans alcool]; Eau de Seltz; Sorbets [boissons]; Smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés]; Sodas; Sorbets [boissons]; Boissons à base de soja, autres que succédanés de lait; Sirops pour boissons; Sirops pour limonades; Eaux de table; Jus de tomates [boissons]; Jus végétaux [boissons]; Eaux [boissons]; Boissons à base de petit-lait.
EN1 Cellulose (Acetate of -), unprocessed; Acetates [chemicals]; Acetic anhydride; Acetone; Acetylene; Acetylene tetrachloride; Acid proof chemical compositions; Acids; Acidulated water for recharging accumulators; Acidulated water for recharging batteries; Acrylic resins, unprocessed; Actinium; Activated carbon; Activated charcoal; Additives, chemical, to drilling muds; Additives, chemical, to fungicides; Additives, chemical, to insecticides; Additives, chemical, to motor fuel; Adhesive preparations for surgical bandages; Adhesives for billposting; Adhesives for industrial purposes; Adhesives for paperhanging; Adhesives for wallpaper; Adhesives for wall tiles; Agar-agar; Agglutinants for concrete; Agricultural chemicals, except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; Albumenized paper; Albumin [animal or vegetable, raw material]; Alcohol; Aldehydes; Alginates for industrial purposes; Alginates for the food industry; Alkalies; Alkaline-earth metals; Alkaline iodides for industrial purposes; Alkaline metals; Alkaloids; Alum; Alumina; Aluminium acetate; Aluminium alum; Aluminium chloride; Aluminium hydrate; Aluminium iodide; Aluminium silicate; Americium; Ammonia; Ammonia alum; Ammoniacal salts; Ammonia [volatile alkali] for industrial purposes; Ammonium aldehyde; Ammonium salts; Amyl acetate; Amyl alcohol; Anhydrides; Anhydrous ammonia; Animal albumen [raw material]; Animal carbon; Animal carbon preparations; Animal charcoal; Anthranilic acid; Anti-boil preparations for engine coolants; Anti-frothing solutions for accumulators; Anti-frothing solutions for batteries; Anti-incrustants; Anti-knock substances for internal combustion engines; Antimony; Antimony oxide; Antimony sulfide; Anti-sprouting preparations for vegetables; Antistatic preparations, other than for household purposes; Anti-tarnishing chemicals for windows; Argon; Arsenic; Arsenious acid; Artificial resins, unprocessed; Artificial sweeteners [chemical preparations]; Astatine; Automobile body fillers; Auxiliary fluids for use with abrasives; Bacterial preparations other than for medical and veterinary use; Bacteriological preparations for acetification; Bacteriological preparations other than for medical and veterinary use; Balm of gurjun [gurjon, gurjan] for making varnish; Barium; Barium compounds; Barium sulfate; Baryta; Baryta paper; Barytes; Bases [chemical preparations]; Basic gallate of bismuth; Bate for dressing skins; Baths for galvanizing; Bauxite; Beer-clarifying and preserving agents; Beer preserving agents; Bentonite; Benzene-based acids; Benzene derivatives; Benzoic acid; Benzoic sulfimide; Berkelium; Bicarbonate of soda for chemical purposes; Bichloride of tin; Bichromate of potassium; Bichromate of soda; Biochemical catalysts; Biological preparations, other than for medical or veterinary purposes; Biological tissue cultures other than for medical or veterinary purposes; Birdlime; Bismuth; Bismuth subnitrate for chemical purposes; Bleaching preparations [decolorants] for industrial purposes; Blood charcoal; Blueprint cloth; Blueprint paper; Blue vitriol; Bone charcoal; Borax; Boric acid for industrial purposes; Brazing fluxes; Brazing preparations; Brickwork preservatives, except paints and oils; Bromine for chemical purposes; By-products of the processing of cereals for industrial purposes; Caesium; Calcined soda; Calcium carbide; Calcium cyanamide [fertilizer]; Calcium salts; Californium; Camphor, for industrial purposes; Carbide; Car body fillers; Carbolineum for the protection of plants; Carbon; Carbonates; Carbon black for industrial purposes; Carbon disulfide; Carbon for filters; Carbonic acid; Carbonic hydrates; Carbon tetrachloride; Casein for industrial purposes; Casein for the food industry; Cassiopium [lutetium]; Catalysts; Catechu; Caustic alkali; Caustics for industrial purposes; Caustic soda for industrial purposes; Cellulose; Cellulose derivatives [chemicals]; Cellulose esters for industrial purposes; Cellulose ethers for industrial purposes; Cement for footwear; Cement for mending broken articles; Cement for pneumatic tires [tyres]; Cement [metallurgy]; Cement preservatives, except paints and oils; Cement-waterproofing chemicals, except paints; Ceramic compositions for sintering [granules and powders]; Ceramic glazings; Ceramic materials in particulate form, for use as filtering media; Cerium; Chemical additives for oils; Chemical additives to drilling muds; Chemical additives to fungicides; Chemical additives to insecticides; Chemical additives to motor fuel; Chemical condensation preparations; Chemical intensifiers for paper; Chemical intensifiers for rubber; Chemical preparations for analyses in laboratories, other than for medical or veterinary purposes; Chemical preparations for decarbonising engines; Chemical preparations for facilitating the alloying of metals; Chemical preparations for protection against wheat blight [smut]; Chemical preparations for scientific purposes, other than for medical or veterinary use; Chemical preparations for smoking meat; Chemical preparations for use in photography; Chemical preparations to prevent mildew; Chemical preparations to prevent wheat smut; Chemical reagents, other than for medical or veterinary purposes; Chemicals, except pigments, for the manufacture of enamel; Chemicals for the manufacture of paints; Chemicals for the manufacture of pigments; Chemicals for use in forestry, except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; Chemical substances for analyses in laboratories, other than for medical or veterinary purposes; Chemical substances for preserving foodstuffs; Chimney cleaners, chemical; China clay; China slip; Chlorates; Chlorides; Chlorine; Cholic acid.
2 Agglutinants for paints; Alizarine dyes; Aluminium paints; Aluminium powder for painting; Aniline dyes; Annatto [dyestuff]; Annotto [dyestuff]; Anti-corrosive bands; Anti-corrosive preparations; Anti-fouling paints; Anti-rust greases; Anti-rust oils; Anti-rust preparations for preservation; Anti-tarnishing preparations for metals; Asbestos paints; Auramine; Bactericidal paints; Badigeon; Binding preparations for paints; Bitumen varnish; Black japan; Bronze powder for painting; Bronzing lacquers; Canada balsam; Caramel [food colorant]; Carbon black [pigment]; Carbonyl [wood preservative]; Ceramic paints; Coatings for roofing felt [paints]; Coatings for tarred felt [paints]; Coatings [paints]; Cobalt oxide [colorant]; Cochineal carmine; Colorants; Colorants for beer; Colorants for beverages; Colorants for butter; Colorants for liqueurs; Coloring [colouring] wood; Copal; Copal varnish; Creosote for wood preservation; Distempers; Dyes; Dyestuffs; Dyewood; Dye-wood; Dyewood extracts; Enamel paints; Enamels for painting; Enamels [varnishes]; Engraving ink; Fireproof paints; Fixatives for watercolors; Fixatives for watercolors [watercolours]; Fixatives for watercolours; Fixatives [varnishes]; Food colorants; Food dyes; Gamboge for painting; Glazes [paints, lacquers]; Gum-lac; Gum resins; Indigo [colorant]; Ink for leather; Ink for skin-dressing; Ink [toner] for photocopiers; Lacquers; Lamp black [pigment]; Lime wash; Litharge; Malt caramel [food colorant]; Malt colorants; Marking ink for animals; Mastic [natural resin]; Metal foil for painters, decorators, printers and artists; Metals in powder form for painters, decorators, printers and artists; Minium; Mordants; Mordants for leather; Natural resins, raw; Oils for the preservation of wood; Orange lead; Paints; Paper for dyeing Easter eggs; Pigments; Preservative oils for wood; Primers; Printers' pastes [ink]; Printing compositions [ink]; Printing ink; Protective preparations for metals; Red lead; Repositionable paint patches; Saffron [colorant]; Sandarac; Shellac; Shoe dyes; Siccatives [drying agents] for paints; Sienna earth; Silver emulsions [pigments]; Silvering powders; Silver paste; Soot [colorant]; Stains for leather; Sumac for varnishes; Thickeners for paints; Thinners for lacquers; Thinners for paints; Titanium dioxide [pigment]; Toner cartridges, filled, for printers and photocopiers; Toners [ink] for photocopiers; Turmeric [colorant]; Turpentine [thinner for paints]; Undercoating for vehicle chassis; Undersealing for vehicle chassis; Varnishes; White lead; Whitewash; Wood coatings [paints]; Wood dyestuffs; Wood mordants; Wood preservatives; Wood stains; Yellowwood [colorant]; Zinc oxide [pigment].
3 Abrasive cloth; Abrasive cloth; Abrasive paper; Abrasives; Adhesives for affixing false eyelashes; Adhesives for affixing false hair; Adhesives for cosmetic purposes; After-shave lotions; Air fragrancing preparations; Almond milk for cosmetic purposes; Almond oil; Almond soap; Aloe vera preparations for cosmetic purposes; Alum stones [astringents]; Amber [perfume]; Ammonia [volatile alkali] [detergent]; Antiperspirant soap; Antiperspirants [toiletries]; Antistatic preparations for household purposes; Aromatics [essential oils]; Astringents for cosmetic purposes; Badian essence; Balms other than for medical purposes; Bases for flower perfumes; Bath preparations, not for medical purposes; Bath salts, not for medical purposes; Beard dyes; Beauty masks; Bergamot oil; Bleaching preparations [decolorants] for cosmetic purposes; Bleaching salts; Bleaching soda; Breath freshening sprays; Breath freshening strips; Cake flavorings [essential oils]; Cake flavourings [essential oils]; Cakes of soap; Cakes of toilet soap; Canned pressurized air for cleaning and dusting purposes; Carbides of metal [abrasives]; Cleaning chalk; Cleaning preparations; Cleansing milk for toilet purposes; Cloths impregnated with a detergent for cleaning; Cobblers' wax; Colorants for toilet purposes; Color-brightening chemicals for household purposes [laundry]; Color- [colour-] brightening chemicals for household purposes [laundry]; Color-removing preparations; Colour-brightening chemicals for household purposes [laundry]; Colour-removing preparations; Corundum [abrasive]; Cosmetic creams; Cosmetic dyes; Cosmetic kits; Cosmetic pencils; Cosmetic preparations for baths; Cosmetic preparations for eyelashes; Cosmetic preparations for skin care; Cosmetic preparations for slimming purposes; Cosmetics; Cosmetics for animals; Cotton sticks for cosmetic purposes; Cotton swabs for cosmetic purposes; Cotton wool for cosmetic purposes; Cream for whitening the skin; Creams for leather; Decorative transfers for cosmetic purposes; Degreasers other than for use in manufacturing processes; Dental bleaching gels; Dentifrices; Denture polishes; Deodorants for human beings or for animals; Deodorants for pets; Deodorant soap; Depilatories; Depilatory preparations; Depilatory wax; Detergents other than for use in manufacturing operations and for medical purposes; Diamantine [abrasive]; Disinfectant soap; Douching preparations for personal sanitary or deodorant purposes [toiletries]; Dry-cleaning preparations; Drying agents for dishwashing machines; Dry shampoos; Eau de Cologne; Emery; Emery cloth; Emery paper; Essential oils; Essential oils of cedarwood; Essential oils of citron; Essential oils of lemon; Ethereal essences; Ethereal oils; Extracts of flowers [perfumes]; Eyebrow cosmetics; Eyebrow pencils; Fabric softeners for laundry use; False eyelashes; False nails; Flavorings [flavourings] for beverages [essential oils]; Flavorings for beverages [essential oils]; Flavourings for beverages [essential oils]; Floor wax; Floor wax removers [scouring preparations]; Fumigation preparations [perfumes]; Furbishing preparations; Gaultheria oil; Geraniol; Glass cloth; Glass paper; Greases for cosmetic purposes; Grinding preparations; Hair colorants; Hair conditioners; Hair dyes; Hair lotions; Hair spray; Hair straightening preparations; Hair waving preparations; Heliotropine; Henna [cosmetic dye]; Hydrogen peroxide for cosmetic purposes; Incense; Ionone [perfumery]; Jasmine oil; Javelle water; Jewellers' rouge; Joss sticks; Lacquer-removing preparations; Laundry bleach; Laundry bleaching preparations; Laundry blueing; Laundry glaze; Laundry preparations; Laundry soaking preparations; Laundry starch; Laundry wax; Lavender oil; Lavender water; Leather bleaching preparations; Leather preservatives [polishes]; Lip glosses; Lipstick cases; Lipsticks; Lotions for cosmetic purposes; Make-up; Make-up powder; Make-up preparations; Make-up removing preparations; Mascara; Massage gels other than for medical purposes; Medicated soap; Mint essence [essential oil]; Mint for perfumery; Moustache wax; Mouthwashes, not for medical purposes; Musk [perfumery]; Mustache wax; Nail art stickers; Nail care preparations; Nail polish; Nail varnish; Neutralizers for permanent waving; Non-slipping liquids for floors; Non-slipping wax for floors; Oil of turpentine for degreasing; Oils for cleaning purposes; Oils for cosmetic purposes; Oils for perfumes and scents; Oils for toilet purposes; Paint stripping preparations; Parquet floor wax; Pastes for razor strops; Perfumery; Perfumes; Petroleum jelly for cosmetic purposes; Polish for furniture and flooring; Polishing creams; Polishing paper; Polishing preparations; Polishing rouge; Polishing stones; Polishing wax; Pomades for cosmetic purposes; Potassium hypochloride; Potpourris [fragrances]; Preparations for cleaning dentures; Preparations for soaking laundry; Preparations for unblocking drain pipes; Preparations to make shiny the leaves of plants; Preparations to make the leaves of plants shiny; Preservatives for leather [polishes]; Pumice stone; Quillaia bark for washing; Rose oil; Rust removing preparations; Sachets for perfuming linen; Safrol; Sandcloth; Sandpaper; Scale removing preparations for household purposes; Scented water; Scented wood; Scouring solutions; Shampoos; Shampoos for pets; Sharpening preparations; Shaving preparations; Shaving soap; Shaving stones [astringents]; Shining preparations [polish]; Shoe cream; Shoemakers' wax; Shoe polish; Shoe wax; Silicon carbide [abrasive]; Skin whitening creams; Smoothing preparations [starching]; Smoothing stones; Soap; Soap for brightening textile; Soap for foot perspiration; Soda lye; Stain removers; Starch for laundry purposes; Starch glaze for laundry purposes; Sunscreen preparations; Sun-tanning preparations [cosmetics]; Tailors' wax; Talcum powder, for toilet use; Terpenes [essential oils]; Tissues impregnated with cosmetic lotions; Tissues impregnated with make-up removing preparations; Toiletries; Toilet water; Tripoli stone for polishing; Turpentine, for degreasing; Varnish-removing preparations; Volatile alkali [ammonia] [detergent]; Volcanic ash for cleaning; Wallpaper cleaning preparations; Washing soda, for cleaning; Waving preparations for the hair; Waxes for leather; Whiting; Windscreen cleaning liquids; Windshield cleaning liquids.
4 Additives, non-chemical, to motor-fuel; Alcohol [fuel]; Anthracite; Beeswax; Belting wax; Benzene; Benzine; Benzol; Blocks of peat [fuel]; Bone oil for industrial purposes; Candles; Carburants; Carnauba wax; Castor oil for industrial purposes; Ceresine; Charcoal [fuel]; Christmas tree candles; Coal; Coal briquettes; Coal dust [fuel]; Coal naphtha; Coal tar oil; Coke; Combustible briquettes; Combustible oil; Cutting fluids; Diesel oil; Dust absorbing compositions; Dust binding compositions for sweeping; Dust laying compositions; Dust removing preparations; Electrical energy; Ethanol [fuel]; Firelighters; Fish oil, not edible; Fuel; Fuel gas; Fuel oil; Fuel with an alcoholic base; Gas for lighting; Gas oil; Gasoline; Grease for arms [weapons]; Grease for belts; Grease for footwear; Grease for leather; Illuminating grease; Illuminating wax; Industrial grease; Industrial wax; Kerosene; Lamp wicks; Lanolin; Lighting fuel; Lignite; Ligroin; Lubricants; Lubricating graphite; Lubricating grease; Mazut; Methylated spirit; Mineral fuel; Moistening oil; Motor fuel; Motor oil; Naphtha; Nightlights [candles]; Non-slipping preparations for belts; Oil for the preservation of leather; Oil for the preservation of masonry; Oil-gas; Oils for paints; Oils for releasing form work [building]; Oleine; Ozocerite [ozokerite]; Paper spills for lighting; Paraffin; Peat briquettes [fuel]; Peat [fuel]; Perfumed candles; Petrol; Petroleum ether; Petroleum jelly for industrial purposes; Petroleum, raw or refined; Preservatives for leather [oils and greases]; Producer gas; Rape oil for industrial purposes; Solidified gases [fuel]; Solidified gas [fuel]; Soya bean oil preparations for non-stick treatment of cooking utensils; Stearine; Sunflower oil for industrial purposes; Tallow; Tapers; Textile oil; Tinder; Vaporized fuel mixtures; Wax [raw material]; Wicks for candles; Wood briquettes; Wood spills for lighting; Wool grease; Xylene; Xylol.
6 Advertisement columns of metal; Alloys of common metal; Aluminium; Aluminium foil; Aluminium wire; Anchor plates; Anchors; Angle irons; Anti-friction metal; Anvils; Anvils [portable]; Arbours [structures of metal]; Armored doors of metal; Armor-plating; Armoured doors of metal; Armour-plating; Aviaries of metal [structures]; Badges of metal for vehicles; Balls of steel; Bands of metal for tying-up purposes; Barbed wire; Barrel hoops of metal; Barrels of metal; Bars for metal railings; Baskets of metal; Bathtub grab bars of metal; Beacons of metal, non-luminous; Beak-irons [bick-irons]; Bed casters of metal; Bells; Bells for animals; Belts of metal for handling loads; Belt stretchers of metal; Beryllium [glucinium]; Bicycle parking installations of metal; Binding screws of metal for cables; Bindings of metal; Binding thread of metal for agricultural purposes; Bins of metal; Bird baths [structures of metal]; Blooms [metallurgy]; Bolts, flat; Booths of metal for spraying paint; Bottle caps of metal; Bottle closures of metal; Bottle fasteners of metal; Bottles [metal containers] for compressed gas or liquid air; Boxes of common metal; Box fasteners of metal; Braces of metal for handling loads; Braces of metal for load handling; Brackets of metal for building; Brads; Branching pipes of metal; Brass, unwrought or semi-wrought; Brazing alloys; Bronze; Bronzes for tombstones; Bronzes [works of art]; Broom handles of metal; Buckles of common metal [hardware]; Building boards of metal; Building materials of metal; Building or furniture fittings of nickel-silver; Building panels of metal; Buildings of metal; Buildings, transportable, of metal; Bungs of metal; Busts of common metal; Cabanas of metal; Cable joints of metal, non-electric; Cable linkages of metal, non-electric; Cables of metal, non-electric; Cadmium; Capsules of metal for bottles; Casement windows of metal; Cashboxes of metal; Casings of metal for oilwells; Casks of metal; Cask stands of metal; Cast iron, unwrought or semi-wrought; Cast steel; Cattle chains; Ceilings of metal; Celtium [hafnium]; Cermets; Chains of metal; Chests of metal; Chests of metal for food; Chicken-houses of metal; Chill-molds [foundry]; Chimney cowls of metal; Chimney pots of metal; Chimney shafts of metal; Chimneys of metal; Chrome iron; Chrome ores; Chromium; Cladding of metal for construction and building; Clips of metal for cables and pipes; Closures of metal for containers; Clothes hooks of metal; Cobalt, raw; Collars of metal for fastening pipes; Common metals, unwrought or semi-wrought; Containers of metal for compressed gas or liquid air; Containers of metal for liquid fuel; Containers of metal for storing acids; Containers of metal [storage, transport]; Copper rings; Copper, unwrought or semi-wrought; Copper wire, not insulated; Cornices of metal; Cotter pins of metal; Couplings of metal for chains; Crampons [climbing irons]; Crampons of metal [cramps]; Cramps of metal [crampons]; Crash barriers of metal for roads; Diving boards of metal; Door bells of metal, non-electric; Door bolts of metal; Door casings of metal; Door closers, non-electric; Door fittings of metal; Door frames of metal; Door handles of metal; Door knockers of metal; Door openers, non-electric; Door panels of metal; Door scrapers; Doors of metal; Door springs, non-electric; Door stops of metal; Drain pipes of metal; Drain traps [valves] of metal; Duckboards of metal; Ducts and pipes of metal for central heating installations; Ducts of metal, for central heating installations; Ducts of metal for ventilating and air conditioning installations; Elbows of metal for pipes; Enclosures of metal for tombs; Eye bolts; Fences of metal; Ferrotitanium; Ferrules of metal; Ferrules of metal for handles; Ferrules of metal for walking sticks; Figurines [statuettes] of common metal; Filings of metal; Firedogs [andirons]; Fish plates [rails]; Fittings of metal for beds; Fittings of metal for building; Fittings of metal for coffins; Fittings of metal for compressed air ducts; Fittings of metal for furniture; Fittings of metal for windows; Flanges of metal [collars]; Flashing of metal, for building; Floating containers of metal; Floating docks of metal, for mooring boats; Floors of metal; Floor tiles of metal; Foils of metal for wrapping and packaging; Foot scrapers; Foundry molds [moulds] of metal; Frames of metal for building; Framework of metal for building; Furnace fireguards of metal; Furniture casters of metal; Galena [ore]; Gates of metal; Gate stops of metal; Germanium; German silver; Girders of metal; Glucinium [beryllium]; Gold solder; Gratings of metal; Grave slabs of metal; Grease nipples; Greenhouse frames of metal; Greenhouses of metal, transportable; Grilles of metal; Guard rails of metal; Gutter pipes of metal; Hafnium [celtium]; Handling pallets of metal; Hardware of metal, small; Harness of metal for handling loads; Harness of metal for load handling; Hinges of metal; Hooks for slate [metal hardware]; Hooks [metal hardware]; Hooks of metal for clothes rails; Hoop iron; Hoop steel; Hoppers of metal, non-mechanical; Horseshoe nails; House numbers of metal, non-luminous; Ice moulds of metal; Identification bracelets of metal; Identity plates of metal; Indium; Ingots of common metal; Insect screens of metal; Ironmongery; Iron ores; Iron slabs; Iron strip; Iron, unwrought or semi-wrought; Iron wire; Ironwork for doors; Ironwork for windows; Jalousies of metal; Jets of metal; Joists of metal; Junctions of metal for pipes; Keys; Knife handles of metal; Knobs of metal; Ladders of metal; Latch bars of metal; Latches of metal; Laths of metal; Latticework of metal; Lead seals; Lead, unwrought or semi-wrought; Letter boxes of metal; Letters and numerals of common metal, except type; Limonite; Linings of metal [building]; Lintels of metal; Loading gauge rods, of metal, for railway waggons; Loading gauge rods, of metal, for railway wagons; Loading pallets of metal; Lock bolts; Locks of metal for bags; Locks of metal for vehicles; Locks of metal, other than electric; Machine belt fasteners of metal; Magnesium; Manganese; Manhole covers of metal; Manifolds of metal for pipelines; Masts of metal; Materials of metal for funicular railway permanent ways; Meat safes of metal; Memorial plaques of metal; Memorial plates of metal; Metal cages for wild animals; Metals in powder form; Mobile boarding stairs of metal for passengers; Moldings of metal for cornices; Molybdenum; Molybdenum iron; Monuments of bronze for tombs; Monuments of metal; Monuments of metal for tombs; Mooring bollards of metal; Mooring buoys of metal; Mouldings of metal for cornices; Nails; Nickel; Nickel-silver; Niobium; Nozzles of metal; Numberplates of metal; Nuts of metal; Ores of metal; Outdoor blinds of metal; Packaging containers of metal; Padlocks; Paint spraying booths of metal; Palings of metal; Partitions of metal; Paving blocks of metal; Paving slabs of metal; Pegs of metal; Penstock pipes of metal; Pigsties of metal; Pilings of metal; Pillars of metal for buildings; Pins [hardware]; Pipe muffs of metal; Pipes of metal; Pipes of metal, for central heating installations; Pipework of metal; Pitons of metal; Platforms, prefabricated, of metal; Plugs of metal; Poles of metal; Poles of metal for power lines; Porches of metal [building]; Posts of metal; Posts of metal for power lines; Pot hooks of metal; Prefabricated houses [kits] of metal; Preserve tins; Preserving boxes of metal; Props of metal; Pulleys of metal, other than for machines; Pyrophoric metals; Railroad ties of metal; Rails of metal; Railway material of metal; Railway points; Railway sleepers of metal; Railway switches; Reels of metal, non-mechanical, for flexible hoses; Refractory construction materials of metal; Registration plates of metal; Reinforcing materials of metal for building; Reinforcing materials, of metal, for concrete; Reinforcing materials of metal for machine belts; Reinforcing materials of metal for pipes; Reservoirs of metal; Rings of common metal for keys; Rings of metal; Rivets of metal; Rocket launching platforms of metal; Rods of metal for brazing; Rods of metal for brazing and welding; Rods of metal for welding; Roller blinds of steel; Roof coverings of metal; Roof flashing of metal; Roof gutters of metal; Roofing of metal; Roofing of metal, incorporating solar cells; Roofing tiles of metal; Ropes of metal; Rope thimbles of metal; Runners of metal for sliding doors; Safes [strong boxes]; Safety cashboxes; Safety chains of metal; Sash fasteners of metal for windows; Sash pulleys; Scaffolding of metal; Screw rings; Screws of metal; Screw tops of metal for bottles; Scythe handles of metal; Sealing caps of metal; Sealing caps of metal for bottles; Sheaf binders of metal; Sheet piles of metal; Sheets and plates of metal; Shims; Shuttering of metal for concrete; Shutters of metal; Signalling panels, non-luminous and non-mechanical, of metal; Signboards of metal; Signs, non-luminous and non-mechanical, of metal; Signs, non-luminous and non-mechanical, of metal, for roads; Silicon iron; Sills of metal; Silos of metal; Silver-plated tin alloys; Silver solder; Skating rinks [structures of metal]; Slabs of metal for building; Sleeves [metal hardware]; Slings of metal for handling loads; Soldering wire of metal; Spring locks; Springs [metal hardware]; Spurs; Stables of metal; Staircases of metal; Stair treads [steps] of metal; Statues of common metal; Statuettes of common metal; Steel alloys; Steel buildings; Steel masts; Steel pipes; Steel sheets; Steel strip; Steel tubes; Steel, unwrought or semi-wrought; Steel wire; Steps [ladders] of metal; Step stools of metal; Stop collars of metal; Stops of metal; Strap-hinges of metal; Straps of metal for handling loads; Straps of metal for load handling; Street gutters of metal; Stretchers for iron bands [tension links]; Stretchers for metal bands [tension links]; Stringers [parts of staircases] of metal; Swimming pools [metal structures]; Tacks [nails]; Tanks of metal; Tantalum [metal]; Taps for casks of metal; Telegraph posts of metal; Telephone booths of metal; Telephone boxes of metal; Telpher cables; Tension links; Tent pegs of metal; Thread of metal for tying-up purposes; Tie plates; Tile floorings of metal; Tiles of metal for building; Tin; Tin cans; Tinfoil; Tinplate; Tinplate packings; Titanium; Titanium iron; Tombac; Tomb slabs of metal; Tombs of metal; Tombstone plaques of metal; Tombstone stelae of metal; Tool boxes of metal, empty; Tool chests of metal, empty; Tool handles of metal; Towel dispensers, fixed, of metal; Transport pallets of metal; Traps for wild animals; Trays of metal; Tree protectors of metal; Trellis of metal; Troughs of metal for mixing mortar; Tubbing of metal; Tubes of metal; Tungsten; Tungsten iron; Turnstiles of metal; Turntables [railways]; Valves of metal, other than parts of machines; Vanadium; Vats of metal; Vaults of metal [burial]; Vice benches of metal; Vice claws of metal; Wainscotting of metal; Wall claddings of metal [building]; Wall linings of metal [building]; Wall plugs of metal; Wall tiles of metal; Washers of metal; Water-pipes of metal; Water-pipe valves of metal; Weather- or wind-vanes of metal; Weather vanes of metal; Wheel clamps [boots]; White metal; Wind-driven bird-repelling devices made of metal; Winding spools of metal, non-mechanical, for flexible hoses; Window casement bolts; Window closers, non-electric; Window fasteners of metal; Window frames of metal; Window openers, non-electric; Window pulleys; Windows of metal; Window stops of metal; Wind vanes of metal; Wire cloth; Wire gauze; Wire of common metal; Wire of common metal alloys, except fuse wire; Wire rope; Wire stretchers [tension links]; Works of art of common metal; Wrapping or binding bands of metal; Zinc; Zirconium.
7 3D printers; Acetylene cleaning apparatus; Adhesive bands for pulleys; Adhesive tape dispensers [machines]; Aerating pumps for aquaria; Aerocondensers; Aeronautical engines; Aeroplane engines; Agitators; Agricultural elevators; Agricultural implements other than hand-operated; Agricultural machines; Air brushes for applying colour; Air condensers; Air cushion devices for moving loads; Air pumps [garage installations]; Air suction machines; Alternators; Anti-friction bearings for machines; Anti-friction pads for machines; Anti-pollution devices for motors and engines; Apparatus for aerating beverages; Apparatus for aerating water; Apparatus for drawing up beer under pressure; Apparatus for dressing; Apparatus for machining; Aprons [parts of machines]; Atomisers [machines]; Automatic grapnels for marine purposes; Axles for machines; Ball-bearings; Ball rings for bearings; Basket presses; Bearing brackets for machines; Bearings [parts of machines]; Beaters, electric; Beating machines; Beer pumps; Bellows [parts of machines]; Belt conveyors; Belts for conveyors; Belts for machines; Bending machines; Beverage preparation machines, electromechanical; Bicycle assembling machines; Bicycle dynamos; Binding apparatus for hay; Bitumen making machines; Blade holders [parts of machines]; Blade sharpening [stropping] machines; Blades [parts of machines]; Blenders, electric, for household purposes; Blowing machines; Blowing machines for the compression, exhaustion and transport of gases; Blowing machines for the compression, sucking and carrying of grain; Blowing machines or fans for the compression, sucking and carrying of grain; Bobbins for weaving looms; Boiler tubes [parts of machines]; Bookbinding apparatus and machines for industrial purposes; Bottle capping machines; Bottle filling machines; Bottle sealing machines; Bottle stoppering machines; Bottle washing machines; Boxes for matrices [printing]; Braiding machines; Brake linings other than for vehicles; Brake pads other than for vehicles; Brake segments other than for vehicles; Brake shoes other than for vehicles; Bread cutting machines; Brewing machines; Brushes, electrically operated [parts of machines]; Brushes [parts of machines]; Bulldozers; Butter machines; Calenders; Can openers, electric; Capstans; Carbon brushes [electricity]; Carburetter feeders; Carburetters; Card clothing [parts of carding machines]; Carding machines; Carriage aprons; Carriages for knitting machines; Cartridges for filtering machines; Catalytic converters; Central vacuum cleaning installations; Centrifugal machines; Centrifugal mills; Centrifugal pumps; Centrifuges [machines]; Chaff cutter blades; Chaff cutters; Chain saws; Chisels for machines; Chucks [parts of machines]; Churns; Cigarette machines for industrial purposes; Cinder sifters [machines]; Clack valves [parts of machines]; Cleaning appliances utilizing steam; Clippers [machines]; Clutches other than for land vehicles; Coal-cutting machines; Coffee grinders, other than hand-operated; Coin-operated washing machines; Colour-washing machines; Compressed air engines; Compressed air guns for the extrusion of mastics; Compressed air machines; Compressed air pumps; Compressors for refrigerators; Compressors [machines]; Concrete mixers [machines]; Condensing installations; Connecting rods for machines, motors and engines; Control cables for machines, engines or motors; Control mechanisms for machines, engines or motors; Converters for steelworks; Conveyors [machines]; Cord making machines; Corn and grain husking machines; Corn husking machines; Couplings other than for land vehicles; Cowlings [parts of machines]; Cranes [lifting and hoisting apparatus]; Crankcases for machines, motors and engines; Crank shafts; Cranks [parts of machines]; Cream/milk separators; Crushers for kitchen use, electric; Crushing machines; Cultivators [machines]; Current generators; Curtain drawing devices, electrically operated; Cutters [machines]; Cutting blow pipes, gas-operated; Cutting machines; Cylinder heads for engines; Cylinders for machines; Cylinders for motors and engines; Dairy machines; Darning machines; Dashpot plungers [parts of machines]; De-aerators for feedwater; Degreasers [machines]; Derricks; Die-cutting and tapping machines; Die-stamping machines; Diggers [machines]; Dishwashers; Disintegrators; Distribution machines, automatic; Ditchers [ploughs]; Dividing machines; Door closers, electric; Door closers, hydraulic; Door closers, pneumatic; Door openers, electric; Door openers, hydraulic; Door openers, pneumatic; Drainage machines; Drain cocks; Drill chucks [parts of machines]; Drilling bits [parts of machines]; Drilling heads [parts of machines]; Drilling machines; Drilling rigs, floating or non-floating; Driving chains other than for land vehicles; Driving motors other than for land vehicles; Drums [parts of machines]; Dust exhausting installations for cleaning purposes; Dust removing installations for cleaning purposes; Dyeing machines; Dynamo belts; Dynamo brushes; Dynamos; Earth moving machines; Ejectors; Electrical apparatus for sealing plastics [packaging]; Electric arc cutting apparatus; Electric arc welding apparatus; Electric hammers; Electric hand drills; Electric welding apparatus; Electrodes for welding machines; Electromechanical machines for chemical industry; Electroplating machines; Elevating apparatus; Elevator belts; Elevator chains [parts of machines]; Elevator operating apparatus; Elevators [lifts]; Embossing machines; Emergency power generators; Engine mounts other than for land vehicles; Engines for air cushion vehicles; Engines for boats; Engines, other than for land vehicles; Engraving machines; Escalators; Excavators; Expansion tanks [parts of machines]; Extractors for mines; Fans for motors and engines; Fans for the compression, sucking and carrying of grain; Feeders [parts of machines]; Feeding apparatus for engine boilers; Filling machines; Filtering machines; Filter presses; Filters for cleaning cooling air, for engines; Finishing machines; Fittings for engine boilers; Fleshing machines; Flour mill machines; Flues for engine boilers; Fodder presses; Food preparation machines, electromechanical; Food processors, electric; Forge bellows; Foundry machines; Freewheels other than for land vehicles; Friezing machines; Fruit presses, electric, for household purposes; Fuel conversion apparatus for internal combustion engines; Fuel dispensing pumps for service stations; Fuel economisers for motors and engines; Galvanizing machines; Garbage disposals; Garbage [waste] disposals; Gas-operated blow torches; Gear boxes other than for land vehicles; Gears for weaving looms; Gears, other than for land vehicles; Generators of electricity; Glass-working machines; Glaziers' diamonds [parts of machines]; Glue guns, electric; Grain husking machines; Grain separators; Grating machines for vegetables; Grease boxes [parts of machines]; Grease rings [parts of machines]; Grinding machines; Grindstones [parts of machines]; Guards [parts of machines]; Guides for machines; Guns [tools using explosives]; Hair clipping machines for animals; Hair cutting machines for animals; Hammers [parts of machines]; Hand-held tools, other than hand-operated; Handling apparatus for loading and unloading; Handling machines, automatic [manipulators]; Hangers [parts of machines]; Harrows; Harvesting machines; Haulage apparatus [mining]; Heat exchangers [parts of machines]; Hemming machines; High pressure washers; Hoists; Holding devices for machine tools; Hoods [parts of machines]; Hoppers [mechanical discharging]; Hosiery looms; Housings [parts of machines]; Hydraulic controls for machines, motors and engines; Hydraulic engines and motors; Hydraulic turbines; Igniting devices for internal combustion engines; Igniting magnetos; Incubators for eggs; Injectors for engines; Inking apparatus for printing machines; Ironing machines; Jacks [machines]; Jet engines other than for land vehicles; Joints [parts of engines]; Journal boxes [parts of machines]; Journals [parts of machines]; Kick starters for motorcycles; Kitchen grinders, electric; Kitchen machines, electric; Kneading machines; Knitting machines; Knives, electric; Knives for mowing machines; Knives [parts of machines]; Labellers [machines]; Motors, other than for land vehicles; Moulding machines; Moulds [parts of machines]; Moving pavements [sidewalks]; Moving staircases [escalators]; Mowing and reaping machines; Mud catchers and collectors [machines]; Mufflers for motors and engines; Net hauling machines [fishing]; Notchers [machine tools]; Nut-tapping machines; Oil refining machines; Ore treating machines; Packaging machines; Packing machines; Painting machines; Paper feeders [printing]; Paper machines; Papermaking machines; Paring machines; Parquet wax-polishers, electric; Pedal drives for sewing machines; Peeling machines; Pepper mills other than hand-operated; Piston rings; Piston segments; Pistons for cylinders; Pistons for engines; Pistons [parts of machines or engines]; Planing machines; Ploughs; Ploughshares; Plunger pistons; Pneumatic controls for machines, motors and engines; Pneumatic hammers; Pneumatic jacks; Pneumatic transporters; Pneumatic tube conveyors; Potters' wheels; Power hammers; Presses [machines for industrial purposes]; Pressure reducers [parts of machines]; Pressure regulators [parts of machines]; Pressure valves [parts of machines]; Printing cylinders; Printing machines; Printing machines for use on sheet metal; Printing plates; Printing presses; Printing rollers for machines; Propulsion mechanisms other than for land vehicles; Puddling machines; Pulleys; Pulleys [parts of machines]; Pulverisers [machines]; Pump diaphragms; Pumps for heating installations; Pumps [machines]; Pumps [parts of machines, engines or motors]; Punches for punching machines; Punching machines; Rack and pinion jacks; Racket stringing machines; Rail-laying machines; Railroad constructing machines; Rakes for raking machines; Raking machines; Rammers [machines]; Rams [machines]; Reapers; Reapers and binders; Reapers and threshers; Reduction gears other than for land vehicles; Reeling apparatus, mechanical; Reels for weaving looms; Reels, mechanical, for flexible hoses; Reels [parts of machines]; Regulators [parts of machines]; Rinsing machines; Riveting machines; Road building machines; Road making machines; Road rollers; Road sweeping machines [self-propelled]; Robots [machines]; Roller bearings; Roller bridges; Rolling mill cylinders; Rolling mills; Rotary printing presses; Rotary steam presses, portable, for fabrics; Satinizing machines; Sausage machines; Saw benches [parts of machines]; Saw blades [parts of machines]; Saws [machines]; Scale collectors for machine boilers; Scissors, electric; Sealing joints [parts of engines]; Sealing machines for industrial purposes; Self-oiling bearings; Self-regulating fuel pumps; Separators; Sewage pulverisers; Sewage pulverizers; Sewing machines; Shaft couplings [machines]; Sharpening machines; Sharpening wheels [parts of machines]; Sheaf-binding machines; Shearing machines for animals; Shears, electric; Shock absorber plungers [parts of machines]; Shoe lasts [parts of machines]; Shoe polishers, electric; Shovels, mechanical; Shredders [machines] for industrial use; Shuttles [parts of machines]; Sidewalks [moving pavements]; Sieves [machines or parts of machines]; Sifters; Sifting installations; Sifting machines; Silencers for motors and engines; Sizing machines; Slide rests [parts of machines]; Sliders for knitting machines; Slides for knitting machines; Smoothing presses; Snow ploughs; Soldering apparatus, electric; Soldering apparatus, gas-operated; Soldering blow pipes, gas-operated; Soldering irons, electric; Soldering irons, gas-operated; Soldering lamps; Sorting machines for industry; Sowers [machines]; Speed governors for machines, engines and motors; Spin driers [not heated]; Spinning frames; Spinning machines; Spinning wheels; Spray guns for paint; Spraying machines; Springs [parts of machines]; Stalk separators [machines]; Stamping machines; Stands for machines; Starters for motors and engines; Stators [parts of machines]; Steam condensers [parts of machines]; Steam engine boilers; Steam engines; Steam/oil separators; Steamrollers; Steam traps; Stereotype machines; Stitching machines; Stone-working machines; Straw [chaff] cutters; Stropping machines; Stuffing boxes [parts of machines]; Suction cups for milking machines; Suction machines for industrial purposes; Superchargers; Superheaters; Swaging machines; Tables for machines; Tambours for embroidery machines; Taps [parts of machines, engines or motors]; Tarring machines; Teat cups for milking machines; Teat cups [suction cups] for milking machines; Tedding machines; Thermic lances [machines]; Threading machines; Threshing machines; Tilt hammers; Tin openers, electric; Tobacco processing machines; Tools [parts of machines]; Torque converters other than for land vehicles; Transmission chains other than for land vehicles; Transmissions for machines; Transmission shafts, other than for land vehicles; Transmissions, other than for land vehicles; Trash compacting machines; Trimming machines; Truck lifts; Trueing machines; Trussing apparatus for hay; Tube conveyors, pneumatic; Turbines other than for land vehicles; Turbocompressors; Turf removing ploughs; Tympans [parts of printing presses]; Typecasting machines; Type-setting machines [photocomposition]; Type-setting machines [printing]; Typographic machines; Typographic presses; Universal joints [Cardan joints]; Vacuum cleaner attachments for disseminating perfumes and disinfectants; Vacuum cleaner bags; Vacuum cleaner hoses; Vacuum cleaners; Vacuum pumps [machines]; Valves [parts of machines]; Vehicle washing installations; Vending machines; Vibrators [machines] for industrial use; Vulcanisation apparatus; Waggon lifts; Washing apparatus; Washing installations for vehicles; Washing machines [laundry]; Waste compacting machines; Waste disposals; Waste disposers [machines]; Water heaters [parts of machines]; Water separators; Weeding machines; Welding apparatus, gas-operated; Welding machines, electric; Whisks, electric, for household purposes; Whitewashing machines; Winches; Window closers, electric; Window closers, hydraulic; Window closers, pneumatic; Window openers, electric; Window openers, hydraulic; Window openers, pneumatic; Wind turbines; Wine presses; Winnowers; Woodworking machines; Wrapping machines; Wringing machines for laundry.
8 Abrading instruments [hand instruments]; Adzes [tools]; Agricultural implements, hand-operated; Air pumps, hand-operated; Annular screw plates; Apparatus for destroying plant parasites, hand-operated; Apparatus for tattooing; Augers [hand tools]; Awls; Axes; Bayonets; Beard clippers; Bench vices [hand implements]; Bill-hooks; Bits [hand tools]; Bits [parts of hand tools]; Blades for planes; Blades [hand tools]; Blade sharpening instruments; Blades [weapons]; Bludgeons; Border shears; Borers; Bow saws; Braiders [hand tools]; Branding irons; Breast drills; Budding knives; Bushhammers; Can openers, non-electric; Carpenters' augers; Cattle marking tools; Cattle shearers; Caulking irons; Centre punches [hand tools]; Ceramic knives; Cheese slicers, non-electric; Chisels; Choppers [knives]; Clamps for carpenters or coopers; Cleavers; Crimping irons; Crow bars; Curling tongs; Cuticle nippers; Cuticle tweezers; Cutlery; Cutter bars [hand tools]; Cutters; Cutting tools [hand tools]; Daggers; Depilation appliances, electric and non-electric; Dies [hand tools]; Diggers [hand tools]; Ditchers [hand tools]; Drawing knives; Draw wires [hand tools]; Drill holders [hand tools]; Drills; Ear-piercing apparatus; Earth rammers [hand tools]; Edge tools [hand tools]; Egg slicers, non-electric; Embossers [hand tools]; Emery files; Emery grinding wheels; Engraving needles; Expanders [hand tools]; Extension pieces for braces for screw taps; Eyelash curlers; Farriers' knives; Files [tools]; Fingernail polishers, electric or non-electric; Fire irons; Fireplace bellows [hand tools]; Fish tapes [hand tools]; Flat irons; Fleshing knives [hand tools]; Forks; Foundry ladles [hand tools]; Frames for handsaws; Fruit pickers [hand tools]; Fullers [hand tools]; Fulling tools [hand tools]; Garden tools, hand-operated; Gimlets [hand tools]; Glaziers' diamonds [parts of hand tools]; Glazing irons; Goffering irons; Gouges [hand tools]; Grafting tools [hand tools]; Graving tools [hand tools]; Grindstones [hand tools]; Guns, hand-operated, for the extrusion of mastics; Guns [hand tools]; Hackles [hand tools]; Hainault scythes; Hair clippers for animals [hand instruments]; Hair clippers for personal use, electric and non-electric; Hair-removing tweezers; Hammers [hand tools]; Hand drills [hand tools]; Hand implements for hair curling; Hand pumps; Hand tools, hand-operated; Harpoons; Harpoons for fishing; Hatchets; Hobby knives [scalpels]; Hoes [hand tools]; Holing axes; Hollowing bits [parts of hand tools]; Hoop cutters [hand tools]; Hunting knives; Ice picks; Implements for decanting liquids [hand tools]; Insecticide atomizers [hand tools]; Insecticide sprayers [hand tools]; Insecticide vaporizers [hand tools]; Instruments and tools for skinning animals; Instruments for punching tickets; Irons [non-electric hand tools]; Jig-saws; Knife steels; Knives; Knuckle dusters; Ladles for wine; Ladles [hand tools]; Lasts [shoemakers' hand tools]; Lawn clippers [hand instruments]; Leather strops; Levers; Lifting jacks, hand-operated; Livestock marking tools; Machetes; Mallets [hand instruments]; Manicure sets; Manicure sets, electric; Marline spikes; Masons' hammers; Mattocks; Meat choppers [hand tools]; Metal band stretchers [hand tools]; Metal wire stretchers [hand tools]; Milling cutters [hand tools]; Mincing knives [hand tools]; Mitre [miter (Am.)] boxes [hand tools]; Molding irons; Money scoops; Mortars for pounding; Mortise axes; Mortise chisels; Moulding irons; Nail buffers, electric or non-electric; Nail clippers, electric or non-electric; Nail drawers [hand tools]; Nail extractors; Nail files; Nail files, electric; Nail nippers; Nail punches; Needle files; Needle-threaders; Nippers; Non-electric caulking guns; Numbering punches; Nutcrackers; Oyster openers; Palette knives; Paring irons [hand tools]; Paring knives; Pedicure sets; Penknives; Perforating tools [hand tools]; Pestles for pounding; Pickaxes; Pickhammers; Picks [hand tools]; Pincers; Pin punches; Pizza cutters, non-electric; Plane irons; Planes; Pliers; Police batons; Polishing irons [glazing tools]; Priming irons [hand tools]; Pruning knives; Pruning scissors; Pruning shears; Punches [hand tools]; Punch pliers [hand tools]; Punch rings [knuckle dusters]; Rabbeting planes; Rakes [hand tools]; Rammers [hand tools]; Rams [hand tools]; Rasps [hand tools]; Ratchets [hand tools]; Razor blades; Razor cases; Razors, electric or non-electric; Razor strops; Reamers; Reamer sockets; Riveters [hand tools]; Riveting hammers [hand tools]; Sabres; Sand trap rakes; Saw blades [parts of hand tools]; Saw holders; Saws [hand tools]; Scaling knives; Scissors; Scrapers [hand tools]; Scraping tools [hand tools]; Screwdrivers; Screw stocks [hand tools]; Screw-thread cutters [hand tools]; Scythe rings; Scythes; Scythe stones; Secateurs; Sharpening instruments; Sharpening steels; Sharpening stones; Sharpening wheels [hand tools]; Shaving cases; Shear blades; Shearers [hand instruments]; Shears; Shovels [hand tools]; Sickles; Side arms, other than firearms; Silver plate [knives, forks and spoons]; Sledgehammers; Spades [hand tools]; Spanners [hand tools]; Spatulas [hand tools]; Spoons; Squares [hand tools]; Stamping-out tools [hand tools]; Stamps [hand tools]; Stone hammers; Stropping instruments; Sugar tongs; Swords; Sword scabbards; Syringes for spraying insecticides; Table cutlery [knives, forks and spoons]; Table forks; Tableware [knives, forks and spoons]; Tap wrenches; Taps [hand tools]; Thistle extirpators [hand tools]; Tin openers, non-electric; Tongs; Tool belts [holders]; Tree pruners; Trowels; Trowels [gardening]; Truncheons; Tube cutters [hand tools]; Tube cutting instruments; Tweezers; Vegetable choppers; Vegetable knives; Vegetable shredders; Vegetable slicers; Vices; Weeding forks [hand tools]; Whetstone holders; Whetstones; Wick trimmers [scissors]; Wire strippers [hand tools]; Wrenches [hand tools].
9 3D spectacles; Abacuses; Accelerometers; Accumulator boxes; Accumulator jars; Accumulators, electric; Accumulators, electric, for vehicles; Acid hydrometers; Acidimeters for batteries; Acoustic conduits; Acoustic couplers; Acoustic [sound] alarms; Actinometers; Adding machines; Aerials; Aerometers; Air analysis apparatus; Alarm bells, electric; Alarms; Alcoholmeters; Alidades; Altimeters; Ammeters; Amplifiers; Amplifying tubes; Amplifying valves; Anemometers; Animated cartoons; Anode batteries; Anodes; Answering machines; Antennas; Anticathodes; Anti-dazzle shades; Anti-glare glasses; Anti-glare visors; Anti-interference devices [electricity]; Anti-theft warning apparatus; Apertometers [optics]; Apparatus and installations for the production of X-rays, not for medical purposes; Apparatus and instruments for astronomy; Apparatus and instruments for physics; Apparatus for changing record player needles; Apparatus for editing cinematographic film; Apparatus for fermentation [laboratory apparatus]; Apparatus for measuring the thickness of skins; Apparatus for recording distance; Apparatus to check franking; Apparatus to check stamping mail; Appliances for measuring the thickness of leather; Armatures [electricity]; Asbestos clothing for protection against fire; Asbestos gloves for protection against accidents; Asbestos screens for firemen; Audio- and video-receivers; Audiovisual teaching apparatus; Automated teller machines [ATM]; Automatic indicators of low pressure in vehicle tires; Automatic indicators of low pressure in vehicle tires [tyres]; Automatic indicators of low pressure in vehicle tyres; Azimuth instruments; Baby monitors; Bags adapted for laptops; Balances [steelyards]; Balancing apparatus; Bar code readers; Barometers; Batteries, electric; Batteries, electric, for vehicles; Batteries for lighting; Battery boxes; Battery chargers; Battery jars; Beacons, luminous; Bells [warning devices]; Betatrons; Binoculars; Blinkers [signalling lights]; Blueprint apparatus; Boiler control instruments; Branch boxes [electricity]; Breathing apparatus, except for artificial respiration; Breathing apparatus for underwater swimming; Bullet-proof clothing; Bullet-proof vests (Am.); Bullet-proof waistcoats; Bullet-proof waistcoats [vests (Am.)]; Buzzers; Cabinets for loudspeakers; Cables, electric; Calculating machines; Calibrating rings; Calipers; Camcorders; Cameras [photography]; Capacitors; Capillary tubes; Carpenters' rules; Carriers for dark plates [photography]; Cases especially made for photographic apparatus and instruments; Cash registers; Cassette players; Cathodes; Cathodic anti-corrosion apparatus; Cell phones; Cell phone straps; Cell switches [electricity]; Cellular phones; Centering apparatus for photographic transparencies; Central processing units [processors]; Chargers for electric batteries; Chemistry apparatus and instruments; Chips [integrated circuits]; Choking coils [impedance]; Chromatography apparatus for laboratory use; Chronographs [time recording apparatus]; Cinematographic cameras; Cinematographic film, exposed; Circuit breakers; Circuit closers; Circular slide rules; Cleaning apparatus for phonograph records; Cleaning apparatus for sound recording discs; Clinometers; Close-up lenses; Clothing especially made for laboratories; Clothing for protection against accidents, irradiation and fire; Clothing for protection against fire; Coaxial cables; Coils, electric; Coin-operated mechanisms for television sets; Coin-operated musical automata [juke boxes]; Collectors, electric; Commutators; Compact disc players; Compact discs [audio-video]; Compact discs [read-only memory]; Comparators; Compasses [measuring instruments]; Computer game software; Computer hardware; Computer keyboards; Computer memory devices; Computer operating programs, recorded; Computer peripheral devices; Computer programmes [programs], recorded; Computer programs [downloadable software]; Computers; Computer software applications, downloadable; Computer software, recorded; Condensers [capacitors]; Conductors, electric; Connections, electric; Connections for electric lines; Connectors [electricity]; Contact lenses; Contacts, electric; Containers for contact lenses; Containers for microscope slides; Control panels [electricity]; Converters, electric; Copper wire, insulated; Cordless telephones; Correcting lenses [optics]; Cosmographic instruments; Counterfeit [false] coin detectors; Counters; Couplers [data processing equipment]; Couplings, electric; Covers for electric outlets; Crash test dummies; Crucibles [laboratory]; Cupels [laboratory]; Current rectifiers; Cyclotrons; Darkroom lamps [photography]; Darkrooms [photography]; Data processing apparatus; Decompression chambers; Decorative magnets; Demagnetizing apparatus for magnetic tapes; Densimeters; Densitometers; Detectors; Diagnostic apparatus, not for medical purposes; Diaphragms [acoustics]; Diaphragms for scientific apparatus; Diaphragms [photography]; Dictating machines; Diffraction apparatus [microscopy]; Digital photo frames; Digital signs; Directional compasses; Discharge tubes, electric, other than for lighting; Disk drives for computers; Disks, magnetic; Distance measuring apparatus; Distance recording apparatus; Distillation apparatus for scientific purposes; Distribution boards [electricity]; Distribution boxes [electricity]; Distribution consoles [electricity]; Divers' masks; Diving suits; DNA chips; Dog whistles; Dosage dispensers; Dosimeters; Downloadable image files; Downloadable music files; Downloadable ring tones for mobile phones; Drainers for use in photography; Dressmakers' measures; Drying apparatus for photographic prints; Drying racks [photography]; Ducts [electricity]; DVD players; Dynamometers; Ear plugs for divers; Editing appliances for cinematographic films; Egg-candlers; Egg timers [sandglasses]; Electrical adapters; Electric apparatus for commutation; Electric apparatus for remote ignition; Electric discharge tubes, other than for lighting; Electric door bells; Electric installations for the remote control of industrial operations; Electricity conduits; Electric loss indicators; Electrified fences; Electrified rails for mounting spot lights; Electro-dynamic apparatus for the remote control of railway points; Electro-dynamic apparatus for the remote control of signals; Electrolysers; Electromagnetic coils; Electronic agendas; Electronic book readers; Electronic notice boards; Electronic pens [visual display units]; Electronic pocket translators; Electronic publications, downloadable; Electronic tags for goods; Encoded identification bracelets, magnetic; Encoded key cards; Encoded magnetic cards; Enlarging apparatus [photography]; Epidiascopes; Ergometers; Exposure meters [light meters]; Eyeglass cases; Eyeglass chains; Eyeglass cords; Eyeglasses; Eyeglass frames; Eyepieces; Facsimile machines; False coin detectors; Fibre [fiber (Am.)] optic cables; Film cutting apparatus; Films, exposed; Filters for respiratory masks; Filters for ultraviolet rays, for photography; Filters [photography]; Fire alarms; Fire beaters; Fire blankets; Fire boats; Fire engines; Fire escapes; Fire extinguishers; Fire extinguishing apparatus; Fire hose; Fire hose nozzles; Fire pumps; Flash-bulbs [photography]; Flashing lights [luminous signals]; Flashlights [photography]; Floppy disks; Fluorescent screens; Fog signals, non-explosive; Food analysis apparatus; Frames for photographic transparencies; Frequency meters; Furnaces for laboratory use; Furniture especially made for laboratories; Fuses; Fuse wire; Galena crystals [detectors]; Galvanic batteries; Galvanic cells; Galvanometers; Garments for protection against fire; Gasoline gauges; Gasometers [measuring instruments]; Gas testing instruments; Gauges; Glazing apparatus for photographic prints; Global Positioning System [GPS] apparatus; Gloves for divers; Gloves for protection against accidents; Gloves for protection against X-rays for industrial purposes; Goggles for sports; Gradient indicators; Graduated glassware; Grids for batteries; Hands free kits for phones; Head cleaning tapes [recording]; Headphones; Heat regulating apparatus; Heliographic apparatus; Hemline markers; High-frequency apparatus; High tension batteries; Holders for electric coils; Holograms; Horns for loudspeakers; Hourglasses; Hydrometers; Hygrometers; Identification sheaths for electric wires; Identification threads for electric wires; Identity cards, magnetic; Igniting apparatus, electric, for igniting at a distance; Inclinometers; Incubators for bacteria culture; Inductors [electricity]; Instruments containing eyepieces; Integrated circuit cards [smart cards]; Integrated circuits; Intercommunication apparatus; Interfaces for computers; Inverters [electricity]; Invoicing machines; Ionization apparatus not for the treatment of air or water; Jigs [measuring instruments]; Juke boxes for computers; Juke boxes, musical; Junction boxes [electricity]; Junction sleeves for electric cables; Kilometer recorders for vehicles; Knee-pads for workers; Laboratory centrifuges; Laboratory trays; Lactodensimeters; Lactometers; Laptop computers; Lasers, not for medical purposes; Lenses for astrophotography; Lens hoods; Letter scales; Levelling instruments; Levelling staffs [surveying instruments]; Levels [instruments for determining the horizontal]; Lever scales [steelyards]; Life belts; Life buoys; Life jackets; Life nets; Life saving apparatus and equipment; Life-saving capsules for natural disasters; Life-saving rafts; Light conducting filaments [optical fibers [fibres]]; Light dimmers [regulators], electric; Light-emitting diodes [LED]; Light-emitting electronic pointers; Lighting ballasts; Lightning arresters; Lightning conductors; Lightning conductors [rods]; Light regulators [dimmers], electric; Limiters [electricity]; Locks, electric; Logs [measuring instruments]; Loudspeakers; Magic lanterns; Magnetic data media; Magnetic encoders; Magnetic tapes; Magnetic tape units for computers; Magnetic wires; Magnets; Magnifying glasses [optics]; Manometers; Marine compasses; Marine depth finders; Marking buoys; Marking gauges [joinery]; Masts for wireless aerials; Materials for electricity mains [wires, cables]; Material testing instruments and machines; Mathematical instruments; Measures; Measuring apparatus; Measuring devices, electric; Measuring glassware; Measuring instruments; Measuring spoons; Mechanical signs; Mechanisms for coin-operated apparatus; Mechanisms for counter-operated apparatus; Megaphones; Memory cards for video game machines; Mercury levels; Metal detectors for industrial or military purposes; Meteorological balloons; Meteorological instruments; Meters; Metronomes; Micrometer gauges; Micrometers; Micrometer screws for optical instruments; Microphones; Microprocessors; Microscopes; Microtomes; Milage recorders for vehicles; Mirrors for inspecting work; Mirrors [optics]; Mobile telephones; Modems; Money counting and sorting machines; Monitoring apparatus, electric; Monitors [computer hardware]; Monitors [computer programs]; Mouse [computer peripheral]; Mouse pads; Nautical apparatus and instruments; Naval signalling apparatus; Navigational instruments; Navigation apparatus for vehicles [on-board computers]; Needles for record players; Neon signs; Nets for protection against accidents; Nose clips for divers and swimmers; Notebook computers; Objectives [lenses] [optics]; Observation instruments; Octants; Ohmmeters; Optical apparatus and instruments; Optical character readers; Optical condensers; Optical data media; Optical discs; Optical fibers [fibres] [light conducting filaments]; Optical glass; Optical goods; Optical lamps; Optical lanterns; Optical lenses; Oscillographs; Ovens for laboratory use; Oxygen transvasing apparatus; Ozonisers [ozonators]; Parking meters; Particle accelerators; Pedometers; Peepholes [magnifying lenses] for doors; Periscopes; Personal stereos; Petri dishes; Petrol gauges; Phonograph records; Photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]; Photographic racks; Photometers; Phototelegraphy apparatus; Photovoltaic cells; Pince-nez; Pince-nez cases; Pince-nez chains; Pince-nez cords; Pince-nez mountings; Pipettes; Pitot tubes; Plane tables [surveying instruments]; Planimeters; Plates for batteries; Plotters; Plugs, sockets and other contacts [electric connections]; Plumb bobs; Plumb lines; Pocket calculators; Polarimeters; Portable media players; Precision balances; Precision measuring apparatus; Pressure gauges; Pressure indicator plugs for valves; Pressure indicators; Pressure measuring apparatus; Printed circuit boards; Printed circuits; Printers for use with computers; Prisms [optics]; Probes for scientific purposes; Processors [central processing units]; Projection apparatus; Projection screens; Protection devices against X-rays, not for medical purposes; Protection devices for personal use against accidents; Protective helmets; Protective helmets for sports; Protective masks; Protective suits for aviators; Protractors [measuring instruments]; Punched card machines for offices; Push buttons for bells; Pyrometers; Quantity indicators; Radar apparatus; Radiological apparatus for industrial purposes; Radiology screens for industrial purposes; Radio pagers; Radios; Radiotelegraphy sets; Radiotelephony sets; Railway traffic safety appliances; Range finders; Readers [data processing equipment]; Record players; Reducers [electricity]; Reflecting discs for wear, for the prevention of traffic accidents; Refractometers; Refractors; Regulating apparatus, electric; Relays, electric; Remote control apparatus; Resistances, electric; Respirators for filtering air; Respirators, other than for artificial respiration; Respiratory masks, other than for artificial respiration; Resuscitation mannequins [teaching apparatus]; Retorts; Retorts' stands; Revolution counters; Rheostats; Riding helmets; Road signs, luminous or mechanical; Rods for water diviners; Rods [surveying instruments]; Rulers [measuring instruments]; Rules [measuring instruments]; Saccharometers; Safety nets; Safety restraints, other than for vehicle seats and sports equipment; Safety tarpaulins; Salinometers; Satellite navigational apparatus; Satellites for scientific purposes; Scales; Scanners [data processing equipment]; Screens for photoengraving; Screens [photography]; Screw-tapping gauges; Semi-conductors; Sextants; Sheaths for electric cables; Shoes for protection against accidents, irradiation and fire; Shutter releases [photography]; Shutters [photography]; Sighting telescopes for firearms; Signal bells; Signal lanterns; Signalling buoys; Signalling panels, luminous or mechanical; Signalling whistles; Signals, luminous or mechanical; Signs, luminous; Simulators for the steering and control of vehicles; Sirens; Sleeves for laptops; Slide calipers; Slide projectors; Slide-rules; Slides [photography]; Slope indicators; Smart cards [integrated circuit cards]; Smartphones; Smoke detectors; Sockets, plugs and other contacts [electric connections]; Socks, electrically heated; Solar batteries; Solar panels for the production of electricity; Solderers' helmets; Solenoid valves [electromagnetic switches]; Sonars; Sound alarms; Sounding apparatus and machines; Sounding leads; Sounding lines; Sound locating instruments; Sound recording apparatus; Sound recording carriers; Sound recording discs; Sound recording strips; Sound reproduction apparatus; Sound transmitting apparatus; Spark-guards; Speaking tubes; Spectacle cases; Spectacle frames; Spectacle lenses; Spectacles [optics]; Spectrograph apparatus; Spectroscopes; Speed checking apparatus for vehicles; Speed indicators; Speed measuring apparatus [photography]; Speed regulators for record players; Spherometers; Spirit levels; Spools [photography]; Sprinkler systems for fire protection; Stage lighting regulators; Stands for photographic apparatus; Starter cables for motors; Steelyards [lever scales]; Steering apparatus, automatic, for vehicles; Step-up transformers; Stereoscopes; Stereoscopic apparatus; Stills for laboratory experiments; Stroboscopes; Styli for record players; Sulfitometers; Sunglasses; Surveying apparatus and instruments; Surveying chains; Surveying instruments; Surveyors' levels; Switchboards; Switchboxes [electricity]; Switches, electric; Tablet computers; Tachometers; Tape recorders; Taximeters; Teaching apparatus; Teeth protectors; Telegraphs [apparatus]; Telegraph wires; Telemeters; Telephone apparatus; Telephone receivers; Telephone transmitters; Telephone wires; Teleprinters; Teleprompters; Telerupters; Telescopes; Telescopic sights for artillery; Telescopic sights for firearms; Teletypewriters; Television apparatus; Temperature indicator labels, not for medical purposes; Temperature indicators; Terminals [electricity]; Testing apparatus not for medical purposes; Test tubes; Theft prevention installations, electric; Theodolites; Thermionic tubes; Thermionic valves; Thermometers, not for medical purposes; Thermostats; Thermostats for vehicles; Thread counters; Ticket dispensers; Time clocks [time recording devices]; Time recording apparatus; Time switches, automatic; Tone arms for record players; Toner cartridges, unfilled, for printers and photocopiers; Totalizators; Traffic cones; Traffic-light apparatus [signalling devices]; Transformers [electricity]; Transistors [electronic]; Transmitters of electronic signals; Transmitters [telecommunication]; Transmitting sets [telecommunication]; Transparencies [photography]; Transparency projection apparatus; Transponders; Triodes; Tripods for cameras; Urinometers; USB flash drives; Vacuum gauges; Vacuum tubes [radio]; Variometers; Vehicle breakdown warning triangles; Vehicle radios; Verniers; Video baby monitors; Video cassettes; Video game cartridges; Video recorders; Video screens; Videotapes; Video telephones; Viewfinders, photographic; Viscosimeters; Voltage regulators for vehicles; Voltage surge protectors; Voltmeters; Voting machines; Wafers for integrated circuits; Waling glasses; Walkie-talkies; Washing trays [photography]; Water level indicators; Wavemeters; Weighbridges; Weighing apparatus and instruments; Weighing machines; Weights; Whistle alarms; Wind socks for indicating wind direction; Wire connectors [electricity]; Wires, electric; Wires of metal alloys [fuse wire]; Workmen's protective face-shields; Wrist rests for use with computers; X-ray apparatus not for medical purposes; X-ray films, exposed; X-ray photographs, other than for medical purposes; X-ray tubes not for medical purposes.
11 Acetylene burners; Acetylene flares; Acetylene generators; Air conditioners for vehicles; Air conditioning apparatus; Air conditioning installations; Air cooling apparatus; Air deodorising apparatus; Air driers; Air driers [dryers]; Air dryers; Air filtering installations; Air purifying apparatus and machines; Air reheaters; Air sterilisers; Air valves for steam heating installations; Alcohol burners; Anti-dazzle devices for automobiles [lamp fittings]; Anti-dazzle devices for vehicles [lamp fittings]; Anti-glare devices for vehicles [lamp fittings]; Anti-splash tap nozzles; Apparatus for dehydrating food waste; Aquarium filtration apparatus; Aquarium heaters; Aquarium lights; Arc lamps; Ash conveyor installations, automatic; Ash pits for furnaces; Atomic piles; Autoclaves [electric pressure cookers]; Bakers' ovens; Barbecues; Bath fittings; Bath installations; Bath plumbing fixtures; Bath tubs; Bath tubs for sitz baths; Bed warmers; Beverage cooling apparatus; Bicycle lights; Bidets; Blankets, electric, not for medical purposes; Boiler pipes [tubes] for heating installations; Boilers, other than parts of machines; Brackets for gas burners; Bread baking machines; Bread-making machines; Bread toasters; Burners; Burners for lamps; Carbon for arc lamps; Ceiling lights; Central heating radiators; Chandeliers; Chimney blowers; Chimney flues; Chinese lanterns; Chromatography apparatus for industrial purposes; Clean chambers [sanitary installations]; Coffee machines, electric; Coffee percolators, electric; Coffee roasters; Coils [parts of distilling, heating or cooling installations]; Cookers; Cooking apparatus and installations; Cooking rings; Cooking utensils, electric; Coolers for furnaces; Cooling appliances and installations; Cooling installations and machines; Cooling installations for liquids; Cooling installations for tobacco; Cooling installations for water; Cooling vats for furnaces; Curling lamps; Cycle lights; Dampers [heating]; Deep fryers, electric; Defrosters for vehicles; Dental ovens; Deodorising apparatus, not for personal use; Desalination plants; Desiccating apparatus; Discharge tubes, electric, for lighting; Disinfectant apparatus; Disinfectant dispensers for toilets; Disinfectant distributors for toilets; Disposable sterilization pouches; Distillation apparatus; Distillation columns; Diving lights; Drip irrigation emitters [irrigation fittings]; Drying apparatus; Drying apparatus and installations; Drying apparatus for fodder and forage; Electrically heated carpets; Electric appliances for making yogurt; Electric fans for personal use; Electric lamps; Electric lights for Christmas trees; Evaporators; Expansion tanks for central heating installations; Extractor hoods for kitchens; Fabric steamers; Fairy lights for festive decoration; Fans [air-conditioning]; Fans [parts of air-conditioning installations]; Faucets for pipes (Am.); Feeding apparatus for heating boilers; Filaments for electric lamps; Filters for air conditioning; Filters for drinking water; Fire bars; Fireplaces, domestic; Fittings, shaped, for furnaces; Fittings, shaped, for ovens; Flares; Flare stacks for use in the oil industry; Flashlights [torches]; Flues for heating boilers; Flushing apparatus; Flushing tanks; Food steamers, electric; Footmuffs, electrically heated; Footwarmers, electric or non-electric; Forage drying apparatus; Forges, portable; Fountains; Framework of metal for ovens; Freezers; Friction lighters for igniting gas; Fruit roasters; Fuel economisers; Fuel economizers; Fumigation apparatus, not for medical purposes; Furnace ash boxes; Furnace grates; Furnaces, other than for laboratory use; Gas boilers; Gas burners; Gas condensers, other than parts of machines; Gas lamps; Gas lighters; Gas scrubbers [parts of gas installations]; Gas scrubbing apparatus; Germicidal burners; Germicidal lamps for purifying air; Globes for lamps; Glue-heating appliances; Griddles [cooking appliances]; Grills [cooking appliances]; Hair driers; Hair driers [dryers]; Hair dryers; Hand drying apparatus for washrooms; Hearths; Heat accumulators; Heated display cabinets; Heaters, electric, for feeding bottles; Heaters for baths; Heaters for heating irons; Heaters for vehicles; Heat exchangers, not parts of machines; Heating apparatus; Heating apparatus, electric; Heating apparatus for defrosting windows of vehicles; Heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels; Heating boilers; Heating cushions [pads], electric, not for medical purposes; Heating elements; Heating filaments, electric; Heating installations; Heating installations [water]; Heating pads [cushions], electric, not for medical purposes; Heating plates; Heat pumps; Heat regenerators; Hot air apparatus; Hot air bath fittings; Hot air ovens; Hot plates; Hot water bottles; Hot water heating installations; Humidifiers for central heating radiators; Hydrants; Hydromassage bath apparatus; Ice boxes; Ice chests; Ice machines and apparatus; Immersion heaters; Incandescent burners; Incinerators; Installations for conditioning air; Installations for processing nuclear fuel and nuclear moderating material; Ionization apparatus for the treatment of air or water; Kettles, electric; Kiln furniture [supports]; Kilns; Kitchen ranges [ovens]; Laboratory burners; Laboratory lamps; Lamp casings; Lamp chimneys; Lamp glasses; Lamp globes; Lamp mantles; Lamp reflectors; Lamps; Lampshade holders; Lamp shades; Lanterns for lighting; Laundry dryers, electric; Laundry room boilers; Lava rocks for use in barbecue grills; Level controlling valves in tanks; Light bulbs; Light bulbs, electric; Light bulbs for directional signals for vehicles; Light diffusers; Light-emitting diodes [LED] lighting apparatus; Lighters; Lighting apparatus and installations; Lighting apparatus for vehicles; Lighting installations for air vehicles; Lights, electric, for Christmas trees; Lights for automobiles; Loading apparatus for furnaces; Luminous house numbers; Luminous tubes for lighting; Magnesium filaments for lighting; Malt roasters; Microwave ovens [cooking apparatus]; Microwave ovens for industrial purposes; Milk cooling installations; Miners' lamps; Mixer taps for water pipes; Multicookers; Nuclear reactors; Oil burners; Oil lamps; Oil-scrubbing apparatus; Ornamental fountains; Oven fittings made of fireclay; Ovens, other than for laboratory use; Oxyhydrogen burners; Pasteurisers; Petrol burners; Pipe line cocks [spigots]; Pipes [parts of sanitary installations]; Plate warmers; Pocket searchlights; Pocket torches, electric; Pocket warmers; Polymerisation installations; Pressure cookers [autoclaves], electric; Pressure cooking saucepans, electric; Pressure water tanks; Processing installations for fuel and nuclear moderating material; Purification installations for sewage; Radiator caps; Radiators, electric; Radiators [heating]; Refining towers for distillation; Refrigerating apparatus and machines; Refrigerating appliances and installations; Refrigerating cabinets; Refrigerating chambers; Refrigerating containers; Refrigerating display cabinets; Refrigerators; Regulating accessories for water or gas apparatus and pipes; Regulating and safety accessories for gas apparatus; Regulating and safety accessories for gas pipes; Regulating and safety accessories for water apparatus; Roasters; Roasting apparatus; Roasting jacks; Roasting spits; Rotisseries; Safety accessories for water or gas apparatus and pipes; Safety lamps; Sanitary apparatus and installations; Sauna bath installations; Scrubbers [parts of gas installations]; Searchlights; Shaped fittings for furnaces; Shaped fittings for ovens; Shower cubicles [enclosures (Am.)]; Showers; Sinks; Sockets for electric lights; Solar furnaces; Solar thermal collectors [heating]; Spa baths [vessels]; Standard lamps; Steam accumulators; Steam boilers, other than parts of machines; Steam facial apparatus [saunas]; Steam generating installations; Sterilizers; Stills; Stoves; Stoves [heating apparatus]; Street lamps; Structural plates for ovens; Swimming pool chlorinating apparatus; Tanning apparatus [sun beds]; Taps [cocks, spigots] [faucets (Am.)] for pipes; Taps [faucets]; Thermostatic valves [parts of heating installations]; Toasters; Tobacco roasters; Toilet bowls; Toilet seats; Toilets, portable; Toilets [water-closets]; Torches for lighting; Turkish bath cabinets, portable; Ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; Urinals [sanitary fixtures]; Vehicle headlights; Vehicle reflectors; Ventilation [air-conditioning] installations and apparatus; Ventilation [air-conditioning] installations for vehicles; Ventilation hoods; Ventilation hoods for laboratories; Waffle irons, electric; Walk-in refrigerators; Warming pans; Washers for water taps; Wash-hand basins [parts of sanitary installations]; Wash-hand bowls [parts of sanitary installations]; Washing coppers; Water closets; Water conduits installations; Water distribution installations; Water filtering apparatus; Water flushing installations; Water heaters; Water heaters [apparatus]; Watering installations, automatic; Watering machines for agricultural purposes; Water intake apparatus; Water-pipes for sanitary installations; Water purification installations; Water purifying apparatus and machines; Water softening apparatus and installations; Water sterilizers; Water supply installations; Whirlpool-jet apparatus.
12 Adhesive rubber patches for repairing inner tubes; Aerial conveyors; Aeronautical apparatus, machines and appliances; Aeroplanes; Air bags [safety devices for automobiles]; Aircraft; Air cushion vehicles; Air pumps [vehicle accessories]; Airships; Air vehicles; Ambulances; Amphibious airplanes; Anti-dazzle devices for vehicles; Anti-glare devices for vehicles; Anti-skid chains; Anti-theft alarms for vehicles; Anti-theft devices for vehicles; Armored vehicles; Armoured vehicles; Audible warning systems for cycles; Automobile bodies; Automobile chains; Automobile chassis; Automobile hoods; Automobiles; Automobile tires [tyres]; Axle journals; Axles for vehicles; Baby carriages; Balance weights for vehicle wheels; Bands for wheel hubs; Barges; Baskets adapted for cycles; Bicycle bells; Bicycle brakes; Bicycle chains; Bicycle frames; Bicycle handle bars; Bicycle pumps; Bicycle rims; Bicycles; Bicycle saddles; Bicycle spokes; Bicycle stands; Bicycle tires [tyres]; Boat hooks; Boats; Bodies for vehicles; Bogies for railway cars; Brake discs for vehicles; Brake linings for vehicles; Brake segments for vehicles; Brakes for bicycles, cycles; Brakes for vehicles; Brake shoes for vehicles; Buffers for railway rolling stock; Bumpers for automobiles; Cable cars; Cable transport apparatus and installations; Caissons [vehicles]; Camping cars; Caps for vehicle petrol [gas] tanks; Caravans; Carriages [railways]; Carrier tricycles; Cars for cable transport installations; Carts; Casings for pneumatic tires [tyres]; Casters for trolleys [vehicles] [carts (Am.)]; Casting carriages; Casting cars; Chains for bicycles, cycles; Chairlifts; Cigar lighters for automobiles; Cleaning trolleys; Cleats [nautical]; Clutches for land vehicles; Concrete mixing vehicles; Connecting rods for land vehicles, other than parts of motors and engines; Couplings for land vehicles; Covers for baby carriages; Covers for vehicle steering wheels; Crankcases for land vehicle components, other than for engines; Cranks for cycles; Cycle bells; Cycle brakes; Cycle cars; Cycle chains; Cycle frames; Cycle handle bars; Cycle hubs; Cycle mudguards; Cycle pumps; Cycle rims; Cycle saddles; Cycle spokes; Cycle stands; Cycles; Cycle tires [tyres]; Davits for boats; Delivery tricycles; Dining cars; Dining cars [carriages]; Dinner wagons [carriages]; Direction indicators for bicycles; Direction signals for vehicles; Dirigible balloons; Dirigible balloons [airships]; Disengaging gear for boats; Doors for vehicles; Dredgers [boats]; Dress guards for bicycles, cycles; Driving chains for land vehicles; Driving motors for land vehicles; Ejector seats for aircraft; Electric vehicles; Elevating tailgates (Am.) [parts of land vehicles]; Engine mounts for land vehicles; Engines for land vehicles; Fenders for ships; Ferry boats; Fitted perambulator covers; Flanges for railway wheel tires [tyres]; Flanges of railway wheel tires; Flanges of railway wheel tires [tyres]; Flanges of railway wheel tyres; Fork lift trucks; Frames for bicycles, cycles; Freewheels for land vehicles; Funiculars; Funnels for locomotives; Funnels for ships; Gear boxes for land vehicles; Gearing for land vehicles; Gears for cycles; Golf cars [vehicles]; Golf carts [vehicles]; Hand cars; Handle bars for bicycles, cycles; Handling carts; Headlight wipers; Head-rests for vehicle seats; Hoods for baby carriages; Hoods for vehicle engines; Hoods for vehicles; Horns for vehicles; Hose carts; Hot air balloons; Hub caps; Hubs for vehicle wheels; Hydraulic circuits for vehicles; Hydroplanes; Inclined ways for boats; Inner tubes for bicycles, cycles; Inner tubes for pneumatic tires [tyres]; Jet engines for land vehicles; Kick sledges; Ladle carriages; Ladle cars; Launches; Lifting cars [lift cars]; Locomotives; Lorries; Luggage carriers for vehicles; Luggage nets for vehicles; Luggage trucks; Masts for boats; Military vehicles for transport; Mine cart wheels; Mopeds; Motor buses; Cars; Motor cars; Motor coaches; Motorcycles; Motor homes; Motors, electric, for land vehicles; Motors for cycles; Motors for land vehicles; Mudguards; Non-skid devices for vehicle tires; Non-skid devices for vehicle tires [tyres]; Non-skid devices for vehicle tyres; Oarlocks; Oars; Omnibuses; Paddles for canoes; Panniers adapted for cycles; Parachutes; Pedals for cycles; Pneumatic tires [tyres]; Pontoons; Portholes; Power tailgates (Am.) [parts of land vehicles]; Prams [baby carriages]; Propulsion mechanisms for land vehicles; Pumps for bicycles, cycles; Pushchair covers; Pushchair hoods; Pushchairs; Railway couplings; Rearview mirrors; Reduction gears for land vehicles; Refrigerated vehicles; Refrigerated waggons [railroad vehicles]; Refrigerated wagons [railroad vehicles]; Remote control vehicles, other than toys; Repair outfits for inner tubes; Reversing alarms for vehicles; Rims for vehicle wheels; Rims for wheels of bicycles, cycles; Rolling stock for funicular railways; Rolling stock for railways; Rowlocks; Rudders; Sack-barrows; Saddlebags adapted for bicycles; Saddle covers for bicycles or motorcycles; Saddles for bicycles, cycles or motorcycles; Safety belts for vehicle seats; Safety seats for children, for vehicles; Scooters [vehicles]; Screw-propellers; Screw-propellers for boats; Screws [propellers] for ships; Sculls; Seaplanes; Seat covers for vehicles; Security harness for vehicle seats; Ships; Ships' hulls; Ships' steering gears; Shock absorbers for automobiles; Shopping trolleys [carts (Am.)]; Side cars; Ski carriers for cars; Ski lifts; Sleeping berths for vehicles; Sleeping cars; Sleighs [vehicles]; Snowmobiles; Space vehicles; Spare tire covers; Spare tyre covers; Spare wheel covers; Spars for ships; Spikes for tires [tyres]; Spoilers for vehicles; Spoke clips for wheels; Spokes for bicycles, cycles; Sports cars; Sprinkling trucks; Stands for bicycles, cycles [parts of bicycles, cycles]; Steering gears for ships; Steering wheels for vehicles; Stern oars; Stroller covers [pushchairs]; Strollers; Studs for tires [tyres]; Sun-blinds adapted for automobiles; Suspension shock absorbers for vehicles; Tailboard lifts [parts of land vehicles]; Telpher railways [cable cars]; Tilting-carts; Tilt trucks; Timbers [frames] for ships; Tipping apparatus, parts of trucks and waggons; Tipping bodies for lorries [trucks]; Tires for bicycles, cycles; Tires for vehicle wheels; Tires, solid, for vehicle wheels; Torque converters for land vehicles; Torsion bars for vehicles; Traction engines; Tractors; Trailer hitches for vehicles; Trailers [vehicles]; Tramcars; Transmission shafts for land vehicles; Treads for retreading tires [tyres]; Treads for vehicles [roller belts]; Treads for vehicles [tractor type]; Tricycles; Trolleys; Trucks; Tubeless tires [tyres] for bicycles, cycles; Turbines for land vehicles; Turn signals for vehicles; Two-wheeled trolleys; Tyres for bicycles, cycles; Tyres for vehicle wheels; Tyres, solid, for vehicle wheels; Undercarriages for vehicles; Upholstery for vehicles; Valves for vehicle tires [tyres]; Vans [vehicles]; Vehicle bumpers; Vehicle chassis; Vehicle covers [shaped]; Vehicle running boards; Vehicle seats; Vehicles for locomotion by land, air, water or rail; Vehicle suspension springs; Vehicle wheel hubs; Vehicle wheel rims; Vehicle wheels; Vehicle wheel spokes; Vehicle wheel tires [tyres]; Waggons; Water vehicles; Wheelbarrows; Wheelchairs; Wheels for bicycles, cycles; Windows for vehicles; Windscreens; Windscreen wipers; Windshields; Windshield wipers; Yachts.
14 Agates; Alarm clocks; Alloys of precious metal; Amulets [jewellery, jewelry (Am.)]; Anchors [clock- and watchmaking]; Atomic clocks; Badges of precious metal; Barrels [clock- and watchmaking]; Beads for making jewellery; Beads for making jewelry; Boxes of precious metal; Bracelets [jewellery, jewelry (Am.)]; Brooches [jewellery, jewelry (Am.)]; Busts of precious metal; Cases for clock- and watchmaking; Cases for watches [presentation]; Chains [jewellery, jewelry (Am.)]; Charms [jewellery, jewelry (Am.)]; Chronographs [watches]; Chronometers; Chronometric instruments; Chronoscopes; Clasps for jewellery; Clasps for jewelry; Clock cases; Clock hands [clock- and watchmaking]; Clocks; Clocks and watches, electric; Clockworks; Cloisonné jewellery [jewelry (Am.)]; Coins; Control clocks [master clocks]; Copper tokens; Cuff links; Dials [clock- and watchmaking]; Diamonds; Earrings; Figurines [statuettes] of precious metal; Gold thread [jewellery, jewelry (Am.)]; Gold, unwrought or beaten; Hat ornaments of precious metal; Ingots of precious metals; Iridium; Ivory jewellery; Ivory jewelry; Jet, unwrought or semi-wrought; Jewellery; Jewellery cases [caskets or boxes]; Jewellery findings; Jewellery of yellow amber; Jewellery rolls; Jewelry; Jewelry cases [caskets or boxes]; Jewelry findings; Jewelry of yellow amber; Jewelry rolls; Key rings [trinkets or fobs]; Lockets [jewellery, jewelry (Am.)]; Master clocks; Medals; Movements for clocks and watches; Necklaces [jewellery, jewelry (Am.)]; Olivine [gems]; Ornamental pins; Ornaments [jewellery, jewelry (Am.)]; Ornaments of jet; Osmium; Palladium; Paste jewellery; Paste jewellery [costume jewelry (Am.)]; Paste jewelry [costume jewelry]; Pearls [jewellery, jewelry (Am.)]; Pearls made of ambroid [pressed amber]; Pendulums [clock- and watchmaking]; Peridot; Pins [jewellery, jewelry (Am.)]; Platinum [metal]; Precious metals, unwrought or semi-wrought; Precious stones; Rhodium; Rings [jewellery, jewelry (Am.)]; Ruthenium; Semi-precious stones; Shoe ornaments of precious metal; Silver thread [jewellery, jewelry (Am.)]; Silver, unwrought or beaten; Spinel [precious stones]; Spun silver [silver wire]; Statues of precious metal; Statuettes of precious metal; Stopwatches; Straps for wristwatches; Sundials; Threads of precious metal [jewellery, jewelry (Am.)]; Tie clips; Tie pins; Trinkets [jewellery, jewelry (Am.)]; Watch bands; Watch cases; Watch chains; Watch crystals; Watches; Watch glasses; Watch springs; Watch straps; Wire of precious metal [jewellery, jewelry (Am.)]; Works of art of precious metal; Wristwatches.
16 Absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff packaging; Addressing machines; Address plates for addressing machines; Address stamps; Adhesive bands for stationery or household purposes; Adhesives [glues] for stationery or household purposes; Adhesive tape dispensers [office requisites]; Adhesive tapes for stationery or household purposes; Advertisement boards of paper or cardboard; Albums; Almanacs; Announcement cards [stationery]; Apparatus for mounting photographs; Aquarelles; Architects' models; Arithmetical tables; Artists' watercolor saucers; Artists' watercolor [watercolour] saucers; Artists' watercolour saucers; Atlases; Bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging; Bags for microwave cooking; Balls for ball-point pens; Bibs of paper; Binding strips [bookbinding]; Biological samples for use in microscopy [teaching materials]; Blackboards; Blotters; Blueprints; Bookbinding apparatus and machines [office equipment]; Bookbinding cloth; Bookbinding cords; Bookbinding material; Bookbindings; Bookends; Booklets; Bookmarkers; Books; Bottle envelopes of cardboard or paper; Bottle wrappers of cardboard or paper; Boxes for pens; Boxes of cardboard or paper; Cabinets for stationery [office requisites]; Calculating tables; Calendars; Canvas for painting; Carbon paper; Cardboard; Cardboard tubes; Cards; Cases for stamps [seals]; Catalogues; Chalk for lithography; Chalk holders; Chaplets; Charcoal pencils; Charts; Chromolithographs [chromos]; Chromos; Cigar bands; Clipboards; Clips for offices; Cloth for bookbinding; Coasters of paper; Comic books; Compasses for drawing; Composing frames [printing]; Composing sticks; Conical paper bags; Copying paper [stationery]; Cords for bookbinding; Correcting fluids [office requisites]; Correcting ink [heliography]; Correcting tapes [office requisites]; Covers of paper for flower pots; Covers [stationery]; Cream containers of paper; Credit card imprinters, non-electric; Decalcomanias; Desk mats; Diagrams; Document files [stationery]; Document holders [stationery]; Document laminators for office use; Drawer liners of paper, perfumed or not; Drawing boards; Drawing instruments; Drawing materials; Drawing pads; Drawing pens; Drawing pins; Drawing rulers; Drawing sets; Drawing squares; Drawing T-squares; Duplicators; Elastic bands for offices; Electrocardiograph paper; Electrotypes; Embroidery designs [patterns]; Engraving plates; Engravings; Envelope sealing machines, for offices; Envelopes [stationery]; Erasing products; Erasing shields; Etching needles; Etchings; Fabrics for bookbinding; Face towels of paper; Figurines [statuettes] of papier mâché; Files [office requisites]; Filtering materials [paper]; Filter paper; Finger-stalls [office requisites]; Flags of paper; Flower-pot covers of paper; Flyers; Folders for papers; Folders [stationery]; Forms, printed; Fountain pens; Franking machines for office use; French curves; Galley racks [printing]; Garbage bags of paper or of plastics; Geographical maps; Glue for stationery or household purposes; Gluten [glue] for stationery or household purposes; Graining combs; Graphic prints; Graphic representations; Graphic reproductions; Greeting cards; Gummed cloth for stationery purposes; Gummed tape [stationery]; Gums [adhesives] for stationery or household purposes; Handbooks [manuals]; Handkerchiefs of paper; Hand labelling appliances; Hand-rests for painters; Handwriting specimens for copying; Hat boxes of cardboard; Hectographs; Histological sections for teaching purposes; Holders for checkbooks [cheque books]; Holders for stamps [seals]; House painters' rollers; Humidity control sheets of paper or plastic for foodstuff packaging; Hygienic paper; Index cards [stationery]; Indexes; Indian inks; Ink; Inking pads; Inking ribbons; Inking ribbons for computer printers; Inking sheets for document reproducing machines; Inking sheets for duplicators; Inkstands; Ink sticks; Ink stones [ink reservoirs]; Inkwells; Isinglass for stationery or household purposes; Jackets for papers; Labels, not of textile; Ledgers [books]; Letters [type]; Letter trays; Lithographic stones; Lithographic works of art; Lithographs; Loose-leaf binders; Luminous paper; Magazines [periodicals]; Manifolds [stationery]; Manuals [handbooks]; Marking chalk; Marking pens [stationery]; Mats for beer glasses; Mimeograph apparatus and machines; Modelling clay; Modelling materials; Modelling paste; Modelling wax, not for dental purposes; Moisteners for gummed surfaces [office requisites]; Moisteners [office requisites]; Molds for modelling clays [artists' materials]; Money clips; Moulds for modelling clays [artists' materials]; Musical greeting cards; Newsletters; Newspapers; Nibs; Nibs of gold; Note books; Numbering apparatus; Numbers [type]; Obliterating stamps; Office perforators; Office requisites, except furniture; Oleographs; Packaging material made of starches; Packing [cushioning, stuffing] materials of paper or cardboard; Packing paper; Pads [stationery]; Page holders; Paint boxes [articles for use in school]; Paintbrushes; Painters' brushes; Painters' easels; Paintings [pictures], framed or unframed; Paint trays; Palettes for painters; Pamphlets; Pantographs [drawing instruments]; Paper; Paper bows; Paper clasps; Paper-clips; Paper coffee filters; Paper cutters [office requisites]; Paper for radiograms; Paper for recording machines; Paper knives [cutters] [office requisites]; Paper knives [office requisites]; Paper ribbons; Paper sheets [stationery]; Paper shredders for office use; Paper tapes and cards for the recordal of computer programmes; Paperweights; Papier mâché; Parchment paper; Passport holders; Pastels [crayons]; Pastes for stationery or household purposes; Pen cases; Pencil holders; Pencil lead holders; Pencil leads; Pencils; Pencil sharpeners, electric or non-electric; Pencil sharpening machines, electric or non-electric; Pen clips; Penholders; Pens [office requisites]; Pen wipers; Perforated cards for Jacquard looms; Periodicals; Photo-engravings; Photographs [printed]; Photograph stands; Pictures; Placards of paper or cardboard; Place mats of paper; Plans; Plastic bubble packs for wrapping or packaging; Plastic cling film, extensible, for palletization; Plastic film for wrapping; Plastics for modelling; Polymer modelling clay; Portraits; Postage meters for office use; Postage stamps; Postcards; Posters; Printed matter; Printed publications; Printed timetables; Printers' blankets, not of textile; Printers' reglets; Printing blocks; Printing sets, portable [office requisites]; Printing type; Prints [engravings]; Prospectuses; Punches [office requisites]; Rollers for typewriters; Rosaries; Rubber erasers; School supplies [stationery]; Scrapbooks; Scrapers [erasers] for offices; Sealing compounds for stationery purposes; Sealing machines for offices; Sealing stamps; Sealing wafers; Sealing wax; Seals [stamps]; Self-adhesive tapes for stationery or household purposes; Sewing patterns; Sheets of reclaimed cellulose for wrapping; Shields [paper seals]; Signboards of paper or cardboard; Silver paper; Slate pencils; Song books; Spools for inking ribbons; Square rulers; Stamp pads; Stamps [seals]; Stamp stands; Stands for pens and pencils; Staples for offices; Stapling presses [office requisites]; Starch paste [adhesive] for stationery or household purposes; Stationery; Steatite [tailor's chalk]; Steel letters; Steel pens; Stencil cases; Stencil plates; Stencils; Stencils [stationery]; Stickers [stationery]; Stuffing of paper or cardboard; Tablecloths of paper; Table linen of paper; Tablemats of paper; Table napkins of paper; Tags for index cards; Tailors' chalk; Teaching materials [except apparatus]; Terrestrial globes; Thumbtacks; Tickets; Tissues of paper for removing make-up; Toilet paper; Towels of paper; Tracing cloth; Tracing needles for drawing purposes; Tracing paper; Tracing patterns; Trading cards other than for games; Transfers [decalcomanias]; Transparencies [stationery]; Trays for sorting and counting money; Type [numerals and letters]; Typewriter keys; Typewriter ribbons; Typewriters, electric or non-electric; Vignetting apparatus; Viscose sheets for wrapping; Watercolors [paintings]; Watercolor [watercolour] saucers for artists; Watercolours [paintings]; Waxed paper; Wood pulp board [stationery]; Wood pulp paper; Wrappers [stationery]; Wrapping paper; Wristbands for the retention of writing instruments; Writing board erasers; Writing brushes; Writing cases [sets]; Writing cases [stationery]; Writing chalk; Writing instruments; Writing materials; Writing or drawing books; Writing paper; Writing slates; Xuan paper for Chinese painting and calligraphy.
17 Acrylic resins [semi-finished products]; Adhesive bands, other than stationery and not for medical or household purposes; Adhesive tapes, other than stationery and not for medical or household purposes; Anti-dazzle films for windows [tinted films]; Artificial resins [semi-finished products]; Asbestos; Asbestos cloth; Asbestos coverings; Asbestos fabrics; Asbestos felt; Asbestos fibers; Asbestos fibers [fibres]; Asbestos fibres; Asbestos millboards; Asbestos packing; Asbestos paper; Asbestos safety curtains; Asbestos sheets; Asbestos slate; Bags [envelopes, pouches] of rubber, for packaging; Balata; Bark coverings for sound insulation; Boiler composition to prevent the radiation of heat; Brake lining materials, partly processed; Canvas hose pipes; Carbon fibers [fibres], other than for textile use; Caulking materials; Cellulose acetate, semi-processed; Chemical compositions for repairing leaks; Clack valves of rubber; Clutch linings; Compositions to prevent the radiation of heat; Compressed air pipe fittings, not of metal; Connecting hose for vehicle radiators; Cords of rubber; Cotton wool for packing [caulking]; Cylinder jointings; Dielectrics [insulators]; Draught excluder strips; Ebonite molds; Ebonite moulds; Ebonite [vulcanite]; Ebonite [vulcanite] molds [moulds]; Elastic threads, not for use in textiles; Elastic yarns, not for use in textiles; Expansion joint fillers; Fiberglass fabrics for insulation; Fiberglass [fibreglass] fabrics, for insulation; Fiberglass for insulation; Fibreglass fabrics for insulation; Fibreglass for insulation; Fillers for expansion joints; Filtering materials [semi-processed foams or films of plastic]; Flexible tubes, not of metal; Floating anti-pollution barriers; Foam supports for flower arrangements [semi-finished products]; Foil of regenerated cellulose, other than for wrapping; Foils of metal for insulating; Gaskets; Glass fibers, for insulation; Glass fibres, for insulation; Glass wool for insulation; Gum, raw or semi-worked; Guttapercha; Hoses of textile material; Insulating fabrics; Insulating felt; Insulating gloves; Insulating materials; Insulating oil for transformers; Insulating oils; Insulating paints; Insulating paper; Insulating plaster; Insulating refractory materials; Insulating tape; Insulating tape and band; Insulating varnish; Insulators; Insulators for cables; Insulators for electric mains; Insulators for railway tracks; Joint packings; Joint packings for pipes; Junctions for pipes, not of metal; Junctions, not of metal, for pipes; Latex [rubber]; Liquid rubber; Lute; Metal foil for insulation; Mica, raw or partly processed; Mineral wool [insulator]; Non-conducting materials for retaining heat; Packing [cushioning, stuffing] materials of rubber or plastics; Padding materials of rubber or plastics; Paper for electrical capacitors; Pipe gaskets; Pipe jackets, not of metal; Pipe muffs, not of metal; Plastic fibers [fibres], not for textile use; Plastic fibers, not for use in textiles; Plastic fibres, not for use in textiles; Plastic film, not for wrapping; Plastic film other than for wrapping; Plastic sheeting for agricultural purposes; Plastic substances, semi-processed; Reinforcing materials, not of metal, for pipes; Rings of rubber; Rubber material for recapping tires [tyres]; Rubber material for recapping tyres; Rubber, raw or semi-worked; Rubber seals for jars; Rubber sleeves for protecting parts of machines; Rubber solutions; Rubber stoppers; Safety curtains of asbestos; Sealant compounds for joints; Seals; Self-adhesive tapes, other than stationery and not for medical or household purposes; Sheets of regenerated cellulose, other than for wrapping; Shock-absorbing buffers of rubber; Slag wool [insulator]; Slate asbestos; Sleeves of rubber for protecting parts of machines; Soldering threads of plastic; Soundproofing materials; Stops of rubber; Stuffing of rubber or plastic; Stuffing rings; Substances for insulating buildings against moisture; Synthetic resins [semi-finished products]; Synthetic rubber; Threads of plastic for soldering; Threads of plastic materials, not for textile use; Threads of rubber, not for use in textiles; Valves of india-rubber or vulcanized fiber [fibre]; Viscose sheets, other than for wrapping; Vulcanite [ebonite]; Vulcanite [ebonite] molds [moulds]; Vulcanized fiber; Vulcanized fiber [fibre]; Vulcanized fibre; Washers of rubber or vulcanized fiber [fibre]; Watering hose; Waterproof packings; Water-tight rings; Weatherstripping; Weatherstripping compositions.
18 Alpenstocks; Animal skins; Attaché cases; Backpacks; Bags; Bags [envelopes, pouches] of leather, for packaging; Bags for campers; Bags for climbers; Bags for sports; Bandoliers; Beach bags; Bits for animals [harness]; Blinders [harness]; Blinkers [harness]; Boxes of leather or leather board; Boxes of vulcanised fibre; Bridles [harness]; Bridoons; Briefcases; Business card cases; Butts [parts of hides]; Canes; Card cases [notecases]; Cases, of leather or leatherboard; Casings, of leather, for plate springs; Casings, of leather, for springs; Cat o' nine tails; Cattle skins; Chain mesh purses; Chamois leather, other than for cleaning purposes; Chin straps, of leather; Clothing for pets; Collars for animals; Covers for animals; Covers for horse-saddles; Credit card cases [wallets]; Curried skins; Envelopes, of leather, for packaging; Fastenings for saddles; Frames for umbrellas or parasols; Fur; Furniture coverings of leather; Fur-skins; Game bags [hunting accessories]; Garment bags for travel; Girths of leather; Goldbeaters' skin; Gut for making sausages; Halters; Handbag frames; Handbags; Harness fittings; Harness for animals; Harness straps; Harness traces; Hat boxes of leather; Haversacks; Head-stalls; Horse blankets; Horse collars; Horseshoes; Imitation leather; Key cases; Kid; Knee-pads for horses; Leatherboard; Leather laces; Leather leads; Leather leashes; Leather shoulder belts; Leather shoulder straps; Leather straps; Leather thongs; Leather thread; Leather trimmings for furniture; Leather twist; Leather, unworked or semi-worked; Moleskin [imitation of leather]; Mountaineering sticks; Music cases; Muzzles; Net bags for shopping; Nose bags [feed bags]; Pads for horse saddles; Parasols; Parts of rubber for stirrups; Pelts; Pocket wallets; Pouch baby carriers; Pouches, of leather, for packaging; Purses; Reins; Riding saddles; Rucksacks; Saddle cloths for horses; Saddlery; Saddle trees; School bags; School satchels; Shopping bags; Shoulder belts [straps] of leather; Skins of chamois, other than for cleaning purposes; Sling bags for carrying infants; Slings for carrying infants; Stirrup leathers; Stirrups; Straps for skates; Straps for soldiers' equipment; Straps of leather [saddlery]; Suitcase handles; Suitcases; Tool bags of leather, empty; Traces [harness]; Travelling bags; Travelling sets [leatherware]; Travelling trunks; Trimmings of leather for furniture; Trunks [luggage]; Umbrella covers; Umbrella handles; Umbrella or parasol ribs; Umbrella rings; Umbrellas; Umbrella sticks; Valises; Valves of leather; Vanity cases, not fitted; Walking cane handles; Walking stick handles; Walking sticks; Walking stick seats; Wheeled shopping bags; Whips.
20 Air cushions, not for medical purposes; Air mattresses, not for medical purposes; Air pillows, not for medical purposes; Ambroid bars; Ambroid plates; Animal claws; Animal hooves; Animal horns; Armchairs; Baby changing mats; Baby changing platforms; Bakers' bread baskets; Bamboo; Bamboo curtains; Barrel hoops, not of metal; Barrels, not of metal; Baskets, not of metal; Bassinettes; Bathtub grab bars, not of metal; Bead curtains for decoration; Bed bases; Bed casters, not of metal; Bedding, except linen; Bed fittings, not of metal; Beds; Beds for household pets; Bedsteads of wood; Beehives; Benches [furniture]; Binding screws, not of metal, for cables; Bins, not of metal; Bins of wood or plastic; Bolsters; Bolts, not of metal; Book rests [furniture]; Bottle caps, not of metal; Bottle casings of wood; Bottle closures, not of metal; Bottle racks; Boxes of wood or plastic; Broom handles, not of metal; Brush mountings; Bungs, not of metal; Busts of wood, wax, plaster or plastic; Cabinet work; Carts for computers [furniture]; Cases of wood or plastic; Cask hoops, not of metal; Casks, not of metal; Casks of wood for decanting wine; Cask stands, not of metal; Chairs [seats]; Chests for toys; Chests, not of metal; Chests of drawers; Chopping blocks [tables]; Clips, not of metal, for cables and pipes; Closures, not of metal, for containers; Clothes hangers; Clothes hooks, not of metal; Coat hangers; Coathooks, not of metal; Coatstands; Coffin fittings, not of metal; Coffins; Collars, not of metal, for fastening pipes; Comb foundations for beehives; Containers, not of metal, for liquid fuel; Containers, not of metal [storage, transport]; Coral; Corks; Corks for bottles; Corozo; Costume stands; Cots; Counters [tables]; Covers for clothing [wardrobe]; Cradles; Crates; Cupboards; Curtain holders, not of textile material; Curtain hooks; Curtain rails; Curtain rings; Curtain rods; Curtain rollers; Curtain tie-backs; Cushions; Deck chairs; Decorations of plastic for foodstuffs; Desks; Dinner wagons [furniture]; Display boards; Display stands; Divans; Dog kennels; Door bells, not of metal, non-electric; Door bolts, not of metal; Door fittings, not of metal; Door handles, not of metal; Door knockers, not of metal; Doors for furniture; Dowels, not of metal; Drafting tables; Drain traps [valves] of plastic; Dressing tables; Dressmakers' dummies; Easy chairs; Edgings of plastic for furniture; Embroidery frames; Fans for personal use, non-electric; Figurines [statuettes] of wood, wax, plaster or plastic; Filing cabinets; Fishing baskets; Flagpoles; Floating containers, not of metal; Flower-pot pedestals; Flower-stands [furniture]; Fodder racks; Footstools; Freestanding partitions [furniture]; Funerary urns; Furniture; Furniture casters, not of metal; Furniture fittings, not of metal; Furniture of metal; Furniture partitions of wood; Furniture shelves; Garment covers [storage]; Gun racks; Hairdressers' chairs; Hampers [baskets]; Hand-held mirrors [toilet mirrors]; Handling pallets, not of metal; Hat stands; Head-rests [furniture]; High chairs for babies; Hinges, not of metal; Honeycombs; Hooks, not of metal, for clothes rails; Horn, unworked or semi-worked; Hospital beds; House numbers, not of metal, non-luminous; Hydrostatic beds, not for medical purposes; Hydrostatic [water] beds, not for medical purposes; Identification bracelets, not of metal; Identity plates, not of metal; Index cabinets [furniture]; Indoor window blinds [shades] [furniture]; Indoor window shades [furniture]; Infant walkers; Inflatable furniture; Inflatable publicity objects; Interior textile window blinds; Ivory, unworked or semi-worked; Jewellery organizer displays; Jewelry organizer displays; Kennels for household pets; Keyboards for hanging keys; Knife handles, not of metal; Knobs, not of metal; Ladders of wood or plastics; Latches, not of metal; Lecterns; Letter boxes, not of metal or masonry; Library shelves; Loading gauge rods, not of metal, for railway waggons [wagons]; Loading pallets, not of metal; Lockers; Locks, not of metal, for vehicles; Locks, other than electric, not of metal; Magazine racks; Mannequins; Massage tables; Mats for infant playpens; Mats, removable, for sinks; Mattresses; Meat chests, not of metal; Medicine cabinets; Meerschaum; Mirrors [looking glasses]; Mirror tiles; Mobile boarding stairs, not of metal, for passengers; Mobiles [decoration]; Moldings for picture frames; Moldings [mouldings] for picture frames; Mooring buoys, not of metal; Mother-of-pearl, unworked or semi-worked; Mouldings for picture frames; Nameplates, not of metal; Nesting boxes; Nesting boxes for household pets; Newspaper display stands; Numberplates, not of metal; Nuts, not of metal; Office furniture; Oyster shells; Packaging containers of plastic; Paper blinds; Partitions of wood for furniture; Pegs [pins], not of metal; Pet cushions; Picture frame brackets; Picture frames; Picture rods [frames]; Pillows; Pins [pegs], not of metal; Placards of wood or plastics; Plaited straw, except matting; Plastic key cards, not encoded and not magnetic; Plate racks; Playpens for babies; Plugs [dowels], not of metal; Plugs, not of metal; Poles, not of metal; Pulleys of plastics for blinds; Racks [furniture]; Rattan; Reeds [plaiting materials]; Reels, not of metal, non-mechanical, for flexible hoses; Reels of wood for yarn, silk, cord; Registration plates, not of metal; Removable mats or covers for sinks; Reservoirs, not of metal nor of masonry; Rings, not of metal, for keys; Rivets, not of metal; Saw benches [furniture]; Saw horses; School furniture; Scratching posts for cats; Screens for fireplaces [furniture]; Screens [furniture]; Screws, not of metal; Screw tops, not of metal, for bottles; Scythe handles, not of metal; Sealing caps, not of metal; Seats; Seats of metal; Sections of wood for beehives; Settees; Shells; Shelves for filing-cabinets [furniture]; Shelves for storage; Shelves for typewriters; Shoulder poles [yokes]; Showcases [furniture]; Sideboards; Signboards of wood or plastics; Silvered glass [mirrors]; Slatted indoor blinds; Sleeping bags for camping; Sleeping mats; Sleeping pads; Sofas; Stag antlers; Stair rods; Stakes for plants or trees; Standing desks; Stands for calculating machines; Statues of wood, wax, plaster or plastic; Statuettes of wood, wax, plaster or plastic; Staves of wood; Steps [ladders], not of metal; Step stools, not of metal; Stools; Stoppers for bottles, not of glass, metal or rubber; Stoppers, not of metal; Straw edgings; Straw mattress; Straw mattresses; Straw plaits; Stuffed animals; Stuffed birds; Tables; Tables of metal; Table tops; Tailors' dummies; Tanks, not of metal nor of masonry; Taps for casks, not of metal; Tea carts; Tea trolleys; Tent pegs, not of metal; Tool handles, not of metal; Tortoiseshell; Tortoiseshell imitation; Towel dispensers, fixed, not of metal; Towel dispensers, not of metal, fixed; Towel stands [furniture]; Transport pallets, not of metal; Trays, not of metal; Trestles [furniture]; Trolleys for computers [furniture]; Trolleys [furniture]; Troughs, not of metal, for mixing mortar; Typing desks; Umbrella stands; Valves, not of metal, other than parts of machines; Vats, not of metal; Vice benches, not of metal; Wall-mounted diaper [napkin] changing platforms; Wall plugs, not of metal; Washstands [furniture]; Water beds, not for medical purposes; Water-pipe valves of plastic; Whalebone, unworked or semi-worked; Wickerwork; Wind chimes [decoration]; Winding spools, not of metal, non-mechanical, for flexible hoses; Window fittings, not of metal; Wood ribbon; Work benches; Works of art of wood, wax, plaster or plastic; Woven timber blinds [furniture]; Writing desks; Yellow amber.
21 Abrasive pads for kitchen purposes; Abrasive sponges for scrubbing the skin; Aerosol dispensers, not for medical purposes; Animal bristles [brushware]; Apparatus for wax-polishing, non-electric; Aquarium hoods; Autoclaves [pressure cookers], non-electric; Baby baths, portable; Baking mats; Barbecue mitts; Basins [bowls]; Basins [receptacles]; Baskets for domestic use; Basting brushes; Basting spoons [cooking utensils]; Beaters, non-electric; Beer mugs; Bird baths; Birdcages; Blenders, non-electric, for household purposes; Boot jacks; Boot trees [stretchers]; Bottle openers, electric and non-electric; Bowls [basins]; Boxes for dispensing paper towels; Boxes for sweetmeats; Boxes of glass; Bread baskets, domestic; Bread bins; Bread boards; Brooms; Brushes; Brushes for cleaning tanks and containers; Brushes for footwear; Brush goods; Buckets; Buckets made of woven fabrics; Buckskin for cleaning; Bulb basters; Busts of porcelain, ceramic, earthenware or glass; Butter-dish covers; Butter dishes; Buttonhooks; Cabarets [trays]; Cages for household pets; Cake molds [moulds]; Candelabra [candlesticks]; Candle extinguishers; Candle jars [holders]; Candle rings; Candlesticks; Candy boxes; Carboys; Carpet beaters [hand instruments]; Carpet sweepers; Car washing mitts; Cauldrons; Ceramics for household purposes; Chamber pots; Chamois leather for cleaning; Cheese-dish covers; China ornaments; Chopsticks; Cinder sifters [household utensils]; Cleaning instruments, hand-operated; Cleaning tow; Closures for pot lids; Clothes-pegs; Clothes-pins; Cloth for washing floors; Clothing stretchers; Cloths for cleaning; Coasters, not of paper and other than table linen; Cocktail shakers; Cocktail stirrers; Coffee filters, non-electric; Coffee grinders, hand-operated; Coffee percolators, non-electric; Coffeepots, non-electric; Coffee services [tableware]; Comb cases; Combs; Combs for animals; Confectioners' decorating bags [pastry bags]; Containers for household or kitchen use; Cookery molds [moulds]; Cookie [biscuit] cutters; Cookie jars; Cooking pins of metal; Cooking pots; Cooking pot sets; Cooking skewers of metal; Cooking utensils, non-electric; Coolers [ice pails]; Corkscrews, electric and non-electric; Cosmetic spatulas; Cosmetic utensils; Cotton waste for cleaning; Covers for dishes; Covers, not of paper, for flower pots; Crockery; Cruets; Cruet sets for oil and vinegar; Crumb trays; Crushers for kitchen use, non-electric; Crystal [glassware]; Cups; Cups of paper or plastic; Currycombs; Cutting boards for the kitchen; Decanters; Deep fryers, non-electric; Demijohns; Deodorising apparatus for personal use; Dish covers; Dishes; Dishes for soap; Dishwashing brushes; Disposable table plates; Drinking bottles for sports; Drinking glasses; Drinking horns; Drinking straws; Drinking troughs; Drinking vessels; Dripping pans; Drying racks for laundry; Dustbins; Dusting apparatus, non-electric; Dusting cloths [rags]; Earthenware; Earthenware saucepans; Egg cups; Electric brushes, except parts of machines; Electric combs; Electric devices for attracting and killing insects; Enamelled glass; Epergnes; Eyebrow brushes; Feather-dusters; Feeding troughs; Fiberglass other than for insulation or textile use; Fiberglass thread, not for textile use; Fibreglass other than for insulation or textile use; Fibreglass thread, not for textile use; Figurines [statuettes] of porcelain, ceramic, earthenware or glass; Fitted picnic baskets, including dishes; Fitted vanity cases; Flasks; Flat-iron stands; Floss for dental purposes; Flower-pot covers, not of paper; Flower pots; Fly swatters; Fly traps; Food steamers, non-electric; Fruit cups; Fruit presses, non-electric, for household purposes; Frying pans; Funnels; Furniture dusters; Fused silica [semi-worked product], other than for building; Garbage cans; Gardening gloves; Garlic presses [kitchen utensils]; Glass bowls; Glass bulbs [receptacles]; Glass caps; Glasses [receptacles]; Glass flasks [containers]; Glass for vehicle windows [semi-finished product]; Glass incorporating fine electrical conductors; Glass jars [carboys]; Glass stoppers; Glass, unworked or semi-worked, except building glass; Glass vials [receptacles]; Glass wool other than for insulation; Gloves for household purposes; Glove stretchers; Glue-pots; Graters for kitchen use; Griddles [cooking utensils]; Gridiron supports; Grills [cooking utensils]; Grill supports; Hair for brushes; Heaters for feeding bottles, non-electric; Heat-insulated containers; Heat-insulated containers for beverages; Hip flasks; Holders for flowers and plants [flower arranging]; Horse brushes; Hot pots, not electrically heated; Ice buckets; Ice cube molds; Ice cube molds [moulds]; Ice cube moulds; Ice pails; Indoor aquaria; Indoor terrariums [plant cultivation]; Indoor terrariums [vivariums]; Insect traps; Insulating flasks; Ironing board covers, shaped; Ironing boards; Isothermic bags; Jugs; Kettles, non-electric; Kitchen containers; Kitchen grinders, non-electric; Kitchen mitts; Kitchen utensils; Knife rests for the table; Lamp-glass brushes; Large-toothed combs for the hair; Lazy susans; Liqueur sets; Litter boxes [trays] for pets; Litter trays for pets; Lunch boxes; Majolica; Make-up removing appliances; Make-up sponges; Mangers for animals; Material for brush-making; Menu card holders; Mess-tins; Mills for domestic purposes, hand-operated; Mixing spoons [kitchen utensils]; Molds [kitchen utensils]; Mops; Mop wringers; Mosaics of glass, not for building; Moulds [kitchen utensils]; Mouse traps; Mugs; Nail brushes; Napkin holders; Napkin rings; Nest eggs, artificial; Non-electric portable coldboxes; Non-electric portable coolers (Am.); Noodle machines, hand-operated; Nozzles for watering cans; Nozzles for watering hose; Opal glass; Opaline glass; Oven mitts; Pails; Painted glassware; Paper plates; Pastry cutters; Pepper mills, hand-operated; Pepper pots; Perfume burners; Perfume sprayers; Perfume vaporizers; Pie servers; Pig bristles; Piggy banks; Pipettes [wine-tasters]; Pitchers; Plate glass [raw material]; Plates to prevent milk boiling over; Plungers for clearing blocked drains; Polishing apparatus and machines, for household purposes, non-electric; Polishing gloves; Polishing leather; Polishing materials for making shiny, except preparations, paper and stone; Porcelain ware; Potholders; Pot lids; Pots; Pottery; Poultry rings; Powder compacts; Powdered glass for decoration; Powder puffs; Pressure cookers [autoclaves], non-electric; Rags [cloth] for cleaning; Rags for cleaning; Rails and rings for towels; Rat traps; Refrigerating bottles; Refuse bins; Rings for birds; Rolling pins, domestic; Roses for watering cans; Salad bowls; Salt cellars; Salt shakers; Saucepan scourers of metal; Saucers; Scoops [tableware]; Scouring pads; Scrubbing brushes; Services [dishes]; Shaving brushes; Shaving brush stands; Shoe horns; Shoe trees [stretchers]; Sieves [household utensils]; Sifters [household utensils]; Signboards of porcelain or glass; Siphon bottles for carbonated water; Skins of chamois for cleaning; Smoke absorbers for household purposes; Soap boxes; Soap dispensers; Soap holders; Soup bowls; Spatulas [kitchen utensils]; Spice sets; Sponge holders; Sponges for household purposes; Spouts; Sprinklers; Sprinklers for watering flowers and plants; Sprinkling devices; Stands for shaving brushes; Statues of porcelain, ceramic, earthenware or glass; Statuettes of porcelain, ceramic, earthenware or glass; Steel wool for cleaning; Stew-pans; Strainers; Strainers for household purposes; Straws for drinking; Stretchers for clothing; Sugar bowls; Syringes for watering flowers and plants; Table plates; Tableware, other than knives, forks and spoons; Tankards; Tanks [indoor aquaria]; Tar-brushes, long handled; Tart scoops; Tea balls; Tea caddies; Tea cosies; Tea infusers; Teapots; Tea services [tableware]; Tea strainers; Thermally insulated containers for food; Tie presses; Toilet brushes; Toilet cases; Toilet paper dispensers; Toilet paper holders; Toilet sponges; Toilet utensils; Toothbrushes; Toothbrushes, electric; Toothpick holders; Toothpicks; Towel rails and rings; Trash cans; Trays for domestic purposes; Trays for domestic purposes, of paper; Trivets [table utensils]; Trouser presses; Urns; Utensils for household purposes; Vacuum bottles; Vases; Vegetable dishes; Vessels of metal for making ices and iced drinks; Vitreous silica fibers [fibres], not for textile use; Waffle irons, non-electric; Washing boards; Washtubs; Waste paper baskets; Water apparatus for cleaning teeth and gums; Watering cans; Watering devices; Wax-polishing appliances, non-electric, for shoes; Whisks, non-electric, for household purposes; Window-boxes; Wine tasters [siphons]; Wool waste for cleaning; Works of art of porcelain, ceramic, earthenware or glass.
22 Animal hair; Awnings of synthetic materials; Awnings of textile; Bags [envelopes, pouches] of textile, for packaging; Bags for washing hosiery; Bags [sacks] for the transport and storage of materials in bulk; Belts, not of metal, for handling loads; Bindings, not of metal; Binding thread, not of metal, for agricultural purposes; Body bags; Bottle envelopes of straw; Braces, not of metal, for handling loads; Brattice cloth; Cables, not of metal; Camel hair; Canvas for sails; Carbon fibers [fibres] for textile use; Carded wool; Car towing ropes; Coconut fiber; Coconut fiber [fibre]; Coconut fibre; Cocoons; Combed wool; Cords for hanging pictures; Cotton tow; Cotton waste [flock] for padding and stuffing; Covers for camouflage; Down [feathers]; Eiderdown; Esparto grass; Feathers for bedding; Feathers for stuffing upholstery; Fibrous gaskets for ships; Fishing nets; Fleece wool; Flock [stuffing]; Glass fibers [fibres] for textile use; Grasses for upholstering; Hammocks; Harness, not of metal, for handling loads; Hemp; Hemp bands; Horsehair; Jute; Kapok; Ladder tapes for venetian blinds; Ladder tapes or webbing for venetian blinds; Liber; Linters; Mail bags; Net pens for fish farming; Nets; Nets for camouflage; Network; Outdoor blinds of textile; Packing [cushioning, stuffing] materials, not of rubber, plastics, paper or cardboard; Packing, of straw, for bottles; Packing rope; Packing string; Padding materials, not of rubber, plastics, paper or cardboard; Plastic fibers [fibres] for textile use; Purse seines; Raffia; Ramie fibre; Raw cotton; Raw fibrous textile; Raw linen [flax]; Raw or treated wool; Raw silk; Rope ladders; Ropes; Ropes, not of metal; Sacks [bags] of textile, for packaging; Sails; Sails for ski sailing; Sash cords; Sawdust; Schappe [raw silk waste]; Seaweed for stuffing; Sheaf-binding yarns; Shorn wool; Silk flock; Silk waste; Sisal; Slings, not of metal, for handling loads; Snares [nets]; Straps, not of metal, for handling loads; Straw for stuffing upholstery; Straw wrappers for bottles; String; Strips for tying-up vines; Stuffing, not of rubber, plastics, paper or cardboard; Tarpaulins; Tents; Textile fibers; Textile fibers [fibres]; Textile fibres; Thread, not of metal, for wrapping or binding; Tow; Twine for nets; Twine made of paper; Upholstery wool [stuffing]; Vehicle covers, not fitted; Vitreous silica fibers [fibres] for textile use; Wadding for filtering; Wadding for padding and stuffing upholstery; Wax ends; Whipcord; Wood shavings; Wood wool; Wool flock; Wrapping or binding bands, not of metal.
24 Adhesive fabric for application by heat; Banners; Bath linen, except clothing; Bath mitts; Bed blankets; Bed clothes; Bed covers; Bed covers of paper; Bed linen; Bedspreads; Billiard cloth; Bolting cloth; Brocades; Buckram; Bunting; Calico; Canvas for tapestry or embroidery; Cheese cloth; Chenille fabric; Cheviots [cloth]; Cloth; Cloths for removing make-up; Coasters [table linen]; Cotton fabrics; Coverings of plastic for furniture; Coverlets [bedspreads]; Covers for cushions; Covers [loose] for furniture; Crepe [fabric]; Crepon; Curtain holders of textile material; Curtains of textile or plastic; Damask; Diaper changing cloths for babies; Diapered linen; Dimity; Door curtains; Drugget; Eiderdowns [down coverlets]; Elastic woven material; Esparto fabric; Fabric; Fabric for footwear; Fabric, impervious to gases, for aeronautical balloons; Fabric of imitation animal skins; Fabrics for textile use; Face towels of textile; Felt; Fiberglass fabrics, for textile use; Fibreglass fabrics for textile use; Filtering materials of textile; Fitted toilet lid covers of fabric; Flags, not of paper; Flannel [fabric]; Frieze [cloth]; Furniture coverings of plastic; Furniture coverings of textile; Fustian; Gauze [cloth]; Glass cloths [towels]; Gummed cloth, other than for stationery; Haircloth [sackcloth]; Handkerchiefs of textile; Hat linings, of textile, in the piece; Hemp cloth; Hemp fabric; Household linen; Jersey [fabric]; Jute fabric; Knitted fabric; Labels of cloth; Linen cloth; Lingerie fabric; Lining fabric for shoes; Linings [textile]; Loose covers for furniture; Marabouts [cloth]; Mattress covers; Moleskin [fabric]; Mosquito nets; Net curtains; Non-woven textile fabrics; Oilcloth for use as tablecloths; Pillowcases; Pillow shams; Place mats, not of paper; Plastic material [substitute for fabrics]; Printed calico cloth; Printers' blankets of textile; Quilts; Ramie fabric; Rayon fabric; Sanitary flannel; Serviettes of textile; Sheets [textile]; Shower curtains of textile or plastic; Shrouds; Silk [cloth]; Silk fabrics for printing patterns; Sleeping bag liners; Tablecloths, not of paper; Table linen, not of paper; Tablemats, not of paper; Table napkins of textile; Table runners; Taffeta [cloth]; Tapestry [wall hangings], of textile; Textile material; Tick [linen]; Ticks [mattress covers]; Towels of textile; Traced cloth for embroidery; Traced cloths for embroidery; Travelling rugs [lap robes]; Trellis [cloth]; Tulle; Upholstery fabrics; Velvet; Wall hangings of textile; Woollen cloth; Woollen fabric; Zephyr [cloth].
25 Albs; Aprons [clothing]; Ascots; Babies' pants [clothing]; Bandanas [neckerchiefs]; Bathing caps; Bathing drawers; Bathing suits; Bathing trunks; Bath robes; Bath sandals; Bath slippers; Beach clothes; Beach shoes; Belts [clothing]; Berets; Bibs, not of paper; Boas [necklets]; Bodices [lingerie]; Boots; Boots for sports; Boot uppers; Boxer shorts; Braces for clothing [suspenders]; Brassieres; Breeches for wear; Camisoles; Cap peaks; Caps [headwear]; Chasubles; Clothing; Clothing for gymnastics; Clothing of imitations of leather; Clothing of leather; Coats; Collars [clothing]; Combinations [clothing]; Corselets; Corsets [underclothing]; Cuffs; Cyclists' clothing; Detachable collars; Dresses; Dressing gowns; Dress shields; Ear muffs [clothing]; Esparto shoes or sandals; Fishing vests; Fittings of metal for footwear; Football boots; Football shoes; Footmuffs, not electrically heated; Footwear; Footwear uppers; Furs [clothing]; Fur stoles; Gabardines [clothing]; Gaiters; Gaiter straps; Galoshes; Garters; Girdles; Gloves [clothing]; Goloshes; Gymnastic shoes; Half-boots; Hat frames [skeletons]; Hats; Headbands [clothing]; Headgear for wear; Heelpieces for footwear; Heelpieces for stockings; Heels; Hoods [clothing]; Hosiery; Inner soles; Jackets [clothing]; Jerseys [clothing]; Jumper dresses; Jumpers [pullovers]; Knickers; Knitwear [clothing]; Lace boots; Layettes [clothing]; Leggings [leg warmers]; Leggings [trousers]; Leg warmers; Liveries; Maniples; Mantillas; Masquerade costumes; Miters [hats]; Mitres [hats]; Mittens; Money belts [clothing]; Motorists' clothing; Mufflers [neck scarves]; Muffs [clothing]; Neck scarfs [mufflers]; Neck scarves [mufflers]; Neckties; Non-slipping devices for footwear; Outerclothing; Overalls; Overcoats; Pajamas (Am.); Panties; Pants (Am.); Paper clothing; Paper hats [clothing]; Parkas; Pelerines; Pelisses; Petticoats; Pinafore dresses; Pockets for clothing; Pocket squares; Ponchos; Pullovers; Pyjamas; Ready-made clothing; Ready-made linings [parts of clothing]; Sandals; Saris; Sarongs; Sashes for wear; Scarfs; Scarves; Shawls; Shirt fronts; Shirts; Shirt yokes; Shoes; Short-sleeve shirts; Shower caps; Ski boots; Ski gloves; Skirts; Skorts; Skull caps; Sleep masks; Slippers; Slips [undergarments]; Smocks; Socks; Sock suspenders; Soles for footwear; Spats; Sports jerseys; Sports shoes; Sports singlets; Stockings; Stocking suspenders; Studs for football boots; Stuff jackets [clothing]; Suits; Suspenders; Sweat-absorbent stockings; Sweat-absorbent underclothing; Sweat-absorbent underwear; Sweaters; Swimsuits; Teddies [undergarments]; Tee-shirts; Tights; Tips for footwear; Togas; Topcoats; Top hats; Trousers; Trouser straps; Turbans; Underclothing; Underpants; Underwear; Uniforms; Valenki [felted boots]; Veils [clothing]; Vests; Visors [headwear]; Waistcoats; Waterproof clothing; Welts for footwear; Wet suits for water-skiing; Wimples; Wooden shoes; Wristbands [clothing].
27 Artificial turf; Automobile carpets; Bath mats; Carpets; Carpets for automobiles; Carpet underlay; Decorative wall hangings, not of textile; Door mats; Floor coverings; Gymnasium mats; Gymnastic mats; Linoleum; Mats; Mats of woven rope for ski slopes; Non-slip mats; Reed mats; Rugs; Textile wallpaper; Vinyl floor coverings; Wallpaper.
32 Aerated water; Aloe vera drinks, non-alcoholic; Aperitifs, non-alcoholic; Beer; Beer-based cocktails; Beer wort; Cider, non-alcoholic; Cocktails, non-alcoholic; Essences for making beverages; Extracts of hops for making beer; Fruit juice; Fruit juices; Fruit nectars, non-alcoholic; Ginger ale; Ginger beer; Grape must, unfermented; Isotonic beverages; Kvass [non-alcoholic beverage]; Lemonades; Lithia water; Malt beer; Malt wort; Milk of almonds [beverage]; Mineral water [beverages]; Must; Non-alcoholic beverages; Non-alcoholic fruit extracts; Non-alcoholic fruit juice beverages; Non-alcoholic honey-based beverages; Orgeat; Pastilles for effervescing beverages; Peanut milk [non-alcoholic beverage]; Powders for effervescing beverages; Preparations for making aerated water; Preparations for making beverages; Preparations for making liqueurs; Preparations for making mineral water; Sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; Seltzer water; Sherbets [beverages]; Smoothies; Soda water; Sorbets [beverages]; Soya-based beverages, other than milk substitutes; Syrups for beverages; Syrups for lemonade; Table waters; Tomato juice [beverage]; Vegetable juices [beverages]; Waters [beverages]; Whey beverages.

A.Z. Meisterteile, Info about trademak list

This trademark A.Z. Meisterteile list was get 16.04.2017 01:57 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688