Mr. GARDENER - Trademark, owner ZEUS Zentrale für Einkauf und Service GmbH & Co. KG

Trademark info fields

Source OHIM
Application 4743019
Trademark text Mr. GARDENER - ochranná známka
Mr. GARDENER
Product Classes 6, 7, 8, 11, 12, 17, 19, 20, 21
Vienna Classes 26.4.2 ; 26.4.5 ; 26.4.22 ; 26.4.24 ; 26.4.98
Filing date 29.12.2005
Publication date 04.12.2006
Registration date 26.04.2007
Expiration/renewal date 29.12.2015
Applicant/Holder ZEUS Zentrale für Einkauf und Service GmbH & Co. KG
Representative**** Private data ****
Status Zapsaná
Type Obrazová
Nice Classification
6
Kovové stavební materiály; dráty a drátěná pletiva (kovové); skleníky (hliníkové); kovové nádoby na kompost; drátěné pletivo na prosévání kompostu; sochy z obecných kovů; kovové kontejnery na odpadky.

Matériaux de construction métalliques; fils, treillis métalliques; serres en aluminium; conteneurs métalliques à compost; treillis pour tamiser du compost; statues en métaux communs; poubelles métalliques.

Building materials of metal; wires, wire mesh of metal; greenhouses of aluminium; metal compost bins; wire mesh for the sieving of compost; statues of common metal; containers of metal for waste.

7
Strojní rybníková čerpadla, strojní vodní čerpadla pro zahrady a domácnosti; stroje určené pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví; sekačky trávy; vertikulátory; skartovací prístroje; vyžínače; křovinořezy; retezové pily.

Pompes mécaniques pour plans d'eau, pompes à eau mécaniques pour le jardin et le domicile; machines destinées à l'agriculture, l' horticulture et la sylviculture; tondeuses à gazon; machines à faucher; râpeurs; machines pour tailler le gazon; faux motorisées; tronçonneuses.

mechanical pumps for ponds, mechanical pumps for water in the garden and the home; machines used in agriculture, horticulture and forestry; mowing machines; rotivators; shredders; lawn trimming machines; motorised scythes; chain saws.

8
Rozstřikovače (ruční), zejména přípravků pro ochranu rostlin; ruční přístroje určené pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví, zejména nůžky na živé ploty, sekačky trávy, nůžky na větve, rýče, vidle, lopaty, rýpadla, travní hrábě, motyky, kosy, srpy, ruční posypové vozy a vozy s rotačním zametacím kartáčem pro dům a zahradu.

Vaporisateurs manuels, en particulier pour vaporiser des produits de protection pour les plantes; appareils manuels à usage horticole, agricole et sylvicole, en particulier taille-haies, ciseaux à herbe, sécateurs, bêches, fourchettes, pelles, râteaux, houes, faux, faucilles, épandeuses et balayeuses manuelles pour la maison et le jardin.

hand-operated sprayers, in particular for plant pesticides; hand-operated devices for horticultural, agricultural and forestry purposes, in particular hedge-trimmers, grass clippers, tree shears, spades, forks, shovels, rakes, hoes, scythes, sickles, hand-operated strewing and sweeping carts for home and garden.

11
Spojovací armatury pro hadice na vodu; osvetlovací prístroje; osvětlení vody; pokojové vodotrysky.

Armatures de raccordement et de connexion pour flexibles d'alimentation en eau; appareils d'éclairage; éclairages aquatiques; fontaines d'intérieur.

joint and connection fittings for hoses carrying water; lighting apparatus; water illuminations; fountains for rooms.

12
Posypové vozy a vozy s rotačním zametacím kartáčem.

Epandeuses et balayeuses.

Vehicles for spreading and sweeping.

17
Hadice na zalévání (nekovové).

Tuyaux d'arrosage (non métalliques).

garden hoses (not of metal).

19
Sazenicové květináče a truhlíky na květiny pro zahradnické účely; sochy z kamene, betonu a mramoru; skleníky (skleněné); dřevěné ploty, dřevěná vrata; dřevěné sloupky.

Pots de fleurs et bacs pour plantes pour l'horticulture; statues en pierre, en béton ou en marbre; serres en verre; clôtures en bois, portails en bois; poteaux en bois.

Basins for plants and plant boxes for horticultural purposes; statues of stone, concrete or marble; greenhouses of glass; fences of wood, gates of wood; stakes of wood.

20
Zahradní nábytek ze dřeva, kovu, umělé hmoty, vrbového proutí nebo ratanu, jmenovitě zahradní židle, zahradní křesla, zahradní stoly a zahradní lehátka; podušky pro zahradní nábytek, jmenovitě podušky na židle a lehátka; korkové zboží, zařazené do třídy 20; rákosové rohože; sošky ze sádry nebo plastických hmot; násady pro smetáky a nářadí s ručním pohonem ze dřeva, bambusu; kontejnery na odpadky z plastických hmot; sudy na deštovou vodu (nekovové); nádrže na vodu (nekovové); ohrádky na kompost ze dřeva nebo plastických hmot.

Meubles de jardin en bois, métal, matière plastique, liège ou rotin, à savoir chaises de jardin, fauteuils de jardin, tables de jardin et chaises-longues de jardin; armatures pour meubles de jardin, à savoir coussins de sièges et de chaises-longues; articles en liège, compris dans la classe 20; parois de protection contre les regards indiscrets; statues en plâtre ou en matières plastiques; manches en bois pour la fixation de balais et d'outils manuels, bambou; conteneurs à déchets en matières plastiques; citernes d'eau de pluie (non métalliques); citernes d'eau (non métalliques); conteneurs à compost en bois ou en matières plastiques.

Garden furniture of wood, metal, plastic, basketry or rattan, namely garden chairs, armchairs for the garden, garden tables and garden recliners; covers for garden furniture, namely seats and recliner cushions; corkware, included in class 20; tube mats for protecting sight; statues of plaster or plastics; poles of wood for the affixation of brooms and hand tools and implements (hand-operated), bamboo; plastic trash containers; rainbutts, not of metal; water tanks (not of metal); composters of wood or plastic.

21
Rozstrikovace, kropicí zarízení; kropítka; sazenicové květináče a truhlíky na květiny ze dřeva nebo plastických hmot pro domácnost; sošky z porcelánu, skla nebo hlíny; nádoby na odpadky, popelnice.

Instruments d'arrosage; aspersoirs; pots de fleurs et bacs pour plantes en bois ou en matières plastiques pour le ménage; statues en porcelaine, en verre ou en terre cuite; poubelles.

Sprinkling devices; sprinklers; plant scales and plant boxes made of wood or plastic for household use; statues, of porcelain, glass or clay; dustbins.


Mr. GARDENER, Info about trademak list

This trademark Mr. GARDENER list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 1 trademark of text Mr. GARDENER, 1 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688