TITAN - Trademark, owner UTC Fire & Security B.V.

Trademark info fields

- - - - - -
Source OHIM
Application 3841566
Trademark text TITAN
Product Classes 9, 35, 45
Filing date 18.05.2004
Publication date 04.04.2005
Applicant/Holder UTC Fire & Security B.V.
Representative MERKENBUREAU KNIJFF & PARTNERS B.V.
Status Zpětvzetá přihláška
Type Slovní
Nice Classification
9
Počítačové programy; počítačový software, zejména pro řízení nemovitostí a bezpečnosti; detektory přítomnosti osob nebo objektů; elektronické přístroje a nástroje (nezařazené do jiných tříd), přístroje a doprovodný software pro poplašné systémy proti vloupání, automatizace; přístroje pro reprodukci a ukládání dat; elektronické bezpečnostní systémy; software, hardware a komponenty pro výše uvedené výrobky.

Programmes informatiques; logiciels, en particulier pour la gérance de biens immobiliers et la gestion de la sécurité; détecteurs de personnes ou d'objets; appareils et instruments électroniques (non compris dans d'autres classes), appareils et logiciels pour systèmes d'alarme antivol, automatisation; appareils pour la reproduction et le stockage de données; Systèmes de sécurité électroniques; logiciels, matériel informatique et composants de tous les produits précités.

Computer programs; computer software, especially for for real estate management and security management; detectors for the presence of persons or objects; electronic apparatus and instruments (not included in other classes), apparatus and accompanying software for anti burglary warning alarm system, automation; apparatus for reproduction and storage of data; electronic security systems; software, hardware and components for all above mentioned products.

35
Komerční poradenství vztahující se k systémům řízení zabezpečení, komerční poradenství vztahující se k bezpečnosti, včetně poplachů v případě nebezpečí, ochraně osob a vchodů, opatřením pro prevenci požárů a vloupání, zabezpečení akcí, zabezpečení objektů, ochraně, bezpečnosti a hlídání osob, budov a zboží, bezpečnosti pozemků (střežení), poplašné služby, použití poplašných a bezpečnostních systémů, jakož i bezpečnostního řízení.

Services de conseils commerciaux liés à des systèmes de gestion de la sécurité, conseils commerciaux liés à la sécurité, y compris alarme en cas de danger, protection des personnes et accès, mesures de prévention en cas d'incendie et de vol, sécurité lors d'événements, sécurité des objets, protection, sécurité et surveillance de personnes, bâtiments et produits, sécurité des terrains (surveillance), services d'alarmes, utilisation et application d'alarmes et de sécurité ainsi que pour la gestion de la sécurité.

Commercial advisory services relating to security management systems, commercial advisory regarding security, including alarming in the case of danger, protection of persons and entrances, measurements for the prevention of fire and burglary, security of events, security of objects, protection, security and guarding persons, buildings and goods, security of terrains (guarding), alarms services, the use and the application of alarm and security as well as for security management.

45
Poradenství v oblasti bezpečnosti, včetně varování v případě nebezpečí, ochrana osob a vchodů; poradenství týkající se preventivních opatření proti požáru a vloupání; zabezpečení akcí; zabezpečení objektů; ochrana, zabezpečení a hlídání osob, budov a zboží; zabezpečení terénu (hlídání); konzultace v oblasti bezpečnosti; poplašné služby; konzultace vztahující se k použití a aplikaci poplašných a bezpečnostních systémů, jakož i řízení bezpečnosti.

Conseils en matière de sécurité, y compris alerte en cas de danger, protection des personnes et des entrées; conseils concernant les mesures à effectuer pour la prévention des incendies et des cambriolages; sécurité de manifestations; sécurité d'objets; protection, sécurité et surveillance de personnes, bâtiments et biens; sécurité de terrains (surveillance); consultation en matière de sécurité; services d'alarme; conseils concernant l'utilisation et application de systèmes d'alarme et de sécurité, ainsi que gestion de la sécurité.

Security consultancy, including alarming in the case of danger, protection of persons and entrances; consultancy relating to measurements for the prevention of fire and burglary; security of events; security of objects; protection, security and guarding persons, buildings and goods; security of terrain's (guarding); consultancy in the field of security; alarm services; consultancy relating to the use and the application of alarm and security systems as well as for security management.


TITAN, Info about trademak list

This trademark TITAN list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 210 trademarks of text TITAN, 81 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688