VINTEGRIS TECH - Trademark, owner VINTEGRIS s.L.

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15826654
Reprodukce: VINTEGRIS TECH - ochranná známka
VINTEGRIS TECH
Třídy výrobků a služeb: 9, 35, 42
Obrazové třídy: 27.5.1, 29.1.3
Datum podání přihlášky: 15.09.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 22.09.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník:**** Private data ****
Země původu: Španělsko
Zástupce:CLARKE
Barevná
Barvy:
CS Tmavě zelená; Světle zelená; Bílá.
EN Dark green; Light green; White.
FR Vert foncé; Vert clair; Blanc.
Stav dokumentu: Zveřejněná přihláška
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
CS9 Počítačový hardware; Počítačový software; Přístroje a nástroje pro záznam, převod a/nebo reprodukci zvuku a/nebo obrazu; Magnetická média; Předprogramované disky; Přístroje a software pro zpracování dat.
35 Velkoobchodní a maloobchodní prodej v obchodech a prostřednictvím světových počítačových sítí zaměřený na počítačový hardware, počítačový software, přístroje a nástroje pro záznam, převod a/nebo reprodukci zvuku a/nebo obrazu, magnetické nosiče dat a předprogramované disky, vybavení a počítačový software na zpracování dat; Poskytování obchodní asistence při zřizování franšíz; Reklamní, marketingové a propagační služby; Obchodně reklamní služby týkající se franchisingu; Pomoc v obchodní a podnikatelské činnosti, management a administrativní služby.
42 Design a vývoj softwaru; Instalace, údržba a aktualizace počítačového softwaru; Technická podpora v oboru počítačového softwaru; Konzultace v oblasti počítačového softwaru; Návrh, tvorba a údržba webových stránek pro druhé; Pronájem počítačů a počítačového softwaru.
FR9 Matériel informatique; Logiciels pour ordinateurs; Appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission et/ou la reproduction du son ou des images; Supports de données magnétiques; Disques préprogrammés; Équipements et logiciels de traitement de données.
35 Services de vente en gros et au détail dans des magasins et par le biais de réseaux informatiques mondiaux de matériel informatique, logiciels informatiques, appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission et/ou la reproduction de sons et/ou d'images, supports d'enregistrement magnétiques et disques préenregistrés, équipements et logiciels de traitement de données; Services d'assistance commerciale pour l'établissement de franchises; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de publicité commerciale en matière de franchisage; Services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs.
42 Conception et développement de logiciels; Services d'installation, d'entretien et de mise à jour de logiciels informatiques; Services d'assistance technique pour ordinateurs; Services de conseils en matière de logiciels; Conception, création et entretien de sites web pour le compte de tiers; Location d'ordinateurs et de logiciels.
EN9 Computer hardware; Computer software; Apparatus and instruments for recording, transmission and/or reproduction of sound and/or images; Magnetic data carriers; Pre-programmed discs; Data processing equipment and software.
35 Wholesaling and retailing in shops and via global computer networks of computer hardware, computer software, apparatus and instruments for recording, transmission and/or reproduction of sound and/or images, magnetic data carriers and pre-recorded discs, data processing equipment and software; Provision of assistance [business] in the establishment of franchises; Advertising, marketing and promotional services; Business advertising services relating to franchising; Business assistance, management and administrative services.
42 Software design and development; Installation, maintenance and updating of computer software; Technical support relating to computer software; Computer software consultancy; Design, creation and maintenance of websites for others; Rental of computers and computer software.

VINTEGRIS TECH, Info about trademak list

This trademark VINTEGRIS TECH list was get 06.12.2016 04:16 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688