TITAN - Trademark, owner Vivanco Gruppe AG

Trademark info fields

-
SourceOHIM
Application8498636
Trademark textTITAN - ochranná známka
TITAN
Product Classes9
Vienna Classes 27.5.1
Filing date19.08.2009
Publication date09.11.2009
Registration date28.06.2010
Expiration/renewal date19.08.2019
Applicant/Holder**** Private data ****
Representative**** Private data ****
Trademark colorsŠedá, černá, bílá
Trademark colorsENGrey, black, white
Trademark colorsFRgris, noir, blanc
StatusZapsaná
TypeObrazová
Nice Classification
9
Elektrická dálková ovládání a rádiově řízená dálková ovládání pro přístroje zábavní elektroniky, pro nástěnné držáky, pro nábytek a pro účely domovní a bezpečnostní techniky;antény, zejména pokojové antény, stěnové zásuvky, anténní zásuvky, anténní kabely;přepínače signálu, rozdělovače signálu, výhradně pro použití v oboru zábavní elektroniky;rádiové vysílače a přijímače zvukových a obrazových signálů zábavní elektroniky.

Télécommandes électriques et radiotélécommandes pour appareils de l'électronique de divertissement, pour fixations murales, pour meubles et pour la domotique et la sécurité domestique;antennes, en particulier antennes de pièces, prises murales, prises d'antenne, câbles d'antennes;commutateurs de signaux, distributeur de signaux, excepté ceux destinés au domaine des divertissements électroniques;émetteurs et récepteurs radio pour signaux audio et vidéo de l'électronique de divertissement.

Electric remote controls and radio remote controls for electronic entertainment apparatus, for wall mounts, for furniture and for domestic engineering and security technology purposes;aerials, in particular indoor aerials, wall outlets, aerial socket outlets, aerial cables;signal switches, signal splitters, exclusively for use in the field of electronic entertainment;radio transmitters and receivers for sound and image signals for entertainment electronics.


TITAN, Info about trademak list

This trademark TITAN list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 210 trademarks of text TITAN, 81 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 

Ochrana dat     Mobil version

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.