GECCO - Trademark, owner ZEUS Zentrale für Einkauf und Service GmbH & Co. KG

Trademark info fields

-
Source OHIM
Application 5067947
Trademark text GECCO - ochranná známka
GECCO
Product Classes 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 20, 22
Vienna Classes 26.5.1 ; 26.5.22
Filing date 20.04.2006
Publication date 22.01.2007
Registration date 16.10.2007
Expiration/renewal date 20.04.2016
Applicant/Holder ZEUS Zentrale für Einkauf und Service GmbH & Co. KG
Representative**** Private data ****
Trademark colors CSTmavě modrá.
Trademark colors ENBlue.
Trademark colors FRBleu foncé.
Status Zapsaná
Type Obrazová
Nice Classification
3
Čisticí prostředky, zejména pasta na mytí rukou pro řemeslníky; odmašťovače; rozpouštědla; brusné přípravky.

Produits de nettoyage, en particulier pâtes à laver les mains pour artisans; dégraissants; dissolvants; produits pour l'affûtage.

Cleaning preparations, in particular hand-washing paste for workmen; degreasers; diluents; Abrasive and grinding preparations.

4
Mazací oleje; průmyslová mazadla; průmyslové oleje.

Huiles de lubrification; graisses industrielles; huiles industrielles.

Lubricating oils; industrial greases; industrial oils.

6
Řetězy; drátěnky; ocelové hřebíky; kovové šroubové háky; kovové šrouby; šroubové matice (kovové); panty, závěsy (kovové); kovové zámky; kovová kolečka pro nábytek a přístroje; ozdobné plechy; kovové vodicí lišty pro zásuvky; kovová drátěná lana; kovová lana; kovové trezory; poštovní schránky (kovové); kovové skříně na zbraně; kovové skříně na munici; kovové příruční pokladny; kovové stojany pro jízdní kola; kovová zábradlí; kovové mobilní stavby; žebříky z kovu a slitin kovu.

Chaînes; pointes de Paris; clous en acier; crochets à visser métalliques; vis métalliques; écrous métalliques; charnières métalliques; serrures métalliques; roulettes métalliques pour meubles et appareils; tôles décorées; guides métalliques pour tiroirs; Cordages métalliques; cordes métalliques; coffres-forts métalliques; boîtes aux lettres [métalliques]; armoires d'armurerie métalliques; armoires à munitions métalliques; coffres métalliques pour argent liquide; râteliers à bicyclettes métalliques; mains courantes métalliques; constructions transportables métalliques; échelles métalliques et alliages.

Chains; wire nails; steel nails; screw hooks of metal; screws of metal; nuts of metal; Metal hinges; locks of metal; furniture and equipment rollers of metal; decorating panels; drawer guides of metal; Wire ropes of metal; metal ropes; metal vaults; letter boxes of metal; weapons cabinets; ammunition cabinets of metal; cash boxes of metal; bicycle parking racks of metal; handrails of metal; transportable buildings of metal; ladders of metal and their alloys.

7
Pilové listy (části strojů); míchadla; pohony pro markýzy (motorové), pohony pro rolety (motorové).

Lames de scies (parties de machines); agitateurs; entraînements de marquises (motorisés), entraînements de volets roulants (motorisés).

Saw blades (parts of machines); agitators; awning drives (motorised), roller blind drives (motorised).

8
Kleště (na drát); šroubováky; pilníky (nástroje); špachtle; šroubové stolařské svorky; svěráky; sekyry; hoblíky; sekyry; naběračky; vrtáky; nože; (ruční) nářadí na zdivo; (ruční) nářadí na pokládání dlaždic; dláta; pilové listy (součásti nářadí); kladiva (ruční nářadí); ruční dláta; pilky (ruční nářadí); utěsňovací pistole; stavitelné klíče na matice; kloubové klíče; pásy na zajištění nákladu, upínací pásy.

Tenailles; tournevis; limes; spatules; serre-joints; étaux; haches; rabots; haches; louches; Forets; couteaux; outils de maçonnerie (entraînés manuellement); outils pour carreleurs (entraînés manuellement); ciseaux; lames de scies [parties d' outils]; marteaux (outils à main); burins entraînés manuellement; scies (outils à main); pistolets à cartouches; clés à molette; clés articulées; sangles de sécurité pour chargements, sangles de fixation.

Pliers; screwdrivers; files; spatulas; screw clamps; vices; hatchets; planes; axes; ladles; borers; knives; brick-laying tools (hand-operated); tile-laying tools (hand-operated); chisels; saw blades (parts of hand tools); hammers (hand tools); hand-operated chisels; saws (hand tools); cartridge pistols; fork wrenches; socket tools; load-securing straps, tensioning straps.

9
Posuvná merítka; pravítka; krejčovský metr; přístroj na měření úhlů; vodováha; indikátory napětí; olovnice; pérové váhy; Pracovní rukavice; bezpečnostní brýle; protiprachové masky; protiplynové masky; svářečské ochranné štíty; (ochranné) přilby; pokosníky; ochrana sluchu pro pracovníky; přílby pro jízdní kola; Ochranná přilba pro motocyklisty.

Pieds à coulisse; mètres; mesures de bandes; équerres; niveau à bulle d'air; détecteurs de tension; fils à plomb; balances à ressort; Gants de travail; lunettes de protection; masques anti-poussières; masques respiratoires; masques de protection pour soudeurs; casques (de protection); fausses équerres; protections anti-bruit pour travailleurs; casques de cycliste; casques de motos.

Slide calipers; rules; tape measure; goniometers; spirit level; voltage detectors; plumb bobs; spring balances; Work gloves; safety goggles; dust masks; respiratory protection masks; protective shields for welding; (protective) helmets; sliding bevels; hearing protectors for workers; bicycle helmets; motorcycle safety helmets.

12
Jízdní kola.

Bicyclettes.

Bicycles.

17
Těsnicí materiály; pěnová guma; lehčený kaučuk.

Matériaux d'étanchéité; caoutchouc spongieux; caoutchouc cellulaire.

Gasket materials; sponge rubber; cellular rubber.

18
Kožené brašny na nářadí (prázdné).

Coffres à outils en cuir [vides].

Tool chests of leather (empty).

20
Šroubové háky, nekovové; nekovové šrouby; matice (nekovové); nekovové závěsy u dveří; květinové dráty, nekovové; odnímatelné kryty, nekovové; dveřní zarážky, nekovové; plastové kufry na nářadí (prázdné).

Crochets à visser, non métalliques; vis non métalliques; écrous non métalliques; charnières non métalliques; fils pour plantes, non métalliques; clapets de couverture, non métalliques; cale-portes non métalliques; coffres à outils (vides) en matières plastiques.

screw hooks, not of metal; screws, not of metal; nuts, not of metal; hinges, not of metal; wire, not of metal, for flowers; cover flaps, not of metal; door stoppers, not of metal; tool chests of plastic (empty).

22
Motouzy, lana a šňůry ze sisalu, konopí, nylonu, polypropylenu, plastu, umělých vláken a polymitu; lana, s výjimkou kovových; Potrubí a trubkoví.

Ficelles, cordes et cordons en sisal, chanvre, nylon, polypropylène, matières plastiques, matières synthétiques et polymères; cordages non métalliques; Tuyauterie.

String, ropes and cords of sisal, hemp, nylon, polypropylene, plastic, synthetic material and polymite; ropes, not of metal; piping.


GECCO, Info about trademak list

This trademark GECCO list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 7 trademarks of text GECCO, 5 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688