SHARK - Trademark, owner Ziemann HOLVRIEKA GmbH

Trademark info fields

SourceOHIM
Application12578498
Trademark textSHARK
Product Classes6, 7, 9, 11, 42
Filing date10.02.2014
Publication date27.03.2014
Applicant/Holder Ziemann International GmbH
Representative**** Private data ****
StatusZveřejněná - námitky
TypeSlovní
Nice Classification
6
Kovové zboží, Zařazené do třídy 06, jmenovitě plechové nádoby.

Articles métalliques, Compris dans la classe 06, à savoir réservoirs en tôles.

Goods of metal, Included in class 6, namely containers of sheet metal.

7
Stroje a jejich části, pro pivovarnický, nápojový a potravinářský průmysl; Pivovarnická zařízení; Varny; Tlakové nádoby; Zásobníky pro tekuté potraviny; Pivovarnické nádrže.

Machines et leurs pièces pour l'industrie brassicole, des boissons et alimentaire; Installations de brasserie; Salles de brassage; Caves pour cuves sous pression; Cuves pour aliments liquides; Cuves pour la brasserie.

Machines and parts therefor, for the brewing, beverages and foodstuffs industry; Brewery installations; Brewhouses; Pressure tank cellars; Tanks for liquid foodstuffs; Brewing tanks.

9
Přístroje a nástroje vědecké, přístroje pro vážení, měření, signalizaci a kontrolu (inspekci), zejména pro pivovarnický, nápojový a potravinářský průmysl.

Appareils et instruments scientifiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, en particulier pour l'industrie brassicole, des boissons et alimentaire.

Scientific, weighing, measuring, signalling and checking (supervision) apparatus and instruments, in particular for the brewing, beverages and foodstuffs industry.

11
Přístroje pro topení, výrobu páry, pro vaření, přístroje chladicí, pro sušení, ventilaci a rozvod vody, zejména pro pivovarnický, nápojový a potravinářský průmysl.

Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d'eau, en particulier pour l'industrie brassicole, des boissons et alimentaire.

Apparatus for heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating and water supply purposes, in particular for the brewing, beverages and foodstuffs industry.

42
Vědecké a technologické služby a související výzkum, zejména v oboru procesní techniky pro pivovarnická a varná zařízení; Analytické a výzkumné služby v průmyslu, zejména v oboru procesní techniky pro pivovarnická a varná zařízení; Navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru.

Services et travaux de recherche scientifiques et technologiques, en particulier dans le domaine des procédés pour installations brassicoles et de brassage; Analyses et de recherches industrielles, en particulier dans le domaine des procédés pour installations brassicoles et de brassage; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.

Scientific and technological services and research, in particular in the field of process technology for brewery and brewhouse installations; Industrial analysis and research services, in particular in the field of process technology for brewery and brewhouse installations; Design and development of computer hardware and software.


SHARK, Info about trademak list

This trademark SHARK list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 205 trademarks of text SHARK, 41 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 

Ochrana dat     Mobil version

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.