Graphics Trademark, owner YYT TRADING CO.

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15788839
Reprodukce: - - ochranná známka
-
Třídy výrobků a služeb: 3, 21, 35
Obrazové třídy: 1.5.2, 1.5.6, 1.5.15, 28.3
Datum podání přihlášky: 01.09.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 11.10.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník: YYT TRADING CO., LTD., 17F.-3, No. 530, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City, 40358, Tajwan
Země původu: Tajwan
Zástupce: JACOBACCI & PARTNERS S.P.A., Corso Emilia, 8, Torino, 10152, Itálie
Barevná
Barvy:
CS Červená; Zelená; Odstíny červené; Odstíny zelené; Bílá.
EN Red; Green; Shades Of Red; Shades Of Green; White.
FR Rouge; Vert; Nuances de rouge; Nuances de vert; Blanc.
Stav dokumentu: Zveřejněná přihláška
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb: > > > > > >
CS3 Přípravky na čištění automobilů; Vosky na automobily; Čisticí kapalina na skla vozidel; Čisticí prostředky k použití v domácnosti; Lešticí vosky; Lešticí přípravky; Odmašťovací přípravky (kromě přípravků na použití ve výrobních procesech); Přípravky pro osobní hygienu a kosmetické přípravky.
21 Kartáčky na umývání nádobí; Utěrky na úklid; Utěrky na otírání automobilů; Houby na čištění; Rukavice k domácímu použití; Rukavice pro mytí automobilů.
35 Maloobchodní prodej čisticích předmětů; Velkoobchodní prodej čisticích předmětů; Maloobchodní prodej čisticích přípravků; Velkoobchodní prodej čisticích přípravků; Služby agentury zaměřené na export a import; Shromažďování licitačních nabídek; On-line obchodování, při němž prodejce vystaví výrobky ke dražbě a nabídky se provádí prostřednictvím internetu; Poskytování obchodních informací a informací o obchodních podnicích prostřednictvím celosvětové počítačové sítě; Objednávkové služby a elektronické nakupování ve formě služeb on-line maloobchodní prodejny zaměřené na čisticí potřeby a čisticí přípravky.
FR3 Préparations nettoyantes pour automobiles; Cires pour véhicules automobiles; Liquides pour lave-glaces; Détergents ménagers; Cire à polir; Préparations pour polir; Produits dégraissants autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté.
21 Brosses pour laver la vaisselle; Chiffons de nettoyage; Chiffons pour essuyer les voitures; Éponges à récurer; Gants de ménage; Gants pour laver les voitures.
35 Services de vente au détail concernant les articles de nettoyage; Services de vente en gros concernant les articles de nettoyage; Services de vente au détail concernant les produits de nettoyage; Services de vente en gros concernant les produits de nettoyage; Services d’agences d'import-export; Cotation d'enchères; Services de commerce en ligne où le vendeur présente les articles à vendre aux enchères et où les offres sont faites sur Internet; Service d'informations en matière d'entreprises et d'affaires commerciales via des réseaux informatiques mondiaux; Services de commande et services d'achat électroniques sous forme de services de magasins de vente au détail en ligne d'articles de nettoyage et de produits de nettoyage.
EN3 Automotive cleaning preparations; automobile wax; windshield cleaning liquids; detergents for household use; polishing wax; polishing preparations; degreasers other than for use in manufacturing processes; body cleaning and beauty care preparations.
21 Washing brushes; cleaning rags; cloths for wiping cars; cleaning sponges; gloves for household purposes; gloves for washing cars.
35 Retail services in relation to cleaning articles; wholesale services in relation to cleaning articles; retail services in relation to cleaning preparations; wholesale services in relation to cleaning preparations; import-export agencies; bidding quotation; on-line trading services in which seller posts products to be auctioned and bidding is done via the Internet; providing information about commercial business and commercial information via the global computer network; order services and electronic shopping in the nature of on-line retail store services featuring cleaning articles and cleaning preparations.

-, Info about trademak list

This trademark - list was get 19.10.2016 21:15 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688